0

Các bài Luyện tập

15 109 0
  • Các bài Luyện tập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 16:23

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Khánh Chi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Khánh Chi VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC THEO NHÓM TRONG CÁC BÀI LUYỆN TẬP, ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học môn Hóa học Mã số: 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. HOÀNG THỊ CHIÊN Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 Lời cảm ơn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Phòng Sau đại học, q thầy cơ đã tận tình giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên học tập, nghiên cứu và hồn thành khố học. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến: - TS. Hồng Thị Chiên - cơ hướng dẫn của tơi, dù cơ ở xa nhưng tơi ln cảm thấy rất gần, cơ đã cho tơi những góp ý chun mơn vơ cùng q báu cũng như ln quan tâm, động viên tơi trước những khó khăn trong khi thực hiện đề tài. - PGS.TS. Trịnh Văn Biều, thầy đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hồn thành luận văn. - Các thầy cơ giáo ở trường THPT Trịnh Hồi Đức, Trần Văn Ơn, Bình An, Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương; THPT Bình Chánh, TP.HCM cùng các em học sinh đã giúp đỡ tơi rất nhiều trong q trình thực nghiệm sư phạm. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã ln ủng hộ, động viên, giúp đỡ để tác giả có thể hồn thành tốt luận văn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2011 Tác giả MỤC LỤC 8T Lời cảm ơn 8T . 2 8T MỤC LỤC 8T 3 8T DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 8T . 9 8T MỞ ĐẦU 8T . 10 8T 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 8T 10 8T 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 8T 11 8T 3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 8T . 11 8T 4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 8T 11 8T 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 8T . 11 8T 6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 8T . 11 8T 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8T . 12 8T 8. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 8T 12 8T Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 8T . 13 8T 1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8T . 13 8T 1.1.1. Vài nét về lịch sử ra đời của phương pháp dạy học hợp tác [5], [19 8T 13 8T 1.1.2. Những tiền đề cho dạy học hợp tác theo M Kiểm tra cũ: Cho hình vẽ: Điền dấu >, < = vào ô vuông: d A H B C a) HA = HB b) MB < MC (Quan hệ đờng xiên hình chiếu) c) HC > HA d) MH < đờng xiên đờng vuô < MB(Quan hệMC Tit 50 LUYN TP Bài 13/Sgk- 60: Cho hình vẽ: Hãy chứng minh rằng: a) BE < BC; b) DE < BC B D A E C Bài 10/Sgk 59 Chứng minh tam giác GT ABC (AB = AC), cân, A M BC độ dài đoạn thẳng nối đỉnh với KL AM < AB điểm Chứng minh cạnh đáy nhỏ cạnh bên * Trờng hợp 1: M * Trờng hợp 2: M B (hoặc M C) M BM C H M nằm B C M AM = AB = (1) Kẻ AH BC (HBC) + Nếu M nằm H B AC HM < HB AM < AB (2) (Quan hệ đờng xiên hình chiế AM = AH + Nếu M H nên AM < AB (3) mà AH < AB Từ (1), (2), (3) suy ra: AM < AB Tit 50 LUYN TP Bài 12/Sgk- 60: Cho hỡnh v di on thng AB l khong cỏch gia hai ng thng song song a v b Muốn đo chiều rộng gỗ có hai cạnh s ta đặt thớc nh hình sau đây? A Hình Hình Hình B Trò chơi Luật chơi: - Mỗi đội lần lợt lựa chọn miếng ghép - Để mở đợc miếng ghép đội phải trả lời thời gian 10 giây, 10 giây không trả lời đ đội lại đợc quyền trả lời - Mỗi miếng ghép đợc mở ghi đợc 20 điểm -Sau hai lần lựa chọn đội có quyền đoán địa da tới, đoán ghi đợc 40 điểm, đoán sai qu - Đội ghi đợc nhiều điểm đội thắng úc úc Canada Canađa Thái Lan Thái Lan Hàn Quốc Mỹ Anh Vạn lý trờng thành Trung Quố Hàn Quốc Mỹ Anh 4,5 5cm cm - Vẽ PH QR (HQR) - Ta có PQ > PM - So sánh đợc HQ HM m 5c Bài 14 SGK/60: Vẽ tam Hớng dẫngiác vềPQR nhà:có PQ = PR = 5cm, QR = 6cm Lấy - Ônđiểm lại bài.M đờng thẳng QR cho PM = 4,5 Có mấybài điểm M nh - Làm tập 11, 14vậy? SGK/60; 12, 13, 14 SBT/25 Điểm M có Quan cạnh QR sao? -Chuẩn bịnằm trớc bài: hệ hay giữakhông? cạnh Tại tam Hớng dẫn: P - Giả sử Mđờng thẳng QR cho PM = 4,5cm Q M - Kết luận đợc vị trí M QR H 6cm R M Điền dấu , = vào ô thích hợp: Nếu NP = NQ = MP MQ Nếu MP > MQ > NP Q NQN Hết Thời gian:10 P Cho hình vẽ:vẽ: Cho hình M Khẳng định sau hay sai: N Khẳng định sau hay sai: Vì VìHP HP==HQ HQnên nênNP NP==MQ MQ P H Hết 10 Thời gian:giờ Q Sai Giả sử hai bờ sông a b hai đờng thẳng song song Trong ba đoạn thẳng AB, AC, AD, độ dài đoạn thẳng n khoảng cách hai bờ sông AB a b Hết 10 Thời gian:giờ A D C B Cho hình vẽ: Lập luận sau hay sai? Vì sao? Vì MA = MB nên HA = KBH (Quan hệ đờng xiên hình chiếu) Hết 10 Thời gian:giờ Sai M K A B Các vật có vị trí nh hình vẽ: Trong bốn con: Sói, báo, cáo, hổ; đoạn đờng chạy đến chỗ thỏ ngắn Báo Sói 25m Hết 10 Thời gian:giờ Hổ Cá o 11m 20m Chúc Chúc mừng! mừng! Bạn Bạn đ đợc ợc cộng cộng thêm thêm 30 30 điểm! điểm! Chứng minh Có AB AC (gt) a) AE, AC ln lt l cỏc hỡnh chiu ca cỏc ng xiờn BE, BC trờn AC mà AE < AC ( vỡ E nằm A C) hệ đờng xiờn v hình chiếu) BE < BC(Quan (1) b) AE, AC ln lt l cỏc hỡnh chiu ca cỏc ng xiờn BE, BC trờn AC mà AD < AB (vỡ D nằm A B) hệ đờng xiờn v hình chiếu) DE < BE (Quan (2) Từ (1) (2) suyDE < BC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Đỗ Thanh Mai Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học Mã số : 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ TRỌNG TÍN Thành phố Hồ Chí Minh - 2009 LỜI CÁM ƠN Luận văn thạc sỹ này là một công trình nghiên cứu khoa học rất quan trọng đối với bản thân tôi vì trong quá trình thực hiện luận văn này, tôi có điều kiện tổng hợp và củng cố lại những kiến thức đã được học cũng như đúc kết lại một số kinh nghiệm tôi đã có trong quá trình giảng dạy. Để hoàn thành luận văn này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, sự động viên chân thành từ các thầy cô, từ gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Lê Trọng Tín, người Thầy đã hết sức tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện luận văn này. Em cũng xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo khoa Hóa trường Đại học Sư phạm Tp. HCM, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và toàn thể thầy cô phòng KHCN và Sau đại học đã giúp đỡ em trong quá trình học sau đại học và thực hiện luận văn. Đặc biệt là sự động viên và giúp đỡ của Tiến sĩ Trịnh Văn Biều – trưởng khoa Hóa trường Đại học Sư phạm Tp. HCM. Xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên tổ Hóa trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để em được tham gia học sau đại học và hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin cám ơn các đồng nghiệp xa gần và các bạn lớp ĐHSP Hóa học (niên khóa 1995 – 1999), các anh chị và các bạn lớp Cao học LLPPDH Hóa học K16 đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Cuối cùng con xin cám ơn gia đình đã động viên, khuyến khích và hỗ trợ con trong suốt thời gian học tập và thực hiện luận văn. Một lần nữa, xin gửi đến tất cả mọi người lòng biết ơn chân thành và sâu sắc. Đỗ Thanh Mai DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTVN : bài tập về nhà CTPT : công thức phân tử CTCT : công thức cấu tạo ĐC : đối chứng GV : giáo viên HCHC : hợp chất hữu cơ HS : học sinh LLPPDH : lý luận phương pháp dạy học NT : Nguyễn Trãi Nxb : nhà xuất bản PHHS : phụ huynh học sinh SGK : sách giáo khoa TĐN : Trần Đại Nghĩa THCS : trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TN : thực nghiệm Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Danh sách các trường được điều tra về thực trạng sử dụng trắc nghiệm khách quan có nội dung liên quan đến thí nghiệm hóa học trong dạy học phần luyện tập ở lớp 11 (nâng cao) THPT . 17 Bảng 1.2. Kết quả điều tra thực trạng . 19 Bảng 3.1. Danh sách các lớp tham gia thực nghiệm sư phạm 93 Bảng 3.2. Bảng phân phối kết quả kiểm tra và phân phối tần số lũy tích của bài 5 “Luyện tập – Axit, bazơ và muối”. . 99 Bảng 3.3. Bảng phân loại kết quả kiểm tra của bài 5 “Luyện tập – Axit, bazơ và muối”. . 99 Bảng 3.4. Bảng tổng hợp các tham số đặc trưng của bài 5 “Luyện tập – Axit, bazơ và muối” . 100 Bảng 3.5. Bảng phân phối kết quả kiểm tra và phân phối tần số lũy tích của bài 7 “Luyện tập – Phản ứng trao đổi” 101 Bảng Sáng kiến kinh nghiệm - Hoá học A- Đặt vấn đề Nghị quyết Trung ơng IV chỉ rõ: " Hơn bao giờ hết, bớc vào giai đoạn này nhà trờng phải đào tạo những con ngời năng động, sáng tạo, tiếp thu những kiến thức hiện đại, tự tìm giải pháp cho các vấn đề do cuộc sống công nghiệp hiện đại đặt ra." Theo đó, để nâng cao chất lơng giáo dục, đào tạo, thì việc đổi mới phơng pháp dạy học đang là vấn đề thời sự đặt ra hàng đầu đối với hoạt động dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Một trong các nội dung quan trọng của vấn đề này là cải tiến cấu trúc bài lên lớp. Trong các dạng bài lên lớp ở bộ môn hoá học thì Bài luyện tập và ôn tập là một dạng bài khó, yêu cầu đạt đợc trong một tiết luyện tập là vừa phải củng cố, hệ thống kiến thức của chơng vừa phải cho học sinh vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập để rèn luyện kĩ năng. Học sinh học tiết luyện tập đặc biệt là học phần hệ thống kiến thức cũ sẽ nhàm chán nếu giáo viên chỉ áp dụng phơng pháp dạy học thông thờng nh hỏi đáp để học sinh nhắc lại kiến thức. Vậy làm thế nào để vừa khắc sâu kiến thức vừa tạo đợc cho học sinh hứng thú khi học các tiết luyện tập ? Để giải quyết vấn đề này, trong quá trình dạy học tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: Sử dụng sơ đồ mạng (grap) để dạy các bài luyện tập, ôn tập môn hoá học - lớp 9". Với mục đích là tạo cho học sinh hứng thú học tập, chủ động trong việc chiếm lĩnh, khắc sâu và vận dụng kiến thức. Vì sơ đồ mạng (grap nội dung) là điểm tựa cho sự lĩnh hội và tái hiện nội dung kiến thức, là công cụ để nâng cao chất lợng học tập và có thể áp dụng một cách có hiệu quả trong việc dạy các tiết luyện tập. Đề tài đã đợc thử nghiệm và áp dụng có kết quả tốt. 5 Sáng kiến kinh nghiệm - Hoá học B- Nội dung giải quyết vấn đề I- Các b ớc cần thực hiện để dạy các bài luyện tập hoá học 8 bằng sơ đồ mạng: Grap nội dung kiến thức rất thuận tiện cho việc cấu trúc kiến thức bao gồm: - Những kiến thức chốt, là yếu tố thành phần của nội dung tài liệu giáo khoa. -Những mối liên hệ dẫn xuất giữa chúng, diễn tả logic phát triển nội tại của đề tài dạy học, từ kiến thức bắt đầu đến kết luận cuối cùng. Muốn sử dụng grap nội dung để dạy học ở trên lớp, giáo viên phải dựa trên chính grap nội dung này mà soạn ra grap của các tình huống dạy học của bài lên lớp. Grap nội dung là điểm xuất phát, còn grap bài lên lớp là dẫn xuất. Grap nội dung dùng cho cả thầy để dạy và trò để học với t cách vừa là phơng tiện s phạm vừa là mục đích lĩnh hội. Còn grap bài lên lớp chỉ dùng cho thầy với t cách là mô hình của bài soạn. Các bớc cần thực hiện: 1.Lập grap nội dung: 1.1. Xác định đỉnh của grap bằng cách tìm kiến thức chốt của bài lên lớp. 1.2. Xếp từng đỉnh ứng với mỗi khu vực kiến thức. Ngời lập grap xếp các khu vực này(đỉnh) sao cho hợp lí nhất, đảm bảo hợp lí nhất, đảm bảo tính logic và trực quan. Từng đỉnh có thể dùng các hình học khác nhau để đóng khung, có thể dùng màu để trình bày sao cho cân đối, Sáng kiến kinh nghiệm - Hoá học A- Đặt vấn đề Nghị quyết Trung ơng IV chỉ rõ: " Hơn bao giờ hết, bớc vào giai đoạn này nhà trờng phải đào tạo những con ngời năng động, sáng tạo, tiếp thu những kiến thức hiện đại, tự tìm giải pháp cho các vấn đề do cuộc sống công nghiệp hiện đại đặt ra." Theo đó, để nâng cao chất lơng giáo dục, đào tạo, thì việc đổi mới phơng pháp dạy học đang là vấn đề thời sự đặt ra hàng đầu đối với hoạt động dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Một trong các nội dung quan trọng của vấn đề này là cải tiến cấu trúc bài lên lớp. Trong các dạng bài lên lớp ở bộ môn hoá học thì Bài luyện tập và ôn tập là một dạng bài khó, yêu cầu đạt đợc trong một tiết luyện tập là vừa phải củng cố, hệ thống kiến thức của chơng vừa phải cho học sinh vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập để rèn luyện kĩ năng. Học sinh học tiết luyện tập đặc biệt là học phần hệ thống kiến thức cũ sẽ nhàm chán nếu giáo viên chỉ áp dụng phơng pháp dạy học thông thờng nh hỏi đáp để học sinh nhắc lại kiến thức. Vậy làm thế nào để vừa khắc sâu kiến thức vừa tạo đợc cho học sinh hứng thú khi học các tiết luyện tập ? Để giải quyết vấn đề này, trong quá trình dạy học tôi đã nghiên cứu và áp dụng đề tài: Sử dụng sơ đồ mạng (grap) để dạy các bài luyện tập, ôn tập môn hoá học - lớp 9". Với mục đích là tạo cho học sinh hứng thú học tập, chủ động trong việc chiếm lĩnh, khắc sâu và vận dụng kiến thức. Vì sơ đồ mạng (grap nội dung) là điểm tựa cho sự lĩnh hội và tái hiện nội dung kiến thức, là công cụ để nâng cao chất lợng học tập và có thể áp dụng một cách có hiệu quả trong việc dạy các tiết luyện tập. Đề tài đã đợc thử nghiệm và áp dụng có kết quả tốt. 5 Sáng kiến kinh nghiệm - Hoá học B- Nội dung giải quyết vấn đề I- Các b ớc cần thực hiện để dạy các bài luyện tập hoá học 8 bằng sơ đồ mạng: Grap nội dung kiến thức rất thuận tiện cho việc cấu trúc kiến thức bao gồm: - Những kiến thức chốt, là yếu tố thành phần của nội dung tài liệu giáo khoa. -Những mối liên hệ dẫn xuất giữa chúng, diễn tả logic phát triển nội tại của đề tài dạy học, từ kiến thức bắt đầu đến kết luận cuối cùng. Muốn sử dụng grap nội dung để dạy học ở trên lớp, giáo viên phải dựa trên chính grap nội dung này mà soạn ra grap của các tình huống dạy học của bài lên lớp. Grap nội dung là điểm xuất phát, còn grap bài lên lớp là dẫn xuất. Grap nội dung dùng cho cả thầy để dạy và trò để học với t cách vừa là phơng tiện s phạm vừa là mục đích lĩnh hội. Còn grap bài lên lớp chỉ dùng cho thầy với t cách là mô hình của bài soạn. Các bớc cần thực hiện: 1.Lập grap nội dung: 1.1. Xác định đỉnh của grap bằng cách tìm kiến thức chốt của bài lên lớp. 1.2. Xếp từng đỉnh ứng với mỗi khu vực kiến thức. Ngời lập grap xếp các khu vực này(đỉnh) sao cho hợp lí nhất, đảm bảo hợp lí nhất, đảm bảo tính logic và trực quan. Từng đỉnh có thể dùng các hình học khác nhau để đóng khung, có thể dùng màu để trình bày sao cho cân đối, sáng , rõ và đẹp. 1.3. Lập cung: Xác đinh 1 Nâng cao khả năng hợp tác của học sinh thông qua việc giảng dạy các bài luyện tập và ôn tập Hóa học lớp 11 Trung học phổ thông Nguyễn Thị nguyệt Trƣờng Đại học Giáo dục Luận văn Thạc sĩ ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học; Mã số: 60 14 10 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Lê Kim Long Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về vấn đề nâng cao năng lực hợp tác của học sinh trong dạy học. Phân tích thực trạng việc dạy học bằng phƣơng pháp dạy - học hợp tác ở các trƣờng THPT ở Bắc Giang hiện nay. Trình bày yêu cầu đối với GV phổ thông để áp dụng phƣơng pháp dạy - học hợp tác trong giảng dạy nói chung và giảng dạy hóa học nói riêng có hiệu quả. Đề xuất một số biện pháp tổ chức hoạt động nhóm kết hợp với lƣợc đồ tƣ duy và sơ đồ mạng Grap cho các bài luyện tập – ôn tập (phần hoá học lớp 11 nâng cao). Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm Keywords: Hóa học; Lớp 11; Bài tập; Phƣơng pháp dạy học Content MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Xã hội hiện đại đang biến đổi nhanh với sự bùng nổ thông tin, khoa học, kĩ thuật, công nghệ nhƣ vũ bão đòi hỏi những chủ nhân của đất nƣớc phải năng động, sáng tạo, sớm thích nghi với sự thay đổi của đời sống xã hội đó. Chính vì lẽ đó, trong định hƣớng đổi mới giáo dục đã xác định :cốt lõi của việc đổi mới phƣơng pháp dạy và học hiện nay là hƣớng vào ngƣời học, phát huy tính tích cực và khả năng sáng tạo của họ. Ngƣời học chỉ có thể học tập thật sự và phát triển tốt nếu họ có cơ hội hoạt động. Tổ chức hoạt động nhóm có tác dụng to lớn trong việc tăng cƣờng hoạt động của học sinh, kích thích nỗ lực của mỗi cá nhân, qua đó sẽ góp phần quan trọng trong việc hình thành những con ngƣời sáng tạo, có khả năng thích ứng cao với cuộc sống. Trong học tập không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều đƣợc hình thành bằng những hoạt động độc lập cá nhân. Lớp học là môi trƣờng giao tiếp thầy - trò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa các cá nhân trên con đƣờng chiếm lĩnh nội dung học tập. Thông qua thảo luận, tranh luận trong tập thể, ý thức mỗi cá nhân đƣợc bộc lộ, khẳng định hay bác bỏ, qua đó ngƣời học nâng mình lên một trình độ mới.Phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm làm tăng hiệu quả học tập nhất là lúc phải giải quyết những vấn đề gay cấn. Môn Hoá học là môn khoa học tự nhiên có liên quan chặt chẽ với thực tế đời sống sinh hoạt và sản xuất, nó cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học phổ thông cơ bản về các chất, sự biến đổi các chất, mối liên hệ qua lại giữa công nghệ hoá học, môi trƣờng và con ngƣời. Vì vậy, để học sinh có thể chiếm lĩnh đƣợc kiến thức của bài học , khắc sâu và vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn thì ngƣời giáo viên cần thiết kế bài giảng 2 nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, đặc biệt là trong các bài luyện tập và ôn tập. Tuy nhiên,với cách dạy học truyền thống ( Tóm tắt kiến ... So sánh đợc HQ HM m 5c Bài 14 SGK/60: Vẽ tam Hớng dẫngiác vềPQR nhà:có PQ = PR = 5cm, QR = 6cm Lấy - Ônđiểm lại bài. M đờng thẳng QR cho PM = 4,5 Có mấybài điểm M nh - Làm tập 11, 14vậy? SGK/60;...Tit 50 LUYN TP Bài 13/Sgk- 60: Cho hình vẽ: Hãy chứng minh rằng: a) BE < BC; b) DE < BC B D A E C Bài 10/Sgk 59 Chứng minh tam giác GT ABC (AB = AC), cân,... khoảng cách hai bờ sông AB a b Hết 10 Thời gian:giờ A D C B Cho hình vẽ: Lập luận sau hay sai? Vì sao? Vì MA = MB nên HA = KBH (Quan hệ đờng xiên hình chiếu) Hết 10 Thời gian:giờ Sai M K A B Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài Luyện tập, Các bài Luyện tập,

Hình ảnh liên quan

Cho hình vẽ: - Các bài Luyện tập

ho.

hình vẽ: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cho hình vẽ: - Các bài Luyện tập

ho.

hình vẽ: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Tiết 50. LUYỆN TẬPTiết 50. LUYỆN TẬP - Các bài Luyện tập

i.

ết 50. LUYỆN TẬPTiết 50. LUYỆN TẬP Xem tại trang 2 của tài liệu.
(Quan hệ giữa đờng xiên và hình chiếu) - Các bài Luyện tập

uan.

hệ giữa đờng xiên và hình chiếu) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1 Hình 2 - Các bài Luyện tập

Hình 1.

Hình 2 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cho hình vẽ: - Các bài Luyện tập

ho.

hình vẽ: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Cho hình vẽ: - Các bài Luyện tập

ho.

hình vẽ: Xem tại trang 12 của tài liệu.
Các con vật có vị trí nh hình vẽ: Trong bốn con: Sói, báo, cáo, hổ; - Các bài Luyện tập

c.

con vật có vị trí nh hình vẽ: Trong bốn con: Sói, báo, cáo, hổ; Xem tại trang 13 của tài liệu.