Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2014CasioKV-Toan12

11 24 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2014CasioKV-Toan12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:23

Hình ảnh liên quan

Câu 1. (5 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều có tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2014CasioKV-Toan12

u.

1. (5 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều có tâm mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 5. (10 điểm) Cho hình vẽ bên, tam giác 4BC vuông - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2014CasioKV-Toan12

i.

5. (10 điểm) Cho hình vẽ bên, tam giác 4BC vuông Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 1. Điền ƒ(z) =x' —5x?+2—vx°—2x+7 vào màn hình máy tính. Sử dụng chức năng CALC tính: ƒ(I— 2xl3)= 47.56314876 (gán vào ô nhớ A) - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2014CasioKV-Toan12

u.

1. Điền ƒ(z) =x' —5x?+2—vx°—2x+7 vào màn hình máy tính. Sử dụng chức năng CALC tính: ƒ(I— 2xl3)= 47.56314876 (gán vào ô nhớ A) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Lập bảng biến thiên ta suy ra phương trình (1) hay ƒŒ)=0 có nhiều nhất hai nghiệm. - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2014CasioKV-Toan12

p.

bảng biến thiên ta suy ra phương trình (1) hay ƒŒ)=0 có nhiều nhất hai nghiệm. Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hinh 1 Hình 2 - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2014CasioKV-Toan12

inh.

1 Hình 2 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bài 5. (10 điểm) Cho hình vẽ bên, tam giác 45C vuông A - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 2014CasioKV-Toan12

i.

5. (10 điểm) Cho hình vẽ bên, tam giác 45C vuông A Xem tại trang 10 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan