Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

9 92 0
Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 03:00

Hình ảnh liên quan

Bài 4 (10 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3/5 (cm), góc - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

i.

4 (10 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3/5 (cm), góc Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 4 (10 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3/5 (cm), góc giữa cạnh bên và mặt đáy là ø (0< ø < 90°) - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

i.

4 (10 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3/5 (cm), góc giữa cạnh bên và mặt đáy là ø (0< ø < 90°) Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Kết quả đúng hay được làm tròn theo quy định, giám khảo đều cho mức điệm - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

t.

quả đúng hay được làm tròn theo quy định, giám khảo đều cho mức điệm Xem tại trang 9 của tài liệu.
Lập bảng biến thiên: - Đề thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 và Tin học trẻ các năm - Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

p.

bảng biến thiên: Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan