0

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

37 110 0
  • THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 21:17

ĐỀ TÀI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG HỢP LOGO www.themegallery com NỘI DUNG I Khái niệm loại trường chứng khoán tổng hợp II Các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán tổng hợp III Thực trạng TTCKTH Việt Nam IV Nên đầu tư? Company Logo www.themegallery com I Khái niệm loại CK TTCKTH 1.Khái niệm :(ETF) Chứng khoán tổng hợp loại chứng khoán xây dựng việc kết hợp hai nhiều chứng khoán Company Logo Các loại chứng khoán tổng hợp www.themegallery com Các chứng khoán sử Dụng để hình thành CKTH Chứng khoán lựa chọn giao sau Hợp đồng hoán đổi Các hợp đồng lãi suất kỳ hạn Hợp đồng lãi suất “chặn trên” “vòng đệm” Company Logo www.themegallery com 2.1 Các chứng khoán tr Ck họn c tự ả i ợc ộc lạ u đư CK ền ch y qu u hi ế ro iếu rủi i ph hịu Trá ng c khô p Cổ Company Logo www.themegallery com 2.2 Chứng khoán lựa chọn giao sau Chứng khoán lựa chọn : hình thành từ:  Một chứng khoán chuộc lại, dài hạn, tổng hợp hình thành từ kết hợp từ cổ phiếu dài hạn trái phiểu tự chọn trả dài hạn  Một trái phiếu tổng hợ ngắn hạn chuộc lại hình thành việc kết hợp cổ phiếu ngắn hạn trái phiếu tự chọn trả ngắn hạn  Một trái phiếu tự chọn trả dài hạn, tổng hợp hình thành từ trái phiếu dài hạn chuộc lại cổ phiếu ngắn hạn  Một trái phiếu tự chọn trả tổng hợp ngắn hạn hình thành từ trái phiếu ngắn hạn chuộc lại cổ phiếu dài hạn a Company Logo www.themegallery com 2.2 Chứng khoán lựa chọn giau sau B Chứng khoán giao sau: hình thành  Một chứng khoán giao sau dài hạn tổng hợp hình thành từ trái phiếu dài hạn chuộc lại trái phiếu tự chọn trả ngắn hạn  Một chứng khoán giao sau ngắn hạn tổng hợp đượcc hình thành từ trái phiếu ngắn hạn chuộc lại trái phiếu tự chọn trả dài hạn  Các chứng khoán giao sau tổng hợp (với đặc tính cụ thể) hình thành từ việc kết hợp hợp đồng giao sau ( với loạt đặc điểm khác nhau) Company Logo 2.3 Hợp đồng hoán đổi www.themegallery com Khái niệm:  Hợp đồng hoán đổi( hay gọi hợp đồng sai biệt giá) hợp đồng bao gồm chứng khoán tổng hợp xây dựng sở kết hợp chiều chứng khoán với nhau.( VD: Ck có ls thả kết hợp với CK có ls cố định) Company Logo www.themegallery com Hợp đồng hoán đổi lãi suất: (Interest rate swap) hợp đồng phái sinh mà theo bên trao đổi dòng lãi suất để lấy dòng tiền mặt bên khác Company Logo www.themegallery comnổi: thả Hợp đồng hoán đổi dựa lãi suất  Là khoản toán theo lãi suất thả tính toán dựa sở đưa hoán đổi, với khoản toán theo lãi suất thả lại dựa sở khác  Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cung cấp cho Bên vay thuộc khu vực nhà nước Bên vay trái quyền (ngoài khu vực nhà nước) khoản vay theo lãi suất chào bán liên ngân hàng Luân Đôn (lãi suất LIBOR), viết tắt LBL, với lãi suất thả dựa lãi suất LIBOR tháng chênh lệch thực tế theo thỏa thuận LBL đưa lần đầu vào tháng năm 2001 Vào tháng 11 năm 2006, ADB đưa loạt cải cách sản phẩm LBL dựa phản hồi Bên vay Company Logo www.themegallery com Tâm lý •Theo thuyết lòng tin giá cổ phiếu:yếu tố biến động giá cổ phiếu tăng hay giảm lòng tin nhà đầu tư tương lai giá cổ phiếu, lợi nhuận DN lợi tức cổ phần Inc •Chính thế, loại chứng khoán, có người cho rằng, xấu cần phải bán đi, ngược lại có người cho rằng, tương lai sáng lạn cần phải mua vào Điều lý giải TTCK lúc có người mua, người bán Ngoài ra, hành động lũng đoạn, tung tin đồn nhảm, biện pháp kỹ thuật nhà điều hành thị trường, ý kiến nhà phân tích khiến thị giá cổ phiếu biến động Company Logo Thời tiết www.themegallery com  thời tiết có tác động đến sản xuất kinh doanh mà đặc biết nước phụ thuộc nhiều vào nông lâm ngư nghiệp để sản xuất tiều dùng mặt hàng nông lâm ngư nghiệp sản xuất xuất khâu  ảnh hưởng đến nhà đầu tư tham gia vào thị trương  Giảm sút nguồn cung thị trường làm cho doanh nghiêp gặp khó khăn vấn đề tìm kiếm nguồn cung hay trắng gặp phải thời tiết sấu báo hay lut lội Company Logo Chính sách thuê www.themegallery com  Các khoản thuế đánh vào nhà đầu tư giảm hấp đẫn nhà đầu tư vào lĩnh vực này.làm cho số nhà đầu tư giảm xuống,từ làm cho giá cổ phiếu giảm Company Logo www.themegallery com Biên động chính trị-xã hộị  Đây yếu tố phi kinh tế ảnh hưởng không nhó đến giá cổ phiếu thị trường  Nếu yếu tố ảnh hưởng tích cực góp phần làm cho giá cổ phiếu tăng nên Company Logo III Thực trạng ETF gồm : www.themegallery com  Quỹ Đầu Tư Hàng Hóa (Commodity ETFs) Quỹ Đầu Tư Chỉ Số Hàng Hóa đầu tư vào số hàng hóa định kim loại quý, ví dụ vàng dầu rổ hàng hóa cách nắm giữ thực loại hàng hóa dùng hợp đồng tương lai Các Quỹ Đầu Tư Hàng Hóa thường theo dõi giá loại hàng hóa kiếm lời từ biến đổi  Các Quỹ ETFs Quản Lý Chủ Động (Actively managed ETFs) Các Quỹ ETFs tích cực thực vừa đời kể từ 25/03/2008 Mỹ Cho tới nay, tất quỹ cấp phép có thông tin quỹ cách hoàn toàn minh bạch Điều có nghĩa quỹ phải công bố thông tin loại cổ phiếu họ đầu tư website họ hàng ngày Tuy nhiên, quan quản lý cho họ cho phép quỹ không cần phải cung cấp hoàn toàn thông tin lên website Nguyên nhân việc minh bạch hóa toàn thông tin quỹ khiến quỹ phải đối mặt với rủi ro trước đối thủ cạnh tranh việc trước đón đầu Company Logo ETF việt nam www.themegallery com Tổng giá trị tài sản quỹ DB X-Trackers FTSE Vietnam Index ETF The Market Vector Vietnam ETF có tổng tài sản 620 triệu USD:  B X-trackers FTSE Vietnam Index ETF hoạt động từ 15/1/2008 Deutsche Bank quản lý.Tính đến 31/12/2010, tổng tài sản quỹ đạt 362 triệu USD  Market Vectors Vietnam ETF (VNM): Quỹ Van Eck Global quản lý, vào hoạt động từ tháng 8/2009 Quỹ giao dịch thị trường NYSE Arca.Tính đến 18/1, tổng NAV quỹ 262,8 triệu USD Company Logo kết luận www.themegallery com Việc quỹ ETF vào TTCK Việt Nam năm qua dấu hiệu tốt Điều cho thấy TTCK Việt Nam tạo dấu ấn rõ nét việc thu hút NĐTNN, đặc biệt cho thấy cải thiện chất lẫn lượng TTCK Bản chất quỹ ETF công cụ phái sinh khác nhằm quản lý hạn chế rủi ro, nên việc ETF xuất nhiều TTCK nước giúp cho thị trường ổn định Company Logo IV Nên đầu tư ? www.themegallery com  Hiện không nên đầu tư vào ETF Company Logo DO www.themegallery com  Xu hướng ETF trở thành cách để nhà đầu tư đổ tiền vào số loại hình tài sản, đáng ý vàng  ETF “đòn bẩy” với lỗ lãi khuếch đại  Là quỹ đầu biến hóa thị trường suốt phiên giao dịch, cho phép họ tiến hành vụ đầu tư phức tạp vào loại tài sản khoản Company Logo www.themegallery com  Khi TTCK tiếp tục có diễn biến sôi động, quỹ đầu tư số (ETF) làm "nóng" TTCK Chiến lược đầu tư ETF tác động đến diễn biến đầu tư TTCK theo hướng vừa mang lại hội, tạo không cạm bẫy cho NĐT  Kém khoản  Cạm bẫy nhìn từ xu hướng đầu tư ETF không với NĐT "đu tàu" cách vội vã, thiếu tỉnh táo Company Logo www.themegallery com   NĐT cần nghiên cứu kỹ báo cáo tài năm 2010 DN trước đưa định đầu tư  Nhìn vào danh mục đầu tư ETF không khó nhận điểm chung: hầu hết cổ phiếu DN nắm giữ vị trị chủ chốt kinh tế, Nhà nước hay tư nhân sở hữu Các DN hoạt động đa ngành, có sức lan toả lớn kinh tế, nên có tảng vững Tuy nhiên, điều kiện cần để NĐT xem xét có ý định giải ngân vào nhóm cổ phiếu Thực tế, nhiều cổ phiếu "nóng" mà ETF theo đuổi có mức giá cao, mà không tỉnh táo, NĐT dễ trở thành đối tượng "đổ vỏ" cho ETF Company Logo www.themegallery com  ETF thường tiến hành giao dịch với tên gọi “hoán đổi lợi suất toàn phần” với ngân hàng Ngân hàng đồng ý trả cho công ty lợi suất theo số định, ví dụ số chứng khoán thị trường nổi, công ty trao tiền mặt cho ngân hàng  Ngân hàng phải chịu rủi ro mô số rủi ro công ty quản lý quỹ ngân hàng phá sản Vì công ty quản lý quỹ ETF phải yêu cầu ngân hàng ký quỹ tài sản (xem biểu đồ) Company Logo Sơ đồ www.themegallery com Company Logo Diagram www.themegallery com Add Your Text Add Your Text Add Your Title Add Your Text Company Logo www.themegallery.com LOGO ... :(ETF) Chứng khoán tổng hợp loại chứng khoán xây dựng việc kết hợp hai nhiều chứng khoán Company Logo Các loại chứng khoán tổng hợp www.themegallery com Các chứng khoán sử Dụng để hình thành CKTH Chứng. .. com  Giữa lạm phát thị trường chứng khoán có mối quan hệ, quan hệ trực tiếpVề mặt lý thuyết, CPI không ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng... com Khái niệm:  Hợp đồng hoán đổi( hay gọi hợp đồng sai biệt giá) hợp đồng bao gồm chứng khoán tổng hợp xây dựng sở kết hợp chiều chứng khoán với nhau.( VD: Ck có ls thả kết hợp với CK có ls
- Xem thêm -

Xem thêm: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp , THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp , , 3 Hợp đồng hoán đổi, II. Các yếu tố tác động, III. Thực trạng ETF gồm :, IV. Nên đầu tư ?

Hình ảnh liên quan

Dụng để hình thành CKTH - THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

ng.

để hình thành CKTH Xem tại trang 4 của tài liệu.
thể chuộc lại được hình thành bằng việc kết hợp một cổ phiếu ngắn hạn  và một trái phiếu tự chọn trả ngắn hạn  Một trái phiếu tự chọn trả dài hạn,  - THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

th.

ể chuộc lại được hình thành bằng việc kết hợp một cổ phiếu ngắn hạn và một trái phiếu tự chọn trả ngắn hạn  Một trái phiếu tự chọn trả dài hạn, Xem tại trang 6 của tài liệu.
a. Chứng khoán lựa chọ n: được hình thành từ: - THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

a..

Chứng khoán lựa chọ n: được hình thành từ: Xem tại trang 6 của tài liệu.
2.2 Chứng khoán lựa chọn và giau sau - THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

2.2.

Chứng khoán lựa chọn và giau sau Xem tại trang 7 của tài liệu.
B. Chứng khoán giao sau: được hình thànhthành - THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

h.

ứng khoán giao sau: được hình thànhthành Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tình hình kinh tế - THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỔNG hợp

nh.

hình kinh tế Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan