MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 150 TÍN CHỈ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11 618 0
MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 150 TÍN CHỈ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Võ Thị Ngọc Lan _ MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 150 TÍN CHỈ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ NGỌC LAN* TĨM TẮT Việc triển khai chương trình đào tạo 150 tín (TC) theo phương pháp tiếp cận CDIO giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSPKT TPHCM) Để xây dựng đề cương chi tiết theo chuẩn CDIO, giảng viên trước tiên cần am hiểu kiến thức xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, sau phối hợp với giảng viên môn Đặc biệt, đề cương CDIO phải thể tương ứng với bốn kì vọng hay bốn cấp độ từ tổng quát đến chi tiết 1,2, 3, thể cá nhân trưởng thành Từ khóa: chương trình đào tạo 150 tín chỉ; hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai vận hành (CDIO) ABSTRACT Some experience in building a 150-credit CDIO-based curriculum in University of Technical Education HCMC (UTE) Implementing the 150-credit CDIO-based curriculum is one of the solutions to improve training quality in HCMC University of Technical Education In order to build a CDIO-based curriculum, lecturers are firstly required to have thorough knowledge of building technical training CDIO-based curriculum, and then cooperate with other lecturers in the department The CDIO-based curriculum is required to meet four expectations or four levels ranging from general to detail 1, 2, 3, and demonstrate a mature individual Keywords: 150-credit curriculum; Conceive Design Implement Operate Đặt vấn đề Trường ĐHSPKT TPHCM đơn vị đầu ngành nước đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại học Sau 50 năm thành lập phát triển tảng Ban Cao đẳng Sư phạm Kĩ thuật (thành lập ngày 5-10-1962), tháng 9-2013 Trường có 14 khoa, 12 phịng ban, trung tâm, viện Trường Trung học * thực hành phục vụ giảng dạy 26.047 học sinh, sinh viên Trường đào tạo từ trình độ trung cấp đến tiến sĩ với hai loại hình đào tạo quy khơng quy, đào tạo quy gồm 22 ngành, như: sư phạm kĩ thuật, điện – điện tử, khí chế tạo máy, khí động lực, kinh tế, công nghệ thực thẩm môi trường, công nghệ thông tin, truyền thông TS, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM 103 Ý kiến trao đổi Số 62 năm 2014 _ in, kinh tế, ngoại ngữ… Để hòa nhập với giáo dục kĩ thuật khu vực quốc tế, tháng 12-2010, Trường mời chuyên gia Mĩ tập huấn “Cải cách xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO” cho tất cán giảng dạy Sau đó, khoa trực tiếp môn triển khai việc thực xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO 150 tín Theo Quyết định số 588/QĐ ĐHSPKT - ĐT ngày 28-72012, lễ Kỉ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20-11-2012, Hiệu trưởng nhà trường - PGS TS Thái Bá Cần long trọng công bố triển khai chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO cho sinh viên khóa tuyển sinh 2012 Sau năm triển khai chương trình đào tạo này, Trường tổ chức đánh giá kết thực khoa tham gia giảng dạy Là cán giảng dạy, chưa tham gia giảng dạy theo chương trình đào tạo 150 TC, người tham gia xây dựng chương trình đặc biệt thực biên xây dựng đề cương theo tiếp cận CDIO cho môn học thuộc môn Phương pháp giảng dạy, nhận thấy rằng, việc triển khai chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO Trường ĐHSPKT TPHCM cần thiết Khái lược xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO 2.1 CDIO gì? CDIO tác giả Edward Crawley, Johan Malmqvist, Sưren Ưstlund Doris Brodeur giải thích tài liệu Rethinking Engineering 104 Education Hồ Tấn Nhựt Đoàn Thị Minh Trang biên dịch cụm từ viết tắt từ từ tiếng Anh Conceive Design Implement Operate, theo tiếng Việt hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai vận hành CDIO phương pháp luận cải cách giáo dục kĩ thuật trả lời hai câu hỏi trọng tâm giáo dục kĩ thuật: “- Sinh viên kĩ thuật nên đạt kiến thức, kĩ năng, thái độ toàn diện rời khỏi trường đại học, đạt trình độ lực nào? - Làm để làm tốt việc đảm bảo sinh viên đạt kĩ ấy?” [3, tr.15] Sự xuất CDIO nhằm nhấn mạnh tảng đặt bối cảnh Hình thành ý tưởng – Thiết kế - Triển khai – Vận hành sản phẩm, quy trình hệ thống [3, tr.2-3] Sinh viên đào tạo theo: - Chương trình đào tạo thiết kế từ môn học chuyên ngành bổ trợ xen lẫn với hoạt động nâng cao kĩ cá nhân giao tiếp, kĩ kiến tạo sản phẩm, quy trình hệ thống; - Kinh nghiệm thiết kế - triển khai học qua thực hành thực lớp học không gian học tập đại, làm sở cho việc tiếp thu kiến thức kĩ thuật mang tính trải nghiệm; - Học trải nghiệm chủ động, bên cạnh kinh nghiệm thiết kế - triển khai, có kết hợp mơn học chuyên ngành; - Quy trình đánh giá kiểm định toàn diện [3, tr.25] 2.2 Phương pháp tiếp cận CDIO Phương pháp tiếp cận CDIO phải Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Võ Thị Ngọc Lan _ thích ứng với chương trình – mục tiêu chương trình; bối cảnh trường đại học, quốc gia lĩnh vực chuyên môn Phương pháp hướng với trào lưu thay đổi giáo dục khác, không giống tiêu chuẩn đánh giá kiểm định cấp quốc gia với mục tiêu đề mà cung cấp chuỗi giải pháp tiềm để cải cách toàn diện giáo dục kĩ thuật [3, tr.5] “Đặc tính quan trọng phương pháp tiếp cận CDIO tạo kinh nghiệm học tập tác động kép thúc đẩy việc học sâu tảng kĩ thuật kĩ thực hành.” [3, tr.3] Phương pháp tiếp cận CDIO giáo dục kĩ thuật dựa sở lí thuyết học tập trải nghiệm Kolb đề xuất năm 1984 có chỉnh sửa Chu kì học tập phản ánh qua quan sát nhằm kích thích học tập hay khái quát trừu tượng kết thúc với thí nghiệm chủ động… cung cấp nhận thức sâu sắc, hữu ích cho việc lập kế hoạch hoạt động giảng dạy học tập [3, tr.167168] 2.3 Tiêu chuẩn CDIO 12 tiêu chuẩn mơ tả chương trình CDIO hệ thống hóa nguyên tắc hướng dẫn thiết kế phát triển chương trình đào tạo Chúng xác định tính chất đặc trưng chương trình giáo dục, tạo đối sánh, mục tiêu ứng dụng toàn giới, tạo khung chung để cải tiến liên tục [3, tr.38-39] Sau tóm lược 12 tiêu chuẩn CDIO  Tiêu chuẩn 1: Bối cảnh Tiếp nhận nguyên lí việc phát triển triển khai vịng đời sản phẩm, quy trình hệ thống – Hình thành ý tưởng, Thiết kế, Triển khai, Vận hành – bối cảnh giáo dục kĩ thuật  Tiêu chuẩn 2: Chuẩn đầu Những chuẩn đầu chi tiết, cụ thể kĩ cá nhân, giao tiếp, kĩ kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống, kiến thức chuyên môn, phải quán với mục tiêu chương trình phê chuẩn bên liên quan chương trình  Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo tích hợp Một chương trình đào tạo thiết kế có kiến thức khoa học chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau, có kế hoạch rõ ràng việc tích hợp kĩ cá nhân giao tiếp, kĩ kiến tạo sản phẩm, quy trình hệ thống  Tiêu chuẩn 4: Giới thiệu kĩ thuật Một môn giới thiệu mang lại khung chương trình cho thực hành kĩ thuật việc kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống giới thiệu kĩ cá nhân giao tiếp thiết yếu  Tiêu chuẩn 5: Các trải nghiệm thiết kế - triển khai Một chương trình đào tạo gồm hai trải nghiệm thiết kế - triển khai, bao gồm trình độ trình độ nâng cao  Tiêu chuẩn 6: Khơng gian làm việc kĩ thuật Không gian làm việc kĩ thuật phịng thí nghiệm hỗ trợ khuyến khích học tập thực hành việc kiến tạo sản phẩm, quy trình hệ thống; kiến thức 105 Ý kiến trao đổi Số 62 năm 2014 _ chuyên ngành; học tập xã hội  Tiêu chuẩn 7: Các trải nghiệm học tập tích hợp Các trải nghiệm học tập tích hợp đưa đến tiếp thu kiến thức chuyên ngành kĩ thuật cá nhân giao tiếp, kĩ kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống  Tiêu chuẩn 8: Học tập chủ động Giảng dạy học tập dựa phương pháp học tập trải nghiệm chủ động  Tiêu chuẩn 9: Nâng cao lực kĩ thuật giảng viên Các hành động nâng cao lực giảng viên kĩ cá nhân giao tiếp, kĩ kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống  Tiêu chuẩn 10: Nâng cao lực giảng dạy giáo viên Các hành động nâng cao lực giảng viên việc cung cấp trải nghiệm học tập tích hợp Trong việc sử dụng phương pháp học tập trải nghiệm chủ động đánh giá học tập sinh viên  Tiêu chuẩn 11: Đánh giá học tập Đánh giá học tập sinh viên kĩ cá nhân giao tiếp, kĩ kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống, kiến thức chuyên ngành  Tiêu chuẩn 12: Kiểm định chương trình Một hệ thống kiểm định chương trình theo 12 tiêu chuẩn phản hồi đến sinh viên, giảng viên, bên liên quan khác cho mục đích cải tiến liên tục [3, tr.312-323] 106 Như vậy, 12 tiêu chuẩn không định nghĩa đặc điểm riêng biệt chương trình mà sở để kiểm định chất lượng đào tạo trường đại học cách toàn diện Chẳng hạn kiểm định chất lượng đào tạo về: - Sứ mạng trường mục tiêu chương trình thể tiêu chuẩn 1; - Chuẩn đầu chương trình qua tiêu chuẩn 2; - Chương trình đào tạo thể tiêu chuẩn 3, 5; - Giảng dạy học tập qua tiêu chuẩn 8; - Môi trường học tập thể tiêu chuẩn 6; - Đánh giá học tập qua tiêu chuẩn 11; - Phát triển giảng viên thể tiêu chuẩn 10; - Kiểm định chương trình qua tiêu chuẩn 12 [3, tr 234-236] Tất 12 tiêu chuẩn coi thước đo quan trọng cho nhóm liên quan Để xây dựng thành công đề cương theo hướng tiếp cận CDIO, tìm hiểu sâu Tiêu chuẩn 2: Chuẩn đầu ra, nhấn mạnh đến tầm quan trọng đề cương “Đề cương CDIO bao gồm danh sách kiến thức, kĩ thái độ để đạt chuẩn mực thực hành đương đại, tổng kết từ danh sách kĩ biết xem xét lại chuyên gia nhiều lĩnh vực.” [3, tr.54] Lựa chọn nội dung cấu trúc đề cương CDIO dựa ba mục tiêu: Võ Thị Ngọc Lan Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ “- Tạo cấu trúc với sở lí luận nhìn thấy rõ ràng - Đúc kết tập mục tiêu tổng hợp mức độ cao, tương quan với nguồn tin cậy - Phát triển tập chủ đề rõ ràng, hoàn chỉnh quán để hỗ trợ việc triển khai đánh giá.” [3, tr.56] Sự phát triển đề cương CDIO từ nhu cầu mục tiêu cần đạt được, điều chỉnh đề cương cho phù hợp với mục tiêu chương trình tích hợp mục tiêu vào chương trình giảng dạy minh họa qua sơ đồ sau đây: Thiết kế có giảng viên lãnh đạo CDIO thảo luận bên liên quan NHU CẦU Người kĩ sư hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai vận hành sản phẩm, hệ thống phức tạp MỤC TIÊU  Nền tảng kiến thức vững  Dẫn đầu việc kiến tạo sản phẩm hệ thống  Hiểu giá trị việc nghiên cứu phát triển kĩ thuật ĐỀ CƯƠNG CDIO Kiến thức kĩ thuật Kĩ cá nhân Kĩ giao tiếp CDIO bối cảnh doanh nghiệp xã hội Được điều chỉnh chương trình CDIO với thảo luận bên liên quan CHƯƠNG TRÌNH  Cấu trúc  Trình tự  Đối ứng mục tiêu chương trình với mơn học THIẾT KẾ MƠN HỌC - Chuẩn đầu cụ thể môn học phù hợp với mục tiêu chương trình - Phương pháp học đánh giá phù hợp với chuẩn đầu Do giảng viên lãnh đạo CDIO thiết kế Sơ đồ Sự phát triển tích hợp đề cương CDIO [3, tr.56] Đề cương CDIO phải thể tương ứng với bốn kì vọng hay bốn cấp độ từ tổng quát đến chi tiết 1, 2, 3, thể cá nhân trưởng thành Cấu trúc cấp độ tổng quát (cấp độ 1) đề cương CDIO khái quát sơ đồ đây: 107 Số 62 năm 2014 Ý kiến trao đổi _ Áp dụng kiến thức lợi ích xã hội Kiến thức lập luận chuyên ngành Kĩ cá nhân nghề nghiệp, tố chất Kĩ giao tiếp: Làm việc theo nhóm giao tiếp Sơ đồ Cấu trúc cấp độ tổng quát đề cương CDIO khái quát hóa [3, tr.70] Đề cương CDIO chi tiết cấp độ khái quát sơ đồ sau đây: Cấp độ Cấp độ Cấp độ Cấp độ Cấp độ Cấp độ Cấp độ … Cấp độ Cấp độ … Cấp độ … Sơ đồ Sơ đồ khái quát đề cương CDIO chi tiết cấp độ Đề cương CDIO nhìn nhận mối quan hệ bốn cấp độ sau (xem bảng 1): Bảng Khái lược Đề cương CDIO [3, tr.299-311] Cấp độ Cấp độ Cấp độ Cấp độ Kiến 1.1 Kiến thức 1.1.1.(Do chương trình thức lập khoa học xác định) luận kĩ thuật 1.2 Kiến thức tảng kĩ thuật cốt lõi 1.3 Kiến thức tảng kĩ thuật nâng cao 1.4 108 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Võ Thị Ngọc Lan _ Kĩ 2.1 Lập luận kĩ 2.1.1 Xác định hình - Đánh giá liệu tố chất cá thuật giải thành vấn đề vấn đề nhân vấn đề kĩ thuật - Phân tích giả chuyên nghiệp thiết nguồn định kiến - 2.1.2 Mơ hình hóa 2.1.3 Ước lượng phân tích định tính 2.1.4 Kết thúc vấn đề 2.2 Thử nghiệm khám phá tri thức 2.3 Kĩ 3.1 Làm việc theo 3.1.1 Thành lập nhóm - Xác định giai giao tiếp: Làm nhóm hoạt động hiệu đoạn việc thành việc theo lập nhóm vịng nhóm giao đời nhóm tiếp - Diễn giải nhiệm vụ qui trình hoạt động nhóm 3.2 Giao tiếp - ngoại ngữ 3.1.2 Hoạt động nhóm 3.1.3 Phát triển tiến triển nhóm Hình 4.1 Bối cảnh bên 4.1.1 Vai trò trách - Chấp nhận thành ý tưởng, xã hội nhiệm người kĩ sư mục tiêu vai trò thiết kế, triển 4.1.2 Hiểu tác ngành kĩ thuật khai vận động kĩ thuật hành bối cảnh doanh 4.2 Bối cảnh nghiệp xã doanh nghiệp hội kinh doanh 109 Ý kiến trao đổi Số 62 năm 2014 _ Như vậy, khẳng định rằng: “Đề cương CDIO sở xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình giảng dạy, thiết kế dạy học, đánh giá cách toàn diện.“ [4, tr.49] Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình đào tạo 150 tín theo hướng tiếp cận CDIO Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh Để triển khai chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO cho sinh viên khóa tuyển sinh 2012, Trường giao cho khoa tiến hành xây dựng chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO với hỗ trợ Trường qua hướng dẫn, biểu mẫu CDIO định tạo điều kiện thuận lợi cho khoa môn việc xây dựng kiểm định chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO Chẳng hạn, quy định số 23/QĐĐHSPKT- ĐT ngày 18 tháng năm 2013 chuẩn bị thực giảng dạy học phần CTĐT 150 TC theo CDIO, Hiệu trưởng quy định nội dung công việc cần thực hiện: Đối với khoa (trung tâm) đào tạo; Các nhiệm vụ giảng viên tham gia giảng dạy; Đối với đơn vị phịng ban có liên quan; Hướng dẫn tài liệu cần có lập hồ sơ giảng dạy lập hồ sơ giảng dạy; Định hướng cấu trúc trình bày tài liệu hướng dẫn giảng dạy học tập [8] Quy định không định hướng cơng việc cho phịng khoa, ban cán giảng dạy thực chương trình đào tạo 150 TC theo CDIO mà sở kiểm định chất lượng đào tạo cách 110 xác Để thực đào tạo theo chương trình có hiệu quả, xây dựng đề cương theo tiếp cận CDIO có ý nghĩa đặc biệt Nhận thức rõ tầm quan trọng này, Trường có định, hướng dẫn cụ thể xây dựng đề cương sau: - Mẫu 1-CDR- CTDT 150: Chuẩn đầu ngành đào tạo Trong hướng dẫn xác định rõ chuẩn cấp độ cấp độ trường xây dựng xây dựng chuẩn cấp độ khoa quản ngành thực [5] - Phụ lục chuẩn đầu đến cấp độ – cấp độ học phần theo CDIO, hướng dẫn tìm hiểu sử dụng cấp độ chuẩn đầu CDIO Phụ lục trình bày khái quát lại bốn cấp độ qua ví dụ cụ thể, xuất phát từ cấp độ để tiếp tục triển khai xây dựng chuẩn đầu ngành (cấp độ 3) minh họa chuẩn đầu học phần (cấp độ 4) [9] - Phụ lục 4: Viết đề cương chuẩn đầu học phần Phụ lục xác định rõ khái niệm chuẩn đầu học phần “là tuyên bố mà xác định chi tiết người học biết hay làm kết hoạt động học Chuẩn đầu thường biểu thị kiến thức, kĩ thái độ.” Đồng thời nhấn mạnh đến ba đặc điểm bật chuẩn đầu học phần là: Hoạt động cụ thể người học phải quan sát được; Hoạt động cụ thể người học phải đo lường được; Hoạt động cụ thể phải thực người học, nêu yêu cầu chuẩn đầu học phần Phụ lục lưu ý rằng, để quan Võ Thị Ngọc Lan Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM _ sát, đo lường lực cần phải sử dụng động từ hành động như: Biên soạn, sáng tạo, lập kế hoạch, sửa chữa, phân tích, thiết kế, lựa chọn, tận dụng, áp dụng, chứng minh, chuẩn bị, sử dụng, tính tốn, thảo luận, giải thích, dự đốn, đánh giá, so sánh, ước lượng, bình phẩm Và khơng nên sử dụng động từ hành động chung chung, khó đo lường: Biết, trở nên có kiến thức về, hiểu rõ giá trị, biết, hiểu, trở nên quen với [10] Đây tài liệu cần thiết giúp cho giáo viên thực xây dựng chuẩn đầu học phần dễ dàng xác Quyết định số 588/QĐ/ĐHSPKTĐT ngày 28-7-2012 việc ban hành chuẩn đầu ngành đào tạo đại học, cao đẳng theo CDIO Quyết định bao gồm điều, đó, đáng quan tâm điều “Ban hành chuẩn đầu 21 ngành đào tạo trình độ đại học (theo danh mục đính kèm), 05 chuẩn đầu theo 05 ngành đào tạo trình độ cao đẳng (theo danh mục đính kèm), chuẩn đầu khối kiến thức sư phạm kĩ thuật theo CDIO, áp dụng từ khóa tuyển sinh 2012” [7] Từ việc thu thập thông tin qua buổi hội thảo tập huấn trường, tham khảo định, quy định, bảng mẫu… trường, khoa xây dựng đề cương chi tiết học phần sau có chuẩn đầu cấp độ theo trình tự: - Bước 1: Xác định chuẩn đầu ngành có liên quan đến học phần - Hội đồng khoa học khoa thực - Bước 2: Triển khai từ chuẩn cấp độ đến chuẩn cấp độ - Bộ môn thực + Bộ mơn giao cho giảng viên giảng dạy có kinh nghiệm xác định chuẩn đầu học phần dựa chuẩn cấp độ 3; + Giảng viên phân công xác định chuẩn cấp độ trình bày trước mơn, sau thảo luận thống chuẩn cấp độ này; + Giảng viên thể chuẩn cấp độ thống mối liên hệ biện chứng Bảng minh họa kết sau triển khai từ chuẩn cấp độ đến chuẩn cấp độ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: Bảng Trích lược chuẩn cấp độ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục [1], [2] Cấp độ Cấp độ Kiến 1.1 Kiến thức thức khoa lập luận kĩ học thuật Cấp độ 1.1.2 Có kiến thức tốn học khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khả học tập trình độ cao Cấp độ 8.37 Tính trị số thống kê: số trung bình cộng, trung vị, yếu vị độ lệch tiêu chuẩn 111 Số 62 năm 2014 Ý kiến trao đổi _ Kĩ 2.1 Giải vấn đề tố kĩ thuật chất cá nhân hoạt động dạy học giáo dục Kĩ 2.2 Làm giao việc theo tiếp: Làm nhóm việc theo nhóm giao tiếp Hình thành ý 4.3 Triển tưởng, khai thiết kế, triển khai vận hành hoạt động dạy học giáo dục 2.1.1 Phát vấn đề liên quan đến thực tiễn hoạt động dạy học giáo dục 2.1.2 Đưa ý tưởng giải đánh giá phương án 8.31 Xác định tên đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục 3.1.1 Có kĩ thành lập 8.41 Tổ chức quản lí nhóm tham gia hoạt động làm việc nhóm hiệu nhóm hiệu 4.3.3 Triển khai thực hoạt động nghiên cứu giáo dục - Bước 3: Hoàn chỉnh đề cương chi tiết học phần Viết đề cương chi tiết học phần theo mẫu 3: Đề cương chi tiết học phần [6] dựa chuẩn bảng chuẩn cấp độ học phần Sau xây dựng đề chương chi tiết học phần, tiếp tục lập kế hoạch nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu học phần Công việc gặp phải khó khăn xác định chuẩn đầu học phần nhiều 112 8.32 Xác định vấn đề nghiên cứu 8.26 Soạn phiếu quan sát 8.27 Soạn phiếu điều tra 8.36 Soạn đề cương nghiên cứu … chuẩn đầu thuộc thái độ khơng thể nội dung học phần nên khó thực theo mẫu kèm theo Quy định số 23, mà mẫu đòi hỏi từ chuẩn đầu học phần phải phân chia cụ thể số tiết, nội dung, phương pháp kiểm tra Một khó khăn theo biểu mẫu hướng dẫn, mẫu 3: đề cương chi tiết học phần, lại trùng với định hướng cấu trúc trình bày tài liệu hướng dẫn giảng dạy học tập nội dung công việc V Quy định số 23 Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Võ Thị Ngọc Lan _ Do vậy, nên điều chỉnh mẫu cho hợp lí phân biệt rõ ràng tài liệu hướng dẫn giảng dạy học tập với đề cương chi tiết học phần Kết luận Triển khai chương trình đào tạo 150 tín theo định hướng CDIO Trường ĐHSPKT TPHCM bước ngoặc nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Vì theo chương trình đào tạo, CDIO có nghĩa sinh viên đào tạo toàn diện theo trình tự: Hình thành ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành sản phẩm, quy 10 trình Việc dạy học theo phương pháp học chủ động hay tích cực phương pháp học trải nghiệm Sau tốt nghiệp, sinh viên đạt kĩ kiến thức, kĩ thái độ Từ kinh nghiệm xây dựng triển khai chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO Trường ĐHSPKT TPHCM, chúng tơi hi vọng chương trình đào tạo sớm xây dựng triển khai trường đại học nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ môn Phương pháp giảng dạy (2013), Đề cương chi tiết học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn (2012), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh (biên dịch) (2010), Cải cách xây dựng chương trình đào tạo kĩ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đồn Thị Minh Trinh (chủ biên) (2012), Thiết kế phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM (2013), Mẫu 1-CDR- CTDT 150: Chuẩn đầu ngành đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM (2013), Mẫu 3-DCCT- CTDT 150: Đề cương chi tiết học phần Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM (2012), Quyết định số 588/ QĐ-ĐHSPKT - ĐT ngày 28/7/2012 việc ban hành chuẩn đầu ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng theo CDIO Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM, Quy định số 23/QĐ-ĐHSPKT –ĐT ngày 18/1/2013 chuẩn bị thực giảng dạy học phần CTĐT 150 tín theo CDIO Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM, Phụ lục 3: Chuẩn đầu đến cấp độ – cấp độ học phần theo CDIO Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TPHCM, Phụ lục 4: Viết chuẩn đầu học phần (Ngày Tòa soạn nhận bài: 24-11-2013; ngày phản biện đánh giá: 24-12-2013; ngày chấp nhận đăng: 22-9-2014) 113

Ngày đăng: 13/10/2016, 22:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan