0

Ngữ văn 11: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

11 243 0
  • Ngữ văn 11: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:50

(Trích Vũ Như Tô) NGUYỄN HUY TƯỞNG GV: Nguyễn Thị Cẩm Hà Trường THPT26/10/17 Cẩm Bình I Tìm hiểu chung Vài nét tác giả - Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) - Xuất thân gia đình nhà nho, quê làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Tham gia cách mạng, hoạt động tổ chức văn hoá văn nghệ Đảng lãnh đạo từ sớm - Thiên hướng khai thác đề tài lịch sử sáng tác - Tác phẩm chính: kịch Vũ Như Tô, Bắc Sơn; tiểu thuyết Đêm hội Long Trì, Sống với Thủ đô; Kí Cao Lạng 26/10/17 Tác phẩm Vũ Như Tô a) Quá trình sáng tác: (SGK) b) Đề tài: viết kiện lịch sử xảy Thăng Long khoảng năm 1516 – 1517 26/10/17 c) Tóm tắt cốt truyện: Vũ Như Tô, kiến trúc sư thiên tài, bị hôn quân Lê Tương Dực bắt xây Cửu Trùng Đài để làm nơi hưởng lạc Vốn nghệ sĩ chân chính, Vũ Như Tô kiên từ chối Theo lời khuyên Đan Thiềm, Vũ Như Tô chấp nhận khởi công xây dựng Nhưng công việc xây dựng kéo dài gây tai hoạ cho nhân dân Lợi dụng tình hình rối ren ấy, Trịnh Duy Sản dấy binh loạn giết chết Lê Tương Dực, Vũ Như Tô, Đan Thiềm Cửu Trùng Đài bị thiêu huỷ 26/10/17 d) Một số ý kiến đánh giá “Bi kịch ngàn đời nhân loại, Ðẹp cao đẫm máu, dư âm Vũ Như Tô” (Đỗ Đức Hiểu) “Bi kịch khiến lo lắng cho vận mệnh giá trị lớn xã hội người Vũ Như Tô tác phẩm thế” (Phạm Vĩnh Cư) 26/10/17 Thể loại bi kịch - Xung đột bi kịch tạo dựng từ mâu thuẫn giải được; cách khắc phục mâu thuẫn dẫn đến diệt vong giá trị quan trọng - Nhân vật bi kịch thường người có say mê khát vọng lớn lao; đồng thời có sai lầm hành động suy nghĩ Kết thúc bi thảm số phận nhân vật bi kịch thường có ý nghĩa thức tỉnh, khơi gợi tình cảm nhân văn người 26/10/17 Văn a) Vị trí đoạn trích: thuộc hồi V – hồi kết thúc kịch, cảnh diễn cung cấm 26/10/17 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI Trích Vũ Như Tô 26/10/17 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI Trích Vũ Như Tô 26/10/17 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI Trích Vũ Như Tô 26/10/17 b) Tóm tắt: Biết tin có bạo loạn, Đan Thiềm hết lời khuyên giục Vũ Như Tô trốn Nhưng ông không nghe tin “quang minh đại Tình hình nguy kịch: vua bị giết, hoàng hậu, Đông đại học sĩ tự Đám cung nữ bị bắt Đan Thiềm bị bắt hết lời kêu xin Ngô Hạch tha cho Vũ Như Tô, “nước ta cần nhiều thợ tài để tô điểm” Ngô Hạch sai quân lính trói Vũ Như Tô Đến lúc Vũ Như Tô hi vọng An Hoà Hầu cởi trói để ông xây nốt Cửu Trùng Đài Khi quân khởi loạn đốt phá Cửu Trùng Đài Vũ Như Tô tỉnh ngộ Ông trơ trọi đau đớn vĩnh biệt Cửu Trùng Đài bình thản pháp trường 26/10/17 ... cảm nhân văn người 26/10/17 Văn a) Vị trí đoạn trích: thuộc hồi V – hồi kết thúc kịch, cảnh diễn cung cấm 26/10/17 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI Trích Vũ Như Tô 26/10/17 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI Trích... vọng An Hoà Hầu cởi trói để ông xây nốt Cửu Trùng Đài Khi quân khởi loạn đốt phá Cửu Trùng Đài Vũ Như Tô tỉnh ngộ Ông trơ trọi đau đớn vĩnh biệt Cửu Trùng Đài bình thản pháp trường 26/10/17 ... CỬU TRÙNG ĐÀI Trích Vũ Như Tô 26/10/17 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI Trích Vũ Như Tô 26/10/17 VĨNH BIỆT CỬU TRÙNG ĐÀI Trích Vũ Như Tô 26/10/17 b) Tóm tắt: Biết tin có bạo loạn, Đan Thiềm hết lời khuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 11: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, Ngữ văn 11: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài,

Hình ảnh liên quan

vì tin mình “quang minh chính đại. Tình hình càng nguy kịch: vua bị giết, hoàng hậu, Đông  các đại học sĩ tự vẫn - Ngữ văn 11: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

v.

ì tin mình “quang minh chính đại. Tình hình càng nguy kịch: vua bị giết, hoàng hậu, Đông các đại học sĩ tự vẫn Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan