phan tich ban chat cua hien tuong tam li nguoitu do rut ra nhung ket luan can thiet trong cong tac va cuoc song

3 389 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:37

Đề tài: phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng d trong bộ t bản - mác đã phân tích nh thế nào về phơng pháp sản xuất giá trị thặng dI. Sự chuyển hoá tiền tệ thành t bản:1. Công thức chung của t bản:Mọi t bản mới đầu đều biểu hiện dới một số tiền nhất định nhng tiền tệ chỉ biến thành t bản trong những điều kiện nhất định. Nếu là tiền thông thờng thì hoạt động theo phơng thức hàng - tiền - hàng (H-T-H). Công thức này gọi là công thức lu thông hàng hoá giản đơn, còn nếu tiền là t bản thì vận động theo công thức tiền - hàng - tiền (T-H-T). Công thức này gọi là công thức lu thông của t bản. Mục đích của lu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng. Vì vậy sự vận động sẽ kết thúc khi những ngời trao đổi có đợc giá trị sử dụng mà anh ta cần đến. Trái lại, mục đích sự vận động của t bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị. Hơn nữa là giá trị tăng thêm vì vậy nếu số tiền thu về bằng số tiền ứng ra thì sự vận động trở nên vô nghĩa. Vì vậy số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra. Do đó công thức vận động đầy đủ của t bản là T-H-T trong đó T= T + t. Số dôi ra đó (t) Mác gọi là giá trị thặng d và số tiền ban đầu chuyển hoá thành t bản. Vậy t bản là giá trị mang lại giá trị thặng d.Sự lớn lên của giá trị là không có giới hạn. Vì vậy sự vận động của t bản cũng không có giới hạn. Mác gọi công thức T-H-T là công thức chung của tbản vì mọi t bản đều biểu hiện trong lu thông dới dạng tổng quát đo dù là t bản thơng nghiệp, t bản công nghiệp hay t bản cho vay.2. Mâu thuẫn chung của công thức chung của t bảnT bản vận động theo công thức T-H-T trong đó T = T + t. Vậy t đợc sinh ra nh thế nào? Nh vậy chỉ có 2 trờng hợp: trong lu thông và ngoài lu thông.a. Trong lu thông (Trao đổi, mua bán): Dù trao đổi ngang giá hay không ngang giá cũng không tạo ra giá trị mới và do đó không tạo ra giá trị thặng d1 - Trờng hợp trao đổi ngang giá (mua bán đúng giá trị ) chỉ là sự chuyển hoá hình thái giá trị từ H - T và ngợc lại . Do đó, tiền không lớn lên, giá trị không tăng thêm.- Trao đổi không ngang giá:Mua rẻ (thấp hơn giá trị) thì có lợi trong khi mua. Nhng khi bán, bán thấp hơn giá trị thì chịu thiệt thòi.Bán đắt (cao hơn giá trị): cái đợc lợi khi là ngời bán thì sẽ chịu thiệt khi là ngời mua.Mua rẻ, bán đắt: điều này chỉ giải thích sự làm giàu của những thơng nhân cá biệt chứ không giải thích sự làm giàu của t bản nói chungNh vậy trao đổi không ngang giá thì giá trị không tăng thêmb. Ngoài lu thông (xét hai nhân tố) không có sự tiếp xúc hàng tiền:Nhân tố (T) tiền: tiền tự nó không lớn lên. Xét nhân tố (H) hàng: Hàng ngoài lu thông tức là vào tiêu dùng:+ Tiêu dùng vào sản xuất, tức là t liệu sản xuất. Vậy giá trị của nó chuyển dịch dần vào sản phẩm - không tăng lên.+ T liệu tiêu dùng, tiêu dùng cho cá nhân - cả giá trị và giá trị sử dụng đều mất đi.Nh vậy cả trong lẫn ngoài lu thông xét tất cả các nhân tố thì T không tăng thêm.Nhng nhà t bản không Trường em http://truongem.com Phân tích chất tượng tâm lí người Từ rút kết luận cần thiết công tác sống Tâm lí người: • Trong sống đời thường, chữ “tâm” thường dùng ghép với từ khác tạo thành cụm từ “tâm đắc”, “tâm can”, “tâm địa”, “tâm tình”, “tâm trạng”,…được hiểu lòng người, thiên mặt tình cảm • Theo từ điển Tiếng Việt (1988) tâm lí ý nghĩ, tình cảm, làm thành đời sống nội tâm , giới bên người • Trong tâm lí học: Tâm lí tất tượng tinh thần nảy sinh đầu óc người, gắn liền điều hành hành động, hoạt động người Bản chất tượng tâm lí người: Một số quan điểm chất tượng tâm lí người: - Quan điểm tâm cho rằng: Tâm lí người thượng đế sáng tạo nhập vào thể xác người Tâm lí không phụ thuộc vào khách quan điều kiện thực sống - Quan điểm vật tầm thường: Tâm lí, tâm hồn cấu tạo từ vật chất, vật chất trực tiếp sinh gan tiết mật, họ đồng vật lí, sinh lí với tâm lí, phủ nhận vai trò chủ thể, tính tích cực, động tâm lí, ý thức, phủ nhận chất xã hội tâm lí - Quan điểm vật biện chứng: • Tâm lí người phản ánh thực khách quan vào não người thông qua hoạt động người • Tâm lí người mang chất xã hội tính lịch sử Quan điểm vật biện chứng tượng tâm lí người: Tâm lí người phản ánh thực khách quan vào não người thông qua hoạt động người * Phản ánh trình tác động qua lại hệ thống hệ thống khác, kết để lại dấu vết (hình ảnh) tác động hệ thống tác động hệ thống chịu tác động + Phản ánh học: Ví dụ: viên phấn dùng để viết lên bảng để lại vết bảng ngược lại bảng làm mòn (để lại vết) đầu viên phấn + Phản ánh vật lí: vật chất có hình thức phản ánh Ví dụ: đứng trước gương thấy hình ảnh qua gương + Phản ánh sinh học: phản ánh có giới sinh vật nói chung Ví dụ: hoa hướng dương hướng phía mặt trời mọc + Phản ánh hóa học: tác động hai hợp chất tạo thành hợp chất Ví dụ: 2H2 + O2 -> 2H2O + Phản ánh xã hội: phản ánh mối quan hệ xã hội mà người thành viên sống hoạt động Ví dụ: sống cần có giúp đỡ, đùm bọc lẫn câu “Lá lành đùm rách.” + Phản ánh tâm lí: hình thức phản ánh cao phức tạp - Đó kết tác động thực khách quan vào não người não tiến hành * Điều kiện cần để có phản ánh tâm lí: Trường em http://truongem.com => Sản phẩm phản ánh hình ảnh tâm lí võ não mang tính tích cực sinh động Nó khác xa chất so với hình ảnh học, vật lí, sinh lí,… - Hình ảnh tâm lí mang tính tích ccực sinh động Hình ảnh tâm lí mang tính tích ccực kết lần phản ánh trước ảnh hưởng hư trực tiếp đến lần phản ánh sau, nhờ người ngư tích lũy kinh nghiệm có tồn phát triển Ví dụ: Trong lần chơi ta quen người có ấn tượng tốt ngườ ời đó, thời gian sau gặp lại ta bắt gặp hành động không hay người tiên không tin người hành động vvậy suy nghĩ nhiều lí để biện minh cho hành động Do nói , kết lần phản ánh trước ảnh hưởng trực tiếp đến lần phản ánh sau - Hình ảnh tâm lí mang tính chủ ch thể đậm màu sắc cá nhân Ví dụ: • Hai điều tra viên tham gia khám nghiệm trường trình độộ nhận thức, chuyên môn,…khác nên kết điềều tra khác • Con gái yêu tai, trai yêu mắt Nguyên nhân do: + Mỗi người có đặc điểm riêng v thể, giác quan, hệ thần kinh não + Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, điều kiện giáo dục không + Đặc biệt cá nhân thể hi mức độ tích cực hoạt động, tích cực giao lưu lư khác sống dẫn đến tâm lí người ngư khác với tâm lí người Tuy nhiên thực th khách quan trực tiếp tác động đến não có hình ảnh tâm lí Muốn có hình ảnh tâm lí điều kiện đủ phải thông qua đường hoạt động ộng giao tiếp Tâm lí người mang chất xã hội tính lịch sử Vì: * Nguồn gốc: giới khách quan (thế giới tự nhiên xã hội) nguồn gốc xã hội định tâm lí người, thể qua: mối quan hệ kinh tế-xã hội, đạo đức, pháp quyền, mối quan hệ người-con người, từ quan hệ gia đình, làng xóm, quê hương, quan hệ cộng đồng, nhóm,…Các mối quan hệ quy định chất tâm lí người (như Mark nói: chất người tổng hòa mối quan hệ xã hội) Trên thực tế, người thoát li khỏi mối quan hệ xã hội, quan hệ ngườ ời với người tâm lí người tính người Ví dụ: Rochom P’ngieng tích năm 1989 chăn trâu Sau 18 năm, Rochom tìm thấy người không mặc quần áo di chuyển khỉ nói chuyện hay giao tiếp mà Trường em http://truongem.com phát tiếng gừ gừ, âm vô nghĩa, hòa nhập vào sống người Từ thấy tâm lí người hình thành có điều kiện cần đủ tác động thực khách quan lên não người bình thường phải có hoạt động giao tiếp * Tâm lí người sản phẩm hoạt động giao tiếp mối quan hệ xã hội, sản phẩm người với tư cách chủ thể xã hội, chủ thể nhận thức hoạt động giao tiếp cách chủ động sáng tạo Ví dụ: Như ví dụ trên, Rochom không tham gia hoạt động giao tiếp ngôn ngữ với người nên tâm lí người bình thường * Cơ chế hình thành: chế lĩnh hội, tiếp thu vốn kinh nghiệm, văn hóa xã hội thông qua hoạt động giao tiếp, giáo dục giữ vai trò chủ đạo Hoạt động mối quan hệ giao tiếp người có tính định Ví dụ: Một đứa trẻ sinh chúng trang giấy trắng, sau thời gian bố mẹ chăm sóc, dạy dỗ, tiếp xúc với nhiều người ngày học hỏi, lĩnh hội, tiếp thu hiểu biết nhiều việc xung quanh * Tâm lí hình thành, phát triển biến đổi với phát triển lịch sử cá nhân, lịch sử dân tộc cộng đồng Tâm lí người chịu chế ước lịch sử cá nhân cộng ... Chơng1: Cơ sở lý luận tổng quát của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1 Doanh nghiệp và vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1 Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng Doanh nghiệp đợc hiểu nh sau: là chủ thể kinh tế độc lập, có t cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh trên thị trờng nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu. Luật Doanh nghiệp đợc quốc hội nớc ta thông qua ngày 12/ 06/1999 và chính thức áp dụng vào ngày 1/ 1/ 2000 nêu rõ :Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Để tìm hiểu sâu hơn về doanh nghiệp cụ thể là hoạt động trong doanh nghiệp phải nắm rõ có bao nhiêu loại hình doanh nghiệp đang tồn tại gắn với nền kinh tế thị trờng, và để đứng vững trong nền kinh tế thị trờng luôn đi kèm với quy luật đào thải khắc nghiệt thì mỗi doanh nghiệp cần có những phơng hớng gì khi tiến hành sản xuất kinh doanh. ở Việt Nam hiện nay theo hình thc pháp lý có các loại hình doanh nghiệp sau: doanh nghiệp Nhà nớc, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp t nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài ( gồm doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn đầu t nớc ngoài ). 3 Do không có điều kiện đi sâu tìm hiểu, nên chuyên đề chỉ nêu các phơng h- ớng chung nhất cho tất cả các loại hình doanh nghiệp khi muốn tiến hành sản xuất kinh doanh. Đó là ba câu hỏi mà nhà quản trị doanh nghiệp phải trả lời : - Một là : Nên đầu t vào sản xuất sản phẩm gì ? Đây chính là chiến lợc đầu t dài hạn của doanh nghiệp - Hai là : Sản xuất ra sản phẩm nhằm phục vụ những đối tợng nào ? - Ba là : Tổ chức quản lý sản xuất nh thế nào để hoạt động trong doanh nghiệp đi đúng quỹ đạo đã đợc vạch ra ? Ba câu hỏi trên đều xoay quanh vấn đề là làm sao doanh nghiệp có thể thu đ- ợc lợi nhuận tối đa trong khi chỉ phải bỏ ra một lợng chi phí tối thiểu. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải tăng cờng quản lý trên tất cả các mặt hoạt động của mình bởi vì cơ chế quản lý lỏng lẻo, không đồng bộ, không thống nhất từ trên xuống là tiền đề khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, sản phẩm của doanh nghiệp thiếu tính cạnh tranh làm cho quá trình tiêu thụ bị đình trệ nên không thanh toán đợc các khoản nợ, và dẫn tới kết cục tất yếu là phá sản. Mặc dù hoạt động trong doanh nghiệp rất đa dạng và còn phụ thuộc vào đặc điểm của từng loại hình sản xuất kinh doanh nhng đều có một điểm chung lớn trong quá trình hoạt động sản xuất ở tất cả các đơn vị là đều phải diễn ra hoạt động tài chính và hoạt động này đợc điều khiển trực tiếp bởi bộ phận quản trị tài chính doanh nghiệp. Vậy khi doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị MỤC LỤC A ĐẶT VẤN ĐỀ Người thầy giáo có vị trí đặc biệt quan trọng nghiệp giáo dục nước nhà Thầy giáo cầu nối liền văn hóa dân tộc nhân loại với tái sản xuất văn hóa đứa trẻ Hoạt động người giáo viên gồm có hoạt động dạy, hoạt động giáo dục, hoạt động tự hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động xã hội Hoạt động thầy giáo tổ chức điều khiển trẻ lĩnh hội, thông trải kinh nghiệm, tinh hoa mà loại người tích lũy biến chúng trở thành nét nhân cách Không xã hội, cha mẹ bậc vĩ nhân thay chức người thầy giáo Nói K.D Usinxki: Thầy cô giáo người “Dùng nhân cách để giáo dục nhân cách” Bản thân sinh viên ngồi ghế giảng đường phạm – thầy cô giáo tương lai bên cạnh phát huy ý nghĩa hoạt động học tập chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong với thân phát triển toàn diện nhân cách, lực tư sáng tạo Sự hình thành phát triển nhân cách trình tu dưỡng văn hóa rèn luyện tay nghề thực tiễn sư phạm Nó cấu tạo tâm lý phức tạp phong phú Nhân cách hoàn thiện có sức sáng tạo tạo uy tín chân người thầy giáo Mặt khác, hiệu giáo dục dạy học phụ thuộc nhiều vào uy tín người thầy giáo Học sinh có tin, nghe làm theo thầy hay không uy tín thầy mà có Thầy giáo có xứng đáng đại diện cho văn minh nhân loại, cho giáo dục tiến bộ, cho điều hay lẽ phải hay không xuất phát lừ uy tín người thầy giáo.Uy tín tự nhiên mà có, gắn chặt chẽ với nhân cách người thầy mặt trị - đạo đức người thầy giáo, công cụ chủ yếu để tạo sản phẩm giáo dục Vì vậy, uy tín yếu tố vô quan trọng công tác sư phạm, theo cần thiết trau dồi nhân cách người giáo viên tất yếu Tại lại nói cần thiết trau dồi nhân cách người giáo viên tất yếu? Những phẩm chất lực sư phạm cần có người giáo viên cụ thể gì? Việc rèn luyện phẩm chất lực sư phạm với sinh viên sư phạm, có thân – người thầy người cô tương lai người giáo viên tiến hành hoạt động sư phạm diễn như nào, cần có phương hướng rèn luyện sao? Tất lý đáp án câu hỏi mấu chốt xuất nội dung chủ đề tiểu luận: “Anh (chị) tìm hiểu phẩm chất lực sư phạm cần có người giáo viên Trên sở rút kết luận sư phạm cần thiết thân.” B NỘI DUNG I Những vấn đề chung giáo viên Khái niệm giáo viên Theo điều 70, Luật giáo dục 2005 quy định Nhà giáo: Nhà giáo người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác Nhà giáo phải có tiêu chuẩn sau đây: a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; b) Đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; c) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; d) Lý lịch thân rõ ràng Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi giáo viên; sở giáo dục đại học gọi giảng viên Theo đó, giáo viên hiểu người có phẩm chất đạo đức tốt, lực sư phạm đào tạo chuyên môn nghiệp vụ gắn với lĩnh vực tri thức, khoa học, kĩ thuật Cụ thể hơn, giáo viên người giảng dạy, giáo dục cho người học, lên kế hoạch, tiến hành tiết dạy học, thực hành phát triển khóa học nằm chương trình giảng dạy nhà trường đồng thời người kiểm tra, đề, chấm điểm thi cho học sinh để đánh gia chất lượng học trò Giáo viên nam thường gọi thầy giáo, giáo viên nữ thường gọi cô giáo Đặc điểm lao động sư phạm người giáo viên Hiểu đặc trưng lao động nghề nghiệp, mặt hiểu rõ yêu cầu khách quan xã hội nghề mà ta làm, mặt khác tự ý thức yêu cầu phẩm chất lực (nói chung nhân cách) thực nghề nghiệp Để tìm thấy đặc trưng loại hoạt động nghề nghiệp nào, ta dựa vào mặt, đối tượng hoạt động, công cụ hoạt động, tính chất hoạt động Dựa sở đó, ta nêu lên đặc điểm lao động người thầy giáo sau: 2.1 Nghề mà đối tượng quan hệ trực tiếp người - Nghề quan hệ với người đòi hỏi nét tính cách: tôn trọng, lòng tin, tình thương, đối xử công bằng, thái độ ân cần, lịch sự, tế nhị… - Đối tượng nghề dạy học người thời kỳ chuẩn bị, phát triển xã hội tương lai phụ thuộc vào nội dung chất lượng thời kỳ chuẩn bị Nội dung thời kỳ chuẩn bị là: hình thành phẩm chất lực người đáp ứng yêu cầu xã hội phát triển - Hoạt động thầy giáo tổ chức điều khiển trẻ lĩnh hội, thông trải kinh nghiệm, tinh hoa mà loại người tích lũy biến chúng trở thành nét nhân cách Không xã hội, cha mẹ Phần I: Mở đầu Trong trình đời phát triển, chủ nghĩa t thực đợc phát triển phân công, hiệp tác lao động, tập trung hoá liên hiệp hoá sản xuất Kết biến nhiều trình kinh tế riêng lẻ thành trình kinh tế thống hữu với Cùng với đà phát triển lực lợng sản xuất, trình xã hội hoá sản xuất đạt đợc bớc tiến lớn, với trình độ cao Xã hội hoá diễn trình độ cao chủ nghĩa t chuyển lên giai đoạn chủ nghĩa t độc quyền chủ nghĩa t độc quyền Nhà nớc Xã hội hoá sản xuất gắn với hai cách mạng kỹ thuật mà giới trải qua, nớc t ngời có công đầu Tất nhiên, thành tựu nhân loại sáng tạo đợc nớc t vận dụng Sự phát triển lực lợng sản xuất xã hội hoá sản xuất đa suất lao động tăng lên cha có lịch sử Nhờ hoạt động quy luật giá trị thặng d, quy luật tích luỹ với quy luật kinh tế khác, làm cho chế thị trờng vận động phát triển Chủ nghĩa t có nhiều điều kiện khả lợi dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật để phát triển lực lợng sản xuất, tăng suất lao động, sử dụng có hiệu sở vật chất - kỹ thuật đợc tạo C.Mác nhận xét xác đáng vòng cha đầy kỷ thống trị mình, chủ nghĩa t tạo đợc sức sản xuất khổng lồ tất hệ loài ngời trớc tạo Có thể nói, loài ngời sống lâu dài sản xuất nhỏ lạc hậu, phân tán, suất thấp kém, không đảm bảo trì tái sản xuất giản đơn Từ đầu kỷ XVI đến nay, lần lịch sử, chủ nghĩa t chuyển sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn với đặc trng khác chất so với sản xuất nhỏ Sự thắng lợi diễn từ nớc Anh lần lợt sang nớc khác Nền sản xuất lớn đại niềm mơ ớc hàng trăm nớc hành tinh Bên cạnh mặt tích cực nói trên, chủ nghĩa t trình phát sinh phát triển gây không hậu Chủ nghĩa t thủ phạm gây hàng trăm chiến tranh, đáng ý hai chiến tranh giới lần thứ lần thứ hai Trong trình công nghiệp hoá chạy đua vũ trang, chủ nghĩa t làm cho môi trờng bị ô nhiễm Chủ nghĩa t phải chịu trách nhiệm nạn nghèo đói, bệnh tật hàng trăm triệu ngời, nớc chậm phát triển Để thấy rõ chất chủ nghĩa t đại, mạnh dạn chọn đề tài: Phân tích chất chủ nghĩa t độc quyền Trình bày nguyên nhân dẫn đến điều chỉnh biểu chủ nghĩa t độc quyền cho tiểu luận Phần II: Chủ nghĩa t đại I- Bản chất chủ nghĩa t đại: Bất kỳ phơng thức sản xuất có trình đời, phát triển, suy yếu tiêu vong Nhìn lại lịch sử đời phát triển chủ nghĩa t nay, thấy trải qua thời kỳ: Từ kỷ XV đến kỷ XVIII: Đây thời kỳ hình thành phơng thức sản xuất t chủ nghĩa Đặc trng kinh tế chủ nghĩa t thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ (thế kỷ XV, XVI) phát triển công trờng thủ công Từ kỷ XVIII đến kỷ XIX: Đây thời kỳ diễn cách mạng công nghiệp nớc t phát triển nh Anh Pháp Lao động thủ công đợc thay lao động sử dụng máy móc Nền kinh tế diễn theo nguyên tắc tự do, gọi giai đoạn cạnh tranh tự chủ nghĩa t Từ cuối kỷ XIX ,đầu kỷ XX chiến tranh giới thứ hai: Đây thời kỳ độc quyền t nhân chủ nghĩa t với năm đặc điểm kinh tế mà Lênin khái quát tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn chủ nghĩa t Trong thời kỳ diễn chiến tranh giới lần thứ nhất, thực chất tranh giành thuộc địa hai phe đế quốc già (Anh, Pháp, Nga) trẻ (Đức, Mỹ, Nhật) Từ sau chiến tranh giới thứ II tới nay: Chủ nghĩa t chuyển sang thời kỳ độc quyền Nhà nớc với xuất sở hữu nhà nớc hoạt động can thiệp, điều chỉnh Nhà nớc vào trình kinh tế Đặc biệt bối cảnh ngày nay, cách mạng khoa học- công nghệ tác động cách mạnh mẽ đến ngành, lĩnh vực, quốc gia giới kinh tế thị trờng ngày chứng tỏ u đợc quốc gia sử dụng nh công cụ để thúc đẩy tăng trởng phát triển kinh tế Hơn nữa, xu hớng hội nhập mở cửa ngày tác động mạnh, liên kết quốc gia lại với để giải vấn đề kinh tế, trị, xã hội mang tính toàn cầu Vì vậy, ta xác định chất kinh tế chủ nghĩa t đại chủ nghĩa t độc quyền Nhà nớc, phát triển gắn liền với cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế thị trờng đại xu hớng toàn cầu hoá Thứ nhất, chủ nghĩa t đại chủ nghĩa t độc quyền Nhà nớc: Thực chủ nghĩa t độc quyền Nhà nớc có mầm mống từ chiến tranh giới thứ Trong thời gian này, cờng quốc t độc quyền tham gia vào chiến tranh nhằm phân chia lại lãnh thổ giới lần thứ Để giành thắng lợi chiến, nhà t sản phải trực tiếp can thiệp vào trình kinh tế để chiếm đoạt thị trờng, trì điều Bài tập lớn học kỳ MỞ BÀI Sống hoạt động giới khách quan, người phải nhận thức, tỏ thái độ ( tình cảm) hành động với giới Nhận thức, tình cảm hành động ba mặt đời sống tâm lý người.Trong qua trình hoạt động người phải nhận thức Trong hoạt động tư pháp, hoạt động nhận thức phận, mặt hoạt động bản, cân thiết , thiếu Trong hoạt động tố tung hình Việt Nam vai trò hoạt động nhận thức cần thiết Để hiểu rõ vấn đề em chọn đề: “Phân tích vai trò hoạt động nhận thức giai đoạn tố tụng (điều tra vụ án hình sự, xét xử vụ án hình sự, giáo dục, cải tạo phạm nhân) Rút kết luận cần thiết” làm tập lớn học kì Do kiến thức hạn chế em mong góp ý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! NỘI DUNG I Một số khái niệm Hoạt động nhận thức tố tụng hình Theo giáo trình tâm lý học tư pháp trường Đại học Luật Hà Nội thì: “Hoạt động nhận thức trình tâm lý phản ánh thực khách quan thân người thông qua quan cảm giác dựa hiểu biết vốn liếng kinh nghiệm có thân.” Hoạt động điều tra Theo tài liệu Từ điển bách khoa toàn thư, hoạt động điều tra hiểu là: “ Hoạt động tố tụng quan điều tra quan khác giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra nhằm xác định tội phạm người có hành vi phạm tội, lập hồ sơ đề nghị truy tố, tìm nguyên nhân điều kiện phạm tội, yêu cầu quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp khắc phục ngăn ngừa Hoạt động điều tra phải tôn trọng thật, tiến hành cách khách quan, toàn diện đầy đủ, làm rõ chứng xác định có tội vô tội, tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm bị can Mọi hoạt động điều tra phải tuân theo pháp luật, chấp hành nguyên tắc thủ tục Bộ luật tố tụng hình quy định.” Hoạt động xét xử Nguyễn Thuận Dương Page Bài tập lớn học kỳ Theo tài liệu Từ điển bách khoa toàn thư, hoạt động xét xử định nghĩa sau: “Hoạt động án tổ chức tiến hành sở nguyên tắc định theo trật tự luật định nhằm xem xét giải vụ án hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình vụ việc khác pháp luật quy định thuộc thẩm quyền án nhân dân Hoạt động XX nhằm bảo vệ chế độxã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ quyền lợi ích hợp phápcủa công dân, bảo vệ pháp chế trật tự pháp luật, giáo dục người có ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật Hoạt động XX án thực hiện” Điều 127 Hiến pháp 1992 Việt Nam quy định: “Toà án Nhân dân Tối cao, án nhân dân địa phương, án quân quan XX nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hoạt động XX tiến hành nguyên tắc: công khai; bình đẳng công dân trước pháp luật; XX tập thể; bảo đảm cho bị can, bị cáo quyền bào chữa nguyên tắc khác Hoạt động XX tiến hành theo trật tự pháp luật quy định Hoạt động XX cấp sơ thẩm, phúc thẩm có nhiệm vụ cụ thể mình” Hoạt động giáo dục, cải tạo Hoạt động giáo dục cải tạo phạm nhân biện pháp chế tài nhà nước áp dụng người phạm tội mà có án tòa án tuyên người có tội phải chịu hình phạt hoạt động cải tạo diễn người chấp hành hình phạt tù, hoạt động nhằm giáo dục nhân cách nghề nghiệp cho phạm nhân để sau chấp hành xong hình phạt tù học nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng xã hội II 1.1 Vai trò hoạt động nhận thức giai đoạn tố tụng Khái quát hoạt động nhận thức hoạt động tư pháp Hoạt động tư pháp Hoạt động tư pháp việc quan chuyên Nhà nước sử dụng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thực hoạt động phạm vi chức năng, nhiệm vụ mình, pháp luật tố tụng quy định để đấu tranh phòng chống tội phạm hình bảo vệ lợi ích Nhà nước, tổ chức xã hội công dân Nói cách khái quát “hoạt động tư pháp hoạt động tố tụng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án thực khuôn khổ pháp luật tố tụng quy định nhằm bảo vệ quyền lợi Nhà nước, tổ chức xã hội công dân” Nguyễn Thuận Dương Page Bài tập lớn học kỳ 1.2 Mục đích hoạt động nhận thức hoạt động tư pháp Như trình bày khái niệm hoạt động nhận thức thấy :Hoạt động nhận thức phận, mặt hoạt động thiếu hoạt động tư pháp Bất kỳ chủ thể hoạt động tư pháp (điều tra viên, thẩm phán, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân,…) tiến hành nhiệm vụ phải sử dụng hoạt động nhận thức Trong hoạt động tư pháp hoạt động nhận thức nhằm đảm bảo: nhằm thu ... khám nghiệm trường trình độộ nhận thức, chuyên môn,…khác nên kết điềều tra khác • Con gái yêu tai, trai yêu mắt Nguyên nhân do: + Mỗi người có đặc điểm riêng v thể, giác quan, hệ thần kinh não +... biện minh cho hành động Do nói , kết lần phản ánh trước ảnh hưởng trực tiếp đến lần phản ánh sau - Hình ảnh tâm lí mang tính chủ ch thể đậm màu sắc cá nhân Ví dụ: • Hai điều tra viên tham gia khám... hội thông qua hoạt động giao tiếp, giáo dục giữ vai trò chủ đạo Hoạt động mối quan hệ giao tiếp người có tính định Ví dụ: Một đứa trẻ sinh chúng trang giấy trắng, sau thời gian bố mẹ chăm sóc,

Hình ảnh liên quan

ánh đó là hình ảnh tâm lí trên võ não mang tính tích hình ảnh cơ học, vật lí, sinh lí,…  - phan tich ban chat cua hien tuong tam li nguoitu do rut ra nhung ket luan can thiet trong cong tac va cuoc song

nh.

đó là hình ảnh tâm lí trên võ não mang tính tích hình ảnh cơ học, vật lí, sinh lí,… Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan