Báo cáo thường niên năm 2014|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

16 196 0
Báo cáo thường niên năm 2014|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lời mở đầuđứng trớc thềm hội nhập, các doanh nghiệp phải chịu thách thức lớn, cạnh tranh không chỉ với các sản phẩm nội địa mà còn với hàng ngoại nhập ngày càng trở nên gay gắt. Làm thế nào để các doanh nghiệp thể đứng vững trên thị trờng ấy, tổ chức hạch toán kế toán đóng một vai trò không nhỏ vào sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.Công ty Cổ phần Dợc phẩm TW 2 là một trong những doanh nghiệp nhà nớc đang đi đầu trong ngành sản xuất thuốc tại Việt Nam. Công ty hoạt độnh lãi trong nhiều năm, một điều mà ít doanh nghiệp nào đợc khi bớc vào nền kinh tế thị trờng, vào thời kỳ hội nhập.Trong thời gian thực tập tại Công ty là quá trình để em tìm hiểu sâu hơn chuyên ngành của mình, đợc tiếp cân với thực tế. Sau thời gian thực tập nghiêm túc, cố gắng, học hỏi, tìm tòi cùng với sự giúp đỡ tận tình của các bác các anh chị phòng Tài chính- kế toán Công ty em đã nắm bắt đợc tơng đối đầy đủ công tác kế toán ở Công ty.Đây là báo cáo tổng hợp tại Công ty Cổ phần Dợc phẩm TW 2. Báo cáo gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần Dợc TW 2.Phần II: Thực trạng hạch toán một số phần hành chủ yếu tại Công ty.Phần III: Một số vấn đề tồn tại và kiến nghị giải pháp hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn phòng Tài chính- kế toán của Công ty, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn giáo Ths. Trần Thị Nam Thanh đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập tốt nghiệp này. Phần i: tổng quan về công ty cổ phần dợc phẩm trung ơng 2I. Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý1. Lịch sử hình thành và phát triển.Công ty cổ phần Dợc phẩm Trung ơng 2, tên giao dịch quốc tế là DOPHAMA, là một doanh nghiệp nhà nớc thuộc Tổng công ty Dợc Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế, Doanh nghiệp trụ sở tại số 9 Trần Thánh Tông - Hà Nội, đ-ợc xây dựng trên khu đất rộng 12000m2.Công ty đợc thành lập và cấp giấy kinh doanh số 0103006888 ngày 3/3/2005 do sở kế hoạch và đầu t Hà Nội cấp và hoạt động theo luật Doanh nghiệp.Công ty cổ phần Dợc phẩm Trung ơng 2 là một công ty cổ phần dới hình thức cổ phần chi phối với 51% vốn nhà nớc hoạt động theo các quy định, điều lệ, luật định về công ty cổ phần.Tiền thân của công ty là Xí nghiệp Dợc phẩm Trung ơng 2, mà tiền thân của Xí nghiệp Dợc phẩm Trung ơng 2 là một xởng bào chế quân dợc của Cục Quân y, thuộc Bộ Quốc phòng nhiệm vụ sản xuất thuốc phục vụ quân đội. Thời gian này, thuốc tân dợc từ nớc ngoài tuy chất lợng tốt nhng lại rất khan hiếm. Nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị trong giai đoạn này là nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc phục vụ chiến trờng.Năm 1954 đơn vị đợc chuyển về Hà Nội và tiếp tục đợc Đảng và Nhà nớc đầu t, lấy tên là Xí nghiệp Dợc phẩm 6-1 (mùng sáu tháng giêng).Năm 1960, Xí nghiệp Dợc phẩm 6-1 đợc chuyển sang Bộ Y tế quản lý và đổi tên thành Xí nghiệp Dợc phẩm số 2.Trong suốt những năm chiến tranh, Xí nghiệp Dợc phẩm đã những đóng góp to lớn trong việc sản xuất 2014 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TW3 Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng Báo cáo thường niên 2014 I THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN KHÁT QUÁT 2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN .4 CÁC RỦI RO II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014 .5 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔ CHỨC NHÂN SỰ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .8 CẤU CỔ ĐÔNG III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 10 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 10 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH .10 PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2015 .11 IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ .12 HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .12 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .12 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƢỚNG CỦA HĐQT 12 V QUẢN TRỊ CÔNG TY 13 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .13 BAN KIỂM SOÁT .14 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH…………………………………………………………………………………… 15 ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ……………………………………………………………………… …15 Ý KIẾN KIỂM TOÁN ……………………………………………………………………………………… 15 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Báo cáo thường niên 2014 THÔNG TIN KHÁT QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG Tên tiếng Anh: Central Pharmaceutical Joint Stock Company No Tên giao dịch: FORIPHARM Giấy CNĐKKD số: 0200572501 Sở Kế hoạch Đầu tƣ TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/12/2003 Vốn điều lệ: 52.500.000.000 đồng Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng Số điện thoại: 031.3842576 FAX: 031.3823125 Website: www.duocphamtw3.com QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1962 Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng đƣợc thành lập từ năm 1962, tiền thân Xí nghiệp Dƣợc phẩm Trung ƣơng trực thuộc Bộ Y tế với chức chuyên sản xuất thuốc Đông dƣợc 1992 Với nỗ lực không ngừng toàn thể cán công nhân viên, Xí nghiệp Dƣợc phẩm Trung ƣơng đƣợc Nhà nƣớc trao tặng danh hiệu Huân chƣơng lao động hạng 2002 Sau 40 năm hình thành phát triển, Xí nghiệp Dƣợc phẩm Trung ƣơng lần đƣợc Nhà nƣớc trao tặng danh hiệu Huân chƣơng lao động hạng nhiều danh hiệu cao quý khác 11/2003 Thực chủ trƣơng Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nƣớc, Xí nghiệp Dƣợc phẩm Trung ƣơng đƣợc chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng FORIPHARM Vốn điều lệ thời điểm cổ phần hóa 7,5 tỷ đồng 09/2006 Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng FORIPHARM đƣợc đổi tên thành Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng 2006 Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng tiến hành phát hành cổ phiếu lần tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng 2007 Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng 2009 Với lớn mạnh không ngừng, năm 2009 Công ty tiếp tục phát hành cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng 2013 Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng phát hành cổ phiếu lần thứ nâng tổng số vốn điều lệ lên thành 52,5 tỷ đồng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Báo cáo thường niên 2014 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất kinh doanh sản phẩm thuốc tân dƣợc đông dƣợc - Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng chế phẩm vệ sinh - Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh (Bán lẻ thực phẩm chức năng) - Cho thuê văn phòng, kho bãi Địa bàn kinh doanh Địa bàn kinh doanh Công ty khu vực Hà Nội với tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm chiếm 50% tổng sản phẩm hàng năm THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ Mô hình quản trị Hội đồng quản trị Công ty gồm thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Ban kiểm soát gồm thành viên Ban Tổng giám đốc gồm Tổng giám đốc điều hành Phó tổng giám đốc phụ trách phòng chuyên môn Tổ chức kinh doanh Công ty chi nhánh 10 nhà phân phối độc quyền phụ trách việc bao tiêu sản phẩm thị trƣờng Kênh phân phối sản phẩm chủ yếu Công ty thông qua đấu thầu thuốc để cung cấp thuốc cho bệnh viện nƣớc theo chƣơng trình Bảo hiểm xã hội Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Báo cáo thường niên 2014 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN - Phát triển bền vững theo chiều sâu, khai thác hiệu tối đa công suất hoạt động nhà máy GMP: Tân dƣợc Đông dƣợc - Đi đôi với yếu tố sản xuất yếu tố ngƣời: tiếp tục đào tạo tái đào tạo nguồn nhân lực để tăng hiệu làm việc từ tăng suất lao động để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi sản xuất - Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, không ngừng cho sản phẩm chất lƣợng cao, phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm - Học hỏi tiếp thu tinh hoa sản xuất thuốc nƣớc tiên tiến phát triển để tiếp tục cải tiến áp dụng khoa học kỹ thuật đại vào sản xuất - Niêm yết thành công cổ phiếu Công ty sàn chứng khoán HNX - Giữ vững vị doanh nghiệp đầu ngành ngành công nghiệp sản xuất thuốc Việt Nam, mở rộng thị phần đƣa thƣơng hiệu FORIPHARM vƣơn lên tầm cao CÁC RỦI RO Năm 2014, kinh tế Việt Nam tín hiệu khởi sắc ... CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE BEPHARCO - MÃ CHỨNG KHOÁN: DBT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 1 Phụ lục số II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE Năm báo cáo: 2013 I.THÔNG TIN CHUNG: 1.Thông tin khái quát: Tên giao dịch: BEPHARCO Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh: - Lần đầu: số 5503 – 000017 ngày cấp: 05/7/2004. Nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre. - Hiện nay: Đăng ký thay đổi lần thứ 10 vào ngày 06/01/2014. Nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỉ đồng) Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỉ đồng) Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Số điện thoại: 075.3827467 Số fax: 075.3824248 Website: www.bepharco.com Mã cổ phiếu (nếu có): DBT 2.Quá trình hình thành và phát triển: Năm 1983, Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được thành lập trên sở hợp nhất hai doanh nghiệp là Công ty Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1976) và Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1978). Năm 1992, Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được đổi tên thành Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre - Bepharco theo Quyết định số 987/QĐ-UB ngày 01/12/1992 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Khi đó Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre - Bepharco chỉ Được ký bởi NGUYỄN THỊ CẤP TIẾN Ngày ký: 14.04.2014 13:16 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE BEPHARCO - MÃ CHỨNG KHOÁN: DBT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 2 số vốn kinh doanh ban đầu là 5,586 tỷ đồng và nhiệm vụ kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế. Năm 2004, Công ty được Dược & Vật tư Y tế Bến Tre - Bepharco chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, theo quyết định số 1541/QĐ-UB ngày 06/05/2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chuyển Công ty Dược & Vật tư y tế Bến Tre thành Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Vốn điều lệ của Công ty lúc cổ phần hoá là 20 tỷ đồng ( tương đương 2 triệu cổ phần), theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503-000017 đăng ký lần đầu ngày 05/07/2004, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp. Trong đó, nhà nước chiếm cổ phần chi phối (51% vốn) bằng việc sở hữu 1,02 triệu cổ phần. Đến tháng 11 năm 2007, Công ty phát hành thành công thêm 1 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), nâng vốn điều lệ lên 30 tỉ đồng (tương đương 3 triệu cổ phần). Cổ đông nhà nước vẫn sở hữu 1,02 triệu cổ phần, chiếm 34% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Ngày 30 tháng 10 năm 2009, cổ phiếu của Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre (BEPHARCO) chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán là DBT (theo quyết định niêm yết số 657/QĐ-SGDHN do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Báo cáo thường niên của Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 Trang - 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 164 / BC-PC3I-5 Đà Nẵng, ngày 8 tháng 4 năm 2013 V/v: báo cáo thường niên năm 2012 Kính gửi: - CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 lập và công bố Báo cáo thường niên năm 2012, gồm các nội dung sau: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 I. Thông tin chung: 1. Thông tin khái quát - Tên giao dịch: + Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) + Tiếng Anh: PC3-INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY + Viết tắt : PC3-INVEST - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần 2) số: 0400599162 ngày 14/7/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp. - Vốn điều lệ đăng ký: 600.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư của chủ sở hữu đến thời điểm 31/03/2013: 222.641.070.000 đồng - Địa chỉ: Tầng 6- Tòa nhà EVN Land Central - 78A Duy Tân, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng - Điện thoại: 0511.2210027 Fax: 0511.2221000 Website: www.pc3invest.vn -cố phiếu: PIC 2. Quá trình hình thành và phát triển Thực hiện chủ trương về việc cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) chuyển mô hình hoạt động của Ban Quản lý Dự án Các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ sang hình thức Công ty cổ phần. Trên sở đó, ngày 21/12/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã được thành lập - là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp lý hiện hành liên quan. Các cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập của PC3-INVEST bao gồm: (1) Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung); (2) Công ty TNHH Đại Hoàng Báo cáo BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã 17 đơn vị thành viên hoạt động hoạt động kinh doanh trải dài từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.Những sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển của Cơng ty:- Ngày 08/04/1995: Thành lập Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, Trụ sở được đóng tại căn nhà số 55 Phủ Dỗn - Quận Hồn Kiếm - Hà Nội với diện tích khoảng 10m2 và 05 cán bộ - nhân viên.- Tháng 10/1997: Cơng ty chính thức đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ Taxi với số lượng xe ban đầu là 50 xe KIA và 01 xe Toyota Head 15 chỗ (làm xe cho th). Trụ sở Cơng ty được chuyển về căn nhà số 60 Trần Nhân Tơng - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội, với diện tích là 50 m2 (03 tầng).- Năm 1998: Đầu tư thêm 50 xe Taxi, nâng số đầu xe lên gần 100 xe.- Tháng 9/1999: Mua lại Cơng ty TNHH Thủ Đơ, đổi tên thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thủ Đơ (năm 2008). - Năm 2001: Chuyển đổi Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Mai Linh - Hà Nội- Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thanh Hố. - Năm 2001: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hải Phòng, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Quảng Ninh, Cơng ty Cổ phần Mai Linh Thăng Long (hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải).- Năm 2003: Thành lập Cơng ty Cổ phần Mai Linh Nghệ An1CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MAI LINH ĐƠNG BẮC BỘ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNSố 370 Trần Khát Chân, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng,Hà Nội Năm 2010 - Năm 2004: Thành lập Mai Linh Bắc Ninh, Mai Linh Hải Dương.- Tháng 02 năm 2005: Thành lập Mai Linh Hà Tĩnh - Tháng 04/2005: Thành lập Mai Linh Bắc Giang.- Tháng 04/2007: Chuyển đổi Cơng ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ, hoạt động theo mơ hình tập đồn kinh tế đa ngành, kinh doanh chủ đạo là vận tải. - Tháng 06/2007: Mua lại hai Cơng ty là Cơng ty cổ phần Telin - Vạn Hương và Cơng ty Cổ phần Du lịch Trung tâm Hạ Long.- Tháng 01/2008: Thành lập Mai Linh Ninh Bình (11/01/2008), Mai AMS >> BAO CAO THUtYNG MEN CI-U3NO FC1-10AN AN BiN114 2015 MVC LVC 02 I THONG TIN CHUNG 06 II TiNH HINH HOAT BONG TRONG NAM 13 III BAO CAO DANH GIA CiJA BAN GIAM DOC 18 IV DANH GIA CtJA HDQT VE HOAT BONG CONG TY 21 26 V QUAN TRI CONG TY VI BAO CAO TAI CHINH Chfrng Ichoin An Binh Trang AMS >> BAO CAO THlioNG NIEN 2015 C14131110 K MOAN AN BINH I 1 Số:076/BC.ABT Bến BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TYNhững sự kiện quan trọng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ tiền thân là Cơng ty TNHH Mai Linh Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số: 1763/GP-UB ngày 08 tháng 04 năm 1995 của UBND Thành phố Hà Nội.Tên gọi: Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc BộTên giao dịch quốc tế: Mai Linh Corporation In North-Eastern Joint Stock CompanyTên viết tắt: MLC - NE., Jsc.Trụ sở chính: 370 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.Số đăng ký kinh doanh: 0103000336Điện thoại : (84-4) 3 9725 888Fax : (84-4) 3 9725 999E-mail: mlhn@mailinh.vnMã số thuế : 0101149623Tài khoản số : 12110000017232 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà NộiTrải qua 16 năm hình thành và phát triển, tính đến 31/12/2010 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Mai Linh Đơng Bắc Bộ đã ... - Cổ đông nhỏ (Sở hữu dƣới 5%) 30 2 26.261,51 50,02 - Cổ đông tổ chức 20 .30 3 ,34 38 ,67 - Cổ đông cá nhân 30 1 32 .196,66 61 ,33 - Cổ đông nƣớc 30 6 52.500 100 - Cổ đông nƣớc 0 13. 499,99 25,71 30 5 39 .000,01... nghiệp dƣợc phẩm TW3 Tổ trƣởng Tổ sản xuất Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Báo cáo thường niên 2014 Từ năm 1996 - 1998 Xí nghiệp dƣợc phẩm TW3 Nhân viên phòng Kỹ thuật Từ năm 1998 - 2002 Xí... lệ lên 35 tỷ đồng 20 13 Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng phát hành cổ phiếu lần thứ nâng tổng số vốn điều lệ lên thành 52,5 tỷ đồng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Báo cáo thường niên 2014

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:26

Hình ảnh liên quan

4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ  - Báo cáo thường niên năm 2014|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

4..

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ Xem tại trang 4 của tài liệu.
1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - Báo cáo thường niên năm 2014|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

1..

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan