0

Một trăm thương mac giang

3 257 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2017, 10:33

Một Trăm Thương Tháng 04-2005 Mặc Giang Một thương có lòng Hai thương gian khổ đem hong nắng vàng Ba thương tay xách vai mang Bốn thương cay đắng đổ ngang bên đường Năm thương khắp nẻo quê hương Sáu thương sông núi vấn vương nghĩa tình Bảy thương bóng nghiêng Tám thương non nước in hình sơn khê Chín thương câu hẹn ước thề Mười thương dắt đường xưa Mười thương cho vừa Mười hai thương thừa mà Mười ba thương gởi núi đồi Mười bốn thương gởi sông ngòi biển đông Mười lăm thương lúa trổ Mười sáu thương mạ đồng ruộng xanh Mười bảy thương trái trĩu cành Mười tám thương nụ bao quanh lối Mười chín thương bến bên đê Hai mươi thương khách vỗ bên sông Hăm mốt thương nhớ chờ mong Hăm hai thương đợi chờ trông an bình Hăm ba thương ánh bình minh Hăm bốn thương nắng quê ấm êm Hăm lăm thương ngày chờ đêm Hăm sáu thương tháng chờ năm thái hòa Hăm bảy thương lệ chưa nhòa Hăm tám thương sử điểm tô huy hoàng Hăm chín thương “đá mòn Ba mươi thương “miệng trơ trơ” Ba mốt thương thuở dựng cờ Ba hai thương đồ cưu mang Ba ba thương phố nhớ làng Ba bốn thương lối nhớ đàng qua Ba lăm thương nước nhớ nhà Ba sáu thương quốc nhớ gia canh trường Ba bảy thương thương Ba tám chim Lạc, nhớ thương chim Hồng Ba chín thương chẳng thương không Bốn mươi thương gánh gồng dựng xây Bốn mốt thương Bốn hai thương nầy gần xa Bốn ba thương màu da Bốn bốn thương quê nhà Việt Nam Bốn lăm thương chạm nhường chàm Bốn sáu thương quít nhường cam vườn Bốn bảy thương gởi yêu thương Bốn tám thương gởi quê hương ba miền Bốn chín thương gởi hậu tiền Năm mươi thương nối liền năm mươi Còn năm mươi Thương xin gởi nốt người Việt Nam Năm mươi thương ! Tháng 04-2005 Năm mốt thương nói làm Năm hai thương để hàm mai sau Năm ba thương sắc thêm màu Năm bốn thương ngọc trau chuốt hoài Năm lăm thương sắn nhớ khoai Năm sáu thương bếp nhớ khơi lửa hồng Năm bảy thương nước Sông Hồng Năm tám thương nữa, sông Thái Bình Năm chín thương trúc xinh xinh Sáu mươi thương lũy, bờ kinh nối dài Sáu mốt thương nước Đồng Nai Sáu hai thương nước chảy dài Cửu Long Sáu ba thương nối thành dòng Sáu tư thương hình cong sum vầy Sáu lăm thương gió heo may Sáu sáu thương nguyệt lung lay trăng vàng Sáu bảy thương mây ngàn Sáu tám thương biển mênh mang chân trời Sáu chín thương đầy vơi Bảy mươi thương sống đời Bảy mốt thương gái trai Bảy hai thương trẻ mai già Bảy ba thương tiếng hát ca Bảy tư thương gởi nhà nhà thân thương Bảy lăm thương phố thương phường Bảy sáu thương đường quan Bảy bảy thương để bên đàng Bảy tám thương lấy đem mang nhà Bảy chín thương phải rầy la Tám mươi thương bảy thêm ba thành mười Tám mốt thương hết người Tám hai thương khóc thay cười bớt đau Tám ba thương trắng hoa cau Tám tư thương đường lau thơm lành Tám lăm thương cành Tám sáu thương cỏ xanh xanh bên đường Tám bảy thương giọt mưa sương Tám tám thương chiều vương nắng chiều Tám chín thương nhịp cầu kiều Chín mươi thương nét mỹ miều đan Chín mốt thương túp lều tranh Chín hai thương xóm nhỏ quanh đầu đình Chín ba thương trọn bóng hình Chín tư thương vẹn với ta Chín lăm thương qua Chín sáu thương đến quê nhà mai sau Chín bảy thương dãi dầu Chín tám thương trắng mái đầu thương Chín chín thương thuở mở đường Một trăm thương gởi quê hương oai hùng Từ thương nét viên dung Đến trăm thương vô ... nhà mai sau Chín bảy thương dãi dầu Chín tám thương trắng mái đầu thương Chín chín thương thuở mở đường Một trăm thương gởi quê hương oai hùng Từ thương nét viên dung Đến trăm thương vô ... Sáu chín thương đầy vơi Bảy mươi thương sống đời Bảy mốt thương gái trai Bảy hai thương trẻ mai già Bảy ba thương tiếng hát ca Bảy tư thương gởi nhà nhà thân thương Bảy lăm thương phố thương phường...Ba chín thương chẳng thương không Bốn mươi thương gánh gồng dựng xây Bốn mốt thương Bốn hai thương nầy gần xa Bốn ba thương màu da Bốn bốn thương quê nhà Việt Nam Bốn lăm thương chạm nhường
- Xem thêm -

Xem thêm: Một trăm thương mac giang, Một trăm thương mac giang,

Từ khóa liên quan