0

Kỹ năng sáng tạo bằng 06 kiểu kích thích

4 478 0
 • Kỹ năng sáng tạo bằng 06 kiểu kích thích

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 17:00

Bất kì một sự sáng tạo nào cũng đều đi qua ba bước hay ba giai đoạn: Bước 1: Chọn tiêu điểm và mổ xẻ tiêu điểm thành các yếu tố hoặc các đặc điểm. Bình thường thì có thể các bạn sẽ bóc t 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng sáng tạo bằng 06 kiểu kích thích, Kỹ năng sáng tạo bằng 06 kiểu kích thích

Hình ảnh liên quan

«. Lớp 2: Sản phẩm. Các yếu tô: Đặc điềm hình ảnh, đặc điểm bao bì, thuộc tính sản phâm, hoàn cảnh sử dụng, hoàn cảnh mua săm. - Kỹ năng sáng tạo bằng 06 kiểu kích thích

p.

2: Sản phẩm. Các yếu tô: Đặc điềm hình ảnh, đặc điểm bao bì, thuộc tính sản phâm, hoàn cảnh sử dụng, hoàn cảnh mua săm Xem tại trang 1 của tài liệu.