Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

19 490 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC STT TIÊU ĐỀ Mở đầu TRANG 1.1 Lí chọn đề tài 1-2 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng vấn đề 3 2.3 Giải pháp 3-16 Kết luận, kiến nghị 17-18 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Như biết môn Lịch sử có vị trí, ý nghĩa quan trọng việc giáo dục hệ trẻ Nhà Bác học F-Ba-con chứng minh tầm quan trọng việc học lịch sử việc hình thành giáo dục trẻ em: " Muốn tinh phải học thơ, muốn đầu óc tập trung phải học sách Toán, muốn tư sáng suốt phải học lịch sử điều luật pháp" ( Bàn đọc sách) Từ hiểu biết khứ học sinh hiểu rõ truyền thống dân tộc, tự hào với truyền thống dựng nước giữ nước ông cha ta, xác định nhiệm vụ tại, có thái độ với quy luật tương lai, học sinh lớp cuối cấp trung học sở Tuy nhiên thời gian qua, phương tiện thông tin đại chúng rộ lên tin, dở khóc dở cười kiến thức làm thi môn Lịch sử học sinh nói mơ hồ lịch sử Hơn môn Lịch sử xem môn phụ, lại khó học, khó nhớ, khó viết, khó làm nên điểm kiểm tra thi cử thấp học sinh yêu thích học môn lịch sử, ngại học Lịch sử; phụ huynh muốn theo học môn Nhưng bên cạnh có học sinh đam mê môn học, yêu thích môn học mạnh dạn đăng ký tham gia bồi dưỡng tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp; có nhiều người trưởng thành, thành đạt từ môn Lịch sử người ta thường nói "Lịch sử thầy dạy sống" Vậy làm để bồi dưỡng có hiệu - thực công "bồi dưỡng nhân tài cho đất nước" trở thành nỗi trăn trở nhà quản lý người trực tiếp giảng dạy môn Lịch sử cấp học, bậc học Đối với bậc THCS, vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa nói chung môn Lịch sử nói riêng nhiều nhà trường chăm lo, đầu tư Tuy nhiên, nhiều yếu tố, kết mang lại không cao - đặc biệt môn Lịch sử Qua thực tiễn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm gần đây, thân lựa chọn giải pháp thiết thực, phù hợp mang lại hiệu quả, có nhiều học sinh đạt giải cấp Tỉnh Bởi mạnh dạn đưa sáng kiến mình: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9- THCS 1.2 Mục đích nghiên cứu: Bồi dưỡng học sinh giỏi công tác quan trọng giúp cho ngành giáo dục phát nhân tài, lựa chọn mầm giống tương lai cho đất nước nghiệp trồng người Đồng thời giúp cho học sinh thực ước mơ ngoan, trò giỏi có định hướng nghề nghiệp tương lai Đề tài nhằm đưa số kinh nghiệm, bí ôn luyện học sinh giỏi môn lịch sử (chọn đối tượng học sinh, phương pháp ôn luyện, kết đạt được) Góp phần tạo nguồn quan trọng cho đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử phòng giáo dục dự thi cấp Tỉnh đạt kết Tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục nhà trường, Phòng giáo dục thị xã Sầm Sơn 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Là học sinh giỏi môn Lịch sử lớp trường THCS địa bàn thị xã Sầm Sơn 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Quan sát thực tế, thực trạng công tác đạo, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trình học tập, chất lượng học tập, kết làm học sinh giỏi - Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Nghiên cứu chất lượng học sinh giỏi năm trước - Tham khảo ý kiến đồng nghiệp chuyên môn có nhiều kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử - Trực tiếp kiểm nghiệm thực tế kết học tập học sinh qua tập, khảo sát thi cuả phòng giáo dục NỘI DUNG: 2.1 Cơ sở lí luận: Dân tộc Việt Nam có lịch sử từ lâu đời, với trình hàng nghìn năm dựng nước giữ nước Nhân dân ta truyền thống dân tộc anh hùng mà có kinh nghiệm phong phú, quý báu việc giáo dục lịch sử cho hệ trẻ, việc rút học khứ cho đấu tranh lao động Kiến thức lịch sử góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, sách, trở thành vũ khí sắc bén công dựng nước giữ nước Ngày nay, (theo cố Tổng Bí thư Đỗ Mười) “cùng với trình quốc tế hóa ngày mở rộng trở nguồn xu chung dân tộc giới Với chúng ta, tìm tòi, phát ngày sâu sắc đặc điểm xã hội Việt Nam, phẩm chất cao quý, giá trị truyền thống học lịch sử giúp lựa chọn tiến hành bước thích hợp, hướng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” Chất lượng môn Lịch sử đánh giá việc ghi nhớ nhiều kiện mà cần hiểu lịch sử Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Lịch sử đâu phải chuổi kiện để người viết sử ghi lại, người giảng sử đọc lại, người học sử học thuộc lòng” Điều quan trọng qua học tập, “chúng ta thấy qua thời đại lịch sử, từ rút kết luận gì, học gì, Mác, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin vũ trang cho phương pháp luận đắn để nghiên cứu lịch sử, để rút kết luận có ý nghĩa quan trọng thiết thực” Đây sở để người quan tâm đến sử học thầy cô giáo giảng dạy môn lịch sử cần nhận thức đúng, sâu sắc, ý nghĩa, vị trí môn Lịch sử trường THCS tìm phương pháp để nâng cao chất lượng môn, thu hút nhiều học sinh yêu thích học lịch sử học giỏi lịch sử 2.2 Thực trạng vấn đề: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lịch sử trường THCS nhiều năm nhận thấy: - Học sinh chưa thật yêu thích môn học , khả đánh giá, nắm bắt kiện chưa cao, chưa hiểu hết chất kiện, vấn đề lịch sử - Hiện số học sinh phụ huynh có thái độ chưa coi trọng môn lịch sử, coi môn học phụ, môn học thuộc lòng, không cần làm tập, không cần học Học sau làm gì? Do việc tuyển chọn học sinh có học lực giỏi vào đội tuyển sử khó khăn Dẫn đến chất lượng thi học sinh giỏi môn lịch sử trường trung học Sầm Sơn năm gần thấp - Phương pháp giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nghèo nàn, đơn điệu, khả kết hợp đa dạng phương pháp chưa tốt, tính sáng tạo giảng dạy chưa cao - Kết học tập học sinh thấp, đặc biệt kì thi học sinh giỏi năm trước - Xuất phát từ nhu cầu học sinh tình hình môn học, qua trình giảng dạy tìm tòi thực nghiệm nhiều giải pháp, kết học sinh hứng thú, chăm học tập, nắm bắt sử liệu nhanh, so sánh, nhận xét đánh giá linh hoạt hẳn lên, kết thi học sinh giỏi ngày cao Từ sở định chọn đề tài này, để nêu lên kinh nghiệm thân, đóng góp số ý kiến vào trình đổi môn học, nâng cao khả nhận thức học sinh, nhằm giúp em đạt kết cao kì thi học sinh giỏi 2.3 Giải pháp: Để đạt kết cao công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thân thực giải pháp sau: Giải pháp Sử dụng phim tư liệu công nghệ thông tin nhằm gây hứng thú cho học sinh, giúp em yêu thích môn lịch sử Lâu nói đến môn lịch sử đa số học sinh ngại học kiến thức dài, phải ghi nhớ nhiều kiện… Vì việc chọn lựa học sinh vào đội tuyển khó Để thay đổi cách dạy truyền thống đưa nhiều phim tư liệu vào dạy cho học sinh Qua tiết học thấy học sinh hứng thú học tập, chăm xem hiểu lớp, học sôi nổi, nhẹ nhàng Từ nhiều học sinh thích học môn lịch sử Thậm chí nhiều học sinh xung phong vào đội tuyển học sinh giỏi Ví dụ dạy đến chương III: Việt Nam năm 1939-1945.Tôi hướng dẫn cho học sinh xem phim tư liệu: “ Nỗi đau lịch sử- Nạn đói khủng khiếp năm 1945” Học sinh xem phim hiểu hai tầng áp Pháp – Nhật nhân dân ta bị đẩy đến thảm họa hai triệu đồng bào bị chết đói Ví dụ Khi dạy chương V: Kháng chiến chống Pháp 1946-1954 Tôi hướng dẫn cho học sinh xem phim tư liệu: - Phim tư liệu kháng chiến chống Pháp - Đại tướng Võ Nguyên Giáp “ Những trận đáng chấn động giới” - Điện Biên Phủ: Sự kiện nhân chứng Ví dụ dạy chương VI: Việt Nam từ năm 1954- 1975 Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhân dân ta Tôi hướng dẫn cho học sinh xem phim tư liệu “ Đường mòn Hồ Chí Minh” Sau hiệp định Giơ-ne-vơ nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền Mĩ nhảy vào biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu quân Mĩ Vĩ tuyến 17 trở thành phòng tuyến quân Mĩ Mĩ ban hành Luật 10/59, lê máy chém khắp miền Nam thảm sát tập thể, hình thức tra thời trung cổ không lay chuyển ý chí chiến đấu nhân dân miền Nam Bác Hồ định : Đấu tranh trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, định mở Đường Trường Sơn Thượng tá Võ Bẩm người gốc Liên khu V giao nhiệm vụ dẫn đoàn quân đặc biệt mở đường 559 Chuyến đưa 10 vạn hàng B – giữ bí mật tuyệt đối- chi viện người cho miền Nam Đường Trường Sơn kì công lịch sử chiến tranh Thể tâm sắt đá Đảng ta “ Dù khó khăn đến phải mở đường Trường Sơn”Con đường mòn, đường tiền tuyến “ Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” Chuyên gia Mĩ nói: Cuộc chiến tranh sử dụng thành tựu tối tân nhất, loại vũ khí tân tiến lần sử dụng Việt Nam Mĩ chi 110 tỉ đô la cho chiến tranh Cứ bom mét đường Trường Sơn Nhà báo Pháp nói: Điều làm ta buồn phiền đườn mòn Hồ Chí Minh không phá hủy Trên Đường mòn ấy, cộng sản Đức Phật phù hộ Lịch sử môn học đặc thù, kiến thức lịch sử diễn khứ Chính nhiệm vụ dạy học lịch sử khôi phục lại tranh khứ để từ rút học từ khứ , vân dụng vào sống tương lai Trong việc khôi phục lại tranh khứ cách sinh động, phim tư liệu, phương tiện trực quan yếu tố cần thiết Tuy nhiên đồ dùng truyền thống chưa đủ để truyền tải thông tin, chưa có tính sinh động, hấp dẫn để hút học sinh tập trung vào giảng Có kênh hình sách giáo khoa chưa đủ để học sinh nắm bắt đầy đủ thông tin kiện, nhân vật lịch sử mà cần phải có hình ảnh, tranh bên đưa vào để minh hoạ cho giảng Đặc biệt giai đoạn nay, xu hướng dạy học đại với kết hợp thành tựu công nghệ thông tin diễn cách phổ biến nghành học, cấp học Ứng dụng Công nghệ thông tin với tư cách phương tiện hỗ trợ cho việc dạy học mang lại ưu hiệu cao dạy học môn lịch sử Giáo viên dùng lời nói , sử dụng hình ảnh, phim ảnh kết hợp với tổ chức cho học sinh phát giúp học sinh học tập ý hơn, tạo cảm xúc tìm tòi, nhận thức khái quát hoá kiện, tượng lịch sử Cũng giống môn khác lịch sử có nhiều khả để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Dưới hướng dẫn giáo viên lúc em huy động nhiều giác quan để học tập, việc ghi nhớ kiện, địa danh, nhân vật tốt hơn, tái tạo khứ dễ dàng Không có đồ dùng trực quan dù giáo viên có dạy hay đến đâu, lời nói dù có sinh động, giàu hình ảnh đến khó tái tạo cho học sinh biểu tượng cụ thể, xác khứ Khi ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học lịch sử, với thao tác đơn giản, lúc giáo viên thực nhiệm vụ: Cung cấp kiện, tạo biểu tượng đặt sở cho việc hình thành khái niệm Ví dụ: Khi dạy 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc( 1953-1954) Để tổ chức học sinh trả lời câu hỏi: Vì Pháp- Mĩ lại chọn Điên Biên Phủ để xây dựng tập đoàn điểm mạnh Đông Dương ? ( Coi Điện Biên Phủ pháo đài bất khả xâm phạm) Giáo viên trình chiếu cho học sinh quan sát lược đồ giáo khoa điện tử khắc hoạ địa Điện Biên Phủ, gấp rút xây dựng lực lượng động mạnh quân Pháp Kết hợp với phương pháp trao đổi, đàm thoại, nêu vấn đề Lược đồ xây dựng với hỗ trợ công nghệ thông tin, có hiệu ứng sinh động, kèm theo hình ảnh học sinh cảm nhận kiện lịch sử sâu sắc Phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu giúp em hiểu trước đòn công liệt quân dân ta, Na Va định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn điểm hùng mạnh, chấp nhận giao chiến với ta điều xuất phát từ nhận định: Điện Biên Phủ thung lũng rộng lớn, bao quanh toàn đồi núi trùng điệp lại chìa khoá để bảo vệ Thượng Lào chiếm lại vùng đất Tây Bắc Việt Nam Đối với Việt Minh nơi xa hậu phương, địa hình rừng núi hiểm trở nên tiếp tế khó khăn Nếu chẳng may thất bại, Pháp dễ dàng mở đường tháo chạy sang Lào Từ nhận định này, giúp đỡ Mĩ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn điểm hùng mạnh với 49 điểm, chia thành phân khu lớn, với số quân tinh nhuệ 16.200 tên, trang bị loại vũ khí tối tân, đại nên Pháp Mĩ nhận định: « Điện Biên Phủ pháo đài bất khả xâm phạm » Ứng dụng công nghệ thông tin mở rộng tầm hiểu biết học sinh giới bên Thấy tiến vượt bậc khoa học- kĩ thuật, trí thông minh người Từ giáo dục cho học sinh ý thức học hỏi, vận động, sáng tạo học tập đời sống Ví dụ dạy 9: Nhật Bản- SGK lớp - Giáo viên cho học sinh sử dụng loại kênh hình để khai thác kiến thức giáo viên cần cho học sinh quan sát qua yêu cầu học sinh miêu tả, phân tích, đánh giá kiện lịch sử, rút mối liên hệ kiện - Khi cho học sinh quan sát hình ảnh nước Nhật: + Tàu chạy đệm từ đạt tốc độ 4000km/h + Cầu Sê-tô O-ha-si nối liền đảo Hôn-Xiu Xi-cô-cư Nhật Bản quốc gia không thiên nhiên ưu đãi nước khác giới Tuy nhiên với nỗ lực thân, người dân Nhật Bản vươn lên trở thành ba trung trung kinh tế lớn giới ( Mĩ – Tây Âu Nhật Bản) Nhật Bản trọng việc xây dựng sở hạ tầng tất lĩnh vực cầu Sê-tô-O-ha-ri lĩnh vực phát triển giao thông vận tải nước Cầu Sê-tô-O-ha-ri cầu lớn Nhật Bản vượt biển dài 9,4km Lũng cầu đôi, dành cho đường ôtô cao tốc xe lửa Tuyến đường có bốn đường cho ôtô đường ray cho xe lửa Cầu Sê-tô-O-ha-ri biết đến với thán phục hâm mộ với nhân dân giới Một loạt tuyến đường cao tốc đường ray kết nối với chạy qua cầu tiếng nối hai đảo Hôn –Xiu Xi-cô-cư Qua quan sát hình ảnh giáo viên phải đặt câu hỏi gợi mở để học sinh rút nhận xét đánh giá phát triển thần kì kinh tế khoa học kỹ thuật Nhật Bản Cũng thông qua giáo dục cho học sinh ý thức tự lực tự cường, phấn đấu để vươn lên Giải pháp Tuyển chọn học sinh: Trong công tác Bồi dưỡng HSG khâu phát tuyển chọn học sinh quan trọng chẳng khác "chọn giống nhà nông" Giáo viên cần lựa chọn đối tượng học sinh khá, giỏi, có kiến thức môn, yêu thích môn học, có tính chuyên cần, thích học hỏi, chữ viết đẹp Trong năm gần đây, việc thành lập đội tuyển nhà trường tiến hành từ đầu năm học lớp Tuy nhiên ngầm thành lập đội tuyển trước thông qua kiểm tra định kì lớp phát học sinh có khiếu, có yêu thích học Lịch sử trực tiếp gặp em để tìm hiểu tâm lý, khơi dậy học sinh niềm đam mê, giới thiệu em tham gia vào đội tuyển để bồi dưỡng Phân tích cho em niềm tự hào, hãnh diện đỗ đạt Đã học sinh giỏi cấp Thị, cấp Tỉnh có giải đương nhiên môn học hưởng chế độ ưu tiên ngang vinh quang - Bên cạnh đó, gặp giáo viên môn, giáo viên chủ nhiệm thăm hỏi tình hình học tập em để chọn học sinh có lực, có tố chất thông minh làm siêng Học sinh phải học môn khác, môn Toán, Ngữ văn, môn lịch sử cần học sinh khả phân tích, tư logic kết hợp kiến thức văn, thơ minh họa cho viết thêm sinh động, giảm khô khan nhàm chán gây thiện cảm cho người đọc Giải pháp Xây dựng kế hoạch/ chương trình bồi dưỡng/ Tài liệu, giáo án chi tiết cụ thể: - Lên kế hoạch xây dựng khung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi từ đầu năm theo tháng/ chuyên đề / thời gian thực Tháng Tên chủ đề số tiết Điều chỉnh Ôn lại Lịch sử Lớp Ôn lại lịch sử lớp Ôn lại lịch sử lớp phần lịch sử giới Ôn lại lịch sử lớp phần lịch sử Việt Nam 10 A/ LỊCH SỬ THẾ GIỚI Chương I: Liên Xô nước Đông Âu sau chiến tranh giới thứ Luyện đề: Chương II: Các nước Á, Phi, MĨ La tinh từ 12 1945 - Luyện đề: 11 Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 12 1945-nay Luyện đề Chương IV:: Quan hệ quốc tế từ năm 1945- Luyện đề Chương V:: Cách mạng khoa học kĩ thuật Luyện đề 12 B/ LỊCH SỬ VIỆT NAM Chương I: Việt Nam năm 1919-1930 Luyện đề 3 Chương II: Việt Nam năm 12 1930- 1939 Luyện đề: Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách 12 mạng tháng Tám năm 1945 Luyện đề Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến Luyện đề: Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946- 12 1954 Luyện đề: Chương VI: Việt Nam Từ 1954 – 1975 12 Luyện đề 10 Lịch sử địa phương Ôn luyện 12 24 Giáo viên cần biên soạn chương trình, giáo án bồi dưỡng rõ ràng, cụ thể, chi tiết cho buổi, mảng kiến thức theo số tiết quy định định thiết phải bồi dưỡng theo quy trình từ thấp đến cao, từ dễ đến khó để em học sinh bắt nhịp dần Chương trình bồi dưỡng cần có liên thông suốt năm liền (từ lớp đến lớp ) Hệ thống đề cương cho học sinh ôn luyện gồm phần: Lịch sử giới, Lịch sử Việt Nam lịch sử địa phương Chương trình lớp 6, chọn kiện tiêu biểu Lớp bao gồm: Lịch sử giới cận đại lịch sử Việt Nam cận đại, Lớp 9: Lịch sử Thế giới đại lịch sử Việt Nam Lịch sử địa phương từ lớp -lớp Giáo viên sưu tầm tài liệu bồi dưỡng, đề thi cấp tỉnh nhà tỉnh khác thông qua công nghệ thông tin nhằm giúp em tiếp xúc làm quen với dạng đề , tìm đọc, tham khảo tài liệu hay để hướng dẫn cho học sinh Giáo viên hướng dẫn học sinh tài liệu, sách vở, băng đĩa phù hợp với trình độ em để tự rèn luyện thêm nhà Đồng thời cung cấp giới thiệu địa mạng để học sinh tự học, tự nghiên cứu, bổ sung kiến thức Nắm vững phương châm : dạy nâng cao Thông qua luyện cụ thể để dạy phương pháp tư duy, khả phân tích, đánh giá, so sánh kiện lịch sử, nhân vật lịch sử Để chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu cần có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi liên tục đặn, không dồn ép tháng cuối trước thi vừa tải học sinh vừa ảnh hưởng đến trình tiếp thu kiến thức môn học khác học sinh Giải pháp Giáo viên dạy đội tuyển phải thường xuyên trao dồi kiến thức, tự học tự bồi dưỡng: Muốn có HSG phải có Thầy giỏi người thầy phải luôn có ý thức tự rèn luyện, tích lũy tri thức kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, xứng đáng “người dẫn đường tin cậy” cho học sinh noi theo Cổ nhân có câu: " Một gánh sách hay không thầy giáo giỏi" Thực tế chứng minh có người thầy giáo lịch sử giỏi trở thành vĩ nhân dân tộc, giới ngưỡng mộ tôn vinh Đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Đại tướng nhân dân, vị tướng huyền thoại lịch sử chiến tranh giới Cho nên người thầy phải giúp học sinh hiểu nghĩa môn lịch sử sống, xã hội Phải thường xuyên tìm tòi tư liệu, sách báo, kiến thức nâng cao phương tiện, đặc biệt 11 mạng internet Lựa chọn trang Web hữu ích nhất, tiện dụng nhất, tác giả hay có chuyên đề hay, khả quan để sưu tầm tài liệu… Giải pháp Hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức sơ đồ tư lập bảng niên biểu Trong dạy học lịch sử, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh vẽ sơ đồ tư để khái quát lại nội dung kiến thức toàn bài, toàn chương Ví dụ dạy 13 SGK lịch sử lớp 9: Tổng kết lịch sử giới từ sau năm 1945 đến Giáo viên cần cho học sinh hệ thống lại kiến thức sơ đồ tư Hệ thống hóa kiến thức sơ đồ tư giúp học sinh có khả khái quát cao, ghi nhớ kiện, nội dung lịch sử bật Niên biểu tạm chia thành loại chính: - Niên biểu tổng hợp: bảng liệt kê kiện lớn xảy thời gian dài Loại niên biểu giúp học sinh không ghi nhớ kiện mà nắm mốc thời gian đánh dấu mối quan hệ kiện quan trọng Ví dụ niên biểu kiện từ năm 1930-1945; 1946- 1954; 19541975; niên biểu thành tựu nhân dân Việt Nam kháng chíên chống Pháp 1946-1954 - Niên biểu chuyên đề: sâu trình bày nội dung vấn đề quan trọng bật thời kì lịch sử định nhờ mà học sinh hiểu chất kiện cách toàn diện, đầy đủ Ví dụ niên biểu "8 kiện cách mạng tháng Tám” - Niên biểu so sánh dùng để đối chiếu, so sánh kiện xảy lúc lịch sử, thời gian khác có điểm tương đồng, dị biệt nhằm làm bật chất, đặc trưng kiện ấy, để rút kết luận khái quát Bảng so sánh dạng niên biểu so sánh dùng số liệu tài liệu kiện chi tiết để làm rõ chất, đặc trưng kiện loại khác loại Ví dụ niên biểu so sánh chủ trương Đảng cao trào 1930-1931 19361939 có khác nhau; Bảng so sánh chiến lược chiến tranh đặc biệt chiến lược chiến tranh cục Mĩ… *.Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hoá kiến thức Có thể tiến hành việc lập bảng theo bước sau -Trước hết, giáo viên tìm hướng dẫn học sinh tìm vấn đề, nội dung hệ thống hoá cách lập bảng Đó kiện theo trình tự thời gian, lĩnh vực Tuy nhiên nên chọn vấn đề tiêu biểu giúp việc nắm kiến thức tốt nhất, đơn giản nhất, không nên đưa nhiều loại bảng làm việc hệ thống kiến thức trở nên rối -Thứ hai, lựa chọn hình thức lập bảng với tiêu chí phù hợp 12 Với bảng niên biểu kiện: lập theo tiêu chí thời gian, kiện, kết quả- ý nghĩa… * Em chọn 08 kiện tiêu biểu Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 điền vào bảng sau : STT Thời gian 14-15/8 15/8/1945 1617/8/1945 19/8/1945 23/8/1945 25/8/1945 30/8/1945 2/9/1945 Tên kiện Hội nghị toàn quốc ĐCS Đông Dương họp Tân Trào( Tuyên Quang) Mệnh lệnh khởi nghĩa từ Tân Trào truyền Hà Nội Đại hội quốc dân họp Tân Trào (tuyên Quang) Nội dung, ý nghĩa Quyết định tổng khởi nghĩa dành quyền toàn quốc trước quân đồng minh vào Cổ vũ mạnh mẽ công chuẩn bị khởi nghĩa giành quyền Hà Nội toàn quốc Lãnh tụ Hồ Chí Minh mắt trước đại biểu quốc dân Lệnh tổng khởi nghĩa ban bố, 10 sách Việt Minh thông qua khích lệ nước dậy giành quyền Giành quyền Hà Giành quyền Hà Nội, Nội quan đầu nãm Nhật bị tiêu diệt Quyết định đến thắng lợi toàn quốc Giành quyền Trung tâm đầu não quyền Huế thân Nhật bị tiêu diệt Giành quyền Sài Gòn Tại Huế, vua Bảo Đại nộp ấn kiếm cho quyền cách mạng Nước VNDCCH đời Thủ tiêu quan kinh tế quan trọng Nhật Chế độ phong kiến Viêt Nam bị sụp đổ hoàn toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập- Khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Với bảng niên biểu tổng hợp: tùy vấn đề mà xác định tiêu chí phù hợp Ví dụ, với bảng niên biểu thành tựu toàn diện kháng chiến chống Pháp lập với tiêu chí: lĩnh vực, thành tựu, kết - ý nghĩa; niên biểu thắng lợi tiêu biểu mặt trận quân kháng chiến chống Pháp với tiêu chí thời gian, chiến thắng, kết quả-ý nghĩa 13 • Trình bày thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quân dân ta mặt trận quân sự, trị, ngoại giao kháng chiến chống Pháp từ 12/1946- 7/1954 Thời gian Quân Chính trị Ngoại giao 12/1946 Cuộc chiến đấu quân dân Hà Nội đô thị vĩ tuyến 16 " giam chân địch" 1947 Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông kết thúc rút chạy quân Pháp khỏi Việt Bắc Cơ quan đầu não kháng chiến an toàn 1950 Chiến dịch Biên Trung Quốc, Liên giới thu đông làm Xô nước dân phá sản kế hoạch chủ nhân dân Rơ ve Pháp đặt quan hệ ngoại giao với nước ta 1950-1953 Ta mở chiến - 2/1951 Đại hội dịch: Trung du, đại biểu toàn quốc Đường số 18, Hà lần thứ họp Nam Ninh, Hòa Chiêm Hóa(Tuyên Bình, Tây Bắc, Quang) Đánh dấu Thượng Lào bước trưởng thành giành chủ động Đảng thúc chiến trường đẩy kháng chiến đến thắng lợi - Mặt trận Liên Việt thành lập 3/1951 - Đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu lần thứ bầu chọn anh hùng 14 1953-1954 1954 Chiến ĐôngXuân 1953-1954 bước đầu làm phá sản kế hoạch Na Va 7/5/1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng Đánh bại xâm lược Pháp can thiệp Mĩ Đông Dương 21/7/1954 Hiệp định Giơ ne vơ Đông Dương kí kết- Là văn băn quốc tế ghi nhận quyền nước Đông Dương -Với niên biểu so sánh : Ví dụ: Hãy so sánh hai phong trào cách mạng 1930-1931 1936-1939 theo nội dung sau: Nội dung 1930-1931 1936-1939 Kẻ thù cách mạng Đế quốc phong kiến Bọn phản động Pháp tay sai Nhiệm vụ mục tiêu cách Chống đế quốc giành độc Chống phát xít, chống mạng lập dân tộc, chống phong chiến tranh Chống bọn kiến chia ruộng đất cho phản động thuộc địa dân cày tay sai đòi tự dân chủ, cơm áo, hòa bình Hình thức đấu tranh Bí mật, bất hợp pháp Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai Lực lượng tham gia Nông dân, công nhân Đông đảo tầng lớp nhân dân Ví dụ: So sánh chiến lược “chiến tranh đặc biệt” chiến lược “ chiến tranh cục bộ” đế quốc Mĩ theo nội dung sau: Nội dung Chiến tranh đặc biệt Chiến tranh cục Thời gian tiến hành chiến 1961- 1965 1965- 1968 tranh Phạm vi chiến tranh Miền Nam Việt Nam Cả nước Việt Nam Lực lượng tham gia Quân đội ngụy Sài Gòn Quân đội Mĩ quân đồng minh 15 Tính chất chiến tranh Chiến tranh xâm lược Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ thực dân kiểu Mĩ Giải pháp Thường xuyên chấm chữa cho học sinh Một học sinh giỏi không nắm vững kiến thức lịch sử, vững kỹ mà có sáng tạo Vì vậy, trình bồi dưỡng cho học sinh thường xuyên quan tâm đến việc chấm sửa cho học sinh Bài viết cần phải sửa chữa, bảo cụ thể, để phát huy hay, sửa sai kịp thời dở, để có nhìn nhận đánh giá cách công bằng, khách quan tuyển lựa đội tuyển thức dự thi Sau dạy chuyên đề, hay giai đoạn lịch sử thường tổ chức kiểm tra để chấm sửa cho học sinh Kiểm tra cho tập em nhà làm, quy định thời gian nộp bài, theo tốt cho học sinh làm kiểm tra lớp bồi dưỡng Việc chấm chữa cho học sinh nhằm rèn cho em kĩ làm bài, kĩ ghi nhớ kiện qua sơ đồ tư duy, bảng thống kê, lập bảng so sánh kiện lịch sử , kĩ trình bày, kĩ diễn đạt, Ngoài việc thường xuyên chấm chữa cho học sinh, giao cho học sinh kiểm tra chéo lẫn nhau, chấm chữa cho nhau, kiểm tra miệng theo cặp… giúp học sinh củng cố bổ sung kiến thức cho nhau, rút kinh nghiệm cho Giải pháp Hướng dẫn cho học sinh số kĩ thuật làm thi - Đọc kĩ đề để nhận định tránh lạc đề - Lập dàn ý cho câu để tránh tình trạng bỏ sót ý - Phải làm hết tất câu hỏi - Tùy theo số điểm câu hỏi đề mà phân bố thời gian làm cho hợp lí Trung bình câu điểm tối đa làm hết 15 phút Nếu câu nhiều điểm mà nhân lên - Câu dễ làm trước, khó làm sau - Bài viết phải rõ ràng, sẽ, không sai lỗi tả, ngữ pháp, dễ đọc, tránh tẩy xóa, tránh thay giấy 2.4 Hiệu quả: Nhờ giải pháp với nổ lực thầy trò, quan tâm lãnh đạo nhà trường, đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử lớp dạy đạt số kết sau: - Chọn lựa học sinh có lực phẩm chất tốt vào đội tuyển - Đa số em yêu thích môn học có động học tập đắn - Chữ viết trình bày ngày tiến - Rèn luyện kĩ cho học sinh 16 - Số giải học sinh giỏi cấp Thị, cấp Tỉnh năm sau nhiều năm trước Nhiều em thi đậu vào chuyên Lam Sơn Năm học Đạt giải cấp Thị Đạt giải cấp Tỉnh Thi đậu vào chuyên Lam Sơn 2013-2014 5/5 em đạt giải em đạt giải em thi đậu 2014-2015 6/8 em đạt giải em đạt giải 2015-2016 7/8 em đạt giải em đạt giải em thi đậu( Trong em đạt điểm tốp 10) KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 3.1 Kết luận: Qua nghiên cứu trình bày khẳng định mục đích nghiên cứu đặt hoàn tất Trong trình nghiên cứu xin rút số kết luận sau: - Để bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử đạt hiệu trước hết phải có giáo viên vững kiến thức, kỹ thực hành lịch sử - Thực yêu nghề, tâm huyết với công việc bồi dưỡng học sinh giỏi Niềm đam mê yếu tố cần thiết bạn muốn dạy tốt có học sinh học tốt môn Lịch sử - Thường xuyên học hỏi trau dồi kiến thức, đọc sách báo để ngày làm phong phú thêm vốn kiến thức - Có phương pháp nghiên cứu bài, soạn bài, ghi chép giáo án cách khoa học - Tham khảo nhiều sách báo tài liệu có liên quan, giao lưu học hỏi bạn đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm, trường có bề dày thành tích - Tạo giao tiếp cởi mở, thân thiện với học sinh, mẫu mực lời nói, việc làm, thái độ, cử có tâm hồn sáng lành mạnh để học sinh noi theo - Giáo viên phải khơi dậy niềm say mê, hứng thú học sinh môn học Lịch sử, phối hợp với gia đình để tạo điều kiện tốt cho em tham gia học tập Trong trình nghiên cứu, xuất phát từ sở lý luận thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ - Sầm Sơn Tôi hy vọng đề tài góp phần giải khó khăn cho giáo viên công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử THCS Tuy đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp 3.2 Kiến nghị: 17 - Phòng giáo dục nên tổ chức thi chọn đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi cuối năm học lớp - Soạn thảo khung chương trình kiến thức ôn thi chung cho học sinh giỏi toàn thị Giáo viên trường bám theo khung phân phối chương trình để ôn thi cho học sinh - Chú trọng công tác khảo sát, lựa chọn học sinh vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi - Chọn nguồn học sinh số lượng nhiều(20 học sinh) Khảo sát chọn học sinh giỏi thi đội tuyển cấp Tỉnh qua nhiều khảo sát - Ra đề thi cần bám sát cấu trúc đề thi Sở giáo dục Xác nhận thủ trưởng đơn vị Sầm Sơn, ngày 25 tháng năm 2016 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, không chép nội dung người khác Người viết Lê Tiến Dũng Nguyễn Thị Lý 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh Tỉnh qua nhiều năm SGK Lịch sử Lớp 9, SGK Lịch sử Lớp 12 NXB giáo dục Việt Nam Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi tuyển sinh vào Lớp 10 chuyên môn Lịch sử, NXB Đại học sư phạm năm 2011 tác giả Lê Thị Hà, Đặng Thị Quyên Giải đáp câu hỏi tập Lịch sử 9, NXB Sư phạm Hà Nội tác giả Đoàn Công Thương, Nguyễn Thị Kim Hoa Các phim tư liệu kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam 19 ... mạnh dạn đưa sáng kiến mình: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9- THCS 1.2 Mục đích nghiên cứu: Bồi dưỡng học sinh giỏi công tác quan trọng giúp... chọn học sinh có học lực giỏi vào đội tuyển sử khó khăn Dẫn đến chất lượng thi học sinh giỏi môn lịch sử trường trung học Sầm Sơn năm gần thấp - Phương pháp giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. .. góp số ý kiến vào trình đổi môn học, nâng cao khả nhận thức học sinh, nhằm giúp em đạt kết cao kì thi học sinh giỏi 2.3 Giải pháp: Để đạt kết cao công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thân thực giải

Ngày đăng: 14/10/2017, 16:25

Hình ảnh liên quan

- Giáo viên cho học sinh sử dụng loại kênh hình để khai thác kiến thức thì giáo viên cần cho học sinh quan sát và qua đó yêu cầu học sinh miêu tả, phân tích, và đánh giá các sự kiện lịch sử, rút ra mối liên hệ giữa các sự kiện. - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

i.

áo viên cho học sinh sử dụng loại kênh hình để khai thác kiến thức thì giáo viên cần cho học sinh quan sát và qua đó yêu cầu học sinh miêu tả, phân tích, và đánh giá các sự kiện lịch sử, rút ra mối liên hệ giữa các sự kiện Xem tại trang 8 của tài liệu.
Với bảng niên biểu sự kiện: có thể lập theo các tiêu chí thời gian, sự kiện, kết - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

i.

bảng niên biểu sự kiện: có thể lập theo các tiêu chí thời gian, sự kiện, kết Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan