0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 1

24 702 0
  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2017, 19:16

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 1Trong xây dựng cơ bản, như khi xây một toà nhà cao tầng hiện đại thì việc xử lý móng là hết sức quan trọng, mà nền móng ngôi nhà lại là phần nằm sâu trong lòng đất, nên người ta thường chỉ nhìn thấy những tầng cao ở trên; chỉ có những người xây dựng, những người có chuyên môn mới thấy rõ tầm quan trọng, giá trị đích thực của nó. Bậc Tiểu học cũng được coi như cái nền móng của ngôi nhà tri thức kia. Chính vì vậy, điều 2 của lụât phổ cập giáo dục tiểu học đã xác định bậc tiểu học là bậc học đầu tiên bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Bậc tiểu học đã tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho các em tiếp tục học các bậc học trên. Nội dung giảng day của tiểu học luôn gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống, không chỉ có thế mà mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Trong các môn học, môn toán là một trong những môn có vị trí rất quan trọng. Các kiến thức, kỹ năng của môn toán có nhiều ứng dụng trong đời sống, giúp học sinh nhận biết mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Một trong những nội dung toán đáp ứng được mục đích trên đó là đơn vị đo lường. Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm cho khả năng nhận thức của trẻ cũng vượt trội. Điều đó đã đòi hỏi những nhà nghiên cứu giáo dục luôn luôn phải điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức của từng đối tượng học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 1” Người thực hiện: Nguyễn Xuân Tiến Sinh hoạt chuyên môn: Tổ Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lục Ba Năm học: 2011-2012 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn sáng kiến: Trang II Mục đích nghiên cứu: Trang III Đối tượng nghiên cứu: Trang IV Phạm vi nghiên cứu: Trang V Nhiệm vụ nghiên cứu: Trang VI Phương pháp nghiên cứu: Trang VII Thời gian thực hiện: Trang B NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Chương I: Một số vấn đề sở lý luận, sở thực tiễn Trang I Cơ sở lý luận: Trang II Cơ sở thực tiễn: Trang Chương II: thực trạng lớp nguyên nhân: Trang Chương III: Một số giải pháp thực hiện: Trang C NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA VÀ KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT I Bài học kinh nghiệm: Trang 21 II Kết luận: Trang 21 III Những kiến nghị, đề xuất: Trang 22 A Phần mở đầu Lý chọn sáng kiến Trong xây dựng bản, xây nhà cao tầng đại việc xử lý móng quan trọng, mà móng nhà lại phần nằm sâu lòng đất, nên người ta thường nhìn thấy tầng cao trên; có người xây dựng, người có chuyên môn thấy rõ tầm quan trọng, giá trị đích thực Bậc Tiểu học coi móng nhà tri thức Chính vậy, điều lụât phổ cập giáo dục tiểu học xác định bậc tiểu học bậc học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Bậc tiểu học tạo sở ban đầu bền vững cho em tiếp tục học bậc học Nội dung giảng day tiểu học gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho sống, không mà môn học tiểu học góp phần vào việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Trong môn học, môn toán môn có vị trí quan trọng Các kiến thức, kỹ môn toán có nhiều ứng dụng đời sống, giúp học sinh nhận biết mối quan hệ số lượng hình dạng không gian giới thực Một nội dung toán đáp ứng mục đích đơn vị đo lường Ngày nay, phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin làm cho khả nhận thức trẻ vượt trội Điều đòi hỏi nhà nghiên cứu giáo dục luôn phải điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức đối tượng học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước Môn Toán lớp mở đường cho trẻ vào giới kỳ diệu toán học, mai em lớn lên trở thành anh hùng, nhà giáo, nhà khoa học, nhà thơ, trở thành người lao động sáng tạo lĩnh vực đời sống sản xuất, tay có máy tính xách tay, không em quên ngày đến trường học đếm tập viết 1,2,3 học phép tính cộng,trừ em quên kỉ niệm đẹp đẽ đời người số, phép tính đơn giản cần thiết cho suốt đời em Đó vinh dự trách nhiệm người giáo viên nói chung giáo viên lớp nói riêng Người giáo viên từ chuẩn bị cho tiết dạy đến nghỉ hưu không lúc dứt trăn trở điều dạy môn Toán lớp phận chương trình môn Toán tiểu học Chương trình kế thừa phát triển thành tựu dạy Toán lớp 1, nên có vai trò vô quan trọng thiếu cấp học Dạy học môn Toán lớp nhằm giúp học sinh: a Bước đầu có số kiến thức bản, đơn giản, thiết thực phép đếm, số tự nhiên phạm vi 100, độ dài đo độ dài phạm vi 20, tuần lễ ngày tuần, mặt đồng hồ; số hình học (Đoạn thẳng, điểm, hình vuông, hình tam giác, hình tròn); toán có lời văn b Hình thành rèn luyện kĩ thực hành đọc, viết, đếm, so sánh số phạm vi 100; cộng trừ không nhớ phạm vi 100; đo ước lượng độ dài đoạn thẳng( với số đo số tự nhiên phạm vi 20 cm) Nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn, đoạn thẳng, điểm, vẽ điểm, đoạn thẳng).Giải số dạng toán đơn cộng trừ bước đầu biết biểu đạt lời, kí hiệu số nội dung đơn giản học thực hành, tập so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá phạm vi nội dung có nhiều quan hệ với đời sống thực tế học sinh c Chăm chỉ, tự tin, cẩn thận ham hiểu biết học sinh có hứng thú học toán Là người giáo viên trực tiếp dạy lớp đặc biệt dạy môn toán, Thực chương trình đổi giáo dục toán học lớp nói riêng tiểu học nói chung Tôi trăn trở suy nghĩ nhiều để học sinh làm phép tính cộng, trừ mà việc giải toán có lời văn khó học sinh lớp nên lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm:“Giải toán có lời văn lớp 1.” II Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu dạy giải toán có lời văn - Dạy cho học sinh nhận biết cấu tạo toán có lời văn - Đọc hiểu - phân tích - tóm tắt toán - Giải toán đơn thêm (bớt ) phép tính cộng ( trừ) - Trình bày giải gồm câu lời giải + phép tính + đáp số - Tìm lời giải phù hợp cho toán nhiều cách khác III - Đối tượng nghiên cứu, Là tập thuộc mạch kiến thức “giải toán có lời văn” chương trình lớp Tiểu học IV Phạm vi nghiên cứu - Trong chương trình toán1 - Giải toán có lời văn cho học sinh lớp - Từ tiết 81 tiết 108 V Nhiệm vụ nghiên cứu Giải toán có lời văn bốn mạch kiến thức chương trình môn toán lớp 1( số phép tính, đại lượng đo đại lượng, yếu tố hình học, giải toán có lời văn) Nghiên cứu dạy giải toán có lời văn nhằm giúp HS: - Nhận biết toán có lời văn - Biết giải trình bày giải toán đơn phép tính cộng phép tính trừ - Bước đầu phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp giải toán khả diễn đạt VI - Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu thực nghiệm đề tài vào tài liệu chuẩn như: - Chuẩn kiến thức kĩ toán - Phương pháp dạy môn học lớp - Mục tiêu dạy học môn toán 1- sách giáo viên - Toán 1- sách giáo khoa - Một số tài liệu khác - Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp Tiểu học Để thực nội dung đề tài, sử dụng số phương pháp sau: -Tổng hợp lý luận thông qua tài liệu ,sách giáo khoa thực tiễn dạy học lớp 1B- khối I- Trường Tiểu học Lục Ba - Đánh giá trình dạy toán - Loại giải toán có lời văn từ năm trước năm gần - Tiến hành khảo sát chất lượng học sinh - Đúc rút kinh nghiệm qua trình nghiên cứu VII - Thời gian thực Từ tháng -2010 đến tháng 4– 2012 B Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Chương I: Một số vấn đề sở lý luận, sở thực tiễn 1.Cơ sở lý luận: Khả giải toán có lời văn phản ánh lực vận dụng kiến thức học sinh Học sinh hiểu mặt nội dung kiến thức toán học vận dụng vào giải toán kết hợp với kíên thức Tiếng Việt để giải vấn đề toán học Từ ngôn ngữ thông thường đề toán đưa cho học sinh đọc hiểu - biết hướng giải đưa phép tính kèm câu trả lời đáp số toán Giải toán có lời văn góp phần củng cố kiến thức toán, rèn luyện kỹ diễn đạt, tích cực góp phần phát triển tư cho học sinh tiểu học Đó nguyên nhân mà chọn đề tài nghiên cứu:Phương pháp dạy toán có lời văn cho học sinh lớp II.Cơ sở thực tiễn Đối với trẻ học sinh lớp 1, môn toán để học sinh đọc-hiểu toán có lời văn không dễ dàng, việc viết lên câu lời giải phù hợp với câu hỏi toán vấn đề không đơn giản Bởi nỗi băn khoăn giáo viên hoàn toàn đáng Vậy làm để giáo viên nói - học sinh hiểu , học sinh thực hành - diễn đạt yêu cầu toán Đó mục đích đề tài Chương II: Thực trạng nguyên nhân I Thực trạng: Trong trình giảng dạy Tiểu học, đặc biệt dạy lớp 1, nhận thấy giáo viên phàn nàn dạy đến phần giải toán có lời văn lớp HS lúng túng nêu câu lời giải, chí nêu sai câu lời giải, viết sai phép tính, viết sai đáp số Những tiết giải toán có lời văn lớp có khoảng 20% số HS biết nêu lời giải, viết phép tính đáp số Số lại mơ hồ, em nêu theo quán tính nêu miệng viết em lại lung túng, làm sai, số em làm cô hỏi lại lại để trả lời Chứng tỏ em chưa nắm cách chắn cách giải toán có lời văn GV phải nhiều công sức dạy đến phần Kết điều tra năm học 2011- 2012 Lớp 1B sĩ HS viết HS viết HS viết HS giải số câu phép đáp 26 lời giải 26,9% tính 10 38,4% số 30,7% bước 26,9% II Những nguyên nhân Nguyên nhân từ phía GV: - GV chưa chuẩn bị tốt cho em dạy trước Những nhìn hình vẽ viết phép tính thích hợp, HS làm nên GV tỏ chủ quan, nhấn mạnh không ý mà tập trung vào dạy kĩ đặt tính, tính toán HS mà quên toán làm bước đệm, bước khởi đầu dạng toán có lời văn sau Đối với GV dạy lớp dạy dạng nhìn hình vẽ viết phép tính thích hợp, cần cho HS quan sát tranh tập nêu toán thường xuyên rèn cho HS thói quen nhìn hình vẽ nêu toán Có thể tập cho em HS giỏi tập nêu câu trả lời khoảng thời gian chuẩn bị đến lúc học đến phần toán có lời văn HS không ngỡ ngàng em dễ dàng tiếp thu, hiểu giải Nguyên nhân từ phía HS: Do HS bắt đầu làm quen với dạng toán lần đầu, tư em mang tính trực quan chủ yếu Mặt khác giai đoạn em chưa đọc thông viết thạo, em đọc đánh vần nên đọc xong toán em không hiểu toán nói gì, chí có em đọc đọc lại nhiều lần chưa hiểu toán Vì HS không làm điều dễ hiểu Vậy làm để HS nắm cách giải cách chắn xác? Chương III: số giải pháp thực Mức độ 1: Ngay từ đầu học kỳ I toán giới thiệu mức độ nhìn hình vẽ- viết phép tính Mục đích cho học sinh hiểu toán qua hình vẽ, suy nghĩ chọn phép tính thích hợp Thông thường sau phép tính phần luyện tập có hình vẽ gồm ô vuông cho học sinh chọn ghi phép tính kết phù hợp với hình vẽ Ban đầu để giúp học sinh dễ thực sách giáo khoa ghi sẵn số kết : VD: Bài trang 46 a) = Chỉ yêu cầu học sinh viết dấu cộng vào ô trống để có: + = b) Đến câu nâng dần mức độ- học sinh phải viết phép tính kết + = Và yêu cầu tăng dần, học sinh nhìn từ tranh vẽ trang 77 diễn đạt theo cách Cách 1: Có hộp thêm hộp, tất hộp + = Cách 2: Có hộp đưa vào chỗ hộp, tất hộp + = Tương tự câu b : Có bạn bạn tới Tất bạn Cách 1: + = Cách 2: 10 + = Đến trang 85 Học sinh quan sát cần hiểu được: Lúc đầu cành có 10 Sau rụng Còn lại cành 10 - = giáo viên cần động viên em diễn dạt- trình bày miệng ghi phép tính Tư toán học hình thành sở tư ngôn ngữ học sinh Khi dạy cần hướng dẫn học sinh diễn đạt trình bày động viên em viết nhiều phép tính để tăng cường khả diễn đạt cho học sinh Mức độ 2: Đến cuối học kì I học sinh làm quen với tóm tắt lời: Bài trang 87 Có : 10 bóng Cho : bóng Còn : bóng? 10 - = Học sinh bước làm quen với lời thay cho hình vẽ, học sinh thoát ly khỏi hình ảnh trực quan bước tiếp cận đề toán Yêu cầu học sinh phải đọc hiểu tóm tắt, biết diễn đạt đề lời giải toán lời, chọn phép tính thích hợp chưa cần viết lời giải Tuy không yêu cầu cao, tránh tình trạng tải với học sinh, động viên học sinh giỏi làm nhiều cách, có nhiều cách diễn đạt từ hình vẽ hay tình sách giáo khoa 11 Mức độ 3: Giới thiệu toán có lời văn cách cho học sinh tiếp cận với đề toán chưa hoàn chỉnh kèm theo hình vẽ yêu cầu hoàn thiện ( tiết 81- toán có lời văn ) Tư HS từ hình ảnh phát triển thành ngôn ngữ, thành chữ viết Giải toán có lời văn ban đầu thực phép tính cộng phù hợp với tư HS Cấu trúc đề toán gồm phần: phần cho biết phần hỏi, phần cho biết gồm có yếu tố Mức độ 4: Để hình thành cách giải toán có lời văn, sách giáo khoa nêu toán, phần tóm tắt đề toán giải toán hoàn chỉnh để học sinh làm quen.( Bài toán- trang 117) Giáo viên cần cho học sinh nắm vững đề toán, thông qua việc tóm tắt đề toán Biết tóm tắt đề toán yêu cầu dể giải toán có lời văn Bài giải gồm phần: câu lời giải, phép tính đáp số Chú ý tóm tắt không nằm lời giải toán, phần tóm tắt cần luyện kỹ để học sinh nắm toán đầy đủ, xác Câu lời giải giải không yêu cầu học sinh phải theo mẫu nhau, tạo diều kiện cho HS diễn đạt câu trả lời theo ý hiểu Quy ước viết đơn vị phép tính giải HS cần nhớ để thực trình bày giải Bài toán giải phép tính trừ giới thiệu HS thành thạo giải toán có lời văn phép tính cộng GV hướng dẫn cách làm tương tự, thay phép tính cho phù hợp với toán lớp 1, HS giải toán thêm, bớt với phép tính cộng trừ, HS bình thường hoàn thành nhiệm vụ học tập cách nhẹ nhàng giáo viên hướng dẫn cụ thể GV dạy cho HS giải toán có lời văn cần thực tốt bước sau: - Đọc kĩ đề bài: Đề toán cho biết gì? Đề toán yêu cầu gì? 12 - Tóm tắt đề - Tìm cách giảibài toán - Trình bày giải - Kiểm tra lời giải đáp số Khi giải toán có lời văn GV lưu ý cho HS hiểu rõ điều cho, yêu cầu phải tìm,biết chuyển dịch ngôn ngữ thông thường thành ngôn ngữ toán học, phép tính thích hợp Ví dụ, có số cam,khi cho thêm mua thêm nghĩa thêm vào, phải làm tính cộng; đem cho hay đem bán phải làm tính trừ, Gv cho HS tập đề toán phù hợp với phép tính cho, để em tập tư ngược, tập phát triển ngôn ngữ, tập ứng dụng kiến thức vào tình thực tiễn Ví dụ, với phép tính + = 5.Có thể có toán sau: - Bạn Hà có kẹo, chị An cho Hà Hỏi bạn Hà có kẹo? - Nhà Nam có gà mẹ Nam mua thêm gà Hỏi nhà Nam có tất gà? - Có vịt bơi ao, có thêm vịt xuống ao.Hỏi có vịt ao? - Hôm qua lớp em có bạn khen Hôm có bạn khen.Hỏi hai ngày lớp em có bạn khen? Có nhiều đề toán HS nêu từ phép tính Biết nêu đề toán từ phép tính cho, HS hiểu vấn đề sâu sắc hơn, chắn hơn, tư ngôn ngữ HS phát triển * Tìm điểm yếu học sinh: Học sinh biết giải toán có lời văn kết chưa cao 13 Số học sinh viết câu lời giải đạt tỷ lệ thấp Lời giải toán chưa sát với câu hỏi toán * Quá trình nghiên cứu thực nghiệm: Trong phạm vi 27 tiết dạy từ tiết 81 đến tiết 108 đặc biệt ý vào số tiết sau đây: Tiết 81 Bài toán có lời văn Có bạn, có thêm bạn tới Hỏi có tất bạn? HS quan sát tranh trả lời câu hỏi Điền vào chỗ chấm số số - Bài tương tự Qua tìm hiểu toán giúp cho học sinh xác định có lời văn gồm phần: - Thông tin biết gồm yếu tố - Câu hỏi ( thông tin cần tìm ) Từ học sinh xác định phần thiếu tập trang116: Có gà mẹ 7con gà Hỏi có tất gà? Kết hợp việc quan sát tranh trả lời câu hỏi gợi ý giáo viên, học sinh hoàn thành toán trang 116: Có chim đậu cành, có thêm chim bay đến Hỏi có tất chim? Tiết 82 Giải toán có lời văn Giáo viên nêu toán Học sinh đọc toán Đây toán gì? Bài toán có lời văn Thông tin cho biết ? Có gà, mua thêm gà Câu hỏi ? Hỏi nhà An có tất gà ? Dựa vào tranh vẽ tóm tắt mẫu, GV đưa cách giải toán mẫu: 14 Bài giải Nhà An có tất là: + = ( gà ) Đáp số: gà Bài trang117 Học sinh đọc toán- phân tích đề bài- điền vào tóm tắt Và giải toán Tóm tắt: An có : bóng Bình có : bóng Cả hai bạn có : bóng? Bài giải Cả hai bạn có là: 4+3=7( bóng ) Đáp số: bóng Bài trang 118 Tóm tắt: Có : bạn Thêm: bạn Có tất : bạn? Bài giải Có tất : 6+3=9( bạn ) Đáp số: bạn Qua toán rút cách viết câu lời giải sau: Lấy dòng thứ phần tóm tắt + thêm chữ là: VD - Cả hai bạn có là: 15 - Có tất là: Tương tự trang118 câu lời giải là: - Có tất là: Tiết 84 Luyện tập Bài trang 121 tương tự 1,2,3 trang117 Nhưng câu lời giải mở rộng cách thêm cụm từ vị trí vào trước cụm từ có tất Cụ thể -Bài tr 121 Trong vườn có tất là: -Bài tr 121 Trên tường có tất là: Tiết 85 Luyện tập Bài trang 122 HS đọc đề toán – phân tích toán ( ) Điền số vào tóm tắt Vài ba học sinh nêu câu lời giải khác GV chốt lại cách trả lời mẫu: -Số bóng An có tất là: Tương tự Bài trang122 Số bạn tổ em có là: Bài trang122 - Số gà có tất là: Vậy qua tập học sinh mở rộng nhiều cách viêt câu lời giải khác nhau, song GV chốt lại cách viết lời giải sau: Thêm chữ Số+ đơn vị tính toán trước cụm từ có tất tiết 82 làm 16 Riêng với loại mà đơn vị tính đơn vị đo độ dài( cm) cần thêm chữ dài vào trước chữ VD cụ thể Tóm tắt Đoạn thẳng AB : 5cm Đoạn thẳng BC : 3cm Cả hai đoạn thẳng : cm? Bài giải Cả hai đoạn thẳng dài là: 5+ = ( cm) Đáp số : cm Tiết 86 Tiết 104 Hầu hết có toán có lời văn vận dụng kiến thức toán cung cấp theo phân phối chương trình Tuy nhiên, việc phân tích đề- tóm tắt- giải toán phải luôn củng cố trì nâng dần mức độ Song mẫu lời giải cho toán thêm là: - Có tất là: - Số ( đơn vị tính ) + có tất là: - Vị trí ( trong, ngoài, trên, dưới, )+ có tất là: - đoạn thẳng + dài là: Tiết 105: Giải toán có lời văn(tiếp theo) Bài toán: Nhà An có gà, mẹ đem bán gà Hỏi nhà An lại gà? HS đọc – phân tích toán : +Thông tin cho biết gì? Có gà Bán gà +Câu hỏi ? Còn lại gà? 17 GV hướng dẫn HS đọc tóm tắt- giải mẫu GV giúp HS nhận thấy câu lời giải loại toán bớt cách viết loại toán thêm nêu khác chỗ cụm từ có tất thay cụm từ lại mà Cụ thể : Bài giải Số gà lại là: 9-3=6( gà) Đáp số: gà Bài trang148 Tóm tắt Có :8 chim Bay : chim Còn lại : chim? Bài giải Số chim lại là: - = 6( chim) Đáp số : chim Bài trang 149 Tóm tắt Có : bóng Đã thả : bóng Còn lại: bóng? Bài giải Số bóng lại : - = 5( bóng) Đáp số: bóng Bài trang 149 Tóm tắt Đàn vịt có : 18 ao : Trên bờ: con? Bài giải Trên bờ có là: -5=3 ( vịt ) Đáp số: vịt Tiết 106 Luyện tập Bài 1,2 ( Tương tự tiết 105 ) Tiết 107 Luyện tập Bài 1,2 ( tương tự ) Nhưng trang 150 trang151 lời giải dựa vào dòng thứ phần tóm tắt toán: Số hình tam giác không tô màu : Số hình tròn không tô màu là: - = 4( hình ) 15 - = 11( hình ) Đáp số: hình tam giác Đáp số: 11 hình tròn  Bài trang 151 Tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng ? cm 2cm 13cm Bài giải Sợi dây lại dài là: 13 – = 11( cm) Đáp số : 11cm Tiết 108 Luyện tập chung Đây phần tổng hợp chốt kiến thức dạng toán đơn thêm bớt lớp 19 Bài trang 152 A, Bài toán: Trong bến có .ô tô, có thêm ô tô vào bến Hỏi ? HS quan sát tranhvà hoàn thiện toán thêm giải toán với câu lời giải có cụm từ có tất B, Bài toán: Lúc đầu cành có chim, có bay Hỏi .? HS quan sát tranh hoàn thiện toán bớt giải toán với câu lời giải có cụm từ lại Lúc HS quen với giải toán có lời văn nên hướng dẫn cho HS chọn cách viết câu lời giải gần với câu hỏi là: Đọc kĩ câu hỏi Bỏ chữ Hỏi đầu câu hỏi Thay chữ chữ số Thêm vào cuối câu chữ dấu hai chấm Cụ thể Bài trang 152 A,Câu hỏi là: Câu lời giải là: B, Câu hỏi là: Câu lời giải là: Hỏi có tất ô tô? Có tất số ô tô : Hỏi cành lại chim? Trên cành lại số chim : VD khác: Câu hỏi là: Hỏi hai lớp trồng tất ? Câu lời giải là: Hai lớp trồng tất số là: Câu hỏi là: Hỏi sên bò tất xăng-ti-mét? Câu lời giải là: Con sên bò tất số xăng-ti-mét là? Câu hỏi là: Hỏi Lan phải đọc trang hết sách? 20 Câu lời giải là: Lan phải đọc số trang là: Trên mẫu toán đơn điển hình phần giải toán có lời văn lớp 1.Tôi đưa phương pháp dạy từ dễ đến khó để HS giải toán mà không gặp khó khăn bước viết câu lời giải Tối thiểu HS có lực học trung bình yếu chọn cho cách viết đơn giản cụm từ: Có tất là: Hoặc : Còn lại là: Còn HS giỏi em chọn cho nhiều câu lời giải khác nâng dần độ khó lời giải hay sát với câu hỏi IV, kết đạt Các lần sĩ khảo sát Lớp số HS viết HS viết HS viết HS viết đúng câu phép đáp bước tính 10 38,4% số 12 46,1% 22 22 Lần 1B 26 lời giải 26,9% Lần 1B 26 20 76,9% 84,6% 26,9% 84,6% 20 76,9% C Những học rút ra, kết luận đề xuất I Bài học kinh nghiệm Qua việc nghiên cứu áp dụng phương pháp dạy toán có lời văn cho học sinh lớp cho thấy giải toán có lời văn lớp không khó việc viết phép tính đáp số mà mắc câu lời giải toán Sau trình nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm sáng kiến HS biết viết câu lời giải đạt kết cao, dẫn tới việc HS đạt tỉ lệ cao hoàn thiện toán có lời văn.Vì theo chủ quan thân kinh nghiệm sáng kiến áp dụng phổ biến nhằm nâng cao chất lượng cho HS việc giải toán có lời văn II-Kết luận Phương pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp giúp học sinh hoàn thiện giải đủ bước: câu lời giải + phép tính + đáp số vấn đề 21 thầy cô trực tiếp dạy lớp quan tâm Vấn đề đặt giúp học sinh lớp viết câu lời giải toán cho sát với yêu cầu mà câu hỏi toán đưa Chính nên mạnh dạn đưa kinh nghiệm sáng kiến mà thân vận dụng vào trình dạy đạt kết tương đối khả quan Trên trình nghiên cứu, áp dụng kinh nghiệm sáng kiến vào đổi phương pháp dạy học nói chung phương pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp nói riêng Tôi hy vọng tiếp tục nghiên cứu thành công đổi phương pháp dạy Toán nâng cao hiểu biết cho thân trình dạy học Tiểu học III Những kiến nghị, đề xuất - Vì thời gian nghiên cứu xen kẽ trình dạy khoá nên việc nghiên cứu giới hạn phạm vi lớp phụ trách - Học sinh nhà thời gian nghiên cứu thêm nên phần lớn phụ thuộc vào tập giao lớp -Khả thân giáo viên có hạn, tài liệu tham khảo nên phạm vi nghiên cứu có phần hạn chế - Tôi tiếp tục nghiên cứu để tìm biện pháp tối ưu giúp em giải toán có lời văn cách dễ dàng hiệu cao - Quá trình nghiên cứu kinh nghiệm dạy toán có lời văn theo chương trình sách giáo khoa nhận thấy nội dung sách giáo khoa chương trình phù hợp.Tất nhiên để có dược kinh nghiệm dạy giải toán có lời văn cho HS lớp 1, người giáo viên phải dày công nghiên cứu tài liệu theo dõi HS qua nhiều năm, nắm bất điểm yếu HS để tập trung khắc phục Có việc giảng dạy giáo dục thành công mong muốn 22 Trên vài kinh nghiệm nhỏ mà thân đúc rút qua trình giảng dạy Tuy nhiên thời gian lực có hạn hẳn có thiếu sót Rất mong góp ý kiến bạn bè đồng nghiệp, BGH nhà trường cấp quản lý để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện có hiệu thiết thực công tác giảng dạy Tôi xin chân thành cảm ơn! Lục Ba, ngày 26 tháng năm 2012 Người viết SKKN Nguyễn Xuân Tiến 23 24 ... hình ) 15 - = 11 ( hình ) Đáp số: hình tam giác Đáp số: 11 hình tròn  Bài trang 15 1 Tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng ? cm 2cm 13 cm Bài giải Sợi dây lại dài là: 13 – = 11 ( cm) Đáp số : 11 cm Tiết 10 8 Luyện... bờ có là: -5=3 ( vịt ) Đáp số: vịt Tiết 10 6 Luyện tập Bài 1, 2 ( Tương tự tiết 10 5 ) Tiết 10 7 Luyện tập Bài 1, 2 ( tương tự ) Nhưng trang 15 0 trang1 51 lời giải dựa vào dòng thứ phần tóm tắt toán:... + thêm chữ là: VD - Cả hai bạn có là: 15 - Có tất là: Tương tự trang 118 câu lời giải là: - Có tất là: Tiết 84 Luyện tập Bài trang 12 1 tương tự 1, 2,3 trang 117 Nhưng câu lời giải mở rộng cách thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 1, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 1, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 1

Từ khóa liên quan