0

13. De thi thu mon toan truong Pham Van Dong Phu Yen nam 2017

8 120 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:16

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN MÔN TOÁN lớp 12 Thời gian làm bài: 90 phút Học sinh phải ghi lớp vào phần phách ghi “Ban A, B” hay “Ban D” vào phần làm Ban A, B làm các câu 1, 2, 3, 4, Điểm câu theo thứ tự là: 3,5; 1,5; 3; 1; Ban D làm các câu 1, 2, 3ab, 4, Điểm câu theo thứ tự là: 4; 1,5; 2,5; 1; x−2 có đồ thị (C) x −1 a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (∆): y = x + c) Đường thẳng (d) qua điểm A(–1; –3) có hệ số góc m Biện luận theo m số giao điểm (d) (C) Câu 1: Cho hàm số y = Câu 2: Tìm giá trị lớn nhỏ hàm số: x+2 y = f(x) = đoạn [–1; 2] x2 + Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vuông cạnh a, ∆ SAB nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Gọi H trung điểm AB a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD b) Tính khoảng cách hai đường thẳng SA HC c) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) Câu 4: Giải hệ phương trình sau: cos x − cos y = y − x   x + y − ( x + 1) y + = Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD có AB // CD, CD = 2AB, D(–7; 3), trung điểm BC E(4; 5), đỉnh A thuộc đường thẳng (d): x + 4y – = diện tích hình thang 30 Tìm tọa độ đỉnh A, B, C biết A có tọa độ nguyên – Hết – Câu ĐÁP ÁN Đáp án Ý x−2 x −1 Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số * Tập xác định: D = R\{1} * lim y = ⇒ y = tiệm cận ngang đồ thị Cho hàm số y = a Biểu điểm Ban D Σ =4 Σ =2 0,25 x →±∞  lim+ y = −∞ x →1 ⇒ x = tiệm cận đứng đồ thị  y = +∞  xlim − →1 * y' = > 0, ∀ x ∈ D ( x − 1) ⇒ Hàm số đồng biến khoảng xác định * Bảng biến thiên: x –∞ +∞ y' + + +∞ y –∞ * Đồ thị: 0,25 0, 0,5 0,5 b c Đồ thị nhận I(1; 1) làm tâm đối xứng Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (∆): y = x + Tiếp tuyến (D) // (∆) ⇒ (D) có hệ số góc k = Gọi x0 hoành độ tiếp điểm (D) (C) x = =1 ⇔  ⇒ y'(x0) = k = ⇔ ( x0 − 1)  x0 = Với x0 = ⇒ y0 = ⇒ (D): y = 1(x – 0) + = x + Với x0 = ⇒ y0 = ⇒ (D): y = 1(x – 2) + = x – Đường thẳng (d) qua điểm A(–1; –3) có hệ số góc m Biện luận theo m số giao điểm (d) (C) Σ =1 0,25 0,25 0,25 0,25 Σ =1 (d) qua A có hệ số góc m ⇒ (d): y = m(x + 1) – Phương trình hoành độ giao điểm (d) (C) x−2 = mx + m − x −1 ⇔ x – = (mx + m – 3)(x – 1) (Vì x = không nghiệm phương trình) ⇔ mx2 – 4x – m + 5= (1) * m = 0: (1) ⇔ x = ⇒ (d) (C) có giao điểm * m ≠ 0: ∆' = m2 – 5m + + < m < 4: (1) VN ⇒ (d) (C) giao điểm + m = hay m = 4: (d) (C) có giao điểm \ + m < hay m > 4: (d) (C) có giao điểm phân biệt Tìm giá trị lớn nhỏ hàm số: x+2 y = f(x) = đoạn [–1; 2] x2 + Hàm số xác định liên tục đoạn [–1; 2] − 2x y' = ; f'(x) = ⇔ x = ∈ [–1; 2] ( x + 2)3 Ta có f(–1) = ; f(1) = ; f(2) = 3 f ( x) = ; Min f ( x) = Vậy Max [ −1;2] [ −1;2] Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vuông cạnh a, ∆SAB nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Gọi H trung điểm AB a Tính thể tích khối chóp S.ABCD (SAB) ⊥ (ABCD), (SAB) ∩ (ABCD) = AB, SH ⊥ AB ⇒ SH ⊥ (ABCD) AB a Ta có: SABCD = a2; SH = = 2 0,25 0,25 0,25 0,25 Σ = 1,5 0,25 0,5 0,25 0,5 Σ = 2,5 Σ =1 0.25 0,25 S ABCD SH a a3 = a = Tính khoảng cách hai đường thẳng SA HC Gọi E trung điểm CD ⇒ AE // HC ⇒ HC // (SAE) ⇒ d(HC, SA) = d(HC, SAE) = d(H, SAE) Dựng HK ⊥ AE K; HI ⊥ SK I Ta có AE ⊥ SH; AE ⊥ HK ⇒ AE ⊥ (SHK) ⇒ HI ⊥ AE Do HI ⊥ (SAE) ⇒ d(H; SAE) = HI 1 = + = 2+ = ∆ AHE vuông H ⇒ 2 HK HA HE a a a 1 19 = + = 2+ = ∆ SHK vuông H ⇒ 2 HI HK HS a 3a 3a Do VSABCD = b ⇒ HI = a 57 19 Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) Dựng HM ⊥ BD M, HN ⊥ SM N Ta có BD ⊥ SH, BD ⊥ HM ⇒ BD ⊥ (SHM) ⇒ HN ⊥ BD mà HN ⊥ SM ⇒ HN ⊥ (SBD) ⇒ d(H; SBD) = HN BH a Ta có ∆ BMH vuông cân M ⇒ MH = = 1 28 a 21 = + + = ⇒ HN = 2 = HN HM HS a 3a 3a 14 Vì H trung điểm AB ⇒ d(A; SBD) = 2d(H; SBD) = 0,25 Σ = 1,5 0,25 0,5 0, a 57 19 Vậy d(HC, SA) = HI = c 0,25 cos x − cos y = y − x Giải hệ phương trình :   x + y − ( x + 1) y + = Xét f(t) = cost + 2t có f'(t) = –sint + > ∀ t ⇒ Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Họ tên thí sinh:………………………………………………………………………… Trong câu sau chọn phương án trả lời Câu 1: Hàm số y  x  3x 1 giảm khoảng nào? a (0;2) c (-  ;-1) (1;+  ) b (-2;0) d.Tất sai Câu 2: Với giá trị m hàm số y  x  (m 1)x  2m 1 đạt cực đại x  ? a m=0 b m=1 c m=2 d m=3 Câu 3: Giả sử đồ thị hàm số y  x  3mx  3(m  6)x 1có hai cực trị Khi đường thẳng qua hai điểm cực trị có phương trình là: a y  2x  m2  6m 1 2 b y  2(m  m  6)x  m  6m 1 c y  2x  m  6m 1 d Tất sai Câu 4: Phương trình log2 (x  3)  log2 (x 1)  có nghiệm là: a x  11 b x  c x  d x  Câu 5: Bất phương trình log1 x  log3 x  có tập nghiệm là: a (0;3) b (0;2) x c (2;3) d Kết khác c {0,2} d.{0,1,2} x Câu 6: Phương trình   25x  có tập nghiệm là: a.{0} b {2} ) có nghiệm là: Câu 7: Bất phương trình log2( x   4)  log3 ( 2x8 a x  b x  x 2 1x2 Câu 8: Cho khối chóp S.ABCD có tất cạnh a Thể tích khối chóp a a3 3 b a d a c a 3 Câu 9: Tích phân   x2 xdx có giá trị a b c d 10 sin2 x Câu 10: Nguyên hàm a tan3 x  C  cos dx x b tan x  C 3 c 3tan x  C d tan3 x  C  Câu 11: Tích phân   cot xdx có giá trị  Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT  a ln b ln c ln d ln Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 12: Nguyên hàm a  1 x x C dx b 2ln | d x  2ln | x 1| C x 1| C d x  2ln | x 1 | C Câu 13: Cho số phức z thỏa z  a (1 i 3) Môđun số phức z  iz 1 i b c 2 Câu 14: Số phức 1 (1 i)  (1 i)   (1 i) 10 10 20 có giá trị 10 10 b 2  (2 1)i a - d Câu 15: Số phức z thỏa mãn iz+2-i=0 có phần thực a b 10 10 10 c  (2 1)i d  i c d Câu 16: Gọi z1, z2 hai nghiệm phức phương trình z  2z 10  Giá trị biểu thức | z1 |2  | z2 |2 a b 10 c 20 Câu 17: Mặt phẳng qua điểm A(1;0;0), B(0;-2;0), C(0;0,3) có phương trình là: x y z x y z b    c   1 a x  2y  3z  1 2 1 3 Câu 18: mặt cầu tâm I(-1;2;0) đường kính 10 có phương trình là: a (x 1)2  ( y  2)2  z  25 2 d 40 d 6x  3y  2z  2 2 2 b (x 1)  ( y  2)  z  100 c (x 1)  ( y  2)  z  25 d (x 1)  ( y  2)  z  100 y z 1 d2: x  y   z Vị trí tương đối d1 d2 là:     6 8 6 12 a Trùng b Song song c Cắt d Chéo x 2 y z 1 d2: x  y  z là: Câu 20: Khoảng cách hai đường thẳng d1:     6 8 6 12 Câu 19: Cho hai đường thẳng d1: a 35 17 b x 2 35 17 c x 1 y 2  2 b 6x  9y  z   Câu 21: Phương trình mặt phẳng chứa d1: a 3x  2y    854 29 z 4 d 854 29 x 1 y z 2   d2: có dạng: 1 c 8x 19y  z   d Tất sai Câu 22: Mặt phẳng qua A(-2;4;3), song song với mặt phẳng 2x  3y  6z 19  có phương trình dạng a 2x  3y  6z  b 2x  3y  6z 19  c 2x  3y  6z   d - 2x  3y  6z 1  Câu 23: Hình chiếu vuông góc A(-2;4;3) mặt phẳng 2x  3y  6z 19  có tọa độ là: a (1;-1;2) b ( 20 ; 37 ; ) 7 c ( ; 37 ; 31) 5 d Kết khác 2x 1 Câu 24: Khoảng cách nhỏ hai điểm thuộc hai nhánh đồ thị hàm số y  a 2 b c Câu 25: Với giá trị m đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số y  x 1 d 2x 1 hai điểm phân biệt Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x 1 a m  b m  c  m  d Với m Câu 26: Với giá trị m đồ thị hàm số y  x  2m x 1 có ba cực trị tạo thành tam giác vuông cân a m 0 b m  c m  1 d m  2 Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 27: Hàm số y  x4  x2 1 có cực trị a b c d 3 Câu 28 Hiệu số giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số y  x  3x 1 a b c d y Câu 29: Qua điểm a b x3   3x 2x c d Câu 30: Với giá trị m đồ thị hàm số y  2x  3(m 1)x  6(m  2)x 1 có cực đại, cực tiểu thỏa mãn |xCĐ+xCT|=2 a m  b m  c m  1 d m  2 Câu 31: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  A(0;2) có dạng a y  3x  b y  3x c y  3x  d y  3x  Câu 32: Phương trình x  3x   m có ba nghiệm phân biệt a m  b m  c  m  d m  m  x2  5x  Câu 33: Đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng x2  b x  2 a x  c x  2 d x  Câu 34: Thể tích tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc, OA=a, OB=2a, OC=3a a a3 b 2a c 3a d a Câu 35: Tích phân  e x xdx có giá trị a e 1 b 2e 1 c  e 1 2e Câu 36: Có số tự nhiên lẻ gồm chữ số khác lập từ số 1,2,3,4,5? a 18 b 36 c 72 d e 1 2e d 144 Câu 37: Giá trị nhỏ hàm số y  sin x  cos x a b c Câu 38 Phương trình sin 2x   (0  x   ) có nghiệm 7 11 7 11 7 11 a x  x b x  x c x   x 12 12 6 6 Câu 39 Giới hạn lim x0 a -2 d d x  7  x  4 x3 1 1 có giá trị x2  x b -1 c d Câu 40 Cho hàm số f (x)  (2x  3) Giá trị f’’’(3) a 1320 b 2320 c 3320 d 4320 Câu 41: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC cân A, AB: ...TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH Tỉnh Yên Bái ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Toán - Lần thứ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu (2,0 điểm).Cho hàm số y = x + 3x + m (1) 1/ Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m  4 2/ Xác định m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông O (O gốc tọa độ) Câu 2(0,5 điểm).Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z  i   2z  2i Tìm mô đun số phức w  z  2z  z2 Câu 3(0,5 điểm).Giải bất phương trình  log  x  1  log  x  x    Câu 4(1,0 điểm).Tính tích phân I    ecos x  x  sinxdx Câu 5(1,0 điểm).Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm I  -1;2;3 mặt phẳng (P) có phương trình x  y  z   Viết phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) tìm tọa độ tiếp điểm M Câu (1,0 điểm) 2cos  a/ Cho góc  thỏa mãn cot   Tính giá trị biểu thức P  2sin   3cos3  b/ Xét tập hợp E gồm số tự nhiên có chữ số đôi khác tạo thành từ chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} Chọn ngẫu nhiên phần tử tập hợp E Tìm xác suất để phần tử chọn số chia hết cho Câu 7(1,0 điểm).Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a,  ABC = 300 , SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC khoảng cách từ trọng tâm G tam giác ABC đến mặt phẳng (SBC) theo a Câu (1,0 điểm) Giải bất phương trình:  4x  x  1 x  x    4x  3x  5 x   Câu (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường thẳng  d1  : 2x  y   , đỉnh C thuộc đường thẳng  d  : x  y   Gọi H hình chiếu B AC Xác định tọa độ đỉnh hình chữ nhật ABCD biết 9 2 M  ;  , K  9;2  trung điểm AH, CD điểm C có tung độ dương 5 5 Câu 10(1,0 điểm) Cho số thực không âm a, b, c thỏa mãn  a  b  c    ab  bc  ca  Tìm giá trị lớn biểu thức P   a  b  c    b  c  -Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 S GD T TNH PH YấN THPT PHM VN NG THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) oc Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 01 Mó : 132 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H Cõu 1: Trong s cỏc cht sau: xeluloz, saccaroz, frutoz, glucoz S cht thy phõn n cựng ch thu c glucoz l: A tinh bt xenluloz B Tinh bt, xenluloz, saccaroz C xenluloz, fructoz, saccaroz D Tinh bt, saccaroz Cõu 2: Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Polietilen v poli(vinyl clorua) l sn phm ca phn ng trựng ngng B T nilon-6,6 c iu ch t hexametyleniamin v axit axetic C T visco, t xenluloz axetat thuc loi t tng hp D Si bụng , t tm l polime thiờn nhiờn Cõu 3: Sobitol l sn phm ca phn ng ? A Oxi húa glucoz bng AgNO ammoniac B Kh glucoz bng H ,xt Ni un núng C Lờn men ancol etylic D Glucoz tỏc dng vi Cu(OH) Cõu 4: Tờn gi ca ca C2H5NH2 l: A etylamin B imetylamin C metylamin D propylamin Cõu 5: tỏch Ag hn hp Ag, Cu, Fe m lng Ag khụng thay i thỡ dựng cht no sau õy ? A HCl B HNO3 C Fe2(SO4)3 D AgNO3 Cõu 6: chng minh glucoz cú tớnh cht ca andehit, ta cho dung dch glucoz phn ng vi ? A Cu(OH)2 nhit thng to dung dch mu xanh lam B Dung dch AgNO3 ammoniac C Kim loi Na D Dung dch HCl Cõu 7: Cú cht hu c: H 2NCH2COOH, C2H5COOH v CH3(CH2)3NH2 nhn bit cỏc cht trờn dựng thuc th l: A qu tớm B NaOH C HCl D H2SO4 2+ Cõu 8: Bit ion Pb dung dich oxi húa c Sn Hai kim loi Pb v Sn c ni vi bng dõy dn in v nhỳng vo dung dch HCl thỡ cht b n mũn in húa l: A HCl B Pb C Sn D Pb v Sn Cõu 9: Ming chui xanh tip xỳc vi dung dch iot cho mu xanh tớm vỡ ming chui xanh cú: A glucoz B mantoz C tinh bt D saccaroz Cõu 10: Cụng thc húa hc ca cht no l este ? A CH3CHO B HCOOCH3 C CH3COCH3 D CH3COOH Cõu 11: to b nhõn to (cht bộo rn) t du thc vt (cht bộo lng) ta cho du thc vt thc hin phn ng ? A ehirro hoỏ B X phũng hoỏ C Hiro hoỏ D Oxi hoỏ Cõu 12: Cho hn hp hai axit bộo gm axit oleic v axit stearic tỏc dng vi glixerol S triglixerit ti a to thnh l: A B C D Cõu 13: Kim loi no sau õy cú cng ln nht tt c cỏc kim loi ? Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 A Vonfam B ng C St D Crom Cõu 14: Tớnh cht hoỏ hc c trng ca kim loi l: A tớnh oxi hoỏ B tớnh baz C tớnh kh D tớnh axit Cõu 15: Chn phỏt biu ỳng ? A Phn ng gia axit cacboxylic v ancol cú mt ca axit sunfuric c l phn ng mt chiu B Phn ng thu phõn metyl axetat mụi trng axit l phn ng thun nghch C Khi thu phõn cht bộo luụn thu c etilenglicol D Tt c cỏc este phn ng vi dung dch kim luụn thu c sn phm l mui v ancol Cõu 16: Dóy gm cỏc cht c sp xp theo th t tng dn lc baz t trỏi sang phi l: A phenylamin, etylamin, amoniac B phenylamin, amoniac, etylamin C etylamin, amoniac, phenylamin D etylamin, phenylamin, amoniac Cõu 17: Cht thuc loi isaccarit l: A fructoz B glucoz C xenluloz D saccaroz Cõu 18: Hp cht no sau õy thuc loi tripeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH Cõu 19: Hn hp X cha ba este mch h, phõn t ch cha mt loi nhúm chc v c to bi t cỏc axit cacboxylic cú mch khụng phõn nhỏnh t chỏy ht 0,2 mol X cn dựng 0,52 mol O 2, thu c 0,48 mol H 2O un núng 24,96 gam X cn dựng 560 ml dung dch NaOH 0,75M thu c hn hp Y cha cỏc ancol cú tng lng l 13,38 gam v hn hp Z gm hai mui, ú cú a gam mui A v b gam mui B (MA < MB) T l gn nht a : b l: A 0,6 B 1,2 C 0,8 D 1,4 Cõu 20: un núng 0,1 mol hn hp E cha X, Y bng dung dch NaOH (va ) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam mui ca glyxin, alanin v valin t chỏy hon ton lng mui ny thu c 0,2 mol Na 2CO3 v hn hp gm CO 2, H2O, N2 ú tng lng ca CO v H2O l 65,6 gam Mt khỏc t chỏy 1,51m gam hn hp E cn dựng a mol O thu c CO 2, H2O v N2 Giỏ tr ca a gn nht vi ? A 3,0 B Vng vng nn tng, Khai sỏng tng lai S GD T THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 TNH PH YấN Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC THPT PHM VN NG Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca c|c nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Trong s c|c cht sau: xeluloz, saccaroz, frutoz, glucoz S cht thy ph}n n cựng ch thu c glucoz l{: A tinh bt xenluloz B Tinh bt, xenluloz, saccaroz C xenluloz, fructoz, saccaroz D Tinh bt, saccaroz Cõu 2: Ph|t biu n{o sau }y ỳng ? A Polietilen v{ poli(vinyl clorua) l{ sn phm ca phn ng trựng ngng B T nilon-6,6 c iu ch t hexametyleniamin v{ axit axetic C T visco, t xenluloz axetat thuc loi t tng hp D Si bụng , t tm l{ polime thiờn nhiờn Cõu 3: Sobitol l{ sn phm ca phn ng ? A Oxi húa glucoz bng AgNO ammoniac B Kh glucoz bng H2 ,xt Ni un núng C Lờn men ancol etylic D Glucoz t|c dng vi Cu(OH) Cõu 4: Tờn gi ca ca C2H5NH2 l: A etylamin B imetylamin C metylamin D propylamin Cõu 5: t|ch Ag hn hp Ag, Cu, Fe m{ lng Ag khụng thay i thỡ dựng cht n{o sau }y ? A HCl B HNO3 C Fe2(SO4)3 D AgNO3 Cõu 6: chng minh glucoz cú tớnh cht ca andehit, ta cho dung dch glucoz phn ng vi ? A Cu(OH)2 nhit thng to dung dch m{u xanh lam B Dung dch AgNO3 ammoniac C Kim loi Na D Dung dch HCl W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vng vng nn tng, Khai sỏng tng lai Cõu 7: Cú cht hu c: H 2NCH2COOH, C2H5COOH v CH3(CH2)3NH2 nhn bit c|c cht trờn dựng thuc th l{: A qu tớm B NaOH C HCl D H2SO4 Cõu 8: Bit ion Pb2+ dung dich oxi húa c Sn Hai kim loi Pb v{ Sn c ni vi bng d}y dn in v{ nhỳng v{o dung dch HCl thỡ cht b n mũn in húa l{: A HCl B Pb C Sn D Pb v Sn Cõu 9: Ming chui xanh tip xỳc vi dung dch iot cho m{u xanh tớm vỡ ming chui xanh cú: A glucoz B mantoz C tinh bt D saccaroz C CH3COCH3 D CH3COOH Cõu 10: Cụng thc húa hc ca cht n{o l{ este ? A CH3CHO B HCOOCH3 Cõu 11: to b nh}n to (cht bộo rn) t du thc vt (cht bộo lng) ta cho du thc vt thc hin phn ng ? A ehirro ho| B X phũng hoỏ C Hiro ho| D Oxi hoỏ Cõu 12: Cho hn hp hai axit bộo gm axit oleic v{ axit stearic t|c dng vi glixerol S triglixerit ti a to th{nh l{: A B C D Cõu 13: Kim loi n{o sau }y cú cng ln nht tt c c|c kim loi ? A Vonfam B ng C St D Crom Cõu 14: Tớnh cht ho| hc c trng ca kim loi l{: A tớnh oxi hoỏ B tớnh baz C tớnh kh D tớnh axit Cõu 15: Chn ph|t biu ỳng ? A Phn ng gia axit cacboxylic v{ ancol cú mt ca axit sunfuric c l{ phn ng mt chiu B Phn ng thu ph}n metyl axetat mụi trng axit l{ phn ng thun nghch C Khi thu ph}n cht bộo luụn thu c etilenglicol D Tt c c|c este phn ng vi dung dch kim luụn thu c sn phm l{ mui v{ ancol Cõu 16: D~y gm c|c cht c sp xp theo th t tng dn lc baz t tr|i sang phi l{: A phenylamin, etylamin, amoniac B phenylamin, amoniac, etylamin C etylamin, amoniac, phenylamin D etylamin, phenylamin, amoniac Cõu 17: Cht thuc loi isaccarit l{: A fructoz B glucoz C xenluloz D saccaroz Cõu 18: Hp cht n{o sau }y thuc loi tripeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net T: 098 1821 807 Trang | Vng vng nn tng, Khai sỏng tng lai Cõu 19: Hn hp X cha ba este mch h, phõn t ch cha mt loi nhúm chc v{ c to bi t cỏc axit cacboxylic cú mch khụng ph}n nh|nh t chỏy ht 0,2 mol X cn dựng 0,52 mol O2, thu c 0,48 mol H 2O un núng 24,96 gam X cn dựng 560 ml dung dch NaOH 0,75M thu c hn hp Y cha cỏc ancol cú tng lng l 13,38 gam v hn hp Z gm hai mui, ú cú a gam mui A v b gam mui B (MA < MB) T l gn nht a : b l: A 0,6 B 1,2 C 0,8 D 1,4 Cõu 20: un núng 0,1 mol hn hp E cha X, Y bng dung dch NaOH (va ) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam mui ca glyxin, alanin v{ valin t ch|y ho{n to{n lng mui n{y thu c 0,2 mol Na 2CO3 v{ hn hp gm CO 2, H2O, w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT  a ln b ln c ln d ln Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán... Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT giác ABC có giá trị a b c 16 d 32 Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học... biệt Ghé thăm blog thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x 1 a m  b m  c  m  d Với m Câu 26: Với giá trị m đồ thị hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: 13. De thi thu mon toan truong Pham Van Dong Phu Yen nam 2017, 13. De thi thu mon toan truong Pham Van Dong Phu Yen nam 2017,

Hình ảnh liên quan

Câu 23: Hình chiếu vuông góc của A(-2;4;3) trên mặt phẳng 2x 3 y 6z 19 0 có tọa độ là: a - 13. De thi thu mon toan truong Pham Van Dong   Phu Yen nam 2017

u.

23: Hình chiếu vuông góc của A(-2;4;3) trên mặt phẳng 2x 3 y 6z 19 0 có tọa độ là: a Xem tại trang 3 của tài liệu.