0

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt)

27 12,058 200
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2017, 14:46

2. Cơ sở thực tiễn a. Nhu cầu sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) tại Việt Nam.Toàn cầu hoá làm thay đổi trên quy mô toàn thế giới, dẫn đến sự gia tăng các cuộc tiếp xúc giữa các quốc gia, dân tộc ở mọi lĩnh vực.Hệ quả là ngôn ngữ của các quốc gia lớn, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ sẽ tác động đến ngôn ngữ của các quốc gia, dân tộc còn lại và một số ngôn ngữ được quốc tế hoá như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,…Việt Nam đang trên đà phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới. Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định ngoại giao về kinh tế, văn hóa với các nước trong ngoài khu vực, tiêu biểu gần đây là Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ thúc đẩy cạnh tranh giữa các nền kinh tế, hay thỏa thuận về cộng đồng kinh tế Asean sẽ mở ra cơ hội việc làm cho lao động có trình độ và thông thạo ngoại ngữ. MỤC LỤC I SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM 1 Cơ sở pháp lý Cơ sở thực tiễn Mục tiêu thành lập … Chức năng, nhiệm vụ II CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO ……………… Chương trình giảng dạy .……………… 1.1 Khóa học đào tạo ……………… 1.2 Một số học .……………… 12 1.3 Phương pháp giảng dạy đánh giá học viên ……………… 14 Quy mô hình thức đào tạo .……………… 25 2.1 Quy mô đào tạo ……………… 25 2.2 Hình thức đào tạo ……………… 26 III CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM .……………… 26 Chủ sở hữu Công ty Cổ phần ABC .……………… 26 Trụ sở Trung tâm Ngoại ngữ Abc Hạ Long ……………… 27 Trang thiết bị phục vụ giảng dạy ……………… 28 Nhân cấu tổ chức máy .……………… 29 4.1 Bộ máy nhân ……………… 29 4.2 Sơ đồ tổ chức .……………… 29 4.3 Thông tin Giám đốc Trung tâm - Người đại diện theo pháp luật……………30 Tài .……………… 30 5.1 Chi phí dự kiến ……………… 30 5.2 Doanh thu dự kiến .……………… 31 IV ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT .……………… 32 Phụ lục 1: Danh sách giáo viên nhân ………….…….1 Phụ lục 2: Sơ đồ tổ chức máy ……………… Phụ lục 3: Phương án phòng cháy chữa cháy ………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC HẠ LONG I SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005; - Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 năm 2009; - Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục; - Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; - Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục; - Quyết định 72/2014/QĐ-TTg việc dạy học tiếng nước nhà trường sở giáo dục khác Thủ tướng Chính phủ ban hành; - Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học; - Quyết định 1501/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh - Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 UBND tỉnh Quảng Ninh việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học - Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT chương trình giáo dục thường xuyên tiếng Anh thực hành Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; - Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam Cơ sở thực tiễn a Nhu cầu sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) Việt Nam Page Toàn cầu hoá làm thay đổi quy mô toàn giới, dẫn đến gia tăng tiếp xúc quốc gia, dân tộc lĩnh vực Hệ ngôn ngữ quốc gia lớn, có kinh tế phát triển mạnh mẽ tác động đến ngôn ngữ quốc gia, dân tộc lại số ngôn ngữ quốc tế hoá tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,… Việt Nam đà phát triển hội nhập kinh tế giới Chính phủ Việt Nam ký kết nhiều hiệp định ngoại giao kinh tế, văn hóa với nước khu vực, tiêu biểu gần Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP thúc đẩy cạnh tranh kinh tế, hay thỏa thuận cộng đồng kinh tế Asean mở hội việc làm cho lao động có trình độ thông thạo ngoại ngữ Tuy nhiên, trường đại học Việt Nam tập trung thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… Việc dạy học ngoại ngữ chuyên sâu chưa phổ biến tỉnh thành khác Lượng sinh viên tốt nghiệp thông thạo ngoại ngữ từ trường Đại học không đáp ứng nhu cầu thực tế b Nhu cầu học ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) TP.Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh tỉnh thuộc vùng Đông Bắc nước ta, có diện tích đất tự nhiên 6.100km2, có đường biên giới (120km) biển (gần 190km) với Trung Quốc; ba cửa (Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh) tiếp giáp với vùng duyên hải rộng lớn Nam Trung Quốc; bờ biển dài 250km, có 2.077 đảo (chiếm 2/3 số đảo Việt Nam), 40.000ha bãi triều 20.000ha diện tích eo biển vịnh Dân số toàn tỉnh theo số liệu thống kê đến đầu năm 2012 1.177.200 người, mật độ dân số: 193 người/km² Quảng Ninh có 04 thành phố, 01 thị xã 09 huyện trực thuộc, có 186 đơn vị hành cấp xã bao gồm 61 phường, 10 thị trấn 115 xã Quảng Ninh tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc Việt Nam Quảng Ninh tỉnh có nhiều tiềm hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển Nằm địa bàn động lực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với Hà Nội Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò đầu tàu phát triển kinh tế xã hội tạo sức lan tỏa trình phát triển vùng Là cửa ngõ giao thông quan trọng với nhiều cửa biên giới, hệ thống cảng biển thuận tiện, cửa quốc tế Móng Cái, cảng nước sâu Cái Lân, Quảng Ninh có điều kiện giao thương thuận lợi với nước Đông Bắc Á nước thuộc khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, điểm kết nối quan trọng khu vực mậu dịch tự ASEAN - Trung Quốc Page Với 500 di tích lịch sử danh lam thắng cảnh xếp hạng, đặc biệt vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên, kỳ quan thiên nhiên giới; danh thắng Yên Tử - Trung tâm Phật giáo Việt Nam,… Quảng Ninh có nhiều điều kiện để phát triển loại hình du lịch Theo báo cáo Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Quảng Ninh, năm 2015 tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 7.767.500 lượt, tăng 103% so với kỳ năm 2014, khách quốc tế đạt 2.759.700 lượt, tăng 6% so với kỳ Khách lưu trú đạt 3.995.100 lượt, khách quốc tế 1.468.200 lượt tăng 9% Vì vậy, tầm nhìn chiến lược Quảng Ninh tạo bước phát triển đột phá, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp đại vào năm 2020, giữ vai trò đầu tàu kinh tế miền Bắc, địa phương đầu nước đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, tạo tảng vững để Quảng Ninh phát triển nhảy vọt, toàn diện sau năm 2020 Để đáp ứng nhu cầu phát triển tỉnh Quảng Ninh nêu, đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư vào tỉnh, nhằm đóng góp vào phát triển bền vững chung đất nước, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Thủ tướng phủ ký Quyết định số 2622/QĐ-TTg việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Theo tỉnh Quảng Ninh trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học Các cấp quyền tỉnh cần phải tập trung ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế Ngày 30/09/2014, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 mục tiêu chung xây dựng đội ngũ nhân lực tỉnh Quảng Ninh có quy mô, cấu, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội điều kiện hội nhập phát triển mạnh mẽ giai đoạn từ năm 2020 2030 Việc xây dựng thành lập trung tâm ngoại ngữ để đào tạo, bồi dưỡng phát triển toàn diện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh bước triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phê duyệt c Nhu cầu học ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) phường Bãi Cháy Với lợi nằm bên bờ vịnh Hạ Long, Bãi Cháy đóng vai trò trung tâm lưu trú dịch vụ ven bờ, phát triển với quy mô quốc tế Cơ sở vật chất kỹ Page thuật, dịch vụ ngành du lịch đầu tư, khai thác hiệu đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch nước Trên địa bàn phường (tập trung phố Vườn Đào, phố Anh Đào khu Cái Dăm) có 322 sở lưu trú du lịch với 6.888 phòng, 12.478 giường; đó: 02 sở đạt tiêu chuẩn sao, 11 sở đạt tiêu chuẩn sao, 15 sở đạt tiêu chuẩn sao, 23 sở đạt tiêu chuẩn sao, 17 sở đạt tiêu chuẩn với 4.012 phòng xếp hạng 400 tàu du lịch Bên cạnh đó, số dự án khách sạn triển khai thực đưa vào hoạt động thời gian tới Bên cạnh du lịch, Bãi Cháy khu vực tập trung phát triển nhiều ngành kinh tế quan trọng, cảng nước sâu Cái Lân có khả đón tàu từ 3-5 vạn tấn, nhà máy đóng tàu có khả đóng tàu vạn Vì vậy, nhu cầu đặt phải đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng, thông thạo ngoại ngữ để phục vụ số lượng lớn người nước nhiều quốc gia đến du lịch làm việc địa bàn phường Bãi Cháy nói riêng tỉnh Quảng Ninh nói chung Đánh giá sở đây, Công ty Cổ phần ABC thực Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Abc Hạ Long với hy vọng góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần cung cấp giải pháp đào tạo đại, đa dạng hóa ngôn ngữ giảng dạy, hiệu môi trường giáo dục chuyên nghiệp, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực nghiệp phát triển, đại hoá tỉnh Quảng Ninh với ngôn ngữ giảng dạy gồm: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp d Phương thức gia nhập thị trường Trên sở đánh giá nhu cầu thị trường phân tích mạnh Công ty: Là đơn vị thành lập, song đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần ABC người trẻ, động, nhiệt huyết, đào tạo từ nước về, nắm bắt nhanh thị hiếu, nhu cầu vận động thị trường Bản thân người điều hành Công ty có nhiều năm kinh nghiệm vị trí quản lý giáo dục môi trường quốc tế Mục tiêu Công ty hướng tới đa dạng hóa loại hình đào tạo dịch vụ, tích hợp giáo dục chất lượng cao dịch vụ bổ trợ, giáo dục ngôn ngữ cần thiết bổ sung kỹ mềm cho học viên Đây lợi cạnh tranh mang tính định so với đơn vị đào tạo khác Phương thức gia nhập thị trường Công ty Cổ phần ABC xây dựng sau: - Về đội ngũ giáo viên: Trước hết loại hình đầu tư giáo dục nên để cạnh tranh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Trung tâm phải nâng cao Page chất lượng giáo dục, tạo niềm tin uy tín cho học viên Để có chất lượng tốt vấn đề phải có đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên bổ trợ kỹ mềm, hướng tới hình ảnh giáo viên không người trao truyền kiến thức, mà người khơi nguồn đam mê học tập, lý tưởng đến cho học viên Mỗi giáo viên cần am hiểu văn hóa quốc gia ngôn ngữ giảng dạy Học viên học ngôn ngữ đồng thời lĩnh hội kỹ mềm thiết yếu sử dụng ngôn ngữ linh hoạt theo văn hóa quốc gia sở hữu ngôn ngữ Đội ngũ giáo viên Trung tâm tuyển dụng đảm bảo yêu cầu sau: + Kiến thức rộng, chuyên môn sâu, trình độ sư phạm tốt + Nhiệt huyết, động với công việc + Biết cách tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở, tạo mối gắn kết sâu sắc thầy trò trình học tập + Luôn tích cực đổi phương pháp, nội dung phương pháp giảng dạy Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên - Về tài liệu giảng dạy: Giáo trình đưa vào giảng dạy lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với trình độ học viên, với tài liệu bổ trợ nội giáo viên tổng hợp tài liệu biên soạn - Về sở vật chất: Đảm bảo trang thiết bị đại, tiên tiến, phục vụ cho hoạt động giảng dạy - Về chiến lược quảng bá hình ảnh Trung tâm: Thông qua kênh thông tin như: Biển hiệu bắt mắt, phát tờ rơi internet,… Bên cạnh đó, Trung tâm vào hoạt động tạo tin cậy phận học viên học viên kênh quảng cáo hiệu cho Trung tâm, đưa thông tin Trung tâm đến với học viên khác học viên khóa sau Xây dựng website riêng cho Trung tâm nhằm giới thiệu thông tin khóa học Trung tâm Bên cạnh đó, Trung tâm tạo lập nhóm tương tác tác online dành cho bạn học viên giáo viên trao đổi, thảo luận học nhằm nâng cao hiệu giảng dạy học tập Mục tiêu thành lập đối tượng đào tạo 3.1 Mục tiêu: Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Abc Hạ Long nhằm tham gia cung cấp chương trình đào tạo ngoại ngữ tiên tiến: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp,… áp dụng phương pháp giảng dạy đại giúp cho học viên nhanh chóng hoà nhập với môi trường ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết xã hội Page 3.2 Đối tượng đào tạo đặc điểm đối tượng: Trung tâm tổ chức đào tạo hướng tới đối tượng học viên đa dạng độ tuổi, từ trẻ em tuổi trở lên, học sinh trung học sở, trung học phổ thông đến người lớn trưởng thành cần nâng cao trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho công việc du lịch Đặc điểm đối tượng học viên: Độ tuổi từ đến tuổi xem giai đoạn tối ưu cho trẻ em học ngoại ngữ Đây giai đoạn mà não trẻ tập trung sẵn sàng tiếp nhận kiến thức nhất, ghi nhớ quy tắc thực giao tiếp tự nhiên ngoại ngữ Học viên độ tuổi từ đến 18 tuổi học ngoại ngữ bị chi phối nhiều kiến thức xã hội khác Các học viên phải đảm bảo việc học tập đan xen kiến thức ngoại ngữ với môn học hệ thống giáo dục công lập Học ngoại ngữ độ tuổi trưởng thành gặp không khó khăn, đặc biệt người học kết thúc giai đoạn đào tạo đại học, cao học, lập gia đình có công việc cá nhân, công sở số hoạt động xã hội định Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Tổ chức thực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu người học phạm vi thẩm quyền Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục nước, địa phương sở Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động Trung tâm Thực công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ biên dịch, phiên dịch Tổ chức đào tạo, kiểm tra, cấp liên kết cấp chứng cho học viên Trung tâm hoàn thành chương trình theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, UBND tỉnh Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ Quản lý tài chính, tài sản Trung tâm theo quy định pháp luật Phối hợp tổ chức thực Quy chế hoạt động dân chủ quan; phối hợp với phòng ban Công ty để thực tốt nhiệm vụ Trung tâm nhiệm vụ chung Công ty Page Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật II CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO Chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy phân thành cấp độ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp luyện thi chứng cho tất 06 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp 1.1 Khóa học đào tạo TT Khóa học Chương trình Giáo trình Ghi Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Giáo trình Sejong Haktang, Trung tâm Sejong Tài liệu Bộ GDĐT I - Tiếng Hàn Sơ cấp Sơ cấp - Sơ cấp 2 Trung cấp - Trung cấp - Trung cấp Cao cấp - Cao cấp - Cao cấp Giao tiếp - Cơ Quyển 1,2 Page cho phép - - Trung cấp Nâng cao Quyển 3,4 Giáo trình Sejong Haktang, Trung tâm Sejong Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển 5,6 Giáo trình Sejong Haktang, Trung tâm Sejong Tài liệu Bộ GDĐT cho phép - Bộ giáo trình Luyện thi tiếng Hàn dành cho người Việt Nam từ sơ cấp đến cao cấp, NXB Đại học Cần Thơ Luyện thi chứng - Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc II - Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Tiếng Trung Sơ cấp Sơ cấp - Sơ cấp 2 Trung cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Tài liệu Bộ GDĐT cho phép - Trung cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh - Trung cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Cao cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép - - Cao cấp Cao cấp Page Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Giao tiếp 301 câu đàm thoại tiếng Hoa, NXB Văn hóa Thông tin Tiếng Trung trẻ em Bộ giáo trình Chinese made easy for KIDS, Yamin Ma Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Luyện thi chứng Bộ tài liệu luyện thi lực Hán ngữ HSK, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Tài liệu Bộ GDĐT cho phép III Tiếng Anh Tiếng Anh trẻ em - Tiếng Anh trẻ em - Tiếng Anh THCS Tiếng Anh giao tiếp - - Gogo loves English, NXB Longman Tài liệu Bộ GDĐT cho phép 05 Solutions, NXB Oxford Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Cơ Từ đến Giáo trình American English File, NXB Oxford Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Trung cấp Từ đến Giáo trình American English File, NXB Oxford Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Giáo trình American English File, NXB Oxford Tài liệu Bộ GDĐT cho phép - Nâng cao IV Tiếng Nhật Sơ cấp - Sơ cấp Từ đến 14 Minna No Nihongo sơ cấp, NXB Văn hóa Thông tin Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Page 10 Restaurants and events Les salutations Selecting a restaurant Les présentations Eating out Les chiffres Ordering lunch Les formes de politesse Cooking as a carrer Les pays et les monnaies Events La description Travel Bilan General travel Correspondance Airllines Les heures Trains Les dates Hotels La post Car rentals L’alimentation Entertainment Les loisirs Movies Bilan Theater La vie quotidience Music Le restaurant Museums Le taxi Media La gare Health La banque Doctor's office Les médias Dentist’s office Bilan Health unsurance Le passé Hospitals La voiture Pharmacy Les spectacle Lesson General Business Le repas Contractas La météo Marketing Le téléphone Warranties Bilan Business planning Les vacances - Kỳ nghỉ Conferences Les vêtements Page 13 Office issues La famille Computers Les affaires Office technology Office procedures Electronics Correspondence Personnel Job advertising and recruiting Tiếng Hàn Tiếng Nga 한국어입문 ОДИН ПЕРВЫЙ УРОК ДВА ВТОРОЙ УРОК 자기소개 ТРИ ТРЕТИЙ УРОК 일상생활 ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЁРТЫЙ УРОК ПЯТЬ ПЯТЫЙ УРОК 위치 ШЕСТЬ ШЕСТОЙ УРОК 물건사기 물건사기 어제 일과 СЕМЬ СЕДЬМОЙ УРОК ВОСЕМЬ ВОСЬМОЙ УРОК ДЕВЯТЬ ДЕВЯТЫЙ УРОК ДЕСЯТЬ ДЕСЯТЫЙ УРОК 날씨 시잔 약속 주말 활동 한국어 공부 계획 1.3 Phương pháp giảng dạy đánh giá học viên Phương pháp trực quan giao tiếp: Phương pháp học thường xuyên có trao đổi, tương tác giáo viên, học viên suốt khóa học Học viên đánh giá sở kiểm tra lực (đầu vào, kiểm tra khóa, kỹ phát triển ngôn ngữ kỹ khác), hỗ trợ phát triển khả Page 14 ngoại ngữ theo chuẩn khung 06 bậc dùng cho Việt Nam quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Phương pháp giảng dạy học tập tích cực chủ động: Với số đối tượng học viên người trưởng thành, Trung tâm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên khả học họ làm trung tâm chi phối tất công việc người dạy Giáo viên trọng trình học nội dung, mà nội dung người giáo viên cần thích nghi với người học, nội dung học thuộc về lựa chọn người học thuộc về người dạy Phương pháp giảng dạy tích cực ý đến nhu cầu thực người học, trách nhiệm người học tự đề mục đích học tập riêng bước tiến để đạt đến mục tiêu đó, tính linh hoạt nội dung mục đích học tập, tự đánh giá người học việc học Các phương pháp khác: Ngoài ra, hình thức học tập Trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hoá, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu người học Trong đó, ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung tiếng Anh mạnh Trung tâm Quy mô hình thức đào tạo 2.1 Quy mô đào tạo Trung tâm dự kiến đào tạo tối đa 70 học viên/ca học Trung bình 10 học viên/giáo viên/ca học đạt tỷ lệ phù hợp theo quy định pháp luật (25 học viên/giáo viên) Với quy mô đào tạo học viên hàng năm Trung tâm với số lượng từ: 1000 - 1280 học viên/năm Thành phần học viên cụ thể sau: STT Học viên Số lượng đào tạo Tỷ lệ Học viên từ - tuổi 70 5,2% Học viên từ đến 16 tuổi 420 32,8% Học tiên từ 16 đến 18 tuổi 395 31,5% Học viên trưởng thành 18 tuổi 395 31,5% Học viên đăng ký học tập theo khóa học Trung tâm bố trí, với thời gian tối thiểu 03 tháng/khóa học, 03 buổi/tuần Mỗi ca học kéo dài 45 phút 2.2 Diễn biến quy mô đào tạo dự kiến Page 15 Năm Số lượng khóa học/năm Số lượng học viên/khóa Tổng số lượng học viên/năm Tỷ lệ tháng cuối năm 2016 45 10 450 70% 2017 102 10 1020 80% 2018 128 10 1280 100% 2.3 Hình thức đào tạo Vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn kết hợp hai hình thức học tập Căn nhu cầu cấp độ học viên, Trung tâm cung cấp chương trình giảng dạy phù hợp, với giáo trình tiên tiến cập nhật thường xuyên, cộng với lịch thực hành hiệu nhờ trang thiết bị đại điều hành giảng viên, giáo viên chuyên nghiệp, tuỳ theo cấp độ yêu cầu học viên III CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM Bố trí không gian Trung tâm Trung tâm có trụ sở đặt nhà tầng, ô số 03 lô N10A khu A1 KĐT Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, UBND thành phố Hạ Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà số CH01165 ngày 28 tháng 07 năm 2011 cho bà Nguyễn Thị Luận - thành viên Công ty Cổ phần ABC cam kết cho Công ty thuê 05 năm để đưa vào sử dụng, kinh doanh lâu dài theo hợp đồng thuê nhà số 02/HĐTN-ABC ngày 10 tháng 01 năm 2016 Trụ sở Trung tâm nằm khu nhà liền kề khu đô thị Cái Dăm, yên tĩnh, môi trường xã hội văn hóa, có lối tiếp giáp mặt đường Hạ Long thuận lợi cho giao thông, lại học viên Tổng diện tích sử dụng trụ sở 226 m với 06 phòng, bố trí cụ thể sau: 1.1 Khu học tập: 04 phòng học bố trí tầng 3,4 tòa nhà với tổng diện tích sử dụng 108m2 - 02 phòng diện tích có diện tích 24m2/phòng, phục vụ tối đa 16 học viên/lớp , đạt tỷ lệ diện tích tối thiểu 1,5m2/học viên/ca học theo quy định - 02 phòng diện tích 60m2/phòng phục vụ tối đa 20 học viên/lớp, đạt tỷ lệ diện tích tối thiểu đạt 1,5m2/học viên/ca học theo quy định Page 16 Với số lượng phòng học diện tích sử dụng trên, bình quân đáp ứng nhu cầu 70 học viên/lớp/ca học Tỷ lệ diện tích tối thiểu đạt 1,5m 2/học viên/ca học theo quy định Phòng học thiết kế khang trang, đại; sàn phòng học lát gạch, đảm bảo dễ vệ sinh, không trơn trượt, không ẩm ướt, tránh tượng nồm ướt Trong phòng có hệ thống chiếu sáng ổn định đảm bảo mật độ công suất chiếu sáng không 15W/m2; độ rọi mặt phẳng làm việc không 300lux 1.2 Khu hành chính, lễ tân: Được bố trí tầng tòa nhà với diện tích sử dụng 68m2 1.3 Khu vực thư viện phòng đọc, hội thảo: Bố trí tầng tòa nhà, phục vụ cho cán bộ, giáo viên học viên nghỉ giải lao, thư giãn trước sau học, diện tích sử dụng 30m2 1.4 Khu vệ sinh: Có 05 khu vệ sinh (Bố trí 04 phòng học khu vực hành chính, lễ tân), đảm bảo tỷ lệ 60 người/phòng vệ sinh 1.5 Khu vực giữ xe cho học viên nhân viên Trung tâm Trụ sở làm việc độc lập, khang trang, tiện dụng; bàn, ghế làm việc theo phong cách đại, lịch sự, thuận tiện, thân thiện; thiết kế tủ tài liệu, giá sách, kho lưu trữ hồ sơ an toàn, khoa học; Điều kiện thực quy định an ninh trật tự, an toàn giao thông: Phòng học có bố trí gần nguồn nước, trang bị công cụ phòng chống cháy nổ theo quy định pháp luật Thời gian dự kiến vào hoạt động: 01/07/2016 Trang thiết bị phục vụ giảng dạy Khu vực phòng học: Tại phòng học, bố trí tối thiếu trang thiết bị sau: TT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Bàn ghế Bộ 10 Đài Cái Quạt Cái Bảng viết Cái Bàn giáo viên Cái Điều hòa Cái Page 17 Đồng hồ Cái Tủ thuốc Bộ Bình cứu hỏa Cái 10 Bảng ghim nỉ Cái 11 Giá sách, trưng bày Cái 12 Đèn chiếu sáng Cái 13 Máy trình chiếu, máy vi tính hình tivi Cái Trang thiết bị phòng học Công ty bố trí thiết kế phù hợp với đối tượng học viên, cụ thể: Bàn ghế thiết kế không hai chỗ ngồi, rời nhau, độc lập Ghế có tựa sau Các góc, cạnh bàn ghế làm nhẵn đảm bảo thẩm mỹ, an toàn Ngoài bàn ghế tủ chứa, phòng học có trang thiết bị trình chiếu để hỗ trợ học viên học tập cách trực quan Riêng phòng học dành cho trẻ em trang trí nhiều màu sắc phù hợp với lứa tuổi học viên Điều kiện an toàn kỹ thuật phòng học: Phòng học trì điện lưới ổn định, đường điện chìm không gây nguy hiểm cho học viên; không khí phòng học lưu thông không ứ đọng khí thải, mùi; bố trí Trung tâm tối thiểu 05 bình cứu hỏa để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ Khu vực hành chính, phòng họp, phòng chức năng: TT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Máy vi tính Bộ Điện thoại Cái Máy tính xách tay Cái Bàn ghế Trung tâm Bộ Điều hòa Cái Máy phô tô Cái Máy in Cái Máy Fax Cái Giá sách Cái Page 18 10 Tủ đựng tài liệu Cái 11 Bàn ghế giám đốc Bộ 12 Máy chiếu Cái 13 Bảng nhung Cái 14 Đồng hồ Cái Nhân cấu tổ chức, máy 4.1 Bộ máy nhân Nhân Trung tâm gồm có: 22 người, bố trí phòng ban sau: a Ban Giám đốc: 04 người b Bộ phận Hành chính: 06 người + Bộ phận Tuyển sinh: 02 người (Trong 01 người kiêm nhiệm) + Bộ phận Hỗ trợ học viên: 01 người + Bộ phận Truyền thông: 01 người + Bộ phận Kế toán: 02 người c Bộ phận Đào tạo (06 môn): 12 người, 12 giáo viên Việt Nam, 00 giáo viên nước (Chi tiết danh sách phụ lục 01 đính kèm) 4.2 Sơ đồ tổ chức: (Chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo đề án) 4.3 Thông tin Giám đốc trung tâm - Người đại diện theo pháp luật Họ tên: Sinh ngày: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: CA Địa thường trú: Được Công ty Cổ phần ABC phân công làm Giám đốc Trung tâm theo định số Trình độ, kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại ngày tháng 03 năm 2008 Có 05 năm tham gia quản lý chuyên môn Trung tâm Do vậy, bà chiếm tin tưởng Công ty khả quản trị đại diện cho Trung tâm theo quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động Trung tâm vận hành đường lối, sách Đảng Nhà nước, phát triển ổn định, bền vững Page 19 Tài Tổng mức vốn đầu tư vào hoạt động Trung tâm là: 500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) Cơ cấu vốn 100% vốn tự có Công ty Cổ phần ABC đầu tư theo định số 12/QĐ-HĐQTngày 18/05/2016 5.1 Chi phí dự kiến Vốn đầu tư sử dụng để chi trả cho chi phí ban đầu sau: STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá bình quân Thành tiền (đồng) Chi phí Trung tâm 01 Tháng tháng đầu 8.000.000 10.000.000 Chi phí thuê Trung tâm Tháng 9.000.000 9.000.000 Mua sắm trang thiết bị Trung tâm đợt đầu Lô 50.000.000 100.000.000 Chi phí lương cố định cho máy quản lý, Tháng giảng viên nhân viên 01 tháng đầu (19 người) 5.000.000 95.000.000 Chi khác 40.000.000 Tổng cộng chi phí tháng đầu 254.000.000 Tổng cộng chi phí thường xuyên tháng 154.000.000 Tháng 5.2 Doanh thu dự kiến Mức học phí cao nhất: 2.500.000 đ/lớp/học viên; Mức thu học phí thấp nhất: 1.500.000 đ/lớp/học viên; Mức học phí trung bình phân tích tài chính: 2.000.000đ/lớp/học viên/khóa Dự kiến mức thu hút học viên kết phân tích nhu cầu đào tạo, đối tượng khách hàng tiềm khả đáp ứng Trung tâm 03 giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 01: 06 tháng cuối năm 2016, Trung tâm vào hoạt động ổn định, hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động Trung tâm theo quy định pháp luật Đẩy mạnh hoạt động maketing quảng bá hình ảnh Trung tâm đến học viên Tập trung kinh doanh sản phẩm giáo dục thuộc mạnh trung tâm ngôn ngữ Hàn, Trung Anh Page 20 Giai đoạn 2: Năm 2017, Trung tâm mở rộng hoạt động quảng bá xác định học viên tiềm cho khóa học ngôn ngữ tiếng Nga, Pháp, Nhật đảm bảo trì hoạt động với công suất phòng học đạt 80%, tương đương 102 khóa học/năm Giai đoạn 3: Năm 2018, Trung tâm mở rộng hoạt động liên kết với đối tác doanh nghiệp địa bàn tỉnh để tổ chức đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động, sử dụng 100% công suất phòng học, phấn đấu doanh thu trung bình ổn định 2,5 tỷ đồng đến tỷ đồng Diễn biến cụ thể doanh thu, chi phí giai đoạn cụ thể sau: Năm Số lượng khóa học/năm Số lượng học viên /khóa Học phí /người/khóa Doanh thu dự kiến bình quân (VNĐ) tháng cuối năm 2016 64 10 2.000.000 1.280.000.000 đồng 2017 102 10 2.000.000 2.040.000.000 đồng 2018 128 10 2.000.000 2.560.000.000 đồng Doanh thu tháng 215.000.000 Chi phí bình quân tháng 154.000.000 Lợi nhuận trước thuế/tháng 61.000.000 Lợi nhuận năm 732.000.000 Thuế nộp NSNN 146.400.000 Lợi nhuận sau thuế 585.600.000 IV ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT Trên đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Abc Hạ Long với bước chuẩn bị, kế hoạch thực hiện, chiến lược kinh doanh, cấu nhân sự, chương trình giảng dạy dự kiến ban đầu Kính trình quan chứng xét duyệt để đề án triển khai ứng dụng thực tế Ngay cấp phép thành lập, xin cam kết thực đủ nội dung báo cáo đệ trình phê duyệt quan chức Xin trân trọng cảm ơn! Thông tin phản hồi xin gửi về: Hạ Long, ngày 16 tháng 05 năm 2016 Page 21 Công ty Cổ phần ABC (ABC CORP) Trụ sở: Số ….đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam VPGD: … Phụ trách nội dung: Ông Phạm Xuân Long Mobile: (+84) 90 4420 809 NGƯỜI LẬP ĐỀ ÁN Page 22 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC HẠ LONG STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH THƯỜNG TRÚ GHI CHÚ 12/05/1979 Hạ Long - Quảng Ninh Giám đốc 29/05/1953 Hạ Long - Quảng Ninh 29/06/1992 Hạ Long - Quảng Ninh Phó Giám đốc Đào tạo 01/08/1987 Kinh Môn - Hải Dương Phó Giám đốc Hành 28/04/1990 Hạ Long - Quảng Ninh Thủ quỹ 13/01/1992 Ân Thi - Hưng Yên Kế toán BAN GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc Thường trực KHỐI VĂN PHÒNG I Bộ phận Kế toán Page TRÌNH ĐỘ (VĂN BẰNG) GHI CHÚ 11/10/1993 Hạ Long - Quảng Ninh Truyền thông 14/09/1994 Hạ Long - Quảng Ninh Hỗ trợ học viên 01/08/1987 Kinh Môn - Hải Dương Tuyển sinh 10 01/05/1992 Hạ Long, Quảng Ninh Tuyển sinh 11 17/02/1986 Hạ Long - Quảng Ninh GV tiếng Anh 12 29/06/1992 Hạ Long, Quảng Ninh GV tiếng Anh 13 12/09/1992 Hưng Hà - Thái Bình GV tiếng Anh 14 09/02/1987 Vũ Thư - Thái Bình GV tiếng Anh 15 09/03/1992 Trung Thanh - Thái Nguyên GV tiếng Anh Page Kiêm nhiệm Kiêm nhiệm 16 29/08/1994 Hoành Bồ - Quảng Ninh GV tiếng Anh 17 08/01/1992 Sông Công - Thái Nguyên GV tiếng Hàn 18 22/03/1981 Vân Đồn - Quảng Ninh GV tiếng Hàn 19 26/05/1991 Ngô Quyền - Hải Phòng GV tiếng Trung 20 23/03/1989 Q.Gò Vấp - TP.HCM GV tiếng Nhật 21 23/11/1988 Đông Triều - Quảng Ninh GV tiếng Nga 22 19/07/1989 Đống Đa - Hà Nội GV tiếng Pháp Page PHỤ HỘI LỤCĐỒNG 2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIÁO DỤC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC HẠ LONG BAN GIÁM ĐỐC BAN CỐ VẤN BỘ PHẬN ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN TIẾNG NGA TIẾNG NHẬT KHỐI VĂN PHÒNG TIẾNG ANH TIẾNG PHÁP HÀNH CHÍNH TIẾNG TRUNG Page TUYỂN SINH HỖ TRỢ HỌC VIÊN TRUYỀN THÔNG KẾ TOÁN Page ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC HẠ LONG I SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11... tập Mục tiêu thành lập đối tượng đào tạo 3.1 Mục tiêu: Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Abc Hạ Long nhằm tham gia cung cấp chương trình đào tạo ngoại ngữ tiên tiến: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng... Đơn giá bình quân Thành tiền (đồng) Chi phí Trung tâm 01 Tháng tháng đầu 8.000.000 10.000.000 Chi phí thuê Trung tâm Tháng 9.000.000 9.000.000 Mua sắm trang thiết bị Trung tâm đợt đầu Lô 50.000.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt), Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt), Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt), Cơ sở thực tiễn, II. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO, IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT