0

Môn cơ học máy bai tap chuong 8

2 218 2
  • Môn cơ học máy bai tap chuong 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 15:18

Bài tập chương Bài 1: Một ngang chịu tác dụng tải trọng F = 30.000 N giữ chặt nhóm bulông hình Vật liệu bulông ứng suất cho phép [σ] = 80 Mpa Hệ số ma sát ghép f = 0,15, hệ số an toàn k =1,2 Hãy xác định: a) Tải trọng lớn tác dụng lên bu lông b) Lực xiết V bu lông chịu lực lớn để tránh trượt c) Xác định đường kính d1 chọn bu lông sử dụng mối ghép bulông khe hở F=30000N Hình Bài 2: Một giá đỡ chịu tác dụng tải trọng F = 12000 N giữ chặt nhóm bulông hình Sử dụng mối ghép bulông khe hở Vật liệu bulông thép Ct3 giới hạn bền kéo cho phép [σk] = 80 MPa Hệ số ma sát ghép f = 0,18, hệ số an toàn k=1,5 Hãy xác định: a/ Lực xiết V (N) bu lông chịu lực lớn để tránh trượt b/ Đường kính chân ren d1 (mm) chọn bulông tiêu chuẩn để đủ bền Hình Bài tập chương Bài Một giá đỡ chịu tác dụng tải trọng F= 9000 N giữ chặt nhóm bulông hình Sử dụng mối ghép bulông khe hở Vật liệu bulông thép Ct3 giới hạn bền kéo cho phép [σk] = 80 MPa Hệ số ma sát ghép f = 0,18, hệ số an toàn k=1,45 Hãy xác định: a/ Tải trọng lớn tác dụng lên bulông b/Xác định đường kính d1 chọn bulông theo tiêu chuẩn Hình Bài 4: Cho mối ghép nhóm bu lông gồm vít cấy chịu lực F=10.000N hình Vật liệu chế tạo vít cấy ứng suất cho phép [σ]=80MPa Hệ số ma sát f=0,25; Hệ số an toàn k=1,5 Hệ số ngoại lực χ=0,25 Biết A=300mm; C=500mm; D=600mm; H=250mm a/ Xác định lực xiết V cần thiết để tránh tách hở tránh trượt b/ Xác định lực lớn tác động lên vít cấy (trường hợp xiết chặt chịu lực) c/ Xác định đường kính danh nghĩa d vít cấy theo tiêu sức bền Hình ... ghép bulông có khe hở Vật liệu bulông thép Ct3 có giới hạn bền kéo cho phép [σk] = 80 MPa Hệ số ma sát ghép f = 0, 18, hệ số an toàn k=1,45 Hãy xác định: a/ Tải trọng lớn tác dụng lên bulông b/Xác... nhóm bu lông gồm vít cấy chịu lực F=10.000N hình Vật liệu chế tạo vít cấy có ứng suất cho phép [σ] =80 MPa Hệ số ma sát f=0,25; Hệ số an toàn k=1,5 Hệ số ngoại lực χ=0,25 Biết A=300mm; C=500mm; D=600mm;
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn cơ học máy bai tap chuong 8 , Môn cơ học máy bai tap chuong 8 ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2 - Môn cơ học máy bai tap chuong 8

Hình 2.

Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 1 - Môn cơ học máy bai tap chuong 8

Hình 1.

Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 3 - Môn cơ học máy bai tap chuong 8

Hình 3.

Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cho mối ghép nhóm bulông gồm 4 vít cấy chịu lực F=10.000N như hình 4. Vật liệu chế tạo vít cấy có ứng suất cho phép  - Môn cơ học máy bai tap chuong 8

ho.

mối ghép nhóm bulông gồm 4 vít cấy chịu lực F=10.000N như hình 4. Vật liệu chế tạo vít cấy có ứng suất cho phép Xem tại trang 2 của tài liệu.