ctdt dh phuongphapgiangdaytiengAnh 2016

5 75 0
ctdt dh phuongphapgiangdaytiengAnh 2016

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Mạng máy tính Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Mạng máy tính (Computer Networking) Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung Khóa : 2008 - 2012 (Cập nhật theo Quyết định số ./QĐ-BGH ngày tháng năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen) Bản cập nhật - Áp dụng từ Học kỳ 1 năm học 2010-2011 1. Mục tiêu đào tạo Đào tạo Cử nhân Đại học Mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết được các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hệ thống và mạng máy tính, cụ thể là: - Phần cứng và thiết bị mạng - Lập trình điều khiển thiết bị ngọai vi, lập trình kernel - Xây dựng hệ thống mạng công ty Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành sau: • Mạng Máy Tính - Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp. - Tổ chức và quản trị tối ưu các dịch vụ Internet - An tòan và bảo mật hệ thống mạng - Xây dựng và triển khai các dịch vụ đa phương tiện (multimedia) và mạng riêng ảo. - Tham gia xây dựng và triển khai mạng đô thị (MAN) với công nghệ tiên tiến: Gigabit Ethernet, IPv6, MPLS, Wireless Techn. • Hệ Thống Máy Tính - Thiết kế và xây dựng các công cụ quản lý tài nguyên máy tính (Benchmark, file management, log analyses, kernel of Operating System ) - Phát triển mã nguồn mở IDS/IPS; firewall (IP-Table, Snort, DHCP…) - Tham gia vào thiết kế và xây dựng các phần mềm mô phỏng, công cụ quản trị và điều khiển mạng. - Lập trình hệ thống cấp độ firmware - Thiết kế và xây dựng các card điều khiển giao tiếp Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các bộ phận phần cứng, phòng hệ thống, bộ phận cung cấp giải pháp mạng của các ISP; các bộ phận làm phần mềm hệ thống thuộc các công ty phần CTĐT Đại học ngành Mạng máy tính khóa 2008-2012 Trang 1 mềm; công ty phần cứng và giải pháp mạng; các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp có nối mạng; bộ phận thiết kế và triển khai mạng máy tính của các công ty xây dựng và phát triển nhà; trường học, trung tâm đào tao; công ty mô phỏng và thiết kế CHIP. 2. Thời gian đào tạo: 4 năm 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 140 tín chỉ (TC) chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết) 4. Đối tượng tuyển sinh: Theo điều 5 quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp Đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 664-08/QĐ-BGH của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ngày 23 tháng 9 năm 2008 Những sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét công nhận tốt nghiệp: - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo - Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên, không có môn học không đạt (điểm D+, D, D-, F); - Các môn học cốt lõi của ngành đào tạo, môn thực tập, khoá luận tốt nghiệp phải có điểm từ C trở lên. - Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất 6. Văn bằng sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Mạng máy tính 7. Nội dung chương trình 1.1. Kiến thức giáo dục đại cương 1.1.1.Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh STT MSMH Tên môn học Tổng số tiết LT BT TH Tín chỉ Tự học Ghi chú Các môn chính trị (học theo thứ tự) 1 DC107DV01 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 90 48 42 0 5 150 2 DC105DV02 Tư tưởng Hồ Chí Minh 36 20 16 0 2 60 3 DC108DV01 Đường lối CM của Đảng CSVN 56 28 28 0 3 90 Cộng 182 96 86 0 10 300 1.1.2.Khoa học xã hội STT MSMH Tên môn học Tổng số tiết LT BT TH Tín chỉ Tự học Ghi chú 8,9 Chọn 2 trong số 4 môn sau DC115DV01 Phương pháp học đại học 42 28 0 14 3 60 DC116DV01 Tư duy phản biện 42 28 0 14 3 60 CTĐT Đại học ngành Mạng máy tính khóa 2008-2012 Trang 2 DC117DV01 Kỹ năng giao tiếp 42 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO ÀO TẠO T CỘNG HÒA XÃ HỘI ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA ỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự - H Hạnh phúc CHƯƠNG TR TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-BVU, BVU, ngày 31/10/2016 Hiệu ệu tr trưởng Trường Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu) àu) Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Ngôn Ngữ Anh Mã ngành: : D220201 Chuyên ngành : Phương pháp giảng ảng dạy tiếng Anh Hệ đào tạo : Chính quy Năm tuyển sinh : 2016 Mục tiêu đào tạo: 1.1 Mục tiêu chung: Chương trình khung giáo dục d đại học ngành Ngôn ngữ ữ Anh, chuyên chuy ngành Phương pháp giảng ảng dạy tiếng Anh nhằm trang bị cho sinh vi viên đầy ầy đủ kiến thức, kỹ ngôn ngữ chuyên ngành đểể làm l việc hiệu môi trường ờng giảng dạy tiếng Anh Đồng thời, chương trình ũng bồi d dưỡng phẩm chất trị đạo ạo đức nghề nghiệp tạo hệ người ời lao động có đức có ttài Sinh viên tốt ốt nghiệp ng ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ên ngành Phương pháp giảng gi dạy tiếng Anh có khả làm àm việc vi cho sở giáo dục nước vàà nước ngoài, nghiên cứu sâu 1.2 Mục tiêu cụ thể: Kiến thức: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, c kiến thức sở ngành ành chuyên ngành c ngành Ngôn Ngữ Anh Sinh viên ên có đư kiến thức tảng ảng ngôn ngữ, lý thuyết tiếng v thực hành tiếng, ếng, văn hóa, văn minh v văn học AnhMỹ Ngoài ra, sinh viên nắm ắm đ kiến thức kỹ nghiệp vụ sư phạm ạm nh tâm lý học lứa tuổi, phương pháp giảng ảng dạy tiếng Anh, thiết kế b giảng, ảng, quản lý lớp học v kiểm tra đánh giá 1/5 Kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có khả sử dụng tiếng Anh (nghe – nói - đọc - viết) mức tương đương bậc 5/6 Khung lực ngoại ngữ Việt Nam, biết vận dụng kiến thức học cách linh hoạt để giải công việc hiệu Đồng thời, sinh viên biết sử dụng hợp lý kỹ mềm học kĩ thuyết trình, kĩ làm việc độc lập, kỹ tư sáng tạo, kỹ giải vấn đề, kỹ làm việc theo nhóm vào tình thực tế công việc sống cụ thể Thái độ: Sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có thái độ tự tin chủ động hòa nhập với môi trường làm việc thực tế, có ý thức tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa sử dụng tiếng Anh giữ gìn giới thiệu với bạn bè quốc tế văn hóa Việt Nam, có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến, có văn hóa ứng xử tốt để nâng cao hiệu công việc có sức khỏe tốt để góp phần tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc Thời gian đào tạo: năm Khối lượng kiến thức toàn khoá: 127 tín Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ quy hành Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực theo Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín ban hành kèm theo Quyết định số 657/QĐ-ĐHBRVT ngày 19/9/2012 Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu Thang điểm: Đánh giá kết học tập theo thang điểm 10, sau chuyển đổi sang thang điểm thang điểm chữ theo Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín hành Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu Nội dung chương trình: STT Mã môn học Mã học phần Tên môn học Số tín Học kỳ 14 Học phần bắt buộc 14 120131 Đọc hiểu (Reading 1) 0101120131 2(1.5,0.5,4) 120134 Viết (Writing 1) 0101120134 2(1.5,0.5,4) 120138 Ngữ pháp (Grammar 1) 0101120138 2(1.5,0.5,4) 121250 Luyện âm tiếng Anh (English Pronunciation Practice) 0101121250 2(1.5,0.5,4) 121645 Phương pháp học đại học (College Study Skills) 0101121645 2(1.5,0.5,4) 121647 Nghe - Nói (Listening-Speaking 1) 0101121647 4(3,1,8) 2/5 Học phần: học trước (a), tiên (b) song hành (c) 060024 Giáo dục thể chất 0101060024 1(0,1,2)* Học kỳ 16 Học phần bắt buộc 16 120132 Đọc hiểu (Reading 2) 0101120132 2(1.5,0.5,4) 120131(a) 120135 Viết (Writing 2) 0101120135 2(1.5,0.5,4) 120134(a) 120139 Ngữ pháp (Grammar 2) 0101120139 2(1.5,0.5,4) 120138(a) 120601 Pháp luật đại cương (Introduction to Vietnam Law) 0101120601 2(1.5,0.5,4) 121427 Giáo dục học đại cương (Introduction to Pedagogy) 0101121427 2(1.5,0.5,4) 121602 Tư sáng tạo (Creative Thinking) 0101121602 2(1.5,0.5,4) 121728 Nghe - Nói (Listening - Speaking 2) 0101121728 4(3,1,8) 121647(a) 060025 Giáo dục thể chất 0101060025 1(0,1,2)* 060024(a) 060029 Giáo dục quốc phòng 0101060029 8(5,3,16)* Học kỳ 17 Học phần bắt buộc 17 120042 Dẫn luận ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics) 0101120042 2(1.5,0.5,4) 120133 Đọc hiểu (Reading 3) 0101120133 2(1.5,0.5,4) 120132(a) 120136 Viết (Writing 3) 0101120136 2(1.5,0.5,4) 120135(a) 120140 Ngữ âm Âm vị học (Phonetics Phonology) 0101120140 2(1.5,0.5,4) 121250(a) 120598 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin-P1 (The basic principles of Marxism-Leninism-P1) 0101120598 2(2,0,4) 121729 Nghe - Nói (Listening - Speaking 3) 0101121729 4(3,1,8) 121742 Tâm lý học (Psychology) 0101121742 3(2,1,6) 060026 Giáo dục thể chất 0101060026 1(0,1,2)* Học kỳ 16 Học phần bắt buộc 16 121728(a) 060025(a) 120044 Cơ sở văn hoá Việt Nam (Introduction to Vietnamese Culture) 0101120044 2(1.5,0.5,4) 120231 Viết (Writing 4) 0101120231 2(1.5,0.5,4) 120136(a) 120233 Đọc hiểu (Reading 4) 0101120233 2(1.5,0.5,4) 120133(a) 120597 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin-P2 (The basic principles of Marxism-Leninism-P2) ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên chương trình : Mạng máy tính Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Mạng máy tính (Computer Networking) Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung Khóa : 2009 - 2013 (Cập nhật theo quyết định số -2012/QĐ-BGH ngày tháng năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen) Áp dụng từ Học kỳ 1 năm học 2012-2013 1. Mục tiêu đào tạo Đào tạo Cử nhân Đại học Mạng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để giải quyết được các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực hệ thống và mạng máy tính, cụ thể là: - Phần cứng và thiết bị mạng - Lập trình điều khiển thiết bị ngọai vi, lập trình kernel - Xây dựng hệ thống mạng công ty Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành sau: • Mạng Máy Tính - Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp. - Tổ chức và quản trị tối ưu các dịch vụ Internet - An tòan và bảo mật hệ thống mạng - Xây dựng và triển khai các dịch vụ đa phương tiện (multimedia) và mạng riêng ảo. - Tham gia xây dựng và triển khai mạng đô thị (MAN) với công nghệ tiên tiến: Gigabit Ethernet, IPv6, MPLS, Wireless Techn. • Hệ Thống Máy Tính - Thiết kế và xây dựng các công cụ quản lý tài nguyên máy tính (Benchmark, file management, log analyses, kernel of Operating System ) - Phát triển mã nguồn mở IDS/IPS; firewall (IP-Table, Snort, DHCP…) - Tham gia vào thiết kế và xây dựng các phần mềm mô phỏng, công cụ quản trị và điều khiển mạng. - Lập trình hệ thống cấp độ firmware - Thiết kế và xây dựng các card điều khiển giao tiếp Sinh viên tốt nghiệp làm việc tại các bộ phận phần cứng, phòng hệ thống, bộ phận cung cấp giải pháp mạng của các ISP; các bộ phận làm phần mềm hệ thống thuộc các công ty phần mềm; công ty phần cứng và giải pháp mạng; các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp có nối mạng; bộ phận thiết kế và triển khai mạng máy tính của các công ty xây dựng và phát triển nhà; trường học, trung tâm đào tao; công ty mô phỏng và thiết kế CHIP. CTĐT Đại học ngành Mạng máy tính khóa 2009-2013 Trang 1 2. Thời gian đào tạo: 4 năm 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 142 tín chỉ (TC) chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (150 tiết) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết) Đầu khóa học SV được kiểm tra trình độ ngoại ngữ để xếp lớp học . - SV phải đạt chuẩn đầu vào tương đương TOEIC 400 và bắt đầu học lớp EIC Pre-Int. Sau 4 cấp độ môn học sinh viên đạt trình độ tương đương TOEIC 550. - Nếu không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào sinh viên phải tự học hoặc đăng ký học các lớp dự bị Tiếng Anh ngoài chương trình đào tạo tại trung tâm ngoại ngữ của trường và sẽ được kiểm tra lại ở các học kỳ sau đó. - Sinh viên được miễn kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào nếu có chứng chỉ: TOEIC 400 (hoặc tương đương). - Sinh viên được miễn học các môn tiếng Anh nếu có một trong các chứng chỉ sau: + TOEFL (paper) từ 500 điểm hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm. + IELTS từ 5.0 điểm. + TOEIC từ 600 điểm - Các chứng chỉ phải còn hạn giá trị khi xuất trình để xin xét miễn (miễn học/kiểm tra đầu vào), xét tốt nghiệp 4. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt nam. 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp Đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 664-08/QĐ-BGH của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen ngày 23 tháng 9 năm 2008 Những sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được xét công nhận tốt nghiệp: - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; - Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo - Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên, không có môn học không đạt (điểm D+, D, D-, F); - Các môn học thuộc các mục từ 7.1.1 đến 7.1.4 có điểm TKMH ≥ 4.0 (hệ 10) - Các môn học thuộc các mục từ 7.1.5 đến 7.2.4 có điểm TKMH ≥ 5.0 (hệ 10) - Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo Luyện thi THPT QUỐC GIA HĨA HỌC-PHẠM CƠNG TUẤN TÚ (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP HĨA HỮU CƠ HAY VÀ KHĨ TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ 2015 – 2016 (Phần 1) Lời nói đầu ! Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Nguyễn Văn Dun – người Thầy dìu dắt bước đầu đến với việc nghiên cứu tìm tòi Hóa Học Phổ Thơng Cảm ơn q Thầy tác giả tập sử dụng tài liệu Các câu trích dẫn nguồn rõ ràng Tuy nhiên có số tập tổng hợp từ Internet, mạng xã hội nên khơng trích dẫn rõ ràng nguồn, mong thơng cảm từ q Thầy “Tài liệu chia miễn phí, với mục địch phi thương mại nên mong nhận đóng góp, phản hồi từ q Thầy bạn học sinh để tài liệu ngày hồn thiện nguồn tư liệu q báu cho bạn học sinh ơn thi THPT Quốc Gia.” “Gửi tặng bạn học sinh 98 ơn thi THPT Quốc 2016 q TẾT TRUNG THU 2015” Đặc biệt gửi lời cảm ơn tới:  Một bạn nữ sinh viên lớp Y2015 – Khoa Y Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, người động viên, tin tưởng vào đường chọn, cho thấy nhiều mảng vui tươi sống Sài Gòn đầy bon chen, tấp nập Mong ngày gặp lại bạn! “Thiên hạ đâu? Sao vội đi? Bao gặp nữa? Có tình chi? Lòng tơi theo bước người qua Cho đến hơm chẳng về.”  Một bạn nick Facebook Hồng Ánh – học sinh trường THPT Hàn Thun – Bắc Ninh  Một bạn nick Facebook Phương Nguyễn – Hà Nội (dự thi ĐH Kinh tế Quốc dân) Cảm ơn bạn tin tưởng, q mến gọi tiếng “Thầy” dù chưa lần đứng bảng dạy bạn chữ Với cá nhân tuổi 23, lại khơng xuất thân thống từ mơi trường Sư Phạm niềm vui, niềm vinh hạnh lớn Cảm ơn bạn Chúc bạn giành kết thật cao kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 Đêm Trung Thu - Sài Gòn, 27/09/2015 “Người thầy trung bình biết nói Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng” Luyện thi THPT QUỐC GIA HĨA HỌC-PHẠM CƠNG TUẤN TÚ (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus PHẦN I: BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu 1: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C5H15O4N3 Cho m gam X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 0,24M Sau phản ứng thu dung dịch Y, cạn dung dịch Y thu 3,681 gam chắn rắn khan khí Z Mặt khác cho tồn dung dịch Y tác dụng với HCl vừa đủ số mol HCl cần dùng A 0,045 mol B 0,050 mol C 0,051 mol D 0,054 mol Câu 2: Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức este đơn chức (mạch hở, số ngun tử cacbon) Đốt cháy hồn tồn m gam X cần dùng vừa đủ V lít O2 thu 17,472 lít CO2 11,52 gam nước Mặt khác m gam X phản ứng với dung dịch KOH dư thu 0,26 mol hỗn hợp ancol Biết X khơng tham gia phản ứng tráng gương Giá trị V bao nhiêu? (các khí đo đktc) A 21,952 B 21,056 C 20,384 D.19,600 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Nguyễn Khuyễn – TP Hồ Chí Minh, năm 2015) Câu 3: Thủy phân hồn tồn m gam hỗn hợp gồm peptit X peptit Y dung dịch NaOH thu 151,2 gam hỗn hợp gồm muối natri Gly, Ala Val Mặt khác, để đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp X, Y cần 107,52 lít khí O2 (đktc) thu 64,8 gam H2O Giá trị m A 102,4 B 97,0 C 92,5 D 107,8 Câu 4: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu hợp chất hữu no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc 37,6 gam hỗn hợp muối hữu Đốt cháy hồn tồn Y cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vơi dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam Khối lượng X A 30,8 gam B 33,6 gam C 32,2 gam D 35,0 gam (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Can Lộc – Hà Tĩnh, năm 2015) Câu 5: Đốt cháy hồn tồn m gam este đơn chức X (tạo chất có chương trình phổ thơng) cần vừa hết 10,08 lít oxi (đktc), sinh 8,96 lít CO2 (đktc) Mặt khác, m gam X phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M Số đồng phân cấu tạo X có dạng CxHyOOCH A B C D (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Đồng Lộc – Hà Tĩnh, năm 2015) Câu 6: Thủy phân 63,5 gam hỗn hợp X gồm tripeptit Ala – Gly – Gly tetrapeptit Ala – Ala – Ala – Gly thu hỗn hợp Y gồm 0,15 mol Ala – Gly ; 0,05 mol Gly – Gly ; 0,1 mol Gly; Ala – Ala Ala Mặt khác, thủy phân hồn tồn 63,5 gam hỗn hợp X 500 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch Z Cơ cạn cận thận dung dịch Z thu m gam chất rắn khan Giá trị gần m A 100,5 B 112,5 C 96,4 D 90,6 (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – THPT Chun Vinh – Nghệ An, năm 2015) Câu 7: Đốt Chương KHẢO SÁT HÀM SỐ CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ Các dạng hàm số thường gặp y = ax3 + bx2 + cx + d y = ax4 + bx2 + c y = ax + b cx + d Các bước khảo sát hàm số TXĐ Sự biến thiên: • Chiều biến thiên: Tìm x để y = (nếu có) Xét dấu y ⇒ khoảng đồng biến, nghịch biến • Cực trị: cực đại, cực tiểu • Giới hạn (tiệm cận ngang đứng - có) Bảng biến thiên Giải tích lớp 12 G.V Vũ Thị Thúy Hà 01266.289.865 havtt@hanoiacademy.edu.vn CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ 1.1 1.1 TẬP XÁC ĐỊNH Tập xác định Siêu dễ y = ax3 + bx2 + cx + d TXĐ: D = R y = ax4 + bx2 + c TXĐ: D = R y = d ax + b TXĐ: D = R \ {− } cx + d c Dễ Tìm tập xác định hàm số sau y = x3 − 3x2 + 3x y = x4 − x2 − y = 2x − x−1 y = 2x3 + 3x2 − y = x−1 x+1 y = x3 − 2x2 + x + y = + y = −x − 2x + − 2x y = −x4 − 2x2 10 y = x−3 2x + 11 y = 1−x x 12 y = − x3 + 13 y = (x2 − 2)2 Giải tích lớp 12 G.V Vũ Thị Thúy Hà 01266.289.865 havtt@hanoiacademy.edu.vn 1.1 TẬP XÁC ĐỊNH CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ Bình thường Chú ý có nghĩa ⇔ A = A √ • A có nghĩa ⇔ A ≥ • • √ có nghĩa ⇔ A > A Tìm tập xác định hàm số sau y = x5 − 5x4 + 5x3 + y = x − √ − x2 √ y = x2 − x − 4x − x2 2x2 − x2 − 3x + √ x2 − y = 2x − y = y = x + x y = sin x + 3x Giải tích lớp 12 G.V Vũ Thị Thúy Hà 01266.289.865 havtt@hanoiacademy.edu.vn CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ 1.2 1.2 ĐẠO HÀM ĐẠO HÀM SIÊU DỄ y = ax3 + bx2 + cx + d ⇒ y = 3ax2 + 2bx + c y = ax4 + bx2 + c ⇒ y = 4ax3 + 2bx y = ax + b ad − bc ⇒y = cx + d (cx + d)2 DỄ Tính đạo hàm hàm số sau tìm giá trị x để y = (nếu có) y = x3 − 3x + y = −x3 + 6x2 − y = x4 − 2x2 + y = x4 − 4x2 − y = 2x3 − 3x2 − 1 y = x3 + x2 − 2x − 3 y = −x3 + 6x2 − 9x + x+1 2x + x y = x−1 y = 10 y = x−1 2x − 11 y = x+2 x 12 y = 3x + 1−x 13 y = − 2x 2x − Giải tích lớp 12 G.V Vũ Thị Thúy Hà 01266.289.865 havtt@hanoiacademy.edu.vn 1.2 ĐẠO HÀM CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ Bình thường Tìm x để y > y < trường hợp sau: y = x3 − 3x2 + y = x3 − x2 + 2 y = x3 − x2 − 4x + 3 y = 2x3 − 3x2 + y = x3 + 3x2 − y = 2x3 + 6x2 + 6x − 7 y = x4 − 2x2 y = x4 − 2x2 + y = 3x + x+1 10 y = 2x + x−2 11 y = x+2 x−1 Giải tích lớp 12 G.V Vũ Thị Thúy Hà 01266.289.865 havtt@hanoiacademy.edu.vn CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ 1.3 1.3 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Siêu dễ Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm K a) Nếu y > với x thuộc K hàm số đồng biến K b) Nếu y < với x thuộc K hàm số nghịch biến K Dễ Các bước xét đồng biến, nghịch biến hàm số Tính y Giải bất phương trình y > kết luận tính đồng biến Giải bất phương trình y < kết luận tính nghịch biến Ví dụ 1: Xét tính đồng biến, nghịch biến hàm số y = x3 − 3x + Giải: Ta có y = 3x2 − • y > ⇔ 3x2 − > ⇔ x < −1; < x ⇒ Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) (1; +∞) • y < ⇔ 3x2 − < ⇔ −1 < x < ⇒ Hàm số nghịch biến khoảng(−1; 1) Ví dụ 2: Xét tính đồng biến, nghịch biến hàm số y = x+3 2x − Giải: Ta có y = −7 < với x = (2x − 1) ⇒ Hàm số nghịch biến khoảng −∞; ; +∞ Bình thường Xét đồng biến, nghịch biến hàm số sau 1 y = x3 − x2 − 2x + 2 y = −x3 + x2 − Giải tích lớp 12 G.V Vũ Thị Thúy Hà 01266.289.865 havtt@hanoiacademy.edu.vn 1.3 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ y = x3 − x2 − x + y = x4 − 2x2 + y = −x4 + 3x2 − y = 2x + x−3 y = x−1 x+1 3x + 1−x √ y = x y = 10 y = x Khó Tìm m để hàm số y = x3 + (m − 1)x2 + (m2 − 4)x + đồng biến R Tìm m để hàm số y = −mx3 + (3 − m)x2 − 2x + nghịch biến R Tìm m để hàm số y = 2x3 − 3(2m + 1)x2 + 6m(m + 1)x + đồng biến khoảng (2; +∞) Tìm m để hàm số y = mx + nghịch biến (−∞; 1) x+m Giải tích lớp 12 G.V Vũ Thị Thúy Hà 01266.289.865 havtt@hanoiacademy.edu.vn CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ 1.3 SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Khảo sát biến thiên hàm số sau y = x3 + 3x2 − y = x3 − 3x y = −x3 + 3x + y = x3 − 3x − y = −2x3 + 3x2 − y = 2x3 − 6x y = x3 − 3x2 + 3 y = x3 − x2 + y = x4 − 2x2 10 y = − x4 − x2 + 2 11 y = −x4 + 8x2 − 1 12 y = x4 + x2 − 2 13 y = − x4 − x2 + 2 14 y = x+2 x−1 15 y = x−2 2x + 16 y = 2x − x+2 17 y = 2x + x−2 18 y = −2x + x−1 19 y = 2x + 2x − Giải tích lớp 12 G.V Vũ Thị Thúy Hà 01266.289.865 ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w M AT HV N co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w M AT HV N co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w M AT HV N co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w M AT HV N co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w M AT HV N co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w M AT HV N co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com [...]... Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w MA TH VN co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com ww w M AT HV N co m www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:20

Hình ảnh liên quan

5 121251 Hình vị- Cú pháp học (Morpho-Syntax) 0101121251 3(2,1,6) 120140(a) - ctdt dh phuongphapgiangdaytiengAnh 2016

5.

121251 Hình vị- Cú pháp học (Morpho-Syntax) 0101121251 3(2,1,6) 120140(a) Xem tại trang 3 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan