0

Nhà hàng coffee krông ana

50 86 0
 • Nhà hàng coffee krông ana

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:23

HUTECH B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÒNG NGHỆ TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCIVI ĐÒ ÁN/ KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP TEN ĐẼ TAI NỘI THẤT NHÀ HÀNG - COFFEE K’ RÔNG ANA Ngành: THIẾT KÉ NỘI THẤT Chuyên ngành: THIẾT KÉ NỘI THẤT Giảng viên hướng dẫn : Thầy Nguyễn Thanh Tân Sinh viên thực MSSV: 107301026 : Lương Thị Dung Lớp: 07DNT3 th viện ỠH XỶ ĨHUẰĨ CÕNG NGHỆ TP.HCM Ư lA liĩiì- TP Hồ Chí Minh, năm 2011 Khoa: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP PHIÉU THEO DÕI TIÉN Đ ộ LÀM ĐỎ ÁN TỐT NGHIỆP (Do giảng viên hướng dẫn ghi giao cho sinh viên nộp chung với ĐA/KLTN sau hoàn tất đề tài) Tên đề tài: NỘI THÁT NHÀ HÀNG - COFFEE “ K’RONG ANA” Giảng viên hưÓTig dẫn: Ths KTS NGUYÊN THANH TÂN Sinh viên/ nhóm sinh viên thực đề t i: LƯƠNG THỊ DUNG MSSV: 107301026 Lớp:07DNT3 Khoa: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : THIẾT KẾ NỘI THÁT T uần lễ N gày thỏ(j ¿81 ỉ -í-4 ịM - /4 lj£j f a ' \SÀ I4Muj ÁẨn vâ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà hàng coffee krông ana , Nhà hàng coffee krông ana ,

Hình ảnh liên quan

Hình 4 Hinh 5 - Nhà hàng coffee krông ana

Hình 4.

Hinh 5 Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2 Hỉnh 3 - Nhà hàng coffee krông ana

Hình 2.

Hỉnh 3 Xem tại trang 21 của tài liệu.
vỗ trống đàn bà giã gạo, mang gùi... Mỗi hình tượng trang trí đều có ý nghĩa khác nhau làm tăng thêm vẻ đẹp, biểu hiện yếu tố tâm linh. - Nhà hàng coffee krông ana

v.

ỗ trống đàn bà giã gạo, mang gùi... Mỗi hình tượng trang trí đều có ý nghĩa khác nhau làm tăng thêm vẻ đẹp, biểu hiện yếu tố tâm linh Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 8 Hình 9 - Nhà hàng coffee krông ana

Hình 8.

Hình 9 Xem tại trang 25 của tài liệu.
Văn nghệ: Có hình thức kể khan rất hấp dẫn. về văn chương, khan là sử thi, trường ca cổ xưa, về hình thức biêu diên là loại ngâm kê kèm theo mọt so đọng tác để truyền cảm - Nhà hàng coffee krông ana

n.

nghệ: Có hình thức kể khan rất hấp dẫn. về văn chương, khan là sử thi, trường ca cổ xưa, về hình thức biêu diên là loại ngâm kê kèm theo mọt so đọng tác để truyền cảm Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 14 Hình 15 - Nhà hàng coffee krông ana

Hình 14.

Hình 15 Xem tại trang 28 của tài liệu.
Mảng tường phía trong được thiết kế bằng những thanh gồ hình chừ nhật và xếp thành những cây cao thấp tạo sự nhấp nhô cùa núi đôi. - Nhà hàng coffee krông ana

ng.

tường phía trong được thiết kế bằng những thanh gồ hình chừ nhật và xếp thành những cây cao thấp tạo sự nhấp nhô cùa núi đôi Xem tại trang 39 của tài liệu.
vẫn theo mô tip là những hình khôi lớn mạnh chăc khỏe khu coffee tang lưng cũng được thiết kế nội thất không gian với gam màu trầm nóng bằng vật liệu tre, gỗ - Nhà hàng coffee krông ana

v.

ẫn theo mô tip là những hình khôi lớn mạnh chăc khỏe khu coffee tang lưng cũng được thiết kế nội thất không gian với gam màu trầm nóng bằng vật liệu tre, gỗ Xem tại trang 41 của tài liệu.
Đèn treo phía trước quầy được cách điệu từ gùi của dân tộc E Đê. Bảng hiệu K’rông Ana cũng được cách điệu từ những ngọn núi đồi cao nguyên hùng vĩ của Tây Nguyên - Nhà hàng coffee krông ana

n.

treo phía trước quầy được cách điệu từ gùi của dân tộc E Đê. Bảng hiệu K’rông Ana cũng được cách điệu từ những ngọn núi đồi cao nguyên hùng vĩ của Tây Nguyên Xem tại trang 42 của tài liệu.
Quầy tính tiền vẫn được thiết kế theo mô tiếp là những hình dích dắc của họa tiết thố cẩm, ánh sáng nhấn là ánh sáng đỏ - Nhà hàng coffee krông ana

u.

ầy tính tiền vẫn được thiết kế theo mô tiếp là những hình dích dắc của họa tiết thố cẩm, ánh sáng nhấn là ánh sáng đỏ Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bước vào quán mọi người sẽ được ngắm nhìn bức tường hình dích dắc với sự sắp đặt tranh ảnh, cồng chiêng một cách tinh tế. - Nhà hàng coffee krông ana

c.

vào quán mọi người sẽ được ngắm nhìn bức tường hình dích dắc với sự sắp đặt tranh ảnh, cồng chiêng một cách tinh tế Xem tại trang 48 của tài liệu.