0

BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ EM 2 THÁNG đến 5 TUỔI

19 414 0
  • BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ EM 2 THÁNG đến 5 TUỔI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:58

VĂN PHÒNG KỸ THUẬT IMCI PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRẺ EM TỪ THÁNG ĐẾN TUỔI Bản thảo Version 9/12/2016 Bản phác thảo bao gồm nội dung: i) Kiểm tra dấu hiệu nguy hiểm toàn thân; ii) Hỏi triệu chứng chính; iii) Kiểm tra bệnh tay chân miệng; iv) Kiểm tra dinh dưỡng thiếu máu; v) Điều trị cấp cứu trước chuyển viện vi) điều trị đặc hiệu nhà ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI TRẺ BỆN THÁNG ĐẾN TUỔI Cách đánh giá Cách dấu hiệu Phân loại Hướng xử trí Kiểm tra dấu hiệu nguy hiểm toàn thân Hỏi:  Trẻ uống bú mẹ  Sử dụng Phenobarbital trẻ co giật không?  Trẻ có nôn tất thứ không?  Trẻ có bị co giật đợt bệnh không? BỆNH RẤT  Bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm toàn thân NẶNG  Nhanh chóng hoàn thành đánh giá  Điều trị cấp cứu trước chuyển viện  Điều trị phòng hạ đường huyết Nhìn:  Giữ ấm cho trẻTrẻ có ngủ li bì hay khó đánh thức không?  Hiện trẻ có co giật không?  Chuyển GấP bệnh viện.* TRẺ CÓ HO HOẶC KHÓ THỞ KHÔNG? Trẻ có ho khó thở không? có, hỏi:  Bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm toàn thân  Trẻ ho ngày? khám:  Thở rít nằm yên  Đếm nhịp thở phút  Tìm dấu hiệu rút lõm lồng ngực  Tìm nghe tiếng thở rít  Tìm nghe tiếng thở khò khè  Rút lõm lồng ngực Nếu trẻ Thở nhanh tháng đến 12 tháng > 50 nhịp phút 12 tháng đến tuổi > 40 nhịp phút  Thở nhanh VIÊM PHỔI NẶNG HOẶC BỆNH RẤT NẶNG VIÊM PHỔI  Cho liều kháng sinh thích hợp với viêm phổi nặng bệnh nặng  Chuyển gấp bệnh viện.*  Cho kháng sinh thích hợp với viêm phổi ngày **  Nếu trẻ khò khè, sử dụng thuốc giãn phế quản dạng khí dung ngày ***  Làm giảm ho thuốc an toàn  Nếu ho 14 ngày khò khè tái phát chuyển trẻ để kiểm tra lao hen Nếu trẻ có khò khè thở nhanh khó thở: Sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh dạng hít từ đến lần vòng 15 –20 sau đếm lại nhịp thở tìm dấu hiệu rút lõm lồng ngực phân loại phế quản  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày  Nếu khò khè, sử dụng thuốc giãn phế quản dạng khí dung ngày  Làm giảm ho thuốc an toàn  Nếu ho 14 ngày khò khè tái phát chuyển trẻ để kiểm tra lao hen  Không có dấu hiệu HO HOẶC CẢM LẠNH phế quản  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày, không tiến triển tốt * Nếu chuyển trẻ bệnh viện, điều trị theo phụ lục “Xử trí trẻ chuyển bệnh viện” Có thể sử dụng Amoxicilline ngày cho trẻ viêm phổi không bị phơi nhiễm HIV *** Các sở y tế máy khí dung, sử dụng Salbutamol dạng viên ( không khuyến cáo cho trẻ khò khè nặng) ** TRẺ CÓ TIÊU CHẢY KHÔNG? Nếu có, hỏi: Hai dấu hiệu sau:  Trong bao lâu?  Có máu phân không? khám: Quan sát tình trạng chung trẻ để phát hiện: - Li bì khó đánh thức? - Vật vã, kích thích?  Li bì khó đánh thức PHÂN LOẠI  Mắt trũng CHO TÌNH  Không uống đợc uống TRẠNG MẤT NƯỚC  Nếp véo da chậm MẤT NƯỚC NẶNG  Nếu trẻ có phân loại bệnh nặng khác: - Chuyển gấp bệnh viện Nhắc bà mẹ cho uống liên tục thìa ORS đường tiếp tục cho bú  Nếu trẻ phân loại bệnh nặng khác: - Bù dịch nước nặng (Phác đồ C)  Xem mắt trẻ có trũng không?  Nếu trẻ tuổi lớn có dịch tả địa phương, cho liều kháng  Cho trẻ uống nớc xem trẻ có: sinh tả - Không uống đợc uống kém? - Uống háo hức, khát?  Nếu trẻ có phân loại nặng khác: - Chuyển gấp bệnh viện Nhắc bà mẹ Hai dấu hiệu sau:  éo nếp da bụng - Mất chậm (trên giây)? - Mất chậm?  Vật vã, kích thích  Mắt trũng CÓ MẤT NƯỚC  Uống háo hức, khát cho uống liên tục thìa ORS đờng tiếp tục cho bú  Bù dịch, bổ sung kẽm cho ăn theo phác đồ B  Dặn bà mẹ cần đưa trẻ đến khám  Nếp véo da chậm  Khám lại sau ngày không tiến triển tốt  Không đủ dấu hiệu PHÂN LOẠI CHO TIÊU CHẢY KÉO DÀI VÀ LỴ  Có nước n- ước nặng  Không nước KHÔNG MẤT NƯỚC  Uống thêm dịch, bổ sung kẽm cho ăn theo phác đồ A  Dặn bà mẹ cần đưa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày không tiến triển tốt TIÊU CHẢY  Điều trị nước trước chuyển trừ trKÉO DÀI ường hợp có phân loại nặng khác NẶNG  Chuyển bệnh viện TIÊU CHẢY  Khuyên bà mẹ cách nuôi dưỡng trẻ bị tiêu KÉO DÀI chảy kéo dài  Cho multivitamin khoáng chất (bao gồm kẽm) 14 ngày  Khám lại sau ngày  Có máu phân LỴ  Cho Cefixime ngày  Khám lại sau ngày TRẺ CÓ BỊ SỐT KHÔNG? (sốt từ hôm trước có nhiệt độ > 37,5°C sờ thấy nóng) Nếu trẻ có sốt: Xác định nguy sốt rét: Sống vùng sốt rét (1) đến vùng sốt rét tháng gần Nếu có nguy sốt rét: : lấy lam máu làm test nhanh để xác định KST sốt rét - Vùng sốt rét lưu hành nặng (vùng V): Thực với tất trẻ - Vùng sốt rét lưu hành thấp (vùng III, IV): Thực với trẻ không tìm thấy nguyên nhân gây sốt Hỏi:  Trẻ sốt bao lâu?  Nếu sốt ngày, có phải ngày sốt không? PHÂN LOẠI SỐT CÓ NGUY CƠ SỐT RÉT  Bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm toàn thân  Cổ cứng  Xét nghiệm KSTSR dương tính với: - P falciparum - P vivax - P malariae BỆNH RẤT NẶNG CÓ SỐT HOẶC SỐT RÉT NẶNG  Cho liều thuốc sốt rét thích hợp  Cho liều kháng sinh thích hợp  Điều trị phòng hạ đường huyết  Cho liều paracetamol to >38,5oC  Chuyển gấp bệnh viện  Cho thuốc sốt rét thích hợp SỐT RÉT  Cho liều paracetamol to >38,5oC  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày sốt  Trẻ có mắc sởi tháng gần không - Khám: P ovale P knowlesi  Chưa có kết xét nghiệm xét nghiệm KST sốt rét âm tính  Tìm khám cổ cứng  Tìm dấu hiệu chảy nước mũi  Tìm nguyên nhân gây sốt khác Tìm dấu hiệu có khả mắc sởi  Không chảy nước mũi  Nếu trẻ sốt hàng ngày, kéo dài ngày, chuyển bệnh viện  Cho thuốc sốt rét thích hợp SỐT - GIỐNG SỐT RÉT  Không tìm nguyên nhân gây sốt khác  Ban toàn thân dạng sởi  Một dấu hiệu: ho, chảy mũi, mắt đỏ  Chưa có kết xét nghiệm xét nghiệm KSTSR âm tính  Có nguyên nhân gây sốt khác PHÂN LOẠI SỐT KHÔNG CÓ NGUY CƠ SỐT RÉT  Bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm toàn thân  Cổ cứng  Không có dấu hiệu  Cho liều paracetamol phòng khám to >38,5oC  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày sốt  Nếu trẻ sốt hàng ngày, kéo dài ngày, chuyển bệnh viện  Cho liều Paracetamol nhiệt độ to >38,5oC SỐT - KHÔNG GIỐNG SỐT RÉT  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày sốt  Nếu trẻ sốt ngày, kéo dài ngày, chuyển bệnh viện BỆNH RẤT NẶNG CÓ SỐT SỐT – KHÔNG CÓ NGUY CƠ SỐT RÉT  Cho liều kháng sinh thích hợp  Điều trị phòng hạ đường huyết  Cho liều paracetamol to >38,5oC  Chuyển gấp bệnh viện  Cho liều Paracetamol nhiệt độ to >38,5oC  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày sốt  Nếu trẻ sốt ngày, kéo dài ngày, chuyển bệnh viện Nếu có khả mắc sởi mắc sởi vòng tháng qua  Bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm toàn thân  Tìm vết loét miệng, xem có  Vết loét miệng sâu rộng  Mờ giác mạc sâu rộng không?  Cho vitamin A SỞI BIẾN CHỨNG NẶNG (6)  Cho liều kháng sinh thích hợp  Điều trị phòng hạ đường huyết  Cho liều paracetamol to >38,5oC  Chuyển gấp bệnh viện  Tìm dấu hiệu mờ giác mạc  Cho vitamin A  Tìm dấu hiệu chảy mủ mắt PHÂN LOẠI SỞI  Có mủ mắt  Đau, loét miệng SỞI BIẾN CHỨNG MẮT VÀ/HOẶC MIỆNG(6)  Nếu có mủ mắt, điều trị thuốc mỡ mắt tetracyclin  Nếu đau, loét miệng, điều trị xanh methylen 1% glycerin borat 3%  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày  Ban toàn thân dấu hiệu: ho, chảy mũi, mắt đỏ  Sởi vòng tháng gần KIỂM TRA KHẢ NĂNG SỐT XUẤT HUYẾT:  Chân tay nhớp lạnh Và  Mạch nhanh yếu CÓ KHẢ NĂNG ĐANG MẮC SỞI ĐÃ MẮC SỞI BỆNH RẤT NẶNG CÓ  Cho vitamin A  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày  Cho vitamin A chưa uống sau mắc sởi  Bù dịch bệnh nặng có sốc hội chứng sốc sốt xuất huyết Hỏi : SỐC HOẶC HỘI CHỨNG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE  Trẻ có sốt cao liên tục ngày không?  Trẻ có bị chảy máu mũi chảy máu lợi không?  Trẻ có nôn máu phân đen không? khám:  Li bì vật vã  Chảy máu mũi chảy máu lợi  Bắt mạch: mạch nhanh yếu không?  Nôn máu ỉa phân đenTrẻ có nhớp lạnh chân tay không  Chấm, nốt mảng xuất huyết da  Tìm chấm, nốt mảng xuất huyết dới da PHÂN LOẠI  Tìm dấu hiệu chảy máu mũi chảy máu lợi *  Tìm nguyên nhân gây sốt khác SỐT XUẤT HUYẾT  Sốt cao liên tục ngày  Không tìm nguyên nhân gây sốt khác dengue  Chuyển gấp bệnh viện  Chuyển gấp bệnh viện CÓ KHẢ NĂNG SỐT XUẤT HUYẾT  Trên đường đi: cho trẻ uống ORS nhiều tốt theo khả trẻ DENGUE NẶNG  Cho paracetamol nhiệt độ > 38.5oC SỐT- CÓ KHẢ NĂNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE  Tiếp tục cho trẻ ăn, uống nhiều nớc  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại ngày trẻ hết sốt ngày liên tục (khi không dùng paracetamol)  Không có dấu hiệu SỐT - KHÔNG GIỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại sau ngày sốt  Nếu trẻ sốt ngày, kéo dài ngày, chuyển bệnh viện Trẻ có vấn đề tai không? có, hỏi:  Có đau tai không?  Có chảy nước tai không? Nếu có, bao lâu?  Sưng đau sau tai khám:  Đau tai  Tìm chảy mủ tai  Khám sưng đau sau tai  Chảy mủ tai chảy nớc tai 14 ngày VIÊM XƯƠNG CHŨM  Chảy mủ tai chảy nớc tai 14 ngày  Không chảy mủ tai  Phỏng nước lòng bàn tay, chân, gối, mông  Loét miệng: vết loét nước niêm mạc miệng lưỡi Nếu có, khám dấu hiệu:  Rung giật  Chuyển Gấp bệnh viện  Cho kháng sinh thích hợp ngày CẤP  Cho paracetamol để giảm đau  Làm khô tai bấc sâu kèn  Khám lại sau ngày VIÊM TAI MẠN  Làm khô tai bấc sâu kèn  Nhỏ tai ciprofloxacin chỗ tuần  Khám lại sau ngày  Không đau tai KIỂM TRA KHẢ NĂNG MẮC BỆNH TAY CHÂN MIỆNG  Cho liều đầu paracetamol để giảm đau VIÊM TAI PHÂN LOẠI VẤN ĐỀ TAI  Cho liều đầu kháng sinh thích hợp KHÔNG VIÊM TAI  Không điều trị Một dấu hiệu sau:  Sốt ≥ 39,5 C PHÂN LOẠI TAY CHÂN MIỆNG  Rung giật CÓ KHẢ NĂNG BỆNH  Ngủ gà, bứt rứt, chới với, TAY CHÂN loạng choạng, run chi, mắt nhìn MIỆNG NẶNG ngước  Cho liều kháng sinh thích hợp  Điều trị phòng hạ đường huyết  Cho liều paracetamol T0 >38,5oC  Chuyển gấp bệnh viện  Run giật nhãn cầu  Yếu, liệt chi  Ngủ gà, bứt rứt, chới với, loạng choạng, run chi, mắt nhìn ngước  Co giật, hôn mê  Mạch nhanh, yếu  Run giật nhãn cầu  Da vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh  Yếu, liệt chi  Khó thở, thở nhanh  Co giật, hôn mê  Chuyển trẻ đI bệnh viện trẻ < 12 tháng tuổibệnh khác kèm  Mạch nhanh, yếu theo  Da vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh  Khó thở, thở nhanh  Phỏng nước Hoặc/Và  Loét miệng BỆNH TAY CHÂN MIỆNG ĐỘ  Cho paracetamol nhiệt độ > 38.5oC  Tiếp tục cho trẻ ăn, uống thích hợp theo tuổi  Vệ sinh miệng  Dặn bà mẹ cần đa trẻ đến khám  Khám lại ngày trẻ hết sốt ngày liên tục (khi không dùng paracetamol)  Không có dấu hiệu KHÔNG CÓ DÂU HIỆU BỆNH TAY CHÂN MIỆNG  Không điều trị KIỂM TRA SUY DINH DƯỠNG khám:  Tìm dấu hiệu phù hai bàn PHÂN LOẠI  Chỉ số cân nặng/chiều cao < z scores SUY DINH DƯỠNG  Điều trị phòng hạ đường huyết  Chuyển gấp bệnh viện 10 chân  Xác định số cân nặng/chiều cao ( Chỉ số z-score)  Đo vòng cánh tay thước MUAC (trẻ ≥ tháng) Nếu trẻ có cân năng/chiều cao < SUY DINH DƯỠNG Hoặc  MUAC
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ EM 2 THÁNG đến 5 TUỔI, BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ EM 2 THÁNG đến 5 TUỔI,

Hình ảnh liên quan

Sử dụng bảng sau đây để xác định liều dùng. - BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ EM 2 THÁNG đến 5 TUỔI

d.

ụng bảng sau đây để xác định liều dùng Xem tại trang 14 của tài liệu.
Nhóm tuổi Ngày 1 (viên) Ngày 2 (viên) Ngày 3 (viên) - BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ EM 2 THÁNG đến 5 TUỔI

h.

óm tuổi Ngày 1 (viên) Ngày 2 (viên) Ngày 3 (viên) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng tính liều Primaquin viên 13,2 mg (7,5 mg Primaquin bazơ) theo tuổi và cân nặng - BỆNH THƯỜNG gặp ở TRẺ EM 2 THÁNG đến 5 TUỔI

Bảng t.

ính liều Primaquin viên 13,2 mg (7,5 mg Primaquin bazơ) theo tuổi và cân nặng Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan