0

đề kiểm tra ngữ văn 7 tiết 98

5 8,796 28

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2013, 01:25

Ngày tháng . năm 2007 (Đề B) Tiết 98: kiểm tra văn bản nghị luận Thời gian: 45 phút Họ và tên: Lớp: 7 Điểm Lòi phê của thầy cô Câu 1: (1 điểm) Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau : Hoài Thanh sinh năm 1909 mất năm 1982 quê ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Là một nhà . Tác phẩm nổi tiếng của ông là . Năm ông đợc nhà nớc truy tặng Giải thởng Hồ Chí Minh về Câu2 : (1 điểm) Nối yêu cầu ở cột A với cột B sao cho hợp lí A. Tên văn bản B. Trích từ bài: 1. Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta . a. Tiếng Việt - một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc (1967) 2. Đức tính giản dị của Bác Hồ b. Bình luận văn chơng. 3. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt c. Chủ tịch HCM, tinh hoa khí phách của dân tộc, lơng tâm của thời đại 4. ý nghĩa văn chơng d. Báo cáo chính trị của chủ tịch HCM tại ĐH Đảng lần II - 1951 Câu 3: (0,5 điểm) Nghĩa của các cặp từ "thi ca - thi sĩ"; "thi nhân - văn nhân''. A. Giống nhau B. Khác nhau Câu 4: (0,5 điểm) Nghệ thuật của văn bản " ý nghĩa văn chơng" đặc sắc ở chỗ nào? A. Lập luận chặt chẽ, sáng sủa. B. Lập luận chặt chẽ, sáng sủa và giàu cảm xúc. C. Vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc, hình ảnh Câu 5: (0,5 điểm) Những trờng hợp sau, trờng hợp nào là thành ngữ ? A. Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen B. Một nắng hai sơng C. Nhất thì, nhì thục D. Ngời ta là hoa đất Câu 6: (0,5 điểm) Trong các câu sau, câu nào là câu chủ động ? A. Nhà vua truyền ngôi cho cậu bé. B. Lan đợc mẹ tặng chiếc cặp mới nhân ngày khai trờng. C. Thuyền bị gió làm lật. D. Ngôi nhà đã bị ai đó phá. Câu 7: (0,5 điểm) Trong câu: "Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi ngời, trong tác phong, Hồ chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói, bài viết" tác giả đã dùng phép tu từ nào ? A. So sánh B. Điệp ngữ C. ẩn dụ D. Liệt kê Câu 8: (1 điểm) Trình tự lập luận sau đây có trong bài "Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta", đúng hay sai ? A. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nớc. B. Bổn phận của chúng ta ngày nay. C. Lòng yêu nớc ngày nay của đồng bào ta. D. Lòng yêu nớc trong quá khứ của dân tộc a. Đúng b. Sai Nếu sai em hãy sắp xếp lại bằng cách ghi lại chữ cái: -> .-.> -> . Câu 9: (2 điểm) Viết đoạn văn (5 - 7 dòng) phân tích câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" . . . Câu 10: (2 điểm) Qua các văn bản nghị luận đã học em học tập đợc kinh nghiệm gì cho bản thân về cách làm bài Tập làm văn nghị luận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Trình bày sạch sẽ, không tẩy xoá: 0.5 điểm) Ngày tháng . năm 2007 (Đề A) Tiết 98: kiểm tra văn bản nghị luận Thời gian: 45 phút Họ và tên: Lớp: 7 Điểm Lòi phê của thầy cô Câu 1: (1 điểm) Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn văn sau : Đặng Thai Mai sinh năm 1902 mất năm 1984, quê ở làng Lơng Điền, xã Thanh Xuân, huyện ., tỉnh Là nhà văn, nhà nghiên cứu , nhà hoạt động xã hội có Câu 2: (1 điểm) Nối tên văn bản ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp. A.Tên văn bản B. Tên tác giả a. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt 1. Hồ chí Minh b. Đức tính giản dị của Bác Hồ 2. Đặng Thai Mai c. ý nghĩa văn chơng 3. Phạm văn Đồng d. Tinh thần yêu nớc của nhân dân ta. 4. Hoài Thanh Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh tròn vào ý mà em cho là đúng về nghệ thuật nổi bật của văn bản "Sự gàu đẹp của Tiếng Việt". A. Kết hợp giải thích với chứng minh, bình luận. B. Lập luận chặt chẽ, đa nhận định ngay ở phần mở bài, tiếp đó giải thích mở rộng nhận định ấy, sau đó dùng các dẫn chứng để chứng minh. C. Các dẫn chứng khá toàn diện, bao quát. D. Bao gồm A và B. E. Bao gồm A, B và C. Câu 4: (0,5 điểm) Trờng hợp nào sau đây là tục ngữ ? A. Tránh vỏ da gặp vỏ dừa B. Giấy rách phải giữ lấy lề C. Cái khó bó cái khôn D. Khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen Câu 5: (0,5 điểm) Trong câu: "Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu đợc, nhớ đợc, làm đợc". Bộ phận nào đợc rút gọn ? A. Trạng ngữ B. Chủ ngữ C. Vị ngữ D. Cả CN - VN Câu 6: (0,5 điểm) Ngời đọc, ngời nghe còn hiểu đợc sự giản dị của Bác Hồ qua những tác phẩm văn học do Ngời sáng tác. Đúng hay sai ? A. Đúng B. Sai . Câu 7: (0,5 điểm) Từ "cốt yếu" trong câu: "Nguồn gốc cốt yếu của văn chơng là lòng thơng ngời và rộng ra thơng cả muôn vật muôn loài" đợc Hoài Thanh dùng với ý nghĩa nào ? A. Tất cả B. Một phần C. Cái chính, cái quan trọng nhất D. Đa số. Câu 8: (1 điểm) Em hãy lựa chọn từ trong ngoặc đơn (Biểu cảm, tự sự, nhật dụng, nghị luận, miêu tả) vào chỗ trống trong các đoạn sau: a- .chủ yếu dùng phơng thức miêu tả và kể nhằm tái hiện sự vầt con ngời, câu chuyện. b- chủ yếu dùng phơng thức lập luận băng lí lẽ, dẫn chứng để trình bày ý kiến t tởng nhằm thuyết phục ngời đọc, ngời nghe về mặt nhận thức c - chủ yếu dùng phơng thức biểu cảm để biểu hiện tình cảm, cảm xúc qua hình ảnh, nhịp điệu, vần điệu. Câu 9: (2 điểm) Viết đoạn văn (5 - 7 dòng) phân tích câu tục ngữ: "Không thầy đố mày làm nên" . . . . . . . . Câu 10: (2 điểm) Qua các văn bản nghị luận đã học em học tập đợc kinh nghiệm gì cho bản thân về cách làm bài Tập làm văn nghị luận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tr×nh bµy s¹ch sÏ, kh«ng tÈy xo¸: 0.5 ®iÓm) . tháng . năm 20 07 (Đề B) Tiết 98: kiểm tra văn bản nghị luận Thời gian: 45 phút Họ và tên: Lớp: 7. . Điểm. tháng . năm 20 07 (Đề A) Tiết 98: kiểm tra văn bản nghị luận Thời gian: 45 phút Họ và tên: Lớp: 7. . Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra ngữ văn 7 tiết 98, đề kiểm tra ngữ văn 7 tiết 98,