0

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

15 146 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:44

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc***********BIÊN BẢNĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬNVào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2010, tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với những nội dung sau:1. Thành phần tham dự gồm có:* Khách mời:- Ông Trần Kim Tuấn – Đại diện ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận.* Cổ đông:- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 86 người, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần của Công ty đạt 96,22%.2.- Chủ trì và thư ký đại hội:Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:+ Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch HĐQT, chủ trì đại hội.+ Ông Phạm Hồng Châu - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Cty.+ Ông Ngô Đình Thuận - Ủy viên HĐQT.+ Đoàn thư ký gồm: - Ông Nghiêm Xuân Tuấn. - Ông Nguyễn Quốc Quyền.3.- Thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội:* Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, chương trình đại hội được tiến hành như sau. * Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.* Thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí tán thành danh sách trên.* Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội đã báo cáo trước đại hội những nội dung chính như sau:11- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận là: 56.090.700.000 đồng tương ứng với 5.609.070 cổ phần. Trong đó nhà nước chiếm giữ 90,59% tương ứng với 5.081.256 cổ phần; các cổ đông sáng lập khác chiếm 9,41% tương ứng với 527.814 cổ phần.- Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.- 86 cổ đông và đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty.Như vậy căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----***-----BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCƠNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM*** Hơm nay, vào hồi . ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Cơng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Cơng ty PTM thành phần gồm:1. Ơng Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa2 Ơng Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT 3. Ơng Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT 4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT Có sự tham gia của Ơng Vũ Quang Huy - Tổng giám đốcThư ký cuộc họp: Bà Ngơ Thu Hằng - Phó phòng kế tốn Cơng ty PTM Nội dung cuộc họp:1. Lấy ý kiến thơng qua các nội dung: Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Cơng ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán bn ơ tơ và xe có động cơ khác; Đại lý ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán mơ tơ xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ơ tơ, xe máy; Cho th xe có động cơ; Hoạt động chun mơn, khoa học và cơng nghệ khác. Hoạt đơng mơi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mơ tơ , xe máy; Bán lẻ ơ tơ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ơ tơ và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhơm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị cơng nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy cơng cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia cơng kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy cơng cụ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ơ tơ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mơi giới( khơng bao gơm mới giới chứng khốn, bảo hiểm, 1bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.Bổ nhiệm ông : Lê Việt DũngChứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000Nơi cấp:Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.03.2017 11:43 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc***********BIÊN BẢNĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬNVào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2010, tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với những nội dung sau:1. Thành phần tham dự gồm có:* Khách mời:- Ông Trần Kim Tuấn – Đại diện ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận.* Cổ đông:- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 86 người, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần của Công ty đạt 96,22%.2.- Chủ trì và thư ký đại hội:Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:+ Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch HĐQT, chủ trì đại hội.+ Ông Phạm Hồng Châu - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Cty.+ Ông Ngô Đình Thuận - Ủy viên HĐQT.+ Đoàn thư ký gồm: - Ông Nghiêm Xuân Tuấn. - Ông Nguyễn Quốc Quyền.3.- Thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội:* Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, chương trình đại hội được tiến hành như sau. * Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.* Thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí tán thành danh sách trên.* Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội đã báo cáo trước đại hội những nội dung chính như sau:11- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận là: 56.090.700.000 đồng tương ứng với 5.609.070 cổ phần. Trong đó nhà nước chiếm giữ 90,59% tương ứng với 5.081.256 cổ phần; các cổ đông sáng lập khác chiếm 9,41% tương ứng với 527.814 cổ phần.- Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.- 86 cổ đông và đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty.Như vậy căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ —————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ————————————— Số: 100/BB-ĐHĐCĐ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ —————— Thời gian, địa điểm Vào lúc 8h30’ ngày 17 tháng năm 2010 Hội trường Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – Số 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM, Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Thành phần tham dự Tổng số cổ phần Công ty: 10.000.000 cổ phần Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội: 388 cổ đông đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu Tổng số cổ đông đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm 36 người, đại diện cho 8.823.034 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,23% tổng số cổ phần có quyền biểu Tất cổ đông đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội Căn quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè ngày 17/4/2010 hợp pháp hợp lệ Nội dung Đại hội 3.1 Ông Hà Cương Quyết – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội, thực thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội Ban kiểm phiếu, 100% đại biểu tham dự Đại hội thống thông qua Chủ tịch đoàn: - Ông Hà Cương Quyết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa - Ông Nguyễn Phùng Hiền: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Thành viên - Ông Nguyễn Hữu Khiên: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn – Thành viên Ban Thư ký: - Ông Bùi Văn Vĩnh – Trưởng ban - Ông Phạm Xuân Phong – Thành viên Ban kiểm phiếu: - Ông Lê Duy Toan - Trưởng ban - Ông
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Điêu 2: Tên hình thức trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn họat động của Công ty - Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên

i.

êu 2: Tên hình thức trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn họat động của Công ty Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan