0

Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường

20 741 1
  • Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2017, 14:29

1 Mở đầu: 1.1 chọn đề tài: Trong trình giảng dạy giáo viên môn vật lý lớp, việc truyền đạt cho đa số học sinh hiểu nắm vững kiến thức khó, việc làm cho học sinh vận dụng kiến thức vào để giải tập khó Hơn Trường THPT Trần Ân Chiêm, với chất lượng học sinh đầu vào thấp, quan tâm phụ huynh việc học tập em hạn chế Do việc vận dụng kiến thức học vào để giải tập vật lý khó khăn, lượng học sinh tự tìm phương pháp giải toán cho Mặt khác số lượng tập cho dạng toán sách giáo khoa sách tập môn vật lý chưa nhiều (mỗi dạng có từ đến bài), không đủ tập học sinh rèn luyện cách làm cho dạng tập Vậy làm đa số học sinh giải tập cách dễ dàng? Theo tôi, cần phải có cách phân loại rõ ràng dạng tập, đồng thời phải có phương pháp giải phù hợp cho dạng tập Để học sinh đọc đề lên dễ nhận biết tìm cách giải Với nhu cầu thực tế giảng dạy vậy, nên dựa vào số kinh nghiệm đồng thời tham khảo tài liệu có liên quan để mạnh dạn đưa phương pháp giải theo đơn giản, dễ nhớ dạng toán từ dễ đến khó, dùng làm tài liệu cho học sinh học tập tiết tự chọn tự học nhà, đồng thời qua để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp khác Trên khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm, nên áp dụng cho chươngĐiện tích – Điện trường” lớp 11 nâng cao Vì đề tài chọn là: “Phân loại phương pháp giải số tập vật chương điện tích, điện trường” 1.2 Mục đích nghiên cứu: Căn vào tài liệu như: Chuẩn kiến thức kỹ lớp 11, sách giáo viên lớp 11, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, sách giáo khoa vật lý 11 ý kiến thống tổ môn, đưa mục tiêu, mức độ cần đạt chương Điện tích – Điện trường sau: a Về kiến thức: - Nêu cách làm nhiễm điện vật (cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng) - Phát biểu định luật bảo toàn điện tích - Phát biểu định luật Cu-lông đặc điểm lực điện hai điện tích điểm - Trình bày nội dung thuyết electron - Nêu điện trường tồn đâu, có tính chất - Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường - Nêu đặc điểm đường sức điện - Nêu trường tĩnh điện trường - Phát biểu định nghĩa hiệu điện hai điểm điện trường nêu đơn vị đo hiệu điện - Nêu mối quan hệ cường độ điện trường hiệu điện hai điểm điện trường Nêu đơn vị đo cường độ điện trường - Nêu nguyên tắc cấu tạo tụ điện nhận dạng tụ điện thường dùng - Phát biểu định nghĩa điện dung tụ điện nêu đơn vị đo điện dung Nêu ý nghĩa số ghi tụ điện - Nêu điện trường tụ điện điện trường mang lượng Viết công thức W = CU - Nêu cách mắc tụ điện thành viết công thức tính điện dung tương đương tụ điện b Về kỹ năng: - Vận dụng định luật Cu-lông để xác định lực điện tác dụng hai điện tích điểm - Xác định cường độ điện trường (phương, chiều, độ lớn) điểm điện trường gây một, hai ba điện tích điểm - Tính công lực điện di chuyển điện tích hai điểm điện trường - Giải tập chuyển động điện tích điện trường - Vận dụng công thức C = q U W= CU 2 - Vận dụng công thức tính điện dung tương đương tụ điện C Thái độ: Taọ hứng thú học môn vật lý cho học sinh d Định hướng lực hướng tới - Năng lục tự học - Năng lục ghi nhớ 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối 11- Lớp 11C7- 40 học sinh Lớp 11C8 - 38 học sinh 1.4 phương pháp nghiên cứu : -Cơ sở lý thuyết -Khảo sát thực tế -Phương pháp giải tập Nội dung sáng kiến kinh nghiệm: 2.1 Cơ sở luận sáng kiến kinh nghiệm: Đối với môn vậttrường phổ thông, tập vật lý đóng vai trò quan trọng, để hướng dẫn học sinh làm tập vật lý đạt hiệu đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng đầu tư, sáng tạo, tìm tòi phương pháp phù hợp Bài tập vật lý giúp em hiểu sâu qui luật, tượng vật lý Thông qua tập vật lý tạo điều kiện cho HS vận dụng linh hoạt kiến thức học, làm cho kiến thức trở nên sâu sắc trở thành vốn riêng HS Khi giải tập HS phải vận dụng thao tác tư so sánh, phân tích, tổng hợp…Nên tập vật lý gây hứng thú cho HS 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm : Như giới thiệu phần 1, đa số học sinh lớp dạy nói riêng học sinh trường THPT Trần Ân Chiêm nói chung, vận dụng kiến thức vào để giải tập, hay nói cách khác đa số học sinh không tự tìm cho phương pháp giải toán Từ nghĩ phải cho em phương pháp giải dạng tập, đồng thời cho em thêm nhiều tập để em luyện thêm nhà Thế ý tưởng hình thành đề tài 2.3 Các giải pháp cụ thể:Phân loại phương pháp giải tập chương Điện tích – Điện trường: Bài toán 1: Tương tác hai điện tích điểm 1.1 Lý thuyết: -Lực tương tác hai điện tích điểm: - Điểm đặt: Trên điện tích chịu lực tác dụng - Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích  F - Chiều: + Ra xa hai điện tích chúng dấu (đẩy nhau) + Hướng từ điện tích đến điện tích chúng ngược dấu ( hút nhau) - Độ lớn: Trong đó: ε - số điện môi q1 q - độ lớn điện tích (đơn vị đo C) r - Khoảng cách hai điện tích (đơn vị đo m) k - hệ số tỉ lệ: k= 9.109 Nm2/C2 - Một số tượng cần ý: + Khi cho hai vật nhỏ nhiễm điện dẫn điện nhau, tiếp xúc với sau tách rời tổng điện tích chia cho vật: q1' ' = q 2' = q1 + q 2 (Điện tích điểm điện tích giống hệt nhau) + Hiện tượng xảy tương tự nối hai vật dây dẫn mãnh cắt bỏ dây nối + Khi chạm tay vào vật nhỏ dẫn điện tích điện vật nhỏ điện tích trở thành trung hoà 1.2 Phương pháp giải: - Vì lực tương tác đại lương véc tơ nên: + Nếu đề yêu cầu “ Xác định lực” : Có nghĩa ta phải xác định đẫy đủ đặc điểm lực ( điểm đặt, phương, chiều, độ lớn) ta nên dùng hình vẽ để biểu diễn đặc điểm đầu ( điểm đặt, phương, chiều), sau áp dụng công thức để tính độ lớn + Nếu đề yêu cầu “ Tính lực” ta áp dụng công thức để tính độ lớn lực mà không cần vẽ hình 1.3 Ví dụ: Ví dụ 1: Xác định lực tương tác hai điện tích điểm q 1, q2 cách khoảng r chất điện môi có số điện môi ε Cho q1= 4.10-6C, q2= -8.106 C, r= 4cm, ε = Giải - Lực tương tác có hướng hình vẽ: - Độlớn : F12 = F21 = k q1 q ε r 4.10 −6.( −8.10 −6 ) = 9.10 2.(4.10 − ) = 90( N ) Ví dụ 2: Hai cầu nhỏ có điện tích q 1= 2.10-6C, q2= 5.10-6C tác dụng vào lực 36N chân không a Tính khoảng cách chúng b Cho hai cầu tiếp xúc với nhau, đưa vị trí cũ Tính lực tương tác lúc Giải a Áp dụng công thức: F = k q1 q r ⇒r= k q1 q F = 9.10 9.2.10 −6.5.10 −6 = 0,05m 36 Vậy r= 0.05m = 5cm b Sau tiếp xúc ta có: q1 + q 2.10 −6 + 5.10 −6 q =q = = = 3,5.10 −6 (C ) 2 q1' q 2' 3,5.10 −6.3,5.10 −6 Lực tương tác là: F12 = F21 = k = 9.10 = 44,1( N ) r (5.10 −2 ) ' ' Chú ý: Ví dụ yêu cầu xác định lực, ví dụ yêu cầu tính lực 1.4 Bài tập vận dụng nâng cao: Bài số 1: Xác định lực tương tác hai điện tích điểm q1 = 6µC , q = 9µC đặt cách khoảng r= 3cm môi trườngsố điện môi ε = Bài số 2: Hai điện tích điểm đặt cách khoảng r=3cm chân không, hút lực F= 6.10-9N Điện tích tổng cộng chúng q= 10-9C Xác định điện tích? Bài số 3: Cho hai cầu nhỏ giống có điện tích q1 = 10 −7 C q = − 10 −7 C chạm vào đưa chúng xa cách 20cm chân không Tính lực tương tác chúng? Bài số 4: Hai điện tích điểm đặt cách r1= 3,6cm không khí Hỏi đặt nước nguyên chất ( ε = 81 ) phải cách khoảng r2 để lực tương tác hai điện tích không đổi Bài số 5: Có hai giọt nước giống nhau, giọt có thừa êlecron cho giọt nước hình cầu biết lực đẩy tĩnh điện tác dụng lên giọt nước cân với lực hấp dẫn chúng Tính bán kính R giọt nước? Bài số 6: Theo giả thiết cấu tạo nguyên tử Hiđrô Bo nguyên tử Hiđrô gồm hạt nhân êlectron quay xung quanh quỹ đạo tròn bán kính r=5,3.10-11m Tìm vận tốc êlectron số vòng quay giây?Coi êlectron hạt nhân tương tác theo định luật Cu lông Bài toán 2: Sự tương tác nhiều điện tích 2.1 Lý thuyết: Nếu điện tích q chịu tác dụng nhiều lực nhiều điện tích tác dụng lên Thì tổng hợp lực tác dụnglên q là:    F = F1 + F2 + + Fn (2.1) 2.2 Phương pháp giải: Giải theo thứ tự bước sau: - Áp dụng công thức (2.1) cho hợp lý - Tính F1 , F2 , , Fn    - Biểu diễn F , F1 , F2 hình vẽ - Dựa vào hình để tính: ta có trường hợp sau:   + Nếu F1 ↑↑ F2 F = F1 + F2   + Nếu F1 ↑↓ F2 F = F1 − F2   + Nếu F1 ⊥ F2 F = F12 + F22 (định lý Pitago)   + Nếu F1 = F2 F1 hợp với F2 góc α thì: α F= 2.OH = 2.F1 cos ( Tam giác cân có đường cao vừa đường trung trực vừa đường phân giác)   α + Nếu F1 = F2 F1 hợp với F2 góc α mà = 60 F = F1 = F2 ( tam giác cân có góc đáy 60 tam giác đều)  + Nếu F1 ≠ F2 F1 hợp với F2 góc α F = F12 + F22 − F1 F2 cos(π − α ) ⇒ F = F12 + F22 + F1 F2 cos α 2.3 Ví dụ: Ví dụ 1: Cho hai điện tích điểm q1 = 16µC , q1 = −64 µC Lần lượt đặt hai điểm A B chân không cách 1m Xác định lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q = µC q0 đặt điểm M cho: AM= 60cm, BM= 40cm Giải    F0 = F10 + F20 - Ta có: Với: F10 = k F20 = k q1 q = 9.10 AM q q 16.10 −6.4.10 −6 0,6 = 1,6( N ) (−64.10 −6 ).4.10 −6 = 9.10 = 14,4( N ) BM 0,4 Vì AM + BM = AB ⇒ Điểm M nằm đoạn AB Vì   F10 ↑↑ F20 nên F0 = F10 + F20 = 1,6 + 14,4 = 16( N ) Ví dụ 2: Có ba điện tích điểm q1 = q = q3 = 1,5.10 −6 C đặt chân không ba đỉnh tam giác cạnh a = 15cm Tính lực điện tổng hợp tác động lên điện tích Giải: - Xét lực điệntổng hợptác dụng lên điện tích q3 F3 = F13 + F23 + Ta có: + Với F13 = F23 = k   q1 q3  a2 = 9.10 1,5.10 −6.1,5.10 −6 (0,15) = 0,9( N ) + Các lực F13 , F23 , F3 biểu diễn hình vẽ sau: - Vì F13 = F23 nên ∆ OAB cân góc AOB = 300 ⇒ F3 = 2F23 cos 30 = 1,56( N ) - Vì q1 = q = q3 , đặt đỉnh ⇒ F3 = 2.0,9 tam giác nên ta có: F1 = F2 = F3 = 1,56( N ) 2.4 Bài tập vận dụng nâng cao: Bài số 1: Cho hai điện tích điểm q1 = 4.10 −6 C , q = 3.10 −6 C đặt hai điểm A B không khí Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q3 = 2.10 −6 C đặt trung điểm O AB Bài số 2: Cho hai điện tích q1 = 16.10 −6 C , q = −64.10 −16 C đặt hai điểm A B chân không cách 1m Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 4.10 −6 C đặt tại: a Điểm N: AN= 60cm, BN= 80cm b Điểm C: AC= BC= AB = 100cm Bài số 3: Tại ba đỉnh tam giác cạnh a Ta đặt điện tích điểm có độ lớn q Trong có hai điện tích dương điện tích âm Xác định lực tương tác lên điện tích Bài số 4: Cho hai điện tích +q ( q>0) hai điện tích –q đặt đỉnh hình vuông ABCD cạnh a, chân không Tính ( theo q a) lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích nói trên? Bài toán 3: Điện trường điện tích điểm gây Lực tác dụng lên điện tích đặt điện trường 3.1 Lý thuyết - Cường độ điện trường điện tích điểm Q gây điểm: - Điểm đặt: Tại điểm xét  E - Phương: Trùng với đường thẳng nối từ Q đến M - Chiều: + Hướng xa Q Q>0 + Hướng phía Q Q0 + Ngược chiều với q0 gây Biết độ lớn cường độ điện trường A 36V/m, B 9V/m a Xác định cường độ điện trường trung điểm M đoạn thẳng AB? b Nếu đặt M điện tích điểm q 0= -10-2C độ lớn lực điện tác dụng lên q0 bao nhiêu? Xác định phương chiều lực? Bài toán 4: Cường độ điện trường nhiều điện tích điểm gây nên 4.1 Lý thuyết:  Gọi E1 cường độ điện trường q1 gây M  Gọi E cường độ điện trường q2 gây M  Gọi E n cường độ điện trường qn gây M Theo nguyên lý chồng chất điện trường ta có:     E M = E1 + E + + E n (5.1) 4.2 Phương pháp giải: Tiến hành giải theo bước sau - Áp dụng công thức (5.1) cho phù hợp với toán - Tính E1, E2…   - Biểu diễn E1 , E … hình vẽ  - Dựa vào hình vẽ để tìm E M   + Nếu E1 ↑↑ E E M = E1 + E   + Nếu E1 ↑↓ E E M = E1 − E   + Nếu E1 ⊥ E E M = E12 + E 22 (định lý Pitago)   + Nếu E1 = E E1 hợp với E góc α thì: EM= 2.OH = 2.E1 cos α ( Tam giác cân có đường cao vừa đường trung trực vừa đường phân giác)   + Nếu E1 = E E1 hợp với E góc α mà α = 60 E M = E1 = E ( tam giác cân có góc đáy 600 tam giác đều)   + Nếu E1 ≠ E E1 hợp với E góc α E M = E12 + E 22 − E1 E cos(π − α ) ⇒ E M = E12 + E 22 + E1 E cos α 4.3 Ví dụ: Ví dụ 1: Cho hai điện tích q1= 4.10-10C, q2= - 4.10-10C đặt A, B  không khí AB= a = 2cm Xác định véctơ cường độ điện trường E tại: a H trung điểm AB b M cách A 1cm, cách B 3cm c N hợp với A, B thành tam giác Giải:    a Ta có E H = E1H + E H Với E1H = E H 4.10 −10 =k = 9.10 = 36000(V / m) HA (0,01) q1 Vì   E1H ↑↑ E H nên: E H = E1H + E H = 2.E1H = 2.36000 = 72000(V / m) b Ta có:    E M = E1M + E M −10 q1 4.10 E = k = 10 = 36000(V / m) Với 1M MA (0,01) 10 E2M = k  q2 MB = 9.10 4.10 −10 = 4000(V / m) (0,03)  Vì E1M ↑↓ E M nên: E M = E1M − E M = 36000 − 4000 = 32000(V / m) Với E1N = E N = k q1 a2 = 9.10    c Ta có: E N = E1N + E N 4.10 −10 = 9000(V / m) (0,02) Vì tam giác NCD nên: EN=E1N=9000V/m 4.4 Bài tập vận dụng nâng cao: Bài số 1: Hai điện tích q1=10-8C, q2=-10-8C đặt hai điểm A B cách đoạn a=3cm không khí a.Xác định cường độ điện trường điểm M cách A B đoạn a? b Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q0=10-9C đặt M? Bài số 2: Hai điện tích q1=10-5C, q2=10-5C đặt hai điểm A,B môi trường có ε =2 Xác định cường độ điện trường điểm M nằm đường trung trực AB cách AB đoạn d=4cm, cho AB=6cm Bài số 3: cho điện tích q1=q2=q3=5.10-6C đặt đỉnh A,B,C hình vuông ABCD cạnh a=3cm chân không Xác định cường độ điện trường đỉnh D hình vuông đó? Bài số 4: Xác định độ lớn cường độ điện trường E tâm hình lục giác cạnh a=10cm Biết đỉnh có đặt điện tích điểm có độ lớn q=10-9C,với: a Tất dấu b Ba điện tích dương, ba điện tích âm Bài số 5: có điện tích q1=q2>0, q3=q4= Nếu q dịch chuyển ngược chiều đường sức d< - Thế điện trường công lực điện điện tích di chuyển từ điểm xét đến điểm chọn làm mốc A=WM=qEd ( điện trường điểm mốc âm) ∞ WM=AM =q.VM ( điện trường không điểm mốc ∞ ) AMN=WM-WN ( Công lực điện độ giảm năng) AMN=WđN-WđM ( Công lực điện độ biến thiên động năng) A M∞ - Điện thế: V M = q - Hiệu điện thế: U MN = UMN=VM-VN AMN ; UMN=E.d q với: V M = WN WM VN = , q q ( d hình chiếu MN lên phương đường sức) 5.2 Ví dụ: Ví dụ 1: Cho điện tích q=-10-5C di chuyển đoạn đường 1cm dọc theo đường sức điện tác dụng lực điện điện trường đều, có cường độ điện trường 1000V/m Tính công lực điện? Giải: Áp dụng công thức: A=qEd Với q=-10-5C, E=1000V/m, d=-1cm= -0,01m ⇒ A=-10-5.1000.(-0,01)=10-4J Ví dụ 2: Công lực điện trường làm di chuyển điện tích q hai điểm có hiệu điện U=7000V 0,007J Tính độ lớn điện tích đó? Giải: Áp dụng công thức: U= A A 0,007 ⇒q= = = 10 − (C ) q U 7000 5.3 Bài toán vận dụng nâng cao: Bài số 1: Cho điện tích điểm q = 1µC di chuyển đoạn đường 1cm dọc theo đường sức điện tác dụng lực điện, điện trường có cường độ điện trường 5000V/m Tính công lực điện? 12 Bài số 2: Khi bay qua hai điểm M N điện trường , êlectron tăng tốc , động tăng thêm 4.10 -17J Tính hiệu điện hai điểm M N? Bài số 3: Thế tĩnh điện êlectron điểm M điện trường điện tích điểm -32.10 -19J Mốc tính tĩnh điện vô cực Điện điểm M bao nhiêu? Bài số 4: Một êlectron bay với vận tốc v= 1,2.10 -7m/s từ điểm có điện V1= 600V theo hướng đường sức Hãy xác định điện V điểm mà êlectron dừng lại? Bài số 5: Để di chuyển điện tích q=10 -4C từ xa vào điểm M điện trường , cần thực công A=5.10 -5J Tìm điện M? (Mốc điện vô cùng) Bài số 6: Êlectron nguyên tử Hiđrô chuyển động tròn xung quanh hạt nhân với bán kính r = 0,5.10-10m Tính: a Động electron quỹ đạo? b Năng lượng cần thiết để iôn hoá nguyên tử Hiđrô ( tức đưa êlectron vô cùng) Bài toán 6: Tụ điện – Ghép tụ điện 6.1 Lý thuyết: - Các công thức liên quan đến tụ điện: + Điện dung: C= Q U Trong đó: Q – Điện tích tụ ( đơn vị tính C) U – Hiệu điện hai tụ ( đơn vị tính V) + Điện dung tụ điện phẳng: C= ε S 9.10 4π d Trong đó: ε - Hằng số điện môi S – Diện tích phần đối diện hai tụ ( đơn vị tính m2) D – Khoảng cách hai tụ ( đơn vị tính m) + Năng lượng: W= Q2 1 = CU = QU 2C 2 + Vì điện trường hai tụ điện trường nên ta áp dụng công thức điện trường E= U d + Khi nhúng tụ vào điện môi điện dung tụ tăng: C’= ε C - Ghép tụ điện: + Ghép nối tiếp: 13 Điện dung tụ: Cb = 1 + + + C1 C Cn Điện tích tụ: Qb = Q1 = Q2 =…= Qn Hiệu điện hai đầu đoạn mạch: Ub = U1 + U2 +…+ Un + Ghép song song: Điện dung tụ: Cb = C1 + C2 + …+ Cn Điện tích tụ: Qb = Q1 + Q2 +…+ Qn Hiệu điện hai đầu đoạn mạch: Ub = U1 = U2 =…= Un 6.2 Phương pháp: - Khi tính đại lượng liên quan đến tụ điện ta vận dụng công thức liên quan đến tụ để tính - Khi giải toán ghép tụ ta giải theo bước sau: + Phân tích mạch + Tính Cb: Tính Cb theo quy luật tính từ ngoặc tính + Tính hiệu điện điện tích tụ: Tính theo quy luật tính từ ngoặc trước, đại lượng tính đại lượng trước 6.3 Ví dụ: Ví dụ 1: Một tụ điện phẳng với điện môi không khí, Điện dung C = 5µF khoảng cách hai tụ d= 5mm Cường độ điện trường lớn mà lớp điện môi không khí không bị đánh thủng E max= 300V/m Tính điện tích tối đa tụ điện để không bị đánh thủng Giải: Áp dụng công thức: Q = CU ⇒ Qmax = C.U max mà U max = E max d ⇒ Qmax = C.E max d = 5.10 −6 300.5.10 −3 = 75.10 −7 (C ) Ví dụ 2: Có ba tụ điện C1 = 2µF , C = C = 1µF mắc hình vẽ Nối hai đầu A B vào hai cực nguồn có hiệu điện U= 4V Tính điện tích tụ điện? Giải: - Ta có: (C2//C3) nt C1 ⇒ C 23 = C + C = + = µF CC 2.2 ⇒ C b = 23 = = 1µF C1 + C 23 + 14 Vì C1 nt C23 ⇒ Q1 = Q23 = Qb = Cb.U = 10-6.4= 4.10-6 (C) Q23 4.10 −6 = = 2(V ) Vì C2//C3 ⇒ U2 = U3 = U23 = C 23 2.10 −6 ⇒ Q2 = U2.C2 = 2.10-6 (C) ⇒ Q3 = U3.C3 = 2.10-6 (C) 6.4 Bài tập vận dụng nâng cao: Bài số 1: Cho mạch điện đồ: C1 = C = 1µF , C = µF , C = 3µF , UAB= 10V a Tính điện dung tụ? b Tính hiệu điện hai tụ? Bài số 2: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung C = pF , hai cách khoảng d = 1mm nối với nguồn điện có hiệu điện 100V a Tính điện tích tụ điện cường độ điện trường hai tụ? b Tính lượng điện trường? c Nhúng tụ điện vào điện môi có số điện môi ε = Năng lượng điện trường tăng hay giảm tăng giảm bao nhiêu? Bài số 3: Cho đồ mạch điện hình bên: C1 = 2µF , C = 3µF , C = µF , C = 12 µF , U= 800V a Tính điện dung tụ điện tích tụ? b Tính hiệu điện hai điểm M N? Bài số 4: Có ba tụ điện C1 = 10µF , C = 5µF , C = µF mắc hình vẽ: Nguồn điện có hiệu điện U = 38V a Tính điện hiệu điện tụ? b Tụ điện C3 bị “đánh thủng” Tìm điện tích hiệu điện tụ C1? Bài số 5: Một tụ điện phẳng không khí có hai cách d = 1mm có điện dung C0 = 2.10-11F mắc vào hai cực nguồn điện có hiệu điện U = 50V a Tính điện tích tụ điện cường độ điện trường bản? b Người ta ngắt tụ điện khỏi nguồn nhúng chìm vào điện môi lỏng có số điện môi ε = Tính điện dung tụ điện hiệu điện tụ điện đó? Tính cường độ điện trường đó? 2.4 Hiệu sang kiến hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường 15 Năm học phân công giảng dạy lớp học theo chương trình chuẩn 11C7, 11C8 với tổng số học sinh 78 em Với kết khẳng định từ năm trước, năm học áp dụng đề tài vào giảng dạy từ đầu, cho em phô tô để làm tài liệu học tiết tự chọn hướng dẫn em tự học nhà - Khi học xong chương I, tiết tự chọn, cho em làm kiểm tra tiết với hai dạng toán để làm kết thực nghiệm: + Dạng 1: Xác định lực tương tác hai điện tích điểm + Dạng 2: Xác định tổng hợp cường độ điện trường điểm hai điện tích điểm gây nên Kết quả: TT Lớp Sỉ số 11C7 11C8 40 38 Dạng Số lượng % 34 85 32 84 Dạng Số lượng % 29 73 26 68 Kết giúp mạnh dạn đến định viết nội dung đề tài thành sáng kiến kinh nghiệm, nhằm trao đổi phương pháp giảng dạy với đồng nghiệp để mong nhận lời góp ý chân thành từ phía đồng nghiệp để phương pháp giảng dạy hoàn thiện 3.Kết luận, kiến nghị: 3.1 Kết luận: Sau thời gian tiến hành thực nghiệm để hoàn thiện đề tài mình, đến khẳng định rằng, đề tài có tính chất lượng hiệu giáo dục cao trường có chất lượng học sinh đầu vào thấp trường Khi vận dụng đề tài giảng dạy, thấy: - Đa số học sinh nắm phương pháp giải để áp dụng cho dạng toán - Học sinh nắm công thức vật để áp dụng làm tập - Học sinh hiểu sâu kiến thức nhớ lâu - Những học sinh trung bình yếu vận dụng Vì dẫn tới kết học tập em cao Hơn đề tài quan tâm tới em có lực học khá, cách soạn thêm toán nâng cao để sử dụng đề tài làm tài liệu học tập em không bị nhàm chán Thấy tính ứng dụng thực tiễn đề tài, nên trình giảng dạy soạn sử dụng tài liệu tương tự cho chương lại khối lớp 11, khối lớp 10, khối lớp 12.Trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm trình bày nội dung chương I lớp 11 Tôi xin nhấn mạnh lại rằng, phương pháp dạy phù hợp trường có chất lượng học sinh đầu vào thấp trường 16 3.2 Kiến nghị: Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, nên chắn trình bày sáng kiến kinh nghiệm, tránh khỏi sai sót Nên mong nhận lời góp ý chân thành từ phía đồng nghiệp bạn đọc, để phương pháp giảng dạy hoàn thiện XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 10 tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN mình, không chép Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Người viết SKKN Nguyễn Thị Tú 17 MỤC LỤC 1.Mở đầu 1.1.Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp cụ thể 2.4 Hiệu sáng kiến hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp 3.Kết luận, kiến nghị 3.1.Kết luận 3.2.Kiến nghị Trang 1 2 3 15 16 16 16 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa vật lý 11 nâng cao Sách giáo viên vật lý 11 nâng cao Sách tập vật lý 11 nâng cao Sách giáo khoa vật lý 11 Sách giáo viên vật lý 11 Sách tập vật lý 11 Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kỹ vật lý 11 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn vật lý khối 11 Sách 423 toán vật lý 11 Trần Trọng Hưng 10 Chuyên đề bồi dưỡng vật lý 11 Nguyễn Đình Đoàn 11 Sách giải toán vật lý 11 Vũ Thanh Khiết 19 PHỤ LỤC - Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa - Trường THPT Trần Ân Chiêm - Địa chỉ: Yên Định, Thanh Hóa - Điện thoại: 0373869714 Email: thpt trananchiem@thanhhoa.edu.vn - Thông tin giáo viên: Họ tên: Nguyễn Thị Tú Ngày sinh: 18/5/1977 Điện thoại: 01667418824: Email: nguyenthitutac@gmail.com 20 ... Các giải pháp cụ thể :Phân loại phương pháp giải tập chương Điện tích – Điện trường: Bài toán 1: Tương tác hai điện tích điểm 1.1 Lý thuyết: -Lực tương tác hai điện tích điểm: - Điểm đặt: Trên điện. .. cường độ điện trường tâm O hình lập phương? Bài toán 5: Điện thế- Hiệu điện thế- Công lực điện trường: 11 5.1: Lí thuyết phương pháp giải: Áp dụng công thức sau vào để giải toán: - Công lực điện. .. (phương, chiều, độ lớn) điểm điện trường gây một, hai ba điện tích điểm - Tính công lực điện di chuyển điện tích hai điểm điện trường - Giải tập chuyển động điện tích điện trường - Vận dụng công thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường , Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường , Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường

Hình ảnh liên quan

-Lực tương tác có hướng như hình vẽ: - Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường

c.

tương tác có hướng như hình vẽ: Xem tại trang 4 của tài liệu.
+ Các lực F 13 F 23 3 được biểu diễn như hình vẽ sau: - Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường

c.

lực F 13 F 23 3 được biểu diễn như hình vẽ sau: Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Biểu diễn E1, E2… trên hình vẽ. - Dựa vào hình vẽ để tìm E M. + Nếu E 1↑↑E2 thì EM=E1+E2 - Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường

i.

ểu diễn E1, E2… trên hình vẽ. - Dựa vào hình vẽ để tìm E M. + Nếu E 1↑↑E2 thì EM=E1+E2 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bài số 3: cho 3 điện tích q1=q2=q3=5.10 -6C đặt tại 3 đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD cạnh a=3cm trong chân không  - Phân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trường

i.

số 3: cho 3 điện tích q1=q2=q3=5.10 -6C đặt tại 3 đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD cạnh a=3cm trong chân không Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan