0

20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2017 có lời GIẢI CHI TIẾT

270 2,234 6
  • 20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2017 có lời GIẢI CHI TIẾT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2017, 22:38

20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ ĐỀ SỐ Đề thi gồm 06 trang  BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Toán học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Hàm số y  x3  3x  3x  có cực trị ? A B C D Câu 2: Cho hàm số y   x  2x  x  Khẳng định sau ? A Hàm số cho nghịch biến  ;   2  B Hàm số cho nghịch biến   ;     1 C Hàm số cho nghịch biến  ;      ;   2    D Hàm số cho nghịch biến Câu 3: Hàm số sau đồng biến ? A y  tan x B y  2x  x C y  x3  3x  D y  x  Câu 4: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến ? x C y  3x  x  2x  A y  4x  B y  4x  3sin x  cos x D y  x3  x Câu 5: Cho hàm số y   x Khẳng định sau ? A Hàm số cho đồng biến  0;1 B Hàm số cho đồng biến  0;1 C Hàm số cho nghịch biến  0;1 D Hàm số cho nghịch biến  1;0  Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  C xmin D xmin y  2 y  10 0;2  0;2 Câu 7: Đồ thị hàm số y  x3  3x  2x  cắt đồ thị hàm số y  x  3x  hai điểm phân y A xmin  0;2   x2  đoạn 0; 2 x 3 y B xmin  0;2   biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB  B AB  2 C AB  D AB  Câu 8: Tìm tất giá trị thực m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m4 có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m  B m  3 C m   3 D m  Câu 9: Tìm tất giá trị thực m để đồ thị hàm số y  cận ngang A m  x2  mx  có đường tiệm B m  C m  D m  3x  Câu 10: Cho hàm số y  có đồ thị (C) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) cho x 3 khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng hai lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ A M1 1; 1 ; M  7;5 B M1 1;1 ; M  7;5 C M1  1;1 ; M  7;5 D M1 1;1 ; M  7; 5 Câu 11: Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16 m3 Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nguyên vật liệu A 0,8m B 1,2m C 2m D 2,4m Câu 12: Cho số dương a, biểu thức a a a viết dạng hữu tỷ là: 5 A a B a C a 4 Câu 13: Hàm số y   4x  1 có tập xác định là: B  0;  A C D a  1 \  ;   2 1 D   ;   2  Câu 14: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x điểm thuộc đồ thị có hoành độ là:       C y  x  D y  x   2 2 x Câu 15: Cho hàm số y   2x Khẳng định sau sai A y  x  B y  x   A Đồ thị hàm số cắt trục tung B Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  C Hàm số có giá trị nhỏ lớn -1 D Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm Câu 16: Tìm tập xác định D hàm số y  log  x  3x   A D   2;1 B D   2;   C D  1;   Câu 17: Đồ thị hình bên hàm số nào: A y  2x B y  3x C y  x  D y  2x  Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y  A y '  ln  x  1  2  x B y '  x2 2x D D   2;   \ 1 1 x 2x C y '  2x 2x D y '  ln  x  1  2x Câu 19: Đặt a  log3 5; b  log Hãy biểu diễn log15 20 theo a b A log15 20  a 1  a  b a  b B log15 20  b 1  a  a 1  b  C log15 20  b 1  b  a 1  a  D log15 20  a 1  b  b 1  a  Câu 20: Cho số t hực a, b thỏa  a  b Khẳng định sau 1 1 log a b log b a 1 C   log a b log b a A ĐT: 0934286923 1  1 log a b log b a l D 1 log b a log a b B Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 21: Ông Bách toán tiền mua xe kỳ khoản năm: 5.000.000 đồng, 6.000.000 đồng, 10.000.000 đồng 20.000.000 đồng Kỳ khoản đầu toán năm sau ngày mua Với lãi suất áp dụng 8% Hỏi giá trị xe ông Bách mua ? A 32.412.582 đồng B 35.412.582 đồng C 33.412.582 đồng D 34.412.582 đồng Câu 22: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   2x  1 A  f  x  dx   2x  1  C B  f  x  dx   2x  1  C 2 D  f  x  dx   2x  1  C C  f  x  dx   2x  1  C 2 Câu 23: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   ln 4x x C  f  x  dx  x  ln 4x  1  C x D  f  x  dx  2x  ln 4x  1  C A  f  x  dx   ln 4x  1  C B  f  x  dx   ln 4x  1  C Câu 24: Khi lò xo bị kéo căng thêm x  m  so với độ dài tự nhiên 0.15m lò xo lò xo trì lại (chống lại) với lực f  x   800x Hãy tìm công W sinh kéo lò xo từ độ dài từ 0,15m đến 0,18m A W  36.102 J B W  72.102 J C W  36J D W  72J a x Câu 25: Tìm a cho I   x.e dx  , chọn đáp án A B C D Câu 26: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x 1 trục tọa độ x2 Chọn kết đúng: A ln  3 B 5ln  C 3ln  D 3ln  Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y  x  2x  1; y  2x  4x  A B C D 10 Câu 28: Cho hình phẳng giới hạn đường y  , y  0, x  0, x  quay xung   3x quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng:     C  ln  1 D  ln  1  ln  1 4  6  9  Câu 29: Cho hai số phức z1   2i;z2   3i Tổng hai số phức A    ln  1 6  A  i B B  i Câu 30: Môđun số phức z  A B C  5i D  5i C D 1  i   i  là:  2i Câu 31: Phần ảo số phức z biết z    i  1  2i  là: A B  C D 3 Câu 32: Cho số phức z   i Tính số phức w  iz  3z ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ 10 10 C w   i D w   i 3 Câu 33: Cho hai số phức z  a  bi z '  a ' b 'i Điều kiện a,b,a’,b’ để z.z ' số A w  B w  thực là: A aa ' bb '  B aa ' bb'  C ab' a'b  D ab' a'b  Câu 34: Cho số phức z thỏa z  Biết tập hợp số phức w  z  i đường tròn Tìm tâm đường tròn A I  0;1 B I  0; 1 C I  1;0  D I 1;0  Câu 35: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ S nhật cạnh AB  a, AD  a , SA   ABCD  góc SC đáy 60 Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: M A 2a B 2a A D C 3a D 6a Câu 36: Khối đa diện loại 5;3 có tên gọi là: B C A Khối lập phương B Khối bát diện C Khối mười hai mặt D Khối hai mươi mặt Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B, AB  BC  AD  a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp S.ACD A VS.ACD  a3 B VS.ACD  a3 C VS.ACD  a3 D VS.ACD  a3 Câu 38: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, đáy có tất cạnh a có tâm O gọi M trung điểm OA Tính khoảng cách d từ điểm M đến mặt phẳng (SCD) a a C d  D d  a Câu 39: Cho hình lăng trụ ABC.A 'B'C' có đáy ABC tam giác cạnh a Hình A d  a 6 B d  chiếu vuông góc A’ xuống mặt phẳng (ABC) trung điểm AB Mặt bên (AA’C’C) tạo với đáy góc 450 Thể tích khối lăng trụ ABC.A 'B'C' bằng: A a3 3a B C 3a D 3a Câu 40: Cần phải xây dựng hố ga, dạng hình hộp chữ nhật tích V  m3  , hệ số k cho trước (k- tỉ số chiều cao hố chiều rộng đáy) Gọi x, y, h  chiều rộng, chiều dài chiều cao hố ga Hãy xác định x, y, h  xây tiết kiệm nguyên vật liệu x,y,h A x   2k  1 V ; y  4k B x   2k  1 V ; y  C x   2k  1 V ; y  4k 4k ĐT: 0934286923 k  2k  1 V ;h  23 k  2k  1 V ;h  k  2k  1 V  2k  1 2kV 3 2kV  2k  1 2 2kV  2k  1 ;h  Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ D x   2k  1 V ; y  4k 2kV  2k  1 ;h  k  2k  1 V Câu 41: Cho hình đa diện loại  4;3 Chọn khẳng định khẳng định sau A Hình đa diện loại  4;3 hình lập phương B Hình đa diện loại  4;3 hình hộp chữ nhật C Hình đa diện loại  4;3 mặt hình đa diện tứ giác D Hình đa diện loại  4;3 hình tứ diện Câu 42: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 'B'C' có đáy ABC tam giác vuông A, AC  a, ACB  600 Đuòng chéo B’C mặt bên (BB’C’C) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ theo a a 15 A a 15 a 15 B a C D 12 24 Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 2x  3y  4z  2016 Véctơ sau véctơ pháp tuyến mặt phẳng (P) ? A n   2; 3;  B n   2;3;  C n   2;3; 4  D n   2;3; 4  Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S : x  y2  z2  8x  10y  6z  49  Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) A I  4;5; 3 R  B I  4; 5;3 R  C I  4;5; 3 R  D I  4; 5;3 R  Câu 45: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  3y  z   Tính khoảng cách d từ điểm M 1;2;1  đến mặt phẳng (P) 3 x 1 1 y  z   Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng  d1  : m x  y z 1   Tìm tất giá trị thức m để  d1    d   d2  : 1 A m  B m  C m  5 D m  1 Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho điểm A  3;2; 3  hai đường thẳng A d  d1 : 15 B d  12 C d  3 D d  x 1 y  z  x  y 1 z      d : Phương trình mặt phẳng chứa d1 d2 có 1 1 dạng: A 5x  4y  z  16  B 5x  4y  z  16  C 5x  4y  z  16  D 5x  4y  z  16  Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d mặt phẳng (P) có phương trình d : x  y 1 z   ,  P  : x  3y  2z   1 Phương trình hình chiếu đường thẳng d lên mặt phẳng (P) là:  x   31t  A  y   5t z  2  8t  ĐT: 0934286923  x   31t  B  y   5t z  2  8t   x   31t  C  y   5t z  2  8t   x   31t  D  y   5t  z   8t  Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho điểm I 1;3; 2  đường thẳng  : x4 y4 z3   1 Phương trình mặt cầu (S) có tâm điểm I cắt  hai điểm phân biệt A, B cho đoạn thẳng AB có độ dài có phương trình là: 2 2 A  S :  x  1   y  3  z  B  S :  x  1   y  3   z    C  S :  x  1   y  3   z    D  S :  x  1   y  3   z    Câu 50: Phương trình tắc đường thẳng qua điểm M 1; 1;2  vuông góc với mp    : 2x  y  3z  19  là: x 1  x 1  C A 1-A 11-C 21-A 31-B 41-A 2 2 y 1 z   y 1 z   2-D 12-D 22-B 32-A 42-B ĐT: 0934286923 3-D 13-C 23-C 33-C 43-C x 1 y 1 z    1 x 1 y 1 z    D B 4-A 14-B 24-A 34-A 44-D 5-C 15-D 25-D 35-A 45-C Đáp án 6-A 7-D 16-D 17-A 26-C 27-B 36-C 37-D 46-D 47-B 8-B 18-D 28-D 38-B 48-A 9-C 19-D 29-A 39-C 49-C 10-C 20-D 30-C 40-C 50-A Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A y '  3x  6x    x  1  0, x  Do hàm số đồng biến tập xác định dẫn tới cực trị Câu 2: Đáp án D y '  4x  4x     2x  1  0, x Do hàm số nghịch biến tập xác định Câu 3: Đáp án D y '  3x  0,  x Nên hàm số y  x  đồng biến R Câu 4: Đáp án A Dễ thấy hàm số y  4x  bị gián đoạn x  x Câu 5: Đáp án C Tập xác định D   1;1 Ta có: y '   x 1 x2   x  , dấu đạo hàm phụ thuộc vào tử, ta thấy tử âm  0;1 nên hàm số nghịch biến  0;1 Câu 6: Đáp án A x2  xác định liên tục 0; 2 x 3  x  1 x2  4 y  y  x 3  y '  1 ,y'    x 3 x 3  x  3  x  5 Hàm số y  Câu 7: Đáp án D y Ta có y     , y     Vậy xmin  0;2   Phương trình hoành độ giao điểm x  x  3x  2x   x  3x    x  1   x  1   x  Khi tọa độ giao điểm là: A 1; 1 , B  2; 1  AB  1;0  Vậy AB  Câu 8: Đáp án B x  TXĐ: D  y '  4x  4mx, y '    Đồ thị hàm số có điểm cực trị  x  m  * (*) có hai nghiệm phân biệt khác  m  Khi tọa độ điểm cực trị là:    A  0; m  2m  , B  m; m  m  2m ,C m; m  m  2m  AB  AC  AB2  BC2  m  m  4m AB  BC Theo YCBT, A, B, C lập thành tam giác    m  m3  3   m  3 (vì m  ) Câu 9: Đáp án C ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Đồ thị hàm số y  lim y  a  a  x  x 2 mx  có đường tiệm cận ngang giới hạn  tồn Ta có: y  , lim y   suy đồ thị hàm số tiệm cận + với m  ta nhận thấy xlim  x  ngang  3  y, lim y không tồn + Với m  , hàm số có TXĐ D     ;   , xlim  x  m m  suy đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang + Với m  , hàm số có TXĐ D    x 1   1 x   , lim x  suy xlim  x  m x m x m x x suy đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang Vậy m  thỏa YCBT Câu 10: Đáp án C Đồ thị (C) có tiệm cận đứng: 1 : x   tiệm cận ngang 2 : y  Gọi M  x ; y0    C  với y0  3x   x  3 Ta có: x0  d  M, 1   2.d  M,    x   y0   x    x  1 3x     x  3  16   x0  x0  Vậy có hai điểm thỏa mãn đề M1  1;1 M  7;5 Câu 11: Đáp án C 16 r2 32 ,  x  0 Diện tích toàn phần hình trụ là: S  x   2x  2xh  2x  x 32 Khi đó: S'  x   4x  , cho S'  x    x  x Lập bảng biến thiên, ta thấy diện tích đạt giá trị nhỏ x   m  nghĩa bán kính Gọi x  m  bán kính hình trụ  x   Ta có: V  x h  h  2m Câu 12: Đáp án D 1   a a Câu 13: Đáp án C Điều kiện xác định: 4x    x   Câu 14: Đáp án B Phương trình tiếp tuyến có dạng: y  y '  x  x  x   y0  2 1 Trong đó: y '  x x   y  1; y ' 1  ĐT: 0934286923  Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 15: Đáp án D Ta biểu diễn hàm số cho mặt phẳng Tọa độ điểm đặc biệt x -1 y 0 tọa độ Dựa vào đồ thị ta thấy đáp án D sai Câu 16: Đáp án D x   x  2 Hàm số cho xác định  x  3x     x   x  1    Câu 17: Đáp án A Đồ thị qua điểm  0; 1 , 1; 2  có A, C thỏa Tuy nhiên đồ thị nhận Ox làm tiếp cận nên đáp án mãn A Câu 18: Đáp án D 1  x  '.2x   2x  ' 1  x  ln  x  1  1 x y  x  y'   2 2x  2x  Câu 19: Đáp án D Ta có: log15 20  log 20 log  log a 1  b    log 15  log b 1  a  Câu 20: Đáp án D Chỉ cần cho a  2, b  dùng MTCT kiểm tra đáp án Câu 21: Đáp án A Kỳ khoản đầu toán năm sau ngày mua 5.000.000 đồng, qua năm toán 6.000.000 đồng, năm 3: 10.000.000 đồng năm 4:20.000.000 đồng Các khoản tiền có lãi Do giá trị xe phải tổng khoản tiền lúc chưa có lãi Gọi V0 tiền ban đầu mua xe Giá trị xe là: V0  5.1, 081  6.1, 082  10.1, 083  20.1, 084  32.412.582 đồng Câu 22: Đáp án B  f  x  dx    2x  1 dx   2x  1 C Câu 23: Đáp án C  f  x  dx   ln 4x.dx dx  u  ln 4x du   Đặt  x Khi dv  dx  v  x Câu 24: Đáp án A  f  x  dx  x.ln 4x   dx  x  ln 4x  1  C Công sinh kéo căng lò xo từ 0,15m đến 0,18m là: 0,03 W  800xdx  400x 0,03  36.102 J ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 10 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Chú ý: Nếu lực giá trị biến thiên (như nén lò xo) xác định hàm F(x) b công sinh theo trục Ox từ a tới b A   F  x  dx a Câu 25: Đáp án D a x u  x Ta có: I   x.e dx Đặt  du  dx  x x dv  e dx  v  2.e  I  2x.e x a a x a  2 e dx  2ae  4.e x a a  a  2 e  a Theo đề ta có: I    a   e    a  Câu 26: Đáp án C Phương trình hoành độ giao điểm y  x 1 x 1 dx   dx  x2 x2 1 1 Câu 27: Đáp án B 0 S   x 1   x  1 x2   1  x   dx   x  3ln x   1 1   3ln  3ln  Phương trình hoành độ giao điểm  x  2x   2x  4x   3x  6x   x  x  Diện tích cần tìm là: 2 S     x  2x  1   2x  4x  1 dx   3x  6x dx  0    3x 2  3x  6x  dx  6x  dx   x  3x   23  3.22   12  0 Câu 28: Đáp án D Thể tích cần tìm: V   1  dx  3x  dx  dx   tdt  x   t  2; x   t  1  3x 2 2 2 t 2 1  2     dt   ln  t    ln  1   dt  Khi đó: V     2  1  t    t 1  t    1 t    Câu 29: Đáp án A Đặt t   3x  dt   z1  z   2i   3i   i Câu 30: Đáp án C Mô đun số phức z  1  i   i    i  z   2i Câu 31: Đáp án B z      i  2i   2i  z   2i Vậy phần ảo z là:  Câu 32: Đáp án A ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 11 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 30 Bán kính đường tròn biểu diễn số phức z thỏa mãn hệ thức z   2i  z   2i mặt phẳng phức là: 29 29 23 Câu 31 Cho số phức z1 , z2 Giả sử z1  z2  z1 , đó: A B A z1  z2  z2 C 29 B z1  z2  z2 Câu 32 Cho số phức z thỏa mãn z   A 170 10 B D 2 C z1  z2  z2 D A, B C sai z 7 z  2i Giá trị là: z2 z i C A B D A B sai Câu 33 Chọn phát biểu không A Số thực a âm hai bậc hai ai  ai B Phương trình bậc n (với n số nguyên dương) có nghiệm phức C Phương trình bậc n (với n số nguyên dương) có n nghiệm phức (không thiết phân biệt) D Với phương trình bất kì, z0  nghiệm phương trình nghiệm z0 Câu 34 Cho số phức z1  24  i, z2  i, z3  27  2i z4   4i Gọi A, B, C, D điểm biểu diễn z1 , z2 , z3 , z4 Hỏi tứ giác ABDC hình gì? A Hình vuông B Hình chữ nhật C Hình bình hành D Hình thang Câu 35 Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA   ABC  tam giác ABC vuông B Biết AS  2a , AB  2a , AC  3a Thể tích hình chóp là: A a B 2a C 2a D a3 Câu 36 Từ mảnh giấy hình vuông cạnh a, người ta gấp thành phần dựng lên thành hình lăng trụ tứ giác (như hình vẽ) Từ mảnh giấy hình vuông khác có cạnh a, người ta gấp thành phần dựng lên thành hình lăng trụ tam giác (như hình vẽ) Gọi V1 ,V2 thể tích lăng trụ tứ giác lăng trụ tam giác So sánh V1 V2 A V1  V2 B V1  V2 C V1  V2 D Không so sánh Câu 37 Thể tích hình chóp S ABC có SA  2a AB  a là: A a3 12 11 ĐT: 0934286923 B a 11 12 C a3 11 12 D a3 12 11 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 257 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 38 Cho khối cầu (S) tâm O, bán kính R ngoại tiếp khối lập phương (P) nội tiếp khối trụ (T) Gọi V P  ,VT  thể tích khối lập phương (P) khối trụ (T) Giá trị gần tỉ số V P  VT  là: A 0,23 B 0,24 C 0,25 D 0,26 Câu 39 Hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' có A '.ABD hình chóp đều, AB  a, AA '  2a Thể tích hình hộp là: 11 D a3 2 Câu 40 Cho lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác cân A, BC  a , AA '  a cos BA ' C  Khi phân nửa thể tích hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' là: 3 a a a3 a3 A B C D 4 8 Câu 41 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh , SA   ABCD  B a 2 A a3 C a3 SA  Gọi M trung điểm AB Khi bình phương khoảng cách từ M đến mặt phẳng  SBC  là: A B C 2 D Câu 42 Cho tứ diện S.ABC tích V, độ dài cạnh a Trên cạnh SP  Gọi V ' thể tích SA, SB, SC lấy điểm M , N , P cho SM  3MA, SN  SB, 2SP  PC hình chóp S.MNP Khi giá trị V ' tính theo a là: a3 a3 2 a3 A B C D 160 12 160 16 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M  3;1;2  mặt phẳng   : x  y  z   Giả sử mặt cầu (S) tâm M cắt mặt phẳng   theo giao tuyến đường tròn có bán kính Khi phương trình mặt cầu (S) là: A x2  y  z  x  y  z  11  B x2  y  z  x  y  z  11  C x2  y  z  x  y  z  11  D x2  y  z  x  y  z  11  x  y  z 1   3 điểm M  2; 1;3  Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm K 1;0;0  , song song với Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : đường thẳng d đồng thời cách điểm M khoảng A  P  :17 x  y  19 z  17  B  P  :17 x  y  19 z  17  C  P  :17 x  y  19 z  17  D  P  :17 x  y  19 z  17  Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : x  y  3z   điểm I  3; 5; 2  Tọa độ tiếp điểm mặt phẳng (P) mặt cầu tâm I tiếp xúc (P) là: 26 13   26 13   26 13   B H  ;  ;   C H  ; ;  7 7 7   7 A H   ;  ; 7  ĐT: 0934286923 26 13 D H  ;  ;  7 7 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 258 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1; 1;2  , B  3;0; 4  mặt phẳng  P  : x  y  z   Giả sử tồn mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng (P) Số mặt phẳng (Q) thỏa mãn là: A Không tồn B C D Vô số Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1;2;3  B  3; ;3;  Tọa độ điểm M nằm trục hoành cho M cách hai điểm A, B là: A M  1;0;0  B M 1;0;0  C A B D A B sai Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A  0;2;3 , B  5;3;2  , C  7; 4;  , D  2;0;1 Hỏi có mặt phẳng cách điểm cho? A B C D Vô số Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  d1  : x  1 t   d  :  y   2t  t   z   2t  x 1 y  z     Kết luận vị trí tương đối hai đường thẳng nêu trên? A Vuông góc không cắt B Cắt không vuông góc C Vừa cắt vừa vuông góc D Không vuông góc không cắt Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A 12; 5;8 , M 3;5;1  N  1;1;3 Phương trình mặt phẳng (P) chứa MN cách A khoảng có độ dài lớn là: A  P  :11x  y  z   B  P  :11x  y  z   C  P  :11x  y  z   D  P  :11x  y  z   ĐÁP ÁN 1A 2A 3D 4D 5C 6B 7C 8A 9B 10D 11B 12C 13A 14D 15A 16B 17B 18D 19A 20C 21A 22A 23B 24A 25C 26D 27D 28D 29B 30A 31B 32C 33D 34D 35C 36A 37B 38C 39D 40D 41D 42A 43B 44B 45D 46B 47A 48D 49C 50C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 259 Câu 1 x  ln x ln x  x Ta tính f '  x    x x2  f ' x  ln x    x e Khi   x  1;3  x  1;3 e Ta có f 1  0, f  e   f  3  ln 3 e Vậy max f  x   f  e   1;3 Ta chọn phương án A Câu 2: Đáp án A Vận tốc vật lúc t là: v  t   S '  gt  '  gt Do v    9,8.5  49m / s  Câu 3: Đáp án D D \ 1 Đạo hàm y '  1  x  1  0, x  Vậy hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 1;   Ta chọn phương án C Câu Ta chọn phương án D Câu 5: Đáp án C Nếu m  y  6 x2  Đây parabol có cực trị Nếu m  ta có y '   m  3 x  4mx Để hàm số cực trị y '  có nghiệm kép vô nghiệm   '  4m2   m  Chọn C Câu Ta tính f '  x   1  m   x  1 x  x  1 f  x  đồng biến đoạn 10; 28  f '  x   x  10; 28 Mặt khác ta có x2 1  x  x  1  0x  10; 28 nên  m   m  1(vì dấu đẳng thức xảy hữu hạn điểm) Ta chọn phương án B Câu Ta tính y '  x   3x  x  Trang 260 3  Kết hợp bảng biến thiên suy giá trị cực đại  3   32  y      Khi y '  x    x  hàm số yCĐ Ta chọn phương án C Câu Nhận thấy hàm số phương án B C nghịch biến, hàm số phương án D đồng biến nghịch biến Ta chọn phương án A (hàm số phương án A đồng biến với số thực x) Câu Ta tính sin  cos x    cos x  'cos  cos x  f ' x    sin  cos x  ln sin  cos x  ln t   sin x.cos  cos x   g  x sin  cos x  ln Dùng chức tính đạo hàm điểm máy tính ta     f ''    g '    2 5 5 Ta chọn phương án B Câu 10 Ta tính y '  x   x   m  1 x  2m2  y ''  x   x   m  1 1   m  1  2m    y ' 1   Hàm số đạt cực đại x    y '' 1  2   m  1  m   2m  2m       m  1 vô lí  m   m  Vậy không tồn giá trị m thỏa mãn Ta chọn phương án D Câu 11 Đạo hàm y '  x   3x  6mx   m  1 Biệt thức  '  9m2   m2  1   0, m  Suy phương trình y '  x   có hai nghiệm phân biệt, hay hàm số (C) có cực đại cực tiểu Gọi A, B cực đại cực tiểu hàm số (C) Do A  m  1; 3m   ; B  m  1; 3m   x  m 1  y  3m  Xét tọa độ điểm cực đại A  m  1; 3m  2 nghiệm hệ  Trang 261 Suy x   m  2 y  3x  y   Vậy điểm cực đại đồ thị hàm số (C) chạy đường thẳng cố định có phương trình 3x  y   Ta chọn phương án B Câu 12 Ta tính y ' x  x  x  1   x  1  x  1  x2  2x 1  x  1 Khi  x  1   y '  x    x  x        x  1; 2  x  1; 2  x  1; 2  x  1; 2 Mặt khác ta có y 1  y    24Q  27 K 3927  1997   Vậy 2 Do Q  K  Ta chọn phương án C Câu 13 Dựa vào tính biến thiên ta loại phương án B Thay giá trị x  y  1 , ta loại phương án C D Ta chọn phương án A Câu 14 Ta chọn phương án D Câu 15 Ta có log x   x  24  16 , log x y   y  x  164  65536 1 log y z   z  y  65536  256 Do x  y  z  16  65536  256  65808 Ta chọn phương án A Câu 16 Ta có  13   , 3 m m   13  1       ,     Trang 262 m n   13   1  kết hợp với      ,     m n  1  1  ta suy      3     Vậy m  n Ta chọn phương án B Câu 17 Điều kiện  x  Đặt a  lg x, b  lg   x  ta suy 10a  10b  x    x   1 Mặt khác phương trình cho tương đương  lg  x   x      lg x   lg x   x  0   lg x  lg   x     lg x  lg x  2lg   x   Thay a  lg x, b  lg   x  vào phương trình ta  2a  b   a  a  2b    9a  14a 2b  6ab  b3    a  b   9a  5ab  b    b   a   Thay (2) vào (1) ta 10a  10 a   10a  2 10a Vì a  lg x nên x  10e Do   x  x     x  1   x  (nhận) x Vậy phương trình cho có tập nghiệm S  1 x Ta chọn phương án B Câu 18 Ta có 36 xm   6 x 2 x  m      2x  m  x 4m xm x Ta chọn phương án D Câu 19 x Ta có f  x    x  1 , lấy logarit nepe hai vế ta ln f  x   ln  x  1  ln f  x   x ln  x  1 x Lấy đạo hàm hai vế ta f ' x x  ln  x  1  , f  x x 1 Trang 263 x  x hay f '  x    x  1 ln  x  1  x    Ta chọn phương án A Câu 20 Cách (dành cho bạn học sinh giỏi) Trước hết, ta nhận xét n  giá trị n thỏa mãn số tiền nhận lớn nhất, hay ta chức minh mệnh đề sau: số có dạng n n  n  , n  1 , số 3 có giá trị lớn Dùng phép chứng minh quy nạp toán học Cách (dành cho bạn học sinh phổ thông) Khảo sát hàm số theo ý tưởng tính đạo hàm câu 19, hàm số câu n f  n  n  n n Ta chọn phương án C Câu 21 Dễ thấy x  1  2.3.4.5.6 6! Ta chọn phương án A Câu 22 Lời giải ĐKXĐ: x  Bất phương trình cho tương đương     x     x  1   x   x         2  x      x    x   2  x   log x           x    0  x    1  x        x     x    x  2       x   log x        x    0  x  Kết hợp ĐKXĐ, ta tập nghiệm bất phương trình cho  1 S   0;    2;3  2 Ta chọn phương án A Câu 23 Ta có 3     3 sin x dx  2 sin x dx   sin x dx 3 cos x cos x 1    1   2 Trang 264 3  Vậy sin x dx  Ta chọn phương án B Câu 24 Thể tích cần tìm V    x 2  2 x5 32 dx    (đvtt) 5 Ta chọn phương án A Câu 25 Đặt x  t  dx  dt Đổi cận x   t  1; x  1  t  Suy 1 t dt x4 t4 dx   dt  1  2t 1  2t 1  x t t 4 t t  t  t  dt   dt 1  2t 1  2t I  x4 1 t5 dx   t dt  Do I  1  2x 1 Vậy 1  1 x4 1  2x dx  Ta chọn phương án C Câu 26 Ta có  1 3 dx  dx x  4x   x  5 x  1   1       dx   ln x   ln x   x 5 x 1     1 x 5 Vậy I  ln x 1 1  ln Ta chọn phương án D Câu 27 Ta chọn phương án D Câu 28 Gọi x số tiền mà doanh nhân gửi tiết kiệm cách năm Sau năm, số tiền doanh nhân nhận x  6,8 x 100 Sau năm, số tiền doanh nhân nhận 6,8  6,8  6,8    6,8  x   x   x   x x  100  100  100    100  6,8  Sau năm, số tiền doanh nhân nhận x 1    100  Trang 265 Nhận thấy  6,8  x 1    1000 USD  x  821USD  100  Do x  16 420 000 VNÐ Ta chọn phương án D Câu 29: Đáp án B u  x  du  xdx Khi đặt   (đúng) v  sin x dv  cos xdx Câu 30 Gọi M  x; y  điểm biểu diễn số phức z  x  yi  x, y   Ta có z   2i  z   2i   x  3   y   i   x  1   y   i   x  3   y     x  1   y   2 2 2 1  2 29   x   y   3  3  2 29 Vậy tập hợp điểm M đường tròn  x     y    , có tâm 3  3  bán kính 29 Ta chọn phương án A Câu 31 Gọi z1  a  bi, z2  x  yi,  a, b, x, y   Ta có z1  z2  z1   a  x    b  y  i  a  bi   a  x   b  y    a2  b2  2  x  y  a  b  2ax  2by   a  x   b  y    x2  y  2   a  x    b  y  i  x  yi  z1  z2  z2 Ta chọn phương án B Câu 32 Điều kiện z  2, z  i Ta có Trang 266 1 2  ;  3 3 z 7   z  1 z    z  z2  z   2i  z2  2z      z   2i z 1  Với z   2i , suy z  2i  4i 11 170    i   3i 10 10 10 z i Với z   2i , suy z  2i 1    i  1 i 2 z i Ta chọn phương án C Câu 33 Ta chọn phương án D Chính xác “Với phương trình bất kì, z0  nghiệm phương trình z0 nghiệm nó” Tham khảo trang 194 195 SGK Giải Tích 12 – Nâng Cao Câu 34 Vì AC / / BD nên ACDB hình thang Ta chọn phương án D Câu 35 Nhận thấy SA  2a đường cao hình chóp S.ABC Tam giác ABC vuông B có AB  2a , AC  3a , suy BC  a 2 2a  2a.a  3 Do S ABC  AB.BC  2a.a  a Vậy VS ABC  SA.S ABC Ta chọn phương án C Câu 36 a a a3 Ta có V1  a  4 16 a a a3 V2  a  Do V1  V2 3 36 Ta chọn phương án C Câu 37 Gọi O tâm tam giác ABC cạnh a Do S.ABC hình chóp nên SO   ABC  Ta có S ABC a a2 OA   Xét tam giác SAO ta có Trang 267 a 11 a 33 Vậy  a  SO  3 a 33 a a3 11   3 12 SO  SA2  AO  4a  VS ABC  SO.S ABC Ta chọn phương án B Câu 38 Ta có đường chéo hình lập phương đường kính khối cầu Mặt khác ta lại có công thức: Bình phương độ dài đường chéo hình lập phương ba lần bình phương độ dài cạnh hình lập phương Do  2R   3a  a  2R , suy 3 V P  2  3   R   R   Vì khối cầu có bán kính R nên ta dễ dàng tính bán kính chiều cao khối trụ ngoại tiếp khối cầu R 2R, suy VT    R 2 R  2 R Do V P  VT  3 R    0, 245 2 R 9 Ta chọn phương án C Câu 39 Gọi H tâm tam giác ABD A ' H đường cao hình chóp A ' ABD Suy AH  a A ' H  A ' A2  AH  a 33 Ta tính a2 Vậy a 33 a3 11 V a  2 S ABCD  2S ABD  Ta chọn phương án D Câu 40 Đặt AB  x , A ' B  A ' C  x  2a Áp dụng định lí cosin tam giác A ' BC ta A ' B  A ' C  BC cos BA ' C   A ' B  A 'C 2 x  4a  a   xa  x  2a  Trang 268 a2 Vậy thể tích hình lăng trụ ABC.A ' B ' C ' a3 V Suy tam giác ABC đều, nên S ABC  Do phân nửa thể tích hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' : V a3  Ta chọn phương án D Câu 41 Gọi K hình chiếu vuông góc A lên SB Dễ thấy CB   SAB  , suy CB  AK , kết hợp với SB  AK ta AK   SBC  hay d  A;  SBC    AK 1 1 1      , 2 AK AS AB suy AK  Vậy d  A;  SBC    Ta có Vì M trung điểm AB nên d  M ;  SBC    d  A;  SBC    2 Do  d  M ;  SBC     Ta chọn phương án D Sai lầm thường gặp: Nhầm lẫn d  M ;  SBC   d  A;  SBC   ta chọn nhầm phương án B Quên bình phương khoảng cách ta chọn nhầm phương án C Nhầm lẫn d  M ;  SBC   d  A;  SBC   với quên bình phương khoảng cách ta chọn nhầm phương án A Do bạn học sinh giỏi giải toán trắc nghiệm cần ý yêu cầu đề bài, tránh trường hợp làm 90% toán lại kết luận sai! Câu 42 Ta có V  VS ABC  a3 12 Mặt khác, nhận thấy Sm  3MA  SM  , SA SN SN  SB   SB SP SP    2SP  PC SC Kết hợp với V ' VS MNP SM SN SP 1     V VS ABC SA SB SC 40 Trang 269 Do V '  a3 a3  40 12 160 Ta chọn phương án A Câu 43 Ta có d  M ;     6     Suy bán kính mặt cầu (S) R  32  42  Vậy phương trình mặt cầu (S) 2  x  3   y  1   z    25 Ta chọn phương án B Câu 44 Đường thẳng d có vector phương u   2; 3;1 , qua H  2; 4; 1 Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến n   A; B; C  ,  A2  B  C   Ta có u.n  d / /  P    H  2; 4; 1   P  Mặt khác (P) qua K 1;0;0  suy A  B  C  C   A  B      * 3 A  B  C  C  A  B  P  : Ax  By   3B  A z  A  Ngoài d  M ;  P   5 A  8B A2  B   B  A   A  B  A2  22 AB  17 B    5 A  17 B  Với A  B  C  B không thỏa mãn (*)  Với A  17 B , chọn A  17 , suy B  , C  19 (nhận) Vậy  P  :17 x  y 19 z 17  Ta chọn phương án B Câu 45 Tiếp điểm hình chiếu vuông góc H I xuống mặt phẳng (P) Đường thẳng IH qua I nhận vector pháp tuyến n   2; 1; 3 mặt phẳng (P) làm vector phương có phương trình là:  x   2t   y  5  t  t   z  2  3t   Tọa độ H cần tìm nghiệm hệ phương trình Trang 270  x   2t  y  5  t 26 13   26 13   t   , x  , y   ; z  Vậy H  ;  ;   7 7 7 7  z  2  3t 2 x  y  3z   Ta chọn phương án D Câu 46 Ta chọn phương án B Phương trình mặt phẳng  Q  x  y  z   Câu 47 Vì M nằm trục hoành nên M  x;0;0  Ta tính MA  1  x; 2;3 MB   3  x; 3;  Vì M cách A, B nên MA2  MB , hay 2 1  x   22  32   3  x    3  22  x  1 Vậy M  1;0;0  Ta chọn phương án A Câu 48 Dễ thấy A, B, C , D đồng phẳng, nên có vô số mặt phẳng cách điểm cho, mặt phẳng song song với  ABCD  Ta chọn phương án D Câu 49 Vector phương  d1   d  ud   2;3;  ud  1; 2; 2  Vì ud ud  nên d1  d2 Mặt khác ta tìm điểm chung ( d1 ) ( d ) Q 1; 2;3 Ta chọn phương án C Câu 50 Gọi I, H hình chiếu A lên MN (P) Ta tính I 1;3;  Suy tam giác AIH vuông H Khi d  A;  P    AH  AI Dấu xảy I  H Do (P) qua I có vector pháp tuyến IA  11; 8;6 , suy  P  :11x  y  z   Ta chọn phương án C 1 Trang 271 [...]... 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 33 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ 111213141- 212223242- ĐT: 0934286923 313233343- 414243444- 515253545- 616263646- 717273747- 818283848- 919293949- 1 0203 04050- Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 34 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C - Đồ thị hàm số luôn nằm... cohangxom1991@gmail.com 10-D 20- A 30-C 40-B 50-D Trang 20 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B  Khẳng định 1 là khẳng định sai vì f   x   f  x  nên hàm số y  f  x  không thể là hàm số lẻ  Khẳng định 3 sai ví dụ xét hàm số f  x   x 2  f  x   x  x 2 , lúc này phương trình 2 f  x   f  x  có vô số nghiệm  Khẳng định... Theo đề ta có:  Câu 34: Đáp án C ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 25 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Ta có: z  1  i  z  1  i suy ra w  3  i Nên điểm biếu diễn số phức w là điểm có tọa độ  3; 1 Câu 35: Đáp án B 2 a 2 a 2 h  SO  a     2  2  2 Câu 36: Đáp án C Thể tích khối chóp M.AB’C bằng thể tích B’.AMC khối chóp 3 3a 2 Ta có. .. tròn có phương trình  x  3   y  1 2 2 1 B Điểm biểu diễn số phức w là điểm có tọa độ  3; 1 C Điểm biểu diễn số phức w là điểm có tọa độ  3; 1 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 18 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ D Tập hợp các điểm biểu diễn số phức w nằm trên đường tròn có phương trình  x  3   y  1 2 2 1 Câu 35: Khối chóp đều... cohangxom1991@gmail.com Trang 13 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Nếu mặt phẳng có dạng ax  by  cz  d  0 thì nó có một vectơ pháp tuyến có tọa độ là  a; b;c  , như vậy ở đây một vectơ pháp tuyến là  2; 3; 4  , vectơ ở đáp án C là n   2;3; 4  song song với  2; 3; 4 Nên cũng là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này Chú ý: Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là vectơ có phuong vuông... cohangxom1991@gmail.com Trang 21 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ - 1,2 sai vì còn cần có thêm f '  a   0 - Khẳng định 3 sai, ví dụ: cho hàm số f  x   x 4  f "  x   12x 2 Ta thấy f " 0   0 nhưng khi vẽ bảng biến thi n ta thấy 0 là điểm cực trị Câu 6: Đáp án A m  1  y  1  Không có tiệm cận m  0  y   x  1  Không có tiệm cận Suy ra A Câu 7: Đáp... tam giác SOH ta có: OK  2 2 OH  OS 6 3 2 Vậy d M,SCD   OK  a 6 4 B M C O A H ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com D Trang 12 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 39: Đáp án C Gọi H, M, I lần lượt là trung điểm các đoạn AB, AC, AM Theo giả thi t, A 'H   ABC  , BM  AC Do IH là đường trung bình tam giác ABM nên IH / /BM  IH  AC Ta có: AC  IH, AC... A:  sin dx   sinxdx 0 ĐT: 0934286923 0 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 24 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Vậy mệnh đề A sai Thử tương tự các đáp án khác thấy rằng đáp án C đúng Câu 27: Đáp án C Các tiếp tuyến của (P) đi qua A  2; 2  là: y  2x  2; y  6x  14 Các hoành độ giao điểm lần lượt là 0,2,4 2 4 S   x 2 dx    x  4  dx  8 2 0 2 Câu 28: Đáp... 0 C x  3y  5z  8  0 D x  3y  5z  8  0 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 19 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng  P  : 2x  y  1  0,  Q  : x  y  z  1  0 Viết phương trình đường thẳng (d) giao tuyến của 2 mặt phẳng x y 1 z  1 2 3 x y 1 z C  d  :   1 2 3 x y 1 z  1 2 3 x y ... .OA.SA   .a 3 a 2 3 B Sxq  3 Câu 40: Đáp án B S Ta có: OA  AH  a A Sử dụng phương pháp loại trừ rõ ràng A, C, D đúng nên B sai ĐT: 0934286923 C B O O B H I Email: cohangxom1991@gmail.com A Trang 26 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Câu 41: Đáp án D Gọi I là trung điểm của AB thì OI  AB,SI  AB, OI  a Ta có OA  SA 3 SA , AI  2 2 AI 1 AI  , mà  cos IAO OA ... 49-A Email: cohangxom1991@gmail.com 10-D 20- A 30-C 40-B 50-D Trang 20 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B  Khẳng định khẳng định... 9-C 19-D 29-A 39-C 49-C 10-C 20- D 30-C 40-C 50-A Email: cohangxom1991@gmail.com Trang 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A y ' ... cohangxom1991@gmail.com Trang 13 20 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT TRỌN BỘ CÓ 200 ĐỀ Nếu mặt phẳng có dạng ax  by  cz  d  có vectơ pháp tuyến có tọa độ  a; b;c  , vectơ pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2017 có lời GIẢI CHI TIẾT, 20 đề THI THỬ THPT QUỐC GIA môn TOÁN 2017 có lời GIẢI CHI TIẾT,

Từ khóa liên quan