Tuyển tập đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử

17 927 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2017, 18:56

Câu 1 (3,0 điểm)Trình bày biểu hiện và những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất và nguyên nhân đó có thể giúp ích gì cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình? Câu 2 (2.0 điểm)Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có những chuyển biến gì? Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam? Câu 3 (2.0 điểm) Tại sao nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích những thuận lợi cơ bản để cách mạng nước ta vượt qua những khó khăn thử thách đó. Câu 4 (3.0 điểm) Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 được mở ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.Hết(Đề thi gồm: 01 trang)Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh……………………………………….Số báo danh…………………SỞ GD ĐT BÁC NINHTrường THPT Lý Thái TổĐÁP ÁN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2Môn thi: Lịch sửThời gian làm bài: 180 phútHƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Hướng dẫn chung 1. Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong Hướng dẫn chấm, thì vẫn cho điểm như hướng dẫn qui định 2. Ở từng câu, từng ý chỉ cho điểm tối đa khi: + Trả lời đúng, có diễn giải cụ thể + Diễn đạt tốt, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả. 3. Sau khi cộng điểm toàn bài, không làm tròn số, để điểm lẻ đến 0,25 Đáp án và thang điểmÝNỘI DUNG ĐIỂMCâu 1(3,0 điểm) Trình bày biểu hiện và những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất và nguyên nhân đó có thể giúp ích gì cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng nền kinh tế của mình?3. 0Ý1Biểu hiện: Sản lương công nghiệp của Mĩ chiếm hơn ½ công nghiệp toàn thế giới Sản lượng nông nghiệp bằng 2 (Anh + Pháp + CHLB Đức + Ita lia ) Mĩ nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên biển Nắm ¾ trữ lượng vàng TG, 40% tổng sản phẩm kinh tế TG1. 00.250.250.250.25 Nguyên nhân1.25 Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào.....................0,25 Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi từ buôn bán vũ khí........0,25 Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại nâng cao năng.........0,25 Các tổ hợp công nghiệp quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn ở Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và hiệu quả.0,25 Chính sách, biện pháp điều tiết của Nhà nước0,25Ý2Nguyên nhân quan trọng nhất0,75 Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu sản xuất.0,5 Các nước đang phát triển có thể tận dụng thành quả của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai để phát triển nhanh nền kinh tế của mình, rút ngắn thời gian và khoảng cách so với các nước phát triển.0,25Câu 2 (2.0 điểm): Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến gì? Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam?Ý1Do tác động của chính sách khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam đã có nhiều chuyển biến về cơ cấu giai cấp.1,25 Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa, tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ đã tích cực tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp và phản động tay sai.0,25 Giai cấp nông dân ngày càng bị bần cùng hóa, khiến cho mâu thuẫn với đế quốc phong kiến ngày càng gay gắt hơn, nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc.0,25 Giai cấp tư sản ra đời, bị phân hóa thành hai bộ phận, trong đó tư sản mại bản cấu kết với đế quốc..., tư sản dân tộc do bị chèn ép nên có khuynh hướng dân tộc dân chủ.0,25 Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc chống đế quốc và tay sai, hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.0,25 Giai cấp công nhân phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đời sống ngày càng khổ cực nên tinh thần đấu tranh chống Pháp ngày càng cao.0,25 Mâu thuẫn trong xã hội ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn dân tộc. Phong trào đấu tranh chống đế quốc và tay sai phát triển mạnh với những nội dung và hình thức phong phú hơn.Ý2Giải thích tại sao giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam0.75 Đại diện cho một phương thức sản xuất mới, tiến bộ Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột nặng nề..., nên có tinh thần cách mạng cao độ và triệt để Có quan hệ gắn bó với nông dân, dễ tạo thành khối liên minh công nông Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của dân tộc Với nhứng đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm được giác ngộ, sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản, nên đã nhanh nhanh chóng vươn lên thành một lực lượng chính trị độc lập và trở thành lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.0.250.250.25Câu 3 (2,0 điểm) Tại sao nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích những thuận lợi cơ bản để cách mạng nước ta vượt qua những khó khăn thử thách đó.Ý 1 Tại sao nói.... (1,25 đ) Sau cách mạng tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách.... Về chính trị, quân sự: + Chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, còn non trẻ... + Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào nước ta.... + Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, tạo điều kiện cho quân Pháp quay trở lại xâm lược + Hơn 5 vạn quân Nhật vẫn còn lại ở nước ta...... + Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy hoạt động.... Về kinh tế: vốn nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá.... Nạn đói trầm trọng... Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng, chỉ còn 1,2 triệu đồng.... Văn hóa: tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ...... Nhận xét: Những khó khăn thử thách chồng chất, trong đó khó khăn lớn nhất là kẻ thù bao vây từ nhiều phía. Vân mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”. 0,250,25 0,25 0,25 0,25Ý 2: Phân tích những thuận lợi: (0,75 đ) Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ, bước đầu được hưởng quyền lợi do chính quyền cách mạng đưa lại nên rất phấn khởi, tin tưởng vào chế độ mới .....nên đã phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân – là điều kiện cơ bản làm nên thắng lợi... Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo ....Đây là điều kiện quyết định đưa nước ta vượt qua khó khăn thử thách... Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóngdân tộc dâng cao....Đây là hoàn cảnh thuận lợi để cách mạng nước ta có sự ủng hộ từ bên ngoài... 0,250,25 0,25Câu 4 (3,0 điểm) Chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950 được mở ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.Hoàn cảnh...(2,0 đ) Quốc tế: + Cách mạng Trung Quốc thắng lợi... ngày 1101949 nước CHND Trung Hoa ra đời ... + Lực lượng XHCN hình thành .... Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN đặt quan hệ với ta... Trong nước: Mĩ từng bước can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Được sự trợ giúp của Mĩ, Pháp thực hiện kế hoạch Rơve, với âm mưu: + Tăng cường phòng thủ trên tuyến đường số 4... + Thiết lập hành lang Đông – Tây ... + Ngăn chặn quan hệ giữa ta với TQ và thế giới... + Chuẩn bị tấn công Việt Bắc lần thứ 2 Trong hoàn cảnh trên, 61950 Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới... Mục đích: Tiêu diệt sinh lực địch.... khai thông biên giới Việt – Trung... Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc... Kết quả: (0,5 đ) Về phía Pháp: hơn 8000 tên bị tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu, nhiều vũ khí phương tiện chiến tranh bị phá hủy ... Hành lang Đông – Tây bị chọc thủng nhiều nơi. Kế hoạch Rơve bị thất bại Về phía ta: Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi. Ta đã giải phóng một vùng biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng tới Đình Lập với 35 vạn dân. Căn cứ Việt Bắc được giữ vững và mở rộng. Đường liên lạc với các nước XHCN được khai thông... Ý nghĩa: (0,5 đ) Đây là một chiến thắng quân sự lớn của ta, với thắng lợi này quân đội ta đã trưởng thành về nhiều mặt... Với chiến thắng Biên giới, ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến... 02,5 0,25 0.25 0,25 0,25 0,250,250,2502,5 0,25 0,25 0,25 SỞ GD& ĐT BÁC NINH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Trường THPT Lý Thái Tổ Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi 15 tháng 01 năm 2016 Câu (3,0 điểm) Trình bày biểu nguyên nhân dẫn đến phát triển kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai Theo em, nguyên nhân quan trọng nguyên nhân giúp ích cho nước phát triển việc xây dựng kinh tế mình? Câu (2.0 điểm) Sau Chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có chuyển biến gì? Giải thích giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam? Câu (2.0 điểm) Tại nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình “ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích thuận lợi để cách mạng nước ta vượt qua khó khăn thử thách Câu (3.0 điểm) Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950 mở hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu kết ý nghĩa chiến dịch -Hết (Đề thi gồm: 01 trang) Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh……………………………………….Số báo danh………………… SỞ GD& ĐT BÁC NINH ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Trường THPT Lý Thái Tổ Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Hướng dẫn chung Thí sinh trả lời theo cách riêng đáp ứng yêu cầu Hướng dẫn chấm, cho điểm hướng dẫn qui định Ở câu, ý cho điểm tối đa khi: + Trả lời đúng, có diễn giải cụ thể + Diễn đạt tốt, chữ viết rõ ràng, tả Sau cộng điểm toàn bài, không làm tròn số, để điểm lẻ đến 0,25 Đáp án thang điểm Ý NỘI DUNG Câu 1(3,0 điểm) ĐIỂM Trình bày biểu nguyên nhân dẫn đến phát triển kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai Theo em, nguyên nhân quan trọng nguyên nhân giúp ích cho nước phát triển việc xây dựng kinh tế mình? Ý1 *Biểu hiện: - Sản lương công nghiệp Mĩ chiếm ½ công nghiệp toàn giới 0.25 - Sản lượng nông nghiệp (Anh + Pháp + CHLB Đức + Ita lia ) 0.25 - Mĩ nắm 50% số tàu bè lại biển 0.25 - Nắm ¾ trữ lượng vàng TG, 40% tổng sản phẩm kinh tế TG * Nguyên nhân - Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi - Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi từ buôn bán vũ khí - Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật đại nâng cao - Các tổ hợp công nghiệp- quân sự, công ty, tập đoàn tư lũng đoạn Mĩ 0.25 1.25 0,25 0,25 0,25 0,25 có sức sản xuất, cạnh tranh lớn hiệu - Chính sách, biện pháp điều tiết Nhà nước Ý2 Nguyên nhân quan trọng 0,25 0,75 - Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật đại nâng cao suất, hạ giá thành 0,5 sản phẩm, điều chỉnh cấu sản xuất * Các nước phát triển tận dụng thành cách mạng khoa 0,25 học – kĩ thuật lần thứ hai để phát triển nhanh kinh tế mình, rút ngắn thời gian khoảng cách so với nước phát triển Câu (2.0 điểm): Sau Chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có chuyển biến gì? Giải thích giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam? Ý1 Do tác động sách khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam có nhiều 1,25 chuyển biến cấu giai cấp - Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa, tầng lớp địa chủ vừa nhỏ tích 0,25 cực tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp phản động tay sai - Giai cấp nông dân ngày bị bần hóa, khiến cho mâu thuẫn với đế quốc - 0,25 phong kiến ngày gay gắt hơn, nông dân lực lượng cách mạng to lớn dân tộc - Giai cấp tư sản đời, bị phân hóa thành hai phận, tư sản mại cấu kết 0,25 với đế quốc , tư sản dân tộc bị chèn ép nên có khuynh hướng dân tộc dân chủ - Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh số lượng, có tinh thần dân tộc chống đế quốc 0,25 tay sai, hăng hái đấu tranh độc lập, tự dân tộc - Giai cấp công nhân phát triển nhanh số lượng chất lượng, đời sống ngày 0,25 khổ cực nên tinh thần đấu tranh chống Pháp ngày cao * Mâu thuẫn xã hội ngày sâu sắc, chủ yếu mâu thuẫn dân tộc Phong trào đấu tranh chống đế quốc tay sai phát triển mạnh với nội dung hình thức phong phú Ý2 Giải thích giai cấp công nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam 0.75 - Đại diện cho phương thức sản xuất mới, tiến - Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột nặng nề , nên có tinh thần cách mạng cao độ triệt để 0.25 - Có quan hệ gắn bó với nông dân, dễ tạo thành khối liên minh công nông - Được thừa hưởng truyền thống yêu nước dân tộc 0.25 - Với nhứng đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm giác ngộ, sớm chịu ảnh hưởng trào lưu cách mạng vô sản, nên nhanh nhanh chóng vươn lên thành 0.25 lực lượng trị độc lập trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Câu (2,0 điểm) Tại nói sau cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước tình “ngàn cân treo sợi tóc”? Phân tích thuận lợi để cách mạng nước ta vượt qua khó khăn thử thách Ý 1* Tại nói (1,25 đ) - Sau cách mạng tháng Tám 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách - Về trị, quân sự: + Chính quyền cách mạng vừa thành lập, non trẻ 0,25 + Từ vĩ tuyến 16 trở Bắc, gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào nước ta + Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam vạn quân Anh kéo vào, tạo điều kiện cho quân Pháp quay trở lại xâm lược 0,25 + Hơn vạn quân Nhật lại nước ta + Bọn phản động nước ngóc đầu dậy hoạt động 0,25 - Về kinh tế: vốn nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá Nạn đói trầm trọng - Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng, 1,2 triệu đồng - Văn hóa: tàn dư văn hóa lạc hậu chế độ thực dân phong kiến để lại nặng nề, 0,25 90% dân số mù chữ - Nhận xét: Những khó khăn thử thách chồng chất, khó khăn lớn kẻ thù bao vây từ nhiều phía Vân mệnh dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc” 0,25 Ý 2: Phân tích thuận lợi: (0,75 đ) - Nhân dân ta giành quyền làm chủ, bước đầu hưởng quyền lợi 0,25 quyền cách mạng đưa lại nên phấn khởi, tin tưởng vào chế độ .nên phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân – điều kiện làm nên thắng lợi - Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo Đây điều kiện định đưa nước ta vượt qua khó khăn thử thách 0,25 - Trên giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào giải phóngdân tộc dâng cao Đây hoàn cảnh thuận lợi để cách mạng nước ta có ủng hộ từ bên 0,25 Câu (3,0 điểm) Chiến dịch biên giới Thu - Đông năm 1950 mở hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu kết ý nghĩa chiến dịch Hoàn cảnh (2,0 đ) - Quốc tế: + Cách mạng Trung Quốc thắng lợi ngày 1-10-1949 nước CHND Trung Hoa đời 02,5 + Lực lượng XHCN hình thành Liên Xô, Trung Quốc nước XHCN đặt quan hệ với ta 0,25 - Trong nước: Mĩ bước can thiệp ngày sâu vào chiến tranh Đông Dương Được trợ giúp Mĩ, Pháp thực kế hoạch 0.25 Rơve, với âm mưu: + Tăng cường phòng thủ tuyến đường số + Thiết lập hành lang Đông – Tây 0,25 + Ngăn chặn quan hệ ta với TQ giới + Chuẩn bị công Việt Bắc lần thứ 0,25 - Trong hoàn cảnh trên, 6-1950 Trung ương Đảng Chính phủ định mở chiến 0,25 dịch Biên giới 0,25 - Mục đích: Tiêu diệt sinh lực địch khai thông biên giới Việt – Trung Mở rộng 0,25 địa Việt Bắc * Kết quả: (0,5 đ) - Về phía Pháp: 8000 tên bị tiêu diệt loại khỏi vòng chiến đấu, nhiều vũ khí phương tiện chiến tranh bị phá hủy Hành lang Đông – Tây bị chọc thủng nhiều nơi Kế 02,5 hoạch Rơve bị thất bại - Về phía ta: Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi Ta giải phóng vùng biên giới Việt – Trung từ Cao Bằng tới Đình Lập với 35 vạn dân Căn Việt Bắc giữ 0,25 vững mở rộng Đường liên lạc với nước XHCN khai thông * Ý nghĩa: (0,5 đ) - Đây chiến thắng quân lớn ta, với thắng lợi quân đội ta trưởng thành nhiều mặt 0,25 - Với chiến thắng Biên giới, ta giành chủ động chiến trường (Bắc bộ), mở bước phát triển kháng chiến 0,25 -Hết - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: LỊCH SỬ (Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) Trình bày nét phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919 - 1925 Câu (3,0 điểm) Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương để tập hợp lực lượng cách mạng năm 1939 - 1945? Chủ trương kế thừa công xây dựng, bảo vệ đất nước nay? Phát biểu suy nghĩ em vai trò việc đoàn kết dân tộc Câu (2,0 điểm) Phân tích học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam Bài học vận dụng để giải vấn đề biển, đảo nay? Câu (3,0 điểm) Biểu phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỉ XX Sự phát triển có tác động đến nước Mĩ giới? -Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:………………………………;Số báo danh: …………………………… SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC (Hướng dẫn chấm có 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL ÔN THI THPTQG LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: LỊCH SỬ I LƯU Ý CHUNG: Dưới kiến thức bản, học sinh phải trình bày đầy đủ, xác đạt điểm tối đa, học sinh trình bày sáng tạo, thuyết phục cộng điểm khuyến khích không vượt tổng số điểm câu II ĐÁP ÁN: Câu Ý Nội dung Điểm Trình bày nét phong trào dân tộc dân chủ Việt 2,0 Nam năm 1919 - 1925 A Những nét phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam năm 1919-1925 - Phong trào yêu nước giai cấp tư sản diễn với hoạt động: tẩy chay tư sản hoa kiều (1919); vận động người Việt Nam mua 0,25 hàng người Việt Nam; chống tư Pháp độc quyền cảng Sài Gòn (1923); thành lập Đảng lập hiến (1923)… - Phong trào yêu nước tầng lớp tiểu tư sản trí thức diễn với hoạt động yêu nước Phan Bội Châu, tổ chức Tâm tâm xã Trung Quốc…Phan Châu Chinh Pháp…; thành lập tổ chức trị (Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt…) với nhiều hoạt động phong phú sôi mít tinh, biểu tình, bãi khóa…; lập nhà xuất tiến (Nam đồng thư xã, Cường học thư xã, Quan hải tùng thư…); nhiều tờ báo tiến (Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê…); đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925); truy điệu để tang Phan Chu Trinh (1926)… - Năm 1919, thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp, 0,5 Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách nhân dân An Nam Tháng - 1920, Người đọc sơ thảo lần thứ 0,5 luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin đăng báo Nhân đạo Tháng 12 - 1920, Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp họp Tua, Người bỏ phiếu gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp - Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc với số người yêu nước Angiêri, Marốc…lập Hội Liên Hiệp thuộc địa Pari, báo Người khổ; viết cho nhiều báo…; Người dự Hội nghị quốc tế nông 0,25 dân (1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924)…thành lập nhóm Cộng sản đoàn, Hội Việt Nam cách mạng niên - Phong trào công nhân diễn với đời Công hội (1920), đấu tranh công nhân viên chức sở công thương tư 0,5 nhân Bắc Kì (1922), bãi công công nhân nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo Nam Định, Hà Nội, Hải Dương, tiêu biểu bãi công thợ máy xưởng Ba Son (8 - 1925)… Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương để tập hợp lực lượng cách mạng năm 1939 - 1945? Chủ trương kế thừa công xây dựng bảo vệ đất 3,0 nước nay? Phát biểu suy nghĩ em vai trò việc đoàn kết dân tộc A Chủ trương tập hợp lực lượng Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1939 - 1945 - Taị hội nghị BCH TW Đảng tháng 11/1939: Để thực nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến tay sai, giải phóng dân tộc, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập Đảng chủ trương thành lập mặt trận “Mặt trận Thống dân tộc phản đế Đông Dương” (gọi tắt Mặt trận phản đế Đông Dương) thay cho mặt trận 0,25 dân chủ Đông Dương… - Tại hội nghị BCHTW Đảng tháng 5/1941: + Đầu năm 1941, tình hình giới nước có chuyển biến mau lẹ Đứng trước yêu cầu giải phóng dân tộc ngày cấp thiết, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5/1941 triệu tập, hội nghị xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt cách 0,5 mạng giải phóng dân tộc…Hội nghị định thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) thay cho Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương, thay tên hội phản đế thành hội Cứu quốc giúp đỡ việc thành lập mặt trận Lào, Campuchia + Đảng chủ trương giải vấn đề dân tộc khuôn khổ 0,25 nước Đông Dương Đây chủ trương sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh tự lực nước Đông Dương, nâng cao ý thức đoàn kết sức mạnh dân tộc - Từ sau hội nghị BCHTW tháng - 1941, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng toàn diện 0,5 bao gồm lực lượng trị lực lượng vũ trang Đến trước cách mạng tháng năm 1945, Đảng tập hợp lực lượng cách mạng hùng hậu: hầu khắp nước có tổ chức Việt Minh, lực lượng vũ trang hợp thành Việt Nam giải phóng quân - Trong tháng Tám năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh, thời cách mạng chín muồi Để phát động lệnh tổng khởi nghĩa nước, Đảng triệu tập Đại hội quốc dân Tân Trào - Sơn Dương Tuyên Quang (ngày 16 17 tháng năm 1945),…thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam Hồ Chí Minh đứng đầu Nhờ đó, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, tâm đứng lên tổng khởi nghĩa, giành quyền thắng lợi b Chủ trương kế thừa công xây dựng 0,5 bảo vệ đất nước nay? - Trong công xây dựng bảo vệ đất nước nay, Đảng ta trọng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 0,5 - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò thiết thực, đoàn kết nhân dân thực quyền làm chủ nhân dân, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia,… bước thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước… c Phát biểu suy nghĩ vai trò việc đoàn kết dân tộc: Học sinh phát biểu suy nghĩ cá nhân, cần nêu được: đoàn kết 0,5 cội nguồn tạo nên sức mạnh dân tộc… Phân tích học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam Bài học vận dụng để giải vấn đề 2,0 biển, đảo nay? a Bài học kinh nghiệm cách mạng tháng Tám năm 1945 - Đảng phải có đường lối cách mạng đắn, sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; nắm bắt tình hình để đề chủ trương, biện pháp cách mạng cho phù 0,5 hợp - Đảng phải tập hợp lực lượng cách mạng mặt trận dân tộc thống (mặt trận Việt Minh) với nòng cốt khối liên minh công nông, tạo nên sức mạnh toàn dân, phân hóa, cô lập kẻ thù 0,5 đánh bại chúng - Trong đạo khởi nghĩa, Đảng phải linh hoạt kết hợp nhiều hình thức đấu tranh: đấu trang trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa 0,25 phần, chớp thời phát lệnh tổng khởi nghĩa - Đảng kết hợp đấu tranh xây dựng để ngày vững mạnh tổ chức, tư tưởng, trị, đủ lực uy tín để lãnh đạo cách mạng thành công b Bài học vận dụng để giải vấn đề biển, đảo nay? 0,25 Học sinh trình bày theo quan điểm cá nhân cần có lập luận lôgic, thuyết phục sở tình hình thực tế vấn đề biển, đảo Gợi ý: Học sinh tùy chọn học sau: - Đường lối lãnh đạo đắn Đảng Nhà nước: đấu tranh 0,5 biện pháp hòa bình sở luật biển Quốc tế, kiên giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đoàn kết với nước khu vực, tranh thủ ủng hộ quốc tế… - Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sở thực thực để đấu tranh biện pháp cần thiết… Biểu phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 3,0 kỉ XX Sự phát triển có tác động đến nước Mĩ giới? a Trình bày phát triển kinh tế khoa học kĩ thuật nước Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỉ XX * Sự phát triển kinh tế - Sau Chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ có bước phát triển mạnh mẽ: 0,25 + Trong khoảng nửa sau năm 40, tổng sản phẩm quốc dân tăng trung bình hàng năm 6% + Công nghiệp: Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm tới nửa tổng sản lượng công nghiệp toàn giới ( năm 1948 56%) + Nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp tăng 27% so với trước chiến 0,25 tranh Năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mĩ lần tổng sản lượng 0,25 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a Nhật Bản cộng lại + Giao thông vận tải: Mĩ có 50% tàu bè lại mặt biển + Tài chính: chiếm ¾ dự trữ vàng giới…Nền kinh tế Mĩ chiếm gần 0,25 0,25 40% tổng sản phẩm kinh tế giới - Như vậy, khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài lớn giới * Sự phát triển khoa học kĩ thuật 0,25 - Mĩ nước khởi đầu cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai - Mĩ nước đầu lĩnh vực: chế tạo công cụ sản xuất mới, 0,25 vật liệu mới, lượng mới… b Kinh tế khoa học kĩ thuật tác động đến nước Mĩ giới - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Mĩ; tạo sở, 0,25 tiềm lực để Mĩ thực chiến lược toàn cầu - Thúc đẩy kinh tế khoa học kĩ thuật toàn cầu phát triển 0,5 0,5 -Hết SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM CỤM CHUYÊN MÔN 11 ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút; Không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh:…………………………………………………………lớp:…………… SBD:…………………………….Phòng thi………………………………………… Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945)? Những định quan trọng Hội nghị Ianta có tác dụng quan hệ quốc tế? (3 điểm) Câu 2: Hãy so sánh chủ trương, sách lược cách mạng Đảng Cộng sản Đông Dương thời kì 1930 – 1931 với thời kì 1936-1939? (2 điểm) Câu 3: Vì Đảng Chính phủ định phát động kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 19/12/1946? Phân tích nội dung Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp? (3 điểm) Câu 4: Bằng kiện lịch sử tiêu biểu, em chứng minh tinh thần đoàn kết chiến đấu hai dân tộc Việt Nam Lào thời kì kháng chiến chống Pháp chống Mĩ (1945 - 1975) (2 điểm) ============= HẾT ============ HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPT QUỐC GIA (LẦN 2) MÔN: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút Câu Nội dung kiến thức cần đạt :Câu (điểm 3) Trình bày hoàn cảnh lịch sử định quan trọng Hội nghị (Ianta (2/1945 :Hoàn cảnh lịch sử * Đầu năm 1945, vấn đề quan trọng cấp bách đặt ra: Nhanh chóng đánh bại phát xít Tổ chức lại giới sau chiến tranh Phân chia thành chiến thắng trận Trong bối cảnh đó, từ ngày đến 11-2-1945, lãnh đạo nước Mỹ (Ru-dơ- … ven), Anh (Sớc-sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế I-an-ta :Những đing quan trọng hội nghị * Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật Liên Xô tham chiến chống Nhật Thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít phân chia phạm vi ảnh hưởng cường quốc thắng trận châu Âu Á :Tác dụng * Những định hội nghị I-an-ta thỏa thuận sau cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới: "Trật tự hai cực I."an-ta Điểm 0.75 0.5 1,0 0.75 :Câu Hãy so sánh chủ trương, sách lược cách mạng Đảng Cộng sản Đông (điểm 2) ?Dương thời kì 1930 – 1931 với thời kì 1936 - 1939 :Về đối tượng cách mạng - 0.5 Phong trào cách mạng 1930-1931 nhằm vào kẻ thù đế quốc Pháp + phong kiến tay sai Phong trào cách mạng 1936-1939 nhằm vào kẻ thù đế quốc phat xít, + bọn phản động thuộc địa Pháp tay sai chúng :Nhiệm vụ - 0.5 Phong trào cách mạng 1930-1931: Chống ĐQ đòi tự dân chủ, đòi cải thiện + đời sống, chống khủng bố trắng, đòi thả tù trị Phong trào cách mạng 1936-1939: Chống Phát-xít, chống nguy chiến + tranh, chống phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình Lực lượng tham gia - 0.5 Phong trào cách mạng 1930-1931: Công nhân, nông dân + Phong trào cách mạng 1936-1939: Các giai cấp, tầng lớp (công nhân, + nông dân, trí thức, dân nghèo thành thị) tập hợp Mặt trận Dân chủ Đông Dương Hình thức, phương pháp đấu tranh - 0.5 Phong trào cách mạng 1930-1931: Bãi công, biểu tình, biểu tình có vũ trang + Phương pháp đấu tranh bí mật, bất hợp pháp Phong trào cách mạng 1936-1939: Đấu tranh trị, hình thức hợp pháp, + công khai, bán công khai, bán hợp pháp kết hợp bí mật bất hợp pháp :Câu Vì Đảng Chính phủ định phát động kháng chiến toàn ?( quốc chống thực dân Pháp (19/12/1946 (điểm 3) Vì hoàn cảnh lịch sử * Sau Hiệp định Sơ 6-3-1946 Tạm ước Việt - Pháp 14-9-1946, thực dân Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích, tiến công ta Nam Bộ Nam Trung (Bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội (12-1946 Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng Nếu không chúng hành động vào sáng 20-12-1946 Trước hành động xâm lược trắng trợn Pháp buộc nhân dân ta phải đứng lên cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc Trong hai ngày 18 19/ 12/1946, Ban thường vụ trung ương Đảng họp phát động toàn quốc kháng chiến Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ Đêm 19/12/1946 Chủ Tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Thực Dân Pháp Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Thực Dân Pháp * 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng ta thể văn kiện: Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12-12-1946); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946) tác phẩm Kháng chiến định thắng lợi Tổng Bí thư Trường Chinh (9-1947) Đó kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì , tự lực cánh sinh tranh thủ ủng hộ quốc tế Kháng chiến toàn dân: Xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm dân tộc ta, từ quan điểm “cách mạng nghiệp quần chúng” chủ nghĩa Mác – Lênin, từ tư tưởng “chiến tranh nhân dân” Chủ tịch Hồ Chí Minh… Có lực lượng toàn dân tham gia thực kháng chiến toàn diện tự lực cánh sinh Kháng chiến toàn diện: Do địch đánh ta toàn diện nên ta phải đánh chúng toàn diện Cuộc kháng chiến ta bao gồm đấu tranh tất mặt quân sự, trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp Đồng thời, ta vừa “ kháng chiến” vừa “ kiến quốc”, tức xây dựng chế độ nên phải kháng chiến toàn diện Kháng chiến lâu dài: So sánh lực lượng lúc đầu ta địch chênh lệch , địch mạnh ta nhiều mặt, ta địch tinh thần có nghĩa Do đó, phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, phát triển lực lượng ta, tiến lên đánh bại kẻ thù :Kháng chiến tự lực cánh sinh tranh thủ ủng hộ quốc tế Mặc dù coi trọng thuận lợi giúp đỡ bên ngoài, theo phương châm kháng chiến ta tự lực cánh sinh, chiến tranh phải nghiệp thân quần chúng, giúp đỡ bên điều kiện hỗ trợ thêm :Ý nghĩa đường lối kháng chiến * Đường lối kháng chiến có tác dụng dộng viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp xâm lược đến thắng lợi cuối :Câu Bằng kiện lịch sử tiêu biểu, em chứng minh tinh thần đoàn kết chiến đấu hai dân tộc Việt Nam Lào thời kì kháng chiến (điểm 2) (chống Pháp chống Mĩ (1945 - 1975 (Trong thời kì kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954 đội Việt Nam phối hợp với đội Pha thét Lào mở chiến 4/1953 dịch Thượng Lào, giải phóng Sầm Nưa kháng chiến Lào mở rộng nối liền với Tây Bắc Việt Nam phối hợp với đội Pha thét Lào, đội Việt Nam mở chiến 12/1953 dịch Trung Lào, giải phóng thị xã Thà khẹt Đầu năm 1954 phối hợp với số đơn vị Pha thét Lào , đội Việt Nam mở chiến dịch Thượng Lào Thắng lợi nhân dân Việt Nam - Lào buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 (Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975 ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia họp hội nghị cấp 25/4/1970
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử, Tuyển tập đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử, Tuyển tập đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử