0

DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT

44 2,184 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2017, 07:29

DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT MỤC TIÊU HỌC TẬP ĐỊNH NGHĨA & CẤU TRÚC HOÁ HỌC - TINH BỘT - CELLULOSE VÀ CÁC DẪN CHẤT - GÔM VÀ CHẤT NHẦY PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM CÁC DƯỢC LIỆU CHỨA CÁC THÀNH PHẦN TRÊN MỘT SỐ DƯỢC LIỆU CHỨA TINH BỘT, CELLULOSE, GÔM VÀ CHẤT NHẦY ĐẠI CƯƠNG CARBOHYDRAT   Carbohydrat hợp chất quan trọng thể sống Trong : tồn dạng  nguyên tố hỗ trợ : cellulose chất tạo nên thành tế bào sống,  dự trữ lượng dạng polymer tinh bột  chất nhiều trình chuyển hoá acid nucleic, coenzym …, tiền chất cho tất trình tổng hợp chất chuyển hóa bậc hai (glycosid) Carbohydrat hình thành trình quang hợp khí CO2 H2O, chất cho việc hình thành tổng hợp hợp chất hữu khác thể sống CO2 hγ H2 O Quang hợp Erythrose-4 phosphate shikimate Mono-, oligo-, polyosid Glucose GLYCOSID Flavonoid, Anthrocyanin, tanin Phospho -enol pyruvate phenol, quinon, macrolid, acid béo, dầu, mỡ POLYACETAT pyruvate SHIKIMATES Acetyl-CoA Amino acid Cinnamate, lignan, coumarin, quinon protein ALKALOID Chu trình Krebs TERPEN & STEROID Tinh dầu,sesqui- diterpen, saponin, cardenolid, caroten ĐẠI CƯƠNG CARBOHYDRAT  Định nghĩa: nhóm hợp chất hữu cơ, gồm monosaccharid, dẫn chất sản phẩm ngưng tụ chúng  Cấu trúc: Monosaccharid polyhydroxyaldehyd polyhydroxyceton tồn dạng mạch hở hay mạch vòng bán acetal  Phân loại: nhóm  Monosaccharid  Oligosaccharid: thủy phân cho 1-6 đường đơn  Polysaccharid: phân tử lớn, gồm nhiều monosaccharid nối với nhau, tinh bột, cellulose, gôm, pectin, chất nhày MONOSACCHARID  Định nghĩa  CTCT chung Cn(H2O)n, có nhóm ald ceton (C=O) (n-1) nhóm OH  Tồn tự nhiên có số carbon thường (pentose hay hexose)  đường đơn cho carbohydrat đơn giản bị thủy phân 1CHO H C H OH C H H C OH C H C HO C H H C OH H C O OH 6CH OH D-Glucose H OH 1 HO H HO OH OH 6CH OH α-D-Glucose O H C HO C H H C OH H C O O OH 6CH OH β-D-Glucose HO O HO OH OH POLYSACCHARID – TINH BỘT  ĐỊNH NGHĨA  Tinh bột sản phẩm quang hợp xanh, tế bào hạt lạp không màu  Tinh bột giữ phận củ, rễ, quả, hạt, thân : – 70 % (trong : – %)  Tinh bột tồn dạng hạt, kích thước hình dáng khác nhau, không tan nước lạnh, đun với nước tinh bột bị hồ hóa  Trong cây, tinh bột bị thủy phân enzym thành đường đơn giản dạng hòa tan chuyển đến phận khác TINH BỘT - CẤU TRÚC HÓA HỌC loại Polysaccharid : amylose amylopectin  Amylose -  chuỗi α-D-Glucose, nối α (1→4), gồm 500 – 20.000 đơn vị, chuỗi thẳng, phân nhánh  thường tạo chuỗi xoắn đơn  oxi nằm quay phía vòng  với TT iod cho màu xanh đậm CẤU TRÚC CỦA AMYLOSE CẤU TRÚC HÓA HỌC  Amylopectin  α-D-Glucose, nối α (1→4) α (1→6) mạch nhánh;  phân tử lượng lớn, 5.000 – 50.000 đơn vị αD-Glucose;  Với TT iod cho màu tím đỏ DẪN CHẤT CELLULOSE & CÔNG DỤNG Cellulose vi tinh thể : cellulose thủy phân phần   T/c: bột màu trắng, không tan nước, phân tán nước cho gel C/d: dùng bào chế làm tá dược rã (cấu trúc mao quản); Tá dược đa : dính trơn, làm ổn định nhũ dịch hỗn dịch Cellulose kiềm   Cellulose + NaOH → cellulose kiềm (OH bậc Glucose phản ứng với NaOH) → làm cấu trúc sợi micel thay đổi Áp dụng kỹ nghệ dệt làm sợi bóng láng dễ bắt màu DẪN CHẤT CELLULOSE & CÔNG DỤNG Cellulose xanthat : Cellulose + Carbon disulfit (CS2)  Kỹ nghệ sản xuất sợi cellulose tổng hợp Methylcellulose (MC) : methyl hóa nhóm OH cellulose  Chế biến : tạo cellulose kiềm + Methylchlorid (CH 3Cl) → tủa methylcellulose MeOH, phơi, sấy khô  Tính chất : bột trắng, tạo với nước dd giả có độ nhớt phụ thuộc vào nồng độ, mức độ alkyl hóa, độ lớn phân tử  Bào chế : nhũ dịch hỗn dịch, thuốc mỡ, tá dược dính rã cho viên nén  Có thể tạo ethylcellulose, methylethyl cellulose DƯỢC LIỆU CHỨA CELLULOSE Cây thuộc chi Gossypium, họ Bông, Malvaceae Lai tạo từ loài : G herbaceum L G arboreum L G barbadense L G hirsutum L DƯỢC LIỆU CHỨA CELLULOSE Đặc điểm thực vật : -Cây nhỡ cao – m, hàng năm nhiều năm - so le có cuống dài, phiến chia thùy, gân chân vịt - Hoa mọc nách lá, cánh, có màu sắc thay đổi - Quả nang, hình trứng, có – ô, ô có – hạt - hạt bao bọc sợi màu trắng (có thể có màu vàng, vàng cam) - Bông trồng tháng 1-2, thu vào tháng 5-6 - sản lượng 10 triệu tấn, Ấn độ, Ai cập - Việt nam : ninh thuận, đồng nai, tây ninh DƯỢC LIỆU CHỨA CELLULOSE Bộ phận dùng công dụng Sợi : lớp bên vỏ hạt, hạt mang 5000 – 10.000 dài : 30 – 50 mm trung bình : 25 – 30 mm ngắn : < 25 mm - sợi rỗng tạo thành mao quản (KHV) → hút nước (loại chất béo thành tế bào lông) - sợi tan dd đồng oxyd/amoniac → cutin - sợi nhuộm hồng tím dd kẽm chloroiodid - thành phần chủ yếu cellulose 98 %, chất vô cơ, protein, chất béo Y học chia làm loại : xơ bôn hút nước - xơ : tự nhiên, cán, không chế biến Không hút nước dùng làm êm băng bó, nút ống - hút nước : tảy chất béo, có hút nước Băng bó vết thương Hạt : dầu 15 % (laọi nửa khô), acyl glycerol acid béo chưa no - dầu làm xà phòng, pha sơn Lá : chứa – % acid citric Vỏ rễ : gossypyl (1 – 2%) có tác dụng giảm tinh trùng testosteron Hoa : Flavonoid (4,5 %) GÔM - CHẤT NHẦY I Nguồn gốc vai trò sinh lý gôm chất nhầy - Gôm có nguồn gốc bệnh lý, tiết gôm phản ứng điều kiện không thuận lợi - Chất nhầy thành phần cấu tạo tế bào bình thường - Không có ranh giới rõ rệt gôm chất nhầy - Gôm sản phảm thu dạng rắn từ kẽ nứt tự nhiên hay vết rạch cây, chất nhầy sản phẩm chiết từ nguyên liệu nước - Gôm nhựa : phân biệt (đốt, tính tan, hóa học) GÔM - CHẤT NHẦY Phân loại : gôm chất nhầy thành nhóm theo cấu tạo hóa học Nhóm trung tính : Galactomannan Glucomannan - Galactomannan : polysaccharid D-mannose D-galactose - Glucomannan : polysaccharid D-mannose D-glucose Mạch gồm D-mannopyranose Mạch nhánh gồm D-galactopyranose Nhóm acid, thành phần có acid uronic : đại diện gôm arabic - Gôm arabic có PTL lớn : 250.000, phân nhánh nhiều - Cấu tạo : D-galactopyranose, L-arabinose, L-rhamnose, acid Dglucuronic (tỷ lệ 3:3:1:1) Mạch gồm D-galactopyranose theo dây nối β (1→3) Nhóm acid, có thành phần gốc sulfat : đại diện thạch Agar GÔM - CHẤT NHẦY Tính chất : - Gôm chất nhầy hoà tan nước tạo dung dịch có đột nhớt cao - Không tan dung môi hữu ether, benzen, chloroform - tan cồn thấp độ (phụ thuộc loại gôm, chất nhầy) - bị tủa chì acetat trung tính kiềm - Gôm chất nhầy có cấu tạo thẳng dễ tạo màng, dính Ngược lại, cấu tạo phân nhánh khó tạo màng có tính dính cao - Độ nhớt thay đổi theo pH (nhóm acid), thay đổi theo pH (nhóm trung tính) - Chất nhầy bắt màu xanh với methylen (định tính vi phẫu) GÔM - CHẤT NHẦY III Đánh giá dược liệu chứa gôm chất nhầy - Phương pháp đo độ nhớt - Chỉ số nở - Nghiên cứu thành phần monosaccharid gôm chất nhầy : thuỷ phân hoàn toàn IV Ứng dụng - Thực phẩm - Chữa ho, làm lành vết thương, vết loét - Tá dược bào chế : tá dược rã viên nén, chất ổn định nhũ dịch, kem thuốc mỡ - Mỹ phẩm DƯỢC LIỆU CHỨA GÔM - CHẤT NHẦY Gôm arabic Gôm adragant Sâm bố Bạch cập Mã đề Thạch GÔM ARABIC Acacia senegal (L.) Willd., Mimosaceae Tên đồng nghĩa : A verek Guill et Perr Tên nước : Gum arabic, senagal gum Đặc điểm thực vật: Phân bố : Sudan (40.000 tấn/năm), Tây, Nam xa mạc Sahara (Moritani, Mali, Senegal, Nigeria) Thu hoạch : >3 tuổi (5-7), mùa khô, đẽo thành băng 500-800g gôm/1 Đặc điểm dược liệu : tròn không đều, rắn, d= – cm, vàng hay vàng nâu Gôm tan nước tạo dd keo, dính Thành phần hóa học : polysaccharid thuộc nhóm acid 3-4 % chấ vô (Ca, K, Mg) Mạch cấu tạo Dgalactose; mạch nhánh cấu tạo acid D-glucuronic acid Công dụng : -Thực phẩm - Bào chế - Mỹ phẩm PTL: 200,000 - 300,000 KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Thời gian : tiết Tiết : - định nghĩa, cấu tạo tính chất tinh bột - số dược liệu chứa tinh bột Tiết : - định nghĩa, cấu tạo tính chất cellulose - Cây Tiết : - Gôm chất nhầy - Dược liệu chứa gôm chất nhầy Phương pháp giảng dạy : Giảng viên : giảng, hỏi, nói hướng dẫn tự đọc tài liệu số mục sử dụng thiết bị : máy chiếu Học viên : nghe, ghi trả lời câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT, DƯỢC LIỆU CHỨA CARBOHYDRAT,