Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

7 132 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dụ...

Ngày đăng: 25/10/2017, 02:53

Hình ảnh liên quan

kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và thể tích V của khối tứ - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

k.

ính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và thể tích V của khối tứ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 7. Hình tứ diện ABCD có các cạnh AB = AC = AD = 5dm, BC = 5dm, CD  =  7dm,  BD  =  9dm - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

i.

7. Hình tứ diện ABCD có các cạnh AB = AC = AD = 5dm, BC = 5dm, CD = 7dm, BD = 9dm Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 9. Tính gần đúng diện tích toàn phần của hình chóp S.ABCD nếu đáy - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

i.

9. Tính gần đúng diện tích toàn phần của hình chóp S.ABCD nếu đáy Xem tại trang 5 của tài liệu.
| Tính điện tích các mật của hình tứ điện rồi cộng - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

nh.

điện tích các mật của hình tứ điện rồi cộng Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan