0

Giáo án Ngữ văn lớp 9 (Đủ bộ)

377 6,032 125

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:26

Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 Ngày soạn:4-9-2007 Tuần 1-Bài 1 Ngày giảng: Tiết1 - Phong cách Hồ Chí Minh (Trích) - Lê Anh Trà - A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Thấy đợc vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. - Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dỡng, học tập rèn luyện theo gơng Bác. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tranh ảnh, bài viết về nơi ở, và nơi làm việc của Bác. - Học sinh: Su tầm tranh ảnh, bài viết về nơi ở và làm việc của Bác. C. Tiến trình bài giảng: * Hoạt động 1: Khởi động: 1-Tổ chức: 2-Kiểm tra: - Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập cho môn học của học sinh. - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 3-Bài mới: Giới thiệu bài: ở các lớp dới các em đã đợc tìm hiểu một số văn bản viết về Hồ Chí Minh, giờ hôm nay với văn bản Phong cách Hồ Chí Minh chúng ta sẽ hiểu rõ hơn phong cách sống và làm việc của Bác. * Hoạt động 2: Đọc, hiểu văn bản - Hớng dẫn HS đọc: Chậm rãi, bình tĩnh, khúc triết (GV đọc mẫuHS đọc). - Nhận xét cách đọc của học sinh. ? Dựa vào phần chú thích (SGK-7) hãy giải thích ngắn gọn các từ khó? ? Xác định kiểu văn bản cho văn bản này? ? Văn bản đợc chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần? - Một học sinh đọc lại đoạn 1. I- Tiếp xúc văn bản: 1- Đọc, kể tóm tắt: 2- Tìm hiểu chú thích (SGK7): - Bất giác: Tự nhiên, ngẫu nhiên, không dự định trớc. - Đạm bạc: Sơ sài, giản dị, không cầu kỳ, bày vẽ. 3- Bố cục: - Kiểu văn bản: Nhật dụng. - Văn bản trích chia làm 3 phần: +Đoạn 1: Từ đầu đến rất hiện đại Quá trình hình thành và điều kỳ lạ của phong cách văn hoá Hồ Chí Minh. +Đoạn 2: Tiếp đến Hạ tắm ao Những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác Hồ. +Đoạn 3: Còn lại: Bình luận và khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hoá HCM. II- Phân tích văn bản: 1 - Con đ ờng hình thành phong cách văn hoá Hồ Chí Minh: 1 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 ? Trong đoạn văn này tác giả đã khái quát vốn tri thức văn hoá của Bác Hồ nh thế nào? (Thể hiện qua câu văn nào?). ? Nhận xét gì về cách viết của tác giả? ? Tác dụng của biện pháp so sánh, kể và bình luận ở đây? ? Bác có đợc vốn văn hoá ấy bằng những con đờng nào? ? Điều kỳ lạ nhất trong phong cách văn hoá Hồ Chí Minh là gì? ? Nhận xét gì về nghệ thuật của tác giả trong đoạn này? tác dụng? *Hoạt động 3: (Thực hiện ở tiết sau). - Vốn tri thức văn hoá của Bác: Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới sâu sắc nh Hồ Chí Minh. So sánh một cách bao quát đan xen giữa kể và bình luận. Khẳng định vốn tri thức văn hoá của Bác rất sâu rộng. - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều nơi, tiếp súc với nhiều nền văn hoá. Cụ thể là: + Nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc: Nắm vững phơng tiện giao tiếp là ngôn ngữ - công cụ giao tiếp quan trọng để tìm hiểu và giao lu văn hoá với các dân tộc trên thê giới. + Học trong công việc, trong lao động ở mọi lúc, mọi nơi (Làm nhiều nghề khác nhau). + Học hỏi, tìm hiểu văn hoá, nghệ thuật đến một mức khá uyên thâmHọc hỏi tìm hiểu đến mức sâu sắc. + Chịu ảnh hởng của tất cả các nền văn hoá, tiếp thu mọi các đẹp, cái hayTiếp thu có chọn lọc. + Phê phán những tiêu cực của CNTB Tất cả những ảnh hởng quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc để trở thành một nhân cách rất Việt Nam rất hiện đại. Đó chính là điều kỳ lạ vì Ngời đã tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa văn hoá nớc ngoài. Trên nền tảng văn hoá dân tộc mà tiếp thu những ảnh hởng quốc tế. Bác đã kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa phơng Đông và phơng Tây, xa và nay, dân tộc và quốc tếNghệ thuật đối lập =>Phong cách Hồ Chí Minh: Kết hợp hài hoà Củng cố, dặn dò: - Hệ thống bài học. Bài tập: Nêu những biểu hiện của sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 2 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 Hớng dẫn học sinh làm bài tập. - Hớng dẫn về nhà: Học bài + soạn tiếp tiết 2 của văn bản. Ngày soạn :4-9-2007 Ngày giảng: Tíêt 2 - Phong cách Hồ Chí Minh ( Tiếp) - Lê Anh Trà - A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: - Thấy đợc vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị. - Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dỡng, học tập rèn luyện theo gơng Bác. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tranh ảnh, các bài viết về Bác theo chủ đề. - Học sinh: Su tầm tranh ảnh, các bài viết về Bác theo sự hớng dẫn của giáo viên. C. Tiến trình bài giảng: * Hoạt động 1: Khởi động: 1-Tổ chức: 2-Kiểm tra: - Câu hỏi: Phong cách văn hoá Hồ Chí Minh đợc hình thành nh thế nào? Điều kỳ lạ nhất trong phong cách văn hoá Hồ Chí Minh là gì? - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 3-Bài mới: Giới thiệu bài: (Tiếp tục tìm hiểu văn bản). * Hoạt động 2: Đọc, hiểu văn bản: - Một học sinh đọc đoạn 2 và đoạn 3. ? Nhắc lại nội dung chính của đoạn văn? ? Phong cách sống của Bác đợc tác giả đề cập tới ở những phơng tiện nào? Cụ thể ra sao? (Tích hợp với văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ, vở kịch Đêm trắng, các văn bản thơ khác). ? Học sinh liên hệ với những bài viết đã su tầm đợc. I- Tiếp xúc văn bản: II- Phân tích văn bản: (Tiếp) 2 -Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh: - Thể hiện ở lối sống giản dị mà thanh cao của Ngời. + Nơi ở, nơi làm việc: Chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ Chỉ vẹn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị, làm việc và ngủ đồ đạc rất mộc mạc, đơn sơ. + Trang phục: Bộ quần áo bà ba nâu Chiếc áo trấn thủ. Đôi dép lốp thô sơ + T trang: T trang ít ỏi, một chiếc vali con với vài bộ quần áo, vài vật kỷ niệm. + Việc ăn uống: Rất đạm bạc Những món ăn dân tộc không cầu kỳ Cá 3 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 ? Nhận xét gì về cách đa dẫn chứng, cách viết của tác giả? ? Phân tích hiệu quả của các biện pháp nghệ thuật trên? ? Theo tác giả, lối sống của Bác chúng ta cần nhìn nhận nh thế nào cho đúng? ? Để giúp bạn đọc hiểu biết một cách sâu và sát vấn đề, tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì? ? Nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật? ? Nêu cảm nhận của bản thân khi học xong văn bản này? *Hoạt động 3: ? Những đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? ? Nêu nội dung chính của văn bản? - Hai học sinh đọc ghi nhớ. *Hoạt động 4: - Giáo viên hệ thống bài. - Hớng dẫn học sinh làm bài tập 1, bài tập 2 (Sách bài tập). kho, rau luộc, da ghém, cà muối. Nghệ thuật: Dẫn chứng tiêu biểu, kết hợp lời kể vớibình luận một cách tự nhiên, nghệ thuật đối lập (Chủ tịch nớc mà hết sức giản dị). =>Nổi bật nét đẹp trong lối sống của Bác. - Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác cũng giống nh các nhà nho nổi tiếng trớc đây (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm) Nét đẹp của lối sống rất dân tộc, rất Việt Nam + Không phải là một cách tự thần thánh hoá, tự làm cho khác đời, hơn đời. + Đây cũng không phải là lối sống khắc khổ của những con ngời tự vui trong cảnh nghèo khó. + Là lối sống thanh cao, một cách bồi bổ cho tinh thần sảng khoái, một quan niệm thẩm mỹ (Cái đẹp là sự giản dị, tự nhiên). Nghệ thuật: Kết hợp giữa kể và bình luận, so sánh, dẫn thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, dùng các loạt từ Hán Việt (Tiết chế, hiền triết, thuần đức, danh nho di dỡng tinh thần, thanh đạm, thanh cao,) => Cảm nhận sâu sắc nét đẹp trong lối sống giản dị mà thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giúp ngời đọc thấy đợc sự gần gũi giữa Bác Hồ với các vị hiền triết của dân tộc. Tổng kết, ghi nhớ: 1- Nghệ thuật: - Kết hợp giữa kể và bình luận. - Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu. - Đan xen thơ, dùng chữ Hán Việt. - Nghệ thuật đối lập. 2- Nội dung: - Con đờng hình thành phong cách văn hoá Hồ Chí Minh. - Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh. 3- Ghi nhớ: (SGK8) Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa thanh cao và giản dị. Củng cố, dặn dò: 1-Bài tập 1:(SGK8): Kể lại những câu chuyện về lối sống giản dị mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 4 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 - Hớng dẫn học sinh về nhà. 2-Bài tập 2: Tìm dẫn chứng để chứng minh Bác không những giản dị trong lối sống mà Bác còn giản dị trong nói, viết. - Học bài. - Chuẩn bị bài Các phơng pháp hội thoại Ngày soạn 5-9-2007 Ngày giảng: Tiết 3 - Các phơng châm hội thoại A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm đợc nội dung phơng châm về lợng và phơng chậm về chất. - Biết vận dụng những phơng châm này trong giao tiếp. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: hợp đồng , giấy A0 - Học sinh: chuẩn bị bài theo hợp đồngg C. Tiến trình bài giảng: * Hoạt động 1: Khởi động: 1-Tổ chức: 2-Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 3-Bài mới: Giới thiệu bài: Trong chơng trình ngữ văn lớp 8, các em đã đợc tìm hiểu về vai XH trong hội thoại, lợt lời trong hội thoại. Để hoạt động hội thoại có hiệu quả, chúng ta cần nắm đợc t tởng chỉ đạo của hoạt động này, đó chính là phơng châm hội thoại. * Hoạt động 2: Bài học: 5 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 1- Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu theo HĐ * Ví dụ 1: Đoạn đối thoại. - Hai học sinh đọc. ? Khi An hỏi Học bơi ở đâu? mà Ba trả lời ở dới nớc thì câu trả lời đó có đáp ứng điều mà An cần biết không? Vì sao? Câu trả lời không làm cho An thoả mãn vì nó mơ hồ về ý nghĩa. An muốn biết Ba học bơi ở địa điểm nào ở đâu? chứ không phải An hỏi bơi là gì? ? Ba cần trả lời nh thế nào? Câu trả lơi, ví dụ: Mình học bơi ở bể bơi của Nhà máy nớc. ? Từ đây, em rút ra đợc bài học gì về giao tiếp? Khi nói, câu nói phải có nội dung đúng với yêu cầu của giao tiếp, không nên nói ít hơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi. * Ví dụ 2: Truyện cời Lợn cới, áo mới. - Hai học sinh đọc, kể lại truyện. ? Vì sao truyện lại gây cời? Truyện gây cời vì cách nói của hai nhân vật. ? Lẽ ra anh Lợn cới và anh áo mới phải hỏi và trả lời nh thế nào để ngời nghe đủ biết đợc điều cần hỏi và trả lời? Lẽ ra chỉ cần hỏi Bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không? - Trả lời (Nãy giờ) tôi chẳng thấy có con lợn nào chạy qua đây cả! Nh vậy, các nhân vật ở đây nói nhiều hơn những gì cần nói. ? Qua ví dụ này, hãy cho biết khi giao tiếp ta cần phải tuân thủ yêu cầu gì? Trong giao tiếp, không nên nói nhiều hơn những gì cần nói. ? Qua hai ví dụ trên, giúp ta biết để tuân thủ phơng châm về lợng trong giao tiếp. Hãy nhắc lại thế nào là phơng châm về lợng. - Một học sinh ghi nhớ. *Ví dụ 3: Truyện cời Quả bí khổng lồ (SGK9). - Hai học sinh đọc. ? Truyên cời này phê phán điều gì? Phê phán tính nói khoác. ? Qua truyện cời trên, hãy cho biết cần tránh điều gì trong gia tiếp? Trong giao tiếp, không nên nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật-trái với điều ta nghĩ. 2- Kết luận: a Phơng châm về lợng: Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung, nội dung của lời nói phải đáp ứng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa (Phơng châm về lợng). * Ghi nhớ (SGK9). b-Phơng châm về chất: Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực (Phơng châm về chất). 6 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 ? Nếu không biết chắc ngày mai lớp lao động thì em có thông báo điều đó với các bạn trong lớp không? Vì sao? ? Tơng tự, khi em không biết chắc vì sao bạn mình nghỉ học thì em có nên trả lời với thầy (cô) là bạn ấy nghỉ học vì ốm không? Vì sao? Em không nên thông báo với cả lớp, không trả lời với thầy (cô) nh vậy. Vì em cha biết chắc chắn. ? Qua tình huống trên, hãy rút ra điều cần tránh trong giao tiếp? Trong giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực-cha có cơ sở để xác định là đúng. ? Trong trờng hợp này, trong lời nói của mình, ta nên sử dụng kèm những từ, ngữ nào cho phù hợp? Có thể sử dụng các từ ngữ: Hình nh, em nghĩ là, ? Qua trên, em hãy cho biết trong hội thoại, cần phải lu ý phơng châm nào nữa (ngoài phơng châm về lợng đã tìm hiểu ở trên)?. - Một học sinh đọc ghi nhớ (SGK10). * Ghi nhớ (SGK10). 7 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 *Hoạt động 3: - Một học sinh đọc yêu cầu của bài tập. - Phát hiện lỗiPhân tích. - Trình bày trớc lớp. - Học sinh đọc yêu cầu cảu đề bài. - ĐiềnTrình bày trớc lớp. - Một học sinh đọc truyện. - Nêu yêu cầu của bài tập. - Làm bài tậpTrình bày. - Một học sinh đọc yêu cầu của bài tập. - Suy nghĩTrình bày trớc lớp. - Hớng dẫn học sinh làm bài tập thêm. Luyện tập: 1-Bài tập 1: (SGK10). a- gia súc nuôi ở trong nhà. Lặp từ ngữ gia súc-nuôi ở trong nhà (Thừa) b- loài chim có hai cánh. Thừa cụm từ có hai cánh vì đó là đặc điểm của loài chim. 2-Bài tập 2: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống: a- nói có sách, mách có chứng. b- nói dối. c- nói mò. d-nói nhăng, nói cuội. e- nói trạng. => Đều chỉ cách nói tuân thủ hoặc vi phạm phơng châm về chất. 3-Bài tập 3: Truyện cời Có nuôi đợc không. - ở đây phơng châm về lợng đã không đợc tuân thủ vì câu hỏi Rồi có nuôi đợc không?Thừa. 4-Bài tập 4: (SGK11). a- Các từ ngữ này đợc sử dụng trong hội thoại để bảo đảm tuân thủ phơng châm về chất nhằm báo cho ngời nghe biết là tính xác thực của nhận định hay thông tin mình đa ra cha đợc kiểm chứng. b- Sử dung các từ ngữ này trong diễn đạt để tuân thủ phơng châm về lợng: Báo cho ngời nghe biết việc nhắc lại nội dung đã cũ là do chủ ý của ngời nói. Bài tập 1, 4, 3 (Sách Một số-Trang7,8. * Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. - Hệ thống lại hai nội dung: + Phơng châm về lợng. + Phơng châm về chất. - Học bài: + Xem lại các bài tập. + Làm bài tập 5 (SGK11). - Soạn: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Ngày soạn :6-9-2007 8 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 Ngày giảng: Tiết 4 - Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh, làm cho văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn. - Biết cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật vào văn bản thuyết minh. B. Chuẩn bị: - Giáo viên: câu hỏi , giâýAo - Học sinh: trả lời câu hỏi C. Tiến trình bài giảng: * Hoạt động 1: Khởi động: 1-Tổ chức: 2-Kiểm tra: - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ. - Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh. 3-Bài mới: Giới thiệu bài: ở lớp 8, các em đã đợc học và vận dụng văn bản thuyết minh, giờ học này chúng ta tiếp tục tìm hiểu và vận dụng kiểu văn bản này ở một yêu cầu cao hơn, đó là: Để văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn và bớt khô khan thì cần sử dụng một số biện pháp nghệ thuật. * Hoạt động 2: Bài học: 1- Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu: ? Nhắc lại khái niệm văn bản thuyết minh? Kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức (Kiến thức) về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân, của các hiện tợng và sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phơng thức trình bày, giới thiệu, giải thích. ? Đặc điểm chủ yếu của văn bản thuyết minh? Cung cấp tri thức (Kiến thức) song đòi hỏi phải khách quan, xác thực và hữu ích cho con ngời. ? Trong văn bản thuyết minh, ngời ta thờng dùng những phơng pháp thuyết minh nào? Các phơng pháp: Nêu định nghĩa, giải thích, phơng pháp liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân tích, phân loại, * Ví dụ: Văn bản Hạ Long-Đá và Nớc(SGK12,13) - Hai học sinh đọc văn bản. ? Xác định đối tợng thuyết minh? Vịnh Hạ Long. 2- Kết luận: Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. a-Ôn tập văn bản thuyết minh. b-Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật: 9 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 ?Bài văn thuyết minh đặc điểm gì của đối tợng? Sự kỳ lạ vô tận của Hạ Long do đá và nớc tạo nên. Đó chính là vẻ đẹp hấp dẫn kỳ diệu của Hạ Long. ? Văn bản có cung cấp đợc tri thức khách quan về đối tợng không? Văn bản cung cấp tri thức khách quan về đối tợng đó là sự kỳ là của Hạ Long là vô tận. ? Đặc điểm này có dễ dàng thuyết minh bằng cách đo đếm, liệt kê không? Vì sao? Không thể thuyết minh đợc đặc điểm này một cách dễ dàng bằng cách đo đếm, liệt kê đợc vì đối tợng thuyết minh rất trừu tợng. ? Trong văn bản này, tác giả đã sử dụng phơng pháp thuyết minh nào là chủ yếu? Phơng pháp liệt kê, giải thích. ? Với các phơng pháp thuyết minh này đã nêu ra đợc sự kỳ lạ của Hạ Long cha? Tác giả hiểu sự kỳ lạ ở đây là gì? (Thể hiện qua câu văn nào?). + Với các phơng pháp thuyết minh trên cha thể nêu ra đợc sự kỳ lạ của Hạ Long. + Tác giả hiểu sự kỳ lạ của Hạ Long là: Chính nớc làm cho đá sống dậy hồn. ? Để làm rõ Sự kỳ lạ của Hạ Long là vô tận một cách sinh động, hấp dẫn, tác giả còn vận dụng biện pháp nghệ thuật nào? Thể hiện cụ thể ra sao? Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: + Chính nớc làm cho đá sống dậy tâm hồn. + Nớc tạo nên sự di chuyển. Và di chuyển theo mọi cách tạo nên sự thú vị của cảnh sắc. + Tuỳ theo góc độ và tốc độ di chuyển của du khách, tuỳ theo cả hớng ánh sáng dọi vào các đảo đá, mà thiên nhiên tạo nên thế giới sống động, biến hoá đến lạ lùng: Biến chúng từ những vật vô tri thành vật sống động có hồn. => Tác giả sử dụng biện pháp tởng tợng và liên tởng, tởng tợng những cuộc dạo chơi với các khả năng dạo chơi (Tám chữ Có thể), khơi gợi những cảm giác có thể có (Thể hiện qua các từ: Đột nhiên, bỗng, bỗng nhiên, hoá thân), dùng phép nhiên hoá. - Giới thiệu Vịnh Hạ Long không chỉ là đá và nớc mà còn là một thế giới sống có hồn. ? Nh vậy, tác giả đã trình bày đợc sự kỳ lạ của Hạ Long cha? Nhờ biện pháp gì? - Muốn cho văn bản thuyết minh đợc sinh động, hấp dẫn, ngời ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật nh kể chuyện, tự thuật, nhân hoá hoặc các hình thức vè, diễn ca (Trình bày bằng văn vần). - Các biện pháp nghệ thuật cần sử dụng thích hợp, góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tợng thuyết minh và gây hứng thú cho ngời đọc. 10 [...]... thích: (SGK 34, 35) - Văn bản này là văn bản trích của Hội nghị cấp ? Đọc phần chú thích SGK(34,35) cao thế giới về trẻ em, họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu-oóc, ngày 30 /9/ 199 0 - Sau phần Nhiệm vụ, văn bản còn 2 phần: Cam kết và Những bớc tiếp theo khẳng định quyết tâm và nêu ra một chơng trình, các bớc cụ thể cần phải làm 3.Bố cục: ? Xác định kiểu văn bản? - Kiểu văn bản: Nhật dụng ?Văn bản trích đợc... Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả. Ngày soạn : 11 -9- 2007 Ngày giảng: Tiết 9 - Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh hiểu đợc văn bản thuyết minh có khi phải kết hợp với yếu tố miêu tả thì mới hay B Chuẩn bị: - Giáo viên: Những đoạn văn, bài văn thuyết minh có sử dung yếu tố miêu tả - Học sinh: Su tầm những đoạn văn thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả C Tiến... làm văn số 1 Ngày soạn : 18 -9- 2007 Ngày giảng: Tiết 14,15 - Viết bài tập làm văn số 1 A Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: - Việt đợc bài văn thuyết minh theo yêu cầu có sử dụng biện pháp nghệ thuật và miêu tả một cách hợp lý và có hiệu quả B Chuẩn bị: - Giáo viên: Đề - Đáp án - Học sinh: Ôn các kiến thức đợc học về văn thuyết minh, sử dụng một số biện pháp nghệ thuật, sử dụng yếu tố miêu tả trong văn. .. Bản năm 194 5, đến nay vẫnvấn đề thế giới quan tâm Vậy chúng ta cần có thái độ * Hoạt động 2: Đọc, hiểu văn bản I Tiếp xúc văn bản: - Hớng dẫn học sinh đọc văn bản: 1- Đọc, kể toám tắt: Rõ ràng, rứt khoát, đanh thép - Giáo viên đọc mẫuHọc sinh đọc 2- Tìm hiểu chu thích (SGK 19, 20) ? Dựa vào phần chu thích *, hãy * Tác giả: Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két giới thiệu những nét chính nhất về - Nhà văn: Cô-lôm-bi-a... yếu tố miêu tả trong văn bản TM -Học bài -Chuẩn bị bài:" Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong VBTM" Ngày soạn :12 -9- 2007 Ngày giảng: Tiết 10 - Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản TM B Chuẩn bị: - Giáo viên: Đoạn văn mẫu - Học sinh: Chuẩn bị theo hớng dẫn trong sách giáo khoa C Tiến trình... dụ 2 (SGK21): 19 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 Các thành ngữ: + Dây cà ra dây muống + Lúng búng nh ngậm hột thị b- Phơng châm cách thức: ? Hai thành ngữ này, dùng để chỉ tình những Khi giao tiếp, cần chú ý (tới) nói cách nói nh thế nào? ngắn gọn, rành mạch; tránh cách Thành ngữ Dây muống chỉ cách nói dài nói mơ hồ (Phơng châm cách thức) dòng, rờm rà Thành ngữ Lúng túng... Đọc phần mở bài với đề văn đã chọn 2-Học sinh cả lớp thảo luận nhận xét, bổ sung ? Hãy đọc đoạn mở bài cho đề văn sửa chữa dàn ý của bạn vừa trình bày: em đã chọn? IV- Nhận xét, đánh giá: - Học sinh cả lớp thảo luận, nhận 1-Ưu điểm: xét, bổ sung dàn ý của bạn? - Hầu hết học sinh có ý thức chuẩn bị bài - Bớc đầu có định hớng vận dụng các biện pháp nghệ thuật vào bài viết 2-Tồn tại: Giáo viên nhận xét u,... trong văn bản thuyết minh và chúng ta sẽ sử dụng vào quá trình thuyết minh một đối tợng cụ thể ra sao, mời các em vào giờ học hôm nay * Hoạt động 2: Bài học: 1 .Ngữ liệu và phân tích ngữ liệu: 2.Kết luận: 22 Phạm Thị Thu Hơng Trờng PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 Văn bản Cây chuối trong đời sống Việt Nam Tìm hiểu yếu tố miêu tả trong (Nguyễn Trọng Tạo) văn bản thuyết minh - Hai học sinh đọc văn bản... PTDTNT Thanh Sơn Năm học 2007-2008 ? Qua văn bản trên hãy cho biết khi viết văn bản thuyết minh cần lu ý điều gì để văn bản đợc sinh động, hấp dẫn? - Hai học sinh đọc ghi nhớ * Ghi nhớ (SGK13) *Hoạt động 3: - Hai học sinh đọc văn bản ? Văn bản này có tính chất thuyết minh không? Tính chất thuyết minh ấy thể hiện ở những điểm nào? Luyện tập: 1-Bài tập 1: (SGK14) - Văn bản này có tính chất thuyết minh rất... tả nhận xét Giáo viên đánh giá) 2.Xây dựng đoạn trong phần thân bài: - Trình bày đoạn văn thuyết minh - Giới thiệu con trâu trong việc làm ruộng: với từng ý (Dựa vào dàn ý của (Trâu cày, bừa ruộng, kéo xe, chở lúa) phần thân bài) - Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn: - Trình bày miệng trớc lớp Học (Hình ảnh đẹp của cuộc sống thanh bình ở sinh khác nhận xét Giáo viên làng quê Việt Nam) đánh giá + Cảnh . định kiểu văn bản cho văn bản này? ? Văn bản đợc chia làm mấy phần? Nêu nội dung chính của từng phần? - Một học sinh đọc lại đoạn 1. I- Tiếp xúc văn bản:. xong văn bản này? *Hoạt động 3: ? Những đặc sắc về nghệ thuật của văn bản? ? Nêu nội dung chính của văn bản? - Hai học sinh đọc ghi nhớ. *Hoạt động 4: - Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 9 (Đủ bộ), Giáo án Ngữ văn lớp 9 (Đủ bộ), , Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật vào Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Tiếp xúc văn bản :, Phân tích văn bản : Tiếp theo, Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu cần đạt: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng:, Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài học: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Chuẩn bị:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Chuẩn bị:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Mục tiêu bài dạy: Giúp học sinh: Chuẩn bị: Tiến trình bài giảng: Hoạt động 1: Khởi động:, Nhân vật Lục Vân Tiên. - Trước đoạn trích này là cảnh Vân Tiên thấy nhân, Tìm hiểu chú thích: SGK120 - Thuộc phần 2 của truyện, Nghệ thuật: - Cách sắp xếp các tình tiết hợp lí, diễn biến hành, Đại diện từng tổ đọc trước lớp bài viết tốt nhất của tổ mình, Bài tập a. Bài tập 2: SGK123 mục II, Nghệ thuật: - Thể thơ tự do kết hợp linh hoạt thể bảy chữ và, Từ tượng thanh: Mơ phỏng âm thanh của thiên nhiên của con người Từ tượng hình: Gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sinh vật, Bài mới - Giới thiệu bài: GV dẫn vào bài Hoạt động 2: Bài mới, Chuẩn bị: Tổ chức các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1 Khởi động, Mục tiêu cần đạt, Chuẩn bị: Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động 1: Khởi động, Tổ chức các hoạt động dạy và học. Hoạt động 1: Khởi động, Mục tiêu cần đạt: Chuẩn bị: -ảnh chân dung Lỗ Tấn., Mục tiêu cần đạt: Tổ chức các hoạt động dạy và học:, Mục tiêu cần đạt: Tổ chức các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1 Khởi động, Tổ chức các hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Khởi động, Chuẩn bị: Bảng phụ., Tõ khã :SGK 3. Bè cơc: 2 phÇn, Tæng kÕt:, Chuẩn bị: -Bảng phụ ghi ngữ liệu, Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động 2 Đọc hiểu văn bản, Tổng kết: -Những đặc sắc nghệ thuật: Đối thoại, Kiểm tra: Thế nào là nghĩa tờng minh và hàm ý? Cho ví dụ. Ngữ liệu: Hàm ý của những câu in đậm: Bài tập 3 Bài tập 4: Thông qua sự so sánh giữa, Đáp án: Phần trắc nghiệm:, Kiểm tra: ? Phân tích tình huống truyện, tình huống của nhân vật Nhĩ.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN