0

sau cach xay dung thuonghieu qua dich vu khach hang

3 42 0
  • sau cach xay dung thuonghieu qua dich vu khach hang

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:21

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, và tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng, phát triển nền kinh tế, đã từng bước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, điều đó càng chi phối mạnh mẽ hoạt động của các doanh nghiệp trong một môi trường cạnh tranh mới. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế Thế Giới và khu vực BRA, AET, WTO…. Kinh tế Việt Nam đang từng bước khắc phục những khó khăn và nâng cao thế mạnh, vươn lên thành nước công nghiệp. Thực tế sau nhiều năm thực hiện đường lối đổi mới với mô hình kinh tế tổng quát là xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần,Việt Nam từ một nước tăng trưởng thấp, tích luỹ phần lớn nhờ vào vay mượn bên ngoài, đến nay đã trở thành một nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực, tạo được khả năng tích luỹ và đầu tư phát triển kinh tế. Để kinh doanh ổn định và ngày càng phát triển, các doanh nghiệp luôn xem trọng và cải tiến bộ máy kế toán cho phù hợp với xu thế phát triển kinh tế. Bởi thông tin kế toán rất cần thiêt cho nhà quản trị đề ra chiến lược và quyết định kinh doanh. Bộ máy kế toán sẽ xác định đúng nhu cầu cần huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ, lựa chọn phương thức đòn bẩy kinh doanh để huy động vốn, để nguồn vốn bảo toàn và phát triển, nâng cao thu nhập của công ty… Bộ máy kế toán thực hiện được mục tiêu công cụ quản lý kinh doanh. Kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Bởi vậy, tổ chức bộ máy kế toán bán hàng và xác định kết quả luôn được các doanh nghiệp chú trọng. Qua thời gian học tập tại trường và thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long, em đã nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy em đã chọn đề tài : “Kế toán doanh thu và 1xác định kết quả tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Việt Song Long làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp.Chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần chính:Chương I: Cơ sơ lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanhChương II: Thực trạng về phần hành kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công 06/2011 SÁU CÁCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU QUA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG L A N T ABRAND – To tal Br and Sol u ti on T e l: ( 84 -8 ) 50 81 F a x : ( 84 - 8) 50 1816 Em l: cli en t@ l an tabr an d com W eb s i t e: www l an t a br an d c om Khi nhắc đến xây dựng thương hiệu, dịch vụ khách hàng thường yếu tố cuối hay bị bỏ qua Đây sai lầm lớn – hội lớn bị bỏ lỡ Dùng dịch vụ khách hàng để củng cố thương hiệu bạn cách thức cần thiết lại chưa tận dụng để thu hút trì khách hàng, làm cho doanh nghiệp trở nên khác biệt, tăng cường trung thành với thương hiệu Nếu thực cách, tạo lợi cạnh tranh bền vững thực Dưới cách để sử dụng dịch vụ khách hàng nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu Những phương pháp sử dụng để củng cố thương hiệu thiết lập để xây dựng thương hiệu thông qua dịch vụ khách hàng Thiết lập thực mục đích dịch vụ khách hàng - phù hợp thương hiệu Các công ty thành công công thức hóa mục tiêu chiến lược (strategic intent) thực theo công thức để có thành công thị trường; tổ chức có hiểu biết đồ hóa mục tiêu chiến lược thành mục tiêu thương hiệu Trong doanh nghiệp thường nắm bắt mục đích thương hiệu hoạt động quảng cáo, họ lại bỏ qua điều đưa dịch vụ khách hàng, dù thông qua trang web, trung tâm tư vấn khách hàng, cửa hàng, hay chi nhánh Điều kết thúc phá hủy thương hiệu Do việc tung dịch vụ khách hàng - phù hợp thương hiệu điều quan trọng mà nhà điều hành cấp độ C phải làm để đảm bảo thực thông suốt hoạt động trực tiếp với khách hàng hoạt động hỗ trợ sản xuất Dùng dịch vụ khách hàng để củng cố thương hiệu cách tạo lợi cạnh tranh bền vững thực Ảnh: Corbis Thiết kế quy trình phù hợp với thương hiệu Các quy trình dịch vụ khách hàng thường liên quan đến nhiều khâu, nhiều nhiệm vụ, nguồn nhân lực, tổ chức khác Ví dụ, dịch vụ trung tâm tư vấn khách hàng bao gồm đường dây gọi, tương tác, giải pháp, hài lòng, bao gồm giao tiếp với nước ngoài, dựa nguyên tắc kinh doanh xác định trước Các thương hiệu cao cấp nên thiết kế quy trình tập trung vào dịch vụ khách hàng hỗ trợ trực tiếp người dịch vụ tổng đài cố định, dù theo không gian trụ sở (brick-and-motar) hay chế độ tư vấn khách hàng (ví dụ nói chuyện qua điện thoại qua web) Việc đảm bảo cấp độ dịch vụ cam kết phải đạt thông qua công cụ quản lý quy trình dịch vụ khách hàng mạnh điều quan trọng Các thương hiệu không bị xâm phạm cần hạn chế dịch vụ khách hàng nói chuyện phiếm nói chuyện cá nhân hăng Cung cấp dịch vụ phù hợp thương hiệu có hỗ trợ người Dịch vụ hỗ trợ sử dụng người có nghĩa yêu cầu dịch vụ khách hàng phức tạp giao dịch cụ thể đòi hỏi phải có tham gia người Hơn nữa, vài phân khúc khách hàng thích tiếp cận với người Do đó, việc công ty thuê trì đội ngũ nhân phù hợp cho dịch vụ khách hàng quan trọng Các tổ chức nguồn nhân lực làm cho đặc tính thương hiệu tương thích với đặc tính mong muốn đội ngũ đại diện tuyến đầu để đảm bào việc tuyển dụng trì nhân viên tư vấn phù hợp với thương hiệu Phong cách giao tiếp kiến thức đại lý trung tâm tư vấn khách hàng theo kiểu “mô hình vai trò” (tức là, phù hợp với thương hiệu nhất) đưa vào hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng theo dạng nội dung thông tin hướng dẫn tương tác nhân viên tư vấn điểm tương tác với khách hàng, chí hệ thống tổng đài cố định Các công ty dịch vụ tài bán lẻ trước thời đại mở rộng hệ thống thành cửa hàng chi nhánh có không gian trụ sở để nâng cao tính hiệu tính đồng Cung cấp tổng đài cố định phù hợp với thương hiệu Tổng đài cố định đem đến hội lớn để xây dựng hình ảnh thương hiệu Ví dụ, hệ thống thông tin trợ giúp hướng dẫn tinh vi chatbot trực tuyến thiết lập theo sau phát ngôn viên quảng cáo đa truyền thông công ty kết hợp thỏa đáng tương tác tổng đài cố định phù hợp thương hiệu với khách hàng Một ví dụ giả thuyết chatbot thiếp lập theo sau tắc kè “người cổ” GEICO William Shatner priceline.com Trên thực tế, công ty dịch vụ tài hàng đầu Nhật Bản sử dụng chatbot thiết lập theo sau diễn viên tiếng thương mại truyền hình Sử dụng thước đo phù hợp thương hiệu Một sai lầm nghiêm trọng quản lý dịch vụ khách hàng không đồng chiến lược thương hiệu với thước đo dịch vụ Ví dụ, thước đo Wal-Mart force-fitting mục tiêu thương hiệu Nordstrom chiến lược không tốt Các thương hiệu cao cấp không nên nhấn mạnh vào thước đo số lượng số lần xử lý gọi trung bình Phù hợp hóa với thương hiệu tất điểm tiếp xúc Hầu hết doanh nghiệp có tương tác, liệu, kho kiến thức trung tâm tư vấn gọi, trung tâm dịch vụ trực tuyến, hệ thống tổng đài cố định, phận phận khác hoạt động Gần đây, nhiều công ty bắt đầu liên kết tương tác khách hàng với kiến thức vào tảng chung bước để liên kết kinh nghiệm khách hàng qua kênh khác với nhân viên tư vấn dịch vụ Tuy nhiên, hầu hết công ty chưa phù hợp hóa với thương hiệu dịch vụ khách hàng qua kênh giao tiếp Một tảng thống tiếp cận tới dịch vụ khách hàng liên kênh phù hợp thương hiệu giúp họ đạt hiệu nhanh hơn, khách hàng họ không gặp phải khó khăn bị chuyển từ kênh giao tiếp sang kênh giao tiếp khác, từ nhân viên tư vấn sang đại lý khác Anand Subramaniam (Thu Hương – Công ty thương hiệu LANTABRAND – sưu tầm lược ...Sáu cách xây dựng thương hiệu qua dịch vụ khách hàng Khi nhắc đến xây dựng thương hiệu, dịch vụ khách hàng thường là yếu tố cuối cùng và hay bị bỏ qua nhất. Đây là một sai lầm lớn – và một cơ hội lớn bị bỏ lỡ. Dùng dịch vụ khách hàng để củng cố thương hiệu của bạn là một cách thức cần thiết nhưng lại chưa được tận dụng để thu hút và duy trì khách hàng, làm cho doanh nghiệp trở nên khác biệt, và tăng cường sự trung thành với thương hiệu. Nếu được thực hiện đúng cách, nó sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh bền vững thực sự. Dưới đây là 6 cách để sử dụng dịch vụ khách hàng nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu. Những phương pháp này có thể được sử dụng để củng cố các thương hiệu đã được thiết lập hoặc để xây dựng một thương hiệu thông qua dịch vụ khách hàng. 1. Thiết lập và thực hiện một mục đích dịch vụ khách hàng - phù hợp thương hiệu Các công ty thành công công thức hóa một mục tiêu chiến lược (strategic intent) và thực hiện theo công thức đó để có được thành công thị trường; các tổ chức có hiểu biết bản đồ hóa mục tiêu chiến lược đó thành mục tiêu thương hiệu. Trong khi các doanh nghiệp thường nắm bắt mục đích thương hiệu bằng hoạt động quảng cáo, họ lại bỏ qua điều đó khi đưa ra các dịch vụ khách hàng, dù là thông qua trang web, trung tâm tư vấn khách hàng, các cửa hàng, hay các chi nhánh. Điều này có thể kết thúc bằng sự phá hủy thương hiệu. Do đó việc tung ra dịch vụ khách hàng - phù hợp thương hiệu là điều rất quan trọng mà các nhà điều hành cấp độ C phải làm để đảm bảo sự thực hiện thông suốt cả những hoạt động trực tiếp với khách hàng và những hoạt động hỗ trợ sản xuất. Dùng dịch vụ khách hàng để củng cố thương hiệu đúng cách nó sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh bền vững thực sự. Ảnh: Corbis 2. Thiết kế các quy trình phù hợp với thương hiệu Các quy trình dịch vụ khách hàng thường liên quan đến nhiều khâu, nhiều nhiệm vụ, nguồn nhân lực, và các tổ chức khác nhau. Ví dụ, dịch vụ trung tâm tư vấn khách hàng bao gồm đường dây cuộc gọi, các tương tác, các giải pháp, sự hài lòng, và cũng có thể bao gồm các giao tiếp với nước ngoài, dựa trên những nguyên tắc kinh doanh đã được xác định trước. Các thương hiệu cao cấp nên thiết kế các quy trình tập trung vào dịch vụ khách hàng hỗ trợ trực tiếp bằng con người hơn là các dịch vụ tổng đài cố định, dù nó theo không gian trụ sở (brick-and-motar) hay một chế độ tư vấn khách hàng (ví dụ như nói chuyện qua điện thoại hoặc qua web). Lời nói đầuCông cuộc cải cách kinh tế ở nớc ta đợc khởi xớng từ Đại hội VI. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang giành đợc những thành tựu to lớn, đó là sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc. Cùng với sự đổi mới đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có những bớc phát triển cả về hình thức, quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh.Để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trờng các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến công tác quản lý nguyên vật liệu, quản lý nhân công . nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để thu đợc lợi nhuận cao hơn.Để đạt đợc mục đích sử dụng lao động một cách tiết kiệm, có hiệu quả mà vẫn mang lại nhiều lợi ích kinh tế thì doanh nghiệp phải làm tốt công tác quản lý l-ơng và các khoản trích theo lơng.Công tác chi trả lơng và các khoản trích theo lơng đợc thực hiện sẽ kích thích tinh thần làm việc của ngời lao động, góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Nhận thức đợc vai trò của công tác quản lý lơng và các khoản trích theo l-ơng của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty Xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn em đã chọn đề tài: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tiền lơng và các khoản trích theo lơng ở công ty Xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn làm chuyên đề thực tập.Chuyên đề này gồm 3 phần:Phần I. Một số lý luận cơ bản về tiền lơng và các khoản trích theo lơngPhần II. Thực trạng công tác quản lý tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty Xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn.Phần III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tiền l-ơng và các khoản trích theo lơng ở công ty Xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn.1Phần I Một số vấn đề lý luận cơ bản về tiền lơng và các khoản trích theo lơngtrong các doanh nghiệpI. Khái niệm, bản chất và chức năng của tiền lơng1.Khái niệm tiền lơngQuá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố lao động, đối tợng lao động và t liệu lao động. Trong đó, lao động với t cách là hoạt động chân tay và trí óc của con ngời sử dụng các t liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tợng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất, trớc hết cần phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con ngời bỏ ra phải đợc bồi hoàn dới dạng thù lao lao động. Tiền lơng( tiền công) chính là phần thù lao lao động biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động căn cứ vào thời gian, khối lợng và chất lợng công việc của họ.2. Bản chất của tiền lơngTiền lơng là một phạm trù kinh tế phức tạp mang tính lịch sử có ý nghĩa chính trị- kinh tế-xã hội to Thương hiệu qua dịch vụ khách hàng Khi nhắc đến xây dựng thương hiệu, dịch vụ khách hàng thường là yếu tố cuối cùng và hay bị bỏ qua nhất. Đây là một sai lầm lớn – và một cơ hội lớn bị bỏ lỡ. Dùng dịch vụ khách hàng để củng cố thương hiệu của bạn là một cách thức cần thiết nhưng lại chưa được tận dụng để thu hút và duy trì khách hàng, làm cho doanh nghiệp trở nên khác biệt, và tăng cường sự trung thành với thương hiệu. Nếu được thực hiện đúng cách, nó sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh bền vững thực sự. Dưới đây là 6 cách để sử dụng dịch vụ khách hàng nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu. Những phương pháp này có thể được sử dụng để củng cố các thương hiệu đã được thiết lập hoặc để xây dựng một thương hiệu thông qua dịch vụ khách hàng. 1. Thiết lập và thực hiện một mục đích dịch vụ khách hàng - phù hợp thương hiệu Các công ty thành công công thức hóa một mục tiêu chiến lược (strategic intent) và thực hiện theo công thức đó để có được thành công thị trường; các tổ chức có hiểu biết bản đồ hóa mục tiêu chiến lược đó thành mục tiêu thương hiệu. Trong khi các doanh nghiệp thường nắm bắt mục dích thương hiệu bằng hoạt động quảng cáo, họ lại bỏ qua điều đó khi đưa ra các dịch vụ khách hàng, dù là thông qua trang web, trung tâm tư vấn khách hàng, các cửa hàng, hay các chi nhánh. Điều này có thể kết thúc bằng sự phá hủy thương hiệu. Do đó việc tung ra dịch vụ khách hàng - phù hợp thương hiệu là điều rất quan trọng mà các nhà điều hành cấp độ C phải làm để đảm bảo sự thực hiện thông suốt cả những hoạt động trực tiếp với khách hàng và những hoạt động hỗ trợ sản xuất. 2. Thiết kế các quy trình phù hợp với thương hiệu Các quy trình dịch vụ khách hàng thường liên quan đến nhiều khâu, nhiều nhiệm vụ, nguồn nhân lực, và các tổ chức khác nhau. Ví dụ, dịch vụ trung tâm tư vấn khách hàng bao gồm đường dây cuộc gọi, các tương tác, các giải pháp, sự hài lòng, và cũng có thể bao gồm các giao tiếp với nước ngoài, dựa trên những nguyên tắc kinh doanh đã được xác định trước. Các thương hiệu cao cấp nên thiết kế các quy trình tập trung vào dịch vụ khách hàng hỗ trợ trực tiếp bằng con người hơn là các dịch vụ tổng đài cố định, dù nó theo không gian trụ sở (brick-and-motar) hay một chế độ tư vấn khác hàng (ví dụ như nói chuyện qua điện thoại hoặc qua web). Việc đảm bảo rằng các cấp độ dịch vụ đã cam kết phải đạt được thông qua các công cụ quản lý quy trình dịch vụ khách hàng mạnh là điều cũng rất quan trọng. Các thương hiệu không bị xâm phạm cần hạn chế dịch vụ khách hàng nói chuyện phiếm hoặc những cuộc nói chuyện cá nhân hung hăng. 3. Cung cấp dịch vụ phù hợp thương hiệu có sự hỗ trợ của con người Dịch vụ hỗ trợ sử dụng con người có nghĩa là các yêu cầu BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ HOÀNG VIỆT NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY ðIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ : 60.34.05 NGƯỚI HƯỚNG DẪN: GS.TS.TRẦN ðÌNH ðẰNG HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. i LỜI CẢM ƠN        Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn tất cả quý thầy cô Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội ñã tận tình giảng dạy và truyền ñạt kiến thức cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua tại trường ñể tạo tiền ñề cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp và là nền tảng cho công tác thực tế tại ñơn vị sau này. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh ñạo, các Ban chức năng Tổng Công ty ðiện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể các anh chị, bạn bè, và ñồng nghiệp ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho em ñược học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. ðặc biệt, em xin chân thành cảm ơn GS.TS Trần ðình ðằng ñã hướng dẫn tận tình cho em trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp. Do thời gian và kiến thức có hạn nên luận văn tốt nghiệp này chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận ñược những ý kiến ñóng góp của tất cả qúy thầy cô, bạn bè, và ñồng nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn. Học viên thực hiện Lê Hoàng Việt Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. ii LỜI CAM ðOAN        Tôi xin cam ñoan tất cả nội dung chi tiết của bài luận văn này ñược trình bày theo kết cầu và dàn ý của tôi với sự nghiên cứu, thu thập và phân tích tài liệu có liên quan ñến dịch vụ ñiện cho khách hàng nói chung và Tổng công ty ðiện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng. ðồng thời ñược sự góp ý hướng dẫn của GS.TS Trần ðình ðằng ñể hoàn tất luận văn. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết trên. Học viên thực hiện Lê Hoàng Việt Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. i MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ x DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ xi DANH MỤC CÁC HÌNH xii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xiii I. MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2 1.3. Nội dung nghiên cứu 3 1.4. Phạm vi nghiên cứu và bố cục ñề tài 3 1.4.1. Phạm vi nghiên cứu 3 1.4.2. Bố cục ñề tài 3 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ ðIỆN 5 2.1. Cơ sở lý luận về dịch vụ ñiện 5 2.1.1. Khái niệm về dịch vụ và dịch vụ ñiện cho khách hàng 5 2.1.2. Sản phẩm dịch vụ ñiện 5 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………………. ii 2.1.3. Phân loại dịch vụ ñiện 7 2.1.4. ðặc ñiểm dịch vụ 10 2.1.4.1. ðặc ñiểm chung của dịch vụ 10 2.1.4.2. ðặc ñiểm của dịch vụ ñiện 10 2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng dịch vụ ñiện 13 2.1.5.1. Yếu tố bên trong 13 2.1.5.2. Yếu tố bên ngoài 14 2.1.6. Nội dung dịch vụ ñiện cho khách hàng 20 2.1.6.1. Tìm hiểu về khách hàng Tổng công ty ðiện Lực TP.Hồ Chí Minh ñược hưởng các dịch vụ ñiện 20 2.1.6.2. Các hoạt ñộng ñầu tư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ñiện 22 2.1.6.3. Nội dung dịch vụ cung cấp ñiện cho khách hàng 25 2.1.6.4. Nội dung ghi chỉ số công tơ ñiện 30 2.1.6.5. Các dịch vụ thu tiền ñiện 31 2.1.6.6. Dịch vụ sửa chữa hư hỏng sự cố ñiện 35 2.1.6.7. Kiểm tra ñiện 35 2.1.6.8. Dịch vụ ưu tiên cung cấp ñiện cho một số khách hàng quan trọng 36 2.1.6.9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng lớn 37 2.2. Cơ sở thực ... khách hàng (ví dụ nói chuyện qua điện thoại qua web) Việc đảm bảo cấp độ dịch vụ cam kết phải đạt thông qua công cụ quản lý quy trình dịch vụ khách hàng mạnh điều quan trọng Các thương hiệu không... nghiệp thường nắm bắt mục đích thương hiệu hoạt động quảng cáo, họ lại bỏ qua điều đưa dịch vụ khách hàng, dù thông qua trang web, trung tâm tư vấn khách hàng, cửa hàng, hay chi nhánh Điều kết... lập theo sau phát ngôn viên quảng cáo đa truyền thông công ty kết hợp thỏa đáng tương tác tổng đài cố định phù hợp thương hiệu với khách hàng Một ví dụ giả thuyết chatbot thiếp lập theo sau tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: sau cach xay dung thuonghieu qua dich vu khach hang, sau cach xay dung thuonghieu qua dich vu khach hang,

Hình ảnh liên quan

Tổng đài cố định đem đến một cơ hội lớn để xây dựng hình ảnh của thương hiệu. Ví dụ, các hệ thống thông tin trợ giúp hướng dẫn tinh vi và các chatbot trực tuyến được thiết lập theo sau nhữ ng phát  ngôn viên quảng cáo đa truyền thông của công ty có thể kế - sau cach xay dung thuonghieu qua dich vu khach hang

ng.

đài cố định đem đến một cơ hội lớn để xây dựng hình ảnh của thương hiệu. Ví dụ, các hệ thống thông tin trợ giúp hướng dẫn tinh vi và các chatbot trực tuyến được thiết lập theo sau nhữ ng phát ngôn viên quảng cáo đa truyền thông của công ty có thể kế Xem tại trang 3 của tài liệu.