0

Báo cáo thực hành dược khoa GMP nhà máy SX Duy Tân University

11 2,745 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:03

Báo cáo thực tập tại nhà máy sản xuất của công ty Dược Trung ương 3 Đà NẵngNội dung 1: Tìm hiểu về cơ cấu tỏ chức nhà máy công ty có sản xuấtNội dung 2: Tìm hiểu về hệ thống sản xuấtNội dung 3: Tìm hiểu về các hoạt động đảm bảo chất lượngNội dung 4: Tìm hiểu về hệ thống kiểm tra chất lượngNội dung 5: Tìm hiểu về hệ thống kho Bài 7: NỘI DUNG THỰC TẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC Nội dung 1: Tìm hiểu cấu tỏ chức nhà máy/ công ty có sản xuất a Cơ cấu tổ chức: Sơ đồ tổ chức công ty Chức nhiệm vụ phòng ban, xưởng sản xuất A Chức nhiệm vụ công ty Cổ phần dược TW3: Kinh doanh, xuất nhập nguyên liệu, thành phẩm tân dược, đông nam dược, hoá chất vật tư thiết bị y tế Sản xuất thuốc viên, thuốc bột non – betalactam, cao xoa thuốc nước dùng B Chức nhiệm vụ phòng ban: Phòng nhân tổng hợp (phòng Tổ chức hành chính) - Tham mưu cho ban giám đốc việc xây dựng mô hình tổ chức công ty, xây dựng chức nhiệm vụ phòng ban công ty - Xây dựng mô tả chức danh, nhiệm vụ trưởng phó phòng ban kho, xưởng - Tham gia soạn thảo quy trình liên quan đến nhân sự: Đào tạo , tuyển dụng, đề bạt v.v - Quản lý hồ sơ lý lịch cán công nhân viên, hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN giải thủ tục, chế độ sách cho CBCNV nghỉ hưu , nghỉ việc chuyển công tác b 2 Phòng Đảm bảo chất lượng QA (Quality Assurance) - Chịu trách nhiệm trước ban Giám đốc chất lượng thuốc công ty sản xuất ra: - Quản lý chất lượng toàn diện từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm xuất xưởng - Tổ chức huấn luyện đào tạo GMP, GSP, GLP theo tiêu chuẩn GMP-WHO, GDP, GPP - Quyết định cho phép hay không cho phép tất nguyên liệu, bao bì đầu vào sản phẩm đầu - Kiểm soát hồ sơ lô sản phẩm, tổ chức thẩm định qui trình sản xuất mặt hàng - Quyết định cho sản xuất tiếp hay không sản xuất trường hợp có cố kỹ thuật - Giải vấn đề khiếu nại chất lượng sản phẩm, thu hồi sản phẩm - Kiểm tra điều tra, định cố kỹ thuật liên quan đến chất lượng - Tổ chức đánh giá tự tra nội Soạn thảo qui trình tra, kiểm tra - Lập chương trình tra định kỳ, thường xuyên - Làm hồ sơ đăng ký xét duyệt đăng ký lại GMP, GSP,GDP Phòng kiểm tra chất lượng QC (Quality Control) - Thực lấy mẫu kiểm tra chất lượng toàn trình sản xuất từ nhập nguyên liệu đến thành phẩm - Xây dựng qui trình kiểm nghiệm thẩm định qui trình kiểm nghiệm mặt hàng - Tham gia thẩm định qui trình sản xuất mặt hàng - Ra phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm, thành phẩm - Báo cáo cố kỹ thuật ảnh hưởng chất lượng cho phòng đảm bảo chất lượng - Làm hồ sơ đăng ký GLP, soạn thảo SOP liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng Phòng kỹ thuật nghiên cứu - Nghiên cứu làm hồ sơ đăng ký sản xuất mặt hàng - Làm hồ sơ đăng ký lại mặt hàng hết số đăng ký - Triển khai bàn giao qui trình sản xuất mặt hàng cho nhà máy - Sử lý cố kỹ thuật trình sản xuất - Tham gia công tác huấn luyện theo yêu cầu phòng Đảm bảo chất lượng Phòng điện Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc quản lý hệ thống thiết bị, máy móc nhà máy, hệ thống điều hoà trung tâm, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống điện, nước hệ thống nước RO Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa thiết bị sản xuất đáp ứng kịp thời cho sản xuất không bị gián đoạn Lập hồ sơ thẩm định thiết kế, lắp đặt, vận hành hiệu máy sản xuất Xử lý cố hệ thống điện, nước điều hoà không khí công ty Phòng kế hoạch sản xuất - Cung ứng nguyên liệu, vật tư, bao bì, hoá chất phục vụ kịp thời cho kế hoạch sản xuất nhà máy - Lập kế hoạch sản xuất hàng tháng , quí năm - Phát lệnh sản xuất - Tham gia đánh giá thẩm định nhà cung cấp nguyên liệu bao bì Phòng kinh doanh tổng hợp - Nắm nhu cầu thị trường khả tiêu thụ sản phẩm, sở thích khách hàng sở đề xuất phương án nghiên cứu mặt hàng - Xây dựng kế hoạch tiếp thị quảng cáo, tham gia xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đơn vị, điều tra khảo sát nhu cầu thị trường sở đề xuất nghiên cứu mặt hàng mới, cải tiến bao bì, chất lượng sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng - Phới hợp với phòng kế hoạch sản xuất xây dựng kế hoạch phân phối sản phẩm: Xây dựng phương án giá, xác định kênh phân phối, sách khuyến chiết khấu phù hợp Phòng kế toán - Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc công tác quản lý tài công ty Phân tích hoạt động kinh doanh, quản lý sử dụng hợp lý vốn, bảo toàn nguồn vốn - Giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài công ty - Tham mưu cho lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Kho GSP - Thực đầy đủ qui trình qui định kho GSP - Kiểm, nhập kho nguyên liệu, vật tư, bao bì, thành phẩm theo qui trình kiểm nhập hàng hoá, thông báo cho phòng kiểm tra chất lượng lấy mẫu kiểm nghiệm theo qui định - Sắp xếp, bảo quản hàng hoá kho theo qui định - Thực xuất hàng hóa theo qui trình xuất hàng - Thực nghiêm chỉnh qui định quản lý hồ sơ giấy tờ kho GSP - Làm hồ sơ đăng ký kiểm tra GSP - Soạn thảo SOP liên quan đến kho GSP 10 Nhà máy GMP - Tổ chức sản xuất theo lệnh phòng kế hoạch - Tuyệt đối tuân thủ qui trình qui phạm sản xuất Thực tốt chế độ vệ sinh công nghiệp - Ghi chép hồ sơ lô sản xuất theo qui định - Kiểm tra hồ sơ sản xuất hoàn chỉnh - Gửi hồ sơ sản xuất hoàn chỉnh phòng đảm bảo chất lượng - Nhập thành phẩm đạt tiêu chuẩn kho - Tham gia thẩm định qui trình sản xuất mới, thẩm định môi trường sản xuất, thiết bị sản xuất vệ sinh nhà xưởng Xử lý cố trình sản xuất - Thực hành tiết kiệm sản xuất, tăng suất lao động hạ giá thành sản phẩm - Soạn thảo SOP liên quan đến sản xuất Nội dung 2: Tìm hiểu hệ thống sản xuất Thiết kế nhà máy: Nguyên tắc: Nhà máy GMP thiết kế theo nguyên tắc: Hệ thống riêng biệt, khép kín, cung cấp khí hệ thống điều hòa trung tâm Trần, tường, thiết kế phải rửa nước tẩy rửa Các phòng sản xuất phải thiết - kế theo nguyên tắc chiều, khép kín chênh áp với hành lang 15 Pa Có đầy đủ phòng chức phù hợp với dây chuyền sản xuất nhà máy Các dây chuyền sản xuất nhà máy: a Dây chuyền thuốc viên thuốc bột non β lactam: Sản xuất viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm b Dây chuyền sản xuất cao xoa, thuốc nước dùng ngoài: Sản xuất cao xoa, thuốc nước dùng Các máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất tương ứng * Dây chuyền thuốc viên thuốc bột non β lactam: Máy xay nguyên liệu, nồi nấu hồ pha dịch, máy trộn siêu tốc, máy xát hạt ướt, máy sấy tầng sôi, máy sửa hạt khô, máy trộn lập phương, máy ép túi thuốc bột, máy dập viên, máy bao phim, máy vô nang, máy ép vỉ * Dây chuyền cao xoa, thuốc nước dùng ngoài: Nồi nấu tá dược, nồi ủ cao, thùng pha dịch, máy đóng chai, lẻ Sơ đồ bố trí nhà máy: - Dây chuyền sản xuất thuốc viên, thuốc bột - Dây chuyền cao xoa, thuốc nước dùng Các hệ thống phụ trợ cho nhà máy: + Hệ thống điều hòa trung tâm: Cung cấp không khí cho nhà máy Tuân theo nguyên tắc: Không khí qua xử lý không khí (AHU), làm lạnh qua hệ thống lọc thô để lọc bụi, qua phin lọc tinh loại bụi vi sinh vật cấp cho phòng sản xuất sau thải không khí phần hồi lưu lại sử dụng cho hệ thống Riêng AHU cung cấp khí cho hành lang lấy gió tươi 100% không sử dụng khí hồi lưu nên gọi hành lang có độ chênh áp với hành lang 15Pak + Hệ thống xử lý nước RO: Cung cấp nước cho nhà máy Tuân theo nguyên tắc: Sử dụng nguồn nước máy qua hệ thống lọc than hoạt tính để loại tạp thô khử màu, khử mùi, sau qua cột trao đổi anion cation để loại anion cation Tiếp tục qua cột thẩm thấu ngược RO để loại anion, cation vi sinh vật.Nước RO bơm tuần hòan qua đèn khử trùng, lọc tinh trước đưa vào nhà máy sử dụng + Hệ thống xử lý nước thải: Công suất 50 m 3/ ngày Tuân theo nguyên tắc: Nước thải khu vực sản xuất thu gom xuống bể ngầm sau bơm lên bể chứa vi sinh vật hiếu khí để oxy hóa chất hữu sau đoa đưa sang bể lắng bùn, phần nước khử trùng cloramin B sau đưa nước hệ thống nước thải chung thành phố Nội dung 3: Tìm hiểu hoạt động đảm bảo chất lượng a Hoạt động giám sát sản xuất, theo dõi hồ sơ lô: b Hồ sơ lô sản xuất: Phản ánh toàn trình sản xuất từ khâu nhận nguyên liệu đến thành phẩm - Mục đích việc giám sát sản xuất theo dõi hồ sơ lô sản xuất: Đảm bảo thuốc sản xuất theo qui trình định đạt chất lượng cao - Cấu trúc hồ sơ lô: + Lệnh sản xuất + Phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu + Phiếu xuất nguyên liệu, bao bì + Hồ sơ pha chế bao gồm công đoạn: Nhận nguyên liệu, bao bì, xử lý nguyên liệu, pha chế, dập viên đóng nang, ép túi thuốc bột, bao phim + Hồ sơ đóng gói cấp 1: Ép vỉ đóng lọ + Hồ sơ đóng gói cấp 2: Đóng hộp, đóng thùng + Phiếu kiểm tra nhân viên IPC trình + Phiếu kiểm nghiệm thành phẩm + Quyết định nhập kho phòng đảm bảo chất lượng + Phiếu nhập kho + Các loại giấy tờ đính kèm: Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm trung gian, phiếu kiểm nghiệm bán thành phẩm, loại nhãn công đoạn sản xuất, nhãn thành phẩm lưu - Đội ngũ nhân phận đảm bảo chất lượng + Có DS đại học: Quản lý chung có kinh nghiệm sản xuất 03 năm + Nhân viên: Kiểm tra lệnh sản xuất, quản lý hồ sơ, tài liệu + Nhân viên IPC kiểm tra trình: Đủ để kiểm tra công đoạn sản xuất Hoạt động thẩm định: Thẩm định hoạt động áp dụng nguyên tắc khoa học phương pháp thống kê để thiết lập chứng tài liệu, đảm bảo mức độ cao trình sản xuất cho sản phẩm đạt chất lượng mong muốn cách ổn định Thẩm định qui trình sản xuất : + Mục đích việc thẩm định QTSX: Qui trình sản xuất có liên quan đến nguyên liệu, thiết bị, phương pháp điều kiện tiến hành Việc thẩm định qui trình sản xuất có mục đích giảm thiểu: Các yếu tố ảnh hưởng đảm bảo qui trình vận hành trôi chảy • Các sai sót hay cố ảnh hưởng đến chất lựơng giá thành sản phẩm • Khối lượng công việc kiểm soát trình kiểm tra chất lượng + Kế hoạch thẩm định QTSX đơn vị: • Thẩm định QTSX mặt hàng sản xuất lô pilot • Thẩm định định kỳ theo kế hoạch thẩm định gốc - Thẩm định thiết bị sản xuất: + Mục đích việc thẩm định thiết bị sản xuất: Đánh giá thiết bị phần hoạt động thẩm định nhà máy sản xuất thuốc theo yêu cầu GMP.Việc đánh giá thiết bị nhằm đảm bảo thiết bị: • Được sử dụng mục đích • Được lắp đặt đắn • Vận hành phù hợp với thông số điều kiện sản xuất • Cho hiệu mong muốn + Kế hoạch thẩm định thiết bị sản xuất đơn vị: • Thẩm định mua máy về: Thẩm định thiết kế (DQ), lắp đặt (IQ), vận hành (OQ), hiệu (PQ) • Thẩm định định kỳ theo kế hoạch thẩm định gốc hàng năm: Thẩm định vận hành hiệu - Thẩm định môi trường sản xuất: + Mục đích việc thẩm định môi trường sản xuất Môi trường sản xuất có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng dược phẩm: • Ánh sáng • Nhiệt độ • Độ ẩm • Sự di chuyển không khí • Độ nhiễm khuẩn • Độ nhiễm bụi Môi trường sản xuất không kiểm soát dẫn đến hậu không tốt cho chất lượng thuốc hay thiệt hại nhà sản xuất • Sản phẩm bị nhiễm • Hoạt chất bị phân huỷ • Thẩm định môi trường sản xuất để đảm bảo tất tiêu nằm giới hạn qui định cho phép không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm + Kế hoạch thẩm định hàng năm: • Thẩm định nhà máy vào hoạt động: Thẩm định hệ thống điều hòa trung tâm, ánh sáng • Thẩm định định kỳ: Một năm lần theo kế hoạch thẩm định gốc c Các tiêu chuẩn chất lượng nhà máy áp dụng Dược điển nước Anh, Pháp, Mỹ, DĐVN IV, TCCS tùy theo tiêu chuẩn mặt hàng công ty xây dựng (trên sở áp dụng dược điển tham chiếu tiêu chuẩn xây dựng không thấp tiêu chuẩn dược điển tham chiếu) d Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng Do phòng điện lập cho toàn hệ thống thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất hệ thống phụ trợ như: Hệ thống Điều hòa không khí, hệ thống xử lý nước RO, hệ thống xử lý nước thải v.v… e Công tác quản lý, lưu trữ qui trình thao tác chuẩn (SOP) Các qui trình thao tác chuẩn người thực trực tiếp sọan thảo, trưởng phận kiểm tra, trình giám đốc phê duyệt, phân phối cho phận liên quan lưu phận phát hành f Công tác theo dõi chất lượng thuốc xuất xưởng: + Theo dõi chất lượng thuốc lưu mẫu phòng kiểm tra chất lượng + Theo dõi chất lượng thuốc bảo quản kho GSP + Qua thông tin khách hàng sử dụng Nội dung 4: Tìm hiểu hệ thống kiểm tra chất lượng - Lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% nguyên liệu đầu vào: Bao gồm dược chất, tá dược, bao bì sơ cấp, bao bì thứ cấp - Hoạt động kiểm tra trình sản xuất: Kiểm nghiệm sản phẩm trung gian, kiểm nghiệm bán thành phẩm, kiểm nghiệm thành phẩm - Kiểm nghiệm thành phẩm: Kiểm tất tiêu theo tiêu chuẩn: Cảm quan, định tính, định lượng v.v… - Hệ thống thiết bị máy móc: Trang bị đảm bảo kiểm tra đầy đủ tiêu chuẩn đề + Máy đo độ tan rã + Máy đo độ hòa tan + Máy quang phổ tử ngoại + Máy Sắc ký lỏng cao áp + Máy chạy sắc ký lớp mỏng + Máy đo pH + Máy điện cực phổ + Nồi hấp tiệt trùng + Các loại tủ sấy - Đội ngũ nhân sự: đủ để thực công việc phòng Trưởng phòng DSĐH kỹ sư hóa có kinh nghiệm lĩnh vực kiểm nghiệm 03 năm Nội dung 5: Tìm hiểu hệ thống kho - Thiết kế kho GSP: Chống nóng, ẩm, mối mọt, lũ lụt - Bao gồm: Kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho bao bì - Nhiệt độ bảo quản kho: + Kho lạnh: 2-80C + Kho mát: 8-150C + Kho thường: 15- 250C - Yêu cầu bảo quản kho GSP: + Nhiệt độ < 300C + Độ ẩm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành dược khoa GMP nhà máy SX Duy Tân University, Báo cáo thực hành dược khoa GMP nhà máy SX Duy Tân University,

Hình ảnh liên quan

- Tham mưu cho ban giám đốc trong việc xây dựng mô hình tổ chức của công ty, xây dựng chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty. - Báo cáo thực hành dược khoa GMP nhà máy SX  Duy Tân University

ham.

mưu cho ban giám đốc trong việc xây dựng mô hình tổ chức của công ty, xây dựng chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan