0

hai duong thang vuong goc(t1)

11 212 0
  • hai duong thang vuong goc(t1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 15:25

Logo Trường BÀI GIẢNG BÀI GIẢNG HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO slide.tailieu.vn KIỂM TRA BÀI CŨ Logo Trường • Nêu định nghĩa góc hai đường thẳng ? slide.tailieu.vn Logo Trường Như hai đường thẳng vuông góc? slide.tailieu.vn Tiết 35: Hai đường thẳng vuông góc(T2) Logo Trường Hai đường Nội thẳng Dungvuông góc Định nghĩa: Hai đường thẳng gọi vuông góc góc chúng 90 Nhận xét: Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vuông góc với đường thẳng lại slide.tailieu.vn Logo Trường B C Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD.A’B’C’D’ D A Chỉ đường thẳng vuông góc với đường thẳng AA’ C' B' A' AB AD A’B’ A’D’ DC BC D’C’ B’C’ D' slide.tailieu.vn Logo Trường B C D A B’ A’ C’ D’ slide.tailieu.vn Logo Trường A D C B D’ A’ B’ C’ slide.tailieu.vn Logo Trường A P B C Q D slide.tailieu.vn Logo Trường BÀI TẬP VỀ NHÀ Làm tập 9, 10,11 SGK tập sách tập slide.tailieu.vn Logo Trường CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE slide.tailieu.vn ... Trường • Nêu định nghĩa góc hai đường thẳng ? slide.tailieu.vn Logo Trường Như hai đường thẳng vuông góc? slide.tailieu.vn Tiết 35: Hai đường thẳng vuông góc(T2) Logo Trường Hai đường Nội thẳng Dungvuông... Logo Trường Hai đường Nội thẳng Dungvuông góc Định nghĩa: Hai đường thẳng gọi vuông góc góc chúng 90 Nhận xét: Một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song vuông góc với đường thẳng lại
- Xem thêm -

Xem thêm: hai duong thang vuong goc(t1) , hai duong thang vuong goc(t1) ,

Hình ảnh liên quan

HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO          - hai duong thang vuong goc(t1)

11.

NÂNG CAO Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan