0

đặc điểm, vùng cấp máu và vòng nối của các mạch máu chính trong ổ bụng.Áp dụng

14 619 0
  • đặc điểm, vùng cấp máu và vòng nối của các mạch máu chính trong ổ bụng.Áp dụng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:22

câu hỏi đặc điểm, vùng cấp máu vòng nối mạch máu bụng.Áp dụng Động mạch chủ bụng Động mạch thân tạng - Tách ngang đốt sống ThXII - Chia làm ngành chính: + ĐM vành vị + ĐM lách + ĐM gan chung Động mạch mạc treo tràng - Tách ngang mức sụn gian đốt sống ThXII-LI - Cấp máu: + Ruột non + Kết tràng phải, kết tràng 3.Động mạch mạc treo tràng - Tách tương ứng ngang đốt sống LIII 4.Ngành ĐM chủ bụng tới ngang mức đốt sống LIV-V tách thành động mạch: - ĐM chậu chung - ĐM Hệ tĩnh mạch  Tĩnh mạch chủ dưới:  Hình thành từ TM chậu chung chỗ tương ứng bờ phải đốt sống LV  Khi đến bờ gan nhận máu TM gan đổ vào  Chui qua hoành phía sau vòm hoành phải vào lồng ngực đổ thẳng vào tâm nhĩ trái  TM chủ nhận máu chi dưới, chậu hông, thành bụng, thành lưng toàn tạng bụng Tm cửa:  Là TM chức phận mang máu thuc từ ống tiêu hóa gan, van  Được cấu tạo 3TM chính: TM tì, TM mạc treo tràng dưới, TM mạc treo tràng  Thành lập sau đầu tụy tới gần rốn gan chia làm ngành phải trái chui vào gan  Chia làm đoạn liên quan: sau đầu cổ tụy, mạc nối nhỏ, núm gan  Nhận hầu hết máu tạng tiêu hóa bụng phần gan, tụy, tỳ, thực quản, túy mật …  *Vòng nối: nối với hệ TM chủ bởi:  -Vòng nối niêm mạc thực quản  -Vòng nối quanh rốn  -Vòng nối niêm mạc trực tràng Vòng nối - Vòng nối bờ cong vị bé:do ĐM vị trái nối tiếp với ĐM vị phải - Vòng nối bời cong vị lớn:do ĐM vị mạc nối phải nối tiếp với ĐM mạc nối trái - Vòng nối TM cửa: + Vòng nối niêm mạc thực quản TM vành vị nối với TM thực quản + Vòng nối quanh rốn TM rốn nối với TM vú TM thượng vị + Vòng nối niêm mạc trực tràng TM trực tràng nối với TM trực tràng Áp dụng  ĐM chủ bụng ĐM chậu chung nơi hay gặp loại bệnh lý giãn phình ĐM, xơ vữa,  Phình động mạch định nghĩa dãn động mạch mà , đường kính tăng 50% so với bình thường Theo định nghĩa đó, phình động mạch chủ bụng động mạch giãn nở 3cm  Chỗ phình chỗ dọc theo chiều dài động mạch, nhiên, 90% trường hợp nằm dứoi mức động mạch thận  Có hai loại hình dạng hình thoi hình túi, phình hình thoi hay gặp hình túi Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Tĩnh mạch  Tắc tĩnh mạch chủ dưới: huyết khối từ tĩnh mạch chậu lên hay u phát triển lòng tĩnh mạch Tĩnh mạch chủ giãn to, không bị xẹp ấn mạnh đầu dò, không thay đổi kích thước theo nhịp thở  Chèn ép hay đè đẩy tĩnh mạch chủ dưới: sau số nguyên nhân chính:  - Xơ hoá phúc mạc: mắc phải, tự phát, u, viêm, xơ hoá quanh phình động mạch chủ bụng  - Các u sau phúc mạc: u thượng thận, u thận, u tuỵ, u hạch, u mỡ  - Các u lớn bụng: u xơ tử cung, nang buồng trứng, nang mạc treo  Tăng áp lực TM cửa:  - Khi có nguyên nhân gây cản trở máu gan qua TM cửa gây dãn mao mạch chỗ nối, máu ứ lại nhiều gây biến chứng vỡ mao mạch này, tùy theo vị trí mà có triệu chứng khác nôn máu, máu, tuần hoàn bàng hệ da bụng ... vị mạc nối phải nối tiếp với ĐM mạc nối trái - Vòng nối TM cửa: + Vòng nối niêm mạc thực quản TM vành vị nối với TM thực quản + Vòng nối quanh rốn TM rốn nối với TM vú TM thượng vị + Vòng nối niêm... TM chủ bởi:  -Vòng nối niêm mạc thực quản  -Vòng nối quanh rốn  -Vòng nối niêm mạc trực tràng Vòng nối - Vòng nối bờ cong vị bé:do ĐM vị trái nối tiếp với ĐM vị phải - Vòng nối bời cong vị... phải trái chui vào gan  Chia làm đoạn liên quan: sau đầu cổ tụy, mạc nối nhỏ, núm gan  Nhận hầu hết máu tạng tiêu hóa ổ bụng phần gan, tụy, tỳ, thực quản, túy mật …  *Vòng nối: nối với hệ TM
- Xem thêm -

Xem thêm: đặc điểm, vùng cấp máu và vòng nối của các mạch máu chính trong ổ bụng.Áp dụng, đặc điểm, vùng cấp máu và vòng nối của các mạch máu chính trong ổ bụng.Áp dụng, , Động mạch mạc treo tràng dưới

Hình ảnh liên quan

 Hình thành từ 2 TM chậu chung ở chỗ tương ứng bờ trên phải đốt sống LV - đặc điểm, vùng cấp máu và vòng nối của các mạch máu chính trong ổ bụng.Áp dụng

Hình th.

ành từ 2 TM chậu chung ở chỗ tương ứng bờ trên phải đốt sống LV Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan