0

Bài thảo luận maketing so sánh quan điểm bán hàng và maketing hiện đại

10 505 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:09

Bài thảo luận maketing dinhthienhieu@gmail.com hoatrangnguyen_902002 telephone: 01667312377 Câu So sánh quan điểm bán hàng maketing đại? Khái niệm Marketing xuất đầu năm 1900 Nó hiểu khâu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhiều công ty quan niệm Marketing việc bán hàng Đây cách hiểu sai lệch lại phổ biến phạm vi kinh doanh suy nghĩ nhiều người Thực tế, Marketing bán hàng đối lập với Bán hàng tập trung vào việc bán nhiều sản phẩm tốt Marketing hiểu xác phận tạo khách hàng cho công ty Bản chất Marketing việc bán hàng hiểu cách đầy đủ nào? Làm để phân biệt Marketing với bán hàng ? Quan điểm kinh doanh tập trung vào bán hàng Đây quan điểm cho người tiêu dùng bảo thủ có sức ỳ hay thái độ ngần ngại, chần chừ việc mua sắm hàng hóa Vì để thành công, doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực cố gắng vào việc thúc đẩy tiêu thụ khuyến mãi, phải tạo cửa hàng đại, phải huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng biết lôi kéo thuyết phục khách hàng nhanh chóng vượt qua trở ngại tâm lý cách thức Đẩy nhiều hàng thu nhiều tiền từ phía khách hàng tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng hiệu công tác Quan điểm kinh doanh theo cách thức marketing đại Marketing đại (Modern Marketing) chức quản lý công ty mặt tổ chức quản lý toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc phát biến sức mua người tiêu thụ thành nhu cầu thực sản phẩm cụ thế, dẫn đến việc chuyển sản phẩm đến người tiêu thụ cách tối ưu (bán thị trường cần bán có sẵn, xuất phát từ lợi ích người mua, coi trọng khâu tiêu thụ, phải hiểu biết yêu cầu thị trường với thay đổi thường xuyên số lượng chất lượng cần thỏa mãn) Quan điểm khẳng định chìa khóa để đạt mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp phải xác định nhu cầu mong muốn thị trường mục tiêu (khách hàng) từ tìm cách đảm bảo thỏa mãn nhu cầu mong muốn phương thức có ưu so với đối thủ cạnh tranh Có nghĩa Marketing hướng nhà quản trị doanh nghiệp vào việc trả lời hai câu hỏi : (1) liệu thị trường có cần hết-mua hết số sản phẩm doanh nghiệp tạo ra? (2) Liệu doanh nghiệp định bán, người tiêu dùng có đủ tiền để mua hay kg? Kinh doanh theo cách thức Marketing tức đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường- nhu cầu ước muốn khách hàng làm chỗ dựa vững cho định kinh doanh So sánh quan điểm bán hàng quan điểm Marketing • Có thể so sánh Marketing với việc bán hàng dựa tiêu chí sau: điểm xuất phát, trung tâm ý, biện pháp thực hiện, mục tiêu đạt tới hình thức • Một điểm xuất phát: Trong xuất phát điểm việc bán hàng nhà máy Marketing lại thị trường mục tiêu- lấy nhu cầu mong muốn khách hàng làm xuất phát điểm hoạt động kinh doanh Hai trung tâm ý: trọng tâm ý việc bán hàng sản xuất sản phẩm theo chủ ý nhà kinh doanh Trái ngược lại, Marketing tập trung hoàn toàn vào việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng Sự tương phản bán hàng Marketing nêu rõ phát biểu Lester Wunderman, nhà Marketing tiếng: “Bản tụng ca Cách mạng Công nghiệp tụng ca nhà sản xuất, họ nói “Đây làm ra, bạn không vui lòng mua đi?” Còn thời đại thông tin lại người mua hàng hỏi: “Đây muốn, bạn không vui lòng sản xuất?” ” Ba biện pháp thực hiện: hoạt động Marketing đòi hỏi sử dụng tổng hợp phối hợp biện pháp (marketing hỗn hợp) không biện pháp liên quan đến khâu bán hàng Các biện pháp marketing hỗn hợp bao gồm marketing đối ngoại-marketing với khách hàng marketing đối nội Marketing khách hàng tức doanh nghiệp phải tìm cách thức để tìm nhu cầu khách hàng biến nhu cầu thành việc mua hàng hóa doanh nghiệp Marketing đối nội tức doanh nghiệp phải làm tốt khâu tuyển dụng, huấn luyện, quán triệt động viên tới phận, nhân viên doanh nghiệp mục tiêu hoạt động chung làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt Để tạo thành công cho doanh nghiệp, marketing đối nội phải trước marketing đối ngoại Bốn mục tiêu lợi nhuận: Đây điểm khác biệt lớn marketing với việc bán hàng Mục tiêu bán hàng tăng lợi nhuận nhờ tăng lượng bán sản phẩm Tuy nhiên, mục tiêu marketing mang tầm vĩ mô, hướng tăng lợi nhuận cách doanh nghiệp phải làm thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng Marketing phải tạo giá trị cách cung cấp giaai pháp tốt hơn, giúp giảm bớt thời gian sức lực cho việc tìm mua hàng khách Nhờ đưa đến cho xã hội tiêu chuẩn sống cao ... cầu ước muốn khách hàng làm chỗ dựa vững cho định kinh doanh So sánh quan điểm bán hàng quan điểm Marketing • Có thể so sánh Marketing với việc bán hàng dựa tiêu chí sau: điểm xuất phát, trung... phận tạo khách hàng cho công ty Bản chất Marketing việc bán hàng hiểu cách đầy đủ nào? Làm để phân biệt Marketing với bán hàng ? Quan điểm kinh doanh tập trung vào bán hàng Đây quan điểm cho người... công ty quan niệm Marketing việc bán hàng Đây cách hiểu sai lệch lại phổ biến phạm vi kinh doanh suy nghĩ nhiều người Thực tế, Marketing bán hàng đối lập với Bán hàng tập trung vào việc bán nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận maketing so sánh quan điểm bán hàng và maketing hiện đại , Bài thảo luận maketing so sánh quan điểm bán hàng và maketing hiện đại , , Quan điểm này khẳng định chìa khóa để đạt được những mục tiêu trong kinh doanh của doanh nghiệp phải xác định đúng những nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu (khách hàng) từ đó tìm mọi cách đảm bảo sự thỏa mãn nhu cầu và mong muốn đó bằng những ph

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm