0

Môn cơ học máy chuong 10

26 136 0
  • Môn cơ học máy chuong 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 15:18

học máy TS Phan Tấn Tùng Chương 10 BỘ TRUYỀN ĐAI Khái niệm chung Đai thang Đai Đai dẹt Công dụng: truyền đai truyền chuyển động mômen xoắn trục xa Phân loại theo vật liệu chế tạo dây đai: Đai vải cao su, đai vải, đai da, đai len Phân loại theo hình dáng mặt cắt dây đai: đai dẹt, đai thang, đai tròn, đai lược Phân loại theo nguyên lý làm việc: theo nguyên lý ma sát, theo nguyên lý ăn khớp (đai răng) học máy TS Phan Tấn Tùng Ưu điểm: • Truyền chuyển động cho trục xa (
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn cơ học máy chuong 10 , Môn cơ học máy chuong 10 ,

Hình ảnh liên quan

Phân loại theo hình dáng mặt cắt dây đai: đai dẹt, đai thang, đai tròn, đai lược - Môn cơ học máy chuong 10

h.

ân loại theo hình dáng mặt cắt dây đai: đai dẹt, đai thang, đai tròn, đai lược Xem tại trang 1 của tài liệu.
Đai dẹt: Vải cao su, vải, da, len (Bảng 4.1 trang 125) - Môn cơ học máy chuong 10

ai.

dẹt: Vải cao su, vải, da, len (Bảng 4.1 trang 125) Xem tại trang 5 của tài liệu.
3. Thông số hình học - Môn cơ học máy chuong 10

3..

Thông số hình học Xem tại trang 7 của tài liệu.
BẢNG 4.7 LỰA CHỌN GIÁ TRỊ [σt]0 - Môn cơ học máy chuong 10

BẢNG 4.7.

LỰA CHỌN GIÁ TRỊ [σt]0 Xem tại trang 17 của tài liệu.
2. Tính đường kính bánh đai nhỏ d1=1.2dmin với dmin tra bảng 4.3. Chọn theo tiêu chuẩn trang 153. - Môn cơ học máy chuong 10

2..

Tính đường kính bánh đai nhỏ d1=1.2dmin với dmin tra bảng 4.3. Chọn theo tiêu chuẩn trang 153 Xem tại trang 25 của tài liệu.