0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioSinh12-deda

12 232 2
  • Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioSinh12-deda

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:48

1 Họ tên thí sinh:…………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… . …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Chứng minh công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. Câu 2: (4 điểm) Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thế kỉ XX? Qua đó hãy rút ra những đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Câu 3: (4 điểm) Nêu bối cảnh lịch sử tóm lược di ễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh (1788-1789)? Hãy cho biết nghệ thuật quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này của quân Tây Sơn ? Câu 4: (4 điểm) Vì sao Nguyễn Thiện Thuật chọn khu Bãi Sậy (ở Hưng Yên) làm căn cứ chống Pháp? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nghĩa quân Bãi Sậy. Câu 5: (4 điểm) Sự ra đời hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạ ng thanh niên. Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đánh giá là một chính đảng hoạt động tiến bộ đúng đắn nhất ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1929 ? --- HẾT --- (Gồm 01 trang) CHÍNH THỨC 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - 18/3/1871, cuộc cách mạng thắng lợi. - 26/3/1871, chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - 28/3/1871, Hội đồng Công xã tuyên bố thành lập. *Chính sách: - Cơ cấu tổ chức : + Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, tập trung trong tay cả quyền lập pháp hành pháp, gồm 9 ủy ban. (0,25đ) + Đứng đầu mỗi uỷ ban là một uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trướ c nhân dân có thể bị bãi miễn. (0,25đ) + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội lực lượng cảnh sát cũ thay bằng lực lượng vũ trang an ninh nhân dân. (0,25đ) - Kinh tế: + Giao cho công nhân quản lí một số nhà máy, xí nghiệp chủ đã bỏ trốn (0,25đ) + Kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân (0,25đ) + Đề ra chế độ ngày làm 8 giờ tăng lương cho công nhân. 0,25đ) - Xã hội: + Giải quyết nạn thất nghiệp, quy định giá bánh mì (0,25đ) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ (0,25đ) + Chăm lo đời sống nhân dân, ra sắc lệnh đảm bảo quyền công dân cho phụ nữ… (0,25đ) - Văn hoá - giáo dục: + Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc miễn phí… (0,25đ) + Tách nhà thờ ra khỏi nhà nuớc, tr ường học không dạy kinh thánh (0,25đ) * Cơ cấu tổ chức, các chính sách của Công xã Pari là chăm lo đến đời sống của nhân dân, vì nhân dân, không có áp bức bóc lột nhân dân như những nhà nước trước đây. Vì vậy, Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. (0,75đ) Câu 2: (4 điểm) a. Khái quát các giai đoạn phát triển … Sau chiến tranh thế giới thứ II , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, được gọi là lụ c địa mới trỗi dậy (Gồm 04 trang) CHÍNH THỨC 2 * Giai đoạn 1945 – 1954: - Phong trào nổ ở Bắc Phi với thắng lợi trong cuộc chính biến cách mạng của binh lính sĩ quan Ai Cập (7/1952) lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). (0,5đ) - Cùng năm 1952, nhân dân Libi cũng giành được độc lập… (0,25đ) * Giai đoạn 1954 – 1960: Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ của Việt Nam, đã cổ vũ các thuộc địa của Pháp ở các nước Bắc Phi Tây Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập: Angiêri (1954 – 1962), Marốc, Xuđăng (1956) Ghana (1957) … (0,75đ) * Giai đoạn 1960 – 1975: - Năm 1960, có 17 nước giành độc lập, nên gọi là “Năm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KIÊN GIANG - KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: SINH THPT Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 25/9/2014 ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM Bài (10 điểm) Một phụ nữ tiêm thuốc penicillin 60% lượng penicillin trước tác dụng Giả sử người phụ nữ tiêm 600 miligam penicillin vào lúc sáng a Tính lượng thuốc lại máu người phụ nữ lúc 11 b Nếu lượng thuốc lại máu 3,6280 miligam người phụ nữ tiêm thuốc lúc ? Kết Cách giải a Lượng thuốc máu lúc 11 tức tiêm thuốc = 600(0,6) = 129,6 miligam 3,0 Lượng thuốc= 129,6miligam b Khi lượng thuốc lại 3,6280 x Điểm 2,0 x hay 3,6280 = 600 (0,6) Æ (0,6) = 3,6280/600 ⎛ 3, 628 ⎞ log ⎜ ⎟ ⎝ 600 ⎠ ≈ 10 Æx= log ( 0, ) 3,0 Sau 10 Vậy người phụ nữ tiêm thuốc 10 hay lúc 18 2,0 18 Bài (10 điểm) Khi theo dõi hình thành giao tử cá thể loài sinh vật người ta nhận thấy loại giao tử đực chứa nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố cặp tương đồng 45 a Xác định nhiễm sắc thể 2n loài b Tính tỉ lệ giao tử chứa nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ cặp tương đồng c Tính tỉ lệ hợp tử sinh di truyền nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ đời ông nội nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ đời bà ngoại Cách giải a Xác định nhiễm sắc thể 2n loài - Gọi 2n NST lưỡng bội loài, số NST đơn có giao tử n - Số giao tử đực chứa NST có nguồn gốc từ bố Ta có: Kết Điểm 1,0 Cn2 = n! 1.2.3 (n − 2)(n − 1)n n(n − 1) = = = 45 2!(n − 2)! 1.2 (n − 2) n = 10 n = -9 (loại) → 2n = 20 ↔ n2 – n – 90 = → n = 10 n = -9 (loại) → 2n = 20 b Số giao tử chứa NST có nguồn gốc từ mẹ: 10! C n3 = C103 = = 120 3!(10 − 3)! 120 → Tỉ lệ = 210 c Tính tỉ lệ hợp tử: Số hợp tử sinh di truyền NST từ đời ông nội 120 NST từ đời bà ngoại: Tỉ lệ = 210 45 x 45 = 2025 2025 Tỉ lệ: 10 10 2 2025 Tỉ lệ: 10 10 2 2,0 1,5 0,5 2,0 1,0 1,0 1,0 Bài (10 điểm) Để nghiên cứu khả sinh sinh sản nòi lợn, người ta ghi chép số đẻ lứa 88 lợn nái lập bảng biến thiên sau: V 10 11 12 13 14 15 p 10 15 25 12 a Tính số lợn trung bình lứa lợn nái? b Tính độ lệch chuẩn (S), nêu ý nghĩa giá trị S? Cách giải a Trị số trung bình (m) ∑ vp = + 18 + 42 + 80 + 135 + 250 + 132 + 96 + 65 + 28 + 15 = 866 ∑ v p m= n 866 = 88 ≈ 9,8409 con/ lứa b v 10 11 12 13 14 15 v-m - 4,8409 - 3,8409 - 2,8409 - 1,8409 - 0,8409 0,1591 1,1591 2,1591 3,1591 4,1591 5,1591 (v-m)2 23,4343 14,7525 8,0707 3,3889 0,7071 0,0253 1,3435 4,6617 9,9799 17,2981 26,6163 ∑ p (v − m) = 325, 7716 Kết m= (v-m)2 p 23,4343 44,2575 48,4242 33,8890 10,6065 0,6325 16,1220 37,2936 49,8995 34,5962 26,6163 ∑ v p n 866 = 88 ≈ 9,8409 con/ lứa Điểm 1,0 2,0 3,0 Vì n = 88 >30 nên áp dụng công thức: S =± ∑ p ( v − m ) n =± 325, 7716 = ± 3, 702 = ± 1,9240 88 2,0 Con số S = 1,924 cho biết đàn lợn nái này, số lợn đẻ S= ± 1,9240 lứa dao động trung bình 1,924 mức 9,8409 Hay nói cách khác, mức phản ứng tính trạng là: m ± S = 9,8409 ± 1,9240 m± S 9,8409 ± 1,9240 2,0 = Bài (10 điểm) Một phân tử ADN có khối lượng phân tử 27 105 đvC, đoạn ADN có số gen dài 255 Å Biết gen ngắn có chiều dài 0,255 µm a Hãy tìm số gen chứa đoạn ADN b Giả sử có ezim cắt giới hạn cắt đọan ADN mạch kép đoạn có trình tự nucleotit 5’ AGT 3’ Khi sử dụng enzim để cắt phân tử ADN trên, theo lí thuyết phân tử ADN bị cắt thành đoạn ADN, biết phân tử ADN có tỷ lệ A+T/G+X= 2/3 Cách giải a - Số nuclotit đoạn ADN: N = 27.105 /300 = 9000 nucleotit - Chiều dài gen: L = N/2 3,4 Å = (9000/2) 3,4 Å = 15300 Å - Gọi n số gen có đoạn ADN (n Z+) Chiều dài gen 255 Å, hình thành cấp số cộng mà công sai d = 255 a = 2550, Sn = 15300 Ta có: Sn = n/2 [2 a1 + (n – 1) d] = 15300 n/2 [2 2550 + (n – 1) 255] = 15300 n2 + 19 n - 120 = Giải phương trình ta n1 = ; n = -24 (loại) Vậy đoạn ADN có gen b - Kết N=9000 nucleotit Điểm 1,0 1,0 L = 15300 Å Lập giải pt: 3,0 1,0 Số gen có đoạn ADN: 1,0 Phân tử ADN có tỷ lệ A+T/G+X= 2/3 → A = T = 20%, G = X = 30% - A = T = 0,2 ; G = X= 0,3 - Xác suất xuất trình tự 5’ AGT 3’ : 1,0 0,2 x 0,3 x 0,2 = 0,012 - Số vị trí cắt là: 0,012 x 4500 = 54 (vị trí cắt) - Với 54 vị trí cắt có số đoạn ADN là: 54 (vị trí cắt) 1,0 1,0 54 + = 55 (đoạn) 54 + = 55 (đoạn) Bài (10 điểm) Cấy 6,5 x 105 tế bào vi khuẩn vào môi trường nuôi cấy Sau 30 phút, số lượng tế bào đạt 9,8 x 107 a Xác định thời gian hệ (g) chủng vi khuẩn b Tính số tốc độ sinh trưởng (µ) Biết loài vi khuẩn phát triển có trải qua pha tiềm phát với thời gian 30 phút Kết Cách giải a Loài vi khuẩn có trải qua pha tiềm phát 30 phút Vậy thời gian phát triển thực vi khuẩn 30 phút – 30 phút = = 240 phút t = 240 phút Ta có : No= 6,5 x 105 Điểm 2,0 2,0 N= 9,8 x 107 T = 240 phút N= Nox 2n ( n: số lần nhân đôi) logN = log No + nlog2→ n = (logN – logN0)/ log2 = t/g → g ≈ 33,1666 (phút/ hệ) b Hằng số tốc độ sinh trưởng riêng: µ = 1h/g = 60/33, 1666 ≈ 1,809 HẾT g ≈ 33,1666 (phút/ hệ) µ = 60/33, 1666 ≈ 1,809 4,0 2,0 Sở Giáo dục đào tạo thanh hoá Đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2006-2007 Môn thi: toán Ngày thi: 28/03/2007 Lớp: 12 Trung học Bổ túc. Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) Đề thi này có 4 câu, gồm 1 trang. Câu 1: (6,0 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số: 211xxyx++=+ ( )12. Tìm để đờng thẳng: k()21kx y 0+= cắt đồ thị ()1 tại hai điểm phân biệt , AB thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số ()1. Câu 2: (6,0 điểm) 1. Gii bt phng trỡnh: 22 3216102xx xAA Cx+. 2. Cho . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng có phơng trình là: 0a >22431xaya+=+ 2431aaya=+x0. Câu 3: (6,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng vi h toạ độ cho đờng tròn Oxy(V): tâm 22463xy xy++=I đờng thẳng ()20: xby+=. Chứng minh rằng v (V) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi b. Tìm b để có độ dài lớn nhất. (), PQPQ2. Trong không gian với hệ toạ độ cho các điểm Oxyz()200;;A, ()080;;B, ()003;;C v là điểm thoả mãn: N23ON OA OB OC=++uuur uuuruuur uuur. Tính thể tích tứ diện . NABCCâu 4: (2,0 điểm) Tỡm giỏ tr ln nht v nh nht ca hm s: 233yx x=+ Hết Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu gì. Cán bộ coi thi không đợc giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM 2007 Môn: TOÁN. THBT (Đáp án - Thang điểm gồm 2 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) • TXĐ: {}\1− • Sự biến thiên: ()222021' , ' hoÆc xxyyxx+==⇔=−+0x=. ()()23 01, CTyy=− = =CDyy=− 1,0 Bảng biến thiên: 1,0 • Đồ thị: 1,0 2 (3,0 điểm) Phương trình hoành độ giao điểm: () ()() (22121 1 201 xxkx k x k x x)1x++=− +⇔⇔− +− = ≠−+ 1,5 Gọi ()()()212fxkxk=− +−x. Thoả mãn yêu cầu bài toán khi: ()()()()110 11 20kf k k k k− −<⇔ − −−+ <⇔<1. 1,5 II (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) Điều kiện: 3 vµ xx≥∈N. Bất phương trình tương đương với xy'y − ∞ − ∞ − ∞ + ∞ + ∞ + ∞ −3 1 0 0 0−2 −12− − ++ yO−1 1−2 x−3 ()()() ()2161022 2 2 3 3!!! !!!!xxxxxxx−≤−− −+ 1,5 4 x⇔⇔≤. Kết hợp với điều kiện suy ra 34vµ xx== . 1,5 2 (3,0 điểm) Xét phương trình: 2224433211 hoÆc xaaaxxaxaa+−a=⇔ ⇔ =− =−++ có Vì []22320 2,;xax a x a a++≤∀∈−− nên diện tích là: ()22 2244221132 3211aaaaS x ax a dx x ax a dxaa−−−−=++=−++++∫∫ 1,5 ()32 3244213213261aaxax aaxaa−−⎛⎞=− + + =⎜⎟++⎝⎠ 1,5 III (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) Tâm , bán kính (23;I −)4R=, khoảng cách từ I đến ()Δ là 231bdb=+, suy ra 22291616 7160dR b b b b<⇔ < + ⇔ + >∀1,5 Độ dài lớn nhất khi PQ()Δ đi qua tâm I23 20 0bb⇔−−=⇔= 1,5 2 (3,0 điểm) ()()2169 2169;; ;;ON N=⇔uuur. ()()( ) (0169289 2166 721832;;;; , ; ; , ;;NANB NC NA NB=−−⎡⎤=− − − =− − − ⇒ = −⎣⎦uuuruuuruuur uuuruuur ) 1,5 Thể tích tứ diện là ()1406,. ®vtVNANBNC⎡⎤==⎣⎦tuuuruuuruuur 1,5 IV (2,0 điểm) TXĐ: 33;⎡⎤−⎣⎦, ()()22233033023','xyyxxxx=− =⇔ −= ≥⇒=−x 1,0 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ ====***==== ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN : TIẾNG ANH Thời gian : 180 (Không kể thời gian phát đề) A)Ngữ âm : I – A)Viết từ dựa theo phiên âm : O là một ví dụ : O Hate / heit/ 1) / ` \ pi:pl / 6) / \ l∂:nd / 2) / \ p∂:fikli / 7) / \ tổmpi∂n / 3) / f∂ \ g ე t / 8) / f∂ \ t ე gr∂fi / 4) / i \ din / 9) / \ eksp ე :t / 5) / br ∂ \ zil / 10) / \ f ე rist / II- B) : Hãy gạch chân phần trọng âm chính của mỗi từ sau: O là một ví dụ : O pupil 1) innocent 6) internet 2) preparative 7) character 3) invention 8) nation 4) detailed 9) important 5) athlete 10) hello B) Từ Vựng I – B) Chia động từ trong ngoặc : 1) When I (come) back home yesterday, my car( go). 2) If I( be) in your position, I( answer ) his letter by now. 3) Sam already( leave ) when we ( get) there. 4) My brother and sister (argue) about something when I (walk) into the room. 5) Diane can’t come to the phone because she ( wash). 6) How you (break) your arms ? I (slip ) on the ice while I ( cross ) the street. 7) Most films ( make) (show) in the theatre. 8) Whenever my father ( get) angry, his nose(get) red. 9) I hope it (stop) raining by 5 o’clock this afternoon. 10)When I ( be) in Egypt for 10 years. I ( write ) a book. 1)…………………………………….6)……………………………… 2)…………………………………….7)……………………………… 3)…………………………………….8)……………………………… 4)…………………………………….9)……………………………… 5)…………………………………….10)……………………………… II – B) Tìm một giới từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1) Football is no interest her daughter. 2) Nowadays, crime is the increase. 3) He went to London a view setting up a company my mind. 4) When I saw her, she was lost thought. 5) We must come a decision what to do tomorrow. 6) She is far the most successful singer the world today. 7) She doesn’t go out night. She is afraid the dark. 8) After six months working overtime, she succeeded paying off her debts. 9) Who does this car belong ? It’s my way. 10) She was concentrating so hard her book that she didn’t hear me come the room. 1) ……………………………….6)……………………………… 2) ……………………………….7)……………………………… 3) ……………………………….8)……………………………… 4) ……………………………….9)……………………………… 5) ……………………………….10)……………………………… III – B) Cho dạng đúng của từ : 1) A person who tells lie is a (lie) 2) Nadal is an excellent tennis player. He’s a (Spain) 3) I have won a to study at Harvard . (school ) 4) Her advice appeared to be (interest) 5) His anwer is so confusing, it’s (explain) 6) There are fifty four in our country. (people) 7) It’s often useful to make a between 2 things. (compare) 8) I feel with this book. (bore) 9) An man has stolen all my money. ( know) 10)This knife is blunt. It needs (sharp) 1)……………………………… 6)…………………………………. 2)……………………………… 7)…………………………………. 3)……………………………… 8)…………………………………. 4)……………………………… 9)…………………………………. 5)……………………………… 10)…………………………………. IV- B) Chọn đáp án đúng nhất ( ứng với A,B,C hoặc D)để hoàn thành các câu sau: 1) Roses an important role in the wedding. A. contribute B. take C. give D. play 2)What I said hasn’t effect on him, it’s like water off a duck’s A. head B. neck C. back D. wrist 3)The novel is based on a story. A. real B. factual C. true D. A,B,C are correct 4)I congratulated him winning first prize. A. at B. Ǿ C. on D. for 5) She will be her car before she goes on holiday. A. having / serviced B. having / service C. getting / service D. got / servied 6) Don’t spend any money it is really necessary. A. whenever B. if C. in case D. unless. 7) You go ahead. I’ll catch you later. A. on to B. out on C.up with D. down on. 8) They provided and a bed, which was very kind. A. food with me B. me with food C. food to me D. me food 9) Dr Sales is a person don’t have much confidence. A. in whom I B. Whom I C. in that I D. I 10) Several SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH – THPT chuyên Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 02/11/2012. Câu 1. Hãy cho biết những chất như estrôgen, prôtêin, ion, O 2 qua màng sinh chất bằng cách nào? Câu 2. Vi khuẩn nào có khả năng làm sạch môi trường bị ô nhiễm H 2 S? Thực tế, ta nên dùng loại vi khuẩn nào để xử lý môi trường ô nhiễm H 2 S? Câu 3. a. Tại sao để tổng hợp một phân tử glucôzơ, thực vật C 4 thực vật CAM cần nhiều ATP hơn so với thực vật C 3 ? b. Người ta tiến hành thí nghiệm trồng hai cây A B trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng tăng nhiệt độ trong nhà thì cường độ quang hợp của cây A giảm, nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi. Mục đích thí nghiệm này là gì? Giải thích? Câu 4. Ở người, trong chu kì tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở hai tâm thất tống đi bằng nhau không bằng nhau trong những trường hợp nào? Giải thích? Câu 5. a. Loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Giải thích? b. Có một đột biến xảy ra trong gen quy định một chuỗi polipeptit chuyển bộ ba 5’-UGG-3’ mã hoá cho axit amin triptophan thành bộ ba 5’-UGA-3’ ở giữa vùng mã hoá của phân tử mARN. Tuy vậy, trong tế bào lại còn có một đột biến thứ hai thay thế nucleotit trong gen mã hoá tARN tạo ra các tARN có thể “sửa sai” đột biến thứ nhất. Nghĩa là đột biến thứ hai “át chế” được sự biểu hiện của đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúc này vẫn đọc được 5’-UGA-3’ như là bộ ba mã hoá cho triptophan. Nếu như phân tử tARN bị đột biến này tham gia vào quá trình dịch mã của gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Câu 6. Ở một loài động vật, tính trạng độ dài lông chỉ có hai dạng là lông dài lông ngắn, trong đó kiểu gen AA quy định lông dài, kiểu gen aa quy định lông ngắn. Cho con đực thuần chủng lông dài giao phối với con cái thuần chủng lông ngắn được F 1 . Cho F 1 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F 2 có số con lông dài chiếm 3/4 ở giới đực 1/4 ở giới cái. Biện luận tìm quy luật di truyền viết đồ lai từ P đến F 2 . Câu 7. Trong một quần thể ruồi giấm xét 2 cặp nhiễm sắc thể: cặp số I có hai locut (locut 1 có 2 alen, locut 2 có 3 alen), cặp số II có 1 locut với 5 alen. Trên nhiễm sắc thể X ở vùng không tương đồng có 2 locut, mỗi locut đều có 2 alen. Biết các gen liên kết không hoàn toàn. Tính số kiểu gen tối đa được tạo thành trong quần thể liên quan đến các locut trên. Câu 8. Giải thích quá trình hình thành 2 loài mới từ 1 loài gốc bằng con đường sinh thái dưới góc nhìn của thuyết tiến hóa hiện đại? Câu 9. a. Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, những nhận định sau về cơ chế tiến hoá là đúng hay sai? Giải thích? - Trong điều kiện bình thường, chọn lọc tự nhiên luôn đào thải hết một alen lặn gây chết ra khỏi quần thể giao phối. - Chọn lọc tự nhiên là nhân tố trực tiếp tạo ra những kiểu gen thích nghi với môi trường. b. Nêu mối quan hệ giữa đột biến giao phối theo quan điểm thuyết tiến hóa hiện đại? Câu 10. a. Những loài như thế nào có tiềm năng sinh học cao, loài như thế nào có tiềm năng sinh học thấp? b. Khi giảm kích thước quần thể con mồi thì kích thước quần thể vật ăn thịt cũng giảm theo, sau đó kích thước quần thể con mồi có khả năng phục hồi nhanh hơn. Giải thích? Hết Giám thị không giải thích gì thêm Họ tên thí sinh Số báo danh - 1 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn: SINH – THPT chuyên HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 3 trang) Câu Nội dung 1 - Estrogen có thể đi qua lớp kép photpholipit vì estrogen là 1 loại lipit - Protêin qua màng bằng cách xuất nhập bào vì protein là phân tử có kích thước quá lớn - Ion đi qua kênh protêin vì nó tích điện - Oxi đi qua lớp photpholipit vi nó là phân tử nhỏ, không phân cực 2 * Nên sử dụng vi khuẩn: - Vi khuẩn hóa tổng hợp lấy 1 Họ tên thí sinh:…………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… . …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Chứng minh công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. Câu 2: (4 điểm) Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thế kỉ XX? Qua đó hãy rút ra những đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Câu 3: (4 điểm) Nêu bối cảnh lịch sử tóm lược di ễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh (1788-1789)? Hãy cho biết nghệ thuật quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này của quân Tây Sơn ? Câu 4: (4 điểm) Vì sao Nguyễn Thiện Thuật chọn khu Bãi Sậy (ở Hưng Yên) làm căn cứ chống Pháp? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nghĩa quân Bãi Sậy. Câu 5: (4 điểm) Sự ra đời hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạ ng thanh niên. Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đánh giá là một chính đảng hoạt động tiến bộ đúng đắn nhất ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1929 ? --- HẾT --- (Gồm 01 trang) CHÍNH THỨC 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - 18/3/1871, cuộc cách mạng thắng lợi. - 26/3/1871, chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - 28/3/1871, Hội đồng Công xã tuyên bố thành lập. *Chính sách: - Cơ cấu tổ chức : + Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, tập trung trong tay cả quyền lập pháp hành pháp, gồm 9 ủy ban. (0,25đ) + Đứng đầu mỗi uỷ ban là một uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trướ c nhân dân có thể bị bãi miễn. (0,25đ) + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội lực lượng cảnh sát cũ thay bằng lực lượng vũ trang an ninh nhân dân. (0,25đ) - Kinh tế: + Giao cho công nhân quản lí một số nhà máy, xí nghiệp chủ đã bỏ trốn (0,25đ) + Kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân (0,25đ) + Đề ra chế độ ngày làm 8 giờ tăng lương cho công nhân. 0,25đ) - Xã hội: + Giải quyết nạn thất nghiệp, quy định giá bánh mì (0,25đ) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ (0,25đ) + Chăm lo đời sống nhân dân, ra sắc lệnh đảm bảo quyền công dân cho phụ nữ… (0,25đ) - Văn hoá - giáo dục: + Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc miễn phí… (0,25đ) + Tách nhà thờ ra khỏi nhà nuớc, tr ường học không dạy kinh thánh (0,25đ) * Cơ cấu tổ chức, các chính sách của Công xã Pari là chăm lo đến đời sống của nhân dân, vì nhân dân, không có áp bức bóc lột nhân dân như những nhà nước trước đây. Vì vậy, Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. (0,75đ) Câu 2: (4 điểm) a. Khái quát các giai đoạn phát triển … Sau chiến tranh thế giới thứ II , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, được gọi là lụ c địa mới trỗi dậy (Gồm 04 trang) CHÍNH THỨC 2 * Giai đoạn 1945 – 1954: - Phong trào nổ ở Bắc Phi với thắng lợi trong cuộc chính biến cách mạng của binh lính sĩ quan Ai Cập (7/1952) lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). (0,5đ) - Cùng năm 1952, nhân dân Libi cũng giành được độc lập… (0,25đ) * Giai đoạn 1954 – 1960: Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ của Việt Nam, đã cổ vũ các thuộc địa của Pháp ở các nước Bắc Phi Tây Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập: Angiêri (1954 – 1962), Marốc, Xuđăng (1956) Ghana (1957) … (0,75đ) * Giai đoạn 1960 – 1975: - Năm 1960, có 17 nước giành độc lập, nên gọi là “Năm y= x +1 1+ 2 4x + 2x +1 3 y= x2 + 5x + 3x - y= a sin x + b cos x c cos x + a » 1, 07752; b » 1, 67814; c » 0, 38671 f ( x) = sin x + 3cos x - cos x + max f ( x ) » 0,93675; f ( x ) » -4, 27008 y= x - 3x + x x2 y2 + =1 16 ì x1 » 2, 6379 ì x2 » -3,9666 í í î y1 » 2, 2552 î y2 » -0,3867 ì x1 » 10,1381 ì x2 » -0,1381 í í î y1 » -0, 4310 î y1 » -5,5690 x2 y =1 ì x1 » -3, 0058 ì x2 » 3, 2973 í í î y1 » ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG - KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 201 4-2 015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: SINH THPT... trị S? Cách giải a Trị số trung bình (m) ∑ vp = + 18 + 42 + 80 + 135 + 250 + 132 + 96 + 65 + 28 + 15 = 866 ∑ v p m= n 866 = 88 ≈ 9,8 409 con/ lứa b v 10 11 12 13 14 15 v-m - 4,8409 - 3,8409 - 2,8409... Tính lượng thuốc lại máu người phụ nữ lúc 11 b Nếu lượng thuốc lại máu 3,6280 miligam người phụ nữ tiêm thuốc lúc ? Kết Cách giải a Lượng thuốc máu lúc 11 tức tiêm thuốc = 600(0,6) = 1 29,6 miligam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioSinh12-deda, Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioSinh12-deda,

Hình ảnh liên quan

Khi theo dõi sự hình thành giao tử củ a1 cá thể ở một loài sinh vật người ta nhận thấy loại giao tử đực chứa 2 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố trong các cặp tương đồng là 45 - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioSinh12-deda

hi.

theo dõi sự hình thành giao tử củ a1 cá thể ở một loài sinh vật người ta nhận thấy loại giao tử đực chứa 2 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố trong các cặp tương đồng là 45 Xem tại trang 9 của tài liệu.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG  - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioSinh12-deda
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG Xem tại trang 9 của tài liệu.
Chiều dài của các gen lần lượt hơn nhau 255 Å, đã hình thành một cấp số cộng mà công sai là d = 255   - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang CasioSinh12-deda

hi.

ều dài của các gen lần lượt hơn nhau 255 Å, đã hình thành một cấp số cộng mà công sai là d = 255 Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan