0

Giáo án Ngữ văn lớp 10

131 12,406 120

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết số:1-2 Tổng quan văn học việt nam A. Mục tiêu bài học. Giúp HS : - Nắm đợc những kiến thức chung nhất,tổng quát nhất về hai bộ phận của văn học Việt Nam và sự vận động phát triển của của văn học Việt Nam - Nắm vững hệ thống vấn đề về : + Thể loại của văn học Việt Nam + Con ngời trong văn học Việt Nam - Tự hào về truyền thống văn hoá của dân tộc qua di sản văn học. Từ đó có lòng say mê đối với văn học Viêt Nam B. Chuẩn bị- phơng tiện - Giáo viên: + Nghiên cứu sgk, sgv,và các tài liệu tham khảo khác về văn học Việt Nam + Thiết kế bài dạy - Hsinh : + Đọc Sgk, trả lời các câu hỏi gợi ý cuả Sgk C.Nội dung - tiến trình Hoạt động của GV & HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 ( ổn định tổ chức ) - Giới thiệu bài học: Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào đều là lịch sử của tâm hồn dân tộc ấy. Để nhận thức đợc những nét lớn về văn học nớc nhà, chúng ta tìm hiểu bài tổng quan văn học Việt Nam. (?)Em hiểu thế nào là tổng quan VHVN? -Học sinh đọc SGK từ : Trải qua hàng ngàn năm tinh thần ấy . (?)Nội dung của phần này là gì? Theo em đó là phần nào của bài tổng quan văn học? Hoạt động 2 ( Tìm hiểu các bộ phận ) -HS đọc phần I SGK (?)Văn học Việt Nam gồm mấy bộ phận lớn? - Hs đọc sgk, suy nghĩ, trình bày - Là cách nhìn nhận đánh giá một cách tổng quát những nét lớn của VHVN. + Nội dung SGK: Trải qua quá trình lao động, chiến đấu xây dựng bảo vệ đất nớc, nhân dân ta đã sáng tạo ra những giá trị tinh thần. VHVN là bằng chứng cho sự sáng tạo tinh thần ấy. Đây là phần đặt vấn đề của bài tổng quan VHVN. I. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam -Văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận lớn: +Văn học dân gian. +Văn học viết . 1 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung - HS đọc phần 1 (?) Hãy trình bày những nét lớn của VHDG. - HS tóm tắt nét lớn: khái niệm thể loại đặc trng -HS đọc phần 2 (?)SGK trình bày nội dung gì? Hãy trình bày khái quát về nội dung đó? - Hs trả lời khái quát theo những vấn đề: khái niệm hình thức văn tự hệ thống thể loại Hoạt động 3 ( Tìm hiểu quá trình phát triển) - HS đọc sgk (?) Nhìn tổng quát, văn học VN phát triển qua mấy thời kỳ? (?) Nét lớn của truyền thống thể hiện 1. Văn học dân gian. Khái niệm Văn học dân gian: Là những sáng tác tập thể của nhân dân lao động đợc truyền miệng từ đời này sang đời khác. Những trí thức có thể tham gia sáng tác. Song những sáng tác đó phải tuân theo đặc trng của VHDG và trở thành tiếng nói, tình cảm chung của nhân dân. * Thể loại: - Truyện cổ dân gian: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cời, truyện ngụ ngôn. - Thơ ca dân gian: tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ. - Sân khấu dân gian: chèo, tuồng, cải lơng. * Đặc tr ng : VHDG mang tính truyền miệng, tính tập thể và tính thực hành trong các sinh hoạt khác nhau của đời sống cộng đồng. 2. Văn học viết * Khái niệm: Văn học viết: Là những sáng tác của trí thức đợc ghi lại bằng chữ viết, là sáng tạo của cá nhân, văn học viết mang dấu ấn của tác giả. a) Hình thức văn tự: Văn học viết dùng 3 thứ chữ: chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ. Một số ít bằng chữ Pháp. Chữ Hán là văn tự của ngời Hán. Chữ Nôm dựa vào chữ Hán mà đặt ra. Chữ Quốc ngữ sử dụng chữ cái La-tinh để ghi âm tiếng Việt. Từ thế kỉ XX trở lại đây VHVN chủ yếu viết bằng chữ Quốc ngữ. b) Hệ thống thể loại: Phát triển theo từng thời kì. * Từ thế kỉ X =>thế kỉ XIX. - Chữ Hán gồm văn xuôi tự sự (truyện kí, văn chính luận, tiểu thuyết chơng hồi ). Thơ có thơ cổ phong, Đờng luật, từ khúc. Văn biền ngẫu có phú, cáo, văn tế. - Chữ Nôm có thơ Nôm Đờng luật, truyện thơ, ngâm khúc, hát nói. * Từ thế kỉ XX đến nay có sự phân định rõ ràng. Tự sự có: truyện ngắn, tiểu thuyết, kí (bút kí, nhật kí, tuỳ bút, phóng sự). Trữ tình có: thơ, trờng ca. Kịch có: kịch nói, kịch thơ. II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam. - Văn học VN có 3 thời kì phát triển: +Từ thế kỉ X => hết thế kỉ XIX. + Từ đầu thế kỉ XX => Cách mạng tháng Tám 1945. + Từ sau CMT8 1945 => hết tk XX. 2 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung trong vhVN là gì? (Thể hiện ở 2 nét lớn: đó là chủ nghĩa yêu nớc và chủ nghĩa nhân đạo.) (?)Từ tk X => tk XIX nền VhVN có điểm gì đáng chú ý? -HS đọc SGK ,trả lời - Gv gợi ý: (?) Vì sao nền Vh từ tk X => hết tk XIX có sự ảnh hởng của văn học Trung Quốc? (?) Hãy chỉ ra những TP tiêu biểu của Vh trung đại? (?) Những TP viết bằng chữ Hán? (?) Những TP viết bằng chữ Nôm? (?) Em có nhận xét gì về sự phát triển thơ Nôm của Vh trung đại? Tiết 2 -HS đọc SGK (?) Văn học Việt Nam từ thế kỉ XX đến nay đợc gọi bằng nền văn học gì? Tại 1. Thời kì Văn học trung đại. (từ tk X =>hết tk XIX ) - Vh từ thế kỉ X => thế kỉ XIX gọi là Vh trung đại. Thời kì Vh này hình thành và phát triển theo mối quan hệ của văn học khu vực Đông á và Đông Nam á, có mối quan hệ với Vh Trung Quốc . - Từ tk X => hết tk XIX , VhVN có điểm đáng chú ý là: Đây là nền văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. - Nó ảnh hởng của nền văn học trung đại tơng ứng. Đó là văn học trung đại Trung Quốc. - Vì các triều đại phong kiến phơng Bắc lần lợt sang xâm lợc nớc ta. Đây cũng là lí do để quyết định văn học viết bằng chữ Hán. + Thánh Tông di thảo của Lê Thánh Tông. + Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ. + Việt điện u linh tập của Lí Tế Xuyên. + Thợng kinh kí sự của Hải Thợng Lãn Ông. + Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình Hổ. + Nam triều công nghiệp diễn chí của Nguyễn Khoa Chiêm. + Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái (tiểu thuyết chơng hồi ) - Về thơ chữ Hán: + Nguyễn Trãi với ức Trai thi tập + Nguyễn Bỉnh Khiêm với Bạch Vân thi tập + Nguyễn Du với Bắc hành tạp lục và Nam trung tạp ngâm + Về thơ chữ Hán của Cao Bá Quát. - Về chữ Nôm: + Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tập + Nguyễn Bỉnh Khiêm với Bạch Vân quốc ngữ thi tập + Lê Thánh Tông với Hồng Đức quốc âm thi tập + Thơ Nôm Đờng luật của Hồ Xuân Hơng, Bà Huyện Thanh Quan. + Truyện Kiều của Nguyễn Du. + Sơ kính tân trang của Phạm Thái. + Nhiều truyện Nôm khuyết danh nh: Phạm Tải Ngọc Hoa, Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Công Cúc Hoa => Sự phát triển của thơ Nôm gắn liền với sự trởng thành và những nét truyền thống của văn học trung đại. Đó là lòng yêu nớc, tinh thần nhân đạo và hiện thực. Nó thể hiện tinh thần ý thức dân tộc đã phát triển cao. 2. Thời kì văn học hiện đại. (từ đầu thế kỉ XX đến nay) - Văn học từ đầu tk XX đến nay đợc gọi là nền văn học hiện đại. Tại vì nó phát triển trong thời đại mà quan hệ 3 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung sao lại có tên gọi ấy? - Hs suy nghĩ trả lời (?) Văn học thời kì này đợc chia làm mấy giai đoạn và có đặc điểm gì? -Gọi HS thay nhau đọc SGK. - Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930 - Từ 1930 đến 1945 - Từ 1945 đến 1975 - Từ 1975 đến nay. Mỗi phần cho HS trả lời: (?) Nêu đặc điểm văn học của thời kì vừa đọc (những nét lớn). (?) Giai đoạn sau so với giai đoạn trớc có gì khác biệt? (?)Về thể loại văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay có gì đáng chú ý? (?) Từ 1945 đến 1975 có những sự kiện văn học nào đáng chú ý? sản xuất chủ yếu dựa vào hiện đại hoá. Mặt khác những luồng t tởng tiến bộ nh những luồng gió mới thổi vào Việt Nam làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách cảm và cả cách nói của con ngời Việt Nam. Nó chịu ảnh hởng của văn học phơng Tây. - Văn học thời kì này đợc chia làm 4 giai đoạn: + Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930 + Từ 1930 đến 1945 + Từ 1945 đến 1975 + Từ 1975 đến nay. - Đặc điểm văn học Việt Nam ở từng thời kì có khác nhau. * Từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930, VHVN đã bớc vào quỹ đạo Vh TG hiện đại, cụ thể tiếp xúc với Vh Châu Âu. Đó là nền Vh tiếng Việt viết bằng chữ quốc ngữ. Do đó nó có nhiều công chúng bạn đọc. - Những tác giả tiêu biểu là: Tản Đà, Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn . * Từ 1930 đến 1945 xuất hiện nhiều tên tuổi lớn nh: Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Vũ Trọng Phụng, Huy Cận, Nam Cao, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên => Văn học thời kì này vừa kế thừa tinh hoa của văn học dân gian và văn học trung đại, vừa tiếp nhận ảnh hởng của VHTG để hiện đại hoá. Biểu hiện là có nhiều thể loại mới và ngày càng hoàn thiện. * Từ 1945 đến 1975 có những sự kiện lịch sử vĩ đại nh CMT8- 1945, đại thắng mùa xuân 30-4-1975 đã mở ra nhiều triển vọng cho VHVN. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã sống và chiến đấu cho Cách mạng dân tộc nh: Nam Cao, Trần Đăng, Thâm Tâm, Nguyên Thi, Lê Anh Xuân, D- ơng Thị Xuân Quý, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Sóng Hồng, Quang Dũng, Chính Hữu, Nguyễn Đình Thi, Vũ Cao, Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành), Nguyễn Minh Châu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa - Về thể loại: Thơ, văn xuôi nghệ thuật, văn xuôi chính luận viết bằng chữ quốc ngữ có một số tác phẩm có một số tác phẩm mở đầu. - Công cuộc hiện đại hoá về thơ, truyện vào giai đoạn 1930. - Đến 1945 tiếp tục đẩy mạnh phát triển các thể loại sau: Thơ mới, tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, văn xuôi hiện thực phê phán, thơ kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, truyện và tiểu tiểu thuyết về đề tài chiến tranh là những thành tựu lớn của Vh nớc ta thế kỉ XX. - Từ 1975 đến nay, các nhà văn, nhà thơ phản ánh sâu 4 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung (?) Từ 1975 đến nay về thể loại của văn học có gì đáng chú ý? (?) Nhìn một cách khái quát ta rút ra những quy luật gì về văn học Việt Nam? Hoạt động 4 ( Tìm hiểu con ngời VN qua văn học) -HS đọc phần mở đầu và phần1 SGK (?) Mối quan hệ giữa con ngời với thế giới tự nhiên đợc thể hiện nh thế nào? (Nêu những nét chính). - HS suy nghĩ trả lời theo sgk - Gv nhận xét,bổ sung : Con ngời VN vốn yêu thiiên nhiên, sống gắn bó voí thiên nhiên và đã tìm thấy ở thiên nhiên những hình tợng nghhệ thuật để thể hiện chính mình -HS đọc phần 2 SGK (?) Mối quan hệ giữa con ngời với quốc gia dân tộc thể hiện nh thế nào? (?) Nêu TP, TG tiêu biểu? - Hs suy nghĩ theo Sgk, trả lời cá nhân sắc công cuộc xây dựng XHCN, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, những vấn đề mới mẻ của thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế. Hai mảng đề tài lớn là lịch sử và cuộc sống, con ngời trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN. - Đề tài lịch sử viết về chiến tranh chống Pháp và chống Mĩ hào hùng với nhiều bài học. => Văn học Việt Nam đạt đợc giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật với nhiều tác giả đợc công nhận là danh nhân văn hoá thế giới nh: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh. Nhiều tác phẩm đã dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. VHVN với những khả năng và sự sáng tạo đã xây dựng đợc vị trí riêng trong văn học nhân loại. III. Con ngời Việt Nam qua văn học 1. Con ngời Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên. - Trong VHDG, con ngời với t duy huyền thoại, đã kể lại quá trình nhận thức, cải tạo, chinh phục thế giới tự nhiên hoang dã. - Với con ngời, thiên nhiên là ngời bạn thân thiết. Hình ảnh núi, sông, bãi mía, nơng dâu, đồng lúa cánh cò, vầng trăng, dòng suối . tất cả đều gắn bó với con ngời. Tình yêu thiên nhiên đã trở thành nội dung quan trọng của VHVN. - Trong VHTĐ, hình ảnh thiên nhiên thờng gắn liền với lí tởng đạo đức thẩm mĩ. Hình ảnh tùng, trúc, cúc, mai là tựng trng cho nhân cách cao thợng của nhà Nho. Các đề tài ng, tiều, canh, mục thể hiện lí tởng thanh tao của con ngời mai danh ẩn tích, lánh đục tìm trong, không màng danh lợi. - Trong VH hiện đại là TY thiên nhiên quê hơng, đất n- ớc, là sóng biển dạt dào mùa hạ, mùa xuân hoa lá, là heo may mùa thu, là cái rét đầu đông . 2. Con ngời Việt Nam trong quan hệ quốc gia, dân tộc. - Con ngời Việt Nam sớm có ý thức xây dựng quốc gia dân tộc của mình. - Khi dân tộc có giặc ngoại xâm, thì họ đồng lòng đứng lên đánh đuổi giặc để giành lại tự do. - Khi đất nớc hoà bình thì họ đồng tâm xây dựng một đất nớc giàu đẹp, tiến bộ và văn minh. + TP tiêu biểu: Nam quốc sơn hà, Hịch tớng sĩ, Bình Ngô đại cáo, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc,Tuyên ngôn độc 5 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung (HS đọc phần 3 SGK) + Mối quan hệ giữa con ngời với con ng- ời đợc thể hiện nh thế nào trong VHVN? (HS đọc phần 4 SGK) (?) Văn học Việt Nam phản ánh ý thức về bản thân nh thế nào? (?) Trên hai phơng diện này các tôn giáo lớn , văn học giải quyết ra sao? (?) Trong VHVN có xu hớng xây dựng hình mẫu lí tởng không? lập. + TG tiêu biểu: Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Tố Hữu .đã xây dựng một hệ thống t tởng yêu nớc hoàn chỉnh. Đặc biệt, nền VHVN ở thế kỉ XX là nền văn học tiên phong chống đế quốc. Chủ nghĩa yêu nớc là nội dung tiêu biểu giá trị quan trọng của VHVN. 3. Con ngời Việt Nam trong quan hệ xã hội. - Trong VHDG giai cấp thống trị tàn bạo bị kết án. Giai cấp bị trị thì đợc thông cảm chia sẻ trớc những áp bức, bóc lột ở trong các thể loại nh: truyện cổ tích, truyện c- ời, ca dao, tục ngữ. - Trong VHTĐ con ngời với con ngời quan hệ với nhau trên nền tảng đạo lí Nho giáo: tam cơng(quân, s, phụ) , ngũ thờng (nhân, nghĩa, lễ, chí, tín), tam tòng(tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử), tứ đức (công, dung, ngôn, hạnh). - Trong Vh hiện đại: các nhà văn, nhà thơ quan tâm đến đời sống của nhân dân, đòi quyền sống cho con ngời. Các tác giả tiêu biểu nh: Ngô Tất Tố, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng . một nền văn học giàu tính nhân văn và tinh thần nhân đạo. - Cảm hứng xã hội sâu đậm là tiền đề quan trọng cho sự hình thành chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân đạo trong văn học dân tộc. 4. Con ngời Việt Nam và ý thức về bản thân. - ở mỗi con ngời luôn luôn tồn tại hai phơng diện: + Thân và tâm luôn luôn song song và tồn tại nhng không đồng nhất. + Thể xác và tâm hồn. + Bản năng và văn hoá. + T tởng vị kỉ và t tởng vị tha. + ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng. - Các tôn giáo lớn nh: Nho Phật - Lão giáo đều đề ra nguyên tắc xử lí mqh giữa hai phơng diện này. VHVN đã ghi lại quá trình đấu tranh, lựa chọn để khẳng định một đạo lí làm ngời trong sự kết hợp hài hoà giữa hai ph- ơng diện. + Khi đất nớc có giặc ngoại xâm, ý thức cộng đồng, trách nhiệm xã hội đợc coi trọng. + Khi đất nớc thanh bình, ý thức cá nhân đợc đề cao. + Những tác phẩm nổi bật đề cao ý thức cá nhân: thơ Hồ Xuân Hơng, Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều và 6 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung Hoạt động 5 ( Củng cố hớng dẫn,dặn dò ) * Củng cố bài học. Học bài tổng quan ta cần nhớ những vấn đề khái quát nào? * Dặn dò HS: Ôn tập bài cũ và chuẩn bị bài mới: Hoạt động giao tiếp băng ngôn ngữ. * Gv rút kinh nghiệm bài dạy: đỉnh cao là Truyện Kiều của Nguyễn Du (VHTĐ). Thời kì 1930-1945, 1975 đến nay có các tác phẩm nh Tắt đèn của Ngô Tất Tố, truyện ngắn và tiểu thuyết của Nam Cao, truyện của Thạch Lam . - VHVN luôn có xu hớng xây dựng một đạo lí làm ngời với những phẩm chất tốt đẹp nh: nhân ái, thuỷ chung, tình nghĩa, vị tha, xả thân vì chính nghĩa. ********** - Các bộ phận hợp thành VHVN. - Tiến trình lịch sử VHVN. - Một số nội dung chủ yếu của VVHVN. - Lu ý : Mỗi giai đoạn cần nhớ các tác giả tác phẩm tiêu biểu. Ngày soạn: Tuần dạy : Ngày day: Lớp daỵ : Tiết 3 ppct. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 7 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung A. Mục tiêu bài học. Giúp HS -Nắm đợc kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp, về 2 quá trình trong hoạt động giao tiếp - Nâng cao kĩ năng tạo lập, phân tích lĩnh hội trong giao tiếp. - Có thái độ hành vi phù hợp trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ B. Cách thức tiến hành. GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận và trả lời các câu hỏi. C.Nội dungvà tiến trình dạy học. Hoạt động của GV & HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1 ( ổn định tổ chức- kiểm tra bài cũ) -Giáo viên giới thiệu vào bài mới Trong cuộc sống hàng ngày, con ngời giao tiếp với nhau bằng phơng tiện vô cùng quan trọng đó là ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ thì không thể có kết quả cao của bất cứ hoàn cảnh giao tiếp nào. Bởi vì giao tiếp luôn luôn phụ thuộc vào hoàn cảnh và nhân vật giao tiếp. Để thấy đợc điều đó, chúng ta tìm hiểu bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Hoạt động 2 ( Tìm hiểu khái quát về hđgt bằng ng 2 ) -Gọi HS đọc và nhắc cả lớp theo dõi phần văn bản SGK - HS trao đổi thảo luận, lần lợt trả lời (?) Các nhân vật giao tiếp nào tham gia trong hoạt động giao tiếp? Hai bên có cơng vị và quan hệ với nhau nh thế nào? (?) Ngời nói nhờ ngôn ngữ biểu đạt nội dung t tởng tình cảm của mình thì ngời đối thoại làm gì để lĩnh hội đợc nội dung đó? Hai bên lần lợt đổi vai giao tiếp cho nhau nh thế nào? (?) Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào? (ở đâu? vào lúc nào? khi đó ở nớc ta có sự kiện lịch sử xã hội gì?) (?) Hoạt động giao tiếp đó hớng vào nội dung gì? Đề cập tới vấn đề gì? (?) Mục đích của giao tiêp là gì? Cuộc giao tiếp đó có đạt đợc mục đích đó hay không? I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 1. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi: * VD: Văn bản Hội nghị Diên Hồng - Vua và các bô lão trong hội nghị là nhân vật tham gia giao tiếp. Mỗi bên có cơng vị khác nhau. Vua cai quản đất nớc, dẫn dắt trăm họ. Các bô lão là những ngời tuổi cao đã từng giữ những trọng trách nay về nghỉ, hoặc đợc vua mời đến tham dự hội nghị. - Ngời tham gia giao tiếp chú ý lắng nghe để lĩnh hội những nội dung mà ngời nói phát ra. Các bô lão nghe Nhân Tông hỏi, nội dung câu hỏi: Liệu tính nh thế nào khi quân Mông Cổ tràn đến. Hai bên lần lợt đổi vai giao tiếp. Các bô lão tranh nhau nói. Lúc ấy vua lại là ngời nghe. - Hoạt động giao tiếp diễn ra ở Điện Diên Hồng. Lúc này quân Nguyên Mông kéo 50 vạn quân ồ ạt sang xâm lợc n- ớc ta. - Hoạt động giao tiếp đó hớng vào nội dung: hoà hay đánh, nó đề cập tới vấn đề hệ trọng còn hay mất của quốc gia dân tộc, mạng sống của con ngời. - Mục đích của giao tiếp: Lấy ý kiến của mọi ngời, thăm dò lòng dân để hạ đạt mệnh lệnh quyết tâm giữ gìn đất n- ớc trong hoàn cảnh lâm nguy. Cuộc giao tiếp đó đã đạt đ- 8 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung - Học sinh đọc SGK, trao đổi thảo luận: (?). Qua bài Tổng quan về VHVN . Hãy cho biết: a. Các nhân vật giao tiếp trong bài này? b. Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào? c. Nội dung giao tiếp. Về đề tài gì? Bao gồm những vấn đề cơ bản nào? d. Mục đích của giao tiếp là gì? e. Phơng tiện giao tiếp đợc thể hiện nh thế nào? - Hs trả lời theo đại diện nhóm - Gv nhận xét,tổng hợp * Kết kuận. Qua bài học ta có thể rút ra kết kuận gì về quá trình giao tiếp bằng ngôn ngữ? Hoạt động 3 ( Củng cố- dặn dò-rút kinh nghiệm) - Gv yêu cầu học sinh nhắc lại các khái niệm cơ bản - Gv dặn dò hớng dẫn học sinh chuẩn bị bài Khái quát văn học dân gian - Gv rút kinh nghiệm bài dạy: ợc mục đích. 2. Văn bản Tổng quan về VHVN . - Nhân vật giao tiếp: Ngời viết SGK và giáo viên, học sinh toàn quốc đều tham gia. Họ có độ tuổi từ 65 trở xuống đến 15 tuổi. Từ giáo s, tiến sĩ đến học sinh lớp 10 THPT. - Hoàn cảnh giao tiếp: Hoàn cảnh có tổ chức giáo dục, ch- ơng trình quy định chung hệ thống trờng phổ thông. - NDGT: Các bộ phận cấu thành của VHVN. Đồng thời phác hoạ tiến trình phát triển của lịch sử văn học, thành tựu của nó. Văn bản giao tiếp còn nhận ra những nét lớn về nội dung và nghệ thuật của VHVN. - MĐGT: Ngời soạn sách muốn cung cấp tri thức cần thiết cho ngời học. Ngời học nhờ văn bản giao tiếp đó hiểu đợc kiến thức cơ bản của nền VHVN. - PTGT: Sử dụng ngôn ngữ của văn bản khoa học. Đó là khoa học giáo khoa. Văn bản có bố cục rõ ràng. Những đề mục có hệ thống, lí lẽ và dẫn chứng tiêu biểu. 3. kết luận: 1. Hoạt động giao tiếp phải có nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp và phơng tiện giao tiếp. 2. Giao tiếp phải thực hiện một mục đích nhất định. 3. Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: Một là tạo lập văn bản, hai là thực hiện lĩnh hội văn bản. Ngày soạn: Tuần dạy: Ngày dạy: Lớp dạy : Tiết 4 ppct. Khái quát văn học dân gian việt nam A. Mục tiêu bài học. 9 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung Giúp HS: 1. Hiểu đợc khái niệm về VHDG và ba đặc trng cơ bản. 2. Định nghĩa về tiểu loại VHDG. 3. Vai trò của VHDG đối với VH viết và đời sống văn hoá dân tộc. 4. Giáo dục t tởng đạo đức, thái độ trân trọng đối với những di sản văn hoá dân gian B. Phơng tiện thực hiện: - SGK, SGV, thiết kế bài học, tuyển tập VHDG và các t liệu khác. C. Cách thức tiến hành. - GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận và trả lời các câu hỏi. D. Tiến trình dạy học. Hoạt động 1 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy kể tên những TPVHDG mà em đã đợc học và đọc thêm ở chơng trình THCS? Em thích TP nào nhất, tại sao và nó thuộc thể loại nào ?. 3. Giới thiệu và giảng dạy bài mới: Đọc những câu thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ: Tôi yêu truyện cổ nớc tôi Vừa nhân hậu lại vừa tuyệt vời sâu xa Thơng ngời rồi mới thơng ta Yêu nhau cách mấy núi xa cũng tìm ở hiền thì lại gặp hiền Ngời ngay lại gặp ngời tiên độ trì Cho đến những câu ca dao này: Trên đồng cạn dới đồng sâu Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa Từ truyện cổ đến ca dao, dân ca tục ngữ, câu đối, sân khấu chèo, tuồng, cải lơng. tất cả là biểu hiện cụ thể của VHDG. Để tìm hiểu rõ vấn đề này một cách có hệ thống, chúng ta cùng tìm hiểu văn bản khái quát VHDGVN. Hoạt động của GV &HS Nội dung cần đạt (?) Nhắc lại khái niệm VHDG đã học trong bài tổng quan về văn học VN? - Hs nhắc lại kiến thức đã học Hoạt động 2 ( Tìm hiểu những đặc trng cơ bản) -(HS đọc từng phần) (?) VHDG có những đặc trng cơ bản nào? (?) Em hiểu thế nào là tính truyền miệng? * Là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng đợc tập thể sáng tạo nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho những sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng. I. Đặc trng của văn học dân gian. - VHDG có ba đặc trng cơ bản: + Tính truyền miệng + Tính sáng tác tập thể + Tính thực hành 1. VHDG là những Tp nghệ thuật ngôn từ truyền miệng (tính truyền miệng) - Không lu hành bằng chữ viết, truyền từ ngời nọ sang ng- ời kia, đời này qua đời khác, tính truyền miệng còn biểu hiện trong diễn xớng dân gian (ca hát chèo, tuồng, cải, l- ơng). Tính truyền miệng làm nên sự phong phú, đa dạng 10 [...]... văn bản sau: văn bản nào ? 1 Văn bản thuộc p/c ngôn ngữ sinh hoạt (thơ, nhật kí) - Hs đọc ghi nhớ Sgk 2 Văn bản thuộc p/c ngôn ngữ gọt giũa: a Văn bản thuộc p/c ngôn ngữ nghệ thuật (truyện, thơ, kịch) b Văn bản thuộc p/c ngôn ngữ khoa học (văn học phổ cập, báo chí, tạp chí, khoa học SGK, khoa học chuyên sâu) c Văn bản thuộc p/c ngôn ngữ chính luận d Văn bản thuộc p/c ngôn ngữ hành chính công vụ e Văn. .. c -Lớp từ ngữ sử dụng: + Văn bản 2 sử dụng từ ngữ thông thờng, giàu hình ảnh (?) Nhận xét về đặc điểm của lớp từ + Văn bản 3 sử dụng từ ngữ chính trị ngữ sử dụng trong mỗi loại văn bản d- cách kết cấu- trình bày: trên? Cách kết cấu và trình bày ở mỗi + Văn bản 2 kết cấu ca dao, thể thơ lục bát + Văn bản 3 kết cấu 3 phần rõ ràng loại văn bản trên? * Ghi nhớ : 21 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung - Theo... thể từng nội dung - Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ Cả văn bản theo một kết cấu mạch lạc phần ghi nhớ - Mỗi văn bản thể hiện mục đích nhất định 20 Giáo án Ngữ văn 10 Hoạt động 3 ( Tìm hiểu các loại văn bản ) (?)So sánh các văn bản 1,2,3 về các phơng diện sau: - Vấn đề đợc đề cập đến trong mỗi văn bản thuộc lĩnh vực nào ? - Từ ngữ đợc sử dụng trong mỗi văn bản trên có đặc điểm gì, thuộc... t ợng đời sống 22 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung (Hoặc một tác phẩm Văn học) A Mục đích yêu cầu Giúp Hs : - Củng cố những kiến thức và kĩ năng làm văn, đặc biệt về văn biểu cảm và nghị luận - Biết vận dụng ngững kiến thức trên để viết đợc một bài văn bộc lộ cảm nghĩ chân thực của bản thân về một đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời sống (hoặc một tác phẩm văn học) - kiểm tra và đánh giá năng lực... - Mỗi văn bản đều có hình thức bố cục riêng ( Chú ý phần ghi nhớ SGK ) - Văn bản 1 và 2 thuộc p/c ngôn ngữ nghệ thuật - Văn bản 3 thuộc p/c chính luận II Các loại văn bản * Gợi ý câu hỏi 1: - Vấn đề đề cập trong văn bản 1 là kinh nghiệm sống - Vấn đề đề cập trong văn bản 2 thân phận phụ nữ trong xã hội xa - Vấn đề đề cập trong văn bản 3 là một vấn đề chính trị - Từ ngữ trong văn bản một là từ ngữ đợc... dồi dào, thời gian nhiều nên cần có sự chọn lọc và sử dụng tốt nhất các t liệu có trong tay để đạt kết quả cao nhất 23 Giáo án Ngữ văn 10 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 8,9 ppct Trần Nam Chung Tuần dạy : Lớp dạy : Chiến Thắng mtao mxây ( Trích Đăm Săn - sử thi Tây Nguyên ) 24 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức : - Nhân vật anh hùng sử thi tợng trng cho những khát vọng của toàn.. .Giáo án Ngữ văn 10 (?) Em hiểu thế nào là tính tập thể? Trần Nam Chung nhiều vẻ của VHDG Tính truyền miệng làm nên nhiều bản gọi là dị bản 2 VHDG là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể (tính tập thể) - Nó khác với văn học viết Vh viết do cá nhân sáng tác còn VHDG do tập thể sáng tác Quá trình sáng tác tập thể diễn ra nh sau: cá nhân khởi xớng,... trong giao tiếp Thực hành phân tích các đoạn hội thoại và tạo lập văn bản mới * Dặn dò: Làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới: Văn bản Ngày soạn: 09/09 Ngày dạy: Tiết: 6 ppct Văn bản 18 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung A Mục tiêu bài học Giúp HS nắm đợc: 1 Khái niệm và đặc điểm của văn bản 2 Nâng cao năng lực phân tích và tạo lập văn bản B Cách thức tiến hành GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết... định đợc Cách thể hiện nhất 19 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung quán rất rõ ràng + VB 3 là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, văn bản thể hiện: Lập trờng chính nghĩa của ta và dã tâm của thực dân Pháp Nêu chân lí đời sống dân tộc: thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nớc, nhất định không chịu làm nô lệ - Gv khái quát :mỗi văn bản tâp trung Kêu gọi mọi ngời đứng lên đánh giặc bằng tất cả vũ khí một... VHDG, đặc biệt là vai trò của nó đối với nền văn học dân tộc Su tầm các TPVHDG để đọc và tìm * GV củng cố bài học: hiểu * GVdặn dò: HS về nhà học bài và * Học phần ghi nhớ SGK soạn bài tiếp theo: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ * GV rút kinh nghiệm bài dạy Ngày soạn: Ngày day: Tiết 5 ppct Tuần dạy : Lớp daỵ : 15 Giáo án Ngữ văn 10 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Trần Nam Chung A Mục tiêu bài học Giúp . 1975 đến nay, các nhà văn, nhà thơ phản ánh sâu 4 Giáo án Ngữ văn 10 Trần Nam Chung (?) Từ 1975 đến nay về thể loại của văn học có gì đáng chú ý? (?) Nhìn. thức văn tự: Văn học viết dùng 3 thứ chữ: chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ. Một số ít bằng chữ Pháp. Chữ Hán là văn tự của ngời Hán. Chữ Nôm dựa vào chữ Hán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn lớp 10, Giáo án Ngữ văn lớp 10, , Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam -Văn học Việt Nam gồm 2 bộ phận lớn:, Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam., Con ngêi ViÖt Nam trong quan hÖ x· héi., Đặc trng của văn học dân gian. - VHDG có ba đặc trng cơ bản: Hệ thống thể loại của văn học dân gian Việt Nam, Những giá trị cơ bản của VHDGVN., LuyÖn tËp., Khái niệm, đặc điểm. Ví dụ : Ba văn bản Sgk23, Các loại văn bản., ăn mừng chiến thắng, tự hào về ngời anh hùng của mình., TiÓu dÉn, C©u hái 1: C©u hái, C©u hái C©u hái C©u hái, Hình thành ý tởng, dự kiến cốt truyện. Lập dàn ý., TiÓu dÉn, Đọc- hiểu văn bản, Mục tiêu bài học Phơng tiện thực hiện. Chuẩn bị- phơng tiện Chuẩn bị:, Tiểu dẫn - Quá trình hình thành sử thi Ra-ma-ya-naSGK., Kh¸i niƯm, TiĨu dÉn - Cã 3 lo¹i trun cỉ tÝch :, Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự., Quan sát, liên tởng, tởng tợng đối với miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự., Tiu dn. Định nghĩa : c - hiu văn bản, Mục tiêu bài học. Giúp HS nắm đợc: Phơng tiện thực hiện. Cách thức tiến hành. Cách thức tiến hành, Mục tiêu bài học. Tiến trình dạy học. Hoạt động của GV HS, Tiến trình dạy học :, Lập bảng tổng hợp, so sánh các thể loại truyện dân gian đã học., TiÓu dÉn., Đọc hiểu văn bản., Các giai đoạn phát triển: - Từ Tk XXIV, Chủ nghĩa nhân đạo., Mục tiêu bài học: Giúp hs: Phng tin thc hin. - SGK, SGV Tin trỡnh dy hc. 1. Kim tra bi c., Mục tiêu bài học: Giúp hs:, Mục tiêu bài học: Giúp hs: Phng tin thc hin - SGK, SGV, Vẻ đẹp cuộc sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khóc cho nàng Tiểu Thanh tài hoa - bạc mệnh Tây Hồ hoa uyển tẫn thành kh, Tæng kÕt - “, Mục tiêu bài học: Giúp HS Phơng tiện thực hiện: Cách thức tiến hành Phơng pháp thực hiện. Mục tiêu bài học: Giúp HS Phơng tiện thực hiện:, Mục tiêu bài học: Phơng tiện thực hiện: Cách thức tiến hành Tiến trình dạy học

Hình ảnh liên quan

GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận và trả lời các câu hỏi. - Giáo án Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận và trả lời các câu hỏi Xem tại trang 8 của tài liệu.
GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo án Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các phơng pháp đọc sáng tạo, gợi tìm kết hợp với các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 32 của tài liệu.
GV tổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo lụân, trả lời câu hỏi. - Giáo án Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức giờ dạy theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo lụân, trả lời câu hỏi Xem tại trang 37 của tài liệu.
GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo án Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 41 của tài liệu.
-GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. - Giáo án Ngữ văn lớp 10

t.

ổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi Xem tại trang 53 của tài liệu.
-GV cho HS ghi vào bảng tổng hợp các thể loại sau: - Giáo án Ngữ văn lớp 10

cho.

HS ghi vào bảng tổng hợp các thể loại sau: Xem tại trang 82 của tài liệu.
- ĐN: VHDG là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng đợc hình thành, tồn tại, phát triển nhờ tập thể và gắn bó, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động khác nhau trong đời sống cộng đồng. - Giáo án Ngữ văn lớp 10

l.

à những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng đợc hình thành, tồn tại, phát triển nhờ tập thể và gắn bó, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động khác nhau trong đời sống cộng đồng Xem tại trang 82 của tài liệu.
Những đặc điểm lớn về nội dungvà hình thức. - Giáo án Ngữ văn lớp 10

h.

ững đặc điểm lớn về nội dungvà hình thức Xem tại trang 90 của tài liệu.