NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học câu LỆNH lặp với số lần BIẾT TRƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIN học 11 (cơ bản) BẰNG một số bài tập TIÊU BIỂU CHO học SINH TRƯỜNG THPT lê VIẾT tạo HUYỆN HOẰNG hóa

20 374 0
NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học câu LỆNH lặp với số lần BIẾT TRƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIN học 11 (cơ bản) BẰNG một số bài tập TIÊU BIỂU CHO học SINH TRƯỜNG THPT lê VIẾT tạo HUYỆN HOẰNG hóa

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Trang I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu Các giải pháp Hiệu sáng kiến kinh nghiệm .16 III KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT Kết luận 18 Kiến nghị .18 Tài liệu tham khảo .19 I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công nghệ thông tin nghành khoa học phát triển mạnh mẽ có nhiều ứng dụng hầu hết lĩnh vực sống Môn Tin học đưa vào giảng dạy thức trường học nên mẻ với học sinh nói chung học sinh THPT nói riêng Trong trình giảng dạy môn Tin học cho em học ngôn ngữ lập trình cụ thể ngôn ngữ lập trình Pascal, phần nội dung nói khó chương trình tin học THPT Thực tế giảng dạy cho em câu lệnh Lặp với số lần biết trước cụ thể câu lệnh Lặp với số lần biết trước thấy em gặp nhiều khó khăn việc xác định câu lệnh (cú pháp câu lệnh, hoạt động câu lệnh) cần dùng để giải tập Cấu trúc Lặp với số lần biết trước cấu trúc quan trọng cấu trúc ngôn ngữ lập trình Pascal mà học sinh bắt buộc phải nắm muốn làm tập lập trình Pascal Nên việc dạy cho em câu lệnh Lặp với số lần biết trước lý thuyết sách giáo khoa giảng dạy câu lệnh cho em thông qua số tập tiêu biểu có sử dụng câu lệnh Lặp với số lần biết trước, nhằm giúp em nắm vững câu lệnh hoạt động câu lệnh Lặp với số lần biết trước, qua giúp em yêu thích hứng thú học tập môn Tin học Trong trình giảng dạy câu lệnh Lặp với số lần biết trước lớp rút số tập hay dạy câu lệnh Dưới xin trình bày sáng kiến: “Nâng cao hiệu dạy học câu lệnh Lặp với số lần biết trước chương trình Tin học lớp 11 (sách giáo khoa bản) số tập tiêu biểu cho học sinh trường THPT Lê Viết Tạo, huyện Hoằng Hóa” Rất mong tham khảo góp ý giáo viên học sinh sáng kiến kinh nghiệm để giúp có giảng hay giúp học sinh học tốt môn Tin học Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu nhằm giúp em hứng thú với môn Tin học nói chung lập trình Pascal nói riêng Nhằm giúp cho em nắm hoạt động, cấu trúc câu lện Lặp với số lần biết trước để giải tập liên quan Qua giúp em giải tốt tập lập trình yêu thích môn học Đối tượng nghiên cứu Đối tượng học sinh mà trực tiếp giảng dạy học sinh khối 11 với lớp 11A, 11B, 11C, 11D năm học 2015-2016 trường THPH Lê Viết Tạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Là trường chuyển sang mô hình công lập nên phần lớn em có lực học trung bình yếu, sở vật chất nhiều thiếu thốn nên việc giảng dạy học tập gặp không khó khăn Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu hoạt động loại câu lệnh Lặp với số lần biết trước thông qua tập tiêu biểu Đưa tập cho học sinh nghiên cứu hướng dẫn cụ thể phần để làm tập Lập trình giải toán máy tính cho học sinh quan sát thực hành điểm quan trọng lập trình Học sinh ghi nhớ câu lệnh đặc biệt câu lệnh Lặp với số lần biết trước chương trình Yêu cầu học sinh cú pháp, hoạt động câu lệnh Lặp với số lần biết trước sử dụng chương trình II NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 1.1 Một số khái niệm a Khái niệm lập trình: Lập trình (programming): Là nghệ thuật cài đặt nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với ngôn ngữ lập trình để tạo chương trình máy tính b Khái niệm ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ lập trình (programming language): Là hệ thống kí hiệu tuân theo quy ước ngữ pháp ngữ nghĩa, dùng để xây dựng chương trình cho máy tính  Ngữ pháp (syntax): Quy ước quan hệ ký hiệu Ví dụ ngôn ngữ Pascal: ký hiệu Begin, end phải thành cặp, sau if biểu thức điều kiện, sau kí hiệu then  Ngữ nghĩa (sematics): Quy ước ý nghĩa kí hiệu Ví dụ ngôn ngữ Pascal: dấu + biểu thị cho phép cộng, dấu - biểu thị cho dấu trừ … Phát biểu if … then … có nghĩa “nếu … làm …”  Chương trình (program): Là tập hợp mô tả, phát biểu, nằm hệ thống quy ước ý nghĩa thứ tự thực hiện, nhằm điều khiển máy tính làm việc c Khái niệm Lặp với số lần biết trước: Để giải số tập máy tính ta thường sử dụng số cấu trúc điều khiển việc thực lặp lại: - Lặp với số lần biết trước - Lặp với số lần chưa biết trước 1.2 Các loại câu lệnh Lặp với số lần biết trước ngôn ngữ lập trình pascal a Câu lệnh Lặp với số lần biết trước dạng tiến: Cú pháp: For := to ; Trong đó: Biến đếm: Là biến có kiểu nguyên, kí tự miền Giá trị đầu, giá trị cuối biểu thức kiểu với biến đếm Giá trị đầu phải nhỏ giá trị cuối b Câu lệnh Lặp với số lần biết trước dạng lùi: For := Downto ; Trong đó: Biến đếm: Là biến có kiểu nguyên, kí tự miền Giá trị đầu, giá trị cuối biểu thức kiểu với biến đếm Giá trị đầu phải nhỏ giá trị cuối 1.3 Sơ đồ khối a Sơ đồ khối câu lệnh Lặp với số lần biết trước dạng tiến: Biến đếm:=Giá trị đầu Biến đếm = giá trị đầu thực lệnh cần lặp, giảm biến đếm lên đơn vị, quay lại Bước - Nếu biến đếm < giá trị đầu thoát khỏi vòng lặp chuyển đến câu lệnh Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.1 Thực trạng chung: Có thể nói chương trình tin học lớp 11 phần nội dung khó chương trình tin học THPT Vì đề cập tới nhiều khái niệm mẽ học sinh Học sinh phải kết hợp nhiều kiến thức, kỹ nhiều lĩnh vực khác vào để giải toán tin học, mặt khác trường chuyển sang mô hình công lập trước trường Bán công nên chất lượng đầu vào học sinh không cao hầu hết lực học mức trung bình yếu, cở sở vật chất thiếu thốn nên việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên thứ phải có điểm khởi đầu nó, với việc học lập trình Pascal điểm khởi đầu giúp học sinh bước đầu tiếp cận với ngôn ngữ lập trình bậc cao qua giúp em có thêm định hướng học tập, nghề nghiệp sau yêu thích học tin học Pascal ngôn ngữ lập trình có cấu trúc cấu trúc Lặp với số lần biết trước cấu trúc quan trọng giúp em học tốt lập trình Pascal 2.2 Thực trạng giáo viên: Là giáo viên trẻ trường động nhiệt tình giảng dạy Nhưng kinh nghiệm giảng dạy ít, cở sở vật chất thiếu nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giảng dạy 2.3 Thực trạng học sinh: Là trường chuyển sang mô hình công lập, học lực học sinh chủ yếu mức trung bình, yếu Tin học môn học mẻ học sinh nên việc tiếp cận nhiều bỡ ngỡ Do sở vật chất thiếu nên học sinh chưa thực hành máy Việc dạy học chủ yếu học lí thuyết nên việc tiếp thu kiến thức hạn chế Đối với câu lệnh Lặp với số lần biết trước cấu trúc khó cần thiết giải tập pascal khả tiếp thu học sinh thấp gặp nhiều khó khăn làm tập câu lệnh Lặp với số lần biết trước Các em điều kiện thực hành viết chương trình nên việc em hiểu làm tập ngôn ngữ lập trình Pascal nói chung tập có sử dụng cấu trúc Lặp với số lần biết trước khó khăn Các giải pháp nâng cao hiệu dạy học câu lệnh Lặp với số lần biết trước chương trình Tin học lớp 11 số tập tiêu biểu 3.1 Dạy học hoạt động câu lệnh Lặp với số lần biết trước thông qua số tập tiêu biểu Đưa số tập tiêu biểu có sử dụng cấu trúc Lặp với số lần biết trước để học sinh thảo luận viết câu lệnh, nêu hoạt động, viết chương trình qua giúp em nắm vững kiến thức cấu trúc Lặp với số lần biết trước vận dụng linh hoạt, khoa học chương trình Cũng cố kiến thức lập trình nói chung cấu trúc Lặp với số lần biết trước nói riêng Qua tạo hứng thú học tập cho học sinh ngôn ngữ lập trình Pascal Hình thành học sinh kỹ phân tích, xử lý vấn đề áp dụng kiến thức liên quan cấu trúc Lặp với số lần biết trước trình lập trình chương trình sau Ở khuôn khổ trình bày nội dung thực hành ứng với thực tế trường THPT Lê Viết Tạo 3.2 Một số tập câu lệnh Lặp với số lần biết trước: Bài 1: Hãy cho biết giá trị biến S sau đoạn chương trình sa: … S:=0; For i:= to 10 s:=s+1: … Để làm học sinh phải nắm cú pháp hoạt động câu lệnh Lặp với số lần biết trước dạng tiến Hướng dẫn: Tôi đặt hai câu hỏi sau yêu cầu học sinh trả lời - Biến đếm i ban đầu nhận giá trị bao nhiêu? - Sau lần thực lệnh lặp biến đếm i tăng tự đông lên đơn vị vòng lặp kết thúc biến đếm i lớn giá trị cuối Vậy thì vòng lặp kết thúc (biến đếm i tăng đến bao nhiêu)? - Câu lênh lặp s:=s+1 thực lần? Học sinh trả lời ba câu hỏi tìm giá trị s Chương trình giáo viên viết sẵn trình chiếu lên bảng, học sinh quan sát giáo viên chạy chương trình ghi nhớ Bài 2: Viết câu lệnh Lặp với số lần biết trước dạng thiếu thực việc tìm giá trị S = 1+2+3+…+100 Hướng dẫn – lời giải: Trường hợp 1: sử dụng câu lệnh Lặp với số lần biết trước dạng tiến tính giá trị s … S:=0; For i:=1 to 100 S:=S+i; … {học sinh nêu hoạt động câu lệnh Lặp với số lần biết trước dạng tiến (phần cho học sinh nêu sau giáo viên tổng hợp lại): Ở câu lệnh For i:=1 to 100 S:=S+i Đầu tiên máy tính giá trị đầu gán cho biến đếm i (i=1) kiểm tra điều kiện i (nếu n 100 (nếu nhập sai yêu cầu nhập lại) In giá trị trung bình cộng số chẵn xuất dãy 16 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Thông qua việc áp dụng giải pháp giúp em tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải toán tin học nói chung tập có sử dụng cấu trúc Lặp với số lần biết trước nói riêng Giúp em có hiểu biết sâu sắc cấu trúc Lặp với số lần biết trước tạo cho em hướng thú học tập tạo phong trào học tập tốt học sinh môn học Kết đạt được: Sau dạy cho em tập câu lệnh Lặp với số lần biết trước có kiểm tra áp dụng cho học sinh lớp kết đạt sau: Đề bài: Câu 1: Cho đoạn chương trình pascal sau: s:=0; for i:=1 to 10 s:=s+2; Sau đoạn chương trình giá trị S bao nhiêu? A s =10 B s =15 C s =20 D.s =30 Câu 2: Cho đoạn chương trình pascal sau: S:=0; For i:=1 to 10 If i mod = then s:=s+1; Sau đoạn chương trình giá trị s bao nhiêu? A s =5 B s =10 C s =20 Câu 3: Cho đoạn chương trình sau: p:=21; for i:=1 to p:=p-I; sau đoạn chương trình kết p bao nhiêu? A -1 B C Câu 4: Cho đoạn chương trình sau Var i:byte;S,n:real; Begin Write(‘nhap n=’),readln(n); S:=0 For i:=1 to n s:=s+(1/i) Write(‘tong s=’s); Readln D s =15 D 17 End Đoạn chương trình có lỗi? A.2 B C.3 D.5 Bài 5: Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên (n

Ngày đăng: 17/10/2017, 09:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan