0

bai 26 moi ghep thao duoc

25 374 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2017, 08:17

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1: Em nêu đặc điểm ứng dụng mối ghép đinh tán? Trảlời: Mối ghép đinh tán thường dùng khi: - Vật liệu ghép khơng hàn khó hàn - Mối ghép chịu nhiệt độ cao, chịu lực lớn chấn động mạnh * Mối ghép đinh tán ứng dụng kết cấu cầu, giàn cầu trục dụng cụ gia đình KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 2: Thế mối ghép cố định? Mối ghép cố định gồm loại? cho biết đặc điểm loại? Trả lời : - Mối ghép cố định mối ghép mà chi tiết ghép khơng có chuyển động tương - Mối ghép cố định gồm hai loại:Mối ghép khơng tháo mối ghép tháo - Đặc điểm loại: +Mối ghép khơng tháo mối ghép mà chi tiết ghép khơng thể tháo rời dạng ngun vẹn +Mối ghép tháo chi tiết ghép tháo rời dạng ngun vẹn trước ghép Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: Các em quan sát hình vẽ tìm hiểu cấu tạo, cách tháo lắp mối ghép? Mối ghép Bu Lơng Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: a.Cấu tạo mối ghép: Mối ghép vít gồm: Mối ghépđinh vít Bu cấy Lơng gồm: gồm: 3,4.Chi 1.Đai ốctiết ghép 7.Đinh vít 2.Vòng đệm Tháo :7-3-4 3,4.Chi tiết ghép Lắp:4-3-7 6.Vít 5.Bu cấy Lơng Tháo:1-2-3-6-4 Tháo :1-2-3-4-5 Lắp:4-6-3-2-1 Lắp:5-4-3-2-1 Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: a Cấu tạo mối ghép: - Mối ghép Bu Lơng gồm: Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép, bu lơng - Mối ghép vít cấy gồm: Đai ốc,vòng đệm, chi tiết ghép, vít cấy - Mối ghép đinh vít gồm: Chi tiết ghép, đinh vít Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: Quan sát hình vẽ em nêu giống khác ba mối ghép? Mối ghép Bu Lơng Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít Mối ghép Bu Lơng Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít Khác Giống Mối ghép bulông -Các mối ghép Các chi mối tiết ghép tháo ghép lỗ hình trụ -Các mối trơn ghép ren Mối ghép vít cấy, đinh vít Một chi tiết ghép có ren Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: a.Cấu tạo mối ghép: - Mối ghép Bu Lơng gồm: Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép, bu lơng - Mối ghép vít cấy gồm: Đai ốc,vòng đệm, chi tiết ghép, vít cấy - Mối ghép đinh vít gồm: Chi tiết ghép, đinh vít b.Đặc điểm ứng dụng: Mối ghép ren có đặc điểm ứng dụng nào? Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: a.Cấu tạo mối ghép: b.Đặc điểm ứng dụng: - Mối ghép ren có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp nên dùng rộng rãi - Mối ghép bu lơng dùng để ghép chi tiết có chiều dày khơng lớn - Mối ghép vít cấy dùng ghép chi tiết chiều dày lớn - Mối ghép đinh vít dùng cho chi tiết ghép chịu lực nhỏ Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: a Cấu tạo mối ghép: b Đặc điểm ứng dụng 2.MỐI GHÉP BẰNG THEN VÀ CHỐT: a Cấu tạo mối ghép Mối ghép then Mối ghép chốt Các em quan sát kĩ hình vẽ tìm hiểu cấu tạo, trình tự tháo lắp mối ghép? Mối ghép then gồm: Mối ghép chốt gồm: 1,2.Chi tiết ghép 1,2.Chi tiết ghép 3.Then 3.Chốt trụ Tháo: 3-2-1 Tháo: 3-1-2 Lắp: 1-2-3 Lắp: 2-1-3 Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: a Cấu tạo mối ghép: b Đặc điểm ứng dụng 2.MỐI GHÉP BẰNG THEN VÀ CHỐT: a Cấu tạo mối ghép: - Mối ghép then gồm:Chi tiết ghép,then - Mối ghép chốt gồm:Chi tiết ghép,chốt b Đặc điểm ứng dụng: Mối ghép then chốt có đặc điểm ứng dụng nào? Then Chốt Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC MỐI GHÉP BẰNG REN: MỐI GHÉP BẰNG THEN VÀ CHỐT: a Cấu tạo mối ghép: b Đặc điểm ứng dụng: - Mối ghép then,chốt có cấu tạo đơn giản,dễ tháo lắp thay khả chịu lực - Mối ghép then dùng ghép trục với bánh đai,đĩa xích….để truyền chuyển động quay - Mối ghép chốt dùng để hãm chuyển động tương đối chi tiết theo phương tiếp xúc Một số hình ảnh hệ thống, thiết bị, động có sử dụng mối ghép ren, then, chốt: Một số hình ảnh hệ thống, thiết bị, động có sử dụng mối ghép ren, then, chốt: Một số hình ảnh hệ thống, thiết bị, động có sử dụng mối ghép ren, then, chốt: Một số hình ảnh hệ thống, thiết bị, động có sử dụng mối ghép ren, then, chốt: Một số hình ảnh hệ thống, thiết bị, động có sử dụng mối ghép ren, then, chốt: Một số hình ảnh hệ thống, thiết bị, động có sử dụng mối ghép ren, then, chốt: Một số hình ảnh hệ thống, thiết bị, động có sử dụng mối ghép ren, then, chốt: Híng dÉn vỊ nhµ -Về nhà em học trả lời câu hỏi SGK ! -Tìm hiểu 27 “Mối ghép động” ... trước ghép Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: Các em quan sát hình vẽ tìm hiểu cấu tạo, cách tháo lắp mối ghép? Mối ghép Bu Lơng Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít Bài 26: MỐI GHÉP... ghép Lắp:4-3-7 6.Vít 5.Bu cấy Lơng Tháo:1-2-3-6-4 Tháo :1-2-3-4-5 Lắp:4-6-3-2-1 Lắp:5-4-3-2-1 Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: a Cấu tạo mối ghép: - Mối ghép Bu Lơng gồm: Đai ốc,... gồm: Đai ốc,vòng đệm, chi tiết ghép, vít cấy - Mối ghép đinh vít gồm: Chi tiết ghép, đinh vít Bài 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 1.MỐI GHÉP BẰNG REN: Quan sát hình vẽ em nêu giống khác ba mối ghép? Mối
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 26 moi ghep thao duoc, bai 26 moi ghep thao duoc,