0

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn âm nhạc

16 337 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017, 07:37

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: " MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP CHO HỌC SINH KHỐI TIẾP THU TỐT MÔN ÂM NHẠC" I PHẦN MỞ ĐẦU 1- Bối cảnh đề tài: Từ lâu, Âm nhạc “món ăn tinh thần” thiếu người Nó ngày thu hút quan tâm nhiều người việc học môn Âm nhạc trường phổ thông kích thích ham muốn tìm tòi học hỏi học sinh lứa tuổi “Phương châm giáo dục phát huy tính tích cực chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học tính tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên”- Luật giáo dục năm 2005 (điều 5) quy định Với mục tiêu giáo dục phổ thông là: “giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, tính thẩm mĩ kĩ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ tổ quốc” Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐBGDĐT ngày 05/05/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo nêu: “Phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh; điều kiện lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác; rèn luyện kĩ vận dụng kiên thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh” Muốn cho học sinh, học sinh THCS có tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo có lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp dạy học đạt hiệu cao tiết dạy môn học nói chung môn Âm nhạc nói riêng Bản thân giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc lớp nhiều năm liền dạy nội dung tập đọc nhạc, nhạc lí , âm nhạc thường thức nhiều học sinh thấy mẻ tiếp thu chưa nhạy bén Vì Tôi muốn đưa số kinh nghiệm nhỏ thân giúp cho học sinh học tốt môn Âm nhạc Lý chọn đề tài Âm nhạc vốn văn hóa lâu đời mang đậm đà sắc dân tộc, âm nhạc tồn nhu cầu thưởng thức âm nhạc động lực thúc đẩy khả sáng tạo người Yếu tố tạo điều kiện cho phát triển âm nhạc dân gian đa dạng phong phú Âm nhạc phương tiện giáo dục tích cực góp phần hình thành học sinh tâm hồn sáng, thị hiếu âm nhạc lành mạnh, tư sắc sảo, lòng khát khao sáng tạo, giàu tình cảm tự tin có nhìn đẹp hơn, hoàn thiện nhằm giúp em giảm bớt căng thẳng cho tiết học sau Thông qua việc học âm nhạc trường THCS nói chung khối lớp nói riêng, môn Âm nhạc phương tiện hiệu để thực nhiệm vụ giáo dục đạo đức, thẩm mĩ cho học sinh nhằm góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh theo mục tiêu đào tạo, tạo sở hình thành nhân cách người Tuy nhiên âm nhạc nhà trường THCS với tư cách môn học có mức độ định mục đích nội dung, song mục đích việc dạy học môn âm nhạc nhà trường phổ thông giáo dục văn hoá âm nhạc cho học sinh nhằm trang bị cho em kiến thức sơ giản kỹ nhằm tạo điều kiện cho khả cảm thụ, hiểu thể nghệ thuật âm nhạc, khơi dậy em khả sáng tạo hoạt động âm nhạc, củng cố thêm tình cảm đạo đức, niềm tin thị hiếu nghệ thuật nhu cầu âm nhạc Thông qua phương tiện nghệ thuật âm nhạc để bồi dưỡng khả nhận thức, phát triển tư duy, óc sáng tạo góp phần môn học khác phát triển lực trí tuệ cho học sinh, bồi dưỡng khiếu nghệ thuật, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng làm cho không khí nhà trường thêm vui tươi lành mạnh Từ mục tiêu giáo dục lí chung môn học Âm nhạc nói trên, thân nhận thấy hướng phương pháp giáo dục đắn mang tính đặc thù việc giáo dục hay đẹp, giáo dục tình cảm, thẩm mĩ âm nhạc góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách toàn diện người mới: Đức - Trí - Thể - Mĩ Trong nghệ thuật âm nhạc, sáng tạo cá nhân đóng vai trò quan trọng Sáng tạo có nhiều mức độ, phát triển từ ý tưởng có, thay đổi hệ thống nguyên tắc Yêu cầu “ Coi trọng mức” giáo dục thẩm mĩ, giáo dục âm nhạc mặt giáo dục đến yếu thiếu, đòi hỏi lúc hết, lúc phải đặt mạnh vấn đề không triển khai rộng khắp mà tổ chức học tập môn âm nhạc cách có kết trường phổ thông, trường THCS làm cho âm nhạc đích thực vào em, làm cho em yêu thích, nữa, tham gia tích cực vào việc sáng tạo nên hay, đẹp âm nhạc, âm nhạc qua âm nhạc Hiện nay, bên cạnh tiến xã hội nhà trường, kèm theo lạc hậu, chưa hay, chưa đẹp Chúng đan xen, tồn tại, đấu tranh va chạm hàng ngày Có lúc lạc hậu, chưa hay, chưa đẹp có nhiều lấn lướt Riêng mặt thẩm mĩ, có biểu thị hiếu thấp kém, lố lăng, thiếu văn hoá, phản thẩm mĩ, không hay, không đẹp Điều đó, không quan tâm, có nguy dẫn đến tượng tâm lí thờ ơ, tê liệt tình cảm thẩm mĩ, đạo đức, quen khả phản ứng nhạy bén trước hay, dở, không thấy không hay, dở Chính bệnh “tê liệt” tình cảm thẩm mĩ – đạo đức (trong có tê liệt tình cảm say mê, ham thích hay, đẹp âm nhạc) bệnh cần trước tiên chữa việc giáo dục đào tạo người Học sinh khối lớp trường THCS thời kì phát triển nhanh thể chất, tâm sinh lí, giai đoạn em có nhiều ước mơ, suy nghĩ sống Trong trình học âm nhạc, giai đoạn thích hợp để phát huy tính sáng tạo học sinh Mục đích giáo dục âm nhạc, bao gồm mục tiêu yêu cầu giáo dục cụ thể, phản ảnh kết mong muốn sau trình giáo dục - dạy học Kết mô hình hay kiểu nhân cách cần hình thành, kiểu tập thể cần xây dựng học sinh, thông qua môn học âm nhạc Có ba mức độ từ thấp lên cao biểu học tập tích cực là: bắt chước - tìm tòi - sáng tạo Sẽ thiệt thòi cho em nghệ thuật âm nhạc, giáo viên không tạo điều kiện để HS học tập, rèn luyện thể sáng tạo Môn âm nhạc THCS nói chung khối lớp nói riêng gồm phân môn là: Học hát, tập đọc nhạc, nhạc lí âm nhạc thường thức Vậy phải dạy để phát huy tính sáng tạo học sinh? Xuất phát từ lý niềm hứng thú cá nhân vào nghiên cứu đề tài lý thú tham vọng việc trình bày kinh nghiệm năm qua đứng bục giảng, giảng dạy môn âm nhạc, việc vào tìm hiểu, đánh giá việc dạy học môn âm nhạc điều cần thiết góp phần nâng cao chất lượng dạy học - “Một số biện pháp giúp học sinh khối lớp học tốt môn Âm nhạc” Trường THPT Vân Khánh Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài: - Phương pháp dạy hát sáng chương trình Âm nhạc THCS lớp - Học sinh lớp 6, Trường THPT vân Khánh - Thời gian nghiên cứu:Từ năm 2007 đến 2011 Mục đích đề tài: Giúp giáo viên có phương pháp dạy hát hiệu để phát huy tính sáng tạo HS Xuất phát từ mục tiêu chung môn âm nhạc trường Trung học sở, giáo viên trực tiếp giảng dạy cần phải xác định tốt nhiệm vụ sau đây: - Xây dựng phát triển lực âm nhạc học sinh thông qua việc Học hát; Nhạc lí- Tập đọc nhạc; Âm nhạc thường thức thể sách giáo khoa (SGK ) - Qua việc hướng dẫn học hát, học nhạc, giáo dục cho em có tình cảm, đạo đức sáng, lành mạnh, hướng tới điều thiện đẹp sống - Xây dựng khả tham gia hoạt động âm nhạc, giúp cho việc phát triển toàn diện cân hài hoà - Phát học sinh có khiếu âm nhạc, động viên giúp em phát triển khiếu - Giúp học sinh hát đúng, tập hát diễn cảm bước đầu tập luyện số kĩ đọc nhạc, giúp em hiểu biết số tác giả, tác phẩm tiêu biểu vài sinh hoạt âm nhạc đời sống xã hội, cung cấp cho em thêm số kiến thức mang tính văn hoá âm nhạc - Với tư cách người giáo viên dạy môn âm nhạc trường THCS, thân cố gắng vận dụng phương pháp tối ưu từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng Bên cạnh đó, thân bám sát nội dung chương trình, sách giáo khoa môn âm nhạc lớp Chương trình sách giáo khoa phù hợp với đối tượng học sinh khối lớp Nếu giáo viên người hiểu rõ mục tiêu môn học, biết cách tổ chức tiết dạy có phương pháp phù hợp với tiết dạy nội dung học trở nên nhẹ nhàng hấp dẫn Ngược lại, giáo viên chưa nắm mục tiêu môn học, coi môn học hoàn toàn môn khiếu dẫn đến tình trạng dạy môn học dạy trường khiếu (chuyên nghiệp), yêu cầu cao kĩ thực hành, biến nội dung học trở nên phức tạp điều tất yếu dẫn đến tải Để khắc phục tình trạng trên, thực chương trình môn Âm nhạc, trước hết giáo viên cần nắm vững mục tiêu môn học, giáo dục thẩm mĩ, để giúp học sinh hiểu biết đẹp, cảm nhận đẹp sáng tạo đẹp nói chung, không đơn truyền đạt kiến thức kĩ âm nhạc Điều mà giáo viên đặc biệt lưu tâm, đặc biệt ý giáo dục cho học sinh tri thức cần thiết hay, đẹp, giáo dục thị khiếu thẩm mĩ lành mạnh, rèn luyện cho học sinh có hiểu biết thể tính thẩm mĩ sống thông qua việc học môn âm nhạc Như Các-Mác nói : “Con người phải biết xây dựng sống theo qui luật đẹp” II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận đề tài: - Căn vào nhiệm vụ, yêu cầu môn - Căn vào nội dung chương trình sách giáo khoa - Căn vào chương trinh giảm tải Bộ giáo dục Với tư cách nhà giáo, giáo viên trực tiếp giảng dạy nhận thấy cần phải nghiên cứu kỹ sở lý luận nắm vững kiến thức môn phương pháp giảng dạy môn nhằm đạt hiệu cao Thực trạng vấn đề lựa chọn nghiên cứu 2.1 Đặc điểm chung 2.1.1 Về phía nhà trường a Thuận lợi: - Âm nhạc môn học độc lập chương trình THCS Dạy học nghiêm túc, có kiểm tra, thi đánh giá cuối năm kết tiêu chuẩn để xét lên lớp hay tốt nghiệp bậc học - Nhà trường BGH quan tâm thường xuyên - Nhà trường có kết nối mạng internet thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin phục vụ giảng dạy; - Giáo viên nắm chuyên môn, tích cực tìm tòi, nghiên cứu phương pháp để vận dụng trình giảng dạy b Khó khăn: - Cơ sở vật chất cho việc dạy học âm nhạc nhà trường chưa đầy đủ, đàn organ (không có giá trị sử dụng) Nhà trường chưa có phòng học chức năng, tranh ảnh để phục vụ cho việc dạy học môn âm nhạc thiếu nhiều - Sách đọc thêm tài liệu tham khảo khác Giáo viên phải tự tìm tài liệu, sưu tầm đồ dùng dạy học Trong yêu cầu môn lại cần phải có trang thiết bị đại (video, đài đĩa,…) để phục vụ cho việc dạy học 2.1.2 Về phía học sinh a Thuận lợi: Học sinh ngoan, đa số em yêu thích môn Âm nhạc Đặc biệt phân môn hát Học sinh cảm nhận giai điệu hát tốt Thực hát với đàn đĩa tương đối tốt b Khó khăn: Đối với HS trường THPT Vân Khánh nói riêng học sinh địa bàn huyện An Minh nói chung đa phần em em nông thôn, điều kiện chưa đầy đủ, việc học thêm môn văn hoá khác chưa đủ điều kiện làm nói đến chuyện học thêm môn khác âm nhạc – mỹ thuật… HS quan tâm, hiểu biết âm nhạc hạn chế, chưa sâu rộng, không kích thích em học tập chưa có giáo viên chuyên môn Hát nhạc bậc Tiểu học nên việc làm quen với Âm nhạc chưa có, lên đến cấp THCS bắt đầu tiếp xúc dẫn đến việc dạy học gặp không khó khăn Đa phần HS bị chi phối, ảnh hưởng môn chính, lo cho thi, lo đánh giá, phần nhãng việc học môn âm nhạc Một nguyên nhân khách quan khác không phần quan trọng liên quan đến hiệu chất lượng môn thời gian dành cho môn (1tiết/ tuần) Mặt khác, đa số bậc Phụ huynh học sinh quan tâm đến môn học Văn, Toán, mà chưa quan tâm đến môn Âm nhạc họ nghĩ môn học phụ 2.2 Mục đích yêu cầu * Học sinh: - Hát đúng, xác giai điệu hát - Hát tính chất ca - Biết hát có vận động phụ hoạ - Biết thể hát nhiều hình thức khác - Biết biểu diễn sân khấu - Sáng tác lời ca hiệu dựa giai điệu số hát * Giáo viên: - Sử dụng đàn, hát nhuần nhuyễn thành thạo - Sáng tạo nhiều động tác vận động minh hoạ, nhiều hình thức biểu diễn hát khác - Sưu tầm nhiều trò chơi phù hợp, vui hỗ trợ hiệu cho việc dạy hát Những biện pháp - giải pháp tiến hành giải vấn đề: 3.1.Đối với việc dạy hát: a- Khuyến khích kỹ nghe đánh giá học sinh Để học sinh không bị thụ động cách lựa chọn tiết tấu cho hát, GV khuyến khích kỹ nghe đánh giá học sinh cách sau: GV thay đổi tiết tấu, tempo hay dịch giọng nhạc để học sinh nhận biết thực hành *Ví dụ 1: Bài hát Tiếng chuông cờ GV đàn cho HS hát với tiết tấu polka chuyển tiết điệu pasodoble, Chacha, Disco , yêu cầu học sinh nghe hát theo nhịp đàn ? Các em cho biết thay đổi tiết tấu mà em vừa trình bày có phù hợp với hát không? HS nêu ý kiến dựa vào kỹ nghe thân *Ví dụ 2: Bài hát Hành khúc tới trường GV thay đổi tốc độ hát: Từ tempo 110 xuống 90 thay đổi tiết tấu từ Machl sang Beat ballat Em có nhận xét thay đổi tốc độ tiết tấu cho hát vừa trình bày? HS trả lời: BH Hành khúc tới trường hát tốc độ chậm tiết tấu nhẹ nhàng mềm mại không phù hợp với sắc thái hát hát có tính nhịp đi, hùng mạnh GV giải thích: Cơ hát sử dụng nhiều tiết tấu tempo khác nhiên dựa vào tính chất để lựa chọn tiết tấu tempo phù hợp truyền tải sắc thái ý tưởng tác giả Với cách trình bày chắn ngày HS có cảm nhận lần hát nghe hát b- Học sinh phát biểu cảm nhận hát nhiều hình thức khác Trong học tập, so với bắt chước tìm tòi sáng tạo hình thức cao thể tính tích cực học tập HS, bắt đầu khuyến khích em mạnh dạn nói lên cảm nhận môn học, hát HS không ủng hộ ý kiến GV, bạn bè, trình bày ý kiến, tư tưởng Đó sở để có kĩ sáng tạo lớn GV cần tạo điều kiện để HS tự nhận xét, tự đánh giá, tự cảm nhận để điều chỉnh cách học theo hướng tích cực *Ví dụ: Cách 1: - Sau cho HS nghe hát mẫu đọc lời ca, GV đặt câu hỏi: Em nêu cảm nhận hát Tiếng chuông cờ? HS trả lời qua phần gợi mở GV VD: Nội dung hát nói lên điều gì? Giai điệu hát nào? Qua hát thân em học tập gì? Em phải làm để xứng với điều mà nội dung hát muốn chuyển tải tới…? Có thể HS trả lời chưa trôi chảy ý tứ chưa sâu sắc song qua nhận xét khắc hoạ giáo viên học sinh từ chỗ hiểu nội dung hát mơ hồ hiểu sâu sắc đặc biệt có trách nhiệm việc học tập rèn luyện Cách 2: - Học xong hát, GV chia lớp thành 2,3 nhóm Lần lượt nhóm viết lời giới thiệu cho hát GV nhận xét, chấm điểm + Lời giới thiệu nhóm 1: Trẻ em trái đất mơ ước học hành, sống tình yêu thương cha mẹ, thầy cô bạn bè - sống yên vui, hòa bình, hữu nghị đoàn kết đầy tình thân dân tộc toàn thề giới Chúng em mong trái đất không chiến tranh, không tiếng đạn bom đau thương, chia lìa Hành tinh chúng em tràn ngập màu xanh hoà bình hạnh phúc Hôm chúng em xin gửi đến thầy giáo bạn ca khúc Tiếng chuông cờ (Nhạc lời: Phạm Tuyên) tất mà tuổi thơ toàn giới chúng em mong ước! + Lời giới thiệu nhóm 2: Bác Hồ nói: “Trẻ em búp cành - biết ăn ngủ, biết học hành ngoan” Vậy mà giới hàng triệu trẻ em phải chịu nhiều vất vả khổ cực, không đủ ăn đủ mặc không đến trường chiến tranh gây nên Chúng ta cần phải làm để giúp đỡ bạn ấy, làm để không cảnh chiến tranh chia lìa? Các bạn hát vang ca Tiếng chuông cờ (Nhạc lời: Phạm Tuyên) cầu mong cho người giới sống hoà bình hữu nghị đầy tình nhân ái! c- Hướng dẫn học sinh biểu diễn hát Thông thường hát giáo viên hướng dẫn học sinh hát kết hợp vận động giúp cho em tự nhiên hát Tuy nhiên, số GV dạy HS vài động tác tay múa đơn giản, phù hợp để em có thêm lựa chọn biểu diễn hát *Ví dụ 1: Với hát Đi cấy, GV hướng dẫn số động tác múa đèn Thanh Hóa hát Vui bước đường xa GV hướng dẫn vài động tác nhẹ nhàng uyển chuyển… Như điều không giúp cho cách trình bày hát thêm sinh động mà em tìm hiểu điệu múa mang tính chất đặc trưng vùng miền hay động tác vui nhộn tân nhạc hút đặc sắc Thông qua tiết học HS có áp dụng sáng tạo lần hội diễn văn nghệ nhà trường, hoạt động ngoại khoá, biết cách dàn dựng sử dụng động tác múa phù hợp với thể loại hát… Khi học GV đưa yêu cầu HS tự chọn nhóm - HS biểu diễn hát có động tác phụ hoạ GV không nên áp đặt em vào nhóm, để em tự chọn làm HS phấn khởi, vui thích làm việc nhóm phù hợp sở thích, âm vực, chất giọng… - HS tự chọn nhóm có giọng hát thích hợp âm vực để trình bày hát - HS tự chọn cách trình bày bài: Các em trình bày hai lần, có mở đầu có kết thúc, câu hát em đảm nhiệm hay nhóm hát Bài hát gồm đoạn, tính chất nào? (GV gợi ý trước) Ngoài ra, HS chọn để sử dụng cách hát lĩnh xướng, hoà giọng, đối đáp…làm để phù 10 hợp với nội dung cấu trúc hát Như hình thức trình bày hát nhóm đa dạng, phong phú, giàu tính sáng tạo - HS tự chọn động tác phụ hoạ cho hát: HS nghĩ động tác phù hợp với nội dung hát tập trình bày cho đều, đẹp (hát kết hợp vận động múa, hát kết hợp vài động tác diễn xuất) - Tuy nhiên để sáng tạo đạt hiệu cao, GV cần tạo điều kiện thời gian cho HS chuẩn bị Thông thường GV thông báo trước tuần để HS chọn nhóm tập cách trình bày, biểu diễn hát (Không thể vừa luyện tập vùa thể tiết học) d- Chơi trò chơi - Sau học sinh hát giai điệu hát GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi: Giáo viên làm kí hiệu tay theo chữ A, U, I Khi GV đưa tay theo kí hiệu, học sinh hát giai điệu với chữ theo kí hiệu GV hướng dẫn trước lớp *Ví dụ 1: Bài hát: Vui bước đường xa Câu 1, GV đưa tay kí hiệu chữ A, HS hát "A" theo giai điệu câu “À à, à a a” Câu 2, Gv đưa tay kí hiệu chữ U, HS hát "U" theo giai điệu câu “U ú u u ù ụ ù u u ù u” GV tiếp tục thay đổi kí hiệu khác hết hát Trò chơi giúp em thay đổi không khí học tập, đồng thời để kiểm tra việc ghi nhớ giai điệu HS - Trò chơi "Ai nhanh tai hơn” Ví dụ sau học xong hát giáo viên sử dụng đàn đánh giai điệu tiết nhạc cho học sinh nghe hát lời ca câu nhạc Trò chơi giúp HS mau thuộc lời ca, phát triển tai nghe Việc kết hợp tổ chức trò chơi học hát vừa giúp học sinh nắm kiến thức hơn, sâu hơn, nhanh hơn, vừa tạo không khí sôi cho HS, tạo hứng thú cho HS học môn Âm nhạc học môn học khác 11 3.2 Đối với phương pháp dạy nhạc lí: Giáo viên cần tránh tiết học nặng nề lí thuyết hàn lâm kinh viện Muốn tiết học không khô cứng giáo viên cần thực hai nguyên tắc sau: + Nguyên tắc thứ nhất: “ Từ thực tiễn rút khái niệm định nghĩa lí thuyết” Ví dụ: Muốn định nghĩa nhịp 2/4 , giáo viên cần hát trích đoạn đánh nhịp số hát viết nhịp 2/4 gợi ý để học sinh trả lời định nghĩa nhip 2/4 Giáo viên củng cố , bổ sung đưa định nghĩa nhịp 2/4 + Nguyên tắc thứ hai: “ Lấy học sinh biết để đến học sinh chưa biết” Ví dụ: Khi dạy trường độ âm thanh, giáo viên cho học sinh nghe trích đoạn hát quen thuộc gõ phách để học sinh nhân trường độ âm có độ dài ngắn khác Từ đưa khái niệm trường độ âm 3.3 Phương pháp dạy Tập đọc nhạc (TĐN ): Để học sinh Tập đọc nhạc có hiệu Trước hết giáo viên cần cho học sinh quan sát Tập đọc nhạc đặt câu hỏi gợi ý để học sinh nhận xét cấu trúc Ví dụ : - Bài TĐN viết thể loại nhịp ? - Về trường độ có hình nốt ? - Về cao độ có tên nốt ? - Ngoài có sử dụng dấu hiệu khác (đã học)? - Xác định TĐN viết thang âm hay thang âm, điệu thức trưởng hay điệu thức thứ Từ đó, cho học sinh luyện đọc khởi động thang âm có sử dụng để tạo âm tựa để học sinh dễ dàng đọc nhạc: + Thang âm Đô Trưởng : Đô – Rê – Mi – Son – La – ( Đố ) + Thang âm Đô Trưởng : Đô– Rê– Mi – Pha – Son– La – Si – (Đố) + Thang âm La Thứ : La – Đô – Rê – Mi – Son – (Lá ) + Thang âm La Thứ : La –Si –Đô – Rê –Mi – Pha –Son –(Lá) 12 - Giáo viên đàn giai điệu TĐN đọc cho học sinh nghe tư 2-3 lần Phân chia TĐN thành câu nhạc tiết nhạc nhỏ đàn giai điệu từ 3-4 lần Sau cho học sinh đọc theo đàn ghép lại câu theo lối móc xích hết - Sau học sinh đoc giai điệu bài, tổ chức cho học sinh đọc nhạc kết hợp với đánh nhịp ghép lời ca có để hát - Tổ chức cho học sinh đọc nhạc thi với tổ, nhóm cá nhân Từ giáo viên nhận xét giúp học sinh sửa chữa chỗ chưa thể (nếu có ) - Tổ chức trò chơi qua TĐN :Bài TĐN có câu nhạc ta đặt câu nguyên âm yêu cầu học sinh ngân nguyên âm theo giai điệu: Câu 1: nguyên âm ( a ); Câu 2: nguyên âm ( i ); Câu 3: nguyên âm ( u ); Câu 4: nguyên âm ( o ) chia lớp thành nhóm, nhóm đọc ngân câu ứng với nguyên âm Giáo viên nhận xét việc đọc ngân theo nguyên âm nhóm, nhằm kích thích hứng thú học tập học sinh, giáo viên tổ chức trò chơi luyện tai nghe: Giáo viên đàn giai điệu câu nhạc , yêu cầu học sinh đoán đọc lại câu nhạc Có thể gõ tiết tấu cho học sinh nhận tiết tấu giống tiết tấu câu nhạc TĐN vừa học 3.4 Phương pháp dạy âm nhạc thường thức (ÂNTT ): - Để tiết học thêm sinh động giáo viên cần chuẩn bị trước nhà tranh ảnh, vật dụng minh hoạ, đàn, số hát tiếng nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam hiên đại, tác phẩm âm nhạc lớn danh nhân âm nhạc giới Tìm đọc loại sách nói lich sử âm nhạc Việt Nam giới để làm tư liệu phục vụ cho việc giảng dạy phân môn - Khi dạy giới thiệu nhạc sĩ, giáo viên cần cho học sinh nghe hát tiêu biểu gợi ý cho học sinh trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung học để tìm hiểu biết thêm tiểu sử thân nghiệp nhạc sĩ - Khi dạy giới thiệu nhạc cụ Phương Tây nhạc cụ dân tộc Việt Nam Về ngoại hình loại nhạc cụ, tốt để học sinh thấy nhạc cụ thật tìm hiểu tính Nếu nhạc cụ thật cần có tranh ảnh phóng to giáo viên mô âm sắc tính nhạc cụ đàn phím điện tử để học sinh hiểu biết sâu 4- Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: 13 Môn học âm nhạc trường THCS tuần có tiết, thật ỏi em làm quen với: Học hát, TĐN, nhạc lí, âm nhạc thường thức tác động lớn vào giới tinh thần em Với phương pháp dạy trên, năm qua việc học âm nhạc trường, thấy kết chất lượng nâng lên rõ rệt, em biết trình bày hoàn chỉnh hát (hát kết hợp vận động nhẹ, biểu diễn) biết cảm nhận nội dung hát Bởi hướng dẫn tận tình gợi mở gần gũi luyện tập GV, kết hợp nhạc cụ, bảng phụ, đài, băng nhạc làm mẫu xác GV động viên cổ vũ em kịp thời điểm tốt Nhắc nhở em sau học em phải có ôn luyện nhà để ghi nhớ khắc sâu kiến thức, học sôi thoải mái, em thi đua trả lời câu hỏi GV đưa ra, tự giác xung phong lên trình bày trước lớp, đem lại cho em lòng tự tin, hứng thú say mê học tập, tình cảm Thầy - trò gần gũi gắn bó Việc học tốt học khoá giúp HS hoạt động tốt hoạt động ngoại khoá III PHẦN KẾT LUẬN 1- Những học kinh nghiệm: Từ thực tế giảng dạy, kết đạt qua việc áp dụng biện pháp nói trên, thân đúc rút số kinh nghiệm sau: Để tạo hứng thú học sinh trước hết phải gây hứng thú cho học sinh từ phần mở đầu học, phần giới thiệu đề mục - Trong trình giảng dạy giáo viên phải biết phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh - Giáo viên cần phải nắm đặc trưng môn, có phương pháp dạy học linh hoạt sáng tạo, phải tìm cách để cải tiến cách dạy phân môn theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh, bổ sung sáng tạo thêm nhiều thủ pháp sinh động, hấp dẫn, đa dạng hóa cách thức truyền đạt học - Phương tiện dạy học phải đầy đủ, giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học yếu tố gây xúc cảm 14 - Trong tiết học phải tạo cho em hứng thú từ đầu đến hết tiết học, tạo cho em hứng thú vui tươi đặc trưng môn học vui - vui học, tránh gò ép học sinh - Tăng cường hoạt động âm nhạc lớp trường hình thức tổ chức hội thi văn nghệ ngoại khóa Muốn thực nội dung có hiệu đòi hỏi giáo viên phải không ngừng nâng cao kiến thức, tạo cho trình độ chuyên môn vững vàng, thường xuyên học hỏi rút kinh nghiệm đồng nghiệp! Kết nghiên cứu Với áp dụng biện pháp nói trên, năm qua phân công giảng dạy môn âm nhạc lớp Tôi nhận thấy đa số học sinh hứng thú học tập, lớp qua kiểm tra đạt kết cao 96.2% học sinh đạt điểm trung bình trở lên, tỷ lệ giỏi chiếm 48.4%, có nhiều em tỏ có khiếu môn Kết cụ thể đạt học kì I năm học 2011 – 2012: Lơp Sô HS Số Khá-Giỏi Số Trung bình Số Yếu- 6A1 41 21 HS = 51.2% 19 HS = 46.4% 01 HS = 2.4% 6A2 44 25 HS = 56.8% 18 HS = 40.9% 01 HS = 2.3% 6A3 36 13 HS = 36.1% 19 HS = 52.8.% 04 HS = 11.1% 6A4 38 18 HS = 47.4.% 20 HS = 52.6% HS = 00% Cộng 159 77 HS = 48.4.% 76 HS = 47.8.% 06 HS = 3.8.% Kiến nghị, đề xuất 3.1 Kiến nghị 15 Trên số kinh nghiệm “Một số giải pháp giúp học sinh lớp học tốt môn Âm nhạc ” năm học trước, Năm mạnh dạn đưa để đồng nghiệp tham khảo, phương pháp cách dạy học âm nhạc đặc biệt phương pháp dạy thực hành áp dụng cho học sinh đa phần học sinh tập thể thích hoạt động sáng tạo Các em hứng thú học âm nhạc hơn, thực hành tự tin có tiến rõ rệt Tôi mong góp ý trao đổi kinh nghiệm bạn đồng nghiệp người yêu thích môn âm nhạc, để tìm phương pháp tối ưu nhằm giúp HS có hứng thú ham mê học âm nhạc, từ giáo dục óc thẩm mĩ cho em, giúp em hiểu hay, đẹp sống 3.2 Đề xuất Để thực đào tạo em học sinh trở thành người phát triển toàn diện về: Đức - Trí - Thể - Mĩ… việc người thầy phải có lực thực việc khách quan, ngoại cảnh, khuôn viên, môi trường điều tác động lớn đến em Do để tạo điều kiện cho việc dạy - học thầy trò thuận lợi, thân người đứng lớp dạy môn âm nhạc cần kiến nghị số vấn đề sau: a, Về phía nhà trường: - Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ giáo viên học sinh - Trang bị, bổ sung thêm số trang thiết bị tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy môn - Đầu tư xây dựng phòng học chức để HS có không gian hoạt động nghệ thuật., b, Về phía Phòng GD&ĐT: - Tổ chức nhiều đợt tập huấn, chuyên đề môn để GV âm nhạc có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phương pháp giảng dạy! 16 [...]... 15 Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 học tốt môn Âm nhạc ” của những năm học trước, Năm nay tôi mạnh dạn đưa ra để các đồng nghiệp tham khảo, những phương pháp cơ bản về cách dạy và học âm nhạc đặc biệt là phương pháp dạy thực hành áp dụng cho học sinh vì đa phần các học sinh trong tập thể rất thích hoạt động sáng tạo Các em hứng thú học âm nhạc hơn, thực... ca, phát triển tai nghe Việc kết hợp tổ chức một trò chơi trong giờ học hát vừa giúp học sinh nắm kiến thức chắc hơn, sâu hơn, nhanh hơn, vừa tạo ra không khí sôi nổi cho HS, tạo hứng thú cho HS học môn Âm nhạc cũng như học các môn học khác 11 3.2 Đối với phương pháp dạy nhạc lí: Giáo viên cần tránh tiết học nặng nề về lí thuyết hàn lâm kinh viện Muốn tiết học không khô cứng giáo viên cần thực hiện hai... được nhạc cụ thật và tìm hiểu tính năng của nó Nếu không có nhạc cụ thật thì cần có tranh ảnh phóng to và giáo viên mô phỏng âm sắc và tính năng của các nhạc cụ đó trên đàn phím điện tử để học sinh hiểu biết sâu hơn 4- Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm: 13 Môn học âm nhạc ở trường THCS mỗi tuần chỉ có một tiết, thật ít ỏi nhưng các em được làm quen với: Học hát, TĐN, nhạc lí, âm nhạc thường thức là một. .. khiếu về bộ môn Kết quả cụ thể đã đạt được học kì I năm học 2011 – 2012: Lơp Sô HS Số Khá-Giỏi Số Trung bình Số Yếu- kém 6A1 41 21 HS = 51.2% 19 HS = 46. 4% 01 HS = 2.4% 6A2 44 25 HS = 56. 8% 18 HS = 40.9% 01 HS = 2.3% 6A3 36 13 HS = 36. 1% 19 HS = 52.8.% 04 HS = 11.1% 6A4 38 18 HS = 47.4.% 20 HS = 52 .6% 0 HS = 00% Cộng 159 77 HS = 48.4.% 76 HS = 47.8.% 06 HS = 3.8.% 3 Kiến nghị, đề xuất 3.1 Kiến nghị 15... phải không ngừng nâng cao kiến thức, tạo cho mình một trình độ chuyên môn vững vàng, thường xuyên học hỏi rút kinh nghiệm ở các đồng nghiệp! 2 Kết quả nghiên cứu Với sự áp dụng các biện pháp nói trên, trong những năm qua tôi được phân công giảng dạy bộ môn âm nhạc lớp 6 Tôi nhận thấy đa số học sinh đều rất hứng thú học tập, các lớp qua kiểm tra đều đạt kết quả cao 96. 2% học sinh đạt điểm trung bình... điều kiện cho việc dạy - học của thầy trò thu n lợi, bản thân tôi là người đứng lớp dạy bộ môn âm nhạc cần kiến nghị một số vấn đề sau: a, Về phía nhà trường: - Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ giáo viên và học sinh - Trang bị, bổ sung thêm một số trang thiết bị và tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn - Đầu tư xây dựng phòng học chức năng để HS có không gian hoạt động nghệ thu t., b,... Phương pháp dạy âm nhạc thường thức (ÂNTT ): - Để tiết học thêm sinh động giáo viên cần chuẩn bị trước ở nhà về tranh ảnh, vật dụng minh hoạ, đàn, một số bài hát nổi tiếng của các nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam hiên đại, hoặc các tác phẩm âm nhạc lớn của các danh nhân âm nhạc thế giới Tìm đọc các loại sách nói về lich sử âm nhạc Việt Nam và của thế giới để làm tư liệu phục vụ cho việc... cho học sinh nghe trích đoạn một bài hát quen thu c và gõ phách để học sinh nhân ra trường độ của âm thanh có độ dài ngắn khác nhau Từ đó đưa ra khái niệm về trường độ của âm thanh 3.3 Phương pháp dạy Tập đọc nhạc (TĐN ): Để học sinh Tập đọc một bài nhạc có hiệu quả Trước hết giáo viên cần cho học sinh quan sát bài Tập đọc nhạc và đặt câu hỏi gợi ý để học sinh nhận xét cấu trúc của bài Ví dụ : - Bài... chức cho học sinh đọc nhạc thi với nhau giữa các tổ, nhóm hoặc cá nhân Từ đó giáo viên nhận xét và giúp học sinh sửa chữa những chỗ chưa thể hiện được (nếu có ) - Tổ chức trò chơi qua bài TĐN như :Bài TĐN có 4 câu nhạc thì ta đặt mỗi câu bằng một nguyên âm và yêu cầu học sinh ngân nguyên âm đó theo giai điệu: Câu 1: nguyên âm ( a ); Câu 2: nguyên âm ( i ); Câu 3: nguyên âm ( u ); Câu 4: nguyên âm (... một câu ứng với một nguyên âm Giáo viên nhận xét việc đọc ngân theo nguyên âm giữa các nhóm, nhằm kích thích sự hứng thú học tập của học sinh, hoặc giáo viên có thể tổ chức trò chơi luyện tai nghe: Giáo viên đàn giai điệu một câu nhạc bất kì trong bài , yêu cầu học sinh đoán ra và đọc lại câu nhạc đó Có thể gõ tiết tấu cho học sinh nhận ra tiết tấu đó giống tiết tấu câu nhạc nào trong bài TĐN vừa học ... = 52 .6% HS = 00% Cộng 159 77 HS = 48.4.% 76 HS = 47.8.% 06 HS = 3.8.% Kiến nghị, đề xuất 3.1 Kiến nghị 15 Trên số kinh nghiệm Một số giải pháp giúp học sinh lớp học tốt môn Âm nhạc ” năm học. .. học sinh thấy mẻ tiếp thu chưa nhạy bén Vì Tôi muốn đưa số kinh nghiệm nhỏ thân giúp cho học sinh học tốt môn Âm nhạc Lý chọn đề tài Âm nhạc vốn văn hóa lâu đời mang đậm đà sắc dân tộc, âm nhạc. .. khí sôi cho HS, tạo hứng thú cho HS học môn Âm nhạc học môn học khác 11 3.2 Đối với phương pháp dạy nhạc lí: Giáo viên cần tránh tiết học nặng nề lí thuyết hàn lâm kinh viện Muốn tiết học không
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn âm nhạc , Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn âm nhạc ,

Từ khóa liên quan