Thống kê về nhu cầu sử dụng máy vi tính của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô hà nội

16 324 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 22:41

TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Đề tài: THỐNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ NỘI Nhóm Môn: Nguyên lí thống kinh tế Phân tích đề tài: THỐNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ NỘI Nhóm4 Mục lục I Mở đầu 1/ Lý làm đề tài 2/ Mục đích đề tài 3/ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4/ Hạn chế đề tài II Phân tích chung 1/ Tổng thể mẫu 2/ Thu thập liệu 3/ Quy trình thực nghiên cứu III Phân tích chi tiết 1/ Thống mô tả 2/ Phân tích IV Thực trạng giải pháp 1/Thực trạng 2/ Giải pháp I Mở đầu 1/ Lý làm đề tài Thế kỷ 21- thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, máy vi tính nói riêng công nghệ thông tin nói chung trở thành phần thiếu sống đại Máy vi tính mang lại nhiều tiện ích cho nhân loại ngày trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho công việc người Trong đề tài thảo luận đưa nhóm định chọn đề tài “ Thống nhu cầu sử dụng máy vi tính sinh viên trường đại học, cao đẳng địa bàn thủ đô Nội” Nhóm chọn đề tài đề cập đến nhu cầu người thảo luận Nhu cầu phổ biến có ảnh hưởng không nhỏ đến sống, sinh hoạt, học tập mặt tiêu cực mặt tích cực 2/ Mục đích đề tài Theo biết máy vi tính dần trở thành công cụ thiếu nhằm phục vụ cho việc học tập, tra cứu thông tin, cập nhật tin tức, giải trí… bạn sinh viên Máy tinh đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng có mặt trái bạn lạm dụng nhiều Theo thông tin nhóm điều tra có đến gần 14% bạn sinh viên sử dụng máy tính tiếng đồng hồ ngày Một số lớn mà bạn biết phải dành đến 10 tiếng ngày cho việc sinh hoạt cá nhân, chưa kể đến thời gian dành cho việc học lớp Như tính sơ qua thời gian học lớp bạn thời gian để làm việc khác học thêm nhà, rèn luyện thể thao, rèn luyện kỹ năng, tham gia hoạt động ngoại khóa… Và ngày bạn dành lượng thời gian lớn cho việc ngồi bên máy vi tính mang lại tác hại cho người sử dụng? Mục đích đề tài thảo luận nghiên cứu thống nhu cầu sử dụng máy vi tính, từ phân tích, tìm hiểu thực trạng, đưa mặt tích cực tiêu cực nhu cầu sử dụng máy vi tính sinh viên địa bàn thủ đô Nội Từ thảo luận tìm giải pháp giúp hạn chế mặt tiêu cực vấn đề 3/ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Sinh viên trường đại học, cao đẳng địa bàn thủ đô Nội Lí mà nhóm chọn đối tượng để khảo sát nhóm đối tượng có mật độ sử dụng máy tính nhiều số cấp đào tạo Đây nhóm đối tượng có tần suất sử dụng máy tính thường xuyên 4/ Hạn chế đề tài Do có hạn chế thời gian chi phí nên đề tài thực theo phương thức điều tra chọn mẫu Do phần phân tích liệu có sai xót, chưa khách quan II Phân tích chung 1/ Tổng thể mẫu Tổng thể bộc lộ Mẫu điều tra: 437 sinh viên học viện Ngân hàng 2/ Thu thập liệu    Dạng liệu: sơ cấp Điều tra không thường xuyên, không toàn Phương pháp thu thập liệu:  Thu thập liệu sơ cấp nghiên cứu quan sát: mẫu điều tra cụ thể 3/ Quy trình thực nghiên cứu Xác định nội dung mục tiêu nghiên cứu Phân tích liệu thiết kế bảng câu hỏi kết thảo luận điều tra kết luận đưa giải pháp III Phân tích chi tiết 1:Các số liệu sau tổng hợp thống Sau điều tra thống mẫu 437 sinh viên thu số liệu sau: +Số người sử dụng máy tính: 436 người có sử dụng máy tính (chiếm 99,77%) người không sử dụng máy tính (chiếm 0,23%) Trong : 359 người có máy tính riêng(laptop,máy tính bàn) (chiếm 82,15%) 45 người dùng chung máy tính với người khác (chiếm 10,3%) 30 người sử dụng máy tính cách quán net(chiếm 6,86%) người sử dụng máy tính cách khác +Số người sử dụng internet : 417 người(chiếm 95,64%) (chiếm0,69%) +Số người có máy tínhsử dụng internet là: 353 người(chiếm 98,33% so với người có máy tính ) +Mục đính sử dụng máy tính: Cho học tập :352 người Cho công việc:201 người Cho hoạt động giải trí:364người Cho việc xem tin tức: 248 người Cho mục đích khác:95 người +Thời gian sử dụng máy tính ngày: Nhỏ giờ:19 người ( 4,35%) Từ 1-2 :56 người (12,81%) Từ 2-5 giờ:183 người(41,88%) Từ 5-8 giờ:118 người(27%) Lớn :61người (13,96%) +Thời gian sử dụng máy tính cho học tập ,công việc ngày : Nhỏ giờ:155 người(35,47%) Từ 1-2 :174 người(39,82%) Từ 2-5 giờ:63người (14,42%) Từ 5-8 :30người (6,86%) Lớn giờ:15 người(3,43%) +Thời gian sử dụng máy tính cho mục đích khác ngày: Nhỏ giờ:71người( 16,25%) Từ 1-2 giờ:144 người (32,95%) Từ 2-5 giờ:142 người (32,49%) Từ 5-8 giờ:54 người (12,36%) Lớn giờ:26người ( 5,95%) + Các biểu sức khỏe sử dụng máy tính: Mỏi mắt: 97(22,2%) Nhức đầu:18(4,12%) Cơ thể mệt mỏi: 35(8,01%) Không biểu gì: 97(22,2%) Các biểu khác :22(5,03%) Có từ biểu hiện:168(38,44%) (mỏi mắt, nhức đầu,cơ thể mệt mỏi) +Mức độ ảnh hưởng máy tính đến sống sinh viên: Không ảnh hưởng :102(23,34%) Có ảnh hưởng tốt :230 (52,63%) Có ảnh hưởng không tốt: 105 (24,03%) +Mức độ hài lòng với cách sử dụng máy tính sinh viên : Hài lòng:206 (47,14%) Không hài lòng, tìm cách:172 (39,36%) Không hài lòng không khắc phục được:59(13,5%) Qua số liệu tổng hợp ta vào dự đoán ,dự báo nhu cầu sử dụng máy vi tính sinh viên trường đại học cao đẳng địa bàn Nội a.Sự phổ biến máy tính mạng internet đới sống sinh viên: -Nhận xét số thống kê: +Số lượng sinh viên sử dụng máy tính điều tra gần tuyệt đối(436 tổng số 437 sinh viên chiếm 99,77%) +Lượng sinh viênmáy tính riêng(lap top, máy tính để bàn…) cao (359 tổng số 436 sinh viên chiếm 82,15% gấp 7,98 lần số sinh viên dùng chung máy tính với người khác gấp 11,97 lần số sinh viên phải quán net để sử dung máy tính ) +Đa số người sử dụng máy tính sử dụng dịch vụ internet(417 người chiếm 95,64%) +Hầu hết người có máy tính riêng sử dụng dịch vụ internet(98,33% người có máy tính ) -Ngày nay,trong giới sinh viên việc sử dụng máy tính trở thành nhu cầu thiết yếu Theo thống Trung tâm số liệu Internet quốc tế, Việt Nam xếp hạng 18 20 quốc gia có số người dùng Internet lớn giới quý I/2012 Cụ thể, tính tới thời điểm ngày 31/3/2012, Việt Nam có 30.858.742 người dung máy tính, Internet, chiếm tỉ lệ 34,1% dân số Việt Nam 1,4% dân số giới So với quốc gia khác, Việt Nam có số lượng người dung máy tính, Internet nhiều thứ khu vực Châu Á đứng vị trí thứ khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia Philippines) Nếu so với lượng người dùng máy tính, Internet Việt Nam vào trước năm 2000 mức 200.000 người, sau 12 năm, số lượng người dung máy tính, Internet Việt Nam tăng khoảng 15 lần Qua số thống nhóm thấy +Việc sử dụng máy tính ,internet dần trở nên phổ cập sinh viên.Sinh viên lực lượng tri thức nòng cốt để phát triển tương lai đất nước nên cần trang bị tri thức để không bị tụt hậu so giới.Vì số sinh viên sử dụng máy tính mạng internet tăng thời gian tới + Mức độ sinh viên đầu tư cho việc sử dụng máy tính tương đối cao(82,15% sinh viênmáy tính riêng).Và số tăng ích lợi mà máy tính đem lại +Đa số bạn sinh viên sử dụng máy tính sử dụng dich vụ internet IV Thực trạng giải pháp 1/Thực trạng Qua khảo sát nhóm nhận thấy: Nhu cầu sử dụng máy tính sinh viên cao Thời gian dành cho việc sử dụng máy tính sinh viên nhiều có xu hướng ngày tăng Mục đích sử dụng máy tính sinh viên không dành cho học tập mà phần đa cho hoạt động giải trí chơi game, mạng xã hội, đọc báo, xem phim, nghe nhạc….Tuy nhiên nhiều sinh viên chưa sử dụng máy tính cách nên việc sử dụng máy tính chưa đem đến hiệu mong đợi Ảnh hưởng việc máy tính sinh viên lớn Một phận không nhỏ sinh viên dần trở nên lệ thuộc vào máy tính Cho nên không dành nhiều thời gian cho hoạt động khác Vẫn có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề lạm dụng máy tính mạng ảo Đa số nhận thức ảnh hưởng tiêu cực tích cực chưa có giải pháp cụ thể để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng vấn đề * Tác động tích cực: - Cho phép người toàn cầu để giao tiếp với nhau, lúc nào, thông qua việc sử dụng email - Mọi người tìm kiếm thông tin trực tiếp, thay việc sử dụng tìm kiếm thông qua sách - Cập nhật thông tin nhất, nhanh cung cấp thông tin cần thiết - Giúp cho việc học tập người trở nên hiệu - Đáp ứng nhu cầu giải trí giới trẻ sau học căng thẳng - Sao lưu tác phẩm thực dễ dàng, mà không cần phải viết lại tất thứ - Mọi người làm việc từ nhà, dành nhiều thời gian với gia đình họ điều - Người khuyết tật mà viết, nhận phần mềm cho phép họ nói chuyện loại hình * Tác động tiêu cực: - Nếu sử dụng máy tính liên tục, không nghỉ 2-3 gây hội chứng hỗn loạn thị giác Computer Vision Syndrom – CVS: mắt mỏi mệt căng thẳng, mắt nhìn lòa, nhức đầu hay đau hốc mắt - Stress vi tính hội chứng mệt mỏi người thường xuyên ngồi nhiều trước máy tính Thời gian ngồi lỳ đơn điệu trước máy vi tính làm thể mệt mỏi mà khó hồi phục lại Hiện tượng khó thở thể bị nhiễm CO2 hợp chất bay cao, thường xảy phòng máy - Mất nhiều thời gian để chơi giải trí mạng thay phải làm việc học tập Đặc biệt trẻ em, luôn làm chủ từ cám dỗ game online, offline; chat vô số thứ khác, nhiều thứ lại thật nguy hiểm với tâm hồn non trẻ tuổi nhỏ 2/ Giải pháp - Cải thiện môi trường làm việc Bạn đặt số xanh bên cạnh máy tính bạn, hiệu hấp thụ xạ máy tính, mà giải tỏa áp lực bạn làm sống hàng ngày bạn Các loại bạn trồng bao gồm xương rồng, hoa đá quý, - Uống nhiều nước ăn đủ chất Thứ hai, uống nhiều nước ăn nhiều thực phẩm có chứa đủ Vitamin A, Vitamin C protein Đối với người có sống bận rộn bận rộn, cách đơn giản để ngăn chặn xạ máy tính uống 2-3 tách trà xanh ăn trái cam buổi sáng - Chăm sóc da bạn Nhiều phụ nữ sử dụng make-up sở khuôn mặt họ trước ngồi trước máy tính Nó có hiệu ngăn chặn ô nhiễm xạ máy tính Sau sử dụng máy tính thời gian dài, có nhiều hạt xạ điện từ hấp thụ khuôn mặt bạn, bạn nên rửa mặt Một thói quen làm giảm xạ máy tính 70% - Đảm bảo đủ không khí phòng Nghiên cứu khoa học chứng minh hình máy tính sản xuất loại chất gây ung thư gọi "brom dibenzofuran" vậy, cần thiết phải có quạt thông gió phải cài đặt phòng - Thư giãn ngắn Điều cần thiết, bạn nghe chút nhạc thực số tập đơn giản chỗ để giải tỏa áp lực công việc bạn cung cấp cho bạn tâm trạng vui vẻ Ngoài ra, vị trí đặt máy tính quan trọng Hạn chế việc đặt mặt sau hình hướng có người xạ điện từ máy tính mạnh từ mặt sau, sau hai bên, hình nơi mà xạ điện từ yếu Để nhìn rõ mặt chữ phải đặt máy tính cách 50 - 75 cm Với vị trí giảm ảnh hưởng xạ điện từ -Tránh tình trạng làm dụng dẫn đến tiêu cực phận sinh viên ngày nay: Tổ chức hoạt động ngoại khóa giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để lôi kéo sinh viên tham gia thay cho game online, mạng xã hội Tích cực tuyên truyền mặt tiêu cực việc lạm dụng máy vi tính để sinh viên nắm rõ từ điều chỉnh nhu cầu sử dụng thân Tìm hiểu rõ nguyên nhân việc lạm dụng hay nói cách rõ ‘nghiện’ máy vi tính để có phương hướng điều chỉnh dụ có người nghiện mạng xã hội họ cảm thấy sống giới ảo vui hơn, thú vị hơn, thoải mái so với giới thực tế từ nguyên nhân đưa giải pháp cụ thể với đối tượng ... tài: THỐNG KÊ VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH CỦA SINH VI N CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI Nhóm4 Mục lục I Mở đầu 1/ Lý làm đề tài 2/ Mục đích đề tài 3/ Đối tượng phạm vi. .. định chọn đề tài “ Thống kê nhu cầu sử dụng máy vi tính sinh vi n trường đại học, cao đẳng địa bàn thủ đô Hà Nội Nhóm chọn đề tài đề cập đến nhu cầu người thảo luận Nhu cầu phổ biến có ảnh hưởng... cực nhu cầu sử dụng máy vi tính sinh vi n địa bàn thủ đô Hà Nội Từ thảo luận tìm giải pháp giúp hạn chế mặt tiêu cực vấn đề 3/ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Sinh vi n trường đại học, cao đẳng địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thống kê về nhu cầu sử dụng máy vi tính của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô hà nội , Thống kê về nhu cầu sử dụng máy vi tính của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô hà nội , Thống kê về nhu cầu sử dụng máy vi tính của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thủ đô hà nội

Từ khóa liên quan