0

Bài giảng TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

46 800 5
  • Bài giảng TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2017, 21:19

TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ths Trương Khánh Vĩnh Xuyên Bộ môn Kinh tế Khoa Kinh tế- QTKD Email: tkvxuyen@ctu.edu.vn MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC - Giới thiệu kiến thức lý thuyết toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Phân tích tác động trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam  SV hiểu lý thuyết ứng ụng làm sở khoa học cho môn chuyên ngành, chuyên đề luận văn tốt nghiệp  Môn sở học: Kinh tế quốc tế Kinh tế đối ngoại LOGO2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC - Giảng viên hướng dẫn lý thuyết từ tài liệu tham khảo lớp - SV tự học nghiên cứu làm tập báo cáo nhóm theo hướng dẫn GV - Công cụ giảng dạy: Power Point, SV tự ghi chép tham khảo thêm tài liệu, tự học e-learning, mạng internet LOGO3 HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ     Điểm báo cáo nhóm: 40% tổng số điểm Thi cuối khóa: 60% tổng số điểm Hình thức thi: trắc nghiệm, đề mở Thời gian thi: 45 phút LOGO4 KẾT CẤU MÔN HỌC CHƯƠNG Toàn cầu hóa giới phẳng CHƯƠNG Liên kết hội nhập kinh tế quốc tế CHƯƠNG 3.Thương mại Đầu tư quốc tế CHƯƠNG Việt Nam hội nhập Kinh tế quốc tế CHƯƠNG Thương mại quốc tế Việt Nam CHƯƠNG Đầu tư quốc tế Việt Nam LOGO Giáo trình  Giáo trình chính: - Kinh tế đối ngoại (2010),Ths Phan Thị Ngọc Khuyên - Quan hệ kinh tế quốc tế (2010), GS TS Võ Thanh Thu - Tính hai mặt toàn cầu hóa, TS Trần Văn Tùng - Tập giảng powerpoint giáo viên LOGO Tài liệu tham khảo  Giáo trình Kinh tế học quốc tế (nhiều tác giả)  Kinh tế đối ngoại, TS Hà Thị Ngọc Oanh, NXB Lao Động xã hội, 2007  Cẩm nang cam kết thương mại dịch vụ Việt Nam WTO, Dự án hỗ trợ đa biên MUTRAP II  Cẩm nang rào cản thương mại quốc tế mặt hàng nông lâm thủy sản XNK Việt Nam, GSTS Võ Thanh Thu, TS Ngô Thị Ngọc Huyền, NXB tổng hợp TPHCM, 2011  Thomas Friedman, Thế giới phẳng (2006) LOGO Tài liệu tham khảo Bộ công thương VN http://www.moit.gov.vn UBQG hợp tác KTQThttp://www.nciec.gov.vn Tổng cục thống kê Việt Nam www.gso.gov.vn Các website liên quan khác Thời báo kinh tế Việt Nam, Thời báo kinh tế Sài Gòn…  http://www.usvtc.org http://www.aseansec.org www.wto.org www.hoinhap.com.vn www.mof.gov.vn     LOGO NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN Lý thuyết kinh tế học quốc tế Cơ cấu kinh tế giới quan hệ KTQT Đặc điểm kinh tế giới LOGO LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LT thương mại cổ điển LT cung cầu TMQT LT lợi tuyệt đối- Adam Smith LT lợi so sánh- David Ricardo LT thương mại tân cổ điển LT tương quan nhân tố Định lý Hecksher- Ohlin Lý thuyết thương mại đại LT lợi cạnh tranh – Micheal Porter LT marketing đại- Philip Kotler LT chuyên môn hóa- Paul Krugman LOGO Lý thuyết khoảng cách công nghệ LOGO Chu kỳ sống quốc tế sản phẩm LOGO F N C O QG1 , MP L1 Q L2 P M , G2 J Trị giá sp tăng thêm hạn mức QG2 Trị giá sp tăng thêm hạn mức QG1 Phân tích cân cục tác động di chuyển Vốn Lao động QT E M R G H B A O’ T (Vốn) LĐ di chuyển từ QG1 sang QG2 Tổng lao động (Vốn) LOGO CƠ CẤU KINH TẾ THẾ GIỚI  Là tổng thể mối quan hệ KTQT KT QG, tổ chức QT liên kết KTQT dựa phân công LĐ hợp tác QT  Sự phát triển KT giới phụ thuộc vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất, phân công LĐQT phát triển quan hệ KTQT LOGO  Là phận đại diện cho KTTG nơi phát sinh quan hệ KTQT  Bao gồm: CHỦ THỂ KINH+ Các KTQG vùng lãnh thổ TẾ QUỐC TẾ + Cấp QG: cá nhân, đơn vị sản xuất KD + Cấp QT: tổ chức QT hoạt động độc lập ( IMF, WB, WTO…), công ty quốc tế LOGO QUAN HỆ TẾ QUỐC  Là phận cốt lõi KTTG, kết tất yếu tác động qua lại chủ thể KTQT  Phân loại: theo đối tượng di chuyển QT có loại quan hệ KTQT: KINH - Thương mại Quốc tế (hàng hóa dịch vụ TẾ di chuyển) - Đầu tư Quốc tế (vốn tư di chuyển) - Tài Quốc tế (Tiền tệ phương tiện tiền tệ di chuyển) - Nhân Quốc tế (lao động di chuyển) LOGO  Tính tất yếu khách quan  Do khác biệt đk tự nhiên  Do phát triển không đồng KT KHKT  Phân công LĐ vượt biên giới QG  Sự chuyên môn hóa hợp tác hóa  Sự đa dạng hóa nhu cầu người tiêu dùng  Tính chất QUAN HỆ KINH + Thỏa thuận tự nguyện TẾ QUỐC TẾ + + + + Tuân theo quy luật KT Hệ thống quản lý khác Chuyển đổi đồng tiền Khoảng cách không gian địa lý LOGO ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ THẾ GIỚI NGÀY NAY Phát triển kinh tế thị trường thực “mở cửa” kinh tế trở thành xu hướng chung nước Toàn cầu hóa kinh tế diễn mạnh mẽ Cạnh tranh kinh tế trở nên gay gắt với tiến trình toàn cầu hóa kinh tế Quan hệ kinh tế Nam- Bắc mang tính hợp tác đối thoại tăng lên đối lập gay gắt Sự “sáp nhập” công ty đặc điểm kinh tế năm đầu kỷ 21 LOGO ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ THẾ GIỚI NGÀY NAY Chính phủ nước ngày can thiệp sâu vào trình điều tiết kinh tế Sự thành lập liên kết kinh tế khu vực liên khu vực đặc điểm kinh tế giới thập niên cuối kỷ 20 năm đầu kỷ 21 Tóm lại: Toàn cầu hóa gia tăng mạnh mẽ mang tính toàn diện khắp lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội: thương mại, đầu tư, dịch vụ, luân chuyển vốn, luân chuyển lao động; xâm nhập văn hóa, thông tin…  Các nước ngày lệ thuộc nhiều vào kinh tế khu vực giới LOGO Tình hình kinh tế nước tư phát triển Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục giảm sút Mâu thuẫn kinh tế nước trì biểu mới: Hợp tác tư cạnh tranh Kinh tế nước công nghiệp phát triển OECD kinh tế giới chịu tác động kinh tế Mỹ LOGO Tình hình kinh tế nước tư phát triển LOGO Tình hình kinh tế nước tư phát triển LOGO Tình hình kinh tế nước phát triển nước Các nước kinh tế phát triển với tốc độ nhanh ngày có vai trò quan trọng giới Các nước phát triển có thu nhập thấp ngày giảm Các nước phát triển nắm giữ phần quan trọng dầu mỏ khí đốt ảnh hưởng đến bình ổn phát triển kinh tế giới Cạnh tranh kinh tế nước phát triển diễn thầm lặng liệt LOGO Tình hình kinh tế nước phát triển nước LOGO Chúc bạn thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, Bài giảng TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, Bài giảng TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan