0

THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAY

8 429 3
  • THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAY

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 11:50

THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAYTHỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAY ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC - BÀI TIỂU LUẬN: THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAY Học phần: Giáo Dục Học Đại Cương Giảng viên hướng dẫn: Th.S Bùi Văn Vân Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Hậu Lớp : 13CTXH LỜI NÓI ĐẦU! Nhân cách sẵn cách bộc lộ dần nguyên thủy mà nhân cách cấu tạo tâm lí hình thành phát triển trình sống, giao tiếp, vui chơi, học tập, lao động V.I.Lenin khẳng định: “Cùng với dòng sữa mẹ, người hấp thụ tâm lí, đạo đức xã hội mà hình thành nên” Trong trình hình thành nhân cách giáo dục đóng vai trò định, đặc biệt giáo dục gia đình Trong nói chuyện Hội nghị dự thảo luận dự thảo Luật Hôn nhân – Gia đình (tháng 1/ 1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Rất quan tâm đến gia đình nhiều gia đình cộng lại thành xã hội, xã hội tốt gia đình tốt, gia đình tốt xã hội tốt Hạt nhân xã hội gia đình” Gia đình lực lượng giáo dục quan trọng trong: “Gia đình – Nhà trường – Xã hội” Thật vậy, người, người Việt Nam gia đình mối quan tâm quan trọng suốt đời Bởi gia đình nơi tạo tiền đề sở hành trang quan trọng cho người bước vào đời Trong đời dù ai, thành đạt hay không thành đạt, người có ích cho gia đình, xã hội gánh nặng cho gia đình xã hội, từ góc độ nhân cách bắt nguồn từ giáo dục quan trọng gia đình Tuy nhiên, thực trạng giáo dục gia đình nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, nói suy giảm nghiêm trọng Để hiểu rõ hơn, tìm nguy nhân cách khắc phục, ta cần phải nghiên cứu vấn đề Đây lí để em chon đề tài nghiên cứu là: “ Thực trạng giáo dục gia đình hình thành phát triển nhân cách người nay” B NỘI DUNG I Cơ sở lí luận vai trò giáo dục gia đình việc hình thành phát triển nhân cách người: Khái niệm nhân cách: Theo nghiên cứu nhà tâm lí học nhân cách tổ hợ đặc điểm tâm lí, thuộc tính tâm lí cá nhân, biểu sắc giá trị xã hội người Sự phát triển nhân cách bao gồm mặt phát triển sau đây: • Sự phát triển thể chất: biểu tăng trưởng chiều cao, bắp hoàn thiện giác quan • Sự phát triển mặt tâm lý: biểu biến đổi trình nhận thức, tình cảm, ý chí, nhu cầu, nếp sống, thói quen,…nhất hình thành thuộc tính tâm lý nhân cách • Sự phát triển mặt xã hội biểu việc tích cực, tự giác tham gia vào mặt khác đời sống xã hội, thay đổi việc cư xử với người xung quanh Khái niệm gia đình: Gia đình thiết chế xã hội đặc thù, nhóm xã hội nhỏ mà thành viên gắn bó với quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống quan hệ nuôi, tính cộng đồng sinh hoạt, trách nhiệm đạo đức với nhằm đáp ứng nhu cầu riêng thành viên để thực tính tất yếu xã hội tái sản xuất người Gia đình môi trường người tiếp xúc, nhân tố định đến hình thành phát triển nhân cách người Thế mạnh gia đình việc giáo dục tình cảm Đó tình yêu thương đặc biệt sâu sắc cha mẹ, ông bà dành cho cháu, anh em dành cho Hơn môi trường khác, gia đình tổ ấm tạo hạnh phúc cho người Từ đó, gia đình có vai trò lớn trình giáo dục hình thành nên nhân người, trình diễn hai giai đoạn nuôi day Khái niệm giáo dục: Giáo dục tượng xã hội, trình tác động có mục đích, có kế hoạch, ảnh hưởng tự giác chủ động đến người đưa đến hình thành phát triển nhân tâm lý, ý thức, nhân cách Theo nghĩa rộng giáo dục toàn tác động gia đình, nhà trường, xã hội bao gồm dạu học tác động khác đến người Theo nghĩa hẹp giáo dục xem trình tác động đến tư tưởng, đạo đức, hành vi người Trong hình thành phát triển nhân cách giáo dục đóng vai trò chủ đạo, định đến nhân cách người II Thực trạng giáo dục gia đình nước ta nay: Thực trạng gia đình nay: • Về bản, gia đình Việt Nam vễn mô hình gia đình truyền thống đa chức Các chức gia đình như; chức kinh tế, chức tái sản xuất người sức lao động; chức giáo dục – xã hội hóa, chức tâm – sinh lí, tình cảm…được phục hồi, có điều kiện thực tốt • Những giá trị truyền thống quý báu gia đình Việt Nam truyền thống bảo tồn phát huy • Qui mô gia đình ngày thu nhỏ, gia đình theo kiểu “tứ đại đồng đường” dần thay gia đình người, có từ hai đến ba hệ • Qúa trình công nghiệp hóa đại hóa làm kinh tế nước ta phát triển, mức sống gia đình ngày cao, có điều kiện để chăm lo cho phát triển hệ sau • Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy giá trị gia đình nước ta ngày xuống Điều ảnh hưởng trực tiếp đến trình phát triển hội nhập nước ta Thực trạng giáo dục gia đình nay: • Hiện nay, gia đình đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách người Gia đình nôi nuôi dưỡng tâm hồn người • Nền kinh tế phát triển, mức sống gia đình ngày nâng cao, gia đình có điều kiện chăm sóc cho Các gia đình tạo điều kiện tốt vật chất cho việc học tập trẻ mua bàn đèn riêng, bàn học riêng, sách vở, dụng cụ học tập phục vụ cho việc học tập trẻ Tuy nhiên, có nhiều gia đình có điều kiện kinh tế lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập rèn luyện trẻ Có phương vật chất, dụng cụ sinh hoạt gia đình tivi, casset, việc ăn uống đầy đủ không định hướng, lựa chọn…trẻ tự xem băng hình, phim ảnh, loại phim bạo lực, tự ăn uống tiêu xài Đó mầm móng dẫn đến hành vi ngông cuồng trẻ • Có không gia đình thiếu quan tâm mức thể thái đặt yêu cầu cho trẻ Có yêu cầu cao, khắt khe, yêu cầu trẻ mệnh lệnh cứng nhắc, trẻ phải làm này, kia…không có phương pháp trẻ biểu nuông chiều trẻ theo kiểu muốn nấy, đặc biệt quan tâm đáp ứng đòi hỏi vật chất trẻ Dẫn đến trẻ biết hưởng thụ, đòi hỏi, ỷ lại • Tuy nhiên, nay, kinh tế phát triển kéo theo phát triển dịch vụ chăm sóc người: nhà trẻ, trường mẫu giáo, viện dưỡng lão, …được thành lập ngày nhiều Không gia đình phó mặc trách nhiệm chăm sóc người thân cho xã hội, dung tiền để thay cho trách nhiệm nghĩa vụ Chức nuôi dạy cái, chăm sóc cha mẹ xuống Những thuận lợi khó khăn giáo dục gia đình: a Thuận lợi: • Những truyền thống gia đình nước ta gìn giữ phát triển qua hệ truyền thống kính nhường dưới, truyền thống anh em thể tay chân, phụng dưỡng cha mẹ Trẻ em tiếp thu truyền thống từ nhỏ thông qua hành động người thân • Trẻ em cha mẹ, ông bà giáo dục đạo đức từ nhỏ thông qua câu hò, câu ca dao, câu truyện ngụ ngôn… học vỡ lòng cho trẻ, sâu vào tâm trí trẻ, ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành nhân cách trẻ • Hiện kinh tế phát triển kéo theo phát triển kinh tế hộ gia đình, gia đình có điều kiện chăm sóc hơn, cho trẻ tiếp xúc với điều văn minh sớm thông qua hoạt động vui chơi xã hội Điều ảnh hưởng trực tiếp không đến nhân cách ảnh hưởng đến trí tuệ trẻ sau b Khó khăn: • Nền kinh tế thị trường phát triển ngày mạnh mẽ mang lại không thuận lợi cho việc gia đình giáo dục hình thành nhân cách người Tuy nhiên, phát triển mang lại không khó khăn Quan hệ mua bán, sức mạnh đồng tiền làm xói mòn nhân cách không người, ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan hệ gia đình, nhiều truyền thống gia đình ngày bị xói mòn vấn đề đạo đức, nhân cách, cách ứng xử, giao tiếp,… điều ảnh hưởng không tốt đến việc hình thành nhân cách trẻ • Cuộc sống xã hội đại với phát triển thành phần kinh tế tác động đến đời sống gia đình Tình trạng li thân, ly hôn, bạo lực gia đình diễn ngày phổ biến trầm trọng Các giá trị văn hóa gia đình truyền thống người Viêt Nam dần xuống cấp mai • Không gia đình bị theo vòng xoáy thị trường, chạy theo đồng tiền, lo làm giàu, buông lỏng việc giáo duc cái, phó mặc việc giáo duc cho dịch vụ chăm sóc người: nhà trẻ, trường mẫu giáo,…điều làm cho trẻ cảm thấy thiếu quan tâm người thân, dễ mắc phải bệnh tâm lí • Nhiều gia đình làm ăn phi pháp, thua lỗ, phá sản…gây nên bầu không khí căng thẳng, áp lực, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách trẻ • Không gia đình thiếu tri thức, thiếu nhân cách không không đáp ứng mà gây hậu xấu cho việc hình thành phát triển nhân cách trẻ Những nguyên nhân hạn chế giáo dục gia đình: • Đất nước chuyển đổi nhanh chóng từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang kinh tế công nghiệp hóa đại hóa nhiều gia đình nên nhiều gia đình chưa có điều kiện thích ứng mang nặng tư sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, lạc hậu • Đất nước hội nhập với giới, nhiều văn hóa du nhập vào nước ta, văn hóa phương Tây làm cho xã hội có nhiều biến đổi Nhiều bậc phụ huynh chưa chuẩn bị đầy đủ kiến thức giáo dục tình hình mới, nên họ chưa có định hướng rõ rệt dễ xảy tình trạng từ bỏ toàn cũ tiếp thu văn minh giới chọn lọc, không phù hợp với thực tiễn Việt Nam • Kinh tế xã hội kinh tế gia đình phát triển, khó khăn, nhiều gia đình lại sinh nhiều con, dân số đông dẫn đến việc đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi day, giáo duc Đảng, Nhà nước tổ chức xã hội quan tâm nhiều đến gia đình hệ thống sách pháp luận chưa đồng bộ, hiệu quả; nên tình trạng tảo hôn, ly thân, ly dị, bạo hành gia đình, bất bình đẳng giới tính thường xuyên diễn đe dọa đến hạnh phúc gia đình ảnh hưởng tới việc giáo dục • Các quan có chức chưa quản lý tốt mặt trái kinh tế thị trường với luồng văn hóa độc hại bên xâm nhập vào nước ta, điều gây ảnh hưởng đến việc giáo dục vị thành niên • Trình độ dân trí thấp, nhận thức hạn chế, tư tưởng thực dụng ăn sâu vào phận nhân dân, nên có gia đình đề cao việc kiếm tiền, không thực quan tâm đến việc giáo dục cái, không gia đình phó mặc việc giáo dục cho nhà trường xã hội Chưa có phối hợp chặt chẽ việc giáo dục trẻ em nhà trường gia đình, điều làm hạn chế hiệu giáo dục, ảnh hưởng không tốt đến hình thành phát triển nhân cách người • Nhà trường chưa quan tâm đến việc giáo dục gia đình, chưa ý mức tới việc bồi dưỡng phương pháp giáo dục trẻ cho bậc cha mẹ, chưa có biện pháp giúp bậc cha mẹ có phương pháp giáo dục tốt giúp họ thức trách nhiệm cha mẹ việc giáo dục Môi trường giáo dục ảnh hưởng đến tiến trẻ mặt, song nhà trường chưa thực nòng cốt hướng dẫn giáo dục gia đình Nhà trường chưa phát huy vai trò chủ đạo việc giúp cha mẹ nhận thức điều quan trọng, đặc điểm cha mẹ nếp sống gia đình, truyền thống gia đình ảnh hưởng đến hình thành phát triển trẻ, ảnh hưởng đến chiều hướng hứng thú nghề nghiệp tương lai sau III Các giải pháp phát triển giáo dục gia đình việc hình thành phát triển nhân cách người: Trên sở phân tích thực trạng nguyên nhân tác động gia đình trình hình thành phát triển nhân cách trẻ, để có tác động tích cực gia đình trình hình thành phát triển nhân cách người, xin đưa ý kiên sau đây: • Đảng Nhà nước cần có sách, chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế thị trường cách bền vững, nâng cao đời sống người dân • Đảng nhà nước cần thực tốt việc quản lí văn hóa, văn minh du nhập vào nước ta, đặc biệt văn hóa phẩm đồi trụy; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân việc chọn lọc tiếp thu văn hóa du nhập vào Việt Nam • Đảng Nhà nước cần quan tâm đến sách kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân việc thực chủ trương kế hoach hóa gia đình • Truyền thống văn hóa gia đình có ảnh hưởng lớn hình thành phát triển nhân cách người, gia đình cần có ý thức giữ gìn phát huy truyền thống gia đình Các bậc cha mẹ phải gương đạo đức để noi theo Cha mẹ cần xây dựng gia đình thực tổ ấm hạnh phúc để gia đình trở thành môi trường thuận tiện cho phát triển nhân cách cá nhân • Gia đình phải phối hợp chặt chẽ với nhà trường, xã hội việc giáo dục trẻ trí thức lân nhân cách C KẾT LUẬN: Như vậy, nói hình thành phát triển nhân cách người trình lâu dài phức tap, trình chịu chi phối nhiều nhân tố; nhân tố giáo dục đóng vai trò định Gia đình nôi cho hình thành phát triển nhân cách thành viên gia đình Tuy nhiên, giai đoạn nay, kinh tế thị trường phát triển cách mạnh mẽ bền vững mang lại thuận lợi cho trình giáo dục trẻ nhiều gia đình; bên cạnh thuận lợi phát tiển kinh tê đem đến không khó khăn Các giá trị văn hóa truyền thống gia đình dần suy giảm, không gia đình phó mặc việc giáo dục cho nhà trường, xã hội…; điều ảnh hưởng không đến hình thành phát triển nhân cách trẻ Trước thực trạng trên, Đảng nhà nước cần có giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy tiềm giáo dục gia đình trình hình thành phát triển nhân cách người Nhà trường, gia đình tổ chức xã hội phải có liên kết chặt chẽ trình giáo dục trẻ trí thức lẫn nhân cách Trên toàn ý kiến em vấn đề thực trạng giáo dục gia đình trình hình thành phát triển nhân cách người Em xin cảm ơn thầy Bùi Văn Vân giúp đỡ em trình lựa chọn viết Tài liệu tham khảo: • Đề cương giảng giáo dục học đại cương • Tâm lí học đại cương Nguyễn Quang Uẩn • Websile: http://vi.wikipedia.org/wiki • Websile: http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn/ • Websile: http://luanvan365.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAY, THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAY, THỰC TRẠNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI HIỆN NAY

Từ khóa liên quan