0

Phương pháp tổ chức công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phần 2

20 1,556 3
  • Phương pháp tổ chức công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phần 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2012, 21:05

Xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, phát huy vai trò tự quản của Đội. 3. Thái độ Tôn trọng tổ chức Đội của các em, biết độâng viên khuyến khích các em tự nguyện tham gia các hoạt động do Đội TN 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp tổ chức công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phần 2, Phương pháp tổ chức công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phần 2

Hình ảnh liên quan

Bảng - Phương pháp tổ chức công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phần 2

ng.

Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan