4. Phân tích bệnh án tử vong SXHD người lớn 3 năm 2012 2014 BsCKI Nguyễn Thanh Trường

14 128 0
4. Phân tích bệnh án tử vong SXHD người lớn 3 năm 2012 2014 BsCKI Nguyễn Thanh Trường

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

4. Phân tích bệnh án tử vong SXHD người lớn 3 năm 2012 2014 BsCKI Nguyễn Thanh Trường tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

[...]...  Môn lập dự án 2.5 Đánh giá thực trạng công tác lập “ Dự án xây dựng nhà máy luyện thép theo phương pháp hoàn nguyên trực tiếp từ những nguyên liệu có chứa hàm lượng FeO 2.5.1 Những kết quả đạt được - Các số liệu được đưa ra trong dự án là tương đối đầy đủ, qua những số liệu trên chúng ta có thể tính được những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của dự án - Dự án đã đưa ra tương đối dầy đủ về những chỉ tiêu... Nhóm Phổ Yên: Lớp K4KTĐTB 11 Báo cáo thực tế giáo trình   Môn lập dự án CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÀ MÁY LUYỆN THÉP THEO PHƯƠNG PHÁP HOÀN NGUYÊN TRỰC TIẾP TỪ NHỮNG NGUYÊN LIỆU CÓ CHỨA HÀM LƯỢNG FeO 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu về chủ đầu tư - Tên chủ đầu tư: Công ty CỔ PHẦN THÉP TOÀN THẮNG - Địa chỉ: 324/11, Đường Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình ĐT: 08 38440131 - Fax: 08... Ngành nghề kinh doanh: Vật Liệu Xây Dựng Chuyên nhập khẩu sắt thép công nghiệp như sắt hình U, I, V, thép tấm và là nhà phân phối sắt thép xây dựng của các nhà máy thép Việt Nam, Pomina và Việt Úc 1.2 Mục tiêu của dự án Nhà máy mới được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu: - Sản xuất phôi thép từ 120x120mm đến 150x150mm cung cấp cho các nhà máy cán thép ở Thái Nguyên và Hải Phòng - Tiếp thu công nghệ tiên tiến... và dự báo ảnh hưởng của chúng trong tương lai cho thấy: - Doanh thu của dự án có thể tăng 5% - Doanh thu của dự án có thể tăng 10% - Doanh thu của dự án có thể giảm 5% - Doanh thu của dự án có thể giảm 10% - Chi phí hoạt động của dự án có thể tăng 5% - Chi phí hoạt động của dự án có thể tăng 10% - Chi phí hoạt động của dự án có thể giảm 5% - Chi phí hoạt động của dự án có thể giảm 10% Từ đó ta có bảng... tháng Hạng mục thi công Thời gian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 San lấp mặt bằng, xây dựng nhà trạm đường nội bộ, hồ nước tường rào Xây dựng nhà xưởng Xây dựng nhà văn phòng, nhà ăn, các công trình phụ trợ Lắp đặt thiết bị Nhóm Phổ Yên: Lớp K4KTĐTB 20 Báo cáo thực tế giáo trình   Môn lập PHÂN TÍCH RÚT KINH NGHIỆM QUA CÁC BỆNH ÁN SÔT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN TỬ VONG TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA NAM BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI PHÂN BỐ TỬ VONG Năm Số ca tử vong 2012 2013 2014 2 1 1 1 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ Đặc điểm (N = 22) Tuổi Giới tính n (%) 16 – 30t 11 (50) 31 – 45t (31,8) 46 – 60t (13,6) ≥ 61t (4.6) Nữ 14 (63,6) Bệnh (31,8)   (CHA 2, BTTMCB 1, ĐTĐ 1, Thalassemia 1, Rong kinh 1, Nghiện rượu 1) Nghề nghiệp Công nhân (18,2)   Nông dân (18,2)   HS-SV (13,6)   Nội trợ (22,7)   Buôn bán (9,1)   Tự (18,2) ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ Đặc điểm (N = 22) n (%) Có điều trị bệnh viện tuyến sở 18 (81,8) Ngày bệnh nhập viện N4-5 (N3 - 8) Thời gian nằm viện tuyến sở trước CV 33 (1 - 96 giờ) Ngày bệnh tử vong N7 (N4 – 23) Tổng thời gian nằm viện trước TV ngày (2 – 20 ngày) 14 N4-7 Sau N7 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ - NƠI CƯ NGỤ 2 2 1 1 1 TÌNH HÌNH NHẬP VIỆN – CHUYỂN VIỆN ĐỘ NẶNG SXHD TẠI BV ĐẦU TIÊN ĐỘ NẶNG n (%) SXHD (5,6) SXHD có dấu hiệu cảnh báo (38,9) SXHD nặng thể sốc (44,3) (trong có ca tái sốc) SXHD nặng thể sốc nặng (5,6) SXHD nặng thể xuất huyết nặng (5,6) +tổn thương gan NHẬN ĐỊNH VỀ CHẨN ĐOÁN KHOA % (n) KHÔNG LÝ DO KHÔNG PHÙ HỢP PHÙ HỢP KHÁM BỆNH 55,6 (10/18) Chưa nhận định sốc SXHD (2 ca), chẩn đoán lầm với bệnh cảnh khác (4 ca) Phân độ SXHD chưa phù hợp: sử dụng phân độ cũ (2 ca), chưa cập nhật đầy đủ phân độ (10 ca) Chưa nhận biết biểu nặng bệnh SXHD: sốc/CHA (1 ca), xuất huyết nặng (4 ca), tổn thương tạng (men gan >1000) (2 ca) HỒI SỨC 71,4 (10/14) Phân độ SXHD chưa phù hợp: sử dụng phân độ cũ (2 ca), chưa cập nhật phân độ (9 ca) CHẨN ĐOÁN RA VIỆN KHÁC Chưa phù hợp với diễn tiến điều trị bệnh (8 ca) 22,2 (4/18) Thiếu cập nhật chẩn đoán ngày NHẬN ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ % (n) KHÔNG PHÙ HỢP  ĐIỀU TRỊ LÝ DO KHÔNG PHÙ HỢP TRUYỀN DỊCH Chỉ định truyền dịch SXHD có DHCB chưa phù hợp (6 ca) 42,9 (6/14) CHỐNG SỐC 33,3 (3/9) Chỉ định chống sốc SXHD chưa đầy đủ dựa vào M HA (1 ca) Chỉ định sử dụng vận mạch chưa xác không đo CVP (2 ca) Chưa phân biệt sốc SXHD thoát huyết tương xuất huyết, sử dụng thuốc vận mạch để ổn định HA (1 ca) SXHD VẤN ĐỀ KHÁC Còn định sử dụng thuốc TB: Vitamin C/K, Primperan … Thiếu theo dõi CTM/ngày giai đoạn nặng bệnh Giấy chuyển viện thiếu thông tin ĐỘ NẶNG SXHD TẠI BV CUỐI ĐỘ NẶNG LÚC NHẬP VIỆN SXHD (9,1) SXHD có dấu hiệu cảnh báo (13,7) SXHD nặng thể sốc (4,5) SXHD nặng thể sốc + xuất huyết nặng (9,1) SXHD nặng thể sốc + tổn thương tạng (36,4) SXHD nặng thể xuất huyết nặng + tổn thương tạng (4,5) SXHD nặng thể sốc + xuất huyết nặng + tổn thương tạng (18,2) SXHD nặng + Nhiễm trùng huyết E.coli ESBL (+) (4,5) NHẬN ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC   % (n) KHÔNG PHÙ HỢP LÝ DO KHÔNG PHÙ HỢP Chỉ định chống sốc SXHD chưa đầy đủ dựa vào M HA (1 ca) Cách sử dụng dịch truyền chống sốc (6 ca) + tái sốc (3 ca) SXHD chưa CHỐNG SỐC 77,7 (14/18) SXHD Chưa phân biệt sốc SXHD thoát huyết tương xuất huyết (1 ca) tải dịch truyền (1 ca) Chỉ định sử dụng vận mạch chưa xác không đo CVP (2 ca) Chỉ định đặt CVP trễ (4 ca) NHẬN ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC  ĐIỀU TRỊ % (n) KHÔNG PHÙ HỢP LÝ DO KHÔNG PHÙ HỢP XUẤT HUYẾT 66,7 (10/15) Không nhận biết xuất huyết phối hợp sốc không đáp ứng dịch truyền (7 ca) Nhận biết xuất huyết phối hợp định truyền máu không phù hợp, chậm (3 ca) NẶNG SUY HÔ HẤP 26,3 (5/19) QUAN ĐIỀU TRỊ CHẾ ĐỘ CHĂM TAI BIẾN LIÊN SÓC THEO DÕI BN SXHD có biểu SHH không hỗ trợ hô hấp hỗ trợ hô hấp trễ (5 ca) Khối máu tụ chỗ đặt HAĐM (1 ca) Nhiễm khuẩn bệnh viện (2 ca) 27,3% (6/22) không chăm sóc điều dưỡng hợp lý Lý do: tình trạng sốc TD M HA/3-6h, TD hô hấp không sát, không ý phát xuất huyết nơi tiêm chích, tiêu hóa, âm đạo, mông, đùi, BỆNH CẢNH TỬ VONG 9.1 4.5 4.5 4.5 13.6 9.1 27.4 9.1 18.2 SỐC KÉO DÀI SUY TẠNG XUẤT HUYẾT QUÁ TẢI DT NHIỄM KHUẨN BV SỐC + SUY TẠNG SỐC + XUẤT HUYẾT XUẤT HUYẾT + SUY TANG SỐC + XUẤT HUYẾT + SUY TẠNG CHÂN THÀNH CÁM ƠN     !" #$%&'#(%)**+,%)-$.+/%  0 .12%)3)45%&3)233)/%678) 9:2%;<+646)=.>?@@ .12%)%)#A+9:2%BC%&@@ .12%)8D33)45%&2%6)=.@@ )45%&3)233)/%678)9:2% ;<+646)=.1+E66)+FG#%H#6I# 283)45%&3)233)/%678)9:2%;<+64 +E66)+FG# +E66)+FG#%H#6I#    )45%&3)23#26JK645%&;45%&  #(+8)+L%;2%)&#29:2%;2%&&#2 >MN>M!>OP  #(+8)+L%1.12%)8289:2%F.I# 6JQ%)R+ >SRT N>SRT !>SRT   K%)%&)UR   !"#$%&'&( ) (%*  288)V1W1+E66)+FG# +$% +"% +,(  "# +&*&-  K%)%&)UR $%.. #/!0#!",1 2" 2"!345, 67"8*9:",1;%!3<=>?  @!A 67"&'",1;%!3!=B>? C * > @ X>  )RY> @ Z  >  XP !> @ X!>  )RY!> @ Z  !>  XP 0[ DC! 0[ ;6( E5,F <+64BR%;<+ )#3)7)C%&\S )+%)]3)C%&%\S #26JK8^%FI# +_#6)`Za%\Sb a6J#c+;d%&b ePP ff gP fP g h28;K%) @@i 79j67%)@@ .G#0= 2"H >?  I  >? C J8  K8>LFMNMKO8>LPMNMKI88I>LFMNMKJ8 ka#lbXK8>LFMNMKO8>LPMNMKI88I>LFMNMK Q4R">>$SH#. KNJMT88M888 8NJTM8M888   JKNOMT88M888I88NKNJU*KN MT88M888ITM8M888 V<S.JU*KNW# 0[ 8    X K VJ8 !  Xff ! @ XgP XePP 79j67%)@@ Y "Z H [! >? !3 #$ 45 , =R $! &  !\ B NM S : !,! ],!M#$45,!:,"",S]^"=RR&!,!,=_N !45,* .N" `"#):>?!345,!Sabc8"d8* C^" /! $ S  21 1 121 )( PWPW PW iiiIRR − −+= e f];a,=4R"!^"/!S .$%!(H#N   !\B%:>?  c8"(,8   !\B%:>?  d8"(,8 .!(H#>?J8@7#"g  &  J4m%& )G3 6nS ;4G8 %)#A+ @@ hW# 8    Ei"i"j888 888 K88 T88 UT88 VB4R#$45,!:4i"   >XfPPPZgPPaoNM#MebZpePPaoNM#MfbqrpPPaoNM#Msb N K 8 8 8 X8 K8 >?Mj KMXX kMKK 8UM TM8 MTK TMTK .M. ]^"!:f"Z  >l;!m 4i"! !m !:  . 4S  [...]... đánh giá gia số đầu tư, ta xét xem việc gia tăng đầu tư (tư dự án có đầu tư ban đầu ít hơn sang dự án có đầu tư ban đầu nhiều hơn) có lợi hơn không ? Nếu gia số đầu tư là đáng giá thì việc gia tăng đầu tư là có lợi hơn, cho nên ta có thể chọn dự án có vốn đầu tư lớn hơn, và ngược lại 15 So sánh cặp dự án khi chúng có thu nhập như nhau, hoặc chỉ có chi phí không có thu nhập - Không... PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO SUẤT THU LỢI NỘI TẠI Tiêu chuẩn đánh giá dự LOGO Bài 4 Phân tích và cách tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá 6/30/2014 1 o Phân tích nguồn gốc phát sinh và những ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá o Các phương pháp tự bảo hiểm rủi ro tỷ giá • Sử dụng hợp đồng xuất nhập khẩu song hành • Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá • Sử dụng hợp đồng kỳ hạn • Sử dụng hợp đồng hoán đổi • Sử dụng hợp đồng tương lai • Sử dụng hợp đồng quyền chọn • Sử dụng thị trường tiền tệ 6/30/2014 2 Mục tiêu của bài này Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro tỷ giá o Rủi ro tỷ giá nói chung phát sinh khi nào ngân lưu thu (inflows) và ngân lưu chi (outflows) xảy ra bằng hai loại đồng tiền khác nhau o Rủi ro tỷ giá có thể xảy ra phổ biến trong các hoạt động: • Đầu tư (trực tiếp lẫn gián tiếp) • Xuất nhập khẩu • Tín dụng 6/30/2014 3 Rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư trực tiếp Lúc lập KH đầu tư Lúc thực hiện Trò giá dự án đầu tư 1.000.000USD 1.000.000USD Chi phí hoạt động dự án 500.000SUD 500.000SUD Tỷ giá USD/VND 15.000 ? Trò giá dự án quy ra VND 15 tỷ VND ? Chi phí hoạt động quy ra VND 7,5 tỷ VND ? Lúc thực hiện nếu USD/VND = 15.350 thì cứ mỗi USD đầu tư hay chi phí quy ra VND tăng lên 350 đồng USD lên giá so với VND làm cho lợi nhuận kỳ vọng giảm thậm chí làm đảo lộn kết quả đầu tư 6/30/2014 4 Rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư gián tiếp Lúc mua chứng khoán Lúc bán chứng khoán Trò giá đầu tư bằng ngoại tệ 100.000USD Tỷ giá USD/VND 15.381 - 83 ? Trò giá quy ra VND 100.000 x 15381 ? Giá cổ phiếu bằng VND 30.000 ? Số lượng cổ phiếu mua được 51270 Lúc thực hiện nếu USD/VND = 15.281 – 83 thì cứ mỗi USD xuất khẩu quy ra VND thiệt hại 100 đồng USD giảm giá so với VND làm cho lợi nhuận kỳ vọng giảm thậm chí làm đảo lộn kết quả kinh doanh hợp đồng xuất khẩu 6/30/2014 5 Rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất khẩu Lúc thoả thuận Lúc đến hạn Trò giá hợp đồng 200.000USD 200.000US D Tỷ giá USD/VND 15.381 – 83 ? - ? Trò giá xuất khẩu quy ra VND 200.000x15381VN D ? Lúc thực hiện nếu USD/VND = 15.281 – 83 thì cứ mỗi USD xuất khẩu quy ra VND thiệt hại 100 đồng USD giảm giá so với VND làm cho lợi nhuận kỳ vọng giảm thậm chí làm đảo lộn kết quả kinh doanh hợp đồng xuất khẩu 6/30/2014 6 Rủi ro tỷ giá trong hoạt động nhập khẩu Lúc thoả thuận Lúc đến hạn Trò giá hợp đồng 200.000USD 200.000US D Tỷ giá USD/VND 15.381 – 83 ? - ? Trò giá nhập khẩu quy ra VND 200.000x15383VN D ? Lúc thực hiện nếu USD/VND = 15.481 – 83 thì cứ mỗi USD nhập khẩu quy ra VND thiệt hại 100 đồng USD tăng giá so với VND làm cho lợi nhuận kỳ vọng giảm thậm chí làm đảo lộn kết quả kinh doanh hợp đồng nhập khẩu 6/30/2014 7 Rủi ro tỷ giá khi vay ngoại tệ Lúc thoả thuận Lúc đến hạn Số nợ vay gốc (USD) 2.000.000 2.000.000 Tỷ giá USD/VND 15.381 – 83 ? - ? Trò giá nợ vay quy ra VND 2.000.000x15383 ? Lúc đến hạn nếu USD/VND = 15.481 – 83 thì cứ mỗi USD nợ vay quy ra VND thiệt hại 100 đồng USD tăng giá so với VND làm cho số tiền trả nợ kỳ vọng gia tăng có thể làm đảo lộn kết quả kinh doanh 6/30/2014 8 Rủi ro tỷ giá khi cho vay ngoại tệ Lúc thỏa thuận Lúc đến hạn Số nợ vay gốc (USD) 2.000.000 2.000.000 Tỷ giá USD/VND 15.381 – 83 ? - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục các chữ viết tắt o BN : Bệnh nhân. o BTTMCB : Bệnh tim thiếu máu cục bộ. o ĐMC : Động mạch chủ. o HC : Hẹp chủ. o HHL : Hẹp hai lá. o HHoC : Hẹp hở chủ. o HHoHL : Hẹp hở hai lá. o HoC : Hở chủ. o HoHL : Hở hai lá. o HoBL : Hở ba lá. o NK : Nhiễm khuẩn. o ST : Suy tim. o TBMN do THA : Tai biến mạch não do tăng huyết áp. o TCYTTG : Tổ Chức Y Tế Thế Giới. o THA : Tăng huyết áp. o VMNT : Viêm màng ngoài tim. o VNTMNK : Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục lục Danh mục các chữ viết tắt 1 Mục lục 2 Chơng 1 : Đặt Vấn Đề 4 Chơng 2 : Tổng quan tài liệu 4 1.Vài nét về lịch sử thăm dò tim mạch học và tình hình bệnh tật, tử vong tim mạch trên thế giới 4 2.Tình hình bệnh tật và tử vong tim mạch ở Việt Nam8 3.Các bệnh tim mạch gây tử vong cao nhất 9 3.1.Thấp tim và các bệnh tim do thấp 9 3.2.Bệnh tai biến mạch não 11 3.3.Bệnh tim thiếu máu cục bộ 13 Chơng 3 : đối tợng và phơng pháp nghiên cứu 16 1. Đối tợng nghiên cứu 16 2. Phơng pháp nghiên cứu 16 Chơng 4 : Kết quả nghiên cứu 17 1.Tỷ lệ tử vong của bệnh tim mạch 17 2.Phân bố bệnh nhân tử vong theo loại bệnh và giới 17 2.1.Phân bố bệnh nhân tử vong theo loại bệnh 17 2.2. Phân bố bệnh nhân tử vong theo giới : 18 2.3. Phân bố bệnh nhân tử vong của bệnh van tim 19 3. Phân bố bệnh nhân tử vong theo tuổi 20 4. Phân bố bệnh nhân tử vong theo nghề nghiệp 20 4.1 Phân bố theo nghề nghiệp cụ thể 20 4.2. Phân bố theo nhóm nghề nghiệp 21 5. Phân bố bệnh nhân tử vong theo địa d 23 5.1. Phân bố theo tỉnh thành 23 5.2. Phân bố theo vùng nông thôn, thành thị 24 6. Phân bố bệnh nhân tử vong theo thời gian 26 6.1. Phân bố theo thời gian trong ngày 26 6.2. Phân bố theo các tháng trong năm 27 6.3. Phân bố bệnh nhân tử vong theo thời gian từ lúc vào viện đến lúc tử vong 28 7. Phân bố bệnh nhân theo mức độ phù hợp giữa chẩn đoán tuyến dới với chẩn đoán tại viện 29 8. Nguyên nhân tử vong 29 8.1. Phân bố bệnh nhân theo các nguyên nhân tử vong. 29 8.2. Tử vong do rối loạn nhịp tim 30 Chơng 5 : Bàn luận 32 1. Tỉ lệ tử vong 32 2. Các bệnh tim mạch gây tử vong cao nhất 32 3. Một số yếu tố liên quan đến tử vong của bệnh tim mạch nói chung và các bệnh tim mạch có tỉ lệ tử vong cao nhất 32 3.1. Liên quan đến giới tính 33 3.2. Liên quan đến tuổi 33 3.3. Liên quan đến nghề nghiệp 34 3.4. Liên quan đến địa d 34 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.5. Liên quan đến thời gian 37 3.6. Tử vong liên quan đến mức độ phù hợp giữa chẩn đoán tuyến dới với chẩn đoán tại viện 39 4. Nguyên nhân tử vong 40 5. Những hạn chế của phơng pháp nghiên cứu hồi cứu 40 Chơng 6 : kết luận và kiến nghị 42 1. Kết luận 42 2. Kiến nghị 43 Tài liệu tham khảo 44 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng 1 : Đặt Vấn Đề Bên cạnh những tiến bộ khoa học trong thăm khám và điều trị đợc ứng dụng ngày càng rộng rãi, việc đánh giá lại tình hình bệnh tật và tử vong trong những năm trớc cũng là một việc làm hết sức cần thiết. Nó giúp chúng ta nhìn nhận lại một cách khách quan thực trạng bệnh tật, tử vong với những vấn đề còn tồn tại trong những năm qua; từ đó rút kinh nghiệm và đa ra những ý kiến thiết thực, góp phần vào quá trình không ngừng nâng cao hiệu quả điều trị, hạ thấp tỉ lệ mắc bệnh và tử vong, từng bớc nâng cao đời sống sức khỏe nhân dân. Đối với bệnh phổ biến hàng đầu và có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh nội khoa-bệnh tim mạch-thì việc làm đó càng trở nên đặc biệt quan trọng. Tại Viện Tim Mạch Việt Nam-Bệnh viện Bạch Mai, từ nhiều năm nay, bệnh nhân tim mạch đến khám và điều trị cũng nh tử vong do bệnh tim mạch luôn đứng vị trí hàng đầu, theo số liệu từ 1992-1996 của Ngô Văn Thành và Nguyễn Thị Hơng thì tử vong tim mạch chiếm 33,1% trong tổng số tử vong tại bệnh viện Bạch Mai, chỉ đứng sau tử vong do tất cả các loại bệnh nhiễm trùng cộng lại (37,2%), vợt xa tử vong do ung th (8,87%) và tử vong do các bệnh khác (20,1%) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY TÙNG Tên đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH HUYỆN BA VÌ – TP HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2012 - 2017 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY TÙNG Tên đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH HUYỆN BA VÌ – TP HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Thú y Lớp: K44 – Thú Y Khoa: Chăn nuôi thú y Khóa học: 2012 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Văn Sửu Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung cuối chương trình đào tạo trường đại học nói chung Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Đây khoảng thời gian quan trọng với sinh viên, hội để áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Đồng thời khoảng thời gian quý báu để sinh viên học hỏi, thu thập kiến thức, hành trang bước vào sống với công việc Xuất phát từ nguyện vọng thân, yêu cầu sở, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, giúp đỡ giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Sửu, tiến hành nghiên cứu đề tài:“Khảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại Nguyễn Thanh Lịch - huyện Ba Vì – TP Hà Nội thử nghiệm số phác đồ điều trị ” Do thời gian trình độ hạn chế, bước đầu bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý Quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 23 tháng 12 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Duy Tùng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.2 Các tiêu chẩn đoán viêm tử cung 18 Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 28 Bảng 4.4 Lịch phòng bệnh vaccine cho đàn lợn 31 Bảng 4.5 Lịch phòng bệnh thuốc cho đàn lợn 32 Bảng 4.6 công tác phục vụ sản xuất 36 Bảng 4.7 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua tháng theo dõi 37 Bảng 4.8 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái theo giống 38 Bảng 4.9 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung qua lứa đẻ 39 Bảng 4.10 Triệu chứng lâm sàng lợn bị viêm tử cung 40 Bảng 4.11 Hiệu thử nghiệm điều trị viêm tử cung phác đồ 41 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP : Charoen Pokphand Cs : Cộng E coli : Escherichia coli FSH : Folliculo Stimulin hormone LH : Lutein hormone MMA : Mastitis ...PHÂN BỐ TỬ VONG Năm Số ca tử vong 2012 20 13 2014 2 1 1 1 ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ Đặc điểm (N = 22) Tuổi Giới tính n (%) 16 – 30 t 11 (50) 31 – 45t (31 ,8) 46 – 60t ( 13, 6) ≥ 61t (4.6 ) Nữ 14 ( 63, 6) Bệnh. .. = 22) n (%) Có điều trị bệnh viện tuyến sở 18 (81,8) Ngày bệnh nhập viện N4-5 (N3 - 8) Thời gian nằm viện tuyến sở trước CV 33 (1 - 96 giờ) Ngày bệnh tử vong N7 (N4 – 23) Tổng thời gian nằm viện... CHUYỂN VIỆN ĐỘ NẶNG SXHD TẠI BV ĐẦU TIÊN ĐỘ NẶNG n (%) SXHD (5,6) SXHD có dấu hiệu cảnh báo (38 ,9) SXHD nặng thể sốc (44 ,3) (trong có ca tái sốc) SXHD nặng thể sốc nặng (5,6) SXHD nặng thể xuất

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:25

Hình ảnh liên quan

TÌNH HÌNH NHẬP VIỆN – CHUYỂN VIỆN - 4. Phân tích bệnh án tử vong SXHD người lớn 3 năm 2012 2014 BsCKI Nguyễn Thanh Trường
TÌNH HÌNH NHẬP VIỆN – CHUYỂN VIỆN Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • PHÂN BỐ TỬ VONG

 • ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ

 • ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ

 • ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ - NƠI CƯ NGỤ

 • TÌNH HÌNH NHẬP VIỆN – CHUYỂN VIỆN

 • ĐỘ NẶNG SXHD TẠI BV ĐẦU TIÊN

 • NHẬN ĐỊNH VỀ CHẨN ĐOÁN

 • NHẬN ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ

 • ĐỘ NẶNG SXHD TẠI BV CUỐI

 • NHẬN ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC

 • NHẬN ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC

 • BỆNH CẢNH TỬ VONG

 • Slide 14

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan