Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

32 2.5K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 17:56

Khi học xong phần này học viên sẽ tiếp thu được những kết quả học tập sau: o Xác định được nội dung công tác bảo hộ lao động gồm ba phần chủ yếu là: kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các c PHẦN IĐẠI CƯƠNG CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNGNỘI DUNG – MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA BẢO HỘ LAO ĐỘNGKhi học xong phần này học viên sẽ tiếp thu được những kết quả học tập sau: Xác đònh được nội dung công tác title='bảo hộ lao động'>bảo hộ lao động gồm ba phần chủ yếu là: kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động. Hiểu được ý nghóa và mục đích của công tác bảo hộ lao động.  NỘI DUNG title='công tác bảo hộ'>CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNGKỹ thuật an toàn chuyên nghiên cứu những vấn đề nguy hiểm trong sản xuất và hậu quả của chúng, đồng thời đề ra những biện pháp kỹ thuật nhẵm ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục chúng.Để đạt được mục đích ngăn ngừa tác động của các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất đối với người lao động, phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn ngay từ khi thiết kế, lên kế hoạch, xây dựng hoặc chế tạo máy, thiết bò, các quá trình công nghệ. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất phải thực hiện đồng bộ các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật, sử dụng các thiết bò an toàn và các thao tác làm việc an toàn.Nội dung kỹ thuật an toàn lao động gồm những vấn đề chủ yếu sau: Xác đònh những vùng nguy hiểm Xác đònh những biện pháp kỹ thuật, quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn. Sử dụng các thiết bò an toàn. HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN1. Xác đònh một số yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh Nông nghiệp/Thủy sản.- Chất độc hoá học- Vi khuẩn, virus- Cháy nổ- - - - - - - - - - An toàn lao động- 2. Sử dụng những thiết bò bảo hộ nào khi làm việc với hoá chất, môi trường có vi sinh vật gây hại tại nông trại, cơ sở sản xuất Nông nghiệp/Thủy sản.- o bảo hộ.- Găng tay chống hoá chất.- Kính bảo hộ.- - - - - - - - -  THÔNG TIN CẦN THIẾTVệ sinh lao động là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động.Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động bao gồm: Xác đònh yếu tố có hại đến sức khoẻ. Xác đònh tiêu chuẩn giới hạn các yếu tốn có hại trong môi trường lao động. Xác đònh khoảng cách an toàn về vệ sinh. Biện pháp tổ chức, tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh lao động. Biện pháp về sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. p dụng các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh. HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊNCác biện pháp kỹ thuật vệ sinh phải được thực hiện ngay từ khâu thiết kế, xây dựng các công trình, nhà xưởng, tổ chức nơi sản xuất.Các biện pháp kỹ thuật được áp dụng để chống bụi, khí, các hoá chất độc, vi sinh vật, gia súc tấn công, ngâm mình lâu trong nước, lũ lụt được thực hiện như thế nào? LƯU ÝTrong qúa trình sản xuất phải thường xuyên theo dõi sự phát sinh các yếu tố có hại, thực hiện các biện pháp giảm thiểu các yếu tố có hại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép.Tài liệu hướng dẫn học tập 2 An toàn lao động CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNGChính sách, chế độ bảo hộ nhằm đảm bảo thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, biện pháp vệ sinh lao động như chế độ trách nhiệm của cán bộ quản lý, tổ chức bộ máy làm công tác bảo hộ lao động.Nội dung chính sách, chế độ bảo hộ lao động:- Các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động (BHLĐ).- Các chính sách, chế độ nhằm đảm bảo sức lao động, bồi dưỡng phục hồi sức lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi.- Chế độ với lao động nữ, lao động vò thành niên, lao động trong các nghề đặc thù. HOẠT ĐỘNG THAM KHẢO CỦA SINH VIÊNCác điều luật và văn bản chủ yếu về BHLĐ trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghóa Việt Nam là gì ? MỤC ĐÍCH BẢO HỘ LAO ĐỘNGCông tác BHLĐ là một trong những yêu cầu khách quan của hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích:- Đảm bảo an toàn thân thể của người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không thể xảy ra tai nạn, chấn thương gây tàn phế hoặc tử vong trong lao động.- Bảo đảm người lao động khoẻ mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu gây ra.- Bồi dưỡng phục hồi kòp thời và duy trì sức khoẻ, khả năng lao động của người lao động.- Đảm bảo sản xuất và xã hội phát triển bền vững. CÂU HỎI1. Hãy cho biết mục đích kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh lao động ?2. Hãy nêu ý nghóa kỹ thuật an lao động và vệ sinh lao động title='ý nghĩa công tác bảo hộ'>Ý NGHĨA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNGÝ nghóa chính tròBảo hộ lao động tốt là góp phần tích cực chăm lo sức khoẻ, tính mạng và đời sống người lao động, biểu hiện quan điểm quần chúng, quan điểm q trọng con người của Đảng và Nhà nước, vai trò của con người trong xã hội được tôn trọng. SINH VIÊN TRẢ LỜI CÂU HỎITài liệu hướng dẫn học tập 3 An toàn lao độngNgược lại, nếu công tác BHLĐ không được thực hiện tốt thì điều gì xãy ra với người lao động (về phương diện chính trò)Ý nghóa kinh tếCông tác BHLĐ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, vì một khi sức khoẻ và tính mạng cán bộ công chức (CBCC) được bảo vệ, điều kiện làm việc được cải thiện thì sản xuất được ổn đònh, duy trì thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện thuận lợi tăng năng suất lao động đồng thời không bò hao phí tiền của cho việc giải quyết những sự cố đáng tiếc.Ngược lại, trong môi ttrường làm việc xấu, tai nạn lao động tăng, ốm đau nhiều thì việc sản xuất sẽ như thế nào ?Ý nghóa tâm lýKhi công tác bảo hộ được quan tâm, người lao động luôn có tâm lí thoải mái, tự tin, yên tâm trong lao động sản xuất. Mỗi người khi được giáo dục sẽ nâng cao vốn hiểu biết và ý thức tuân thủ kỹ luật lao động, tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác và bảo vệ của công.Bảo hộ lao động đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi người được lao động được sống khoẻ mạnh, làm việc có hiệu quả cao và có vò trí xứng đáng trong xã hội, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ khoa học kỹ thuật.Tài liệu hướng dẫn học tập 4 An toàn lao độngÁP DỤNG NHỮNG NGUYÊN TẮC, QUI TẮC AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SƯÛ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂNSau khi học tốt phần này sinh viên sẽ đạt được các kết quả sau: p dụng các qui tắc an toàn lao động khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Làm giảm thiếu các trường hợp cấp cứu. Thực hiện các nguyên tắc và các bước an toàn lao động. Biểu diễn các bước an toàn lao động. QUI TẮC AN TOÀN TRONG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM, CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI NÔNG TRẠI, CƠ SƠÛ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG NGHIỆP/THỦY SẢN- Cần sử dụng giày hoặc ủng bảo vệ chân, mũ bảo vệ đầu phù hợp với yêu cầu của từng công việc.- Sử dụng áo, găng tay chống hoá chất, kính bảo hộ khi tiếp xúc với hoá chất.- Sử dụng dụng cụ hỗ trợ hấp, mặt nạ dưỡng khí, máy cấp không khí khi làm việc trong môi trường có nồng độ oxy dưới 18%.- Trong môi trường có nồng độ khí độc vượt quá tiêu chuẩn cho phép, cần sử dụng dụng cụ cấp khí hỗ trợ hấp.- Cần sử dụng áo, mặt nạ, găng tay, ủng chống thâm nhập khi tiếp xúc với các chất gây tổn thương cho da hoặc gây nhiễm độc cho da.- Khi kiểm tra, sửa chữa máy điện, dụng cụ điện, dây tải cần sử dụng dụng cụ cách điện, mũ cách điện, găng tay cao su cách điện.- Sử dụng dụng cụ bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường dễ bò bắn mùn, hơi, chất độc vào mắt .. . . . . .HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN1. Mô tả qui tắc an toàn khi sử dụng các một số dụng cụ cầm tay/thủ công như: búa, dao, rựa, phảng làm cỏ, lưỡi liềm cắt cỏ, … 2. Quy tắc an toàn khi tiếp xúc với chất độc: 3. Qui tắc an toàn nơi làm việc: NGUYÊN TẮC CHUNG NGĂN NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNGĐể bảo vệ người lao động khỏi bò tác động bởi yếu tố nguy hiểm, nhiều phương tiện kỹ thuật, biện pháp thích hợp được xây dựng nhằm làm giảm thiếu các trường hợp cấp cứu.Những trường hợp nhất thiết phải sử dụng phương tiện bảo vệ như:Tài liệu hướng dẫn học tập 5 An toàn lao động- Làm việc trong môi trường thiếu oxy.- Làm việc trong môi trường ô nhiễm trong thời gian ngắn.- Công việc lặn dưới nước- Làm việc trong môi trường có hơi khí chất độc, vi sinh vật xâm nhiễm vào người qua đường hấp.. . . . . .HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊNMô tả và sử dụng dụng cụ bảo vệ cá nhânDụng cụ bảo vệ cơ quan hấp:Dụng cụ bảo vệ đầu:Dụng cụ bảo vệ mắt:Dụng cụ bảo vệ chân:Dụng cụ bảo vệ thân thể:  LƯU Ý KHI BIỂU DIỄN CÁC BƯỚC AN TOÀN LAO ĐỘNG- Xác đònh từng đặc điểm công việc.- Xác đònh các mối nguy hiểm có thể xãy ra.- Xác đònh phương tiện thực hiện an toàn lao động.- Thực hiện nguyên tắc an toàn.- Sử dụng đồ title='tài liệu bảo hộ lao động'>bảo hộ lao động.Tài liệu hướng dẫn học tập 6 An toàn lao độngPHẦN IIÁP DỤNG NHỮNG NGUYÊN TẮC AN TOÀN LAO ĐỘNGAN TOÀN VỀ HOÁ CHẤT SƯÛ DỤNG TRONG BẢO VỆ THỰC VẬTKhi học tốt phần này người học sẽ đạt được những kết quả học tập sau: Sử dụng an toàn các chất độc hại ng dụng các chất sinh - hoá học Quản lý sự rò rỉ hoá chất Lưu ý tác hại hoá chất rò rỉ Khuyến cáo việc sử dụng hoá chất trên đồng ruộng KHÁI NIỆMHoá chất là các nguyên tố hoá học, các hợp chất và hỗn hợp có bản chất tự nhiên hay tổng hợp.Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là những chất bảo vệ cây trồng, các thuốc BVTV đều là chất độc, nếu không được hướng dẫn sử dụng đúng đắn, thuốc có thể gây độc cho người, gia súc, sinh vật có ích và môi trường.Thuốc BVTV nếu không được sử dụng đúng không phải chỉ có người trực tiếp phun thuốc, mà nhà cửa, nguồn nước, gia súc cũng bò nhiễm thuốc.Thuốc BVTV thường xâm nhập vào cơ thể con người qua 3 con đường chính:• Đường hấp là nguy hiểm nhất• Đường hấp thụ qua da• Đường tiêu hoáDù con đường nào đi chăng nữa khi hoá chất hay chất độc đã thấm vào máu đi khắp cơ thể sẽ gây ra những tác hại khác nhau mà con người không thể lườn trước được.Tác hại của thuốc BVTV:• Tác hại cấp tính: tác hại cấp tính thường xảy ra trong thời gian ngắn tiếp xúc với thuốc, sự nhiễm độc có thể gây tử vong. Tác hại cấp có thể phục hồi được và cũng có trường hợp để lại thương tổn vónh viễn.• Tác hại mãn tính: tác hại mãn tính thường xảy ra do tiếp xúc với thuốc BVTV lập đi lập lại nhiều lần. Tác hại này chỉ phát hiện được sau thời gian dài khi đã thành bệnh.Cả hai trường hợp cấp tính và mãn tính đều có khả năng phục hồi nếu phát hiện sớm, điều trò kòp thời và không tiếp xúc nữa. Thế nhưng, cũng có chất gây bệnh chưa chữa được để lại thương tổn vónh viễn hoặc để lại hậu quả cho thế hệ tương lai. Tài liệu hướng dẫn học tập 7 An toàn lao động HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊNMô tả những triệu chứng đặc trưng khi con người bò ngộ độc thuốc BVTV: Tác hại của thuốc đối với mắt: Tác hại của thuốc đối với hệ thần kinh: Tác hại đối với hệ tiêu hóa:Tác hại đối với hệ hấp: THÔNG TIN CẦN THIẾTĐể sử dụng an toàn các chất độc cần biết các thông tin sau đây: Xác đònh và nhận diện đúng hóa chất sử dụng. Mô tả con đường xâm nhập và gây hại của hóa chất đó. Tìm biện pháp ngăn ngừa những tác hại đó. Thực hiện qui trình sử dụng an toàn các chất độc hại.Xác đònh và nhận diện đúng thuốc sử dụng trong BVTV thì phải đọc được nhãn thuốc: • Thông tin về độ độc.• Tên thương mại, thành phần chất hoạt động của thuốc, dạng thuốc, công dụng của thuốc.• Hướng dẫn sử dụng.• Những biện pháp an toàn khi sử dụng, sau khi sử dụng, và biện pháp sơ cấp cứu sau khi ngộ độc thuốc.• Cách bảo quản, khả năng hỗn hợp với thuốc khác.• Số đăng ký sử dụng: dung tích hoặc khối lượng tònh.• Tên, đòa chỉ của nhà sản xuất, cung ứng.• Ngày gia công hoặc đóng gói, thời hạn sử dụng.• Hình tượng hướng dẫn cách bảo quản, pha chế (nếu có).• Thời gian cách ly, hình tượng, vạch màu biểu thò độ độc, tính chất vật lý của thuốc.• Dấu kiểm tra chất lượng của cơ sở gia công.Hình 1: nhãn một chai thuốc, hình biểu tượng độc, chỉ dẫn an toàn, vạch màu HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊNĐọc nhãn thuốc BVTVTài liệu hướng dẫn học tập 8 An toàn lao độngGhi nhận những thông tin cần thiết của nhãn thuốc BVTV dạng nhãn 3 cột: LƯU ÝBiện pháp ngăn ngừa thuốc BVTV xâm nhập vào cơ thể con người:1. Ngăn ngừa không cho thuốc BVTV nhiễm qua da và qua mũi:• Sử dụng đồ bảo hộ lao động: quần áo, găng tay, khẩu trang, ủng, kính, …• Bình phun thuốc không bò rò rỉ, thuốc chảy vào quần áo.• Khi rót thuốc không nên để thuốc đổ vải ra tay, ra bên ngoài.• Không nên phun thuốc ngược chiều gió để tránh bò các giọt thuốc tạt vào mặt, vào mũi.2. Ngăn ngừa nhiễm thuốc qua đường miệng:• Không nên ăn uống hút thuốc khi đang pha thuốc hay phun thuốc BVTV.• Sau khi pha thuốc, phun thuốc phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn uống hút thuốc.• Rữa tay sạch trước khi đi tiêu đi tiểu.• Không mang dụng cụ cân đông, pha thuốc vào nhà ở.• Không dùng vỏ bình thuốc BVTV đựng nước uống, hoặc ngược lại. CÂU HỎIĐể cân đong và pha thuốc BVTV an toàn thì người sử dụng cần phải làm gì ? KỸ THUẬT SƯÛ DỤNG THUỐC AN TOÀN, KHUYẾN CÁO SƯÛ DỤNG THUỐC BVTV TRÊN ĐỒNG RUỘNG1. Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng• Đúng thuốc: căn cứ đối tượng dòch hại cần diệt trừ và cây trồng hoặc nông sản cần được bảo vệ để chọn đúng loại thuốc và dạng thuốc sử dụng.• Đúng lúc: dùng thuốc khi sinh vật còn ở diện hẹp và ở giai đoạn dễ diệt trừ (thời gian sâu non, bệnh mới xuất hiện)• Đúng liều lượng: đảm bảo lượng thuốc và lượng nước trên một đơn vò diện tích• Đúng cách: tùy vào dạng thuốc, đặc tính thuốc và những yêu cầu kỹ thuật cũng như nơi xuất hiện dòch bệnh mà sử dụng cho đúng cách.2. Phun rải thuốc BVTV nên lưu ý• Trước khi tiến hành phun rải thuốc phải kiểm tra dụng cụ phun rải có bò rò rỉ không• Không để trẻ em đi phun thuốc BVTV• Không phun rải thuốc khi trười sắp mưa• Không đi phun ngược chiều gió• Không để thuốc bay tạt vào nhà ở, chảy xuống nguồn nước• Tắm rửa thay quần áo sạch ngay sau buổi phun thuốc3. Dọn sạch thuốc BVTV đổ vãi, vệ sinh sau khi tiếp xúc với thuốc.• Mang đồ BHLĐ khi tiếp xúc với thuốc BVTV.• Không được dùng nước để cọ rửa vì nước sẽ làm lan tràn khắp nơi.Tài liệu hướng dẫn học tập 9 An toàn lao động• Rắc mùn cưa, tro, đất bột, cát lên nơi thuốc đổ vãi.• Thu gom thuốc đổ vãi và vật dụng xử lí cho vào túi nhựa và tiến hành tiêu hủy.4. Vệ sinh khi tiếp xúc với thuốc• Cởi bỏ ngay đồ BHLĐ đã dính thuốc.• Tắm rội bằng nước sạch.• Giặt giũ đồ BHLĐ.• Thay quần áo sạch trước khi đi nghỉ ngơi, ăn uống, hút thuốc.5. Khống chế lượng thuốc bò rò rỉ• Luôn kiểm tra bao bì đựng thuốc và bình bơm xem có bò rò rỉ không.• Nếu phát hiện chai thuốc bò rò rỉ nên bỏ ngay vào trong bao nylon• Nếu phát hiện bình phun bò rò rỉ, ngừng ngay việc phun thuốc trên đồng ruộng và tìm cách hứng lượng thuốc còn lại.• Khoang vùng thuốc BVTV bò rò rỉ bên ngoài thì tìm cách thu gom và tiêu hủy. HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊNMô tả và sử dụng đồ bảo hộ lao động tự tạo (như bao tay, áo vè, quần áo, khẩu trang, ủng) khi cân đong - pha thuốc: CÂU HỎICần làm gì khi phát hiện vòi của bình phun rò rỉ thuốc BVTV?  LƯU ÝTiêu hủy bao bì và chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật• Nghiêm cấm việc dùng vỏ bao cũ chứa thuốc BVTV vào bất cứ việc gì khác.• Nghiêm cấm việc vứt bỏ thuốc BVTV mất chất lượng, thuốc dư thừa và vỏ bao bì cẩu thả.• Phá hủy vỏ bao trước khi chôn, đào hố để chôn vỏ bao thuốc BVTV.• Chỉ tiến hành việc đốt các vỏ bao thuốc khi trên nhãn không ngăn cấm việc đốt các bao bì đó.• Đòa điểm chôn vỏ bao bì phải xa nguồn nước, khu dân cư, không ngập úng, có biển báo.• Thuốc BVTV và vỏ bao bì được chôn từng lớp xen kẽ rác rưởi và phân chuồng. CÂU HỎI1. p dụng phương pháp thích hợp khi tiêu hủy vỏ bao bì thuốc BVTV tại đòa phương của bạn?2. p dụng khi phun rãi thuốc BVTV điều gì nên làm và điều gì không nên làm:Tài liệu hướng dẫn học tập 10 [...]... máy làm công tác bảo hộ lao động. Nội dung chính sách, chế độ bảo hộ lao động: - Các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao động (BHLĐ). - Các chính sách, chế độ nhằm đảm bảo sức lao động, bồi dưỡng phục hồi sức lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. - Chế độ với lao động nữ, lao động vị thành niên, lao động trong các nghề đặc thù.  HOẠT ĐỘNG THAM KHẢO... khác do điều kiện lao động xấu gây ra. - Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khoẻ, khả năng lao động của người lao động. - Đảm bảo sản xuất và xã hội phát triển bền vững.  CÂU HỎI 1. Hãy cho biết mục đích kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh lao động ? 2. Hãy nêu ý nghóa kỹ thuật an lao động và vệ sinh title='ý nghĩa công tác bảo hộ lao động'>lao động  Ý NGHĨA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG Ý nghóa chính trị Bảo hộ lao động tốt là góp phần... xấu, tai nạn lao động tăng, ốm đau nhiều thì việc sản xuất sẽ như thế nào ? Ý nghóa tâm lý Khi công tác bảo hộ được quan tâm, người lao động luôn có tâm lí thoải mái, tự tin, yên tâm trong lao động sản xuất. Mỗi người khi được giáo dục sẽ nâng cao vốn hiểu biết và ý thức tuân thủ kỹ luật lao động, tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác và bảo vệ của công. Bảo hộ lao động đảm bảo cho xã hội trong sáng,... hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghóa Việt Nam là gì ?  MỤC ĐÍCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG Công tác BHLĐ là một trong những yêu cầu khách quan của hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích: - Đảm bảo an toàn thân thể của người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không thể xảy ra tai nạn, chấn thương gây tàn phế hoặc tử vong trong lao động. - Bảo đảm người lao động khoẻ mạnh, không mắc bệnh nghề... gia công. Hình 1: nhãn một chai thuốc, hình biểu tượng độc, chỉ dẫn an toàn, vạch màu  HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN Đọc nhãn thuốc BVTV Tài liệu hướng dẫn học tập 8 An toàn lao động  CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG Chính sách, chế độ bảo hộ nhằm đảm bảo thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, biện pháp vệ sinh lao động như chế độ trách nhiệm của cán bộ quản lý, tổ chức bộ máy làm công. .. tập 10 An toàn lao động ÁP DỤNG NHỮNG NGUYÊN TẮC, QUI TẮC AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN Sau khi học tốt phần này sinh viên sẽ đạt được các kết quả sau:  p dụng các qui tắc an toàn lao động khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.  Làm giảm thiếu các trường hợp cấp cứu.  Thực hiện các nguyên tắc và các bước an toàn lao động.  Biểu diễn các bước an toàn lao động.  QUI TẮC... toàn lao động Ngược lại, nếu công tác BHLĐ không được thực hiện tốt thì điều gì xãy ra với người lao động (về phương diện chính trị) Ý nghóa kinh tế Công tác BHLĐ phục vụ trực tiếp cho sản xuất, vì một khi sức khoẻ và tính mạng cán bộ công chức (CBCC) được bảo vệ, điều kiện làm việc được cải thiện thì sản xuất được ổn định, duy trì thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện thuận lợi tăng năng suất lao động. .. Kính bảo hộ. - - - - - - - - -  THÔNG TIN CẦN THIẾT Vệ sinh lao động là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động. Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động bao gồm:  Xác định yếu tố có hại đến sức khoẻ.  Xác định tiêu chuẩn giới hạn các yếu tốn có hại trong môi trường lao động. ... học tập 7 An toàn lao động THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP SƠ CẤP CỨU TẠI CHỔ Khi học tốt phần này học viên sẽ đạt được những kết quả học tập:  p dụng nguyên tắc an toàn lao động.  Thực hiện các bước sơ cấp cứu.  Thực hiện sơ cấp cứu đơn giản để biết cách đề phòng các tai nạn khi tham gia lao động sản xuất, công tác dã ngoại.  THÔNG TIN CẦN THIẾT 1. Những điều cần biết khi tham gia công tác dã ngoại nông... sống người lao động, biểu hiện quan điểm quần chúng, quan điểm q trọng con người của Đảng và Nhà nước, vai trò của con người trong xã hội được tôn trọng.  SINH VIÊN TRẢ LỜI CÂU HỎI Tài liệu hướng dẫn học taäp 3 An toàn lao động - 2. Sử dụng những thiết bị bảo hộ nào khi làm việc với hoá chất, môi trường có vi sinh vật gây hại tại nông trại, cơ sở sản xuất Nông nghiệp/Thủy sản. - o bảo hộ. - Găng . công tác bảo hộ lao động. Nội dung chính sách, chế độ bảo hộ lao động: - Các biện pháp kinh tế - xã hội, tổ chức quản lý và cơ chế quản lý công tác bảo hộ lao. vệ sinh lao động ?2. Hãy nêu ý nghóa kỹ thuật an lao động và vệ sinh lao động Ý NGHĨA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNGÝ nghóa chính tr Bảo hộ lao động tốt là

Hình ảnh liên quan

Hình 4: mạng điện có dây trung tính nối đất - Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

Hình 4.

mạng điện có dây trung tính nối đất Xem tại trang 17 của tài liệu.
Phương pháp hình thức nghệ thuật quản  - Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

h.

ương pháp hình thức nghệ thuật quản Xem tại trang 27 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan