0

1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

29 324 0
  • 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 10:36

Hội người yêu Toán tiểu học STT Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ Câu hỏi Lời giải, đáp án Cho người 21 bóng có 20 nặng nhẹ hơn,chỉ cách cân hỏi số lần cân để tìm bóng nhẹ Một nhóm có 10 người Trong thùng có 10 quần 10 áo : quần mang số quần mang số quần mang số áo mang số áo mang số áo mang số Mỗi người chọn cho quần áo Hỏi tất người mặc khác ko Nếu không tối đa ? người mặc khác Cho dãy số 0,2,4,6,8,10 Hỏi số hạng thứ 2012 số nào? Một người mang cam đổi lấy táo lê Cứ cam đổi táo lê, táo đổi lê Nếu người đổi hết số cam mang 17 táo 13 lê Hỏi người mang cam ? Cho thành phố A,B,C đỉnh tam giác xe X Y xuất phát từ A->B->C->A (around) Biết xe X trước xe Y 40 phút xe X từ thành phố đến thành phố 20 phút WEB: http://toantieuhoc.vn/ Hội người yêu Toán tiểu học 10 11 12 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ xe y từ thành phố đến thành phố 30 phút Hỏi xe gặp lần thứ sau khoảng thời gian bao lâu? Trên kênh có đoàn thuyền chạy ngược chiều, đoàn gồm 10 thuyền Chiều rộng kênh vừa đủ cho chạy Trên kênh có vị trí A mà vừa đủ cho thuyền tránh ( chiều rộng chiều dài đủ cho thuyền tránh nhau) Hỏi phải để đoàn thuyền tránh nhau? Một đoàn gồm 46 học sinh Giỏi trường tiểu học A du lịch chùa Hương đầu năm Khi xuống thuyền qua bến Đục, có hai loại thuyền, loại chở học sinh/ chuyến, loại chở học sinh/ chuyến Khi em xuống thuyền xếp vừa đủ vừa đủ 10 thuyền hai loại Hỏi có thuyền loại? Hãy chia 10 nghìn đồng thành 10 tờ, không dùng tờ mệnh giá nghìn đồng Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chiều dài chiều rộng đám ruộng biết chu vi đám ruộng 48m Năm cha 41 tuổi , tuổi : a - Mấy năm cha gấp lần tuổi ? b - Mấy năm cha gấp lần tuổi ? c - Có tuổi cha gấp lần tuổi không ? Cho phân số a/b Có a + b = 7525 b - a = 903 a) Tìm a/ b rút gọn b) Nếu thêm 42 vào MS phân số tối giản phải thêm tử số phân số để giá trị phân số không đổi thùng chứa đầy sữa nặng 50kg Nếu lấy 1/4 số sữa WEB: http://toantieuhoc.vn/ Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ thay nước lọc thấy thùng cần nặng 49,7kg Biết 1l sữa nặng 1,03kg ; 1l nước nặng 1kg Hỏi thùng chứa lít sữa ? Có trứng vịt trứng gà Có xoong lần đun tối đa trứng Biết thời gian luộc chín trứng vịt phút trứng gà phút Trình bày cách luộc chín trứng thời gian (giả sử giãn đoạn luộc không ảnh hưởng đến trình chín trứng, cần đủ thời gian 13 luộc trứng chín) Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC = 30 cm 14 BD = 12 cm,có cạnh AD = 10 cm.tính chiều cao BH ? 1/a+1/b+1/c+1/d=1 Ta có 1/a+1/b+1/c+1/d = 1, Hỏi tìm số a, b, c, d lẻ thoả mãn điều Tương đương bcd+acd+abd+abc = abcd kiên ko? Trong tập hợp số tự nhiên N có số tính chất sau đây: Tổng số lẻ số chẵn; tổng số lẻ số chẵn số lẻ; tích số lẻ số lẻ; tích số chẵn số chẵn; tích số chẵn số lẻ số chẵn Từ tính chất ta thấy: Giả sử a, b, c, d lẻ lúc ta có: abcd lẻ, bcd lẻ, acd lẻ, abd lẻ, abc lẻ, bcd+acd+abd+abc chẵn Vậy suy 15 a, b, c, d lẻ Một người đem bán dưa hấu ,lần thứ bán 1/2 số Nếu lần thứ bán hết rõ ràng sau lần thứ số dưa còn lại dưa cộng thêm nửa ,lần thứ bán 1/2 số dưa còn lại Do lần thứ bán hết ½ dưa cộng nửa tức bán cộng thêm nửa ,lần thứ thứ thứ hết quả( hết luôn) bán đến lần thứ hết số dưa Hỏi người Từ suy ngược lại sau lần còn quả, sau lần còn quả, sau lần bán tất dưa ? còn 15 quả, sau lần còn 31 Vậy số dưa lúc đầu (đã bán) 63 16 17 Cho tam giác ABC.Biết AM=1/2MB, BN=1/2NC, CP=1/2 cm2 Hội người yêu Toán tiểu học 18 19 20 21 22 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ PA.MC cắt AN điểm E, AN cắt BP điểm F,MC cắt BP điểm R, diện tích hình MAE=PRC=BNF=2cm vuông.Tính diện tích hình ERF Hai nến có chiều dài làm hai chất liệu 36 phút khác nhau, cháy hết với tốc độ giờ, cháy hết Hỏi phải bắt đầu đốt nến lúc để đến chiều, nến có độ dài gấp đôi nến kia? Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 40 km/h chạy từ B vận tốc trung bình=1: ( 1/40+1/20):2=80/3 ( km/h) A với vận tóc 20 km/h Hỏi vận tốc trung bình ô tô đoạn đường AB? Nếu chiều dài chiều rộng hình chữ nhật đc tăng 10% chiều rộng tăng lên đơn vị s tăng tương ứng số diện tích tăng %?" tích số đơn vị tăng chiều rộng x chiều dài Khi tăng chiều dài tương tự Cụ thể: Tăng chiều rộng 10% s tăng: 0.1x a x b Tăng chiều dài 10% s tăng 0.1x b x 1.1a Tổng tăng 0.21 x a x b= 21 % diện tích cũ Chiều rộng tăng 10%, chiều dài tăng 10%, diện tích tăng 21% toán lớp 4: tỉ số số 3:7.Tìm số biết số bé Số lớn phần số bé phần; hiệu chúng phần; giá trị tăng 76 đơn vị số lớn (vẽ sơ đồ) ? phần nhỏ là: 76: = 19 Số bé là: 19 x = 57 Số lớn 19 x7 = 133 (hoặc lấy 57 +76 = 133 ) Một bác nông dân nuôi hổ bò Một hôm bác nông dân phải chuyển qua bờ sông Trên sông có thuyền, lần cho tối đa bắc nông dân với vật Biết bờ sống số hổ nhiều số bò hổ ăn thịt bò Hỏi bắc nông dân phải chuyển vật qua sông Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ để bò không bị hổ ăn thịt? 23 Rút gọn phân số:122436123636/316239319393 12/31 Để đo độ sâu hang người ta gập sợi dây làm Khi gấp sợi dây làm độ dài sợi dây còn 1/3 sợi dây ban thả đầu xuống hang, đầu dây chạm đáy đầu hang đầu dây cách miệng hang 1m Người ta Khi gấp sợi dây làm độ dài sợi dây còn 1/2 sợi dây ban gập sợi dây làm đôi thả đầu dây xuống hang đầu đầu dây chạm đáy hang đầu thừa đoạn 1/2 sợi dây dài 1/3 sợi dây là: + = (m) dài 5m Hỏi hang sâu bao nhiêu? Phân số mét là: 1/2 - 1/3 = 1/6 (sợi dây) Sợi dây dài là: 6: 1/6 = 36 (m) Độ sâu hang là: 36 : + = 13 (m) 24 Có sợi dây, sợi dài lần sợi ngắn Cắt sợi Khi cắt đoạn 6cm đoạn dài lần đoạn ngắn đoạn 6cm Thì sợi dài có độ dài lần sợi ngắn đoạn ngắn phần, đoạn dài phần thêm vào đoạn phần ta Hỏi độ dài sợi ban đầu? đoạn ngắn = phần đoạn dài phần Mà theo đề đoạn dài = lần đoạn ngắn nên đoạn thêm vào 25 6cm => đoạn thêm vào = 6cm = đoạn ngắn => đoạn dài Hai số thập phân có tổng 15,83 Nếu dời dấu phẩy cảu số Khi số bé đổi dấu phẩy sang chữ số tức gấp bé sang bên phải chữ số trừ số lớn đc 0,12 lên 10 lần Tìm số Ta vẽ sơ đồ gồm 10 lần số bé số lớn Lúc thấy số lớn thêm vào 0,12 đơn vị 10 lần số bé Vậy ta có đô đo thứ hai gồm số bé số lớn (bao gồm số lớn thêm 0,12 10 lần số bé) Tổng lúc 15,83 + 0,12 = 15,95 Số bé là: 15,95 : (10+1) + 1,45 26 Số lớn là: 15,83 -1,45 = 14,38 27 Với chữ số a, b, 1,2 bạn Thủy viết 18 số có chữ Vì với chữ số mà viết nhiều 18 số có chữ số khác số Khi tính tổng số viết 6440 Tìm chữ chữ số cho chữ số số a, b Nếu a = o ta lập 18 số có chữ số khác Ta nhận thấy chữ số 1,2,b xuất hàng trăm chữ số đủ Hội người yêu Toán tiểu học 28 29 30 31 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ lần còn chữ số 1,2,b xuất hàng chục, hàng đơn vị chữ số đủ lần Ta có: (1+2+b) x 644 = 6440 1+2+b = 6440: 644 1+2+b = 10 b = 10-1-2 b=7 Ngược lại b = tương tự a = Vậy: a= b = a= b = S= 1/(1x2) + 1/(2x3) + + 1/(99x100) = 1/1 - 1/ 2+ 1/2 - 1/3+ 1/ 3- .+ 1/99- 1/100 = 1-1/100=99/100 Năm tuổi tuổi cha 35 tuổi 2/9 tuổi Tuổi X,cha X+35 : X/X+35 = 2/9 cha Hỏi năm tuổi? Đáp số : Con 10 tuổi,cha 45 tuổi C2: Theo ta có sơ đồ: phần bố phần hiệu số phần 9-2= phần 35 tuổi Vây phần 35 : = Tuổi × = 10 Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống , cho Ta ký hiệu dãy số : A+B+C+122+D+Đ+E+193+F+G tổng số chỗ trống liền 638 B+C=526 nên A = 122 / / / 122/ / / / 193 / / / B+C+122=638,C+D+122=638 nên B=D C+122+D=638,122+D+Đ=638 nên C=Đ Phải thoả mãn : A+B+C=D+Đ+E suy A=E=122 Thay vào ta dc kết : 122,193,323,122,193,323,122,193,323,122 Tìm n : (n+7) chia hết cho (n-2) n +7 = ( n-2) +9 Muốn n+7 chia hết n-2 phải chia hết cho n-2 Vì số hạng tổng chia hết cho số số hạng còn lại phải chia hết cho số Hội người yêu Toán tiểu học 32 33 34 35 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ Dễ dàng tìm n= 3, 5, 11 Một sách có trung bình trang chữ số hỏi Có trang có chữ số( từ trang đến trang 9) Có 90 trang có chữ số sách có trang? ( từ trang 10 đến trang 99) Vì để trung bình trang có chữ số cần có trang có chữ số ( từ trang 100 đến trang 108) Vậy sách có 108 trang Tìm giá trị chữ số phép tính: a,b x c,d = y,yy a,b x c,d =y,yy -> ab x cd = yyy = y x111 = y x x 37 Vậy yyy số có chữ số chia hết cho 37 Nếu ab = 37 cd số có chữ số chia hết cho Tuy nhiên số lớn có chữ số 999, chia cho 37 = 27 nên cd < = 27 nên cd = 12,15,18,21,24,27 Nếu ab= 74 cd= y/2 x Mà 999 chia cho 74 13 dư 37 nên cd số có chữ số, chia hết cho có giá trị < 13 y số chẵn; có cd = 12, y=8 thỏa mãn Ngược lại, cd nhận giá trị = 37 74, lúc ab tính tương tự Lập bảng để tính giá trị chữ số a,b,c,d,y Tìm số có chữ số,biết xóa chữ số hàng đơn vị Số vẽ 10 phần, xoá chữ số hàng đơn vị số còn phần, số ta có số nhỏ số ban đầu 252 hiệu số phần ta lấy 252 : = 28 (trường hợp chia hết cho 9, còn k chia hết ta phải bớt số đi) số 280 279 C2 : Số cho ABC > 252.Nên A phải >=2 Số cho : 100A+10B+C = 252 + 10A+B 90A + 9B + C = 252 -> A phải < 3.Từ suy A phải Thay vào : 9B + C = 72 Mà C số có chữ số C = ( a-1,5)(b-1,5)=2,25 => (2a - 3/2) (2b- 3/2)=2,25 => (2a-3)(2b-3)=9 Vậy có cặp số có thể: (-1)x(-9), (-9)x(-1) ; 1x9; 9x1 ; 3x3 ; (-3)x(-3) ==> Các cặp nghiên có thể: ( 1; -3) ; (-3, 1) ; ( 2, 6) ; (6; ) ; (3,3) (0,0) Các số thập phân có 63 thể cấu thành: I -3,1 va 0,0 ( cố đấm ăn xôi) va II 2,6 ; 6,2 ; 3,3 64 Trăm bó cỏ, trăm trâu Gọi D trâu đứng, N trâu năm, G trâu già Ta có: 5D + 3N + G/3 Trâu đứng ăn năm, trâu nằm ăn ba = 100 Ba trâu già chung bó Giả sử sức ăn loại trâu tăng lên gấp lần: đứng 15, nằm 9, già Tím số trâu đứng, nằm, già số cỏ tương ứng? 1, số cỏ 100x3=300 15D + 9N + 1G = 300 Giả sử ăn bó cỏ Lúc trâu già không ăn, số cỏ còn lại: 300 -100=200 14D + 8N = 200 (1) Chia (1) cho 2: 7D + 4N = 100 (4N chẵn nên D phải chẵn; D N đều>=1 nên D 100) Nếu: D=12 84 + 4N = 100 => N=4 (12x15 + 4x9 + G = 300) => G = 84 D=10 70 + 4N = 100 => N=7,5 (loại) D=8 56 + 4N = 100 => N=11 (8x15 + 11x9 + G =300) => G = 81 D=6 42 + 4N = 100 => N=14,5 (loại) D=4 28 + 4N = 100 => N=18 (4x15 + 18x9 + G = 300) => G = 78 D=2 14 + 4N = 100 => N=21,6 (loại) Đáp số: 1) D=12 ; N=4 ; G=84 2) D=8 ; N=11 ; G=81 Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ 3) D=4 ; N=18 ; G=78 65 66 67 68 Thử lại: 12+4+84=100 12.5+4.3+84/3=100 8+11+81=100 8.5+11.3+81/3=100 4+18+78=100 4.5+18.3+78/3=100 Nam Hòa có số nhãn vở.Sau Nam cho Hòa 1/5 Hiệu số phần là: số nhãn số nhãn vỡ Nam - = (phần) Hòa 12 Hỏi ban đầu bạn có nhãn Giá trị phần là: vở? 12 : = (nhãn vở) Số nhãn bạn lúc đầu là: x = 30 (nhãn vở) Đáp số : 30 nhãn Tinh 1x2+2x3+3x4+ +99x100 A = 1x2 + 2x3 + 3x4 + 4x5 + + 99x100 A x = 1x2x3 + 2x3x3 + 3x4x3 + 4x5x3 + + 99x100x3 A x = 1x2x3 + 2x3x(4-1) + 3x4x(5-2) + 4x5x(6-3) + + 99x100x(101-98) A x = 1x2x3 + 2x3x4 - 1x2x3 + 3x4x5 - 2x3x4 + 4x5x6 - 3x4x5 + + 99x100x101 - 98x99x100 A x = 99x100x101 A = 99x100x101 : A = 333300 Lớp 5A có 37 học sinh cô giáo xếp vào bàn học, Thực phép chia: 37 : = 18 (dư 1) bàn học sinh hỏi cần bàn học để cô giáo Vây, có 18 bàn học, bàn có học sinh còn dư học sinh nên xếp đủ chỗ cho học sinh lớp cần thêm bàn học Số bàn học cần là: 18 + = 19 (bàn học) Đáp số: 19 bàn học Tổng diện tích hai ruộng trồng ngô khoai 876m Sau chuyển tổng diện tích hai mảnh ko đổi nên sau vuông Nếu chuyển 1/4 diện tích ruộng trồng ngô sang chuyển mảnh ruộng có diện tích 876 : = 438 m2 Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ trồng khoai diện tích trồng ngô trồng khoai chuyển 1/4 diện tích ruộng trồng ngô nên phần còn lại 3/4 Tính diện tích ruộng? diện tích ruộng trồng ngô = 438 m2 69 70 71 72 Cách 2: chuyển 1/4 diện tích đất trồng ngô sang trồng khoa diện tích hai mảnh đất giá trị 1phần là: (876 :2):3=146 (m2) diện tích đất trồng ngô là: 146 x4=584 (m2) Diện tích đất trồng khoai 876-584=292(m2) đố vui(toan cổ nước ngoài): Một hai chân môt ba đâu bếp (2 chân) môt chiêc ghế ba chân, chu chó (4 chân) chân Môt bôn chân vao, ăn cắp môt môt chân, hai chân vao ăn chôm môt đui gà (1 chân) đâu bêp câm ghê ném chó để đòi câm ba chân nem theo bốn chân giành lại môt chân hỏi bạn lai đui gà tuôi? Lơp 3: Thần Đông chơi ngoai sân , thi mẹ gọi kiêm Ví vịt đứng co chân nên vịt đếm chân , 10 chân gà tra xem đu ga, vit, va lơn? đơn gian 16 chân lợn Vì đếm 32 chân câu ta quyêt đinh đêm sô chân lân thứ nhât đêm đươc tông công 32 chân Dể cho chắn cạu ta đêm lai - vân 32 thân đông noi voi me sô gia cầm vưa đủ! me than đồng kiêm tra lại va công nhân thân đông noi đung - tai vây? Mẹ để hai đĩa cam bàn Lan lấy từ Ban đầu 2đĩa có x ,gjờ lấy 3quả đĩa phải bỏ sang đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái Hỏi bay đĩa bên đĩa trái lúc đĩa trái có x+3 còn đĩa phải có x-3 quả.Vậy tráj nhiều đĩa bên nào? nhjều phảj 6quả Thu Lan nhãn Lan lại cho Thu nhãn Hỏi 2.Tương tự bài1 Thu Lan 17 nhãn nhiều nhiều nhãn vở? Một ruộng hình chữ nhật có chu vi Vẽ sơ đồ chiều rộng phần; chiều dài phần Hội người yêu Toán tiểu học 73 74 75 76 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ 58,5m.Chiều rộng 5/8 chiều dài.Vụ mùa vừa qua thu Tổng số phần 13 hoạch tính suất đạt tấn/ha.Hỏi vụ mùa Vậy chiều rộng ruộng thu hoạch tất tạ thóc? (58,5 : 13)×5=22,5 m Chiều dài: 58,5 – 22,5= 36m Diện tích ruộng : 36×22,5=810 m2 Từ diện tích có tính kết đổi đơn vị , kết 5,67 tạ Tính diện tích hình tam giác biết độ dài đáy 4/7 cm 16/245 chiều cao 2/5 độ dài đáy Tổng hai số thập phân 68,53 Nếu chuyển dấu phẩy Khi dịch dấu phẩy sang phải, ta số gấp lên 10 lần số thập phân thứ sang bên phải chữ số ta Vẽ sơ đồ: số thập phân thứ hai.Tìm hai số thập phân Số thứ nhất: phần Số thứ hai: 10 phần Tổng số phần 1+10=11 Số thứ 68,53 : 11,1 = 6,23 Số thứ hai 62,3 Người thứ từ A đến B lúc 8h45’ với vận tốc Lúc 10h15’ người thứ km/h Người thứ hai từ B A lúc 10h15’ với vận (10h15’ – 8h45’) x = (km) tốc km/h Hai người gặp C, hỏi họ gặp lúc Lúc 10h15’ hai người còn cách Biết quãng đường AB dài 24 km 24 – = 18 (km) Tổng vận tốc +5 = (km/h) Thời gian để người gặp 18 : = (giờ) Thời điểm người gặp là: 10h15’ + = 12h15’ Một người từ A B với v = 12km/giờ từ B A, Ta coi C điểm đường mà người bắt đầu tăng vận tốc lên lúc đầu người với v = 12km/ giờ, sau 5km 15 km/h Như vây C cách B 5km người tăng vận tốc lên 15km/ thời gian Trên quãng đường AC, tỷ số vận tốc 12/15 = 4/5, nên thời gian 24 phút tính chiều dài quãng đường tỷ số thời gian 5/4 Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ Gọi thời gian lúc quãng đường AC phần thời gian lúc quãng đường AC phần Hiệu số phần là: 5-4 = (phần) phần 24 phút Đổi 24 phút = 2/5 Thời gian quãng đường AC lúc là: 2/5 x = (giờ) Quãng đường AC là: 12 x = 24 (km) Quãng đường AB là: 24 + = 29(km) Bạn Lan hộ số mấy? Ta coi hộ đánh số từ đến 64 (vì nhà có tầng, Nhà Lan nhà tầng, tầng có hộ tầng có hộ) Ta hỏi sau: Một hôm, bạn lớp hỏi Lan: - Có phải số nhà bạn lớn 32? "Nhà bạn hộ số mấy?" Sau Lan trả lời, dù "đúng" hay "không" ta biết xác "Các bạn thử hỏi số câu, trả lời tất câu hộ Lan số 32 hộ Giả sử câu trả lời "không" ta hỏi bạn, nói "đúng" "không" biết xác hộ Lan số 32 hộ Giả sử Qua câu hỏi bạn thử đoán xem hộ số câu trả lời "không", ta hỏi tiếp: bao nhiêu"- Lan trả lời - Có phải số nhà bạn lớn 16? Bạn Huy nói: Sau câu hỏi ta biết 16 hộ có hộ Lan "Mình hỏi, có phải bạn hộ số 1, số 2, , số 63 Tiếp tục hỏi số đứng số còn lại Sau không Như với nhiều 63 câu hỏi biết câu trả lời khoảng cách số giảm nửa Cứ vậy, bạn hộ nào." cần câu hỏi, ta biết hộ Lan Bạn Nam nói: "Còn cần đến 14 câu, câu đủ để biết bạn tầng câu biết xác bạn hộ số " Còn em, em phải hỏi nhiều lần để biết bạn 77 Lan hộ số bao nhiêu? 78 Trên mặt đất có đống sỏi có 101 viên Hai em học sinh Huy người thắng Hoàng Huy chơi trò chơi sau: Mỗi em đến lượt Thật số sỏi ban đầu 101 số có dạng 5k+1, nghĩa số phải bốc từ đống sỏi tối thiểu viên tối đa chia còn dư AB Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ viên Người thua người phải bốc viên sỏi cuối Giả Hoàng phải bốc trước, số sỏi Hoàng phải lấy từ đến sử Hoàng người bốc trước, Huy bốc sau Các em sau lượt đầu tiên, số sỏi còn lại lớn 96 thử nghĩ xem người thắng cuộc, Hoàng hay Huy? Và Huy bốc cho số sỏi còn lại phải 96, nghĩa số dạng người thắng phải suy nghĩ thực bước 5k+1 sao? Tương tự vậy, Huy luôn chủ động để sau lần bốc số sỏi còn lại 5k+1 Lần cuối số sỏi còn lại Hoàng bắt buộc phải bốc viên cuối thua Mẹ chợ mua cho Nga 27 táo giống hệt Chia số táo thành nhóm, nhóm quả, lấy nhóm đặt lên cân kích thước khối lượng Tuy nhiên người bán hàng nói Nếu cân lệch bên táo nhẹ nằm nhóm bị chênh số táo có có khối lên lượng nhẹ Em dùng cân bàn hai bên để Nếu cân trái táo cần tìm nằm nhóm còn lại Tiếp tục chia tìm táo nhẹ Yêu cầu số lần cân nhỏ nhóm còn lại thành tiến hành cân tương tự 79 Ta tìm trái táo nhẹ với lần cân Có ốc sên bị rơi xuống hố cao 10cm , ban ngày Mỗi ngày đêm ốc sên bò lên được: bò lên 4cm ban đêm bị tụt xuống 3cm Hỏi 4-3=1cm bò lên miệng hố ? Sau ngày đêm ốc sên bò lên được: x = cm sang ngày thứ ốc sên bò lên đến miệng hố (6+4=10) 80 Như qua ngày -6 đêm ốc sên lên đến miệng hố 81 tổng số 96 biết :nếu lấy số thứ cộng thêm Số thứ : gấp lần đoạn thẳng 3.số thứ hai bớt 3,số thứ ba nhân với số thứ tư chia Số thứ 1/3 đoạn thẳng cho chúng có kết quả?tìm số cho Số thứ đoạn thẳng cộng thêm Số thứ đoạn thẳng bớt Như coi số thứ phần Số thứ phần, số thứ hai phần cộng thêm đơn vị Số thứ phần trừ đơn vị Tổng số phần số : + + + = 16 phần Số thứ : 96 : 16 = Hội người yêu Toán tiểu học 82 83 84 85 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ Số thứ 9×6 =54 Số thứ 6×3 + = 21 Số thứ 6×3 - = 15 Tính tổng: S = 1-1/2 + 1/3-1/4 + 1/5-1/6 + 1/499-1/500 S = 1-1/2 + 1/3-1/4 + 1/5-1/6 + 1/499-1/500 = (1 + 1/3 + 1/5 + + 1/499) - (1/2 + 1/4 + 1/6 + + 1/500) - (1/2 + 1/4 + 1/6 + + 1/500) + (1/2 + 1/4 + 1/6 + + 1/500) S = (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + + 1/500) - 2.(1/2 + 1/4 + 1/6 + + 1/500) = (1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + + 1/500)- (1 + 1/2 + 1/3 + +1/250) = 1/251 + 1/252 + + 1/500 Vậy S = 1/251 + 1/252 + + 1/500 Một hình thang có diện tích 60m2, hiệu đáy m vuông diện tích tam giác có đáy m 4m Hãy tính độ dài đáy Biết đáy lớn tăng Chiều cao hình thang chiều cao tam giác băng: x thêm 2m diện tích hình thang tăng thêm 6m2 : = 6(m) Tổng hai đáy hình thang 60 x : = 20(m) Đáy bé hình thang ( 20 - ) : = 8(m) Đáy lớn hình thang 20 - = 12(m) Một thử ruộng hình thang có trung bình cộng đáy Chiều cao hinh thang cung chiều cao phần ruộng 30,15m Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m diện tích hinh tam giác co đáy 5,6 m: 33,6 x : 5,6 = 12(m) ruộng tăng thêm 33,6m2 tính diện tích ruộng Diện tích ruộng hình thang 30,15 x 12 = 361,8 m2 Có 10 hộp thuốc giống Trong có hộp thuốc bị Lọ bỏ viên, lọ bỏ hết hạn sử dụng Bạn cân lần để tìm hộp Như Lọ 10 bỏ vào 10 viên thuốc hết hạn sử dụng Biết viên thuốc bình thường Vậy có tất 55 viên thuốc cân Tương ứng toàn thuốc bình nặng 10g, còn viên thuốc hết hạn nặng 9g thường 550g Vậy cân thiếu g biết Lọ Cách 2: Cân phát 10 hộp thuốc sau bỏ hộp hộp xuống hộp bỏ xuống mà thấy khối lượng cân thay đổi bất thường k theo quy luật lọ hết hạn Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ Một lớp có 32 học sinh xếp vào phòng học có 32 học sinh xếp vào dãy bàn nên dãy có 16 học sinh ngồi dãy bàn Mỗi bàn có chỗ ngồi Hỏi dãy có bàn? Vì bàn ngồi học sinh nên 16 học sinh dãy 86 ngồi vào bàn dãy có bàn 87 Cách năm tuổi ¼ tuổi bố, năm tuổi bố Cách 1: gấp lần tuổi Tính tuổi người Gọi tuổi cách năm a (a#0) gọi tuổi bố cách 3năm b (b#0) Từ 3năm trước đến 3năm sau cách 6năm Ta có: a x = b (1) Mặt khác : ( a + 6) x = b + a x + 18 = b + (2) Thay (1) vào (2), ta được: a x + 18 = a x + a = 12 Vậy tuổi 12+3 = 15 Tuổ bố : 12x4+3 = 51 Cách 2: năm tuổi bố gấp lần tuổi tức tuổi 1/3 tuổi bố tuổi năm nhiều tuổi cách năm : + = tuổi Mà ta thấy hiệu số tuổi hai bố không thay đổi Nên vẽ sơ đồ ta có: Tuổi cách năm = 1/3 hiệu số tuổi hai bố Tuổi năm = 1/2 hiệu số tuổi hai bố Như tuổi sau năm nhiều tuổi cách năm : 1/2 - 1/3 = 1/6 hiệu số tuổi hai bố Hiệu số tuổi hai bố ; : 1/6 = 36 tuổi Tuổi năm trước : Hội người yêu Toán tiểu học 88 89 90 91 Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ 1/3 36 = 12 tuổi Tuổi : 12 + = 15 tuổi Tuổi bố : 15 + 36 = 51 tuổi Hiện tổng số tuổi mẹ 56 tuổi Biết 16 năm 16 năm tổng số tuổi mẹ 56+16×3= 104 số tuổi mẹ tổng số tuổi Tính tuổi mẹ Số tuổi mẹ 16 năm sau 104:2= 52 tuổi Số tuổi 52-16=36 tuổi Hai đội xe chuyển 689 hàng Hỏi đội chuyển bao Vì 2/5 số hàng đội = 4/ số hàng đội nên 4/10 số hàng đội = 4/ nhiêu hàng? Biết 2/5 số hàng đội 4/7 số số hàng đội hàng đội Coi số hàng đội 10 phần, đội phần 2/5 đội bang 4/7 doi => 4/10 đội = 4/7 doi => Tổng số phần 17 => Mỗi phần bằng: 680:17=40 => đội chuyển : 40×10=400 đội chuyển: 40×7=280 Tìm số tự nhiên nhỏ biết chia số cho 29 Gọi số phải tìm A (A#0) dư chia cho 31 dư 28 => (A - 5) chia hết cho 29 (A- 5) chia 31 dư 23 ( 28-5=23) Khi bớt thương phép chia (A-5) chia 31 đơn vị (A-5) giảm 31đơn vị Ta có: 31 chia 29( dư 2) Số lần bớt thương : (29 - 23) : = (lần) Vì số cần tìm nhỏ nên số lần bớt thương lần Vậy số cần tìm : 31 x + 23 + = 121 Từ sợi dây thép, Huy cắt thành hai phần Khi sợi dây thép cắt làm phần ta gọi chung đoạn dây Phần thứ Huy uốn hình vuông Phần thứ hai thép Huy uốn hình tam giác có ba cạnh Cạnh hình vuông 1/4 đoạn dây thép, cạnh hình tam giác 1/3 đoạn Huy thấy cạnh hình tam giác dài cạnh hình vuông dây thép 5cm Hỏi sợi dây thép có độ dài mét? Cạnh hình tam giác cạnh hình vuông số phần đoạn dây thép là: Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ 1/3 – 1/4 = 1/12 (đoạn dây thép) Độ dài đoạn dây thép là: : 1/12 = 60 (cm) Chiều dài sợi dây thép 60 x = 120 (cm) 92 Cho hình vuông hình chữ nhật Cạnh hình vuông chiều rộng m chiều dài m Tính diện tích hình biết diện tích hình vuông diện tích hình chữ nhật 100 m2 Ghép H(1) vào vị trí H(1) hình vẽ Ta thấy diện tích H2 + H3 = 100m² Mà cạnh hình vuông chiều rộng HCN 7m nên diện tích H2 : x = 49m² Diện tích H3 : 100 - 49 = 51m² Chiều rộng H3 : 7-4 = m Chiều dài H3 là: 51 : 3=17m Cạnh hình vuông : 17 + = 24m Diện tích hình vuông : 24 x 24 = 576m² Chiều rộng : 24 - =17 m Chiều dài : 24 + = 28m Diện tích hình chữ nhật: 17 x 28 = 476m² Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ CÁCH 2: Gọi chiều rộng hình chữ nhật a (a#0) Cạnh hình vuông : a+7 Chiều dài hình chữ nhật : a + 11 Ta có: a x ( a+11) + 100 = ( a+ 7) x ( a+7) a x a + a x 11 + 100 = ( a + 7) x a + ( a+7) x a x a + a x 11 + 100 = a x a + x a + a x + 49 51 = a x a = 17 Vậy chiều rộng hình chữ nhât 17 Chiều dài hình chữ nhật 17+11=28 Diện tích hình chữ nhật: 17 x 28 = 476m² Một ruộng hình thang có đáy lớn 150m , đáy bé Đáy bé 150:5×3=90 3/5 đáy lớn chiều cao trung bình cộng đáy Trung Chiều cao (150+90) :2=120 bình 100m2 thu 62,5kg thóc Hỏi Diện tích ruộng ruộng thu bao nhêu tạ thóc (150+90)×120:2=14400 14400 m2 gấp 100 m2 số lần là: 14400 :100=144 lần Thửa ruộng thu số tạ thóc : 93 62,5×144=9000kg=90 tạ Trong cỏ tươi chứa 30% nước, cỏ khô chứa 5% nước Hỏi Lượng nước cỏ tươi : 200:100x30=60kg có 200kg cỏ tuơi mang phơi khô còn lại kg ? Lượng cỏ nguyên chất( ko chứa nước): 200 - 60 =140kg Vì lượng cỏ nguyên chất ko thay đổi nên cỏ nguyên chất ứng với số % cỏ khô : 100%-5%=95% 94 Số kg cỏ khô là: 140:95x100=147 7/9kg 95 Hai hình tròn có tổng chu vi 47,728m.Bán kính hình tròn Sau vẽ sơ đồ đoạn thẳng ta trình bày sau: bé 1/3 lần bán kính hình tròn lớn Tính bán kính Chu vi hinh tròn bé la: 47,728 : (3+1) = 11,932 (m) ; Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ hình tròn? Bán kính hình tròn bé là: 11,932 : ( x 3,14 ) = 1,9 (m) Bán kính hình tròn lớn : 1,9 x = 5,7 (m) Bài 1: Bảng A giải bóng đá có đội thi đấu theo thể Bài 1: Số trận đấu là:5x4:2=10(trận) thức vòng tròn lượt ( cách tính điểm: thắng: 3đ; hòa : đ Số điểm trận thắng-thua: đ thua : đ) Két thúc vòng đấu tổng số điểm bảng A 26 Số điểm trận hòa: đ đ Tính số trận thắng, trận hòa bảng A? Mỗi trận thắng trận hòa là: 3-2=1đ Bài 2: Bạn A có 21 viên bi, bạn B có 22 viên bi, bạn C có Giả sử 10 trận đấu trận thắng số điểm là: 29 viên bi, bạn D có số viên bi 2/11 tổng số bi 3x10=30đ bạn Hỏi bạn D có bao nhieu viên bi? Như nhiều số điểm thực tế là: 30-26=4đ Do số trận hòa là:4:1=4 (trận) Số trận thắng là:10-4=6(trận) Bài 2: Vẽ sơ đồ bạn D = 2/11 bạn bạn D phần bạn 11 phần nên bạn = 11- =9 phần ==> Bạn D = 2/9 bạn 96 D = (21+22+29) :9 x = 16viên đội nông dân ngày đầu gặt 20% diện tích cánh Sau ngày đầu còn 80% ruộng đồng, ngày thứ hai gặt 30% diện tích còn lại ,ngày thứ Ngày thứ hai gặt được: ba gặt 75% diện tích còn lại sau hai ngày Hỏi cánh 80×30:100=24% ruộng đồng còn lại bao nhjêu % diện tích chưa gặt? Sau ngày thứ hai còn 56% ruộng Ngày thứ ba gặt được: 56×75:100=42% ruộng 97 Vậy còn 56% - 42% = 14% ruộng chưa gặt 98 lớp trồng Vẽ sơ đồ đoạn thẳng : Lớp 3a trồng nhiều lớp 3b 24 Lớp 3A có 3phần ,lớp 3B 1phần biết 3b trồng đc số bằg 1/3 lớp3a Nhìn sơ đồ ta có : Hội người yêu Toán tiểu học Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/ WEB: http://toantieuhoc.vn/ tìm số lớp ! Hiệu số phần : 3-1 = Số lớp 3B trồng đc 24:2=12 (cây) Số lớp 3A trồng đc 12+24=36 (cây ) Trung bình cộng số tự nhiên lẻ liên tiếp 41 Tìm Cách 1: số Tổng số : 41 x = 123 Hai số lẻ liên tiếp đơn vị nên số lẻ thứ hai số lẻ thứ đơn vị, số lẻ thứ ba số lẻ thứ đơn vị Số lẻ thứ là: ( 123 - ( 2+4 ) ) : = 39 Số lẻ thứ hai 39+2 = 41 Số lẻ thứ ba 41+2 = 43 Cách 2: Trung bình công ba số cách số nên số lẻ 41 Số lẻ 41-2 = 39 99 Số lẻ thứ ba 41+2 = 43 41 Số bên trái trừ số bên phải hàng kết số bên | 45 | | 97-45=52 | 52 | 50 |50 52-50=2 Điền số thích hơp vào chỗ trống 50-50=0 Hàng 45-2=43; 2-0=2 100 ... có 37 học sinh cô giáo xếp vào bàn học, Thực phép chia: 37 : = 18 (dư 1) bàn học sinh hỏi cần bàn học để cô giáo Vây, có 18 bàn học, bàn có học sinh còn dư học sinh nên xếp đủ chỗ cho học sinh... tránh nhau? Một đoàn gồm 46 học sinh Giỏi trường tiểu học A du lịch chùa Hương đầu năm Khi xuống thuyền qua bến Đục, có hai loại thuyền, loại chở học sinh/ chuyến, loại chở học sinh/ chuyến Khi em... 53 Xe thứ chở 25 hàng Xe thứ hai chở 35 Xe trung bình cộng xe 10 hiểu : Lấy 10 tấn hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe 10 xe chia cho xe còn lại xe chở số hàng Hỏi xe thứ ba chở hàng?" Hội
- Xem thêm -

Xem thêm: 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1), 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1),

Hình ảnh liên quan

38 Hình chữ nhật ABCD, A E= EB, BF = FC. tính diện tích - 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

38.

Hình chữ nhật ABCD, A E= EB, BF = FC. tính diện tích Xem tại trang 8 của tài liệu.
43 Một miếng bìa hình tam giác có diện tích 185,4 cm2. chỉ cắt bởi một nhát kéo thẳng, bạn có thể được một tấm bìa  hình tứ giác có diện tích 164,8 cm2 được không? nếu được  nêu cách cắt. - 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

43.

Một miếng bìa hình tam giác có diện tích 185,4 cm2. chỉ cắt bởi một nhát kéo thẳng, bạn có thể được một tấm bìa hình tứ giác có diện tích 164,8 cm2 được không? nếu được nêu cách cắt Xem tại trang 10 của tài liệu.
73 Tính diện tích hình tam giác biết độ dài đáy là 4/7 cm và chiều cao bằng 2/5 độ dài đáy - 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

73.

Tính diện tích hình tam giác biết độ dài đáy là 4/7 cm và chiều cao bằng 2/5 độ dài đáy Xem tại trang 20 của tài liệu.
Một hình thang có diện tích là 60m2, hiệu củ a2 đáy bằng 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy. Biết rằng nếu đáy lớn tăng  thêm 2m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 6m2 - 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

t.

hình thang có diện tích là 60m2, hiệu củ a2 đáy bằng 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy. Biết rằng nếu đáy lớn tăng thêm 2m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 6m2 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Cạnh hình vuông là 1/4 đoạn dây thép, cạnh hình tam giác là 1/3 đoạn dây thép.  - 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

nh.

hình vuông là 1/4 đoạn dây thép, cạnh hình tam giác là 1/3 đoạn dây thép. Xem tại trang 25 của tài liệu.
Cạnh hình tam giác hơn cạnh hình vuông số phần đoạn dây thép là: - 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

nh.

hình tam giác hơn cạnh hình vuông số phần đoạn dây thép là: Xem tại trang 25 của tài liệu.
92 Cho một hình vuông và một hình chữ nhật. Cạnh hình vuông hơn chiều rộng 7 m nhưng kém chiều dài 4 m - 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

92.

Cho một hình vuông và một hình chữ nhật. Cạnh hình vuông hơn chiều rộng 7 m nhưng kém chiều dài 4 m Xem tại trang 26 của tài liệu.
Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a (a#0) Cạnh hình vuông là : a+7 - 1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (1)

i.

chiều rộng hình chữ nhật là a (a#0) Cạnh hình vuông là : a+7 Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan