0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang toan2_deda

3 95 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:38

1 Họ tên thí sinh:…………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… . …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Chứng minh công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. Câu 2: (4 điểm) Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thế kỉ XX? Qua đó hãy rút ra những đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Câu 3: (4 điểm) Nêu bối cảnh lịch sử tóm lược di ễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh (1788-1789)? Hãy cho biết nghệ thuật quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này của quân Tây Sơn ? Câu 4: (4 điểm) Vì sao Nguyễn Thiện Thuật chọn khu Bãi Sậy (ở Hưng Yên) làm căn cứ chống Pháp? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nghĩa quân Bãi Sậy. Câu 5: (4 điểm) Sự ra đời hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạ ng thanh niên. Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đánh giá là một chính đảng hoạt động tiến bộ đúng đắn nhất ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1929 ? --- HẾT --- (Gồm 01 trang) CHÍNH THỨC 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - 18/3/1871, cuộc cách mạng thắng lợi. - 26/3/1871, chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - 28/3/1871, Hội đồng Công xã tuyên bố thành lập. *Chính sách: - Cơ cấu tổ chức : + Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, tập trung trong tay cả quyền lập pháp hành pháp, gồm 9 ủy ban. (0,25đ) + Đứng đầu mỗi uỷ ban là một uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trướ c nhân dân có thể bị bãi miễn. (0,25đ) + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội lực lượng cảnh sát cũ thay bằng lực lượng vũ trang an ninh nhân dân. (0,25đ) - Kinh tế: + Giao cho công nhân quản lí một số nhà máy, xí nghiệp chủ đã bỏ trốn (0,25đ) + Kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân (0,25đ) + Đề ra chế độ ngày làm 8 giờ tăng lương cho công nhân. 0,25đ) - Xã hội: + Giải quyết nạn thất nghiệp, quy định giá bánh mì (0,25đ) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ (0,25đ) + Chăm lo đời sống nhân dân, ra sắc lệnh đảm bảo quyền công dân cho phụ nữ… (0,25đ) - Văn hoá - giáo dục: + Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc miễn phí… (0,25đ) + Tách nhà thờ ra khỏi nhà nuớc, tr ường học không dạy kinh thánh (0,25đ) * Cơ cấu tổ chức, các chính sách của Công xã Pari là chăm lo đến đời sống của nhân dân, vì nhân dân, không có áp bức bóc lột nhân dân như những nhà nước trước đây. Vì vậy, Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. (0,75đ) Câu 2: (4 điểm) a. Khái quát các giai đoạn phát triển … Sau chiến tranh thế giới thứ II , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, được gọi là lụ c địa mới trỗi dậy (Gồm 04 trang) CHÍNH THỨC 2 * Giai đoạn 1945 – 1954: - Phong trào nổ ở Bắc Phi với thắng lợi trong cuộc chính biến cách mạng của binh lính sĩ quan Ai Cập (7/1952) lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). (0,5đ) - Cùng năm 1952, nhân dân Libi cũng giành được độc lập… (0,25đ) * Giai đoạn 1954 – 1960: Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ của Việt Nam, đã cổ vũ các thuộc địa của Pháp ở các nước Bắc Phi Tây Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập: Angiêri (1954 – 1962), Marốc, Xuđăng (1956) Ghana (1957) … (0,75đ) * Giai đoạn 1960 – 1975: - Năm 1960, có 17 nước giành độc lập, nên gọi là “Năm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG −−−−−−−−−− ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 - 2012 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− MÔN : TOÁN HỌC Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 02/11/2011 (Đề thi có 01 trang) Bài (7 điểm) Cho hai số thực x, y thỏa mãn đẳng thức x + y + xy = Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức M = x y − xy ( x + y ) Bài (6 điểm) Trong mặt phẳng cho hai đường tròn không (O; R ) (O / ; R / ) , tiếp xúc với A Điểm B di động đường tròn (O) Đường thẳng vuông góc với BA A cắt đường tròn (O’) C (khác A) Chứng minh đường thẳng BC luôn qua điểm cố định Chứng minh trọng tâm G tam giác ABC thuộc đường tròn cố định, B thay đổi Bài (7 điểm) Chứng minh với số nguyên n , phương trình x + y = z + n có vô số nghiệm nguyên dương x, y, z −−−−−−−−−−−−−−−−−−HẾT−−−−−−−−−−−−−−−−−− SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG - Bài (7 điểm) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TÌNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TOÁN Ngày thi 02/11/2011 (Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang) Đặt S = x + y , P = xy ĐK : S ≥ P Ta có x + y + xy = ⇔ S − P = ⇔ S = P + ≥ ⇒ P ≥ −3 Đẳng thức xảy ra, chẳng hạn x = y = − 0,5đ 1,5đ Vì S ≥ P S = P + nên P + ≥ P ⇔ P ≤ Đẳng thức xảy ra, chẳng hạn x = y = 1,0đ Tóm lại, tập giá trị P [−3 ; 1] 0,5đ Ta có, M = x y − xy ( x + y + xy + xy ) = P − 3P (3 + P ) = P − 3P − P 1,0đ  P = ∉ [ −3;1]  P = −1 ∈ [ −3;1] M / = 3P − P − ; M / = ⇔  1,0đ M (−3) = −27, M ( −1) = 5, M (1) = −11 0,5đ M = min{M (−3), M (−1), M (1)} = M (−3) = −27 0,5đ [ −3;1] max M = min{M (−3), M (−1), M (1)} = M (−1) = 0,5đ [ −3;1] Bài (6 điểm) Ta có ∆ AOB cân đỉnh O nên AOB = 1800 − BAO Ta có ∆ AO’C cân đỉnh O’ nên AO’C = 1800 − 2CAO’ ( ) 0,5đ 0,5đ Do đó, AOB + AO’C = 3600 − BAO + CAO’ = 1800 0,5đ Suy OB // O’C 0,5đ Gọi I giao điểm BC OO’ ta có IC O ' C R ' R' = = ⇒ IC = IB IB OB R R Vậy I tâm vị tự (O) (O’) 0,5đ 0,5đ Vì vậy, BC luôn qua điểm I cố định ( đpcm ) Gọi M trung điểm BC ta có AG = AM Gọi K trung điểm OO’ Vì MK đường trung bình hình thang CO’OB nên KM = R + R' Trang 0,5đ 1,0đ Do M thuộc đường tròn tâm K bán kính * Ta có V ( A, ) R + R' 0,5đ 0,5đ (M ) = G M thuộc đường tròn (K , R + R' ) cố định nên G chạy đường tròn cố định, ảnh đường tròn ( K , B 0,5đ R + R' ) qua phép vị tự tâm A tỷ số k = M C O Bài (7 điểm) K A O' I * Xây dựng nghiệm * Chứng tính nguyên dương nghiệm xây dựng * Chứng tính “vô số” nghiệm xây dựng Chẳng hạn, Ta xây dựng nghiệm nguyên dương ( x, y, z ) sau : Đặt z = y + ta có y − z = −(2 y + 1) x2 − n −1 Khi ta có x + y − z = n ⇔ y = Ta có tập A = {x = 2k + | n | +1: k ∈ ℕ*} gồm vô số phần tử x số nguyên dương, khác 2 tính chẵn−lẻ với n thỏa điều kiện x − n − > Vì vậy, y = x2 − n −1 số nguyên dương với x thuộc A Rõ ràng ( x, y, z ) = ( x, x2 − n − x2 − n + , ) , với x ∈ A , nghiệm 2 phương trình cho HẾT Trang 4đ 2đ 1đ Sở Giáo dục đào tạo thanh hoá Đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2006-2007 Môn thi: toán Ngày thi: 28/03/2007 Lớp: 12 Trung học Bổ túc. Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) Đề thi này có 4 câu, gồm 1 trang. Câu 1: (6,0 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số: 211xxyx++=+ ( )12. Tìm để đờng thẳng: k()21kx y 0+= cắt đồ thị ()1 tại hai điểm phân biệt , AB thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số ()1. Câu 2: (6,0 điểm) 1. Gii bt phng trỡnh: 22 3216102xx xAA Cx+. 2. Cho . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng có phơng trình là: 0a >22431xaya+=+ 2431aaya=+x0. Câu 3: (6,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng vi h toạ độ cho đờng tròn Oxy(V): tâm 22463xy xy++=I đờng thẳng ()20: xby+=. Chứng minh rằng v (V) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi b. Tìm b để có độ dài lớn nhất. (), PQPQ2. Trong không gian với hệ toạ độ cho các điểm Oxyz()200;;A, ()080;;B, ()003;;C v là điểm thoả mãn: N23ON OA OB OC=++uuur uuuruuur uuur. Tính thể tích tứ diện . NABCCâu 4: (2,0 điểm) Tỡm giỏ tr ln nht v nh nht ca hm s: 233yx x=+ Hết Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu gì. Cán bộ coi thi không đợc giải thích gì thêm. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM 2007 Môn: TOÁN. THBT (Đáp án - Thang điểm gồm 2 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) • TXĐ: {}\1− • Sự biến thiên: ()222021' , ' hoÆc xxyyxx+==⇔=−+0x=. ()()23 01, CTyy=− = =CDyy=− 1,0 Bảng biến thiên: 1,0 • Đồ thị: 1,0 2 (3,0 điểm) Phương trình hoành độ giao điểm: () ()() (22121 1 201 xxkx k x k x x)1x++=− +⇔⇔− +− = ≠−+ 1,5 Gọi ()()()212fxkxk=− +−x. Thoả mãn yêu cầu bài toán khi: ()()()()110 11 20kf k k k k− −<⇔ − −−+ <⇔<1. 1,5 II (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) Điều kiện: 3 vµ xx≥∈N. Bất phương trình tương đương với xy'y − ∞ − ∞ − ∞ + ∞ + ∞ + ∞ −3 1 0 0 0−2 −12− − ++ yO−1 1−2 x−3 ()()() ()2161022 2 2 3 3!!! !!!!xxxxxxx−≤−− −+ 1,5 4 x⇔⇔≤. Kết hợp với điều kiện suy ra 34vµ xx== . 1,5 2 (3,0 điểm) Xét phương trình: 2224433211 hoÆc xaaaxxaxaa+−a=⇔ ⇔ =− =−++ có Vì []22320 2,;xax a x a a++≤∀∈−− nên diện tích là: ()22 2244221132 3211aaaaS x ax a dx x ax a dxaa−−−−=++=−++++∫∫ 1,5 ()32 3244213213261aaxax aaxaa−−⎛⎞=− + + =⎜⎟++⎝⎠ 1,5 III (6,0 điểm) 1 (3,0 điểm) Tâm , bán kính (23;I −)4R=, khoảng cách từ I đến ()Δ là 231bdb=+, suy ra 22291616 7160dR b b b b<⇔ < + ⇔ + >∀1,5 Độ dài lớn nhất khi PQ()Δ đi qua tâm I23 20 0bb⇔−−=⇔= 1,5 2 (3,0 điểm) ()()2169 2169;; ;;ON N=⇔uuur. ()()( ) (0169289 2166 721832;;;; , ; ; , ;;NANB NC NA NB=−−⎡⎤=− − − =− − − ⇒ = −⎣⎦uuuruuuruuur uuuruuur ) 1,5 Thể tích tứ diện là ()1406,. ®vtVNANBNC⎡⎤==⎣⎦tuuuruuuruuur 1,5 IV (2,0 điểm) TXĐ: 33;⎡⎤−⎣⎦, ()()22233033023','xyyxxxx=− =⇔ −= ≥⇒=−x 1,0 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ ====***==== ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN : TIẾNG ANH Thời gian : 180 (Không kể thời gian phát đề) A)Ngữ âm : I – A)Viết từ dựa theo phiên âm : O là một ví dụ : O Hate / heit/ 1) / ` \ pi:pl / 6) / \ l∂:nd / 2) / \ p∂:fikli / 7) / \ tổmpi∂n / 3) / f∂ \ g ე t / 8) / f∂ \ t ე gr∂fi / 4) / i \ din / 9) / \ eksp ე :t / 5) / br ∂ \ zil / 10) / \ f ე rist / II- B) : Hãy gạch chân phần trọng âm chính của mỗi từ sau: O là một ví dụ : O pupil 1) innocent 6) internet 2) preparative 7) character 3) invention 8) nation 4) detailed 9) important 5) athlete 10) hello B) Từ Vựng I – B) Chia động từ trong ngoặc : 1) When I (come) back home yesterday, my car( go). 2) If I( be) in your position, I( answer ) his letter by now. 3) Sam already( leave ) when we ( get) there. 4) My brother and sister (argue) about something when I (walk) into the room. 5) Diane can’t come to the phone because she ( wash). 6) How you (break) your arms ? I (slip ) on the ice while I ( cross ) the street. 7) Most films ( make) (show) in the theatre. 8) Whenever my father ( get) angry, his nose(get) red. 9) I hope it (stop) raining by 5 o’clock this afternoon. 10)When I ( be) in Egypt for 10 years. I ( write ) a book. 1)…………………………………….6)……………………………… 2)…………………………………….7)……………………………… 3)…………………………………….8)……………………………… 4)…………………………………….9)……………………………… 5)…………………………………….10)……………………………… II – B) Tìm một giới từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1) Football is no interest her daughter. 2) Nowadays, crime is the increase. 3) He went to London a view setting up a company my mind. 4) When I saw her, she was lost thought. 5) We must come a decision what to do tomorrow. 6) She is far the most successful singer the world today. 7) She doesn’t go out night. She is afraid the dark. 8) After six months working overtime, she succeeded paying off her debts. 9) Who does this car belong ? It’s my way. 10) She was concentrating so hard her book that she didn’t hear me come the room. 1) ……………………………….6)……………………………… 2) ……………………………….7)……………………………… 3) ……………………………….8)……………………………… 4) ……………………………….9)……………………………… 5) ……………………………….10)……………………………… III – B) Cho dạng đúng của từ : 1) A person who tells lie is a (lie) 2) Nadal is an excellent tennis player. He’s a (Spain) 3) I have won a to study at Harvard . (school ) 4) Her advice appeared to be (interest) 5) His anwer is so confusing, it’s (explain) 6) There are fifty four in our country. (people) 7) It’s often useful to make a between 2 things. (compare) 8) I feel with this book. (bore) 9) An man has stolen all my money. ( know) 10)This knife is blunt. It needs (sharp) 1)……………………………… 6)…………………………………. 2)……………………………… 7)…………………………………. 3)……………………………… 8)…………………………………. 4)……………………………… 9)…………………………………. 5)……………………………… 10)…………………………………. IV- B) Chọn đáp án đúng nhất ( ứng với A,B,C hoặc D)để hoàn thành các câu sau: 1) Roses an important role in the wedding. A. contribute B. take C. give D. play 2)What I said hasn’t effect on him, it’s like water off a duck’s A. head B. neck C. back D. wrist 3)The novel is based on a story. A. real B. factual C. true D. A,B,C are correct 4)I congratulated him winning first prize. A. at B. Ǿ C. on D. for 5) She will be her car before she goes on holiday. A. having / serviced B. having / service C. getting / service D. got / servied 6) Don’t spend any money it is really necessary. A. whenever B. if C. in case D. unless. 7) You go ahead. I’ll catch you later. A. on to B. out on C.up with D. down on. 8) They provided and a bed, which was very kind. A. food with me B. me with food C. food to me D. me food 9) Dr Sales is a person don’t have much confidence. A. in whom I B. Whom I C. in that I D. I 10) Several SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH – THPT chuyên Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 02/11/2012. Câu 1. Hãy cho biết những chất như estrôgen, prôtêin, ion, O 2 qua màng sinh chất bằng cách nào? Câu 2. Vi khuẩn nào có khả năng làm sạch môi trường bị ô nhiễm H 2 S? Thực tế, ta nên dùng loại vi khuẩn nào để xử lý môi trường ô nhiễm H 2 S? Câu 3. a. Tại sao để tổng hợp một phân tử glucôzơ, thực vật C 4 thực vật CAM cần nhiều ATP hơn so với thực vật C 3 ? b. Người ta tiến hành thí nghiệm trồng hai cây A B trong một nhà kính. Khi tăng cường độ chiếu sáng tăng nhiệt độ trong nhà thì cường độ quang hợp của cây A giảm, nhưng cường độ quang hợp của cây B không thay đổi. Mục đích thí nghiệm này là gì? Giải thích? Câu 4. Ở người, trong chu kì tim, khi tâm thất co thì lượng máu ở hai tâm thất tống đi bằng nhau không bằng nhau trong những trường hợp nào? Giải thích? Câu 5. a. Loại ARN nào là đa dạng nhất? Loại ARN nào có số lượng nhiều nhất trong tế bào nhân thực? Giải thích? b. Có một đột biến xảy ra trong gen quy định một chuỗi polipeptit chuyển bộ ba 5’-UGG-3’ mã hoá cho axit amin triptophan thành bộ ba 5’-UGA-3’ ở giữa vùng mã hoá của phân tử mARN. Tuy vậy, trong tế bào lại còn có một đột biến thứ hai thay thế nucleotit trong gen mã hoá tARN tạo ra các tARN có thể “sửa sai” đột biến thứ nhất. Nghĩa là đột biến thứ hai “át chế” được sự biểu hiện của đột biến thứ nhất, nhờ tARN lúc này vẫn đọc được 5’-UGA-3’ như là bộ ba mã hoá cho triptophan. Nếu như phân tử tARN bị đột biến này tham gia vào quá trình dịch mã của gen bình thường khác quy định chuỗi polipeptit thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Câu 6. Ở một loài động vật, tính trạng độ dài lông chỉ có hai dạng là lông dài lông ngắn, trong đó kiểu gen AA quy định lông dài, kiểu gen aa quy định lông ngắn. Cho con đực thuần chủng lông dài giao phối với con cái thuần chủng lông ngắn được F 1 . Cho F 1 giao phối ngẫu nhiên với nhau được F 2 có số con lông dài chiếm 3/4 ở giới đực 1/4 ở giới cái. Biện luận tìm quy luật di truyền viết đồ lai từ P đến F 2 . Câu 7. Trong một quần thể ruồi giấm xét 2 cặp nhiễm sắc thể: cặp số I có hai locut (locut 1 có 2 alen, locut 2 có 3 alen), cặp số II có 1 locut với 5 alen. Trên nhiễm sắc thể X ở vùng không tương đồng có 2 locut, mỗi locut đều có 2 alen. Biết các gen liên kết không hoàn toàn. Tính số kiểu gen tối đa được tạo thành trong quần thể liên quan đến các locut trên. Câu 8. Giải thích quá trình hình thành 2 loài mới từ 1 loài gốc bằng con đường sinh thái dưới góc nhìn của thuyết tiến hóa hiện đại? Câu 9. a. Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, những nhận định sau về cơ chế tiến hoá là đúng hay sai? Giải thích? - Trong điều kiện bình thường, chọn lọc tự nhiên luôn đào thải hết một alen lặn gây chết ra khỏi quần thể giao phối. - Chọn lọc tự nhiên là nhân tố trực tiếp tạo ra những kiểu gen thích nghi với môi trường. b. Nêu mối quan hệ giữa đột biến giao phối theo quan điểm thuyết tiến hóa hiện đại? Câu 10. a. Những loài như thế nào có tiềm năng sinh học cao, loài như thế nào có tiềm năng sinh học thấp? b. Khi giảm kích thước quần thể con mồi thì kích thước quần thể vật ăn thịt cũng giảm theo, sau đó kích thước quần thể con mồi có khả năng phục hồi nhanh hơn. Giải thích? Hết Giám thị không giải thích gì thêm Họ tên thí sinh Số báo danh - 1 - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn: SINH – THPT chuyên HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 3 trang) Câu Nội dung 1 - Estrogen có thể đi qua lớp kép photpholipit vì estrogen là 1 loại lipit - Protêin qua màng bằng cách xuất nhập bào vì protein là phân tử có kích thước quá lớn - Ion đi qua kênh protêin vì nó tích điện - Oxi đi qua lớp photpholipit vi nó là phân tử nhỏ, không phân cực 2 * Nên sử dụng vi khuẩn: - Vi khuẩn hóa tổng hợp lấy 1 Họ tên thí sinh:…………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… . …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Chứng minh công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. Câu 2: (4 điểm) Trình bày khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thế kỉ XX? Qua đó hãy rút ra những đặc điểm riêng biệt của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Câu 3: (4 điểm) Nêu bối cảnh lịch sử tóm lược di ễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Thanh (1788-1789)? Hãy cho biết nghệ thuật quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến này của quân Tây Sơn ? Câu 4: (4 điểm) Vì sao Nguyễn Thiện Thuật chọn khu Bãi Sậy (ở Hưng Yên) làm căn cứ chống Pháp? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của nghĩa quân Bãi Sậy. Câu 5: (4 điểm) Sự ra đời hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạ ng thanh niên. Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được đánh giá là một chính đảng hoạt động tiến bộ đúng đắn nhất ở nước ta từ năm 1925 đến năm 1929 ? --- HẾT --- (Gồm 01 trang) CHÍNH THỨC 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 * Môn thi: LỊCH SỬ * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) *Quá trình thành lập công xã (0,5đ) - 18/3/1871, cuộc cách mạng thắng lợi. - 26/3/1871, chính phủ cách mạng được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. - 28/3/1871, Hội đồng Công xã tuyên bố thành lập. *Chính sách: - Cơ cấu tổ chức : + Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, tập trung trong tay cả quyền lập pháp hành pháp, gồm 9 ủy ban. (0,25đ) + Đứng đầu mỗi uỷ ban là một uỷ viên công xã, chịu trách nhiệm trướ c nhân dân có thể bị bãi miễn. (0,25đ) + Công xã ra sắc lệnh giải tán quân đội lực lượng cảnh sát cũ thay bằng lực lượng vũ trang an ninh nhân dân. (0,25đ) - Kinh tế: + Giao cho công nhân quản lí một số nhà máy, xí nghiệp chủ đã bỏ trốn (0,25đ) + Kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân (0,25đ) + Đề ra chế độ ngày làm 8 giờ tăng lương cho công nhân. 0,25đ) - Xã hội: + Giải quyết nạn thất nghiệp, quy định giá bánh mì (0,25đ) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn nợ (0,25đ) + Chăm lo đời sống nhân dân, ra sắc lệnh đảm bảo quyền công dân cho phụ nữ… (0,25đ) - Văn hoá - giáo dục: + Đề ra chế độ giáo dục bắt buộc miễn phí… (0,25đ) + Tách nhà thờ ra khỏi nhà nuớc, tr ường học không dạy kinh thánh (0,25đ) * Cơ cấu tổ chức, các chính sách của Công xã Pari là chăm lo đến đời sống của nhân dân, vì nhân dân, không có áp bức bóc lột nhân dân như những nhà nước trước đây. Vì vậy, Công xã Pari là nhà nước kiểu mới, do dân vì dân. (0,75đ) Câu 2: (4 điểm) a. Khái quát các giai đoạn phát triển … Sau chiến tranh thế giới thứ II , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, được gọi là lụ c địa mới trỗi dậy (Gồm 04 trang) CHÍNH THỨC 2 * Giai đoạn 1945 – 1954: - Phong trào nổ ở Bắc Phi với thắng lợi trong cuộc chính biến cách mạng của binh lính sĩ quan Ai Cập (7/1952) lật đổ nền thống trị của thực dân Anh, thành lập nước Cộng hòa Ai Cập (18/6/1953). (0,5đ) - Cùng năm 1952, nhân dân Libi cũng giành được độc lập… (0,25đ) * Giai đoạn 1954 – 1960: Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ của Việt Nam, đã cổ vũ các thuộc địa của Pháp ở các nước Bắc Phi Tây Phi đứng lên đấu tranh giành độc lập: Angiêri (1954 – 1962), Marốc, Xuđăng (1956) Ghana (1957) … (0,75đ) * Giai đoạn 1960 – 1975: - Năm 1960, có 17 nước giành độc lập, nên gọi là “Năm y= x +1 1+ 2 4x + 2x +1 3 y= x2 + 5x + 3x - y= a sin x + b cos x c cos x + a » 1, 07752; b » 1, 67814; c » 0, 38671 f ( x) = sin x + 3cos x - cos x + max f ( x ) » 0,93675; f ( x ) » -4, 27008 y= x - 3x + x x2 y2 + =1 16 ì x1 » 2, 6379 ì x2 » -3,9666 í í î y1 » 2, 2552 î y2 » -0,3867 ì x1 » 10,1381 ì x2 » -0,1381 í í î y1 » -0, 4310 î y1 » -5,5690 x2 y =1 ì x1 » -3, 0058 ì x2 » 3, 2973 í í î y1 » ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG - Bài (7 điểm) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TÌNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 – 2 012 - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC... * Ta có V ( A, ) R + R' 0,5đ 0,5đ (M ) = G M thuộc đường tròn (K , R + R' ) cố định nên G chạy đường tròn cố định, ảnh đường tròn ( K , B 0,5đ R + R' ) qua phép vị tự tâm A tỷ số k = M C O... xy ( x + y + xy + xy ) = P − 3P (3 + P ) = P − 3P − P 1,0đ  P = ∉ [ −3;1]  P = −1 ∈ [ −3;1] Và M / = 3P − P − ; M / = ⇔  1,0đ M (−3) = −27, M ( −1) = 5, M (1) = −11 0,5đ M = min{M (−3), M
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang toan2_deda, Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang toan2_deda,

Hình ảnh liên quan

Gọi K là trung điểm của OO’. Vì MK là đường trung bình của hình thang - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang toan2_deda

i.

K là trung điểm của OO’. Vì MK là đường trung bình của hình thang Xem tại trang 2 của tài liệu.