0

Kiểm tra văn 7 tiết 98

8 2,492 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:25

Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 7 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 686 Câu 1. Câu tục ngữ nào dưới đây có nội dung nói về lao động sản xuất ? A. Nhất thì , nhì thục B. Ráng mỡ gà , có nhà thì giữ C. Tháng bảy kiến bò , chỉ lo lại lụt D. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Câu 2. Các câu tục ngữ về thiên nhiên , ca dao được viết theo phương thức biểu đạt nào ? A. Biểu cảm B. Miêu tả C. Nghị luận D. Tự sự Câu 3. Câu tục ngữ "Tấc đất tấc vàng" đã sử dụng biện pháp nghêï thuật gì ? A. So sánh B. Hốn dụ C. Ẩn dụ D. Nhân hóa Câu 4. Đặc điểm nghêï thuật nghị luận ở bài "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ" có những đặc điểm gì nổi bật ? 1. Bố cục chặt chẽ với ba phần : Đặt vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết thúc vấn đề 2. Dẫn chứng cụ thể , phong phú làm nổi bật đức tính giản dị của Bác Hồ 3. Lập luận sắc bén , giàu sức thuyết phục Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2,3 B. 1,2 C. 2,3 D. 1,3 Câu 5. Các bài tục ngữ về con người và xã hội thường gieo vần gì ? A. Vần lưng B. Vần chân Câu 6. Câu tục ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với câu " Người sống đống vàng " ? A. Đói cho sạch , rách cho thơm B. Học ăn , học nói , học gói , học mở C. Cái răng cái tóc là góc con người D. Một mặt người bằng mười mặt của Câu 7. Theo em , nghệ thuật nghị luận ở bài "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT" có những đặc điểm gì nổi bật? 1:Bố cục chặt chẽ với ba phần: Đặt vấn đề - giải quyết vấn đe à- kết thúc vấn đề. 2:dẫn chững cụ thể, phong phú làm nổi bật các đặt điểm đẹp và hay của Tiếng Việt. 3: Lập luận sắt bén, giàu sức thuyết phục. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 2,3 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 1,3 Câu 8. Vì sao em biết bài văn "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. B. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. C. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. D. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. Câu 9. Vì sao em biết các câu tục ngữ về con người và xã hội thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì các câu tục ngữ bày tỏ tình cảm, cảm xúc. B. Vì các câu tục ngữ trình bày diễn biến sự việc. C. Vì các câu tục ngữ tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. D. Vì các câu tục ngữ nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. Câu 10. Vì sao em biết bài văn "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. B. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. C. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. D. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Tự luận: Câu 1 :Hãy nêu luận điểm chính trong bài ''Tinh thần u nước của nhân dân ta '' và cho biết văn bản này được chia thành mấy phần, nêu nội dung của từng phần. Câu2 :Văn bản ''Đức tính giản dị của Bác Hồ '' do ai viết ? Hãy cho biết sự giản dị của Bác Hồ được thể hiện ở đâu ? Em có nhận xét gì về nghệ thuật của văn bản. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 7 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 677 Câu 1. Các câu tục ngữ về thiên nhiên , ca dao được viết theo phương thức biểu đạt nào ? A. Tự sự B. Nghị luận C. Miêu tả D. Biểu cảm Câu 2. Đặc điểm nghêï thuật nghị luận ở bài "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ" có những đặc điểm gì nổi bật ? 1. Bố cục chặt chẽ với ba phần : Đặt vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết thúc vấn đề 2. Dẫn chứng cụ thể , phong phú làm nổi bật đức tính giản dị của Bác Hồ 3. Lập luận sắc bén , giàu sức thuyết phục Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,3 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 2,3 Câu 3. Các bài tục ngữ về con người và xã hội thường gieo vần gì ? A. Vần lưng B. Vần chân Câu 4. Câu tục ngữ nào dưới đây có nội dung nói về lao động sản xuất ? A. Ráng mỡ gà , có nhà thì giữ B. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng C. Nhất thì , nhì thục D. Tháng bảy kiến bò , chỉ lo lại lụt Câu 5. Câu tục ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với câu " Người sống đống vàng " ? A. Một mặt người bằng mười mặt của B. Đói cho sạch , rách cho thơm C. Học ăn , học nói , học gói , học mở D. Cái răng cái tóc là góc con người Câu 6. Câu tục ngữ "Tấc đất tấc vàng" đã sử dụng biện pháp nghêï thuật gì ? A. Ẩn dụ B. Nhân hóa C. Hốn dụ D. So sánh Câu 7. Theo em , nghệ thuật nghị luận ở bài "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT" có những đặc điểm gì nổi bật? 1:Bố cục chặt chẽ với ba phần: Đặt vấn đề - giải quyết vấn đe à- kết thúc vấn đề. 2:dẫn chững cụ thể, phong phú làm nổi bật các đặt điểm đẹp và hay của Tiếng Việt. 3: Lập luận sắt bén, giàu sức thuyết phục. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2 B. 1,2,3 C. 1,3 D. 2,3 Câu 8. Vì sao em biết các câu tục ngữ về con người và xã hội thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì các câu tục ngữ tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. B. Vì các câu tục ngữ bày tỏ tình cảm, cảm xúc. C. Vì các câu tục ngữ trình bày diễn biến sự việc. D. Vì các câu tục ngữ nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. Câu 9. Vì sao em biết bài văn "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. B. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. C. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. D. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. Câu 10. Vì sao em biết bài văn "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. B. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. C. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. D. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. Tự luận: Câu 1 :Hãy nêu luận điểm chính trong bài ''Tinh thần u nước của nhân dân ta '' và cho biết văn bản này được chia thành mấy phần, nêu nội dung của từng phần. Câu2 :Văn bản ''Đức tính giản dị của Bác Hồ '' do ai viết ? Hãy cho biết sự giản dị của Bác Hồ được thể hiện ở đâu ? Em có nhận xét gì về nghệ thuật của văn bản. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 7 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 668 Câu 1. Theo em , nghệ thuật nghị luận ở bài "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT" có những đặc điểm gì nổi bật? 1:Bố cục chặt chẽ với ba phần: Đặt vấn đề - giải quyết vấn đe à- kết thúc vấn đề. 2:dẫn chững cụ thể, phong phú làm nổi bật các đặt điểm đẹp và hay của Tiếng Việt. 3: Lập luận sắt bén, giàu sức thuyết phục. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2 B. 1,3 C. 1,2,3 D. 2,3 Câu 2. Vì sao em biết bài văn "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. B. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. C. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. D. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. Câu 3. Vì sao em biết bài văn "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. B. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. C. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. D. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. Câu 4. Vì sao em biết các câu tục ngữ về con người và xã hội thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì các câu tục ngữ tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. B. Vì các câu tục ngữ bày tỏ tình cảm, cảm xúc. C. Vì các câu tục ngữ nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. D. Vì các câu tục ngữ trình bày diễn biến sự việc. Câu 5. Câu tục ngữ "Tấc đất tấc vàng" đã sử dụng biện pháp nghêï thuật gì ? A. So sánh B. Ẩn dụ C. Nhân hóa D. Hốn dụ Câu 6. Các bài tục ngữ về con người và xã hội thường gieo vần gì ? A. Vần chân B. Vần lưng Câu 7. Câu tục ngữ nào dưới đây có nội dung nói về lao động sản xuất ? A. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng B. Nhất thì , nhì thục C. Tháng bảy kiến bò , chỉ lo lại lụt D. Ráng mỡ gà , có nhà thì giữ Câu 8. Câu tục ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với câu " Người sống đống vàng " ? A. Học ăn , học nói , học gói , học mở B. Cái răng cái tóc là góc con người C. Một mặt người bằng mười mặt của D. Đói cho sạch , rách cho thơm Câu 9. Các câu tục ngữ về thiên nhiên , ca dao được viết theo phương thức biểu đạt nào ? A. Biểu cảm B. Tự sự C. Nghị luận D. Miêu tả Câu 10. Đặc điểm nghêï thuật nghị luận ở bài "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ" có những đặc điểm gì nổi bật ? 1. Bố cục chặt chẽ với ba phần : Đặt vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết thúc vấn đề 2. Dẫn chứng cụ thể , phong phú làm nổi bật đức tính giản dị của Bác Hồ 3. Lập luận sắc bén , giàu sức thuyết phục Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2,3 B. 1,3 C. 1,2 D. 2,3 Tự luận: Câu 1 :Hãy nêu luận điểm chính trong bài ''Tinh thần u nước của nhân dân ta '' và cho biết văn bản này được chia thành mấy phần, nêu nội dung của từng phần. Câu2 :Văn bản ''Đức tính giản dị của Bác Hồ '' do ai viết ? Hãy cho biết sự giản dị của Bác Hồ được thể hiện ở đâu ? Em có nhận xét gì về nghệ thuật của văn bản. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 7 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 659 Câu 1. Vì sao em biết bài văn "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. B. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. C. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. D. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. Câu 2. Theo em , nghệ thuật nghị luận ở bài "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT" có những đặc điểm gì nổi bật? 1:Bố cục chặt chẽ với ba phần: Đặt vấn đề - giải quyết vấn đe à- kết thúc vấn đề. 2:dẫn chững cụ thể, phong phú làm nổi bật các đặt điểm đẹp và hay của Tiếng Việt. 3: Lập luận sắt bén, giàu sức thuyết phục. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 2,3 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 1,3 Câu 3. Vì sao em biết bài văn "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. B. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. C. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. D. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Câu 4. Vì sao em biết các câu tục ngữ về con người và xã hội thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì các câu tục ngữ tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. B. Vì các câu tục ngữ bày tỏ tình cảm, cảm xúc. C. Vì các câu tục ngữ trình bày diễn biến sự việc. D. Vì các câu tục ngữ nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. Câu 5. Đặc điểm nghêï thuật nghị luận ở bài "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ" có những đặc điểm gì nổi bật ? 1. Bố cục chặt chẽ với ba phần : Đặt vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết thúc vấn đề 2. Dẫn chứng cụ thể , phong phú làm nổi bật đức tính giản dị của Bác Hồ 3. Lập luận sắc bén , giàu sức thuyết phục Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,3 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 2,3 Câu 6. Các câu tục ngữ về thiên nhiên , ca dao được viết theo phương thức biểu đạt nào ? A. Tự sự B. Nghị luận C. Biểu cảm D. Miêu tả Câu 7. Câu tục ngữ "Tấc đất tấc vàng" đã sử dụng biện pháp nghêï thuật gì ? A. Ẩn dụ B. So sánh C. Nhân hóa D. Hốn dụ Câu 8. Câu tục ngữ nào dưới đây có nội dung nói về lao động sản xuất ? A. Tháng bảy kiến bò , chỉ lo lại lụt B. Ráng mỡ gà , có nhà thì giữ C. Nhất thì , nhì thục D. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Câu 9. Câu tục ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với câu " Người sống đống vàng " ? A. Một mặt người bằng mười mặt của B. Đói cho sạch , rách cho thơm C. Cái răng cái tóc là góc con người D. Học ăn , học nói , học gói , học mở Câu 10. Các bài tục ngữ về con người và xã hội thường gieo vần gì ? A. Vần lưng B. Vần chân Tự luận: Câu 1 :Hãy nêu luận điểm chính trong bài ''Tinh thần u nước của nhân dân ta '' và cho biết văn bản này được chia thành mấy phần, nêu nội dung của từng phần. Câu2 :Văn bản ''Đức tính giản dị của Bác Hồ '' do ai viết ? Hãy cho biết sự giản dị của Bác Hồ được thể hiện ở đâu ? Em có nhận xét gì về nghệ thuật của văn bản. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 7 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 650 Câu 1. Các câu tục ngữ về thiên nhiên , ca dao được viết theo phương thức biểu đạt nào ? A. Nghị luận B. Miêu tả C. Biểu cảm D. Tự sự Câu 2. Câu tục ngữ "Tấc đất tấc vàng" đã sử dụng biện pháp nghêï thuật gì ? A. So sánh B. Nhân hóa C. Ẩn dụ D. Hốn dụ Câu 3. Các bài tục ngữ về con người và xã hội thường gieo vần gì ? A. Vần chân B. Vần lưng Câu 4. Câu tục ngữ nào dưới đây có nội dung nói về lao động sản xuất ? A. Nhất thì , nhì thục B. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng C. Ráng mỡ gà , có nhà thì giữ D. Tháng bảy kiến bò , chỉ lo lại lụt Câu 5. Câu tục ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với câu " Người sống đống vàng " ? A. Cái răng cái tóc là góc con người B. Học ăn , học nói , học gói , học mở C. Đói cho sạch , rách cho thơm D. Một mặt người bằng mười mặt của Câu 6. Đặc điểm nghêï thuật nghị luận ở bài "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ" có những đặc điểm gì nổi bật ? 1. Bố cục chặt chẽ với ba phần : Đặt vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết thúc vấn đề 2. Dẫn chứng cụ thể , phong phú làm nổi bật đức tính giản dị của Bác Hồ 3. Lập luận sắc bén , giàu sức thuyết phục Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 2,3 B. 1,2 C. 1,3 D. 1,2,3 Câu 7. Vì sao em biết bài văn "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. B. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. C. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. D. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Câu 8. Theo em , nghệ thuật nghị luận ở bài "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT" có những đặc điểm gì nổi bật? 1:Bố cục chặt chẽ với ba phần: Đặt vấn đề - giải quyết vấn đe à- kết thúc vấn đề. 2:dẫn chững cụ thể, phong phú làm nổi bật các đặt điểm đẹp và hay của Tiếng Việt. 3: Lập luận sắt bén, giàu sức thuyết phục. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,3 B. 1,2 C. 2,3 D. 1,2,3 Câu 9. Vì sao em biết bài văn "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. B. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. C. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. D. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. Câu 10. Vì sao em biết các câu tục ngữ về con người và xã hội thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì các câu tục ngữ trình bày diễn biến sự việc. B. Vì các câu tục ngữ tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. C. Vì các câu tục ngữ nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. D. Vì các câu tục ngữ bày tỏ tình cảm, cảm xúc. Tự luận: Câu 1 :Hãy nêu luận điểm chính trong bài ''Tinh thần u nước của nhân dân ta '' và cho biết văn bản này được chia thành mấy phần, nêu nội dung của từng phần. Câu2 :Văn bản ''Đức tính giản dị của Bác Hồ '' do ai viết ? Hãy cho biết sự giản dị của Bác Hồ được thể hiện ở đâu ? Em có nhận xét gì về nghệ thuật của văn bản. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 7 ( Thời gian : 45phút) Họ và tên học sinh : . Lớp : Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 0,5 điểm Phần trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng. 01. ; / = ~ 04. ; / = ~ 07. ; / = ~ 10. ; / = ~ 02. ; / = ~ 05. ; / = ~ 08. ; / = ~ 03. ; / = ~ 06. ; / = ~ 09. ; / = ~ Mã đề: 641 Câu 1. Câu tục ngữ nào dưới đây có nội dung nói về lao động sản xuất ? A. Tháng bảy kiến bò , chỉ lo lại lụt B. Nhất thì , nhì thục C. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng D. Ráng mỡ gà , có nhà thì giữ Câu 2. Câu tục ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với câu " Người sống đống vàng " ? A. Cái răng cái tóc là góc con người B. Đói cho sạch , rách cho thơm C. Học ăn , học nói , học gói , học mở D. Một mặt người bằng mười mặt của Câu 3. Các bài tục ngữ về con người và xã hội thường gieo vần gì ? A. Vần chân B. Vần lưng Câu 4. Đặc điểm nghêï thuật nghị luận ở bài "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ" có những đặc điểm gì nổi bật ? 1. Bố cục chặt chẽ với ba phần : Đặt vấn đề - Giải quyết vấn đề - Kết thúc vấn đề 2. Dẫn chứng cụ thể , phong phú làm nổi bật đức tính giản dị của Bác Hồ 3. Lập luận sắc bén , giàu sức thuyết phục Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2 B. 1,2,3 C. 1,3 D. 2,3 Câu 5. Các câu tục ngữ về thiên nhiên , ca dao được viết theo phương thức biểu đạt nào ? A. Biểu cảm B. Miêu tả C. Nghị luận D. Tự sự Câu 6. Câu tục ngữ "Tấc đất tấc vàng" đã sử dụng biện pháp nghêï thuật gì ? A. So sánh B. Hốn dụ C. Ẩn dụ D. Nhân hóa Câu 7. Vì sao em biết bài văn "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. B. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. C. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. D. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. Câu 8. Theo em , nghệ thuật nghị luận ở bài "SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT" có những đặc điểm gì nổi bật? 1:Bố cục chặt chẽ với ba phần: Đặt vấn đề - giải quyết vấn đe à- kết thúc vấn đề. 2:dẫn chững cụ thể, phong phú làm nổi bật các đặt điểm đẹp và hay của Tiếng Việt. 3: Lập luận sắt bén, giàu sức thuyết phục. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2 B. 1,2,3 C. 1,3 D. 2,3 Câu 9. Vì sao em biết bài văn "ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ"thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì bài văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc. B. Vì bài văn tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. C. Vì bài văn trình bày diễn biến sự việc. D. Vì bài văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. Câu 10. Vì sao em biết các câu tục ngữ về con người và xã hội thuộc phương thức biểu đạt nghị luận? A. Vì các câu tục ngữ trình bày diễn biến sự việc. B. Vì các câu tục ngữ bày tỏ tình cảm, cảm xúc. C. Vì các câu tục ngữ nêu ý kiến đánh giá, bàn luận. D. Vì các câu tục ngữ tái hiện trạng thái sự vật, sự việc. Tự luận: Câu 1 :Hãy nêu luận điểm chính trong bài ''Tinh thần u nước của nhân dân ta '' và cho biết văn bản này được chia thành mấy phần, nêu nội dung của từng phần. Câu2 :Văn bản ''Đức tính giản dị của Bác Hồ '' do ai viết ? Hãy cho biết sự giản dị của Bác Hồ được thể hiện ở đâu ? Em có nhận xét gì về nghệ thuật của văn bản. Đáp án Ngữ văn lớp 7– 45 phút Đáp án mã đề: 686 01. ; - - - 04. ; - - - 07. - - = - 10. - - = - 02. - - = - 05. ; - 08. - - - ~ 03. - - = - 06. - - - ~ 09. - - - ~ Đáp án mã đề: 677 01. - / - - 04. - - = - 07. - / - - 10. - - - ~ 02. - - = - 05. ; - - - 08. - - - ~ 03. ; - 06. ; - - - 09. ; - - - Đáp án mã đề: 668 01. - - = - 04. - - = - 07. - / - - 10. ; - - - 02. ; - - - 05. - / - - 08. - - = - 03. - - - ~ 06. - / 09. - - = - Đáp án mã đề: 659 01. - / - - 04. - - - ~ 07. ; - - - 10. ; - 02. - / - - 05. - - = - 08. - - = - 03. ; - - - 06. - / - - 09. ; - - - Đáp án mã đề: 650 01. ; - - - 04. ; - - - 07. ; - - - 10. - - = - 02. - - = - 05. - - - ~ 08. - - - ~ 03. - / 06. - - - ~ 09. - - - ~ Đáp án mã đề: 641 01. - / - - 04. - / - - 07. - / - - 10. - - = - 02. - - - ~ 05. - - = - 08. - / - - 03. - / 06. - - = - 09. - - - ~ II. ĐÁP ÁN I/ Phần tự luận : (5 điểm) Câu 1 :2,5đ - Luận điểm chính : ‘‘Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thồng quý báu của ta ’’ . (1,5 điểm) - Chia thành 3 phần (1điểm) +Phần 1 :Nhận đònh chung về lòng yêu nước. +Phần 2 :Chứng minh tinh thần yêu nứơc qua các thời kì. +Phần 3 :Nhiệm vụ của chúng ta Câu 2 :2,5đ - Do cố thủ tướng Phạm Văn Đồng viết. (0.5Điểm) - Sự giản dò của Bác Hồ thể hiện : (1 Điểm) +Trong đời sống, trong quan hệ với mọi người. +Trong nói và viết. - Nghệ thuật của văn bản (1Điểm) Có chứng cứ cụ thể, nhận xét sâu sắc, thấm được tình cảm chân thành (Kết hợp : Chứng minh ; giải thích ; bình luận). . nhận xét gì về nghệ thuật của văn bản. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 7 ( Thời gian : 45phút) Họ và. nhận xét gì về nghệ thuật của văn bản. Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Ngữ văn lớp 7 ( Thời gian : 45phút) Họ và
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra văn 7 tiết 98, Kiểm tra văn 7 tiết 98,