Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

12 124 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 02:56

Hình ảnh liên quan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CUỘC THỊ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẢM TAY - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CUỘC THỊ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẢM TAY Xem tại trang 1 của tài liệu.
Đề bài: (10 điểm) Cho một hình thang vuôag ABCD có đáy lớn là AB, đáy nhỏ là DC - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

b.

ài: (10 điểm) Cho một hình thang vuôag ABCD có đáy lớn là AB, đáy nhỏ là DC Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hướng dẫn: Xem hình bên. B - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

ng.

dẫn: Xem hình bên. B Xem tại trang 2 của tài liệu.
Đề bài: (10 điểm) Cho cốc nước như hình vẽ, phần phía trên là hình nón đỉnh S, đáy có tâm O bán kính # = 5 (dm), chiều cao §O=w=+/7 (dm) - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

b.

ài: (10 điểm) Cho cốc nước như hình vẽ, phần phía trên là hình nón đỉnh S, đáy có tâm O bán kính # = 5 (dm), chiều cao §O=w=+/7 (dm) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan