0

Ngữ văn 11: Chí Phèo

14 345 3
  • Ngữ văn 11: Chí Phèo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 09:47

Giáo viên: Nguyễn Thị Lam Trường TH,THCS,THPT Trịnh Hoài Đức CHÍ PHÈO Nam Cao PHẦN HAI: TÁC PHẨM Cái lò gạch cũ => Sự luẩn quẩn, bế tắc Khi đem in, NXB đổi “Đôi lứa xứng đôi” (1941) => Nhấn mạnh mối tình Chí Phèo - Thị Nở 1946, in lại tập “Luống cày”, Nam Cao đổi lại “Chí Phèo” => Nhấn mạnh nhân vật Chí Phèo TN nhìn xuống bụng nghĩ đến Cái lò gạch cũ( nơi CP sinh ra) CP định giết bà cô TN lại giết BK tự kết liễu đời Người ta nhặt nuôi Làm tá điền cho Lí Kiến Lí Kiến ghen bắt CP tù 7,8 năm Thị Nở từ chối CP rơi vào tuyệt vọng Gặp Thị Nở sống năm ngày vợ chồng Uống rượu, gây thành tay sai cho Bá Kiến Ra tù ngọai hình “trông gớm chết” Hình ảnh làng Vũ Đại - Dân không hai nghìn, xa phủ, xa tỉnh - Có tôn ti trật tự nghiêm ngặt - Có quần ngư tranh thực - Trong làng tồn nhiều mâu thuẫn  Hình ảnh thu nhỏ làng quê Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám Nhóm 1,2,3: Tìm hiểu nhân vật Chí Phèo trước vào tu H: Hoàn cảnh xuất thân Chí Phèo? H: Năm Chí Phèo 20 tuổi kiện xảy ra? (Nghề nghiệp, ước mơ, kiện) H: Biến cố xảy làm thay đổi đời Chí Phèo? H: Vậy trước lúc vào tu Chí người nông dân nào? Nhóm 4,5,6: Tìm hiểu nhân vật Chí Phèo sau tu? H: Chí Phèo sau tu thay đổi nào? H: Về nhân hình Chí thay đổi sao(đầu, mặt, mắt, ngực, )? H: Nhân tính Chí Phèo thay đổi sao? ( hành động, trạng thái, ngôn ngữ giao tiếp H: Qua nhà văn Nam Cao muốn nói lên điều gì? Trước vào tù Sau tù Sự tha hóa Chí Phèo tượng mang tính quy luật Nam Cao khẳng định Năm Thọ, Binh Chức Năm Thọ, Binh Chức thật đau đớn Việt Nam trước Cách mạng: Hiện tượng người Chí Phèo Phèo Chí nông dân lương thiện bị cướp đoạt nhân hình lẫn nhân tính “Chí Phèo Phèo con” con” “Chí Hiện tượng có tính quy luật Gián tiếp tố cáo xã hội thực dân Phong kiến bất công, tàn bạo -> Giá trị thực AI NHANH HƠN Câu 1: Thông tin sau không hoàn cảnh sáng tác “Chí Phèo”? A Đó giai đoạn xã hội Việt Nam nửa thực dân nửa phong kiến B Dựa vào việc thật, người thật làng quê Nam Cao C Đó giai đoạn xã hội Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám  Đáp án: C Câu 2: Nam Cao miêu tả hình ảnh làng Vũ Đại nào? A Xa phủ, xa tỉnh B Có tôn ti trật tự, quần ngư tranh thực C Tồn nhiều mâu thuẫn D Đáp án A,B,C  Đáp án: D Câu 3: Sau tu Chí Phèo bị tha hóa gì? A Tha hóa nhân hình B Tha hóa nhân tính C Không bị tha hóa D Cả hai đáp án A B  Đáp án: D ...CHÍ PHÈO Nam Cao PHẦN HAI: TÁC PHẨM Cái lò gạch cũ => Sự luẩn quẩn, bế tắc Khi đem in, NXB đổi “Đôi lứa xứng đôi” (1941) => Nhấn mạnh mối tình Chí Phèo - Thị Nở 1946, in... mạnh mối tình Chí Phèo - Thị Nở 1946, in lại tập “Luống cày”, Nam Cao đổi lại Chí Phèo => Nhấn mạnh nhân vật Chí Phèo TN nhìn xuống bụng nghĩ đến Cái lò gạch cũ( nơi CP sinh ra) CP định giết... Phèo thay đổi sao? ( hành động, trạng thái, ngôn ngữ giao tiếp H: Qua nhà văn Nam Cao muốn nói lên điều gì? Trước vào tù Sau tù Sự tha hóa Chí Phèo tượng mang tính quy luật Nam Cao khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 11: Chí Phèo, Ngữ văn 11: Chí Phèo,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh làng Vũ Đại - Ngữ văn 11: Chí Phèo

nh.

ảnh làng Vũ Đại Xem tại trang 8 của tài liệu.
đoạt cả nhân hình lẫn nhân tính. - Ngữ văn 11: Chí Phèo

o.

ạt cả nhân hình lẫn nhân tính Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan