SKKN sáng kiến kinh ngiệm một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn môn vật lý theo hướng nghiên cứu bài học

16 1.2K 2
SKKN sáng kiến kinh ngiệm một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn   môn vật lý theo hướng nghiên cứu bài học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A ĐẶT VẤN ĐỀ Như biết, hoạt động nhà trường nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học Trong đó, chất lượng chuyên môn yếu tố hàng đầu định tồn tại, phát triển thương hiệu nhà trường Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy giáo dục thời kì công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, năm gần đây, ngành GD&ĐT trọng đổi công tác quản lý, đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ sống, ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy quản lí, đạo đơn vị Trong đó, đổi sinh hoạt tổ chuyên môn trọng trình dạy học Từ thực tế cho thấy, tổ chuyên môn “mắt xích” quan trọng máy hoạt động nhà trường Mọi công việc từ đạo thực chương trình, kế hoạch hoạt động, đánh giá, xếp loại giáo viên, học sinh; trì kỷ cương nề nếp đến việc nâng cao chất lượng dạy học, phải thông qua quản lý điều hành sinh hoạt tổ chuyên môn Như vậy, tổ chuyên môn cầu nối vừa giúp hiệu trưởng triển khai kế hoạch đến tận giáo viên học sinh, vừa thực thi báo cáo việc thực chương trình, kế hoạch với hiệu trưởng Vì thế, đạo đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn hình thức đa dạng hoá cách quản lý nhà nước để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Mặt khác, đổi sinh hoạt chuyên môn nhà trường hình thức chủ yếu để bồi dưỡng lực sư phạm cho tập thể giáo viên Đây vấn đề quan trọng mà vấn đề then chốt định chất lượng đội ngũ hiệu dạy Là tổ trưởng chuyên môn tổ vật lý trường ,được tiếp thu chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học trăn trở, suy nghĩ nhận thấy cần phải có đổi cách quản lý, đạo chuyên môn, phải tạo bước đột phá việc dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường Việc nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm để áp dụng đạo sinh hoạt tổ chuyên môn có hiệu thực cần thiết kịp thời tổ chuyên môn Một đổi phải cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn để hiệu ? Từ tình hình thực tế nhà trường lý trên, mạnh dạn đưa “Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ: Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thường xuyên nhà trường có ý nghĩa quan trọng Đó hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp, trường Nếu đạo tốt sinh hoạt chuyên môn, đổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học tổ chuyên môn nơi hội tụ, học hỏi lẫn nhau, trau dồi chuyên môn, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm phương pháp giảng dạy nhiều giáo viên để bước tự hoàn thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đây điểm tụ hội giáo viên có tâm huyết với nghề bồi dưỡng nhiều giáo viên giỏi tổ chuyên môn nhà trường Việc học tập học sinh phát triển lực chuyên môn giáo viên nghiên cứu học ( viết tắt NCBH) có ý nghĩa quan trọng nằm vùng phát triển gần người học Do đó, nhiệm vụ NCBH xác định rõ vùng phát triển gần để lựa chọn mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học phù hợp Do trình độ người học, lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên không đồng nên cần tập trung nghiên cứu, chia sẻ theo hướng NCBH Cơ chế tác động trình dạy học đến trình phát triển cá nhân người học phúc tạp, cần tư suy luận lôgic, theo hướng NCBH Người học tương tác thông qua vòng tròn đối thoại, trình dạy học không tương tác theo chiều từ xuống giáo viên với học sinh mà có tương tác học sinh với học sinh Nếu dạy học ví vải thì tương tác giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh đan xen lẫn NCBH trình bồi dưỡng giáo viên qua thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích đổi PPDH,KTĐG theo hướng phát triển lực học sinh Khi tham gia NCBH, giáo viên học sinh làm việc môi trường phát triển lực tự nhiên, hoạt động tư độc lập, tư tích cực gắn liền với phát triển thân, tổ, nhóm chuyên môn NCBH trình trao đổi thông tin, trao đổi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm thực tế sinh động trao đổi phương pháp dạy học Thông qua chia sẻ với kiến thức chuyên môn, hình thành đổi PPDH, KTĐG cho cho đồng nghiệp, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm, hỗ trợ giúp để hoàn thiện kĩ có, bổ sung kĩ giải vấn đề liên quan đến lớp học SHCM theo hướng NCBH trình đòi hỏi giáo viên phải tham gia vào khâu từ chuẩn bị, thiết kế học sáng tạo, dạy thử nghiệm, dự Tư chia sẻ ý kiến đưa diễn việc học học sinh Đây hoạt động học tập lẫn nhau, học tập thực tế, nơi thử nghiệm trải nghiệm mới, nơi kết hợp lý thuyết với thực hành, tư thực tế Trong trình học tập này, giáo viên học nhiều điều để phát triển lực chuyên môn, nghiệp vụ mới, làm thay đổi nhận thức giáo viên SHCM Chính vậy, SHCM theo hướng NCBH coi trụ cột SHCM, chiến lược lâu dài, quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ: Năm học 2014 - 2015 năm học triển khai thực Kết luận Hội nghị Trung ương Khóa XI “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Toàn ngành trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” Sau thời gian tìm hiểu thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn trường, thấy lên ưu điểm hạn chế sau: * Ưu điểm: - Hoạt động chuyên môn nhà trường nhiều năm qua tổ chức thực trì thường xuyên, có nề nếp, chất lượng dạy học nâng lên qua năm học - SHCM giúp cho giáo viên cọ xát, trao đổi chuyên môn, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đổi phương pháp giảng dạy - Sinh hoạt chuyên môn không giúp giáo viên nâng cao lực chuyên môn cho thân mà môi trường để tình đồng nghiệp phát triển gắn kết tất giáo viên công tác; hình thành môi trường học tập tốt đẹp truyền thống, sắc văn hóa riêng nhà trường - Năm học 2014-2015 giáo viên tiếp thu chuyên đề đổi SHCM theo NCBH Sở GD&ĐT tổ chức, nên việc ứng dụng SHCM theo NCBH có nhiều thuận lợi * Hạn chế: -Sĩ số học sinh lớp đông, phòng học hẹp nên việc tạo nhóm học tập khó khăn; mặt khác số lượng bàn ghế ngồi học lớp ít, khó bố trí đủ nhóm học tập cho lớp - Nội dung sinh hoạt tổ lâu chưa phong phú, hình thức đơn điệu, chưa mang màu sắc chuyên môn, chưa có chuyên đề thảo luận sôi nổi, thẳng thắn mang tính khoa học Ít trọng vào vấn đề trọng tâm đổi PPDH hay việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho giáo viên tổ - Vai trò, trách nhiệm tổ trưởng chuyên môn chưa phát huy cao độ, đôi lúc nể, đạo chưa kiên - SHCM tổ chưa theo định kỳ Các họp chuẩn bị nội dung thiếu chu đáo Chưa khơi dậy niềm say mê chuyên môn, không khí hứng khởi, sôi buổi sinh hoạt - Một số CBGV chưa phát huy hết tinh thần tập thể, không mang trách nhiệm xây dựng chung Trong buổi sinh hoạt chuyên môn thường giáo viên có lực chuyên môn tốt hay nhận xét, góp ý, giáo viên khác có ý kiến - Khi dự giờ, người dự thường đánh giá người dạy theo khuôn mẫu hình thức là: Để ý bước lên lớp có đủ hay không, người dạy có truyền thụ kiến thức trọng tâm hay không; ý việc trình bày bảng ngôn ngữ nói, phong cách sư phạm sao…, mà quan tâm đến việc phát triển phát huy lực học tập học sinh, học sinh thụ động nghe giảng, không tự độc lập suy nghĩ hay thảo luận nhóm - Khi góp ý dạy, ý kiến trao đổi thường mang tính áp đặt chiều, đưa cách dạy đặc trưng cứng nhắc không phù hợp với tất giáo viên lớp học - Công tác quản lý đạo đôi lúc chưa sâu sát, chưa kịp thời - Về kiến thức kĩ sư phạm phận giáo viên chuyển biến chậm Kết khảo sát lực chung 07 GV tổ đầu năm sau: + Giảng dạy kiến thức bản: đạt 100% + Thể kiến thức tâm lí sư phạm: đạt 85% + Ứng xử văn hóa, văn minh: đạt 100% + Hầu hết thầy cô giáo truyền thụ kiến thức chiều theo mẫu thầy truyền thụ, trò lắng nghe ghi nhận.Trò sáng tạo, thụ động ghi chép thầy cô giảng + Năng lực sư phạm: Tổng số 07 Tốt SL TL% 42,8 Khá SL TL% 42,8 Đạt yêu cầu SL TL% 14,4 Ghi * Nguyên nhân hạn chế: - Chưa đổi hình thức sinh hoạt, nhiều giáo viên thiếu mạnh dạn trao đổi chuyên môn - Việc chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt chuyên môn hời hợt, sức thuyết phục chuyên đề hạn chế, hiệu nên không thu hút quan tâm trao đổi giáo viên - Nhiều giáo viên xem nhẹ buổi sinh hoạt chuyên môn, chưa thực say mê với chuyên môn, ý thức tự học hỏi bồi dưỡng lực sư phạm hạn chế - Việc quản lí, đạo chung chung, thiếu chặt chẽ Từ thực trạng trên, thời gian tổ chức đạo tổ Vật lý- Công nghệ, cố gắng việc tìm nội dung hình thức sinh hoạt nhằm làm chuyển biến buổi sinh hoạt truyền thống nên chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi toàn diện giáo dục đảng giai đoạn với thói quen sinh hoạt xưa chất lượng sinh hoạt tổ đáp ứng Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ sư phạm cho đội ngũ giáo viên, thân suy nghĩ áp dụng số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu học III GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Quan niệm đổi chuyên môn theo NCBH * Thế sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học (NCBH)? - Là hoạt động chuyên môn GV tập trung phân tích vấn đề liên quan đến người học (học sinh) - Không tập trung vào việc đánh giá học, xếp loại GV mà nhằm khuyến khích GV tìm nguyên nhân HS chưa đạt kết mong muốn có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo hội cho HS tham gia vào trình học tập; giúp GV có khả chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy cho phù hợp với đối tượng HS Vậy vấn đề đổi sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học, thực tế việc dự đánh giá tiết dạy GV thông qua quan sát HS Sự khác SHCM truyền thống với SHCM theo hướng NCBH Sinh hoạt CM truyền thống Sinh hoạt CM theo NCBH Mục đích - Đánh giá xếp loại dạy theo tiêu - Không đánh giá xếp loại dạy theo chí từ văn đạo cấp tiêu chí, quy định - Người dự tập trung phân tích - Người dự tập trung quan sát hoạt hoạt động HS để rút kinh nghiệm động GV để rút kinh nghiệm - Tạo hội cho GV phát triển lực - Thống cách dạy dạng để chuyên môn, tiềm sáng tạo tất GV khối thực Thiết kế dạy minh hoạ - Bài dạy minh hoạ phân công - Bài dạy minh hoạ GV cho GV thiết kế; chuẩn bị, tổ thiết kế Chủ động linh hoạt không thiết kế theo mẫu quy định phụ thuộc máy móc vào quy trình, - Nội dung học thiết kế theo bước dạy học SGK, SGV sát nội dung SGV, SGK, không linh - Các hoạt động thiết kế học hoạt xem có phù hợp với đối cần đảm bảo mục tiêu học, tạo tượng HS không hội cho tất HS tham gia - Thiếu sáng tạo việc sử dụng học phương pháp, kĩ thuật dạy học Dạy minh hoạ, dự * Người dạy minh hoạ * Người dạy minh hoạ - GV dạy hết nội dung kiến thức học, nội dung kiến thức có phù hợp với HS không - GV áp đặt dạy học chiều, máy móc: hỏi – đáp đọc – chép giải thích lời - GV thực thời gian dự định cho hoạt động Câu hỏi đặt thường yêu cầu HS trả lời theo đáp án dự kiến giáo án (mang tính trình diễn) * Người dự - Thường ngồi cuối lớp học quan sát người dạy nào, ý đến biểu thái độ, tâm lí, hoạt động HS - Có thể GV tự nguyện người nhóm thiết kế lựa chọn - Thay mặt nhóm thiết kế thể ý tưởng thiết kế học - Quan tâm đến khó khăn HS - Kết học kết chung nhóm * Người dự - Đứng vị trí thuận lợi để quan sát, ghi chép, sử dụng kĩ thuật, chụp ảnh, quay phim…những hành vi, tâm lí, thái độ HS để có liệu phân tích việc học tập HS Thảo luận dạy minh hoạ - Các ý kiến nhận xét sau học - Người dạy chia sẻ mục tiêu học, nhằm mục đích đánh giá, xếp loại ý tưởng mới, cảm nhận GV qua học - Những ý kiến thảo luận, góp ý - Người dự đưa ý kiến nhận xét, thường không đưa giải pháp góp ý học theo tinh thần trao đổi, để cải thiện dạy GV dạy trở thành chia sẻ, lắng nghe mang tính xây dựng; mục tiêu bị phân tích, mổ xẻ thiếu tập trung vào phân tích hoạt động sót HS tìm nguyên nhân - Không khí buổi SHCM nặng nề, - Không đánh giá, xếp loại người dạy căng thẳng, quan hệ GV thiếu mà coi học chung để GV thân thiện tự rút kinh nghiệm - Cuối buổi thảo luận người chủ trì - Người chủ trì tôn trọng lắng nghe tổng kết, thống cách dạy chung tất ý kiến GV, không áp đặt ý cho khối kiến nhóm người Tóm tắt vấn đề thảo luận đưa biện pháp hỗ trợ HS Kết *Đối với HS *Đối với HS - Kết học tập HS cải - Kết HS cải thiện thiện - HS tự tin hơn, tham gia tích cực vào - Quan hệ HS học hoạt động học, học sinh thiếu thân thiện, có phân biệt bị “bỏ quên” HSG với HS yếu - Quan hệ học sinh trở nên thân thiện, gần gũi khoảng cách kiến thức *Đối với GV *Đối với GV - Các PPDH mà GV sử dụng thường mang tính hình thức, không hiệu Do dạy học chiều nên GV quan tâm đến HS - Quan hệ GV HS thiếu thân thiện, cởi mở - Quan hệ GV thiếu cảm thông, chia sẻ, phủ nhận lẫn * Đối với cán quản lí - Cứng nhắc, theo quy định chung Không dám công nhận ý tưởng mới, sáng tạo GV - Quan hệ cán quản lí với GV quan hệ mệnh lệnh, xa cách, hành chính… - Chủ động sáng tạo, tìm biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học - Tự nhận hạn chế thân để điều chỉnh kịp thời - Quan tâm đến khó khăn HS, đặc biệt HS yếu, - Quan hệ đồng nghiệp trở nên gần gũi, cảm thông, chia sẻ giúp đỡ lẫn *Đối với cán quản lí - Đặt học lên hàng đầu, đánh giá linh hoạt sáng tạo của GV - Có hội bám sát chuyên môn, hiểu nguyên nhân khó khăn trình dạy học để có biện pháp hỗ trợ kịp thời - Quan hệ cán quản lí GV gần gũi, gắn bó chia sẻ Vận dụng tổ chức thực SHCM theo NCBH Bài 54 HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT HIỆN TƯỢNG MAO DẪN (Vật lí 10 nâng cao) Bước Xây dựng kế hoạch học I Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch dạy học Sau họp tổ chuyên môn để thảo luận, đưa mục tiêu xây dựng kế hoạch dạy sau : Mục tiêu: a) Kiến thức - Hiểu tượng dính ướt không dính ướt: Hiểu nguyên nhân tượng - Hiểu tượng mao dẫn nguyên nhân b) Thái độ - Có ý thức với ảnh hưởng sống nhờ tượng mao dẫn, tượng vật lí tác động BĐKH môi trường đời sống người c) Kỹ - Giải thích tượng mao dẫn đơn giản thường gặp thực tế - Biết sử dụng công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng tượng mao dẫn để giải số tập số trường hợp Chuẩn bị a) Giáo viên - Một số thí nghiệm tượng dính ướt không dính ướt - Một số ống mao dẫn có đường kính khác nhau, hai thuỷ tinh b) Học sinh Xem bài, chuẩn bị câu hỏi c) Ứng dụng CNTT - GV biên soạn câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1-3 SGK - Chuẩn bị hình ảnh tượng mao dẫn Nội dung tích hợp - Hoạt động nhóm để tìm hiểu tượng mao dẫn rễ tác dụng xanh đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu Câu hỏi sử dụng dạy * Cấu trúc chuyển động nhiệt chất lỏng ? * Hiện tượng căng mặt ? * Lực căng mặt ngoài: Phương, chiều, công thức tính độ lớn ? * Làm số thí nghiệm SGK, yêu cầu HS quan sát tượng, so sánh kết rút nhận xét * Câu hỏi C1 SGK * Câu hỏi C2 SGK * Câu hỏi C3 SGK * Trả lời câu hỏi 1, 2, SGK * Trả lời câu hỏi trắc nghiệm phần tập * Chuyển giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu tượng mao dẫn rễ tác dụng xanh đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất nhằm ứng phó với BĐKH Bước Tiến hành học dự Sau hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, GV dạy minh hoạ học nghiên cứu lớp chuẩn bị trước - Các yêu cầu cụ thể dạy minh họa sau: + Chuẩn bị lớp dạy minh hoạ, bố trí lớp có đủ chỗ ngồi quan sát thuận lợi cho người dự + Điều chỉnh số lượng người dự mức vừa phải, không đông + Việc dự cần đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học học sinh, không gây khó khăn cho người dạy minh hoạ SƠ ĐỒ LỚP DẠY MINH HỌA BẢNG Vị trí quan sát GV dự Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Vị trí qu an sát củ a G V dự Vị trí qu an sát củ a G V dự Vị trí quan sát GV dự Lưu ý: - GV cần quan sát học sinh học, cách phản ứng học sinh học, cách làm việc nhóm, sai lầm học sinh mắc phải Quan sát tất đối tượng học sinh, không “bỏ rơi” HS - Từ bỏ thói quen đánh giá dạy GV, người dự cần học tập, hiểu thông cảm với khó khăn người dạy Đặt vào vị trí người dạy để phát khó khăn việc học HS để tìm cách giải Bước Suy nghĩ, thảo luận học nghiên cứu Qua tiết học học sinh, chủ trì tổ trưởng chuyên môn thầy cô tổ Lý-CN có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm cho việc thực công tác đổi sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học mang lại nhiều kết khả quan Cụ thể là: Thứ nhất, nhìn từ góc độ người học, nhận thấy, học sinh hào hứng, chủ động, tự nhiên thể mình, thầy cô giáo quan tâm hướng dẫn học, em chia sẻ, trao đổi với bạn tự thực hành Một học giáo viên khơi dậy tiềm năng, giáo dục kĩ sống cho học sinh Thứ hai, nhìn từ góc độ người dự, giáo viên tự định hướng, hướng dẫn học sinh biết biến trình học thành trình tự học, tự thực hành Như thế, mối quan hệ thầy trò cải thiện theo chiều hướng tích cực, thân thiện, cởi mở trước Hơn nữa, điểm khác biệt người dự không ngồi chỗ cố định cuối lớp trước mà ngồi vị trí thấy thuận lợi cho việc quan sát em học tập Thầy cô đứng hai bên phía trước để quan sát, quay phim, chụp ảnh cách tự nhiên thoải mái Những khuôn mẫu gò bó không cần thiết phá bỏ Như người dự có hội để quan sát kỹ cung bậc cảm xúc, thái độ, hành vi tình cụ thể mà em thể hoạt động Tóm lại, qua tiết dạy theo hình thức nghiên cứu học, học sinh cải thiện chất lượng học tập, em hào hứng, phấn khởi, cảm thấy gần gũi với thầy cô Giáo viên phát triển lực chuyên môn, tạo quan hệ thân thiện, tích cực giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh Nhận thấy hiệu từ hình thức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học, thời gian tới thành viên tổ tiếp tục tăng cường giảng dạy, dự theo hình thức nghiên cứu học để nâng dần chất lượng giảng dạy đơn vị, đồng thời tạo gần gũi, thân thiện thầy trò, trò trò Bước Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày Người dạy cần chuẩn bị chu đáo nữa, cần quan sát kĩ quan tâm nhiều tới đối tượng học sinh học yếu, nổ để nâng cao chất lượng dạy Tóm lại: SHCM theo NCBH phải thực liên tục theo bước sau: SHCM phải thực theo bước thực liên tục theo giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất: Hình thành cách dự giờ, suy ngẫm mới, xây dựng quan hệ đồng nghiệp mới; Giai đoạn thứ hai: Tập trung phân tích nguyên 10 nhân, mối quan hệ học tìm biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng học Một số giải pháp nâng cao chất lượng SHCM theo NCBH: a Giải pháp giáo viên: -Giáo viên người trực tiếp tham gia thực hoạt động chuyên môn khóa học/bài học/chuyên đề Trong trình thực nhiệm vụ giao, giáo viên tham khảo tài liệu điện tử mạng hoặc/và tài liệu truyền thống; trao đổi tài liệu thảo luận với thành viên tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp qua mạng tài khoản địa website) -Giáo viên giao quyền cấp tài khoản cho học sinh; xây dựng khóa học/bài học mạng; tổ chức quản lí hỗ trợ học sinh thực hoạt động học tập qua mạng theo hình thức "hoạt động trải nghiệm sáng tạo" -Tạo điều kiện cho GV dạy chia sẻ cảm nhận, bày tỏ trải nghiệm tâm đắc, điều chưa hài lòng tiết dạy Suy ngẫm chia sẻ ý kiến GV học sau dự Các ý kiến đưa nhiều hay ít, tinh tế sâu sắc hay hời hợt nông cạn định hiệu học tập, phát triển lực tất GV tham gia vào SHCM theo NCBH -Người dự tập trung quan sát việc học HS, đưa minh chứng họ nhìn thấy cách học, suy nghĩ, giải vấn đề HS lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa biện pháp nâng cao hiệu học tập - Mọi người phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến thảo luận, không nên quan tâm đến tiêu chuẩn truyền thống dạy - Không nên phê phán đồng nghiệp Tuyệt đối không xếp loại dạy minh hoạ sinh hoạt CM theo NCBH Bởi dạy sản phẩm chung giáo viên tổ tham gia sinh hoạt CM theo NCBH - Lấy hành vi, hoạt động học tập HS làm trung tâm thảo luận b Giải pháp tổ chuyên môn - Tổ chức thảo luận tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp qua mạng) để thực nhiệm vụ giao học/chuyên đề - Tổ trưởng không nên áp đặt mà phải dẫn dắt tạo hội cho GV tổ phát biểu thảo luận đến thống cao sinh hoạt chuyên môn c Giải pháp học sinh: Quá trình dạy học chuyên đề thiết kế thành hoạt động học học sinh dạng nhiệm vụ học tập nhau, thực lớp nhà Học sinh tích cực, chủ động sáng tạo việc thực nhiệm vụ học tập hướng dẫn giáo viên Phân tích dạy theo quan điểm phân tích hiệu hoạt động học tập học sinh, đồng thời đánh giá giáo viên việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học tập cho học sinh 11 Một số hình ảnh thực SHCM theo NCBH tổ Vật Lý trường THPT Triệu Sơn2 IV HIỆU QUẢ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI SKKN Kết đạt được: Đối với học sinh: Kết học tập HS cải thiện Việc học HS thực trở thành trung tâm trình dạy học, giáo viên quan tâm, hỗ trợ HS tự tin hơn, tham gia tích cực vào hoạt động học (Vì tất HS tạo điều kiện để phát triển lực học tập, HS bị bỏ quên) HS tự tin, mạnh dạn đề xuất ý kiến yêu cầu GV phải giải đáp thắc mắc không hiểu Quan hệ HS HS trở nên thân thiện hơn, phân biệt đối tượng HS, HS có ý thức giúp học tập, tiến Với việc vận dụng thành công giải pháp nâng cao chất lượng SHCM theo NCBH có tác dụng lớn công tác giảng dạy học tập, mang lại kết cao đợt khảo sát cuối năm học Cụ thể: - Kết học tập học sinh học kỳ1- năm học 2014-2015: Tổng Khá Giỏi TB SL TL% SL TL% SL Vật Lý 10 275 45 16,4 72 26,2 133 48,3 Vật Lý 11 302 68 22,5 75 24,8 Vật Lý 12 347 79 22,8 152 43,8 Yếu TL% SL Kém TL% SL TL% 25 9,1 0 152 50,4 2,3 0 116 33,4 0 0 - Kết học tập học sinh cuối năm học 2014-2015: Tổng Vật Lý 10 275 Khá Giỏi TB SL TL% SL TL% SL 66 24,0 33,1 91 12 Yếu TL% SL 100 36,4 18 Kém TL% SL TL% 6,5 0 Vật Lý 11 302 99 32,8 93 30,8 17 5,6 0 0 Vật Lý 12 347 93 26,8 204 58,8 50 14,4 0 0 - Qua bảng số liệu cho thấy: So với học kì I, học sinh giỏi tăng, không học sinh kém, chất lượng đại trà nâng lên, chất lượng HSG trì phát triển bền vững Đối với giáo viên: Giáo viên tự tin, chủ động, sáng tạo, tìm biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học Giáo viên nhìn lại trình dạy, tự nhận hạn chế thân để điều chỉnh kịp thời, quan tâm nhiều đến khó khăn học sinh Biết lắng nghe tôn trọng ý kiến học sinh học Giáo viên phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Quan hệ giáo viên với học sinh gần gũi thân thiện hơn, có cảm thông gắn bó, chia sẻ khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ khiêm tốn học hỏi lẫn Đối với nhà trường: Một năm học với bao trăn trở, suy nghĩ trải nghiệm thực tế mang lại cho nhà trường chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hoạt động chuyên môn Năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên kết học tập học sinh bước khẳng định Với việc vận dụng thành công giải pháp nâng cao chất lượng Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH có tác dụng lớn công tác giảng dạy học tập, mang lại kết cao đợt khảo sát cuối năm học Cụ thể: Năng lực sư phạm giáo viên tổ đánh giá : T S 07 Tốt SL TL% 04 57,1 Khá SL TL% 03 42,9 Đạt yêu cầu SL Ghi TL% C KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT Kết luận Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thường xuyên nhà trường có ý nghĩa quan trọng Đó hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp, trường Nếu đạo tốt sinh hoạt chuyên môn, đổi nội dung sinh hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn chuyên môn trường nơi tụ hội nhiều giáo viên ham học hỏi, tâm sự, giải bày vướng mắc chuyên môn để bước tự hoàn thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đây 13 điểm tụ hội giáo viên có tâm huyết với nghề bồi dưỡng giáo viên giỏi làm nòng cốt tổ chuyên môn Sinh hoạt chuyên môn giúp cho Giáo viên nâng cao trình độ, lực, nghiệp vụ cho thân, hình thành mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp, xây dựng môi trường học tập tự học suốt đời Từ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thực thường xuyên theo định kì nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua việc dự giờ, phân tích học Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học hoạt động sinh hoạt chuyên môn giáo viên tập trung phân tích vấn đề liên quan đến người học như: động cơ, tinh thần, thái độ học tập học sinh, ý thức học tập học sinh nào? học sinh gặp khó khăn học tập? nội dung phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết học tập học sinh có cải thiện không? cần điều chỉnh điều điều chỉnh nào? Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học mang lại cho nhiều lợi ích theo mong muốn: Học cách quan sát tinh tế, nhạy cảm việc học Học sinh Giáo viên hiểu sâu, rộng Học sinh đồng nghiệp Hình thành chấp nhận lẫn giáo viên với giáo viên giáo viên với học sinh; xây dựng tạo nên văn hoá nhà trường Tạo hội cho cán quản lí, giáo viên hiểu quy định, sách ngành nhiệm vụ giáo viên Khi tham gia sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học giáo viên tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao lực chuyên môn đổi PPDH, kĩ thuật dự theo hướng dạy học tích cực, lấy việc học học sinh làm trung tâm Đề xuất Trên số giải pháp mà thân suy nghĩ, thể trải nghiệm trường có hiệu Từ đó, đúc kết cách đạo tổ chuyên môn đổi nội dung hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ Với lực thời gian có hạn, viết có hạn chế Vì thế, kính mong đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo cấp góp ý, trao đổi để thân bổ sung sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện hơn; đồng thời giúp tổ trường có cách tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn đảm bảo nội dung, phong phú, đa dạng hình thức mang đậm màu sắc chuyên môn Tôi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 14 Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2015 CAM KẾT KHÔNG COPY Lê Sỹ Thanh MỤ LỤC Trang A ĐẶT VẤN ĐỀ .1 B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ III GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quan niệm đổi mí chuyên môn theo nghiên cứu học (NCBH) Sự khác SHCM truyền thống với SHCM theo NCBH Vận dụng tổ chức thực SHCM theo NCBH Bài 54 HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT HIỆN TƯỢNG MAO DẪN (Vật lí 10 nâng cao) Một số giải pháp nâng cao chất lượng SHCM theo NCBH 10 Một số hình ảnh SHCM theo NCBH tổ Vật Lý trường THPT Triệu Sơn thực 11 IV HIỆU QUẢ TRONG VIỆC TRIỂN KHAI SKKN 13 Đối với học sinh 15 Đối với giáo viên Đối với nhà trường 14 C SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT .14 Trêng thPT TRIỆU SƠN Kết luận Đề xuất 15 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, MÔN VẬT LÝ THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Người thực hiện: Lª Sü Thanh Chøc vô: Tổ trưởng chuyên môn SKKN thuộc lĩnh vực : Quản lý chuyên môn 16 THANH HÓA NĂM 2015 [...]... tích bài học Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học cũng là hoạt động sinh hoạt chuyên môn nhưng ở đó giáo viên tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học như: động cơ, tinh thần, thái độ học tập của học sinh, ý thức học tập của học sinh như thế nào? học sinh đang gặp khó khăn gì trong học tập? nội dung và phương pháp dạy học có phù hợp, có gây hứng thú cho học sinh không, kết quả học. .. Trêng thPT TRIỆU SƠN 2 1 Kết luận 2 Đề xuất 15 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, MÔN VẬT LÝ THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC Người thực hiện: Lª Sü Thanh Chøc vô: Tổ trưởng chuyên môn SKKN thuộc lĩnh vực : Quản lý chuyên môn 16 THANH HÓA NĂM 2015 ... 5 1 Quan niệm đổi mí chuyên môn theo nghiên cứu bài học (NCBH) 2 Sự khác nhau giữa SHCM truyền thống với SHCM theo NCBH 3 Vận dụng tổ chức thực hiện SHCM theo NCBH Bài 54 HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT HIỆN TƯỢNG MAO DẪN (Vật lí 10 nâng cao) 7 4 Một số giải pháp nâng cao chất lượng SHCM theo NCBH 10 Một số hình ảnh SHCM theo NCBH của tổ Vật Lý trường THPT Triệu Sơn 2 thực...nhân, các mối quan hệ trong giờ học và tìm biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng các bài học 4 Một số giải pháp nâng cao chất lượng SHCM theo NCBH: a Giải pháp đối với giáo viên: -Giáo viên là người trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn trong các khóa học /bài học /chuyên đề Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, giáo viên có thể tham... viên Khi tham gia sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học giáo viên tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới PPDH, kĩ thuật dự giờ theo hướng dạy học tích cực, lấy việc học của học sinh làm trung tâm 2 Đề xuất Trên đây là một số giải pháp mà bản thân tôi đã suy nghĩ, thể hiện và trải nghiệm ở trường có hiệu quả Từ đó, tôi đã đúc kết được cách chỉ đạo tổ chuyên môn đổi mới nội... b Giải pháp đối với tổ chuyên môn - Tổ chức thảo luận trong tổ/nhóm chuyên môn (trực tiếp và qua mạng) để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong bài học /chuyên đề - Tổ trưởng không nên áp đặt mà phải dẫn dắt tạo cơ hội cho GV trong tổ phát biểu thảo luận đi đến thống nhất cao trong sinh hoạt chuyên môn c Giải pháp đối với học sinh: Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành các hoạt động học. .. TL% 6,5 0 0 Vật Lý 11 302 99 32,8 93 30,8 17 5,6 0 0 0 0 Vật Lý 12 347 93 26,8 204 58,8 50 14,4 0 0 0 0 - Qua bảng số liệu cho thấy: So với học kì I, học sinh khá giỏi tăng, không còn học sinh kém, chất lượng đại trà được nâng lên, chất lượng HSG được duy trì phát triển bền vững 2 Đối với giáo viên: Giáo viên tự tin, chủ động, sáng tạo, tìm ra các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học Giáo viên... tập của học sinh có được cải thiện không? cần điều chỉnh điều gì và điều chỉnh như thế nào? Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích theo mong muốn: Học cách quan sát tinh tế, nhạy cảm việc học của Học sinh Giáo viên hiểu sâu, rộng hơn về Học sinh và đồng nghiệp Hình thành sự chấp nhận lẫn nhau giữa giáo viên với giáo viên và giữa giáo viên với học sinh; ... Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên của nhà trường và có ý nghĩa hết sức quan trọng Đó là một trong những hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp, của trường mình Nếu chỉ đạo tốt sinh hoạt chuyên môn, nhất là đổi mới nội dung sinh và hình thức sinh hoạt thì tổ chuyên. .. trường những chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong hoạt động chuyên môn Năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên và kết quả học tập của học sinh từng bước được khẳng định Với việc vận dụng thành công các giải pháp nâng cao chất lượng Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH đã có tác dụng lớn trong công tác giảng dạy và học tập, mang lại kết quả cao trong đợt khảo sát cuối năm học Cụ thể: Năng lực sư phạm của giáo viên

Ngày đăng: 23/10/2016, 12:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan