0

Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

27 7,163 10
 • Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2012, 13:25

Đây là dạng hoạt động GD tập thể, là một hình thức tổ chức tự quản cho HS và là một trong những biện pháp cơ bản góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết. 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp, Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

Hình ảnh liên quan

2. Nêu được các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp ở - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

2..

Nêu được các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp ở Xem tại trang 2 của tài liệu.
lớp thông qua hình ảnh vừa xem. - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

l.

ớp thông qua hình ảnh vừa xem Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1 - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

Hình 1.

Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Đây là dạng hoạt động GD tập thể, là một hình thức tố chức tự quản cho HS và là một trong những biện - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

y.

là dạng hoạt động GD tập thể, là một hình thức tố chức tự quản cho HS và là một trong những biện Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình tổ chức giờ SH đơn điệu, nhàm chán, - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

Hình t.

ổ chức giờ SH đơn điệu, nhàm chán, Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Đa dạng hoá về ND và hình thức tổ chức tiết SH lớp - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

a.

dạng hoá về ND và hình thức tổ chức tiết SH lớp Xem tại trang 11 của tài liệu.
HĐ 3: Hình thức, phương pháp tô chức - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

3.

Hình thức, phương pháp tô chức Xem tại trang 12 của tài liệu.
2. Thầy/cô hãy chia sẻ trong nhóm về các hình thức - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

2..

Thầy/cô hãy chia sẻ trong nhóm về các hình thức Xem tại trang 13 của tài liệu.
Các hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp: - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

c.

hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp: Xem tại trang 14 của tài liệu.
⁄ 2) Hình nh thức hỗn hợp:- Tổng “ - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

2.

Hình nh thức hỗn hợp:- Tổng “ Xem tại trang 16 của tài liệu.
hình, với người thật, việc thật trong lĩnh vực HĐ nào đó. # Khi tiến hành tổ chức họat động giao lưu cần lưu ý: - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

h.

ình, với người thật, việc thật trong lĩnh vực HĐ nào đó. # Khi tiến hành tổ chức họat động giao lưu cần lưu ý: Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Đây là hình thức tổ chức hoat động tổng hợp - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

y.

là hình thức tổ chức hoat động tổng hợp Xem tại trang 19 của tài liệu.
“ Hình thức - Kỹ năng tổ chức giờ sinh hoạt lớp

Hình th.

ức Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan